<![CDATA[RSS Tin tức - Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:23 +0800 (thuvienquangninh.dlib.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Suy nghĩ về Thư viện và Văn hóa đọc ở Việt Nam trong kỷ nguyên số]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/suy-nghi-ve-thu-vien-va-van-hoa-doc-o-viet-nam-trong-ky-nguyen-so-670.html ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Những học sinh vượt khó học giỏi]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/nhung-hoc-sinh-vuot-kho-hoc-gioi-668.html ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW Quảng Ninh, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thuc-hien-nghi-quyet-so-36-nq-tw-quang-ninh-ca-he-thong-chinh-tri-cung-vao-cuoc-667.html ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Tăng cường hoạt động thư viện, để đưa sách báo đến với bà con nông dân ở nông thôn]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/tang-cuong-hoat-dong-thu-vien-de-dua-sach-bao-den-voi-ba-con-nong-dan-o-nong-thon-665.html ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh hướng tới trở thành trung tâm kinh tế tri thức thông tin]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-huong-toi-tro-thanh-trung-tam-kinh-te-tri-thuc-thong-tin-664.html ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Thông báo Về việc tổ chức Cuộc thi tìm kiếm tài năng kể chuyện tiếng Anh hè 2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ve-viec-to-chuc-cuoc-thi-tim-kiem-tai-nang-ke-chuyen-tieng-anh-he-2019-663.html ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[[THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC THIẾU NHI]]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/-thong-bao-thay-doi-lich-sinh-hoat-chuyen-de-phuc-vu-ban-doc-thieu-nhi--662.html ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Lễ công bố và trao quyết định đảng viên chính thức cho đồng chí Trần Hoàng Hưng]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/le-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-dang-vien-chinh-thuc-cho-dong-chi-tran-hoang-hung-666.html Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam sáng ngày 11/7/2019, Chi bộ Thư viện tỉnh đã tổ chức Lễ công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị Trần Hoàng Hưng theo Quyết định số 1910– QĐ/ĐUK ngày 23/5/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Đồng chí Nguyễn Văn Thắng được bầu là Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/dong-chi-nguyen-van-thang-duoc-bau-la-chu-tich-ubnd-tinh-nhiem-ky-2016-2021-661.html ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Đồng chí Nguyễn Xuân Ký được bầu là Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/dong-chi-nguyen-xuan-ky-duoc-bau-la-chu-tich-hdnd-tinh-khoa-xiii-nhiem-ky-2016-2021-660.html ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[THÔNG BÁO Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ve-viec-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-1-659.html Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Khai trương tủ sách của các tác giả: Nhà thơ Trần Nhuận Minh, nhà văn Lê Toán, nhà văn Dương Hướng]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/khai-truong-tu-sach-cua-cac-tac-gia-nha-tho-tran-nhuan-minh-nha-van-le-toan-nha-van-duong-huong-658.html ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Bách khoa thư bằng tranh: Một bộ sưu tập quý hiếm, độc đáo và có giá trị ở nước ta]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/bach-khoa-thu-bang-tranh-mot-bo-suu-tap-quy-hiem-doc-dao-va-co-gia-tri-o-nuoc-ta-655.html ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Đoàn lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đến thăm và khảo sát tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/doan-lanh-dao-tinh-bac-lieu-den-tham-va-khao-sat-tai-thu-vien-tinh-quang-ninh-657.html ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Sinh hoạt chuyên đề thiếu nhi với chủ đề: “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6”]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/sinh-hoat-chuyen-de-thieu-nhi-voi-chu-de-ngay-gia-dinh-viet-nam-28-6--656.html ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh qua báo chí Trung Ương tháng 5+6/2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-qua-bao-chi-trung-uong-thang-5-6-2019-654.html Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh sinh hoạt chuyên đề về chủ đề gia đình Việt Nam]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-sinh-hoat-chuyen-de-ve-chu-de-gia-dinh-viet-nam-653.html ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Hiệu quả từ các CLB gia đình hạnh phúc]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/hieu-qua-tu-cac-clb-gia-dinh-hanh-phuc-652.html ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Ngày gia đình Việt Nam: Gắn kết tình thương từ những cử chỉ nhỏ]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/ngay-gia-dinh-viet-nam-gan-ket-tinh-thuong-tu-nhung-cu-chi-nho-651.html ]]> Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700 <![CDATA[Thông báo về việc tổ chức Hoạt động hè dành cho bạn đọc thiếu nhi năm 2019 tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ve-viec-to-chuc-hoat-dong-he-danh-cho-ban-doc-thieu-nhi-nam-2019-tai-thu-vien-tinh-quang-n-637.html Tue, 23 Jul 2019 07:59:48 +0700