TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

DỊCH VỤ THƯ VIỆN

A/ VỐN TÀI LIỆU
    * Tài liệu dạng giấy: Thư viện tỉnh thường xuyên chú trọng, đẩy mạnh công tác bổ sung vốn tài liệu, ngày càng nâng cao về chất lượng phù hợp với nhu cầu bạn đọc. Tính đến nay, vốn tài liệu của thư viện có trên 400.000 bản sách, gồm các loại sách về khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội, sách thiếu nhi và các loại sách tra cứu như: Bách khoa toàn thư, các loại từ điển, tiểu sử danh nhân, cẩm nang tra cứu, các bộ sưu tập chuyên đề, niên giám, nguồn tài liệu địa lý, tài liệu chính phủ, tài liệu thống kê, sổ tay, cẩm nang và sách địa chí,… được phân chia đều ở các phòng phục vụ bạn đọc mượn về nhà và đọc tại chỗ. 
    * Tài liệu điện tử: Bao gồm
- Phần mềm hệ thống văn bản và pháp luật
- Phần mềm Thư viện khoa học và công nghệ
- Cơ sở dữ liệu tài liệu số truy cập tại địa chỉ:
http://thuvienso.thuvienquangninh.org.vn/
B/CÁC LOẠI DỊCH VỤ
I/ DỊCH VỤ MIỄN PHÍ

1. Dịch vụ đọc tại chỗ

       

a) Dịch vụ đọc sách tại chỗ
     Dịch vụ đọc sách tại chỗ phục vụ bạn đọc tại tầng 2 thư viện tỉnh Quảng Ninh. Vốn tài liệu có gần 40.000 bản sách thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, các sách kỹ thuật, công nghệ, sổ tay tra cứu, Bách khoa thư, Niên giám, Văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước, sách địa chí,…Kho sách tổ chức dưới dạng kho đóng và được phân loại, sắp xếp theo số đăng ký cá biệt.
     Cách sử dụng: Bạn đọc tra cứu sách theo yêu cầu trên mục lục trực tuyến (OPAC) theo địa chỉ: http://113.160.112.230/CMPortal/Default.aspx?TabId=ILibExtendSearch tại các kiot điện tử của phòng đọc, sau đó làm thủ tục mượn tại quầy thủ thư. Tổng số sách được mượn 01 lần đọc và thời gian đọc theo nội quy tại phòng đọc.
b) Dịch vụ đọc báo, tạp chí tại chỗ
     Dịch vụ đọc báo, tạp chí tại chỗ phục vụ bạn đọc tại tầng 2 Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Cung cấp những thông tin mới nhất trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội trong nước và thế giới, gồm: Báo ngày, báo tuần, báo tháng và các loại tạp chí, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí,học tập, nghiên cứu tại chỗ cho mọi đối tượng bạn đọc.
Vốn tài liệu:
- Tổng số báo, tạp chí mới : 200 loại
- Tổng số Báo, tạp chí đóng bìa lưu:

+ Báo đóng bìa: 3873 quyển được đóng định kỳ 1 năm/1 lần và sắp sếp theo số đăng ký cá biệt.

+ Tạp chí đóng bìa: 4262 quyển, được đóng định kỳ 1 năm/1 lần và sắp sếp theo số đăng ký cá biệt.

   Cách sử dụng:
- Đối với báo và tạp chí mới, bạn đọc có thể tự chọn trên giá.
- Đối với báo và tạp chí đóng bìa lưu, bạn đọc mượn qua phiếu yêu cầu.
- Tổng số báo, tạp chí được mượn 01 lần đọc và thời gian đọc theo nội quy tại phòng đọc báo, tạp chí.
2. Dịch vụ mượn về nhà
      
      Dịch vụ mượn sách về nhà phục vụ bạn đọc tại tầng Lửng Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Kho sách được tổ chức dưới hình thức kho mở tự chọn. Với trên 52.000 bản, thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, các tác phẩm văn học,… được phân loại và sắp xếp theo môn loại (khung phân loại DDC)
     Cách sử dụng:
     Bạn đọc tự chọn sách theo yêu cầu trên các giá sách trong kho, hoặc có thể tra cứu tài liệu trên mục lục trực tuyến (OPAC), sau đó ghi tên sách và ký hiệu kho chính xác vào phiếu yêu cầu và làm thủ tục mượn tại quầy thủ thư.
     Tổng số bản sách được mượn và thời gian mượn theo nội quy tại phòng mượn sách.
2. Dịch vụ đọc, mượn sách thiếu nhi

       
    
       

       
      Vốn tài liệu tại kho đọc, mượn thiếu nhi tại tầng 1 Thư viện tỉnh có gần 40.000 bản sách bao gồm các loại sách báo có nội dung phong phú, đa dạng chú trọng đến sách văn học, lịch sử, ngoại ngữ, bách khoa toàn thư, khoa học….để bạn đọc có thể học tập và giải trí lành mạnh.
      Dịch vụ cung cấp:
 + Đọc tại chỗ hoặc mượn về nhà.
 + Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ bạn đọc thiếu nhi thông qua các hình thức: Sinh hoạt chuyên đề, Thi kể chuyện sách, thi vẽ tranh, giao lưu văn hóa, văn nghệ và các trò chơi trí tuệ khác,…
      Cách sử dụng:
      Kho sách được tổ chức dưới hình thức kho mở tự chọn được sắp xếp theo môn loại, Bạn đọc được tự do vào kho chọn sách theo yêu cầu và có thể ngồi đọc tại chỗ tại Thư viện hoặc mượn về nhà. Nếu mượn về nhà, bạn đọc sẽ làm thủ tục mượn tại quầy thủ thư. Tổng số bản sách được mượn và thời gian mượn theo nội quy tại phòng thiếu nhi.
3. Dịch vụ đa phương tiện
     Bạn đọc có thể khai thác Phòng đọc đa phương tiện tại tầng lửng Thư viện tỉnh để truy cập đến các dạng tài liệu điện tử mà Thư viện đang có với 47 máy tính, được kết nối Internet, được cài đặt các phần mềm ứng dụng giúp bạn đọc truy cập đến các cơ sở dữ liệu toàn văn của Thư viện, cũng như các bộ sưu tập băng, đĩa CD-ROM:
- Phần mềm hệ thống văn bản và pháp luật
- Phần mềm Thư viện khoa học và công nghệ
- Cơ sở dữ liệu tài liệu số truy cập tại địa chỉ:
http://thuvienso.thuvienquangninh.org.vn/
Có 02 đường truyền internet (wifi) phục vụ bạn đọc.
     Cách sử dụng: Bạn đọc xuất trình thẻ Thư viện tại quầy thủ thư và được sử dụng máy tính theo nội quy tại phòng đọc Đa phương tiện.
4. Dịch vụ tham quan khu trưng bày, giới thiệu sách
      Khu trưng bày, triển lãm sách được đặt tại tầng Lửng thư viện tỉnh Quảng Ninh: Trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách mới, sách theo chủ đề, theo sự kiện,… tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và các sự kiện chính trị nổi bật hàng năm của tỉnh và của đất nước.
II/ DỊCH VỤ CÓ THU PHÍ
1. Photocoppy tài liệu
2. Dịch vụ thăm quan thư viện (dành cho khách du lịch)
3. Dịch vụ cho thuê Hội trường, phòng Hội thảo để tổ chức các sự kiện.
4. Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu:
- Cung cấp từng phần bản sao tài liệu gốc.
- Biên soạn các sản phẩm thông tin theo yêu cầu của bạn đọc (Liệt kê tài liệu dưới dạng thư mục).
- Giúp xác định nguồn gốc thông tin.
- Tìm kiếm và tư vấn thông tin theo chủ đề.
- Hỗ trợ tìm kiếm thông tin cho các đề tài nghiên cứu (thông tin dữ liệu, dữ kiện, số liệu, thống kê,…)
- Hỗ trợ xử lý thông tin (lập danh mục, tóm tắt, tổng luận, phân tích, dịch thuật, thống kê,…)
- Giới thiệu các sản phẩm thông tin của Thư viện: Thư mục giới thiệu sách mới, thư mục chuyên đề,… ; Hướng dẫn bạn đọc tra cứu và tiếp cận nguồn vốn tài liệu truyền thống và điện tử của Thư viện.
5. Xây dựng thư viện, tủ sách, tư vấn và tập huấn nghiệp vụ.
- Tập huấn nghiệp vụ tổng quát về thư viện cho các cá nhân và tập thể có nhu cầu.
- Biên mục tài liệu theo chuẩn quốc tế.
- Xây dựng, tổ chức thư viện trường học; thư viện thiếu nhi và thư viện, tủ sách các cơ quan, xí nghiệp,…

Tin khác
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng