TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ
TÌM KIẾM OPAC
LỊCH PHỤC VỤ

* Mở cửa các ngày: Từ Thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần

Giờ mùa hè: Từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/9.

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

Giờ mùa đông: Từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/3

Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Thư viện tỉnh Quảng Ninh - Xây dựng và phát triển tài liệu địa chí
Bài 1: Tổng quan kho tài liệu địa chí Quảng Ninh

Tài liệu địa chí là loại tài liệu quý khắc họa diện mạo và phản ánh đa dạng các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, xã hội, phong tục, tập quán và các truyền thống văn hóa của từng địa phương; đồng thời, chiếm một vị trí không thể thiếu trong hoạt động của các Thư viện công cộng, khẳng định vị trí quan trọng của các thư viện trong xã hội. Chính vì thế, công tác địa chí luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, đặc biệt trong phong trào phát triển văn hóa đọc tại địa phương.

Thực trạng công tác địa chí tại Thư viện tỉnh

Quảng Ninh - mảnh đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc hội tụ đầy đủ các yếu tố đặc thù về điều kiện vị trí, địa hình, tự nhiên, xã hội, kinh tế, con người Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, các thế hệ người dân Quảng Ninh đã quần tụ trên dải đất địa linh nhân kiệt này, đến nay 22 dân tộc anh em tạo thành khối đại đoàn kết các dân tộc Quảng Ninh; tạo ra nền văn hóa giao thoa, hội tụ và thống nhất trong đa dạng ghi đậm nhiều dấu ấn trong lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc ta. Những dấu ấn đó đều được ghi lại trong một kho tài liệu phong phú về địa chí.

Ngay từ khi được thành lập, Thư viện tỉnh đã chú trọng và quan tâm tạo dựng kho tài liệu địa chí, phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lâu dài của địa phương. Đồng thời, khai thác có hiệu quả các nguồn tài liệu địa chí phục vụ đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Trong đó, có thể kể đến bốn nhóm đối tượng bạn đọc cơ bản: Lãnh đạo, quản lý các cấp; bạn đọc của Thư viện tỉnh; học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh; những người làm công tác tuyên truyền, giáo dục.

Kho tài liệu địa chí của Thư viện tỉnh được hình thành từ năm 1956 đến nay có trên 2.500 tài liệu, gần 200 cuốn báo Quảng Ninh đóng bìa. Đây là những tài liệu tiêu biểu phản ánh tổng quan về tỉnh Quảng Ninh thông qua các nhóm chính: Chính trị xã hội; kinh tế - khoa học kỹ thuật; văn hóa nghệ thuật; tài liệu khác (Niên giám thống kê, kỷ yếu, tranh ảnh, bản đồ, biểu đồ,…)

   

                              Biểu đồ thể hiện sự phân chia tài liệu địa chí trong các lĩnh vực

Với hướng đi đúng đắn, đến nay công tác địa chí tại Thư viện tỉnh đã có kết quả đáng ghi nhận: Công tác sưu tầm, bổ sung tài liệu địa chí được chú trọng cả về số lượng và chất lượng; cung cấp nhiều tư liệu quý giá về địa phương phục vụ bạn đọc thực hiện các đề tài nghiên cứu, luận án, luận văn; góp phần vào việc xây dựng, bảo tồn và khai thác các di sản văn hóa địa phương; giáo dục truyền thống địa phương, tình yêu quê hương, đất nước, trách nhiệm nghĩa vụ đối với Tổ quốc cho bạn đọc và nhân dân trong và ngoài tỉnh.

                                               Một số tài liệu địa chí Quảng Ninh tiêu biểu

Hàng năm, lượt phục vụ tài liệu địa chí liên tục tăng. Bình quân mỗi năm thư viện phục vụ tài liệu địa chí cho khoảng 50-90 đề tài nghiên cứu khoa học, luận án, luận văn của các nghiên cứu viên, học sinh, sinh viên và đáp ứng nhu cầu đọc tin của các đối tượng bạn đọc tìm hiểu về địa danh, danh nhân, văn hóa, du lịch… tỉnh Quảng Ninh.

 

              Bạn đọc sử dụng tài liệu địa chí tại phòng đọc tổng hợp, Thư viện tỉnh (Ảnh tư liệu)

Nỗ lực đổi mới, sáng tạo

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, kỷ nguyên của công nghệ nghe nhìn tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có văn hóa đọc nói chung và công tác địa chí nói riêng. Điều này tạo nên một nhu cầu thông tin mới, đặt ra cho Thư viện tỉnh nhiệm vụ phải thay đổi phương thức phục vụ, đổi mới tổ chức, quản lý thông tin, để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của các tầng lớp nhân dân, cũng như giải quyết các khó khăn còn tồn tại. Thư viện tỉnh cần có một hệ thống thông tin địa chí đầy đủ, phong phú về nội dung và đa dạng hơn về loại hình, đáp ứng yêu cầu dùng tin với nhiều phương thức khác nhau, đặc biệt là cung cấp thông tin địa chí toàn văn chính xác và kịp thời và hiệu quả.

Để chủ động trước tình hình đó, Thư viện tỉnh đã bước đầu tạo lập các cơ sở dữ liệu địa chí toàn văn, số hóa các loại hình tài liệu quý, độc bản, đổi mới phương thức phục vụ, tạo điều kiện cho bạn đọc khai thác thông tin nhanh chóng, phù hợp nhu cầu, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, làm tiền đề tiến đến phát triển thư viện số những năm tiếp theo.

Hiện nay, Thư viện tỉnh có trên 200.000 trang tài liệu địa chí số hóa; sưu tầm trên 6.000 trang thần tích, thần sắc; bảng kê văn bia thần tích, thần sắc; hương ước.

 

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao về việc xây dựng Tủ sách Văn hiến Quảng Ninh, Thư viện tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 266/KH -TV về việc xây dựng Tủ sách Văn hiến Quảng Ninh. Trong đó, chú trọng công tác thu thập tài liệu cổ, quý hiếm; tài nguyên thông tin về tiếng nói, chữ viết của người dân tộc thiểu số; tài nguyên thông tin của địa phương và về địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu, thư viện số về địa phương, góp phần khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên phong phú và đa dạng của tỉnh nhà, hướng tới xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đồng thời phát triển kinh tế, xã hội toàn tỉnh.

Đồng thời, tổ chức trưng bày, triển lãm tài liệu địa chí dưới nhiều hình thức. Trong đó, chú trọng việc triển khai triển lãm trực tuyến sao cho phù hợp với tình hình dịch bênh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp; đẩy mạnh công tác phục vụ tài liệu địa chí Quảng Ninh qua phần mềm Thư viện số; tư vấn, hướng dẫn bạn đọc tra cứu những tài liệu địa chí có giá trị về mặt lịch sử, chính trị, văn hóa,... phục vụ cho các cuộc thi lớn trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là đối tượng bạn đọc thiếu nhi tham gia các cuộc thi tuyên truyền, giới thiệu sách về Quảng Ninh.

 

                        Cán bộ thư viện hướng dẫn độc giả tra cứu và sử dụng tài liệu địa chí (Ảnh tư liệu)

Trong thời gian tới, Thư viện tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ chính đó là: Sưu tầm, bổ sung các tài liệu quý hiếm trên địa bàn tỉnh; Biên soạn hệ thống thư mục các tài liệu địa chí tiêu biểu; Từng bước thực hiện số hóa Tủ sách Văn hiến Quảng Ninh; Đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông trước hết là thông qua các Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, ban ngành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí cho mọi đối tượng bạn đọc một cách kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả. Tin tưởng rằng, với những nỗ lực cùng những đổi mới, sáng tạo không ngừng trong các hoạt động của Thư viện tỉnh sẽ mang lại bước tiến mới trong việc nâng cao văn hoá đọc góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển văn hóa – xã hội, kinh tế, chính trị của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và của cả nước nói chung trong thời kỳ phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030./.

 
Trần Thị Loan –Thư viện tỉnh
Tin khác
TIN MỚI
Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng