TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ
TÌM KIẾM OPAC
LỊCH PHỤC VỤ

* Mở cửa các ngày: Từ Thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần

Giờ mùa hè: Từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/9.

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

Giờ mùa đông: Từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/3

Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI SÁCH MỚI
10/04/2015

Thư mục giới thiệu sách mới Quý III / 2013

Thư viện tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc “Thư mục giới thiệu sách mới Quý III / 2013”

Bản thư mục tập hợp 124 tài liệu trên các lĩnh vực: Chính trị - xã hội, khoa học và công nghệ, văn học, địa lý – lịch sử, được sắp xếp như sau:

I/ Chính trị - xã hội

II/ Khoa học và công nghệ

III/ Văn học

1. Nghiên cứu văn hoc

2. Tác phẩm văn học

3. Văn học thiếu nhi

IV/ Địa lý - Lịch sử

1. Địa lý

2. Lịch sử

Trong mỗi đề mục chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái của tên tác giả hoặc tên tài liệu.

I. CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Bùi Minh Đạo. Một số vấn đề cơ bản của xã hội Tây Nguyên trong phát triển bền vững / Bùi Minh Đạo. - H.: Khoa học xã hội, 2012.- 244tr. ; 21cm.

Nội dung: Thực trạng xã hội Tây Nguyên đương đại trên ba khía cạnh: cơ cấu xã hội, tổ chức xã hội, giá trị xã hội. Phân tích và làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản của xã hội Tây Nguyên hiện nay. Đề xuất những quan điểm, kiến nghị, giải pháp xây dựng chính sách phát triển bền vững xã hội Tây Nguyên trong thời gian tới.

Số ĐKCB: VN.029215; M.019417 – 019418

2. Bùi Thị Kim Hậu. Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay / Bùi Thị Kim Hậu. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012.-214tr. ; 21cm.

Nội dung: Trình bày quan niệm về trí thức hóa công nhân; quan hệ và thực trạng giữa trí thức hóa công nhân Việt Nam với hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay; quan điểm và giải pháp đẩy mạnh trí thức hóa công nhân.

Số ĐKCB: M.019049 – 019050; VN.029096

3. Cơ chế giải quyết bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường : Sách chuyên khảo / Biên soạn: Vũ Thu Hạnh ch.b, Nguyễn Văn Phương, Trần Anh Tuấn,... - H. : Chính trị - Hành chính, 2012. - 235tr. ; 21cm.

Nội dung: Những vấn đề thực tiễn và giải pháp an toàn hoàn thiện cơ chế giải quyết bồi thường thiệt hại do ô nhiêm môi trường. Tập hợp các quy định về giải quyết bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường.

Số ĐKCB: M.021283 – 021284; VN.029293

4. Đàm Thanh Thế. Tổ chức và hoạt động trong phát hiện, xử lý tin ban đầu tội phạm về ma túy trên địa bàn đô thị / Đàm Thanh Thế. - H.: Công an nhân dân, 2013.-230tr. ; 21cm.

Nội dung: Lí luận cơ bản, thực trạng và các giải pháp về tổ chức hoạt động của công an cấp quận trong phát hiện, xử lí tin ban đầu tội phạm ma túy trên địa bàn đô thị.

Số ĐKCB: M.021294 – 021295; VN.029290

5. Đỗ Chí Nghĩa. Vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội / Đỗ Chí Nghĩa. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012.-239tr. ; 21cm.

Nội dung: Lí luận và thực tiễn vai trò định hướng dư luận xã hội của báo chí; những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác định hướng dư luận báo chí.

Số ĐKCB: M.019051 – 019052; VN.029097

6. Đỗ Văn Phú. Một người "con tinh thần" của Bác Hồ / Đỗ Văn Phú. - H.: Lao động, 2013.-199tr. ; 19cm.

Nội dung: Giới thiệu về cuộc đời, quá trình tham gia cách mạng của đồng chí Cù Văn Chước - Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, đặc biệt giai đoạn đồng chí phục vụ Bác Hồ và góp phần giữ gìn những di sản quý báu của Hồ Chủ Tịch cho các thế hệ sau này và những công lao đóng góp của đồng chí trong sự nghiệp phát triển Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Số ĐKCB: M.021286 – 021287; VN.029291

7. Giải phóng, đổi mới phát triển vì chủ nghĩa xã hội / Biên soạn: Nguyễn Văn Huyên ch.b, Phạm Thế Lực. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 438tr. ; 21cm.

Nội dung: Lí luận chung, thực trạng và phương hướng, giải pháp của quá trình giải phóng, đổi mới, phát triển vì chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Số ĐKCB: M.019047 – 019048; VN.029095

8. Hoàng Sỹ Động. Quy hoạch từ lý thuyết đến thực tiễn ở nước chuyển đổi mô hình phát triển: Sách chuyên khảo / Hoàng Sỹ Động. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.- 219tr. ; 24cm.

Nội dung: Khái quát về quy hoạch, một số bài học kinh nghiệm quy hoạch trên thế giới; tình hình thực tiễn và vấn đề nâng cao chất lượng, tính khả thi quy hoạch ở nước chuyển đổi mô hình phát triển.

Số ĐKCB: M.019749 – 019750; VL.005346

9. Là đàn bà nhưng không thuộc phái yếu / Lê Đức Tiết biên soạn. - H. : Công an nhân dân, 2012. - 271tr. ; 20cm.

Nội dung: Cung cấp một số tư liệu về thành công và thất bại trong việc sử dụng, quản lý bộ máy Nhà nước và pháp luật xưa và nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Số ĐKCB: VN.029220; M.019400 - 019401

10. Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh / Biên soạn: Đinh Xuân Lý ch.b, Hoàng Chí Bảo, Nguyễn Văn Dương,… - H.: Chính trị quốc gia, 2003.- 402tr. ; 21cm.

Nội dung: Bao gồm 10 chuyên đề, ngoài chuyên đề mở đầu xác định đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học, 9 chuyên đề còn lại tập trung vào một số vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh như: Nguồn gốc, quá trình hình thành độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại đoàn kết dân tộc,...

Số ĐKCB: VN.021269; M.020645

11. Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay / Biên soạn: Nguyễn Hoàng Giáp ch.b, Hoàng Thị Quế, Thái Văn Long, Phan Văn Rân. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 303tr. ; 21cm.

Nội dung: Đề cập đến xu thế toàn cầu hóa, mỗi quan hệ giữa các nước lớn, chống chủ nghĩa khủng bố, trật tự thế giới mới,...

Số ĐKCB: VN.028978; M.017742 - 017743

12. Một số vấn đề phát triển kinh tế - xã hội buôn làng các dân tộc Tây Nguyên. - H. : Khoa học xã hội, 2002. - 653tr. ; 21cm.

Nội dung: Bao gồm 31 báo cáo khoa học về "Luật tục - hương ước" và những vấn đề phát triển kinh tế xã hội của buôn làng các dân tộc Tây Nguyên.

Số ĐKCB: VN.019485; M.020901

13. Nguyễn Đình Chế. Làng quê yêu dấu / Nguyễn Đình Chế. - H.: Dân trí, 2012.- 120tr. ; 21cm.

Nội dung: Lịch sử và quá trình xây dựng, phát triển làng Mỹ Duệ, xã phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Giới thiệu một số trường ca, các bản phiên âm chữ Hán về Thần tích, Thần Phả Thành Hoàng làng.

Số ĐKCB: M.019397 - 019399

14. Những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020 / Biên soạn: Hoàng Thế Anh ch.b, Nguyễn Kim Bảo, Đỗ Ngọc Toàn,... - H. : Khoa học xã hội, 2012. - 451tr. ; 21cm.

Nội dung: Trình bày bối cảnh kinh tế, xã hội Trung Quốc trước thềm thế kỉ XXI; vấn đề cải cách theo hướng thị trường và vai trò của nhà nước trong ứng phó với khủng hoảng tài chính, thay đổi phương thức tăng trưởng kinh tế và những vấn đề đặt ra, hướng tới phát triển cân bằng vùng miền và thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn...

Số ĐKCB: VN.029216; M.019415 - 019416

15. Ổn định và phát triển kinh tế - Phân tích chính sách vĩ mô / Chủ biên: Phạm Đỗ Chí, Đào Văn Hùng. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012. - 359tr. ; 24cm.

Nội dung: Phân tích các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng và tái cấu trúc kinh tế.

Số ĐKCB: M.019766; VL.005344

16. Phạm Văn Vang. Đổi mới cơ chế phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội / Phạm Văn Vang. - H.: Khoa học xã hội, 2012.-139tr. ; 21cm.

Nội dung: Trình bày những đặc trưng cơ bản của khoa học xã hội, yêu cầu đặt ra đối với việc nghiên cứu đổi mới cơ chế phân bố và sử dụng ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội. Thực trạng và giải pháp của việc đổi mới đó.

Số ĐKCB: VN.029218; M.019406 - 019407

17. Phan Thế Sủng. Nghệ thuật xử thế trong học đường / Phan Thế Sủng. - H.: Nxb. Đại học Sư phạm, 2006.-186tr. ; 19cm.

Nội dung: Những kinh nghiệm chủ yếu trong vấn đề quản lí trường học từ việc lập kế hoạch đến công tác tổ chức nhân sự, xây dựng đội ngũ giáo viên, tập thể học sinh, chỉ đạo hoạt động dạy học trên lớp cũng như hoạt động giáo dục ngoài giờ,... thông qua những mẩu chuyện, tình huống sư phạm cụ thể.

Số ĐKCB: VN.025443; M.003397-003398, M.020909

18. Phát triển bền vững vùng Trung bộ: Thực trạng, vấn đề và giải pháp / Dương Bá Phượng chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2012. - 392tr. ; 21cm.

Nội dung: Cơ sở lí luận về phát triển bền vững vùng lãnh thổ. Thực trạng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nguồn lực con người và môi trường theo hướng bền vững vùng Trung bộ giai đoạn 2001 – 2010. Dự báo tác động của bối cảnh quốc tế, trong nước và quan điểm, mục tiêu, phương hướng, giải pháp phát triển bền vững vùng giai đoạn 2011 – 2020.

Số ĐKCB: VN.029219; M.019402 - 019403

19. Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam / Biên soạn: Dương Xuân Ngọc ch.b, Hoàng Đình Cúc, Lưu Văn An... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 463tr. ; 21cm.

Nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; những nhân tố tác động và thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. Nêu quan điểm, giải pháp về nhận thức và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam.

Số ĐKCB: M.019013 – 019014; VN.029086

20. Quan hệ Mỹ - Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI / Biên soạn: Lê Khương Thùy ch.b, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Xuân Trung,... - H. : Khoa học xã hội, 2012. - 254tr. ; 21cm.

Nội dung: Phân tích những nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ Mỹ - Trung, sự điều chỉnh, định hướng lớn của chiến lược toàn cầu mới của Mỹ đối với Trung Quốc, đánh giá tác động của mối quan hệ này đối với thế giới.

Số ĐKCB: VN.029217; M.019404 - 019405

21. 6 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và một số bài dự thi đoạt giải. - H. : Lao động, 2013. - 387tr. ; 27cm.

Nội dung: Những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức; văn bản chỉ đạo và triển khai cuộc vận động về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Số ĐKCB: M.021252; VL.005383

22. Thể chất người Việt Nam từ 6 đến 60 tuổi đầu thế kỷ XXI : Tài liệu phục vụ triển khai đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 / Biên soạn: Dương Nghiệp Chí ch.b, Nguyễn Danh Thái, Vũ Thái Hồng, Hoàng Công Dân. - H. : Thể dục thể thao, 2013. - 280tr. ; 27cm.

Nội dung: Trình bày cơ sở tiếp cận, mục đích, nội dung và phương pháp điều tra thể chất nhân dân. Nghiên cứu phương pháp chọn mẫu và tổ chức điều tra. Đưa ra kết quả điều tra thể chất người Việt Nam từ 6 đến 60 tuổi.

Số ĐKCB: M.021253; VL.005382

23. Trần Chính. Văn hóa nghệ thuật từ một góc nhìn báo chí / Trần Chính. - H.: Văn hóa thông tin, 2005.-266tr. ; 20cm.

Nội dung: Tập hợp các bài nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật và những suy cảm trên đường làm báo về nghệ thuật, nghệ sĩ.

Số ĐKCB: M.019799

24. Vấn đề nhân quyền trong khuôn khổ pháp luật quốc tế và Việt Nam / Biên soạn: Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng, Đặng Dũng Chí... - H. : [K.nxb], 2012. - 315tr. ; 21cm.

Nội dung: Một số vấn đề cơ bản về quyền con người, cơ chế bảo vệ quyền con người trong pháp luật quốc tế và Việt Nam.

Số ĐKCB: M.021292 – 021293; VN.029289

25. Về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng / Đức Lượng ch.b. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 220tr. ; 21cm.

Nội dung : Trình bày nguyên tắc, thực trạng, giải pháp đổi mới và những nhân tố tác động đến chất lượng sinh hoạt Đảng.

Số ĐKCB: VN.026389; M.006901 - 006902, M.020537

26. Vị tướng khởi nguồn gió đại phong. - H. : Thời đại, 2012. - 661tr. ; 24cm.

Nội dung: Tập hợp những bài viết, trích từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, trong đó có một số bài mới viết về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua các chủ đề: Nghĩa nặng, tình sâu; Tư duy chiến lược bẩm sinh; Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Số ĐKCB: M.021266; VL.005384

27. Zlobin, Nhicolai. Trật tự thế giới mới thứ hai - Những vấn đề địa - chính trị nan giải: Sách tham khảo / Nhicolai Zlobin; Nguyễn Đức Thảo dịch; Lê Thị Huyền Minh hiệu đính. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012.-371tr. ; 21cm.

Nội dung: Phân tích sự đối đầu giữa các quốc gia, luận giải sự biến mất của các khối chính trị trên thế giới, đưa ra những dự đoán về kỷ nguyên mới của thế giới.

Số ĐKCB: VN.028893; M.017165 – 017166

II. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

28. Bí ẩn phi hành vũ trụ / Huyền Anh biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2012. - 255tr. ; 21cm..

Nội dung: Khái niệm cơ bản về cấu trúc vũ trụ, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đưa con người lên vũ trụ; thăm dò, giải mã hàng không, chinh phục vũ trụ.

Số ĐKCB: M.019448 – 019449; VN.029229

29. Công nghệ enzym / Biên soạn: Đặng Thị Thu ch.b, Lê Ngọc Tú, Tô Kim Anh,... - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012. - 320tr. ; 24cm.

Nội dung: Giới thiệu về công nghệ thu chế phẩm Enzym, Enzym cố định, động học phản ứng Enzym, điện cực sinh học.

Số ĐKCB: M.019769; VL.005363

30. Công nghệ khoan ống mẫu luồn / Biên soạn: Nguyễn Xuân Thảo ch.b, Trần Đình Kiên, Vũ Văn Đông. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012. - 184tr. ; 24cm.

Nội dung: Trình bày tính chất cơ bản của đất đá ảnh hưởng tới quá trình khoan thiết bị, dụng cụ và công nghệ khoan thăm dò khoáng sản rắn bằng ống mẫu luồn.

Số ĐKCB: M.019759; VL.005351

31. Dùng sữa đúng cách để sống khỏe / Thu Quỳnh biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2013. - 231tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu các loại sữa và lợi ích từ sữa, các chế phẩm từ sữa, giá trị dinh dưỡng của sữa, cách lựa chọn và uống sữa khoa học...; các loại sữa trong đời sống hàng ngày và cách thưởng thức món ngon từ sữa.

Số ĐKCB: Kho Mượn: M.021325-21327

32. Đỗ Xuân Khôi. Phân tích chế độ xác lập đường dây tải điện và lưới điện: Với ví dụ áp dụng và chương trình trong Matlab / Đỗ Xuân Khôi. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.- 252tr. ; 24cm.

Nội dung: Những kiến thức cơ bản về đặc điểm làm việc cũng như tính toán phân tích của đường dây tải điện cao áp.

Số ĐKCB: M.019764 – 019765; VL.005356

33. Giáo trình cắt kim loại: Lưu hành nội bộ / Biên soạn: Nguyễn Ích Thông ch.b, Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012. - 194tr. ; 24cm.

Nội dung: Tìm hiểu các thông số hình học của dao và lớp cắt, cơ sở vật lí của quá trình cắt, tiện, bào.

Số ĐKCB: M.019772 – 019773; VL.005366

34. Graham, Ian. Bước vào chiếc tàu ngầm đầu tiên / Ian Graham; Minh họa: David Antram; Hà Trần dịch. - H.: Kim đồng, 2012.- 32tr.; 21cm. - (Trải nghiệm gian nguy).

Nội dung: Tìm hiểu những chiếc tàu ngầm đầu tiên trong lịch sử, những khó khăn khi chế tạo tầu ngầm và các công đoạn đầu tiên chế tạo tàu ngầm H.L.Hunley.

Số ĐKCB: DV.014568 - 014570

35. Heimann, B. Cơ điện tử: Các thành phần - Các phương pháp - Các thí dụ / B. Heimann, W. Gerth, K. Popp; Người dịch: Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phong Điền, Nguyễn Quang Hoàng... - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.- 413tr. ; 24cm.

Nội dung: Khái niệm cơ bản của cơ điện tử. Các cơ cấu dẫn động, cảm biến, xử lý tín hiệu, xử lý dữ liệu của các quá trình. Xây dựng mô hình của các hệ nhiều vật. Lập trình quĩ đạo. Điều khiển các hệ cơ điện tử. Các thí dụ chọn lọc của các hệ cơ điện tử và cơ sở toán học.

Số ĐKCB: M.019760; VL.005352

36. Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp, đô thị và nhà cao tầng / Biên soạn: Nguyễn Công Hiền ch.b, Nguyễn Mạch Hoạch. - In lần thứ 4 có sửa chữa và bổ sung. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012. - 430tr. ; 27cm.

Nội dung: Trình bày nguyên lý cơ bản của hệ thống cung cấp điện và hệ thống cung cấp điện trong các lĩnh vực kinh tế quốc dân.

Số ĐKCB: M.019745; VL.005371

37. Hoàng Văn Gợt. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ bằng phương pháp thực nghiệm/ Hoàng Văn Gợt, Đào Duy Trung. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.-168tr. ; 24cm.

Nội dung: Tổng quan về công nghệ phun phủ, các nguyên vật liệu, thiết bị và một số phương pháp đánh giá chất lượng lớp phủ kim loại.

Số ĐKCB: M.019757 – 019758; VL.005350

38. Lê Thanh Bình. Cơ sở vi sinh vật học thực phẩm/Lê Thanh Bình. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.-192tr. ; 27cm.

Nội dung: Trình bày đại cương về cấu trúc và các quá trình cơ bản ở vi sinh vật, vi sinh vật gây bệnh thực phẩm, độc tố vi sinh vật, lên men thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm nguồn sinh học.

Số ĐKCB: M.019740; VL.005370

39. Máy làm đất : Hướng dẫn đồ án và đặc tính kỹ thuật của máy / Biên soạn: Hoa Văn Ngữ ch.b, Lưu Bá Thuận. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012. - 216tr. ; 27cm.

Nội dung: Tìm hiểu về đồ án môn học máy làm đất, cách viết thuyết minh, trình bày bản vẽ theo các tiêu chuẩn hiện hành và những kiến thức cơ bản về trình.

Số ĐKCB: M.019738; VL.005377

40. Nguyễn Đức Lợi. Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí: Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và đo kiểm / Nguyễn Đức Lợi. - Tái bản lần thứ 5 có sửa chữa và bổ sung. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.- 379tr. ; 24cm.

Nội dung: Tóm lược những khái niệm cơ bản về kỹ thuật nhiệt, lạnh và điều hòa không khí, các đồ thị Lgp - H, đồ thị I - d, ẩm đồ, cách tải nhiệt, tải lạnh đơn giản,... Giới thiệu về phần kỹ thuật gia công lắp đặt, vận hành, chạy thử bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí.

Số ĐKCB: M.019768; VL.005364

41. Nguyễn Đức Vận. Câu hỏi và bài tập hóa học vô cơ: Phần phi kim/ Nguyễn Đức Vận. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.-115tr. ; 24cm.

Nội dung: Giới thiệu 280 câu hỏi và bài tập có kèm hướng dẫn trả lời môn hóa học vô cơ phần phi kim.

Số ĐKCB: M.019776 – 019777; VL.005361

42. Nguyễn Ngọc Phương. Hệ thống điều khiển tự động khí nén/ Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Trường Thịnh. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.-287tr. ; 27cm.

Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản về lĩnh vực truyền động khí nén với các phương thức điều khiển đa dạng từ điều khiển bằng Rơ le, IC số, PLC, vi xử lý, cho đến máy tính, từ các khái niệm cơ bản đến các phương pháp thiết kế điều khiển mới nhất hiện đang ứng dụng trong công nghiệp.

Số ĐKCB: M.019736 – 019737; VL.005376

43. Nguyễn Thế Giang. Giải bài tập Sinh học 12 cơ bản và nâng cao / Nguyễn Thế Giang. - H.: Nxb. Hà Nội, 2012.- 175tr. ; 24cm.

Nội dung: Tập hợp các dạng bài tập cơ bản và nâng cao môn sinh học lớp 12.

Số ĐKCB: M.020089 - 020090

44. Nguyễn Thế Giang. Kĩ năng làm đề thi và kiểm tra Sinh học 10 / Nguyễn Thế Giang. - H.: Nxb.Đại học Sư phạm, 2012.-223tr. ; 24cm.

Nội dung: Tập hợp các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, giới thiệu một số đề thi và kiểm tra sinh học lớp 10.

Số ĐKCB: VL.005197; M.018417 - 018419, M.020091

45. Nguyễn Thiện Phúc. Robot - bay = Flying Robots/Nguyễn Thiện Phúc.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.- 198tr. ; 24cm.

Nội dung: Cung cấp những thông tin chung về robot - bay từ hệ thống truyền thông, giới thiệu các loại robot bay.

Số ĐKCB: M.019762 – 019763; VL.005355

46. Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Giáo trình an toàn môi trường ngành thực phẩm: Lưu hành nội bộ/ Nguyễn Thị Minh Nguyệt. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.- 96tr. ; 24cm.

Nội dung: Những kiến thức cơ bản về an toàn trong nhà máy chế biến thực phẩm, an toàn phòng thí nghiệm; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm với hóa chất tẩy rửa, bản chất của phụ gia thực phẩm và cách sử dụng, vấn đề ô nhiễm trong môi trường chế biến thực phẩm.

Số ĐKCB: VL.005357

47. Phạm Văn Cương. Giáo trình ứng dụng các phương pháp toán trong quản lý vận tải biển/ Phạm Văn Cương; Hoàng Văn Hùng hiệu đính. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.- 224tr. ; 24cm.

Nội dung: Tổng quan về các phương pháp toán áp dụng trong quản lý kinh tế, quản lý vận tải biển.

Số ĐKCB: M.019770 – 019771; VL.005362

48. Phạm Văn Thuần. Qui tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển 1972 / Phạm Văn Thuần; Nguyễn Viết Thành hiệu đính. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.- 187tr. ; 24cm.

Nội dung: Quá trình hình thành và phát triển của quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển 1972, các quy định chung áp dụng cho Colreg72, quy định hành trình trong mọi điều kiện tầm nhìn xa, trong điều kiện nhìn thấy nhau, và tầm nhìn xa bị hạn chế...

Số ĐKCB: M.019774 – 019775; VL.005365

49. Phạm Vũ Dũng. Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo / Phạm Vũ Dũng. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.- 194tr. ; 24cm.

Nội dung: Tìm hiểu kỹ thuật cơ bản về dung sai, lắp ghép và cơ sở đo lường kỹ thuật, dụng cụ đo, thiết bị đo.

Số ĐKCB: M.019753 – 019754; VL.005348

50. Phan Thị Huệ. Bài tập kỹ thuật điện: Trắc nghiệm và tự luận / Phan Thị Huệ. - In lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.-145tr. ; 24cm.

Nội dung: Tập hợp 290 bài tập trắc nghiệm và tự luận môn kỹ thuật điện.

Số ĐKCB: M.019755 – 019756; VL.005349

51. Phương pháp phần tử hữu hạn - lý thuyết và lập trình / Biên soạn: Nguyễn Quốc Bảo, Trần Nhất Dũng. - In lần thứ 2 có điều chỉnh và bổ sung. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012. - 2 tập ; 27cm.

T.1.- 233tr; T.2.- 263tr.

Nội dung: Nghiên cứu các lí thuyết chung của phương pháp phần tử hữu hạn; trình bày về cấu trúc và giải thuật của một chương trình tính minh họa. Lí thuyết tính toán giải bài toán thanh phẳng (2D) và thanh không gian (3D). Các dạng toán điển hình của phương pháp phần tử hữu hạn: bài toán phẳng, bài toán ứng suất 3 chiều, tấm chịu uốn, kết cấu vỏ....

Số ĐKCB: M.019741 - 019742; VL.005368 - 005369

52. Steve Jobs nhà đồng hành sáng lập của Apple / Lời: CW Cooke; Tranh: J. Christopher Schmidt, Aurelio Alfonso; Thành Trung dịch. - H. : Kim đồng, 2012. - 39tr. ; 24cm.

Nội dung: Viết về cuộc đời và sự nghiệp nhà sáng lập Apple Steve Jobs.

Số ĐKCB: DV.014589 - 014591

53. Tăng Văn Mùi. Thực hành kỹ thuật điện - điện tử trong hệ thống sưởi - thông gió điều hòa không khí / Tăng Văn Mùi, Trần Duy Nam. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.-240tr. ; 27cm.

Nội dung: Cung cấp các nguyên lí về điện và điện tử được áp dụng vào hệ thống làm lạnh, cấp nhiệt và điều hòa không khí. Kết hợp nhiều nguyên lý căn bản, sử dụng ít phép toán, với nhiều ứng dụng mới nhất trong cung cấp nhiệt - thông gió - điều hòa không khí.

Số ĐKCB: M.019747 – 019748; VL.005373

54. Tần Từ Linh. Gương thành công của các danh nhân - Nhà khoa học/ Tần Từ Linh; Quảng Văn dịch. - H.: Văn học, 2012.-271tr. ; 21cm.

Nội dung: Khái quát về cuộc đời và những cống hiến to lớn cho nhân loại trong mọi thời đại của các nhà khoa học trên thế giới như: Archimedes, Marie, Einstein,...

Số ĐKCB: M.019446 – 019447; VN.029228

55. Trần Mạnh Xuân. Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên: Bài tập lý thuyết và thực hành / Trần Mạnh Xuân. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.-187tr. ; 21cm.

Nội dung: Những kiến thức về công tác chuẩn bị đất đá, vận tải và thải đá, công nghệ khai thác và điều khiển chất lượng khoáng sản, các thông số của mỏ lộ thiên, ổn định bờ mỏ.

Số ĐKCB: M.019789 – 019790; VN.029277

56. Trần Quang Khánh. Bảo hộ lao động & kỹ thuật an toàn điện /Trần Quang Khánh. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.- 378tr. ; 27cm.

Nội dung: Trình bày đại cương về bảo hộ lao động; về vi khí hậu, các biện pháp cải thiện vi khí hậu ở nơi làm việc; cách bảo vệ chống tiếng ồn, tiếng rung, chống ảnh hưởng của trường điện từ, ảnh hưởng của chúng đối với cơ thể người và các biện pháp bảo vệ. Phân tích tác động của dòng điện đối với cơ thể người và sơ cứu nạn nhân...

Số ĐKCB: M.019746; VL.005372

57. Trần Thế San. Sổ tay gia công CNC: Gia công chữ - hoa văn- logo - trang trí quảng cáo/ Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.-182tr. ; 27cm.

Nội dung: Cung cấp kiến thức cơ bản về gia công chữ - hoa văn – logo – trang trí quảng cáo; Các dụng cụ cần thiết được dùng trong quy trình công nghệ.

Số ĐKCB: M.019743 – 019744; VL.005374

58. Trần Thế San. Vật liệu cơ khí hiện đại / Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2012.-276tr. ; 27cm.

Nội dung: Giới thiệu về các loại vật liệu cơ khí, các tính chất đặc trưng, đặc biệt là tính chất cơ học. Các phương pháp cải thiện tính chất; hướng phát triển của các loại vật liệu kim loại, sứ gốm, vật liệu polymer.

Số ĐKCB: M.019734 – 019735; VL.005375

59. Xem hình sắc tay chẩn đoán bệnh / Hải Ngọc biên soạn. - H. : Thanh niên, 2012. - 303tr. ; 21cm. - (Đông y thường thức).

Nội dung: Kiến thức cơ bản về chẩn đoán bệnh qua xem hình sắc tay và đặc điểm một số bệnh qua bàn tay.

Số ĐKCB: M.019848

III. VĂN HỌC

1. Nghiên cứu văn học

60. Các tác giả dòng văn Nguyễn Huy Trường Lưu - Cuộc đời & tác phẩm : Tuyển chọn / Biên soạn: Nguyễn Huy Mỹ ch.b, Nguyễn Tá Nhí, Nguyễn Thanh Tùng,... - H. : Lao động, 2012. - 520tr. ; 21cm.

Nội dung: Viết về tiểu sử, sự nghiệp của các tác giả thuộc dòng họ Nguyễn Huy ở làng Trường Lưu, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và tuyển chọn tác phẩm của các tác giả.

Số ĐKCB: VN.029246; M.019542-19543

61. Các bậc văn nhân trong lịch sử Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 202tr. ; 21cm.- (Tủ sách "Việt Nam - Đất nước, con người").

Nội dung: Tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp của các nhà văn nổi tiếng trong nền văn học Việt Nam: Đại sư Mãn Giác, Lý Tế Xuyên, Nguyên Hiền, Sử Hy Nhan, Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Đặng Minh Khiêm, Nguyễn Dữ, Dương Văn An, Trạng bùng Phùng Khắc Khoan...

Số ĐKCB: VN.029312; M.021386-21387

62. Chế Lan Viên thơ và đời. - H. : Văn học, 2012. - 246tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu những tác phẩm nằm trong tập thơ Điêu Tàn, Ánh sáng và phù sa, Hoa ngày thường, Chim báo bão,… của nhà thơ Chế Lan Viên. Những nghiên cứu về Chế Lan Viên – nhà thơ cách mạng và chất anh hùng ca, trí tuệ trong thơ của ông.

Số ĐKCB: VN.029256; M.019730

63. Dương Bá Trạc - Con người và thơ văn / Chương Thâu biên soạn. - Tái bản có bổ sung. - H. : Văn hóa thông tin, 2012. - 427tr. ; 24cm.

Nội dung: Giới thiệu về con người Dương Bá Trạc và những tác phẩm thơ, câu đối, văn xuôi, văn dịch của ông.

Số ĐKCB: VL.005335; M.019531-19532

64. Hồ Chí Minh thơ và đời / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Văn học, 2012. - 247tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu các tác phẩm thơ Quốc ngữ, thơ chữ Hán, Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tìm hiểu về văn hóa, cái mới trong ngôn từ, phong cách thơ, quan niệm “Chất thép trong thơ của Hồ Chủ Tịch”. Vấn đề nâng cao chất lượng nghiên cứu thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Số ĐKCB: VN.029254; M.019726-19727

65. Huy Cận thơ và đời. - H. : Văn học, 2012. - 250tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu tập thơ Lửa Thiêng và tuyển tập các bài thơ của Huy Cận; Tập hợp những bài nghiên cứu, phê bình, tìm hiểu về đất nước, thiên nhiên, vẻ đẹp trong thơ Huy Cận; Nỗi ám ảnh không gian trong bài thơ Tràng Giang. Viết về Huy Cận – Người suốt đời gắn bó với cách mạng và thơ.

Số ĐKCB: VN.029255; M.019728-19729

66. Nguyễn Phương Khánh. Toni Morrison và tiểu thuyết / Nguyễn Phương Khánh. - H. : Văn học, 2012. - 245tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp, những tác phẩm tiêu biểu nghiên cứu một số phương diện đặc sắc trong tác phẩm nghệ thuật của Toni Morrison như The bluest Eye, Beloved và Song of Solomon.

Số ĐKCB: VN.029316; M.021420-21421

67. Phan Trọng Thưởng. Thẩm định các giá trị văn học / Phan Trọng Thưởng. - H. : Văn học, 2013. - 350tr. ; 21cm.

Nội dung: Gồm những tham luận, báo cáo và các kết quả nghiên cứu về thể loại kịch trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại.

Số ĐKCB: VN.029313; M.021425-21426

68. Vương Tâm. Gió thổi khúc tình yêu : Chân dung văn nghệ sỹ / Vương Tâm. - H. : Văn học, 2012. - 313tr. ; 21cm.

Nội dung: Tập hợp 37 chân dung văn nghệ sĩ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó là: nhà thơ Hàn Mặc Tử, nhà thơ Inrasara, nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Cấy, nhà thơ Đoàn Phú Tứ, họa sĩ Bửu Chỉ, nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị, nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn, Nguyễn Bính và Trịnh Công Sơn...

Số ĐKCB: M.021442-21444

2. Tác phẩm văn học

69. An Huy. Người sót lại của chợ tình : Bút ký - phóng sự / An Huy. - H. : Lao động, 2012. - 101tr. ; 21cm.

Nội dung: Tuyển tập bút ký và phóng sự, truyện ngắn của tác giả như: Người Thái nguyên bản, Những người ngủ gầm ghế tàu,…

Số ĐKCB: M.021512-21514

70. Anh Thư. Thư không gửi cho ba / Anh Thư. - H. : Lao động, 2012. - 103tr. ; 21cm.

Nội dung: Bức thư viết về những điều bình dị, đời thường, tình cảm gia đình trong cuộc sống.

Số ĐKCB: DV.013187-13189

71. Anh Thy. Ngày nội trú / Anh Thy. - H. : Kim đồng, 2013. - 145tr. ; 20cm.- (Teen văn học).

Nội dung: Câu chuyện là sự hồi tưởng lại của một cô gái về những trò nghịch ngợm “nhất quỷ nhì ma” của đám học trò nội trú…

Số ĐKCB: M.021153-21155

72. Bạch Sắc Hương Kiên. Tình yêu Cappuccino / Bạch Sắc Hương Kiên. - H. : Hồng Đức, 2013. - 375tr. ; 21cm.

Nội dung: Kể về tình yêu của bốn người: Vũ Văn Hạo, Ninh Khả, George và Liễu My. Tình cảm của họ như ly café Cappuccino với đủ thứ hương vị: đắng của cà phê, ngọt của đường, hương của sữa và cay nồng của bột quế.

Số ĐKCB: M.021427-21429

73. Biển của những yêu thương / Hoàng Vũ, Hoàng Trâm, Văn Thành Lê,... - H. : Kim đồng, 2012. - 136tr. ; 21cm.- (Teen Văn học).

Nội dung: Tuyển tập những câu chuyện viết về biển, tình yêu quê hương tha thiết và niềm tự hào mãnh liệt về tổ quốc với lịch sử hào hùng…

Số ĐKCB: M.021201-21203

74. Cát Tường. Chàng trai bí ẩn / Cát Tường. - H. : Kim đồng, 2012. - 214tr. ; 21cm.

Nội dung: Là những câu chuyện nhẹ nhàng và hài hước về tình bạn, tình yêu.

Số ĐKCB: M.021156-21158

75. Collins, Jackie. Những bà vợ Hollywood : Tiểu thuyết / Jackie Collins; Nguyễn Anh Tuấn dịch. - H. : Văn học, 2012. - 727tr. ; 21cm.

Nội dung: Viết về các thói hư tật xấu của những minh tinh, siêu minh tinh sống trong kinh đô điện ảnh Hollywood. Đồng thời lên án, giễu cợt những tham vọng, mưu mô, sa đọa của họ.

Số ĐKCB: VN.029274; M.019609-19610

76. Cooper, Rose. Chuyện phiếm của hội con gái : Tiểu thuyết blog / Rose Cooper; Nhã Thuyên dịch. - H. : Kim đồng, 2012. - 206tr. ; 21cm.- (Teen văn học).

Nội dung: Xoay quanh cuộc sống Sofia - một học sinh lớp sáu ở trường Middlebrooke, dùng blog ẩn danh của mình để đưa các thông tin về những nhân vật đình đám trong trường với hy vọng blog của mình sẽ trở nên nổi tiếng.

Số ĐKCB: Kho Mượn: M.021165-21167

77. Cooper, Rose. Chuyện phiếm của hội con trai : Tiểu thuyết blog / Rose Cooper; Khang Anh dịch. - H. : Kim đồng, 2012. - 199tr. ; 21cm.- (Teen văn học).

Nội dung: Là những thông tin về hội con trai được Sofia tung lên blog. Một rắc rối mới nảy sinh khi Lukas xuất hiện - là thần tượng của mọi cô gái, trong đó có Nona - người bạn thân nhất của Sofia.

Số ĐKCB: M.021162-21164

78. Cổ tích cánh đồng : Tập thơ / Bùi Văn Bồng, Lâm Tẻn Cuôi, Nguyễn Thị Việt Hà,.... - H. : Lao động, 2012. - 186tr. ; 21cm.

Nội dung: Tuyển tập những bài thơ viết về tình yêu quê hương, gia đình, bè bạn, tình yêu lứa đôi và cuộc sống.

Số ĐKCB: M.019654-19656

79. Dazai Osamu. Tà dương / Dazai Osamu; Hoàng Long dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2012. - 189tr. ; 19cm.- (Tủ sách tinh hoa văn học).

Nội dung: Miêu tả sự suy tàn của một gia đình quý tộc vào giữa thế kỷ hai mươi ở Nhật.

Số ĐKCB: VN.029269; M.019628-19629

80. Đồng Văn Tuyến. Hi vọng : Tiểu thuyết giả tưởng / Đồng Văn Tuyến. - H. : Lao động, 2012. - 547tr. ; 21cm.

Nội dung: Viết về ngày tận thế của loài người, những bi kịch đau thương của con người. Nhưng qua những đau thương, mất mát, tác giả đặt niềm tin và hi vọng vào một tương lai tươi sáng.

Số ĐKCB: M.019617-19619

81. Giày cao gót : 9 truyện ngắn trung Quốc đặc sắc / Trần Hà, Trì Tử Kiến, Đông Quân,...; Vũ Phong Tạo chọn dịch và giới thiệu. - H. : Văn học, 2012. - 274tr. ; 21cm.

Nội dung: Tuyển chọn giới thiệu 9 tác phẩm truyện ngắn được đông đảo độc giả Trung Quốc yêu thích như: Tuần đêm, Băng tan, Chuyện cuối đời của giáo sư Tô Tịnh An...

Số ĐKCB: M.019687-19689

82. Giấc mơ đong đầy : Sống để yêu thương / Châu Giang biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2012. - 143tr. ; 21cm.

Nội dung: Là những câu chuyện giản dị, gần gũi với cuộc sống đời thường nhưng lại mang đến những thông điệp về tình yêu thương, lòng tốt của con người và bài học vô cùng sâu sắc, ý nghĩa.

Số ĐKCB: M.021492-21494

83. Hà Mã. Mật mã Tây Tạng : Cuộc truy tìm kho báu ngàn năm của Phật giáo Tây Tạng / Hà Mã; Lục Hương dịch. - 21cm.

T.10, P.1.- 2012. - 438tr

T.10, P.2.- 2012. - 449tr.

Nội dung: Công nguyên năm 838, vị vua cuối cùng của dân tộc Thổ Phạn là Lãng Đạt Ma lên ngôi Tán Phổ, tuyên bố diệt Phật. Trong cuộc tàn sát ấy, các tăng lữ đã mang một lượng lớn kinh điển và thánh vật đi chôn giấu tại một nơi bí mật, ở đó họ dựng lên một ngôi thần miếu, đặt tên là Bạc Ba La. Thời gian dần trôi, chiến tranh không dứt, ngôi thần miếu ẩn chứa biết bao báu vật Phật.

Số ĐKCB: VN.029247 - 029248; M.019547- 19550

84. Hãy để anh làm chiếc khăn tay của em : Tuyển tập truyện ngắn hay của tập san Áo trắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 299tr. ; 20cm.

Nội dung: Tuyển tập truyện ngắn về tình yêu và nỗi cô đơn, người thân và người dưng, tuổi thơ của mình và tuổi già của cha mẹ, cuộc sống ở thành phố và nông thôn ngày nay…

Số ĐKCB: M.019660-19662

85. Hồ Việt Khuê. Biển ngọt ngào / Hồ Việt Khuê. - H. : Kim đồng, 2012. - 156tr. ; 20cm.- (Teen văn học).

Nội dung: Câu chuyện về những đứa trẻ bất hạnh, những người mẹ câm nín, cam chịu ở núi cao hoặc miền xa, những đứa trẻ chịu nhiều nhiệt thòi ở miền biển.

Số ĐKCB: M.021189-21191

86. Kaye, Robin. Khi con tim quá nóng / Robin Kaye; Lê Đình Chi dịch. - H. : Văn học, 2013. - 439tr. ; 24cm.- (Tủ sách văn học lãng mạn).

Nội dung: Là câu chuyện tình yêu xoay quanh hai nhân vật chính: bác sĩ Mike Flynn và cô gái Annabelle Ronaldi. Khi Mike bắt tay vào theo đuổi Annabelle thì cô cũng hạ quyết tâm nói ra những sự thật về gia đình, những bí mật, rắc rối có nguy cơ làm đảo lộn cuộc sống của cả hai.

Số ĐKCB: M.021506-21508

87. King, Stephen. Lái xe bự / Stephen King; Lê Đình Chi dịch. - H. : Phụ nữ, 2012. - 219tr. ; 21cm.

Nội dung: Kể về Tess, nữ nhà văn chuyên viết truyện trinh thám và một loạt biến cố lạ lùng đã khiến Tess mắc kẹt tại một khu của hàng bỏ hoang, bị kẻ lạ mặt tấn công, cưỡng bức và vứt vào ống cống xem như đã chết. Tỉnh lại bên lòng cống ngầm bên thi thể của những nạn nhân khác, Tess quyết định điều tra tung tích kẻ đã xâm hại mình để thực thi công lý.

Số ĐKCB: VN.029263; M.019672-19673

88. Li Ni Thông Minh. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi / Li Ni Thông Minh. - H. : Văn học, 2013. - 351tr. ; 21cm.

Nội dung: Kể về hai nhân vật chính là hàng xóm của nhau và sợi dây tình cảm dần dần được hình thành, nhẹ nhàng đan cài một cách khéo léo qua những điều bất ngờ của cuộc sống cũng như những lần đụng độ khó lòng quên được giữa hai nhân vật chính...

Số ĐKCB: M.021489-21491

89. Lỗ Tấn. AQ chính truyện : Tuyển tập truyện ngắn Lỗ Tấn / Trương Chính dịch. - H. : Văn học, 2012. - 358tr. ; 21cm.- (Văn học hiện đại Trung Quốc).

Nội dung: Tuyển tập những truyện ngắn hay của tác giả Lỗ Tấn.

Số ĐKCB: VN.029314; M.021515-21516

90. Minh Giang. Nỗi đau của thiên tài / Minh Giang.- H. :Văn học, 2012.- 195tr. ; 19cm.

Nội dung: Một số vấn đề về văn học sử, những phát hiện mới về cuộc đời và sự nghiệp của các tác gia văn học trung đại nổi tiếng: Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ... Tìm hiểu lịch sử phát triển của thơ Việt Nam.

Số ĐKCB: M.021393-21395

91. Ngô Hoàng Anh. Nếu có một linh hồn yêu em? / Ngô Hoàng Anh. - H. : Văn học, 2012. - 267tr. ; 21cm.

Nội dung: Kể về Tuấn Vũ trong thời khắc ngắn ngủi của ranh giới giữa sự sống và cái chết, chàng trai đã nhận ra tình yêu sâu sắc của mình đối với cô bạn xinh đẹp Khả Di.

