<![CDATA[RSS Tin tức - Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:16 +0800 (thuvienquangninh.dlib.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Vùng Than thân yêu]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/vung-than-than-yeu-542.html ]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Kỷ niệm 82 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2018) và 50 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt Đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than 15/11 (1968-2018) "Kỷ luật và đồng tâm" - Tài sản vô giá của thợ mỏ]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/ky-niem-82-nam-ngay-truyen-thong-cong-nhan-vung-mo-truyen-thong-nganh-than-12-11-1936-2018-va-50-541.html ]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/phat-trien-thu-vien-dien-tu-o-viet-nam-dap-ung-yeu-cau-cach-mang-cong-nghiep-4-0-540.html Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy làm việc với Vụ Thư viện]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-truong-trinh-thi-thuy-lam-viec-voi-vu-thu-vien-539.html ]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Trao đổi kinh nghiệm với nước bạn Lào về lĩnh vực thư viện]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/trao-doi-kinh-nghiem-voi-nuoc-ban-lao-ve-linh-vuc-thu-vien-538.html ]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Thư viện QGVN: Tập huấn sử dụng Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt khu vực miền Nam]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-qgvn-tap-huan-su-dung-quy-tac-bien-muc-mo-ta-va-truy-cap-tai-nguyen-an-ban-rda-tieng-vie-537.html ]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[ĐỂ TĂNG CƯỜNG PHỤC VỤ THIẾU NHI trong các Thư viện công cộng Việt Nam ?]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/de-tang-cuong-phuc-vu-thieu-nhi-trong-cac-thu-vien-cong-cong-viet-nam--536.html “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Đối với mọi quốc gia - dân tộc, thiếu niên, nhi đồng hôm nay sẽ là những chủ nhân của đất nước mai sau. Vì thế, trong nhiều thập kỷ qua, việc chăm lo, giáo dục toàn diện cho các em (về đạo đức, trí tuệ, thể lực và nhân cách) luôn là mối quan tâm lớn lao của Đảng, Nhà nước ta. ]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Thông báo tổ chức hoạt động chuyên đề Câu lạc bộ bạn đọc thiếu nhi nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-to-chu-c-hoat-dong-chuyen-de-cau-lac-bo-ban-doc-thieu-nhi-nhan-dip-ky-niem-ngay-nha-giao--535.html ]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Lễ trao tặng sách giữa Thư viện tỉnh Quảng Ninh và Thị xã Đông Triều]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/le-trao-tang-sach-giua-thu-vien-tinh-quang-ninh-va-thi-xa-dong-trieu-533.html ]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh qua báo chí Trung ương tháng 9+10/2018]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-qua-bao-chi-trung-uong-thang-9-10-2018-532.html Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Vụ Thư viện tổ chức Hội nghị Triển khai Đề án Phát triển Văn hóa đọc của Chính phủ]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/vu-thu-vien-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-de-an-phat-trien-van-hoa-doc-cua-chinh-phu-531.html ]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quy-dinh-ve-hoat-dong-thu-vien-luu-dong-va-luan-chuyen-tai-lieu-530.html ]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy làm việc với Hội Thư viện Việt Nam]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-truong-trinh-thi-thuy-lam-viec-voi-hoi-thu-vien-viet-nam-529.html ]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[ Tài liệu địa chí phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/tai-lieu-dia-chi-phuc-vu-ban-doc-tai-thu-vien-tinh-quang-ninh-527.html Quảng Ninh là vùng đất có đặc điểm địa lý, kinh tế và tiềm năng rất đa dạng, có truyền thống ngàn năm văn hiến. Văn hoá Hạ Long đã đi vào lịch sử như là một mốc tiến hóa của nền văn minh người Việt. ]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Gặp mặt các gia đình CBVC - Người lao động nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018)]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/gap-mat-cac-gia-dinh-cbvc-nguoi-lao-dong-nhan-ky-niem-88-nam-ngay-thanh-lap-hoi-lien-hiep-phu-nu-v-526.html ]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Đoàn nguyên cán bộ nữ tỉnh Quảng Ninh tham quan Thư viện tỉnh.]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/doan-nguyen-can-bo-nu-tinh-quang-ninh-tham-quan-thu-vien-tinh--525.html Nhân kỷ niệm 88 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2018), Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo nữ của tỉnh và thăm quan các công trình thiết chế văn hóa trên địa bàn. Đoàn tham quan do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cường, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao. ]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Thông báo]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-524.html Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo: Từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 31/12/2018 Thư viện sẽ tiến hành trả lại tiền cược cho bạn đọc đã đăng ký thẻ trong giai đoạn từ năm 2010 đến hết năm 2015.]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Thư mục sách mới quý III/ 2018]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-mu-c-sa-ch-mo-i-quy-iii-2018-523.html Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Đoàn công tác Bộ giáo dục và Đào tạo làm việc với Thư viện tỉnh Quảng Ninh nhân dịp Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 ]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/doan-cong-tac-bo-giao-duc-va-dao-tao-lam-viec-voi-thu-vien-tinh-quang-ninh-nhan-dip-tuan-le-huong-un-522.html Ngày 04/10/2018, đoàn công tác Bộ giáo dục và Đào tạo đã đến thăm quan khu trưng bày giới thiệu sách chủ đề “Tự học – chìa khóa của thành công” tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh. ]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700 <![CDATA[Trưng bày giới thiệu sách Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/trung-bay-gioi-thieu-sach-tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi-nam-2018-520.html Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các không gian trưng bày giới thiệu sách với chủ đề “Tự học – Chìa khóa của thành công”.]]> Fri, 16 Nov 2018 10:35:07 +0700