<![CDATA[RSS Tin tức - Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:06 +0800 (thuvienquangninh.dlib.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Chi bộ Thư viện tỉnh: Sinh hoạt chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh"]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/chi-bo-thu-vien-tinh-sinh-hoat-chuyen-de-chu-tich-ho-chi-minh-voi-nhan-dan-cac-dan-toc-tinh-quang--997.html ]]> Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-trien-khai-dot-cao-diem-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi-996.html Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[Thư mục Quảng Ninh qua báo chí Trung ương tháng 3+4/2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-quang-ninh-qua-bao-chi-trung-uong-thang-3-4-2021-995.html Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng giai đoạn 2011 – 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-phuc-vu-thieu-nhi-trong-cac-thu-v-998.html Ngày 28/4/2021, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng giai đoạn 2011 – 2021.]]> Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế lao động 1/5 (01/5/1886-01/5/2021)]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-135-nam-ngay-quoc-te-lao-dong-1-5-01-5-1886-01-5-2021--993.html Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm quân và nhân dân đảo Cô Tô]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-60-nam-ngay-bac-ho-tham-quan-va-nhan-dan-dao-co-to-992.html Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[Mô hình phát trển văn hóa đọc của Singapore]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/mo-hinh-phat-tren-van-hoa-doc-cua-singapore-991.html Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[Những điểm mới của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2021 ]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/nhung-diem-moi-cua-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-2021-989.html Sau 7 năm tổ chức thực hiện, năm nay Ngày sách Việt Nam 21/4 sẽ có một số điểm mới và thay đổi trong tên gọi.]]> Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh: Chuỗi sự kiện du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-chuoi-su-kien-du-lich-dip-nghi-le-30-4-1-5-987.html Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh trao tặng sách và thẻ thư viện tại Trường Liên cấp Đoàn Thị Điểm Hạ Long]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-trao-tang-sach-va-the-thu-vien-tai-truong-lien-cap-doan-thi-diem-ha-long-986.html ]]> Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[THÔNG BÁO! Về việc mở cửa phục vụ dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3; Ngày chiến thắng 30/4; Quốc tế lao động 1/5 năm 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ve-viec-mo-cua-phuc-vu-dip-nghi-le-gio-to-hung-vuong-10-3-ngay-chien-thang-30-4-quoc-te-985.html ]]> Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[CHƯƠNG TRÌNH "NGÀY SÁCH THANH NIÊN" CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN NĂM 2021 TẠI TRƯỜNG THPT LÊ CHÂN, THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/chuong-trinh-ngay-sach-thanh-nien-chao-mung-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-lan-nam-2021-tai-tru-984.html ]]> Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh năm 2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/khai-mac-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-tinh-quang-ninh-nam-2021-983.html ]]> Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA["Thư viện không chỉ là chỗ giữ sách mà phải là không gian truyền cảm hứng"]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/-thu-vien-khong-chi-la-cho-giu-sach-ma-phai-la-khong-gian-truyen-cam-hung--982.html ]]> Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI TRỰC TUYẾN “GIỌNG ĐỌC TRUYỀN CẢM HỨNG”]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/cong-bo-ket-qua-cuoc-thi-truc-tuyen-giong-doc-truyen-cam-hung--981.html ]]> Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu giải thưởng Cuộc thi trực tuyến Giọng đọc truyền cảm hứng]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-co-cau-giai-thuong-cuoc-thi-truc-tuyen-giong-doc-truyen-cam-hung-980.html ]]> Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[Họp Tổ Soạn thảo góp ý Dự thảo lần 1 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/hop-to-soan-thao-gop-y-du-thao-lan-1-thong-tu-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to--990.html Sáng ngày 09/4/2021, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thư viện tổ chức họp Tổ Soạn thảo góp ý Dự thảo Thông tư quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh. Ông Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện chủ trì cuộc họp.]]> Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[Sẽ có nhiều hoạt động tại Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/se-co-nhieu-hoat-dong-tai-ngay-sach-viet-nam-lan-thu-8-tai-quang-ninh-979.html Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, tổ chức các hoạt động với chủ đề “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.]]> Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[Chương trình “Theo dòng thời sự”, phát trên kênh phát thanh FM, 97,8MHZ của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/chuong-trinh-theo-dong-thoi-su-phat-tren-kenh-phat-thanh-fm-97-8mhz-cua-trung-tam-truyen-thong-t-977.html Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700 <![CDATA[Giới thiệu tập thơ của tác giả Phạm Hồng Cẩm]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/gioi-thieu-tap-tho-cua-tac-gia-pham-hong-cam-976.html ]]> Thu, 06 May 2021 10:57:51 +0700