Số ĐKCB: M.021523-21525

3. Văn học thiếu nhi

92. Barack Obama : Cậu bé mơ ước trở thành tổng thống / Tranh và lời: Tae Soo Lee, Ngọc Anh dịch. - H. : Kim đồng, 2012. - 203tr. ; 21cm.- (Chuyện kể về danh nhân thế giới).

Nội dung: Tìm hiểu về lịch sử gia tộc, khoảng thời gian ông sống tại Haiwaii và Indonesia; Quá trình học đại học, hoàn thành giấc mơ học ở trường luật, Barack Obama bước vào con đường chính trị và trong thời gian làm việc tại Thượng viện liên bang...

Số ĐKCB: DV.013881-13883

93. Cái đuôi không chỉ đuổi ruồi và những chuyện lí thú về cơ thể : Truyện tranh khoa học / Lời: Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín, Hoàng Xuân Vinh; Tranh: Tô Ngọc Trang, Quỳnh Mây. - H. : Kim đồng, 2012. - 111tr. ; 21cm.

Nội dung: Gồm nhiều đề tài và đưa ra những lời giải đáp có liên quan đến cuộc sống thường nhật của các em nhỏ.

Số ĐKCB: DV.013887-13889

94. Charles Darwin: Cậu bé thực hiện ước mơ bằng sự tập trung và kiên trì / Lời: Hyeong Mo Ahn; Tranh: Tae Soo Lee; Ngọc Anh dịch. - H. : Kim đồng, 2012. - 198tr. ; 21cm.- (Chuyện kể về doanh nhân thế giới).

Nội dung: Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Charles Darwin - cha đẻ thuyết tiến hóa.

Số ĐKCB: DV.013878-13880

95. Lê Minh. Khúc hát vườn trầu / Lê Minh. - H. : Kim đồng, 2013. - 123tr. ; 21cm.

Nội dung: Tìm hiểu về người nữ Đảng viên kiệt xuất Nguyễn Thị Minh Khai, về một giai đoạn khó khăn của cách mạng Việt Nam khi Đảng mới thành lập. Khắc họa hình tượng người nữ anh hùng cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai vừa thông minh, khéo léo, kiên cường, vừa hết mực dịu dàng, yêu chồng, thương con, quan tâm đến từng đồng đội trong những hoàn cảnh éo le, gian khó nhất.

Số ĐKCB: DV.013693-13695

96. Nguyễn Nhật Ánh, hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ / Lê Minh Quốc biên soạn. - H. : Kim đồng, 2012. - 143tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu tiểu sử, hành trình văn chương của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng những đánh giá, nhận xét của đồng nghiệp, báo chí trong và ngoài nước viết về Nguyễn Nhật Ánh và các tác phẩm làm nên tên tuổi của ông.

Số ĐKCB: DV.013803-13805

97. Phong Thu. Ước mơ viết văn viết truyện : Dành cho các em thích viết văn / Phong Thu. - H. : Kim đồng, 2012. - 87tr. ; 19cm.

Nội dung: Cung cấp những kiến thức cơ bản cùng những kinh nghiệm viết văn thực tế, hữu ích, dễ thực hành cho các em học sinh.

Số ĐKCB: DV.013789-13791

IV. ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ

1. Địa lý

98. Brook, Henry. Thách thức trùng khơi / Henry Brook; Minh họa: John Woodcock; Nguyên Hương dịch. - H. : Kim đồng, 2012. - 133tr. ; 21cm.- (Những cuộc phiêu lưu vĩ đại).

Nội dung: Giới thiệu những cuộc thám hiểm, những hiểm nguy của con người khi chinh phục biển khơi.

Số ĐKCB: DV.014130-14132

99. Di sản thế giới ở Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 218tr. ; 21cm.- (Tủ sách "Việt Nam - Đất nước, con người").

Nội dung: Giới thiệu những di sản ở Việt Nam được UNESCO công nhận: Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, quần thể Di tích Cố đô Huế, Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Hoàng thành Thăng Long, thành Nhà Hồ...

Số ĐKCB: DC.001683; M.021350-21351

100. Di tích lịch sử - lưu niệm về chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Tuyên Quang / Biên soạn: Nguyễn Việt Thanh ch.b, Nguyễn Văn Mạch, Nguyễn Thị Thanh Hải, Đinh Huyền Trang. - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh sửa, bổ sung. - Tuyên Quang : Sở văn hóa, thể thao và du lịch Tuyên Quang, 2012. - 316tr. ; 19cm.

Nội dung: Vài nét về tình hình, đặc điểm tỉnh Tuyên Quang trong cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp. Giới thiệu các di tích lịch sử, địa điểm lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Số ĐKCB: M.019993, M.019994

101. Dowswell, Paul. Chinh phục Everest / Paul Dowswell; Minh họa: John Woodcock, Glen Bird; Nguyên Hương dịch. - H. : Kim đồng, 2012. - 121tr. ; 21cm.- (Những cuộc phiêu lưu vĩ đại).

Nội dung: Giới thiệu những cuộc thám hiếm vĩ đại của con người khi chinh phục đỉnh núi Everest.

Số ĐKCB: DV.014127-14129

102. Dowswell, Paul. Thám hiểm địa cực / Paul Dowswell; Minh họa: John Woodcock, Glen Bird; Nguyên Hương dịch. - H. : Kim đồng, 2012. - 125tr. ; 21cm.- (Những cuộc phiêu lưu vĩ đại).

Nội dung: Kể lại các cuộc hành trình của những nhà thám hiểm đầu tiên khám phá cực Bắc và cực Nam thời kỳ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Số ĐKCB: DV.014124-14126

103. Harvey, Gill. Vượt qua sa mạc / Gill Harvey; Minh họa: John Woodcocd; Nguyên Hương dịch. - H. : Kim đồng, 2012. - 125tr. ; 21cm.- (Những cuộc phiêu lưu vĩ đại).

Nội dung: Tìm hiểu những cuộc thám hiểm của con người khi chinh phục sa mạc.

Số ĐKCB: DV.014133-14135

104. 100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 219tr. ; 21cm.- (Tủ sách "Việt Nam - Đất nước, con người").

Nội dung: Giới thiệu chọn lọc 100 kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam như: Tam Đảo, Vịnh Hạ Long, Tam Cốc - Bích Động, quần thể chùa, động Địch Lộng, thắng cảnh Hương Sơn, hồ Tây, sông Hồng, hồ Quan Sơn, Mỹ Đức, đền Trúc và Ngũ Động Sơn...

Số ĐKCB: DC.001682; M.021352-21353

105. Nguyễn Danh Trí. Rừng mưa Amazon / Nguyễn Danh Trí. - H. : Văn hóa thông tin, 2012. - 47tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu tổng quan và sự đa dạng sinh học rừng Amazon.

Số ĐKCB: DV.014640-14642

106. Những khám phá lớn về địa lý / Biên soạn: Võ Quốc Huy, Phan Ngọc Sang. - H. : Văn hóa thông tin, 2012. - 230tr. ; 21cm.

Nội dung: Tìm hiểu những khám phá, thám hiểm các châu lục trên thế giới.

Số ĐKCB: DV.014648-14650

107. Những nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 201tr. ; 21cm.- (Tủ sách "Việt Nam - Đất nước, con người").

Nội dung: Giới thiệu nét đặc sắc trong các nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt Nam như văn hóa Ngườm, văn hóa Sơn Vi, văn hóa Hòa Bình, văn hóa Bắc Sơn và các nền văn hóa trong thời đại đồ đồng đá, thời đồ đồng, thời đồ sắt.

Số ĐKCB: VN.029307; M.021344-21345

108. Tìm hiểu 100 kỳ quan thiên nhiên / Huyền Anh biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2012. - 207tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu danh thắng thiên nhiên trên thế giới bao gồm những con sông, dãy núi và những công trình kiến trúc tiêu biểu.

Số ĐKCB: DC.001681; DV.014646-14647

109. Tìm hiểu về đất nước Hà Lan / Biên soạn: Phạm Tất Lợi, Đỗ Đình Văn, Phan Thị Huệ. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 162tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu về lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa,...của đất nước Hà Lan. Số ĐKCB: DV.014643-14645

110. Tổ quốc nơi đầu sóng / Thực hiện: Đoàn Bắc, Trịnh Phú Sơn, Nguyễn Hồng Kỳ,... - H. : Kim đồng, 2013. - 43tr. ; 19cm.- (Tủ sách biển đảo Việt Nam).

Nội dung: Giới thiệu về thiên nhiên, cuộc sống của đồng bào, chiến sỹ tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Số ĐKCB: DV.013777-13779

2. Lịch sử

111. An Dương Vương / Lời: Nguyễn Việt Hà; Tranh: Thành Nam. - In lần thứ 2. - H. : Kim đồng, 2012. - 31tr. ; 21cm.

Nội dung: Kể về Thục Phán - thủ lĩnh của bộ lạc Tây Vu dẫn quân đánh thắng Hùng Vương thứ 18, giành ngôi báu. Thục Phán lên ngôi, lấy hiệu là An Dương Vương, đặt tên nước là Âu Lạc, đóng đô tại Cổ Loa. Triều đại An Dương Vương để lại cho hậu thế một bài học sâu sắc về ý thức cảnh giác, bảo vệ đất nước.

Số ĐKCB: DV.013750-13752

112. Các bậc vĩ nhân lập quốc trong lịch sử Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 210tr. ; 21cm.- (Tủ sách "Việt Nam - Đất nước, con người").

Nội dung: Phác họa sơ lược chân dung và sự nghiệp của một số người đứng đầu đất nước qua các thời kỳ: An Dương Vương, Lý Nam Đế, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế, Phùng Hưng, Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn, Lý Công Uẩn, Lý Thánh Tông,... Hồ Chí Minh.

Số ĐKCB: VN.029309; M.021348-21349

113. Các đại công thần trong lịch sử Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 214tr. ; 21cm.- (Tủ sách "Việt Nam - Đất nước, con người").

Nội dung: Giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của các Đại công thần có công lớn đối với đất nước trong lịch sử Việt Nam như Cao Lỗ, Thái sư Lưu Cơ, Thái sư Á vương Đào Cam Mộc, Quốc sư Vạn Hạnh, Lê Phụng Hiểu, Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành...

Số ĐKCB: VN.029308; M.021346-21347

114. Chuyện đời binh nhì Nguyễn Văn Thạc / Phạm Đức Hùng biên soạn. - H. : Thanh niên, 2012. - 203tr. ; 24cm.- (Tủ sách tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi).

Nội dung: Cung cấp các tư liệu về cuộc đời Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, từ tâm hồn đến những cung bậc tình cảm, đời sống... qua những trang nhật kí, vần thơ.

Số ĐKCB: VL.005333; M.019494-19495

115. Hiếu Minh. Lược sử nước Việt bằng tranh / Lời: Hiếu Minh, Huyền Trang ; Minh họa: Tạ Huy Long. - Tái bản. - H. : Kim đồng, 2013. - 63tr. ; 18cm.

Nội dung: Giới thiệu lịch sử Việt Nam bằng tranh từ thời Văn Lang cho đến khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911.

Số ĐKCB: DV.014592-14594

116. Lịch sử phát triển nhân loại thời cận đại / Biên soạn: Đăng Trường, Lê Minh. - H. : Văn hóa thông tin, 2012. - 357tr. ; 21cm.

Nội dung: Khái quát về sự hình thành và phát triển xã hội, các sự kiện lịch sử, văn hóa, văn minh... của lịch sử phát triển loài người thời cận đại. Số ĐKCB: VN.029242; M.019514

117. Lịch sử phát triển nhân loại thời cổ đại / Biên soạn: Đăng Trường, Lê Minh. - H. : Văn hóa thông tin, 2012. - 468tr. ; 21cm.

Nội dung: Khái quát về sự hình thành và phát triển xã hội, các sự kiện lịch sử, văn hóa, văn minh... của lịch sử phát triển loài người thời cổ đại. Số ĐKCB: VN.029240; M.019519-19520

118. Lịch sử phát triển nhân loại thời hiện đại / Biên soạn: Đăng Trường, Lê Minh. - H. : Văn hóa thông tin, 2012. - 337tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu đại cương lịch sử thế giới thời hiện đại; Những phát minh vĩ đại của loài người, văn hóa nghệ thuật, điện ảnh, kiến trúc, điêu khắc...

Số ĐKCB: VN.029243; M.019517-19518

119. Lịch sử phát triển nhân loại thời trung đại / Biên soạn: Đăng Trường, Lê Minh. - H. : Văn hóa thông tin, 2012. - 357tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu những nét cơ bản về xã hội, sự kiện lịch sử và sự phát triển văn hóa – văn minh nhân loại thời trung đại.

Số ĐKCB: VN.029241; M.019515-19516

120. Lược sử thế giới cổ - trung - cận - hiện đại / Trần Giang Sơn biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 739tr. ; 27cm.

Nội dung: Giới thiệu về những sự kiện lịch sử, nhân vật, kì quan thế giới trong các thời kì cổ đại, trung đại và cận đại.

Số ĐKCB: VL.005334; M.019492-19493

121. Lý Nam Đế / Lời: Nguyễn Việt Hà; Tranh: Bùi Việt Thanh. - In lần thứ 2. - H. : Kim đồng, 2012. - 31tr. ; 21cm.- (Các vị vua hiền).

Nội dung: Giới thiệu về tiểu sử nhà vua Lý Nam Đế và công cuộc khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm của nhà vua Lý Nam Đế - người sáng lập nhà nước Vạn Xuân.

Số ĐKCB: DV.013753-13755

122. Một số nhân vật lịch sử dòng họ Trương thời Trần - Lê / Trương Kim Bằng sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn học, 2012. - 234tr. ; 21cm.

Nội dung: Giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và một số tài liệu liên quan của những nhân vật lịch sử dòng họ Trương thời Trần - Lê.

Số ĐKCB: VN.029305; M.021340-21341

123. Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 205tr. ; 21cm.- (Tủ sách "Việt Nam - đất nước, con người").

Nội dung: Giới thiệu về một số bậc hiền nhân trong các triều đại có ảnh hưởng lớn đến lịch sử Việt Nam như Lưu Khánh Đàm, Lê Văn Thịnh, Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn An,...

Số ĐKCB: VN.029306; M.021342-21343

124. Trần Quốc Vượng. Nghìn xưa văn hiến/ Trần Quốc Vượng, Nguyễn Từ Chi. - H. : Kim đồng, 2012. - 21cm.

T.1 / Nguyễn Cao Lũy. - In lần thứ 4.- 196tr.

T.2 / Nguyễn Thản.- 227tr.

T.3 / Tr

Sách khác
TIN MỚI
Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng