TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ
TÌM KIẾM OPAC
LỊCH PHỤC VỤ

* Mở cửa các ngày: Từ Thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần

Giờ mùa hè: Từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/9.

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

Giờ mùa đông: Từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/3

Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI SÁCH MỚI
19/07/2016

Văn hóa quân sự

Tác giả: Biên soạn: Văn Đức Thanh ch.b, Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Mạnh Hưởng…

Khổ: 16x24cm

Nxb: Chính trị Quốc gia

       Văn hoá quân sự là một bộ phận quan trọng của nền văn hoá Việt Nam. Trước bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp CNH,HĐH và hội nhập quốc tế, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam nói chung, tính nhân văn của văn hóa dân tộc nói riêng là vấn đề quan trọng, cấp thiết. Đó cũng là một trong những điều kiện cơ bản để chúng ta hội nhập thành công.
       Để hiểu thêm về vấn đề này, Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu cuốn sách “Văn hóa quân sự Việt Nam, truyền thống và hiện đại” do Nxb Chính trị quốc gia phát hành năm 2014.
       Cuốn sách là công trình đầu tiên nghiên cứu hệ thống, toàn diện, xuyên suốt sự phát triển của văn hóa quân sự Việt Nam trên nền tảng lý luận và sự khái quát khoa học tổng hợp; làm sâu sắc quan niệm khoa học về văn hóa quân sự; góp phần hệ thống hóa sự phát triển thực tiễn của văn hóa quân sự Việt Nam theo góc nhìn truyền thống và hiện đại qua suốt chiều dài lịch sử.
Ngoài ra, đây cũng là công trình cung cấp cơ sở khoa học cho các cấp lãnh đạo, chỉ huy xác định và thực hiện chủ trương, biện pháp phát huy văn hóa quân sự Việt Nam trong xây dựng quân đội, trước hết là xây dựng quân đội về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu trong thời kì mới.
        Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:
Chương 1: Một số vấn đề lí luận về văn hóa quân sự Việt Nam.
Chương 2: Văn hóa quân sự Việt Nam trong thời kì mở nước và thời kì chống Bắc thuộc.
Chương 3: Văn hóa quân sự Việt Nam thời kì quốc gia phong kiến tự chủ.
Chương 4: Văn hóa quân sự Việt Nam thời kì cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Na.
Chương 5: Phát huy văn hóa quân sự Việt Nam trong tình hình mới.

                                                                                     Trần Loan

Sách khác
TIN MỚI
Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng