TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hiệp thương cơ cấu nhân sự đại biểu Quốc hội, HĐND

(Chinhphu.vn) - Nhiều địa phương đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND nhiệm kỳ 2016-2020.

              

Biểu quyết thông qua cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Dương.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất do các địa phương tổ chức, các đại biểu đã thống nhất với dự kiến nhân sự cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

* Chiều 17/2, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh là 7 người (trong đó, Trung ương giới thiệu ứng cử 3 người và tỉnh giới thiệu ứng cử 4 người). Số lượng đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 75 đại biểu (tăng 3 đại biểu so với khóa XII).

Tại hội nghị hiệp thương, các đại biểu cơ bản thống nhất về dự kiến nhân sự cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Quảng Ninh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội vừa có thông báo về địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021, tại trụ sở thường trực Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội - tầng 10, phòng 1003, tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin - truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 17/2 và kết thúc vào lúc 17h ngày 13/3. Riêng thứ bảy, ngày 12/3 và chủ nhật, ngày 13/3 (làm việc cả ngày, trong giờ hành chính), Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội sẽ trực tiếp nhận hồ sơ.

* Sáng 17/2, Ban Chỉ đạo của thành phố Hải Phòng về Bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 họp nghe tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo thảo luận và thống nhất cao với kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND Thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016-2021) và kế hoạch phân bổ các đơn vị bầu cử.

Theo kết quả hiệp thương lần thứ nhất, dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Hải Phòng gồm 20 ứng cử viên để bầu 9 đại biểu theo quy định; dự kiến giới thiệu 130 đại biểu để bầu 69 đại biểu HĐND Thành phố khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định, cơ cấu phân bổ theo 8 khối công tác...

* Ngày 17/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thừa Thiên-Huế tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự kiến phân bổ số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu tại Thừa Thiên-Huế 7 đại biểu, gồm 4 đại biểu cư trú tại địa phương và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ theo cơ cấu định hướng có 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách... Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021, tổng số đại biểu được bầu là 53. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu đã thống nhất số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 98.

* Ngày 17/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND thành phố khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo dự kiến phân bổ, Đà Nẵng được bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại Thành phố. Hội nghị hiệp thương đã thảo luận và biểu quyết 100% thống nhất về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV và số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và Thành phố được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo dự kiến của UBTVQH.

Đối với dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND Thành phố, đại diện các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã biểu quyết thống nhất có 1 đại diện của huyện Hoàng Sa trong HĐND Thành phố. Đồng thời, hội nghị hiệp thương đã thống nhất số lượng đại biểu HĐND Thành phố (nhiệm kỳ 2016-2021) là 50 người. Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Thành phố tối thiểu là 88 người.

* Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 17/2, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Thành phố tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh được bầu 30 đại biểu. Trong đó, số đại biểu cư trú tại địa phương là 16 đại biểu; Trung ương giới thiệu 14 đại biểu. Số lượng nhân sự dự kiến giới thiệu là 46 đại biểu.

Các đại biểu cũng nhất trí cao với dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu để bầu đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó số lượng đại biểu giới thiệu ít nhất là 200 người; ít nhất có 39% người ứng cử là phụ nữ; ít nhất là 10 người tự ứng cử và có trên 16% người ứng cử dưới 35 tuổi.

* Sáng 17/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Bình Dương được bầu là 9 đại biểu. Trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 5 đại biểu, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 4 đại biểu. 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết, thống nhất số lượng đại biểu do địa phương giới thiệu là 12 ứng cử viên; thống nhất về cơ cấu như UBTVQH đã dự kiến.

* Ngày 17/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo phân bổ, tỉnh Thái Bình được bầu tổng số 9 đại biểu Quốc hội, trong đó 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Số lượng đại biểu bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 67 đại biểu, dự kiến tổng số người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử từ 135 đến 137 người, trong đó số người tự ứng cử dự kiến từ 9 đến 11 người, số người được giới thiệu ứng cử là 126 người.

* Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày 17/2, các đại biểu đã thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, số đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu tại tỉnh Khánh Hòa có 7 đại biểu, gồm 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Hội nghị thống nhất có 13 người được giới thiệu để ứng cử và 1 người tự ứng cử.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Hội nghị nhất trí với số lượng 105 người ứng cử, trong đó có 102 người được giới thiệu và 3 người tự ứng cử để bầu chọn 54 đại biểu.

* Ngày 17/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khoá XIV, tỉnh Hà Giang được bầu 6 đại biểu, trong đó Trung ương giới thiệu 2 đại biểu. Các đại biểu đã thảo luận, nhất trí với định hướng của Trung ương và của tỉnh, đồng thời biểu quyết thống nhất số lượng ĐBQH khoá XIV của tỉnh là 6 đại biểu.

Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 là 60 đại biểu. Số lượng người ứng cử để Hiệp thương lần thứ nhất không quá 180 người…

* Ngày 16/2, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về thành phần, cơ cấu và số lượng người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV.

Tỉnh Nam Định được phân bổ bầu 9 đại biểu (trong đó có 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu; 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương). Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình cao với các phương án dự kiến và thống nhất cơ cấu những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị…

Tổng số đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 67 đại biểu. Dự kiến tổng số người ứng cử là 130 người (trong đó 129 người được giới thiệu ứng cử; 1 người tự ứng cử).

* Ngày 16/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Qua thảo luận, đa số đại biểu thống nhất số lượng và thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh được bầu là 8 đại biểu (bầu có số dư), trong đó đại biểu do Trung ương giới thiệu là 3 người.

Kết quả thảo luận tại hội nghị hiệp thương đã thống nhất số lượng đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016-2021 là 63 đại biểu. Số lượng ứng cử viên đưa ra hiệp thương lần đầu là 126 đại biểu (tăng gấp 2 lần) so với số lượng đại biểu cần bầu là người 63 người.

* Ngày 16/2, Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất tổng số ĐBQH tỉnh khóa XIV sẽ có 12 người. Trong đó, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 5 người; số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 7 người… Tổng số người được giới thiệu ứng cử ĐBQH là 20 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 15 đại biểu do tỉnh giới thiệu.

Số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 88 đại biểu. Số lượng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX là 147 đại biểu.
                                            Nguồn: http://baochinhphu.vn/

Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng