TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI CHUYÊN ĐỀ
26/01/2018

Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 2016)

Tác giả: Ngô Đăng Tri

Khổ: 16x24cm , 419 trang

Nxb: Thông tin và Truyền thông

Số ĐKCB: M.028220, M.028219, VL.006096

Tiến trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (1930 - 2016) / Ngô Đăng Tri. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - 483tr. ; 24cm.
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là một bước ngoặt lịch sử của cách mạng nước ta. Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên.
Thiết thực Chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, đồng thời giúp bạn đọc nghiên cứu một cách hệ thống tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, năm 2016, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã xuất bản cuốn sách “Tiến trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 2016), do PGS, TS, NGƯT Ngô Đăng Tri biên soạn.
Nội dung cuốn sách được tác giả chia tiến trình lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam thành 7 thời kỳ:
- Thời kỳ thứ nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1920 – 1930)
- Thời kỳ thứ hai: Lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
- Thời kỳ thứ ba: Lãnh đạo xây dựng chế độ dân chủ nhân dân và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954)
- Thời kỳ thứ tư: Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954- 1975)
- Thời kỳ thứ năm: Lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 – 1986)
- Thời kỳ thứ sáu: Lãnh đạo công cuộc đổi mới đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế (1986 – 1996)
- Thời kỳ thứ bảy: Lãnh đạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế (1996 – 2016)
- Và Tổng kết: Tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, thắng lợi và bài học.
Nghiên cứu, tìm hiểu tiến trình lịch sử của Đảng giúp nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng , rút ra bài học thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.
Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu!

Sách khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng