<![CDATA[RSS Tin tức - Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:17 +0800 (thuvienquangninh.dlib.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Chương trình sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Nhớ ơn Thầy Cô” chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/chuong-trinh-sinh-hoat-chuyen-de-voi-chu-de-nho-on-thay-co-chao-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-715.html Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em thiếu nhi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 16/11/2019 tới đây, Thư viện tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Halo Smart tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Nhớ ơn Thầy Cô"]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp phòng thuộc Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-can-bo-cap-phong-thuoc-thu-vien-tinh-quang-ninh-714.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 28/10 -3/11/2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-nhung-su-kien-va-hoat-dong-noi-bat-dien-ra-tu-ngay-28-10-3-11-2019-713.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh qua báo chí Trung Ương tháng 9+10/2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-qua-bao-chi-trung-uong-thang-9-10-2019-712.html Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Xây dựng Tủ sách Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/xay-dung-tu-sach-quang-ninh-711.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 21/10 - 27/10/2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-nhung-su-kien-va-hoat-dong-noi-bat-dien-ra-tu-ngay-21-10-27-10-2019-710.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Nghi thức chào cờ đầu tuần – Nét đẹp văn hóa công sở tại Bảo tàng, Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/nghi-thuc-chao-co-dau-tuan-net-dep-van-hoa-cong-so-tai-bao-tang-thu-vien-tinh-quang-ninh-708.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 14/10 - 20/10/2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-nhung-su-kien-va-hoat-dong-noi-bat-dien-ra-tu-ngay-14-10-20-10-2019-707.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Nhà thơ Xuân Hương trao tặng sách cho Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/nha-tho-xuan-huong-trao-tang-sach-cho-thu-vien-tinh-quang-ninh-709.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/to-chuc-le-ket-nap-dang-vien-moi-706.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 7/10 -13/10/2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-nhung-su-kien-va-hoat-dong-noi-bat-dien-ra-tu-ngay-7-10-13-10-2019-705.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Sâu rộng, ý nghĩa các hoạt động nhớ lời Bác dạy]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/sau-rong-y-nghia-cac-hoat-dong-nho-loi-bac-day-704.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh: Phát triển thư viện số]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-phat-trien-thu-vien-so-703.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh: Trưng bày, giới thiệu sách Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-trung-bay-gioi-thieu-sach-tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi-nam-2019-702.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Thư mục sách mới quý III/2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-sach-moi-quy-iii-2019-701.html Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[THÔNG BÁO Về việc trưng bày, giới thiệu sách Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ve-viec-trung-bay-gioi-thieu-sach-tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi-nam-2019-700.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Một số vấn đề đặt ra trong xây dựng chính sách, quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thư viện]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/mot-so-van-de-dat-ra-trong-xay-dung-chinh-sach-quy-dinh-ve-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-trong-hoa-699.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh đoạt huy chương bạc Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-doat-huy-chuong-bac-lien-hoan-cheo-toan-quoc-nam-2019-698.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp ngành Văn hóa Bài 2: Nắm bắt cơ hội, phát triển lên tầm cao mới]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/tu-chu-o-cac-don-vi-su-nghiep-nganh-van-hoa-bai-2-nam-bat-co-hoi-phat-trien-len-tam-cao-moi-696.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700 <![CDATA[Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: “Được đọc một cuốn sách hay có ý nghĩa và giá trị tinh thần rất to lớn”]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/bo-truong-nguyen-ngoc-thien-duoc-doc-mot-cuon-sach-hay-co-y-nghia-va-gia-tri-tinh-than-rat-to-lon--697.html ]]> Sun, 17 Nov 2019 19:30:44 +0700