TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI SÁCH CHUYÊN ĐỀ

Sách chuyên đề: Chào mừng Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018)

 • Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay

  26/01/2018
  Đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, đảm bảo cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là nội dung cơ bản để thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.
 • Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do người sáng lập

  26/01/2018
  Cuốn sách “Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do người sáng lập” được Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông giới thiệu tới bạn đọc trong dịp kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016), kỷ niệm 126 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), kỷ niệm 71 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 • Đảng cộng sản cầm quyền - Nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng

  26/01/2018
  Sự cầm quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định là một nguyên tắc hoạt động cơ bản, là trụ cột của cơ chế vận hành của cả hệ thống chính trị, là điều kiện đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân. Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta hiện nay, yêu cầu đổi mới về nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng trở nên cấp thiết.
 • Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 2016)

  26/01/2018
  Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là một bước ngoặt lịch sử của cách mạng nước ta. Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển

  26/01/2018
  Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại, đưa nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
Làm ít hơn, được nhiều hơn

Có lẽ "Phá vỡ lối mòn tư duy" không phải là cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời của bạn chỉ sau một đêm. Nhưng...
>>Xem thêm

BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng