TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI CHUYÊN ĐỀ
18/05/2017

Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Tác giả: Bùi Đình Phong

Khổ: 15x21cm , 294 trang

Nxb: Chính trị Quốc gia

Số ĐKCB: VN.028820, M.016546, M.016547

 Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước / Bùi Đình Phong. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 294tr. ; 21cm.

Ngày 5/6/1911, sự kiện ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một dấu mốc quan trọng, mở ra một chương mới cho cách mạng Việt Nam và mở đầu một thời đại mới cho dân tộc Việt Nam: Thời đại Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam, cũng như trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc như hiện nay, để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên, Đảng ta đã rút ra những bài học kinh nghiệm lớn, trong đó bài học đầu tiên là“Nắm vững ngọn cờ đọc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.

Để bạn đọc biết đến nguồn tài liệu quý nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu cuốn sách“Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” của PGS. TS. Bùi Đình Phong, được Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia - Sự thật ấn hành năm 2011.

Cuốn sách gồm tập hợp các bài viết tập trung làm rõ cuộc hành trình của Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của một nhà yêu nước, cách mạng và khoa học. Các sự kiện và cách tiếp cận tập trung chủ yếu vào thời kỳ tìm đường từ năm 1890 đến năm 1920 khi NguyễnÁi Quốc tìm được con đường cứu nước đúng đắn: Giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Một số bài viết đề cập vai trò mở đường (1911 – 1930), dẫn đường (1930 – 1945) và thiết kế tương lai (1945 – nay) như là kết quả tất yếu của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Trân trọng giới thiệu!

Sách khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng