TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp định Geneva

Sáng nay 18/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm ngày ký Hệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (20/7/1954 -20/7/2014). Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, lần đầu tiên, nền ngoại giao cách mạng Việt Nam bước lên vũ đài quốc tế, tham gia vào một hội nghị đa phương, trong bối cảnh tình hình thế giới và quan hệ quốc tế có nhiều diễn biến rất phức tạp, các nước lớn tham gia hội nghị đều theo đuổi những mục tiêu và lợi ích khác nhau, nhưng Việt Nam đã giành được thắng lợi.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tới dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Ngoài ra còn có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh - Trưởng ban tổ chức Lễ kỷ niệm; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu,… và các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban tổ chức cấp quốc gia các lễ kỷ niệm trong hai năm 2014 và 2015, thành viên Ban tổ chức cấp quốc gia Lễ kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp định Geneva, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương và thủ đô Hà Nội.

Lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, nguyên cán bộ thuộc đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham dự Hội nghị Geneva, nguyên Ủy ban liên hợp quân sự thi hành Hiệp định Geneva, đại diện các đoàn ngoại giao đến từ các nước tham gia Hội nghị, Ủy ban Giám sát thi hành Hiệp định Geneva…

Các vị Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Hội nghị.

Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam là một cột mốc lịch sử quan trọng trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khó của nhân dân ta giành độc lập, tự do cho Tổ quốc trong thế kỷ thứ 20.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneva là một thắng lợi to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lần đầu tiên, Chính phủ Pháp và “mỗi nước tham gia Hội nghị Geneva cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ…”, “tuyệt đối không can thiệp vào công việc nội trị” của Việt Nam; quân đội Pháp phải rút về nước, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, bước vào công cuộc xây dựng XHCN, trở thành hậu phương to lớn và vững chắc cho nhân dân miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

“Hiệp định Geneva là một bước tiến quan trọng, khẳng định khát vọng của Việt Nam về một nền hòa bình gắn liền với độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; vừa có ý nghĩa pháp lý, vừa tạo cơ sở vật chất, tinh thần để nhân dân ta tiếp tục đấu tranh giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng hoàn toàn đất nước”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang” cho các cán bộ thuộc Đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham dự Hội nghị Geneva.

Chủ tịch nước cho rằng, 60 năm đã đi qua, tình hình quốc tế và khu vực đã có nhiều thay đổi, nhưng Hiệp định Geneva vẫn luôn để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Đó là bài học về nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, kiên định về nguyên tắc, linh hoạt, mềm dẻo về sách lược; bài học về phát huy vai trò của công tác đối ngoại, tăng cường đối thoại, tận dụng hết khả năng sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp, xung đột trong quan hệ với các nước, phù hợp với luật pháp quốc tế; bài học về tăng cường tiềm lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước là nhân tố bên trong có ý nghĩa quyết định, tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động đối ngoại để bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, duy trì hòa bình, ổn định để phát triển; bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới, các lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, vận dụng những bài học của các thế hệ người VIệt Nam ta trong lịch sử, trong đó có kinh nghiệm từ Hội nghị Geneva 1954 để thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực, về lĩnh vực đối ngoại cần thực hiện tốtn hững nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện và thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại; phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân và giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa cũng như giữa đối ngoại với kinh tế, quốc phòng và an ninh; tạo thành một thể thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Toàn cảnh Hội nghị.

Hai là, tiếp tục giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, cùng phát triển; lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu và nguyên tắc cao nhất; đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực mưu toan xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, đồng thời kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng những cam kết khu vực và luật pháp quốc tế.

Ba là, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cả bên trong và bên ngoài phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời thực hiện nhất quán phương châm “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển”.

Bốn là, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc thực hiện đường lối và các chủ trương, chính sách đối ngoại không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành đối ngoại mà trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Vì vậy, cùng với việc tiếp xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có phẩm chất chính trị và tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần nâng cao năng lực và ý thức của tất cả các tiổ chức, cơ quan, ban ngành, địa phương doanh nghiệp và từng người dân trong việc xử lý những vấn đề liên quan hoặc có yếu tố nước ngoài, tạo lòng tin và tình cảm tốt đẹp của nhân dân các nước đối với Việt Nam, cùng góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng vui mừng thông báo, nhân dịp này, Đảng và Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang” cho Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do những đóng góp to lớn và quan trọng của Đoàn tại Hội nghị Geneva 1954 dẫn đến chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Các ông nguyên chuyên viên Đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm: Hà Văn Lâu, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Việt Phương - nguyên thư ký Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Lê Danh - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng và Nguyễn Lanh đã thay mặt Đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Geneva năm 1954 lên nhận danh hiệu cao quý này.


 

Ông Trần Việt Phương, nguyên Thư ký Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nguyên chuyên viên đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Geneva phát biểu.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Trần Việt Phương, nguyên Thư ký Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nguyên chuyên viên đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị cho rằng, Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vừa được trao tặng là phần thưởng xứng đáng của những anh hùng và liệt sĩ đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, thắng lợi của cả một cuộc chiến tranh chứ không chỉ một chiến dịch, thắng lợi có tầm cỡ quốc tế và tính chất thời đại, tạo điều kiện thắng lợi cho Hội nghị Geneva năm 1954, mở ra cả một thời kỳ mới của đất nước ta cho đến ngày nay, xứng đáng với lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

Xúc động ôn lại kỷ niệm của những ngày tháng đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Geneva năm 1954, ông Trần Việt Phương nói: “72 ngày đêm ấy là một cuộc đấu tranh ngoại giao dựa trên thắng lợi Điện Biên Phủ, phấn đấu giành sự tôn trọng của thế giới về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Đất nước tạm thời chia làm hai miền và chuẩn bị nếu thực hiện đúng Hiệp định thì 2 năm sau sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất nước. Nhưng Hiệp định đã bị lực lượng xâm lược phá hoại, nên dân tộc ta phải tiếp tục 21 năm chống xâm lược, giành lại toàn vẹn lãnh thổ nước ta, đưa dân tộc ta vào thời kỳ phát triển mới cho đến ngày nay - đất nước hưng thịnh và chủ động hội nhập quốc tế và thời đại”.


Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Bộ Ngoại giao Lê Việt Phương.

Thay mặt cho thế hệ trẻ ngành Ngoại giao nói riêng, cả nước nói chung, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Bộ Ngoại giao Lê Việt Phương khẳng định, tinh thần và những bài học quý báu của Hiệp định Geneva năm 1954, diễn đàn đa phương đầu tiên mà nền ngoại giao non trẻ Việt Nam tham gia sẽ là hành trang vô giá đối với thế hệ trẻ ngày nay trên con đường phụng sự Tổ quốc. Đó là tinh thần yêu chuộng hòa bình, tôn trọng công lý của dân tộc Việt Nam, đó là ý chí kiên định, niềm tin sắt đá và thắng lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Đó là bản lĩnh chính trị kiên cường và nghệ thuật ngoại giao tài tình được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc, kết hợp với tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, nhận định đúng tình hình, biết người, biết ta, biết dừng, biết tiến đúng lúc để đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đoàn Thanh niên Bộ đã phát động cuộc thi tìm hiểu Hiệp định Geneva và đây là dịp để thế hệ trẻ ôn lại lịch sử và thể hiện tỏ lòng biết ơn đối với các bậc lãnh đạo tiền bối đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ oanh liệt dẫn đến Hội nghị Geneva. Thế hệ trẻ ngày nay ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, nguyện sẽ tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ đi trước, không ngừng học tập, rèn luyện và nâng cao hiểu biết, tính sáng tạo của sức trẻ và tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” như lời Bác Hồ kính yêu đã dậy, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho.

Tuấn Anh - Kim Chung

Ảnh: Quang Hòa/TGVN

Nguồn tin: http://www.tgvn.com.vn/

Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng