TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016)

     Đồng chí Hà Huy Tập (1906-1941) là một nhà cách mạng Việt Nam, Tổng bí thư thứ 3 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta nhiều bài học quý báu. Đó là: tinh thần không ngừng học tập vươn lên trong nghiên cứu lý luận của Đảng, gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng lý luận giải quyết linh hoạt, sáng tạo các vấn đề thực tiễn, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ do Đảng và Nhân dân giao phó, góp phần nâng cao tầm trí tuệ, văn hóa lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực công tác, tư duy lý luận sắc bén để bảo vệ hệ tư tưởng, quan điểm của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Bài học về quan tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, về bản lĩnh chính trị của Đảng trước các tình huống khó khăn, thử thách và vai trò, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ lãnh đạo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng. Bài học về tinh thần xả thân vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, thật sự vì nước, vì dân.

    Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016) , Thư viện tỉnh Quảng Ninh xin giới thiệu tiểu sử tóm tắt và những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập cho cách mạng Việt Nam.

I. Tiểu sử tóm tắt

     Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906, trong gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay thuộc xã cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

    Thân phụ là ông Hà Huy Tương, có đỗ đạt nhưng không ra làm quan mà ở quê dạy học và bốc thuốc giúp người. Thân mẫu là bà Nguyễn Thị Lộc, một nông dân chất phác, thương chồng, tần tảo nuôi con, cả cuộc đời gắn bó với đồng quê. Ông Hà Huy Tương và bà Nguyễn Thị Lộc sinh được 5 người con, Hà Huy Tập là con thứ ba trong gia đình.

    Lúc đầu, Hà Huy Tập được cha mình dạy học tiếng Hán tại nhà, sau đó đi học và đỗ đầu kỳ thi tốt nghiệp trường tiểu học ở tổng Thổ Ngọa nhưng do gia cảnh khó khăn nên không được học tiếp. Từ tháng 9/1917, nhờ có người giúp đỡ, Hà Huy Tập được ra tỉnh lỵ Hà Tĩnh học Trường tiểu học Pháp - Việt. Năm 1919, Hà Huy Tập đỗ thủ khoa kỳ thi chọn học sinh xuất sắc do nhà trường tổ chức, được cấp học bổng, rồi vào học Trường Quốc học Huế. Năm 1923, tốt nghiệp Trường Quốc học Huế hạng ưu nhưng vì không có điều kiện học lên nữa nên đồng chí về vào làm giáo viên Trường tiểu học Pháp - Việt tại Nha Trang (Khánh Hòa). Trong thời gian này, đồng chí Hà Huy Tập tiếp xúc và đọc nhiều tài liệu, hiểu thêm về tội ác của thực dân Pháp, cuộc sống bần hàn của nhân dân lao động ở Việt Nam và Đông Dương.

    Tháng 8/1926, đồng chí Hà Huy Tập chuyển về dạy học tại Trường Cao Xuân Dục ở Vinh, Nghệ An; tích cực hoạt động trong Hội Phục Việt (sau đổi tên thành Hội Hưng Nam), tích cực tuyên truyền tư tưởng chống chuyên chế và chống thực dân Pháp trong học sinh và tầng lớp lao động. Tháng 3-1927, đồng chí vào dạy học tại một trường tiểu học ở Gia Định, sau đó đến Bà Rịa làm công nhân, lập ra một chi bộ, một hội đọc sách báo và tổ chức các lớp học xóa mù cho công nhân.

    Cuối tháng 12/1928, Hà Huy Tập cùng với một số đồng chí khác được cử đến Quảng Châu (Trung Quốc) bàn việc hợp nhất Tân Việt cách mạng Đảng với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Từ tháng 7/1929 đến tháng 4/1932, đồng chí được cử đi học tại Trường Đại học phương Đông ở Mátxcơva (Liên Xô cũ). Khoảng tháng 6/1933, đồng chí Hà Huy Tập về Trung Quốc hoạt động cách mạng, tham gia Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương; triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội lần thứ nhất của Đảng.

    Giai đoạn tháng 7/1936 đến tháng 3/1938, những hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập với cương vị là Tổng Bí thư của Đảng. Từ Hội nghị lần thứ 3 (khóa I) Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 3/1938, đồng chí thôi giữ chức Tổng Bí thư, nhưng vẫn tham gia Thường vụ Trung ương.

    Ngày 1/5/1938, trong khi đang đi công tác, Tổng Bí thư Hà Huy Tập bị địch bắt, sau đưa về giam tại Sài Gòn và Nghệ An. Ngày 28/8/1941, thực dân Pháp xử bắn đồng chí Hà Huy Tập. Đồng chí đã hy sinh anh dũng ở tuổi 35, để lại tấm gương kiên trung, bất khuất, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

II. Những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập cho cách mạng Việt Nam

    Với 35 tuổi đời, trải qua gần 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần hai năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng (tháng 7/1936 đến tháng 3/1938), với nhiều bí danh và tên gọi khác nhau, đồng chí Hà Huy Tập đã có nhiều chủ trương, quyết sách cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Đồng chí Hà Huy Tập đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta, cụ thể là:

     Một là, đồng chí Hà Huy Tập là một nhà lãnh đạo cách mạng tài năng của Đảng, không ngừng chăm lo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

    Đồng chí Hà Huy Tập là người chủ công xây dựng các văn kiện và chủ trì Đại hội Đảng năm 1935. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 7/1936, đồng chí Hà Huy Tập được phân công về nước tổ chức lại Ban Chấp hành Trung ương và khôi phục tổ chức của Đảng. Ngay sau đó, đồng chí đã sáng suốt quyết định chuyển trụ sở của Đảng từ nước ngoài về xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định. Quyết định này có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện trong việc đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của phong trào cách mạng lúc đó.

    Tiếp đến, tại Bà Điểm - Hóc Môn - Gia Định, đồng chí liên tục chủ trì ba Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, đó là:

1) Hội nghị tháng 3/1937, thống nhất các tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, xác định những chủ trương mới thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển;

2) Hội nghị tháng 9/1937 thông qua một số quyết định quan trọng về việc thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương, phát triển cơ sở đảng trong các thành thị và đồn điền, kết hợp các hình thức đấu tranh công khai và bán công khai... Nhờ vậy, chỉ trong một năm, Đảng ta từ chỗ bị địch khủng bố trắng đã thành lập lại Ban Chấp hành Trung ương và Ban Thường vụ Trung ương;

3) Hội nghị tháng 3/1938, phân tích thái độ của các đảng phái, các tổ chức chính trị ở Đông Dương, công tác quần chúng, công tác tổ chức và lãnh đạo của Đảng, quyết định đổi Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương.

     Hai là, đồng chí Hà Huy Tập là một nhà lý luận sắc sảo, một cây bút chiến đấu trên mặt trận tư tưởng và chính trị của cách mạng Việt Nam, tổ chức và chỉ đạo xuất bản sách, báo, tạp chí của Đảng.

     Qua thực tiễn trong phong trào cách mạng sôi động của giai cấp công nhân và toàn dân tộc, bằng trí tuệ nhạy cảm, sự nhạy bén chính trị và ngòi bút sắc bén, đồng chí Hà Huy Tập thể hiện là một nhà lý luận chính trị sắc sảo, giữ vị trí quan trọng trong hoạt động báo chí, xuất bản. Đồng chí Hà Huy Tập là người sáng lập, tổng biên tập của nhiều tờ báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng, tích cực nghiên cứu lịch sử Đảng. Ở tuổi 23, đồng chí đã hoàn thành cuốn Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam trong những năm đầu do Đảng lãnh đạo. Ngoài ra, đồng chí còn viết khoảng 25 tác phẩm khác.

     Bằng ngòi bút đày tính chiến đấu dưới nhiều bút danh khác nhau, đồng chí Hà Huy Tập đã viết nhiều bài đăng báo kiên quyết vạch trần bộ mặt thật, phê phán quan điểm phản động của các phần tử Trôtxkít; tuyên truyền, kiên định bảo vệ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin. Các tác phẩm Vì một Mặt trận nhân dân Đông Dương, Vì sao cần sự ủng hộ Mặt trận bình dân bên Pháp... của đồng chí là những tác phẩm lý luận chính trị của Đảng có giá trị, góp phần chỉ đạo cách mạng trong thời kỳ vận động dân chủ. Tư duy và sự nhạy bén chính trị của đồng chí Hà Huy Tập còn thể hiện ở quan điểm dân tộc, giai cấp, coi đây là một điều kiện cơ bản dẫn tới mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

      Ba là, đồng chí Hà Huy Tập là một tấm gương của người chiến sĩ cộng sản anh dũng, kiên trung, bất khuất, chí công vô tư, hy sinh trọn đời vì nước, vì dân.

Từ một trí thức yêu nước, đi theo con đường cách mạng và trở thành Tổng Bí thư của Đảng ở tuổi 30, đồng chí Hà Huy Tập đã tỏ rõ năng lực dự báo tình hình, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi điều kiện thuận lợi cùng với các cơ quan lãnh đạo của Đảng ta lý đó đưa ra những quyết sách phù hợp; đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Đảng, biến thời cơ thành hiện thực, dấy lên cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, hòa bình và chống chiến tranh đế quốc ở nước ta những năm 1936-1939.

      Trong hoạt động cách mạng, đồng chí đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chấp nhận mọi thử thách, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cộng sản cao đẹp, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đối mặt với nhiều án tù của thực dân đế quốc, trong đó có án tử hình, thường xuyên bị kẻ thù rình rập, bao vây, khống chế cả về vật chất và tinh thần, thậm chí bị giam cầm, tra tấn dã man, nhưng đồng chí Hà Huy Tập vẫn kiên trung, bất khuất, giữ vững niềm tin và ý chí chiến đấu của người cộng sản. Đồng chí Hà Huy Tập đã anh dũng hy sinh trước mũi súng tàn bạo của kẻ thù ở tuổi 35 với lời nhắn gửi: "Hãy xem tôi như người còn sống" đã thể hiện niềm tin mãnh liệt, khát vọng cống hiến, chiến đấu cho lý tưởng cao cả của Đảng và dân tộc.

      Cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt của đồng chí Hà Huy Tập tuy ngắn ngủi, nhưng những đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta là rất quan trọng và to lớn. Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí đã để lại cho chúng ta bài học vô cùng quý giá về lý tưởng cộng sản, về tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, về ý chí chiên đâu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Tinh thần và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập sống mãi cùng với Đảng, Tổ quốc và nhân dân ta.

III. Phát huy truyền thống quê hương, tích cực học tập tấm gương đồng chí Hà Huy Tập, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

1.Quê hương cách mạng

Hà Tĩnh là một tỉnh phía Bắc Trung Bộ, một vùng đất địa linh, nhân kiệt từng sinh ra nhiều người con ưu tú làm rạng rỡ quê hương, đất nước. Có nhiều danh nhân nổi tiếng là người con Hà Tĩnh như: Đại Thi hào Nguyễn Du; Nhà thơ, nhà kinh tế tài ba Nguyễn Công Trứ; Danh Y Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác; Nhà Sử học Phan Huy Chú… Nhiều nhà khoa học nổi tiếng như: lê văn khiêm, hoàng xuân hãn, nguyễn đình tứ; nhiều chiến sỹ cộng sản lỗi lạc như: trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng; Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng; Lý Tự Trọng - Người Đoàn viên cộng sản đầu tiên.

     Phát huy truyền thống quê hương cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng, Đảng bộ Hà Tĩnh từ những ngày đầu thành lập đến nay luôn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng, giành nhiều thắng lợi vẻ vang, góp phần đưa đất nước vững bước đi lênchủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Những thay đổi trên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

     Đảng bộ Hà Tĩnh là một trong những Đảng bộ ra đời sớm nhất trong toàn quốc và luôn đi tiên phong trong các phong trào cách mạng. Trong những năm 1930 - 1931, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh đã vùng dậy làm nên một cao trào cách mạng rộng lớn, quyết liệt làm lung lay bộ máy thống trị của chế độ thực dân, phong kiến. Trong giai đoạn cách mạng đấu tranh giành chính quyền năm 1945, Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh của cả nước về đích sớm nhất trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân dân chiến đấu kiên cường, là tỉnh duy nhất trong cả nước không cho giặc đứng chân nổi 24h trên quê hương và xây dựng Hà Tĩnh thành hậu phương vững mạnh về mọi mặt, góp phần cùng với cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược.

     Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là "hậu phương của tiền tuyến miền Nam, tiền tuyến của hậu phương miền Bắc". Quân và dân Hà Tĩnh phải đương đầu với những thử thách ác liệt chưa từng thấy, chịu đựng nhiều tổn thất, hy sinh to lớn. Nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt lên tất cả và đã dành được nhiều chiến công hiển hách. Từ năm 1960 đến năm 1975, toàn tỉnh có 92.913 thanh niên lên đường nhập ngũ (chiếm 10% dân số của tỉnh lúc đó); có 334.128 lượt người đi dân công hỏa tuyến, 10.636 thanh niên xung phong; 13.024 người con thân yêu đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường. Với những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, tất cả các huyện, thị xã lúc bấy giờ cùng 164 đơn vị, 31 chiến sỹ con em Hà Tĩnh đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 1.853 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

     Trong công cuộc đổi mới, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 vừa qua, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực vươn lên giành được nhiều kết quả toàn diện và nổi bật trên các lĩnh vực:

    Trên lĩnh vực kinh tế:

     Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt trên 18%; cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; tái cơ cấu nền kinh tế được triển khai tích cực; GRDP bình quân đầu người đạt trên 44 triệu đồng

     Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được triển khai đồng bộ, có hiệu quả: Đã quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 với 08 cụm ngành chủ yếu có lợi thế cạnh tranh cao đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Huy động đa dạng các nguồn lực ưu tiên cho đầu tư phát triển, giai đoạn 2011 - 2015 đạt 287.000 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với giai đoạn 2006 - 2010.

     Nông nghiệp, nông thôn phát triển khá toàn diện:Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Đến nay, đã xây dựng và phát triển hơn 10.000 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Trung ương đánh giá là điểm sáng của cả nước, được Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến cuối năm 2015, có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm gần 23% tổng số xã, không còn xã dưới 8 tiêu chí.

     Công nghiệp có bước phát triển đột phá cả về quy mô và năng lực sản xuất:Tiểu thủ công nghiệp được tập trung đầu tư.Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 tăng 38,3%. Đến nay, toàn tỉnh có 2 khu kinh tế, 19 khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút 426 dự án đầu tư trong và ngoài nước, với tổng số vốn đăng ký trên 40 nghìn tỷ đồng và 20 tỷ USD.

     Hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Hoạt động tài chính, tín dụng, ngân hàng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động đối ngoại ngày càng mở rộng, phát triển, thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả cao. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậuđược tăng cường.

     Trên lĩnh vực văn hoá- xã hội:

     Các hoạt động văn hóa, thể thao đạt được những kết quả tích cực:Dân ca Ví, Giặm Nghệ - Tĩnh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Đại Thi hào dân tộc Nguyễn Du được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới và tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh của Người…

     Chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được nâng lên; Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ; Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo vàthực hiện các chính sách an sinh xã hội được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả thiết thực; Lĩnh vực thông tin, truyền thôngđược quan tâm chỉ đạo, đầu tư, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của nhân dân; Hoạt động khoa học - công nghệ được triển khai sâu rộng, có hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp…

    Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh và công tác cải cách tư pháp:

    Quốc phòng - an ninh được đảm bảo,trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác quản lý nhà nước về lao động, người nước ngoài, nhất là ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, vùng biên giới được tăng cường; Cải cách tư pháp được đẩy mạnh... Thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân và ổn định tình hình chính trị trên địa bàn.

    Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị:

    Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng, nâng cao nhận thức, tạo sự đoàn kết, thống nhấttrong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Triển khai kịp thời, có hiệu quả việc quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; Công tác tổ chức, cán bộ ngày càng đổi mới và nâng cao chất lượng; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường; Công tácvận động quần chúng ngày càng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở; Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ngày càng đi vào chiều sâu...

    Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đạt kết quả bước đầu quan trọng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, với nhiều cách làm sáng tạo, đã xuất hiện nhiều những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến làm tốt lời Bác dạy trên tất cả các lĩnh vực, các địa bàn.

    Công tác cải cách hành chính: Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đổi mới; cải cách hành chính được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương cắt giảm 1/3 thành phần hồ sơ, 1/2 thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục cho doanh nghiệp và người dân.Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành;cung cấp 100% dịch vụ hành chính công trên cổng thông tin điện tử và 100% các sở, ngành, địa phương triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử trong điều hành tác nghiệp.

    Những kết quả to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đạt được trong những năm qua là tiền đề, động lực quan trọng để đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.

3. Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

    Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định mục tiêu tổng quát là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; mở rộng hội nhập; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ, gắn với nền nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đầu tư phát triển văn hóa - xã hội và hệ thống đô thị ngang tầm với phát triển kinh tế; bảo vệ môi trường, chủ động ứngphó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơntheo hướng công nghiệp hiện đại".

     Nghị quyết Đại hội đã đề ra 3 mũi đột phá:

- Đa dạng hoá huy động các nguồn lực đầu tư phát triểnkết cấu hạ tầng; xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng sớm trở thành khu kinh tế động lực tầm cỡ quốc gia, quốc tế; phát triển nhanh các ngành công nghiệp nặng, cơ khí, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

- Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện.

- Đầu tư phát triển các đô thị theo hướng văn minh, hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển dịch vụ thương mại, du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh và liên kết vùng, liên vùng và khu vực.

Để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương đồng chí Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả 9 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng, rà soát, bổ sung các quy hoạch đáp ứngyêu cầu phát triển bền vững. Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; phát triển hệ thống đô thị và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp.

Thứ hai, tích cực đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.

Thứ ba, đẩy mạnh xã hội hóa và ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa - xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; thực hiện cải cách tư pháp; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo.

Thứ năm, tăng cường, đổi mới công tác chính trị tư tưởng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thứ sáu, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.

Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thứ tám, nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị; tập hợp, động viên,tổ chức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thứ chín, đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

     Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016) là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, tấm gương chiến đấu, hy sinh và những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đây cũng là dịp để chúng ta hiểu rõ hơn truyền thống cách mạng, thành tựu trên các lĩnh vực của quê hương Hà Tĩnh. Noi gương Tổng Bí thu Hà Huy Tập, phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

                                                                 Ban Tuyên giáo Trung Ương

Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng