TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Ban Giám đốc

Giám đốc

       

       

  

Giám đốc: Bà Vũ Thị Kim Dung 


- Trình độ chuyên môn
: Thạc sỹ Quản lý Văn hóa

- Điện thoại văn phòng

- Email: Vuthikimdungtvqn09@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thư viện tỉnh Quảng Ninh; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định  836/QĐ-SVHTTDL, ngày 26/6/2008; Thực hiện quy chế dân chủ trong chỉ đạo, điều hành đơn vị; Xây dựng kế hoạch công tác theo tháng, quý, năm cho đơn vị; Định hướng phát triển sự nghiệp thư viện trên địa bàn toàn tỉnh; Phụ trách công tác tổ chức; Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, VC; Xây dựng kế hoạch tài chính, đảm bảo thu chi tiết kiệm theo quy định hiện hành; …

 

 

Phó Giám đốc

 

 

 Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thủy

 
- Trình độ chuyên môn
: Cử nhân Thư viện thông tin

- Điện thoại văn phòng

- Email: thuy83.tvqn@gmail.com

Giúp Giám đốc theo dõi các mặt công tác Công tác nghiệp vụ, Công tác hành chính văn phòng, công tác tổ chức cán bộ, Công tác thi đua – Khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức; Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực công tác: Xây dựng vận hành thư viện điện tử, công tác tin học, nghiên cứu ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện; Công tác phong trào cơ sở; Công tác bổ sung vốn tài liệu; Giải quyết một số công việc khác khi được Giám đốc ủy quyền. Phụ trách Phòng TTTM& PTCS

 

Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng