<![CDATA[RSS Tin tức - Thư viện tỉnh Quảng Ninh]]> http://thuvienquangninh.org.vn/ Thu, 01 Jan 1970 08:00:07 +0800 (thuvienquangninh.dlib.vn) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Thể lệ cuộc thi “ Giới thiệu cuốn sách tôi yêu” ]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/the-le-cuoc-thi-gioi-thieu-cuon-sach-toi-yeu--779.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Covid-19 – Đẩy lùi dịch bệnh”]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/the-le-cuoc-thi-tim-hieu-covid-19-day-lui-dich-benh--778.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[Thông báo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ve-viec-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-sach-viet-nam-lan-thu-7-777.html Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/day-manh-phat-trien-van-hoa-doc-trong-cong-dong-776.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 16-22/3/2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-nhung-su-kien-va-hoat-dong-noi-bat-dien-ra-tu-ngay-16-22-3-2020-775.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 9-15/3/2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-nhung-su-kien-va-hoat-dong-noi-bat-dien-ra-tu-ngay-9-15-3-2020-774.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[TP Hạ Long: Đồng loạt khám sàng lọc sức khỏe cho người dân]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/tp-ha-long-dong-loat-kham-sang-loc-suc-khoe-cho-nguoi-dan-773.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 2-8/3/2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-nhung-su-kien-va-hoat-dong-noi-bat-dien-ra-tu-ngay-2-8-3-2020-772.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/day-manh-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-trong-hoat-dong-thu-vien-771.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[Ban Chỉ đạo cấp tỉnh họp khẩn cấp triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/ban-chi-dao-cap-tinh-hop-khan-cap-trien-khai-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-769.html Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[Tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/to-chuc-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-nam-2020-770.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[THÔNG BÁO Về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 ]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/thong-bao-ve-viec-to-chuc-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-nam-2020-767.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[Kế hoạch tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-nam-2020-766.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[Bài Phỏng vấn Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/bai-phong-van-ong-nguyen-huu-gioi-chu-tich-hoi-thu-vien-viet-nam-765.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[LUẬT THƯ VIỆN ĐƯỢC BAN HÀNH SẼ GÓP PHẦN THÚC ĐẨY SỰ NGHIỆP THƯ VIỆN VIỆT NAM PHÁT TRIỂN LÊN MỘT TẦM CAO MỚI]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/luat-thu-vien-duoc-ban-hanh-se-gop-phan-thuc-day-su-nghiep-thu-vien-viet-nam-phat-trien-len-mot-tam--764.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 10-16/2/2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/quang-ninh-nhung-su-kien-va-hoat-dong-noi-bat-dien-ra-tu-ngay-10-16-2-2020-763.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[Nhà thơ Trần Nhuận Minh trao tặng sách cho Thư viện tỉnh Quảng Ninh.]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/nha-tho-tran-nhuan-minh-trao-tang-sach-cho-thu-vien-tinh-quang-ninh--762.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[Cảm nhận về một mái nhà chung]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/cam-nhan-ve-mot-mai-nha-chung-759.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[Chuẩn bị khởi động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/chuan-bi-khoi-dong-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-nam-2020-758.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700 <![CDATA[Ngành thư viện làm gì để góp phần phòng chống và đẩy lùi dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona mới (NcoV) gây ra?]]> http://thuvienquangninh.org.vn/tin/nganh-thu-vien-lam-gi-de-gop-phan-phong-chong-va-day-lui-dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-vi-rut-corona-757.html ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:50:54 +0700