TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI SÁCH CHUYÊN ĐỀ

Sách chuyên đề: Chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017)

 • 60 năm Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

  03/12/2017
  Từ ngày thành lập cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội ta đã cùng toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng và đưa đất nước bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Tăng cường sức mạnh tư tưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam

  03/12/2017
  ông cuộc đổi mới đất nước đã và đang giành được những thành tựu to lớn và từng bước hòa nhập với khu vực và thế giới. Nhưng trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn có âm mưu tác động về tư tưởng, chính trị và quân đội - lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân bằng việc tận dụng các ưu thế về kinh tế , quân sự và các thành tựu khoa học kỹ thuật.
 • 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam cội nguồn sức mạnh tinh thần.

  03/12/2017
  Trong lịch sử nhân loại, hiếm có dân tộc nào phải thường xuyên đương đầu với các thế lực ngoại xâm hung bạo như dân tộc Việt Nam. Cũng hiếm có quân đội nào như Quân đội nhân dân Việt Nam ngay khi mới ra đời và trưởng thành đã phải đối đầu với với các thế lực quốc tế to lớn, có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn mạnh.
 • Thế giới ca ngợi các lực lượng vũ trang nhân dân ta

  03/12/2017
  Quân đội ta là quân đội nhân dân, được nhân dân hết lòng ủng hộ, đã không ngừng chiến đấu và chiến thắng, trường thành và xây dựng nên những truyền thống tốt đẹp, sáng tạo ra những chiến công hiển hách nức lòng thế giới.
 • Quân đội anh hùng truyền thống vẻ vang

  03/12/2017
  Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, trưởng thành trong cao trào cách mạng của toàn dân, là một đội quân kiểu mới từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.
 • Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia đào tạo nguồn nhân lực

  03/12/2017
  Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong tiềm năng phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng. Với tiềm năng của nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, cơ sở vật chất và kinh nghiệm đào tạo, quân đội được đào tạo ngày càng có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước nhưng cũng vẫn còn không ít hạn chế và bất cập.
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
Làm ít hơn, được nhiều hơn

Có lẽ "Phá vỡ lối mòn tư duy" không phải là cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời của bạn chỉ sau một đêm. Nhưng...
>>Xem thêm

Video sách nói
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng

cache getinfocate