<![CDATA[RSS Tin tức - Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:21 +0800 (thuvienquangninh.dlib.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Vững vàng tâm thế thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/vung-vang-tam-the-thuc-hien-chien-luoc-thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-covid-1-1086.html Ngày 16/10, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh đã có cuộc họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các sở, ban, ngành liên quan để quán triệt triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; các hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương và lấy ý kiến rộng rãi Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Cov]]> Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[Góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các thư viện]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/gop-phan-nang-cao-nang-luc-chuyen-doi-so-cho-cac-thu-vien-1085.html Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2021, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Khai mạc Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số”.]]> Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh |Quảng Ninh tham dự Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực Thư viện]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-tham-du-hoi-nghi-tap-huan-trien-khai-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat-moi-tr-1084.html Sáng 12/10/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực Thư viện theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại 63 tỉnh/thành.]]> Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[Sôi nổi Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/soi-noi-tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi-nam-2021-1083.html ]]> Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức Hội nghị tập huấn “triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện” theo hình thức trực tuyến]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-du-kien-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-trien-khai-cac-van-ban-quy-pham-p-1082.html ]]> Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[Công tâm và trách nhiệm để chọn ra Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/cong-tam-va-trach-nhiem-de-chon-ra-dai-su-van-hoa-doc-nam-2021-1081.html ]]> Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[Giới thiệu tác phẩm thơ “Khối tròn và mảnh khuyết” của tác giả Phạm Hồng Cẩm]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/gioi-thieu-tac-pham-tho-khoi-tron-va-manh-khuyet-cua-tac-gia-pham-hong-cam-1080.html ]]> Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[Thông báo Chương trình giới thiệu tác phẩm thơ “Khối tròn và mảnh khuyết” của tác giả Phạm Hồng Cẩm]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-chuong-trinh-gioi-thieu-tac-pham-tho-khoi-tron-va-manh-khuyet-cua-tac-gia-pham-hong-cam-1079.html ]]> Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[Thư mục sách mới Quý III/2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-sach-moi-quy-iii-2021-1078.html Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[Thông tư mới cụ thể hóa những chính sách của nhà nước trong phát triển sự nghiệp thư viện cấp tỉnh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-tu-moi-cu-the-hoa-nhung-chinh-sach-cua-nha-nuoc-trong-phat-trien-su-nghiep-thu-vien-cap-tinh-1077.html ]]> Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[Thông báo về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ve-viec-to-chuc-cac-hoat-dong-tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi-nam-2021-1076.html ]]> Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[Xây dựng mô hình thư viện phục vụ cộng đồng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/xay-dung-mo-hinh-thu-vien-phuc-vu-cong-dong-dap-ung-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-1075.html Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[THÔNG BÁO: Về việc mở cửa phục vụ bạn đọc trở lại]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ve-viec-mo-cua-phuc-vu-ban-doc-tro-lai-1074.html ]]> Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[Bài 1: Tổng quan kho tài liệu địa chí Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/bai-1-tong-quan-kho-tai-lieu-dia-chi-quang-ninh-1073.html Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh: Nhiều hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-nhieu-hoat-dong-trong-tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi-nam-2021-1072.html ]]> Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[Tổ chức tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện theo hình thức trực tuyến]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/to-chuc-tap-huan-trien-khai-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat-moi-trong-linh-vuc-thu-vien-theo-hinh-thu-1071.html Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[THƯ MỤC GIỚI THIỆU TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ QUẢNG NINH]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-gioi-thieu-tai-lieu-dia-chi-quang-ninh-1070.html ]]> Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[Từ 0 giờ ngày 21/9, Quảng Ninh mở lại một số hoạt động dịch vụ du lịch nội tỉnh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/tu-0-gio-ngay-21-9-quang-ninh-mo-lai-mot-so-hoat-dong-dich-vu-du-lich-noi-tinh-1069.html ]]> Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh trong tình hình mới]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song-xay-dung-phat-trien-van-hoa-con-nguoi-quang-ninh-trong-tinh-1068.html ]]> Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700 <![CDATA[THƯ MỤC TƯ LIỆU BÁO, TẠP CHÍ TIÊU BIỂU VỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-tu-lieu-bao-tap-chi-tieu-bieu-ve-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-1067.html Thu, 21 Oct 2021 22:21:09 +0700