TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI CHUYÊN ĐỀ
26/01/2018

Đảng Cộng sản Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển

Tác giả: Nhiều tác giả

Khổ: 19x27cm , 427 trang

Nxb: Văn hóa thông tin

Số ĐKCB: VL.005725, M.024634, M.024635

Đảng cộng sản Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển. - H. : Văn hóa thông tin, 2014. - 427tr. ; 27cm.

       Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại, đưa nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.
        Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin cho ra mắt bạn đọc cuốn sách: “ Đảng Cộng sản Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”.
        Cuốn sách gồm các bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và một số nhà khoa học. Cuốn sách là tài liệu tuyên truyền đặc biệt quan trọng, có giá trị thực tiễn to lớn, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng; nâng cao nhận thức về Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TW của Bộ Chính trị.
          Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu!

                                                          
 

Sách khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng