TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI SÁCH MỚI
10/04/2015

Một số vấn đề về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hiện nay

Tác giả: Nguyễn Đức Hà

, 240 trang

Nxb: Chính trị quốc gia

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi sướng và lãnh đạo, Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, các cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, đơn vị, từng bước thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Tuy nhiên, trước yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới, nhiều cấp ủy chưa thực sự được coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng. Tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên rất đáng lo ngại. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm còn hình thức, kết quả chưa phản ánh đúng thực chất. Công tác kết nạp đảng viên còn chú ý nhiều đến số lượng mà chưa chú trọng đúng mức đến chất lượng. Số đảng viên kết nạp ở địa bàn dân cư là công nhân trong các thành phần kinh tế còn ít.

Cuốn sách “Một số vấn đề về xây dựng tổ chức cơ sở đảng hiện nay” bao gồm những bài viết vừa mang tính nghiên cứu lý luận, vừa là sự tổng kết thực tiễn về công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong những năm gần đây.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Sách khác
Cuộc thi Đại sứ văn hóc đọc năm 2020
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng