<![CDATA[RSS Tin tức - Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:28 +0800 (thuvienquangninh.dlib.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Ký kết Thỏa thuận hợp tác, triển khai Dự án Không gian sách tiếng Pháp tại Việt Nam]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-trien-khai-du-an-khong-gian-sach-tieng-phap-tai-viet-nam-912.html ]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh có tác giả được trao giải nhất cuộc thi sáng tác về biên giới biển đảo]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-co-tac-gia-duoc-trao-giai-nhat-cuoc-thi-sang-tac-ve-bien-gioi-bien-dao-911.html ]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Chương trình xây dựng Tủ sách “Tri thức” và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/chuong-trinh-xay-dung-tu-sach-tri-thuc-va-tang-qua-cho-hoc-sinh-ngheo-vuot-kho-tai-xa-hoanh-mo-hu-910.html ]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020). 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (1/12/1920-1/12/2020)]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/tuyen-truyen-ky-niem-80-nam-ngay-nam-ky-khoi-nghia-23-11-1940-23-11-2020-100-nam-ngay-sinh-dong-c-909.html Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/tuyen-truyen-ky-niem-200-nam-ngay-sinh-ph-ang-ghen-28-11-1820-28-11-2020--908.html Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp Phòng thuộc Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/hoi-nghi-cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-can-bo-cap-phong-thuoc-thu-vien-tinh-quang-ninh-907.html ]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Vụ Thư viện nhận Huân chương Lao động hạng Nhất]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/vu-thu-vien-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-906.html ]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Nhộn nhịp ngày hội sách giữa lòng thành phố biển Hạ Long]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/nhon-nhip-ngay-hoi-sach-giua-long-thanh-pho-bien-ha-long-905.html ]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Độc giả Quảng Ninh nô nức đến hội sách]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/doc-gia-quang-ninh-no-nuc-den-hoi-sach-904.html Từ ngày 11-16/11, tại Quảng trường 30/10, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Hạ Long tổ chức Hội sách Quảng Ninh lần thứ nhất năm 2020.]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Khai mạc Hội sách Quảng Ninh lần I năm 2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/khai-mac-hoi-sach-quang-ninh-lan-i-nam-2020-903.html Tối ngày 13/11/2020, tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Hạ Long tổ chức Khai mạc Hội sách Quảng Ninh lần I năm 2020 (Hội sách).]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Tự hào có ngành Than]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/tu-hao-co-nganh-than-902.html ]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[TRƯỚC NGÀY HỘI SÁCH: “Hơn 10 triệu bản sách sẵn sàng cho ngày Hội sách Quảng Ninh lần thứ I năm 2020”]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/truoc-ngay-hoi-sach-hon-10-trieu-ban-sach-s-n-sang-cho-ngay-hoi-sach-quang-ninh-lan-thu-i-nam-2020-901.html ]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Thông báo về việc tổ chức Hội sách Quảng Ninh lần thứ I năm 2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ve-viec-to-chuc-hoi-sach-quang-ninh-lan-thu-i-nam-2020-900.html ]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Đồng chí Nguyễn Tường Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/dong-chi-nguyen-tuong-van-duoc-bau-lam-chu-tich-ubnd-tinh-nhiem-ky-2016-2021-899.html ]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Thư mục Quảng Ninh qua báo chí Trung ương tháng 9+10/2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-quang-ninh-qua-bao-chi-trung-uong-thang-9-10-2020-898.html Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-chung-tay-ung-ho-dong-bao-mien-trung-khac-phuc-thien-tai-897.html ]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/cong-bo-du-thao-cac-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang-de-lay-y-kien-nhan-dan-896.html ]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Thí sinh Quảng Ninh vinh dự đạt Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thi-sinh-quang-ninh-vinh-du-dat-danh-hieu-dai-su-van-hoa-doc-tai-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-toan-qu-895.html ]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Thông báo về việc hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với con người"]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ve-viec-huong-ung-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-truc-tuyen-phap-luat-voi-con-nguoi--894.html ]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700 <![CDATA[Văn hóa đọc với việc hình thành vốn tri thức, kỹ năng sống và phát triển nhân cách con người]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/van-hoa-doc-voi-viec-hinh-thanh-von-tri-thuc-ky-nang-song-va-phat-trien-nhan-cach-con-nguoi-893.html ]]> Sat, 28 Nov 2020 09:00:32 +0700