<![CDATA[RSS Tin tức - Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:28 +0800 (thuvienquangninh.dlib.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-lan-thu-xv-nhiem-ky-2020-2025-thanh-cong-tot-dep-882.html ]]> Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh qua 14 kỳ Đại hội]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/dang-bo-tinh-quang-ninh-qua-14-ky-dai-hoi-880.html ]]> Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/khai-mac-trong-the-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-lan-thu-xv-nhiem-ky-2020-2025-881.html ]]> Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/chao-mung-su-kien-chinh-tri-trong-dai-cua-quang-ninh-879.html ]]> Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Khai mạc Triển lãm sách, báo “Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ đại hội đến đại hội”]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/khai-mac-trien-lam-sach-bao-dang-bo-tinh-quang-ninh-tu-dai-hoi-den-dai-hoi--878.html ]]> Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng cho Triển lãm sách, báo chủ đề “Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ đại hội đến đại hội” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-s-n-sang-cho-trien-lam-sach-bao-chu-de-dang-bo-tinh-quang-ninh-tu-dai-hoi-877.html ]]> Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Triển lãm "Truyện Kiều và các bản dịch" tại Paris]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/trien-lam-truyen-kieu-va-cac-ban-dich-tai-paris-876.html ]]> Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Triển lãm sách, báo chủ đề "Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ đại hội đến đại hội"]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/trien-lam-sach-bao-chu-de-dang-bo-tinh-quang-ninh-tu-dai-hoi-den-dai-hoi--875.html ]]> Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Doanh nhân Đỗ Văn Bi tặng sách cho Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/doanh-nhan-do-van-bi-tang-sach-cho-thu-vien-tinh-quang-ninh-874.html ]]> Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Bình chọn clip dự thi Vòng chung kết cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/binh-chon-clip-du-thi-vong-chung-ket-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-nam-2020-873.html Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Thông báo về việc tổ chức Triển lãm sách, báo chủ đề “Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ đại hội đến đại hội” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ve-viec-to-chuc-trien-lam-sach-bao-chu-de-dang-bo-tinh-quang-ninh-tu-dai-hoi-den-dai-hoi-872.html ]]> Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Thông tư Quy định về đánh giá hoạt động thư viện]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-tu-quy-dinh-ve-danh-gia-hoat-dong-thu-vien-871.html Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh kiểm soát tốt dịch Covid-19]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-kiem-soat-tot-dich-covid-19-869.html ]]> Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/trien-khai-luat-thu-vien-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh-luat-867.html ]]> Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-thu-vien-866.html Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Đổi mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/doi-moi-trong-cong-tac-xay-dung-chinh-don-dang-865.html ]]> Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Khám phá vẻ đẹp cổ kính của 4 thư viện tráng lệ nhất thế giới]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/kham-pha-ve-dep-co-kinh-cua-4-thu-vien-trang-le-nhat-the-gioi-864.html ]]> Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Thư mục Quảng Ninh qua báo chí Trung ương 7+8/2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-quang-ninh-qua-bao-chi-trung-uong-7-8-2020-863.html Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh: Tham gia Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-tham-gia-trien-lam-thanh-tuu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tinh-quang-ninh-c-862.html Thực hiện Văn bản số 1826/SVHTT-NVVHGĐ ngày 24/8/2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc giao nhiệm vụ thực hiện Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Thư viện tỉnh trưng bày trên 4.000 tài liệu sách, báo chủ đề “Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa” tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.]]> Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700 <![CDATA[Các bài dự thi Đại sứ văn hoá đọc có ý tưởng hay, độc đáo]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/cac-bai-du-thi-dai-su-van-hoa-doc-co-y-tuong-hay-doc-dao-861.html ]]> Mon, 28 Sep 2020 15:45:31 +0700