TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ
TÌM KIẾM OPAC
LỊCH PHỤC VỤ

* Mở cửa các ngày: Từ Thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần

Giờ mùa hè: Từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/9.

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

Giờ mùa đông: Từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/3

Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI SÁCH MỚI
10/04/2015

Quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. Đinh Xuân Lý (biên soạn)

, 232 trang

Nxb: Chính trị quốc gia

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930 là một sự kiện quan trọng đặc biệt trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong suốt những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, vẻ vang – cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nước nhà: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đánh đuổi hai đế quốc xâm lược là Pháp và Mỹ, thống nhất đất nước; tiến hành sự nghiệp đổi mới, đưa Việt Nam hội nhập vào trào lưu chung của thế giới để phát triển mạnh mẽ, vững chắc.

Việc xuất bản 2 bộ sách: “Hồ Chí Minh toàn tập”, “Văn kiện Đảng toàn tập” đã cung cấp tương đối đầy đủ tư liệu về quá trình hình thành, phát triển của Đảng và tiến trình cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo, đã tạo điều kiện để chúng ta nghiên cứu một cách sâu sắc hơn, khách quan hơn về lịch sử Đảng, trong đó có quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để bạn đọc có tài liệu chuyên khảo về sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “Quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”. Cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Bối cảnh lịch sử cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và tác động của nó đối với cách mạng Việt Nam.

Chương II: Nguyễn Ái Quốc với quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương III: Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sách khác
TIN MỚI
Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng