TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI SÁCH CHUYÊN ĐỀ

Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9

 • Những cội nguồn của cách mạng tháng Tám

  15/08/2017
  Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ một nước thuộc địa, nước ta đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, nhân dân ta từ than phận nô lệ đã trở thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển lịch sử dân tộc, kỷ nguyên trong đó sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
 • Nhớ về mùa thu tháng Tám

  15/08/2017
  Mùa Thu năm 1945, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành Tổng khởi nghĩa thành công, đập tan xiềng xích nô lệ ngót 80 năm của chế độ thực dân cũ. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do trong lịch sử dân tộc.
 • Cách mạng tháng tám năm 1945 : Sự kiện, hình ảnh và ký ức

  12/08/2017
  Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam, chấm dứt ách bóc lột thực dân Pháp, phát xít Nhật cùng chế độ phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm trên đất nước ta, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam
 • Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam

  12/08/2017
  Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam, của lịch sử dân tộc qua nhiều thập kỷ khảo nghiệm, tìm tòi con đường cứu nước.
 • Sự ra đời của Bản tuyên ngôn độc lập

  12/08/2017
  Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Hồ Chủ tịch đọc tại Quảng trường Ba Đình trước toàn thể quốc dân, đồng bào. Bản Tuyên ngôn đã thể hiện rõ ý chí hòa bình và quyết tâm sắt đá của nhân dân ta trong công cuộc bảo vệ nền độc lập vừa mới giành được.
 • 2 - 9 - 1945 qua những trang hồi ức

  12/08/2017
  Với khí thế cách mạng sục sôi dâng trào, cuộc Cách mạng tháng Tám đã đi đến đích cuối cùng là giành được chiến thắng vang dội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra những giây phút thiêng liêng nhất trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, chấm dứt ách đô hộ gần một thế kỷ của thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc và tiến lên chủ nghĩa xã hội.
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng

cache getinfocate