TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI CHUYÊN ĐỀ
26/01/2018

Đảng cộng sản cầm quyền - Nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng

Tác giả: Nhiều tác giả

Khổ: 15x21cm , 419 trang

Nxb: Chính trị Quốc Gia

Số ĐKCB: VN.028762, M.016393, M.016394

 Đảng Cộng sản cầm quyền - Nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng / Nguyễn Văn Huyên ch.b. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 419tr. ; 21cm.
Sự cầm quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định là một nguyên tắc hoạt động cơ bản, là trụ cột của cơ chế vận hành của cả hệ thống chính trị, là điều kiện đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân. Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta hiện nay, yêu cầu đổi mới về nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng trở nên cấp thiết.
Nhằm giúp trả lời những câu hỏi về mặt lý luận và thực tiễn, làm rõ luận cứ khoa học về Đảng Cộng sản cầm quyền đồng thời phục vụ cho việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật tái bản cuốn sách “ Đảng cộng sản cầm quyền - Nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng” do GS, TS Nguyễn Văn Huyên chủ biên.
Cuốn sách là tài liệu tham khảo, có giá trị cho các nhà nghiên cứu chính trị học, là một định hướng và gợi mở quan trọng cho các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong việc nhận thức để đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong điều kiện hiện nay.
Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu!

Sách khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng