TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Ban Giám đốc

Phó Giám đốc phụ trách

  

     

Phó Giám đốc phụ trách: Ông Phạm Văn Triển

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Điện thoại văn phòng

- Email: trongtrienpham@gmail.com 

* Quyền hạn và trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thư viện tỉnh; phân công nhiệm vụ cho Phó Giám đốc chỉ đạo, phụ trách, thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.

*   Nhiệm vụ 

1.   Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành các hoạt động của Thư viện tỉnh.

2. Trực tiếp phụ trách:

- Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành thư viện;

- Công tác tổ chức cán bộ; kế hoạch tài chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, khiếu nại, tố cáo;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Hành chính tổng hợp.

 

Phó Giám đốc

 

 

 Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thư viện thông tin

- Điện thoại văn phòng

- Email: thuy83.tvqn@gmail.com

 * Quyền hạn và trách nhiệm

Phó Giám đốc là người giúp việc Phó Giám đốc phụ trách, chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Phó Giám đốc phụ trách vắng mặt, Phó Giám đốc được uỷ quyền điều hành hoạt động của Thư viện tỉnh.

* Nhiệm vụ

1. Tham gia điều hành chung các hoạt động của Thư viện tỉnh.

2. Giúp Phó Giám đốc phụ trách quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động các lĩnh vực:

- Công tác chuyên môn nghiệp vụ thư viện 

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, vận hành thư viện điện tử;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động các phòng: Nghiệp vụ, Công tác bạn đọc, Thông tin thư mục và phong trào cơ sở;

- Giúp Phó Giám đốc phụ trách giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được phân công, ủy quyền.

 

Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
Làm ít hơn, được nhiều hơn

Có lẽ "Phá vỡ lối mòn tư duy" không phải là cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời của bạn chỉ sau một đêm. Nhưng...
>>Xem thêm

Video sách nói
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng