TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ
TÌM KIẾM OPAC
LỊCH PHỤC VỤ

* Mở cửa các ngày: Từ Thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần

Giờ mùa hè: Từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/9.

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

Giờ mùa đông: Từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/3

Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI SÁCH MỚI
10/04/2015

Văn kiện đảng về công tác tuyên giáo trong thời kì đổi mới

Tác giả: Đảng Cộng Sản Việt Nam

Khổ: 19x27 cm , 440 trang

Nxb: Hồng Đức

Công tác tuyên truyền giáo là một trong những lĩnh vực, công tác quan trọng nhất của xây dựng Đảng và tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trong hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc: Làm sáng tỏ hơn nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc xây dựng, bổ sung phát triển đường lối đổi mới lý luận về công cuộc đổi mới, hoạch định các chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển; góp phần vào việc tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị, tổ chức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; đấu tranh bảo vê quan điểm, đường lối đúng đắn của Đảng; phê phán bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch đòi đa nguyên chính trị, đa đang đối lập; làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.…

Trong khi khẳng định những thành tựu đã đạt được của công tác tuyên giáo, không thể không chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm của lĩnh vực công tác này đòi hỏi Cuốn sách “Văn Kiện Đảng Về Công Tác Tuyên Giáo Trong Thời Kỳ Đổi Mới” do Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành sẽ giúp bạn đọc thấy rõ hơn cả những thành tựu, yếu kém lẫn phương hướng và giải pháp cụ thể của Đảng ta về lĩnh vực tuyên giáo trong thời kỳ mới.

Nội dung cuốn sách gồm các nghị quyết, quyết định, quy định, chỉ thị của Trung Ương Đảng về công tác tuyên giáo, được sưu tầm, hệ thống hoá và sắp xếp theo thứ tự thời gian từng kỳ Đại hội Đảng, Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (năm 2006); đặc biệt là một số văn kiện mới lần đầu tiên được xuất bản. Cuốn sách có thể coi là một cẩm nang nghiệp vụ, góp phần giúp các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững và hiểu sâu sắc những chủ trương của của Đảng về công tác tuyên giáo, phục vụ cho việc triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội X của Đảng, việc xây dựng chiến lược tư tưởng của Đảng…làm nền tảng chính trị cho mọi hoạt động của Đảng, nhà nước và nhân dân ta trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Sách khác
TIN MỚI
Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng