TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Danh sách các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Luật Bảo vệ BMNN

http://image.dlib.vn/cmsimages/news/20190130/files/Lu%E1%BA%ADt%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20BMNN(2).doc

Luật CAND

http://image.dlib.vn/cmsimages/news/20190130/files/Lu%E1%BA%ADt%20CAND(1).doc

Luật Đặc xá

http://image.dlib.vn/cmsimages/news/20190130/files/Lu%E1%BA%ADt%20%C4%91%E1%BA%B7c%20x%C3%A1(1).doc

Luật Chăn nuôi

http://image.dlib.vn/cmsimages/news/20190130/files/Lu%E1%BA%ADt%20ch%C4%83n%20nu%C3%B4i(1).doc

Luật trồng trọt

http://image.dlib.vn/cmsimages/news/20190130/files/Lu%E1%BA%ADt%20tr%E1%BB%93ng%20tr%E1%BB%8Dt(1).doc

Luật Cảnh sát biển VN

http://image.dlib.vn/cmsimages/news/20190130/files/Lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BA%A3nh%20s%C3%A1t%20bi%E1%BB%83n%20VN(1).doc

Luật phòng, chống tham nhũng

http://image.dlib.vn/cmsimages/news/20190130/files/Lu%E1%BA%ADt%20ph%C3%B2ng%2C%20ch%E1%BB%91ng%20tham%20nh%C5%A9ng(2).doc

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH

http://image.dlib.vn/cmsimages/news/20190130/files/Lu%E1%BA%ADt%20GD%C4%90H%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%2C%20b%E1%BB%95%20sung(1).doc

Luật sửa đổi một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch

http://image.dlib.vn/cmsimages/news/20190130/files/Lu%E1%BA%ADt%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%2C%20b%E1%BB%95%20sung%2037%20%C4%91i%E1%BB%81u%20li%C3%AAn%20quan%20%C4%91%E1%BA%BFn%20quy%20ho%E1%BA%A1ch(2).doc

NQ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

http://image.dlib.vn/cmsimages/news/20190130/files/NQ%20k%E1%BB%B3%20h%E1%BB%8Dp%20th%E1%BB%A9%206%2C%20Qu%E1%BB%91c%20h%E1%BB%99i%20XIV(1).doc

NQ phê chuẩn Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên TBD (CPTPP)

http://image.dlib.vn/cmsimages/news/20190130/files/NQ%20ph%C3%AA%20chu%E1%BA%A9n%20CPTPP(1).doc

NQ Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

http://image.dlib.vn/cmsimages/news/20190130/files/NQ%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20KTXH%202019(1).doc

NQ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

http://image.dlib.vn/cmsimages/news/20190130/files/NQ%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20NN%202019(1).doc

NQ phân bổ ngân sách Trung ương 2019

http://image.dlib.vn/cmsimages/news/20190130/files/NQ%20ph%C3%A2n%20b%E1%BB%95%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20T%C6%AF%202019(1).doc

Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
Làm ít hơn, được nhiều hơn

Có lẽ "Phá vỡ lối mòn tư duy" không phải là cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời của bạn chỉ sau một đêm. Nhưng...
>>Xem thêm

Video sách nói
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng