TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ
TÌM KIẾM OPAC
LỊCH PHỤC VỤ

* Mở cửa các ngày: Từ Thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần

Giờ mùa hè: Từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/9.

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

Giờ mùa đông: Từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/3

Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI SÁCH MỚI
10/04/2015

Bác Hồ với đồng bào dân tộc

Nxb: Mỹ Thuật

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, là niềm kiêu hãnh và tự hào cả dân tộc Việt Nam ta. Cuộc đời và sự nghiệp cách Mạng của Người là ngọn đèn pha chói lọi soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người. Tư tưởng đó đã trở thành tài sản tinh thần, là tấm gương sáng để mọi người Việt nam học tập và noi theo. Trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng vấn đề đồng bào các dân tộc. Tấm lòng, tình cảm của Người đối với các dân tộc cũng nhiều hơn nước bể, cây rừng và chính Người cũng đã nêu một tấm gương sáng về đoàn kết, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nhằm góp phần vào việc tuyên truyền, nghiên cứu, giáo dục theo chủ đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thư viện tỉnh Quảng Ninh xin giới thiệu cuốn sách “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc” do Nhà xuất bản Mỹ Thuật xuất bản.. Cuốn sách bao gồm những bức thư, những bài nói chuyện. những lời căn dặn của Người với đồng bào các dân tộc. Cuốn sách nhỏ mà ý nghĩa lớn này sẽ góp phần cổ vũ, khích lệ mạnh mẽ để cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam quyết tâm ghi tạc và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ cùng nhau bảo tồn và phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; không ngừng nâng cao cảnh giác, kiên quyết phòng và chống mọi âm mưu phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc; chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

 

Sách khác
TIN MỚI
Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng