<![CDATA[RSS Tin tức - Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:20 +0800 (thuvienquangninh.dlib.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Quảng Ninh qua báo chí Trung ương” tháng 7+ 8/2018. ]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-qua-bao-chi-trung-uong-thang-7-8-2018--519.html Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Ủy ban VHGDTTNĐ làm việc với Bộ VHTTDL về tiến độ dự án Luật Thư viện]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/uy-ban-vhgdttnd-lam-viec-voi-bo-vhttdl-ve-tien-do-du-an-luat-thu-vien-512.html Sáng 24/7, tại Hà Nội, Ủy ban VHGDTTNĐ đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thư viện, tiến độ soạn thảo và những nội dung chủ yếu của dự án Luật Thư viện]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Bộ VHTTDL hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 trong lĩnh vực thư viện]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/bo-vhttdl-huong-dan-ke-hoach-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-trong-linh-vuc-thu-vien-511.html Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3105/BVHTTDL-TV ngày 16/7/2018 về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 trong lĩnh vực thư viện.]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Thông báo]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-505.html ]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Hoạt động thư viện có nhiều khởi sắc]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/hoat-dong-thu-vien-co-nhieu-khoi-sac-504.html Chiều 11/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã dự và chủ trì Hội nghị kết quả công tác thư viện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Vụ Thư viện.]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Hội Thư viện Việt Nam: Kết nối thông tin, chia sẻ tri thức, hướng tới Cách mạng công nghiệp 4.0]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/hoi-thu-vien-viet-nam-ket-noi-thong-tin-chia-se-tri-thuc-huong-toi-cach-mang-cong-nghiep-4-0-503.html Trong thời đại bùng nổ thông tin, thời đại của công nghệ số, Hội Thư viện Việt Nam đã lựa chọn một cách tiếp cận mới, nhằm tăng cường kết nối thông tin, chia sẻ tri thức, hướng tới phục vụ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn ThS. Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam.]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Thí sinh Đào Thị Hoài Thu – Thư viện tỉnh Quảng Ninh giành giải Nhất Hội Thi Cán bộ Thư viện giỏi năm 2018]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thi-sinh-dao-thi-hoai-thu-thu-vien-tinh-quang-ninh-gianh-giai-nhat-hoi-thi-can-bo-thu-vien-gioi-na-506.html Từ 4-6/7/2018, Bộ VH,TT&DL đã phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức chung kết Hội thi Cán bộ thư viện giỏi năm 2018.]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Lễ bế mạc và trao giải Chung kết Hội thi cán bộ thư viện giỏi năm 2018]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/le-be-mac-va-trao-giai-chung-ket-hoi-thi-can-bo-thu-vien-gioi-nam-2018-500.html ]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Khai mạc Hội thi Cán bộ thư viện giỏi năm 2018]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/khai-mac-hoi-thi-can-bo-thu-vien-gioi-nam-2018-499.html ]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Thông báo]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-502.html ]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Thư mục: “Quảng Ninh qua báo chí Trung ương” tháng 5+ 6/2018. ]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-quang-ninh-qua-bao-chi-trung-uong-thang-5-6-2018--498.html Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Chung kết Hội thi Cán bộ thư viện giỏi năm 2018 diễn ra tại TP Cần Thơ]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/chung-ket-hoi-thi-can-bo-thu-vien-gioi-nam-2018-dien-ra-tai-tp-can-tho-497.html ]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Thư viện hè: Mở rộng hình thức, khích lệ đam mê đọc sách cho thiếu nhi]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-he-mo-rong-hinh-thuc-khich-le-dam-me-doc-sach-cho-thieu-nhi-496.html ]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Thông báo]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-494.html ]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[ Luật Thư viện được đưa vào chương trình xây dựng Luật năm 2019 của Quốc hội]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/luat-thu-vien-duoc-dua-vao-chuong-trinh-xay-dung-luat-nam-2019-cua-quoc-hoi-495.html Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Thư viện đổi mới để thu hút thiếu nhi]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-doi-moi-de-thu-hut-thieu-nhi-492.html Theo thông tin từ Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL), nằm trong kế hoạch phục vụ hè các thư viện trong cả nước vừa đồng loạt đưa ra các chương trình bổ ích, hấp dẫn nhằm thu hút sự tham gia của các em thiếu nhi.]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Thư viện công cộng đổi mới trong phục vụ thiếu nhi]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-cong-cong-doi-moi-trong-phuc-vu-thieu-nhi-490.html Trẻ em là chủ thể đặc biệt trong việc tiếp cận thông tin. Thông tin cung cấp cho trẻ em phải đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu và phù hợp với khả năng hiểu biết, độ tuổi. Trên cơ sở đó, việc tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ thiếu nhi trong hệ thống thư viện công cộng là vô cùng cần thiết.]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Chương trình hoạt động phục vụ bạn đọc thiếu nhi hè 2018]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/chuong-trinh-hoat-dong-phuc-vu-ban-doc-thieu-nhi-he-2018-489.html ]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Thông báo]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-488.html ]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700 <![CDATA[Liên hiệp thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2018]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/lien-hiep-thu-vien-cac-tinh-mien-nui-phia-bac-tong-ket-hoat-dong-nhiem-ky-2015-2018-487.html Trong 2 ngày (10-11/5/2018), tại tỉnh Lạng Sơn, Liên hiệp thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2018 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2020.]]> Thu, 20 Sep 2018 07:47:09 +0700