<![CDATA[RSS Tin tức - Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:21 +0800 (thuvienquangninh.dlib.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ 13-19/1/2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-nhung-su-kien-va-hoat-dong-noi-bat-dien-ra-tu-13-19-1-2020-743.html ]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Huyện Đầm Hà: Khai mạc Hội Báo Xuân và Hội Hoa Xuân Canh Tý 2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/huyen-dam-ha-khai-mac-hoi-bao-xuan-va-hoi-hoa-xuan-canh-ty-2020-742.html ]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Công tác chuẩn bị cho sự kiện “Triển lãm sách, báo, mỹ thuật, nhiếp ảnh và không gian Tết Việt” Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020 tại Bảo tàng – Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/cong-tac-chuan-bi-cho-su-kien-trien-lam-sach-bao-my-thuat-nhiep-anh-va-khong-gian-tet-viet-mung-741.html ]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được công nhận Di sản thiên nhiên thế giới (lần thứ 2) và công bố sáp nhập Hoành Bồ vào Hạ Long]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/ky-niem-20-nam-vinh-ha-long-duoc-cong-nhan-di-san-thien-nhien-the-gioi-lan-thu-2-va-cong-bo-sap-nh-740.html ]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Thư mục sách mới Quý IV/2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-sach-moi-quy-iv-2019-739.html Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Thông báo về việc tổ chức "Triển lãm sách, báo, mỹ thuật, nhiếp ảnh và không gian Tết Việt" Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ve-viec-to-chuc-trien-lam-sach-bao-my-thuat-nhiep-anh-va-khong-gian-tet-viet-mung-dan-738.html ]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Bộ VHTT&DL ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động xử lý kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ máy tra cứu các loại tài liệu tại các thư viện công lập]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/bo-vhtt-dl-ban-hanh-quy-dinh-ve-tieu-chi-tieu-chuan-noi-dung-quy-trinh-va-dinh-muc-kinh-te-ky-thu-737.html ]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ 30/12/2019-5/1/2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-nhung-su-kien-va-hoat-dong-noi-bat-dien-ra-tu-30-12-2019-5-1-2020-736.html ]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh qua báo chí Trung ương tháng 11+12/2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-qua-bao-chi-trung-uong-thang-11-12-2019-735.html Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[100% địa phương đồng loạt tổ chức bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2020-2022]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/100-dia-phuong-dong-loat-to-chuc-bau-cu-truong-thon-ban-khu-pho-nhiem-ky-2020-2022-734.html ]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/10-su-kien-tieu-bieu-tinh-quang-ninh-nam-2019-733.html ]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-la-i-chuc-danh-pho-giam-doc-thu-vien-tinh-quang-ninh-731.html ]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Hội nghị triển khai Luật Thư viện khu vực phía Bắc]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/hoi-nghi-trien-khai-luat-thu-vien-khu-vuc-phia-bac-729.html ]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Ngành Văn hóa - Thể thao triển khai nhiệm vụ năm 2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/nganh-van-hoa-the-thao-trien-khai-nhiem-vu-nam-2020-727.html ]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Đoàn công tác Thư viện tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/doan-cong-tac-thu-vien-tong-hop-tinh-thua-thien-hue-tham-quan-hoc-tap-kinh-nghiem-tai-thu-vien-tinh-728.html ]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Hội nghị Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án ”Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và trao Giải thưởng phát triển văn hóa đọc lần thứ hai]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/hoi-nghi-so-ket-02-nam-trien-khai-thuc-hien-de-an-phat-trien-van-hoa-doc-trong-cong-dong-den-nam-20-726.html Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 9/12 - 15/12/2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-nhung-su-kien-va-hoat-dong-noi-bat-dien-ra-tu-ngay-9-12-15-12-2019-725.html ]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thư viện năm 2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/khai-mac-lop-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-thu-vien-nam-2019-724.html Ngày 9/12/2019, tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thư viện năm 2019 cho 245 học viên là cán bộ, viên chức, người lao động thuộc hệ thống thư viện công cộng, thư viện trường học, ngành than, lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Thông báo tuyển dụng]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-tuyen-dung-723.html ]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700 <![CDATA[Khai mạc trại sáng tác về vùng đất và con người Quảng Ninh trong xây dựng, phát triển]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/khai-mac-trai-sang-tac-ve-vung-dat-va-con-nguoi-quang-ninh-trong-xay-dung-phat-trien-722.html ]]> Tue, 21 Jan 2020 00:58:37 +0700