<![CDATA[RSS Tin tức - Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:19 +0800 (thuvienquangninh.dlib.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Đại sứ Hungary Öry Csaba thăm, tặng sách và trao đổi cơ hội hợp tác với Thư viện Quốc gia Việt Nam]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/dai-su-hungary-ry-csaba-tham-tang-sach-va-trao-doi-co-hoi-hop-tac-voi-thu-vien-quoc-gia-viet-nam-627.html ]]> Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 (1954-2019) Tự hào chiến sĩ Điện Biên]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/ky-niem-65-nam-chien-thang-dien-bien-phu-7-5-1954-2019-tu-hao-chien-si-dien-bien-626.html ]]> Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/gap-mat-ky-niem-65-nam-chien-thang-dien-bien-phu-625.html ]]> Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Tuổi trẻ Quảng Ninh ra quân làm sạch biển]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/tuoi-tre-quang-ninh-ra-quan-lam-sach-bien-624.html ]]> Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Đoàn cán bộ Thư viện tỉnh Đắc Nông đến tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/doan-can-bo-thu-vien-tinh-dac-nong-den-tham-quan-hoc-tap-va-trao-doi-kinh-nghiem-tai-thu-vien-tinh--623.html ]]> Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Hội viên Câu lạc bộ thơ Bạch Đằng Giang tặng sách Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/hoi-vien-cau-lac-bo-tho-bach-dang-giang-tang-sach-thu-vien-tinh-quang-ninh-622.html ]]> Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh qua báo chí Trung Ương tháng 3+4/2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-qua-bao-chi-trung-uong-thang-3-4-2019-621.html Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Thông báo lịch phục vụ bạn đọc Dịp nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5.]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-lich-phuc-vu-ban-doc-dip-nghi-le-ngay-giai-phong-mien-nam-30-4-va-ngay-quoc-te-lao-dong-1--620.html Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm việc với tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/dong-chi-nguyen-ngoc-thien-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-lam-viec-voi-tinh-quang-ninh-619.html ]]> Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Tổng kết công tác tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/tong-ket-cong-tac-to-chuc-nam-du-lich-quoc-gia-2018-ha-long-quang-ninh-618.html ]]> Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh xây dựng tủ sách “Ôn thi Đại học”.]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-xay-dung-tu-sach-on-thi-dai-hoc--617.html ]]> Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[64 thí sinh Quảng Ninh đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lần thứ XII]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/64-thi-sinh-quang-ninh-doat-giai-tai-ky-thi-chon-hoc-sinh-gioi-lan-thu-xii-616.html ]]> Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 6]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/khai-mac-ngay-sach-viet-nam-lan-thu-6-615.html ]]> Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Ngày Hội Sách 2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-quoc-gia-viet-nam-to-chuc-ngay-hoi-sach-2019-614.html ]]> Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Thư mục sách mới quý I/2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-muc-sach-moi-quy-i-2019-613.html Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Khai mạc Chương trình hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/khai-mac-chuong-trinh-huong-ung-ngay-sach-viet-nam-lan-thu-6-nam-2019-tai-thu-vien-tinh-quang-ninh-612.html ]]> Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh: Công bố kết quả cuộc thi ảnh “Ấn tượng không gian đọc tại thành phố Hạ Long”]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-cong-bo-ket-qua-cuoc-thi-anh-an-tuong-khong-gian-doc-tai-thanh-pho-ha-lon-611.html Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Thư viện tỉnh Quảng Ninh: Sẵn sàng cho Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thu-vien-tinh-quang-ninh-s-n-sang-cho-ngay-sach-viet-nam-lan-thu-6-nam-2019-610.html ]]> Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Tuổi trẻ Quảng Ninh nhớ lời Di chúc theo chân Bác]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/tuoi-tre-quang-ninh-nho-loi-di-chuc-theo-chan-bac-609.html ]]> Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700 <![CDATA[Nghịch lý trong thời đại chúng ta]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/nghich-ly-trong-thoi-dai-chung-ta-608.html ]]> Sun, 19 May 2019 21:54:43 +0700