TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ
TÌM KIẾM OPAC
LỊCH PHỤC VỤ

* Mở cửa các ngày: Từ Thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần

Giờ mùa hè: Từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/9.

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

Giờ mùa đông: Từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/3

Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI SÁCH MỚI
10/04/2015

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân và việc vận dụng hiện nay

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hưởng

Khổ: 21 cm , 294 trang

Nxb: Chính trị quốc gia

Số ĐKCB: M.150029, M.150030, M.150031, VN.032892

       Tư tưởng về quân đội nhân dân là một nội dung quan trọng trong di sản tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh, được hình thành và phát triển trong quá trình Người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trong tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, góp phần to lớn làm nên thắng lợi của nhân ta trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

      Với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay, việc nghiên cứu, làm rõ nội dung và những nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân và vận dụng tư tưởng đó trong thực tiễn xây dựng quân đội là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân và việc vận dụng hiện nay”. Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản, những nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân: Muốn đánh giặc, phải có quân đội; Lập trường của quân đội ta là lập trường của "nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo"; Chính trị trọng hơn quân sự, phải lấy chính trị làm gốc, chính trị "biểu hiện ra trong lúc đánh giặc"; Xây dựng quân đội "văn hay võ giỏi", "vô địch", "bách chiến bách thắng"; Quân đội ta phải tiến lên chính quy và hiện đại hóa; Phải săn sóc đời sống vật chất và tinh thần của binh sĩ. Những nét đặc sắc đó đã phản ánh sấu sắc sự trung thành và vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và làm cho những nguyên lý đó trở nên dễ hiểu, sống động và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đồng thời phân tích những nhân tố chủ yếu tác động , những vấn đề cơ bản của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân vào sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

        Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp những người đang công tác trong quân đội, các nhà hoạch định và thực thi đường lối, chính sách có những chủ trương, chính sách, biện pháp góp phần xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, quân đội của dân, do dân và vì dân, thực sự là "quân đội vô địch" như giáo huấn của Hồ Chí Minh nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sách khác
TIN MỚI
Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng