<![CDATA[RSS Tin tức - Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:09 +0800 (thuvienquangninh.dlib.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Quảng Ninh: Tổng kết trao giải “Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2020”]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-to-ng-ke-t-trao-gia-i-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-2020--837.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thư viện]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-to-chuc-hoi-nghi-pho-bien-luat-thu-vien-836.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng (2016 - 2020)]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/tong-ket-5-nam-hoat-dong-cua-he-thong-thu-vien-cong-cong-2016-2020--835.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh tổ chức Tổng kết và trao giải “Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2020”]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-to-chuc-tong-ket-va-trao-giai-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-tinh-quang-ninh--834.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Tọa đàm giới thiệu sách "Miền quê Bến không chồng"]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/toa-dam-gioi-thieu-sach-mien-que-ben-khong-chong--833.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 29/6-5/7/2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-nhung-su-kien-va-hoat-dong-noi-bat-dien-ra-tu-ngay-29-6-5-7-2020-832.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Tổng kết và Trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/tong-ket-va-trao-giai-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-tinh-quang-ninh-nam-2020-831.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Thư mục Quảng Ninh qua báo chí Trung ương tháng 5+6/2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-quang-ninh-qua-bao-chi-trung-uong-thang-5-6-2020-830.html Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Để Luật Thư viện đi vào cuộc sống]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/de-lua-t-thu-vien-di-va-o-cuo-c-so-ng-829.html Ngày 1.7.2020, Luật Thư viện được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 sẽ chính thức có hiệu lực. Đó là một dấu mốc quan trọng đối với ngành thư viện, mở ra một thời kỳ mới trong phát triển văn hóa đọc của đất nước.]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-6-thang-dau-nam-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-n-828.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh tổ chức hoạt động dành cho bạn đọc thiếu nhi chủ đề: “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6”]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-to-chuc-hoat-dong-danh-cho-ban-doc-thieu-nhi-chu-de-ngay-gia-dinh-viet-na-827.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 22-28/6/2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-nhung-su-kien-va-hoat-dong-noi-bat-dien-ra-tu-ngay-22-28-6-2020-826.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh giới thiệu những cuốn sách hay về Gia đình nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-gioi-thieu-nhung-cuon-sach-hay-ve-gia-dinh-nhan-ngay-gia-dinh-viet-nam-28-6-825.html Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số cuốn sách hay về gia đình. Mỗi cuốn sách là một câu chuyện thể hiện sinh động về phẩm chất đạo đức của con người, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, nhằm hướng tới xây dựng một gia đình toàn vẹn và hạnh phúc.]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Thông báo về việc tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ve-viec-to-chuc-tong-ket-va-trao-giai-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-tinh-quang-ninh-nam-2020-824.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 15-21/6/2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-nhung-su-kien-va-hoat-dong-noi-bat-dien-ra-tu-ngay-15-21-6-2020-823.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Thông báo Tổ chức hoạt động dành cho bạn đọc thiếu nhi Chủ đề “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6”]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-to-chuc-hoat-dong-danh-cho-ban-doc-thieu-nhi-chu-de-ngay-gia-dinh-viet-nam-28-6--822.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến luật Thư viện]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-pho-bien-luat-thu-vien-821.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu giải thưởng Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-co-cau-giai-thuong-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-tinh-quang-ninh-n-820.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 8-14/6/2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-nhung-su-kien-va-hoat-dong-noi-bat-dien-ra-tu-ngay-8-14-6-2020-819.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 1-7/6/2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-nhung-su-kien-va-hoat-dong-noi-bat-dien-ra-tu-ngay-1-7-6-2020-818.html ]]> Thu, 09 Jul 2020 18:20:06 +0700