TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH

Danh mục phần mềm thư viện nước ngoài

4. Talis - http://www.talis.com

5. Endeavor Information Systems, Inc. - http://www.endinfosys.com/

6. Fedora: Flexible Extensible Digital Object and Repository Architecture - http://www.fedora.info/

7. Innovative Interfaces Inc. - http://www.iii.com/

8. VTLS, Inc. - http://www.vtls.com/

9. Auto-Graphics, Inc. - http://www.auto-graphics.com/

10. Greenstone - http://www.greenstone.org

11. Digital Library eXtension Service - http://dlxs.org/

12. KOHA - http://www.koha.org/

13. Open DLib - http://opendlib.iei.pi.cnr.it

14. Virtual Data Center (VDC) - http://thedata.org

15. The Library Corporation (TLC) - http://www.tlcdelivers.com/

16. OpenBiblio - http://obiblio.sourceforge.net/

17. Open Source Systems for Libraries News (OSS4Lib) - http://www.oss4lib.org/

18. PMB - http://www.sigb.net/

19. Libero - http://www.libero.com.au

20. ADLIB Information Systems - http://www.adlibsoft.com/

21. BookWhere - http://www.webclarity.info/products/bookwhere.html

22. Library Technology Guides - http://www.librarytechnology.org/

23. IS Oxford - http://www.isoxford.com/

24. Tapir for DSpace - http://www.thesesalive.ac.uk/dsp_home.shtml

25. CDS/ISIS Database Software - http://www.unesco.org/webworld/isis/isis.htm

26. Geac Library Solutions - http://www.library.geac.com

27. ALICE Library Automation System. - http://www.softlink.com.au

28. OpenSiteSearch - http://opensitesearch.sourceforge.net/

29. Open-ILS (Evergreen) - http://open-ils.org

30. EOS International Library Automation - http://www.eosintl.com/

31. Katipo Communications - http://katipo.co.nz

32. BiblioMondo Inc. - http://www.bibliomondo.com/

33. Elvis Digital Library (ElvisDL) - http://elvis-dl.sourceforge.net/

34. Schoolforge News Journal - http://www.opensourceschools.org/

35. Sagebrush Corporation - http://www.sagebrushcorp.com/

36. Innovative Internet Applications in Libraries - http://www.wiltonlibrary.org/innovate.html

37. Surpass Software - http://www.surpasssoftware.com/

38. PhpMyLibrary - http://phpmylibrary.org/

39. Book Systems, Inc. - http://www.booksys.com/

40. Bailey Solutions Ltd. - http://www.baileysolutions.co.uk

41. MyLibrary - http://dewey.library.nd.edu/mylibrary/

42. Mandarin Library Automation, Inc. - http://www.mlasolutions.com/

43. LibraryCom - http://www.librarycom.com/

44. Avanti Library Systems - http://www.avantilibrarysystems.com/

45. LibSuite - http://www.libsuite.com/

46. Integrated Library System Reports - http://www.ilsr.com/

47. MC2 Systems - http://www.autolib.com/

48. Remote User Authentication in Libraries - http://library.smc.edu/rpa.htm

49. Minisis - http://www.minisisinc.com/

50. Library Concepts - http://www.libraryconcepts.com

51. Books Personal Library Management - http://books.aetherial.net/

52. Autolib Library and Information Management Systems - http://www.autolib.co.uk

53. Acumen & Scope e-Library - http://www.librarysolutions.com.au

54. Open Source Software and Libraries Bibliography - http://www.vuw.ac.nz/staff/brenda_chawner/biblio.html

55. KLAS, Keystone Library Automation System - http://www.klas.com/

56. Knowledge Integration Ltd. - http://developer.k-int.com

57. New Generation Technologies Inc. - http://www.librarysoft.com/

58. Library Automation Management - http://libraryautomation.com/

59. LibraryTools.com - http://www.librarytools.com/

60. ResourceMate - http://www.resourcemate.com/

61. Library cataloging, searching, and circulation software for churches and schools.

Neuton Data Systems - http://www.neuton.net/

62. Access-It Software Ltd. - http://www.accessitsoftware.com

63. Church Related Online Software Systems (CROSS Systems) - http://www.cross-products.com/

64. Cadomel Library Management Systems - http://www.cadomel.com

65. Very Innovative Webpacs - http://faculty.quinnipiac.edu/libraries/tballard/webpacs.html

66. Libertoy - http://www.libertoy.com

67. Automation Trends: ARL Libraries - http://www.librarytechnology.org/arl.pl

68. iBookshelf - http://ibookshelf.sourceforge.net

69. Public-Library.com - http://www.public-library.com

70. Lending Library Software - http://www.4infovision.com/LLSoftware.html

71. course/control - http://coursecontrol.sourceforge.net

72. Pustaka - http://www.pustaka.com.my

73. Libdata.com - http://demo.libdata.com/

74. LibSmart - http://www.geocities.com/libsmartsoftware/

75. Follett International - http://www.follettinternational.com/area.cfm?page=3

76. Aurora Library System - http://www.ait.com.au/aitweb/Prods.htm

77. Redams - http://mysite.wanadoo-members.co.uk/dynasoft/redams/

78. SirsiDynix - http://www.sirsidynix.com/

79. Biblio Tech Review - http://www.openrfi.com/BTR/

80. Contec Group International - http://contecds.com/library/menu.htm

 81. Ex Libris - http://www.exlibris-usa.com/

 

Tin khác
Cuộc thi Đại sứ văn hóc đọc năm 2020
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng