<![CDATA[RSS Tin tức - Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:20 +0800 (thuvienquangninh.dlib.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Thư mục sách mới quý IV/2018]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-mu-c-sa-ch-mo-i-quy-iv-2018-580.html Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[Đọc sách trong Thư viện có phải trả tiền?]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/doc-sach-trong-thu-vien-co-phai-tra-tien--596.html ]]> Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh đoạt giải nhất Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-doat-giai-nhat-cuoc-thi-khkt-cap-quoc-gia-danh-cho-hoc-sinh-trung-hoc-khu-vuc-phia-bac-595.html ]]> Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[VĂN HÓA ĐỌC GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ.]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/van-hoa-doc-gop-phan-phat-trien-du-lich-cong-dong-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so--594.html Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[Gặp mặt cán bộ viên chức – người lao động nữ Thư viện tỉnh Quảng Ninh nhân ngày 08/3]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/gap-mat-can-bo-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nu-thu-vien-tinh-quang-ninh-nhan-ngay-08-3-593.html ]]> Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[Thông báo thể lệ cuộc thi ảnh ]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-the-le-cuoc-thi-anh-588.html ]]> Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh khởi động Tháng Thanh niên 2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-kho-i-do-ng-tha-ng-thanh-nien-2019-587.html ]]> Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[Khẳng định vai trò và vị thế của phụ nữ Quảng Ninh trong thời kỳ mới]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/khang-dinh-vai-tro-va-vi-the-cua-phu-nu-quang-ninh-trong-thoi-ky-moi-584.html ]]> Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[QUẢNG NINH QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG THÁNG 1+2/2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-qua-bao-chi-trung-uong-thang-1-2-2019-583.html Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh: Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Thị Thùy nghỉ chế độ hưu trí]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-gap-mat-chia-tay-dong-chi-nguyen-thi-thuy-nghi-che-do-huu-tri-589.html ]]> Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh: Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy năm 2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-tap-huan-cong-tac-phong-chay-chua-chay-nam-2019-586.html ]]> Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA NGÀNH XUẤT BẢN VIỆT NAM CÓ THỰC SỰ TẠO HIỆU ỨNG TÍCH CỰC CHO VĂN HÓA ĐỌC?]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/nhung-chuyen-dong-tich-cuc-cua-nganh-xuat-ban-viet-nam-co-thuc-su-tao-hieu-ung-tich-cuc-cho-van-hoa--582.html ]]> Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[Đêm thơ quốc tế ]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/dem-tho-quoc-te-581.html ]]> Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – 89 MÙA XUÂN (03/02/1930 - 03/02/2019)]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-chuyen-de-dang-cong-san-viet-nam-89-mua-xuan-03-02-1930-03-02-2019--579.html Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: “VIỆT NAM - PHONG TỤC VÀ NGHI LỄ”]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-chuyen-de-viet-nam-phong-tuc-va-nghi-le--578.html Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm một số công trình giao thông tiêu biểu của Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-tham-mot-so-cong-trinh-giao-thong-tieu-bieu-cua-quang-ninh-577.html ]]> Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII - năm 2019: “Sông núi trên vai”]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/ngay-tho-viet-nam-lan-thu-xvii-nam-2019-song-nui-tren-vai--576.html ]]> Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[Ngày thơ 2019 hướng tới quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/ngay-tho-2019-huong-toi-quang-ba-van-hoc-viet-nam-ra-the-gioi-575.html ]]> Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[Danh sách các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/danh-sach-cac-luat-nghi-quyet-duoc-thong-qua-tai-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xiv-574.html Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh: Khai mạc Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-khai-mac-hoi-bao-xuan-ky-hoi-2019-573.html ]]> Wed, 20 Mar 2019 14:17:24 +0700