TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Bộ VHTTDL triển khai ứng dụng phần mềm cho công tác báo cáo thống kê đối với hệ thống thư viện công cộng

     Trong tháng 10/2017, Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) sẽ chính thức đưa vào ứng dụng phần mềm cho công tác báo cáo thống kê đối với hệ thống thư viện công cộng của 63 tỉnh/thành.
      Trong 2 năm (2016 đến 2017), Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam do Quỹ Bill&Melinda Gates tài trợ” (Dự án BMGF-VN) xây dựng và triển khai phần mềm báo cáo thống kê trong lĩnh vực thư viện. Dự án nhằm hỗ trợ công tác báo cáo và quản lý dữ liệu thống kê đối với hệ thống thư viện công cộng tại Việt Nam. Phần mềm được vận hành trong môi trường internet với đường dẫn: http://obv.bmgf-mic.vn/ cùng một số chức năng cơ bản như:

- Hỗ trợ tạo các đợt báo cáo cấp Trung ương, cấp tỉnh phục vụ cho hoạt động tham mưu quản lý nhà nước về thư viện cho Vụ Thư viện cũng như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành.

- Hỗ trợ các thư viện công cộng các cấp thực hiện báo cáo, thống kê số liệu cho các cơ quan quản lý nhà nước về thư viện thông qua chức năng nhập liệu; hướng dẫn cách ghi chỉ tiêu, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình thực hiện báo cáo

- Tổng hợp dữ liệu báo cáo và chiết xuất dữ liệu theo các bảng biểu phù hợp với chế độ báo cáo hàng năm của các thư viện

- Hỗ trợ các tính năng quản lý người sử dụng, quản lý báo cáo, nội dung báo cáo, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị chậm gửi báo cáo, công bố các dữ liệu, thông tin về đợt báo cáo.

Sau 01 năm triển khai thí điểm sử dụng phần mềm tại 40 tỉnh/thành tiếp nhận Dự án BMGF-VN, đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện) chính thức ứng dụng phần mềm cho công tác báo cáo thống kê đối với hệ thống thư viện công cộng của 63 tỉnh/thành. Để triển khai có hiệu quả phần mềm, các địa phương trong cả nước cần thực hiện một số các nội dung sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn sử dụng phần mềm để thực hiện các chế độ báo cáo hàng năm trong lĩnh vực thư viện theo quy định. Định kỳ vào các ngày 05 của các tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 của năm truy cập vào trang: http://obv.bmgf-mic.vn/ thực hiện chế độ báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Tổng hợp danh sách thư viện cấp huyện và cấp xã hiện còn hoạt động trên địa bàn để tạo lập tài khoản sử dụng phần mềm. Đối với 40 tỉnh/thành trong khuôn khổ Dự án BMGF-VN, cần rà soát và cung cấp danh sách các thư viện công cộng còn lại không thuộc diện tiếp nhận Dự án để tạo lập tài khoản.

3. Thư viện công cộng cấp tỉnh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao bổ sung nội dung tập huấn triển khai sử dụng phần mềm báo cáo thống kê cho thư viện cấp huyện và cấp xã trên địa bàn vào Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện hàng năm của thư viện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

                                                                                      Vụ Thư viện 

Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng