LIÊN KẾT WEBSITE
TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI SÁCH MỚI
 • Đảng ta là đạo đức là văn minh

  10/04/2015
  Từ khi ra đời đến khi trở thành Đảng cầm quyền (sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám lịch sử), Đảng ta ngày một trưởng thành và lớn mạnh. Trên những chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng, Ngày nay Đảng ta có nhiệm vụ lãnh đạo đưa đất nước lên một tầm cao mới, một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
 • Nghệ thuật chỉ đạo của Đảng kết thúc cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước (1973-1975)

  10/04/2015
  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta (1954 - 1975) là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc. Đây là thắng lợi trọn vẹn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thế kỷ XX. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng nước ta, thời kỳ cả nước độc lập, thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.
 • Một số vấn đề về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hiện nay

  10/04/2015
  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930 là một sự kiện quan trọng đặc biệt trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong suốt những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, vẻ vang – cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nước nhà: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đánh đuổi hai đế quốc xâm lược là Pháp và Mỹ, thống nhất đất nước; tiến hành sự nghiệp đổi mới, đưa Việt Nam hội nhập vào trào lưu chung của thế giới để phát triển mạnh mẽ, vững chắc.
 • Quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  10/04/2015
  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930 là một sự kiện quan trọng đặc biệt trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong suốt những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, vẻ vang – cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nước nhà: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đánh đuổi hai đế quốc xâm lược là Pháp và Mỹ, thống nhất đất nước; tiến hành sự nghiệp đổi mới, đưa Việt Nam hội nhập vào trào lưu chung của thế giới để phát triển mạnh mẽ, vững chắc.
 • Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển

  10/04/2015
  Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là đội tiên phong cách mạng, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, hiện thân cho trí tuệ, danh dự của dân tộc. Lịch sử vẻ vang của Đảng trong 80 năm qua là lịch sử đấu tranh kiên cường vì lợi ích tối cao của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Những thành tựu vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được trong tám thập kỷ qua là những minh chứng hùng hồn khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với tiến trình cách mạng Việt Nam.
 • 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

  10/04/2015
  Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng là quân đội sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và giáo dục, là lực lượng vũ trang nòng cốt của nhân dân và Nhà nước cách mạng, có nhiệm vụ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, được nhân dân tin yêu trao tặng danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân và việc vận dụng hiện nay

  10/04/2015
  Tư tưởng về quân đội nhân dân là một nội dung quan trọng trong di sản tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh, được hình thành và phát triển trong quá trình Người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trong tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, góp phần to lớn làm nên thắng lợi của nhân ta trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 • Quân đội nhân dân Việt Nam truyền thống và hiện đại

  10/04/2015
  Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Trải qua năm tháng năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng, sự đùm bọc và nuôi dưỡng của nhân dân, sự đoàn kết, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kế thừa và phát huy truyền thống quân sự của dân tộc, vừa chiến đấu vừa xây dựng, Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển và trưởng thành.
 • Vị tướng khởi nguồn gió đại phong

  10/04/2015
  Trong lịch sử cách mạng và lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã có những cống hiến to lớn, góp phần làm nên những trang vẻ vang nhất trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc dưới thời đại Hồ chí Minh. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22.12.1944 – 22.12.2014. Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu cuốn sách “Vị tướng khởi nguồn gió đại phong”
 • 20 truyện ngắn hay về cuộc sống

  10/04/2015
  Chiếc lá vàng rồi sẽ rụng, chiếc lá xanh từ mầm ở bừng hương sắc, cuộc sống có muôn vàn biến đổi, có vô vàn thân phận, chỉ cần chúng ra biết trân trọng chính mình, trân trọng cuộc sống thì niềm vui sẽ luôn ở đó, nở nụ cười. Vẫn nhớ một câu nói trong phật học: “Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ”.
 • Anh sẽ yêu em mãi chứ ?

  10/04/2015
  “Nếu bạn không thể đọc cho tới dòng cuối cùng thì xin dừng bước ngày từ ban đầu. Những gì Gào viết là tận cùng của nỗi đau mà thể hiện qua bên ngoài bằng những ngôn từ "băng giá" nhất, đôi lúc xen vào là cả sự " thô" rất đời thường, nhưng đã đọc,...đã hiểu....bạn sẽ còn muốn dõi theo...”
 • Điều gì cũng phải học

  10/04/2015
  “Điều khiến tôi rất vui là khi được sống ở một đất nước khác, trong lòng một nền văn hóa khác để khám phá ra những điều khác biệt và khác biệt chính là sự thú vị…”
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng