TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Ngành Than học và làm theo Bác

5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Than Quảng Ninh (TQN) đã đạt những kết quả tích cực. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ đang tập trung triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để làm rõ hơn về kết quả cũng như giải pháp trong thời gian tới về việc triển khai Chỉ thị 05, phóng viên Báo Quảng Ninh 

 - Thưa đồng chí, triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ TQN đã thực hiện như thế nào?

      Với tính đặc thù, do không có cơ quan chuyên môn và tổ chức công đoàn cùng cấp, Đảng uỷ TQN đã xây dựng Quy chế phối hợp với Đảng uỷ Tập đoàn, với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung, đồng thời chỉ đạo cấp uỷ các đơn vị triển khai nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại đơn vị mình. Từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên hàng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân, coi đó là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân lao động. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng uỷ TQN đã xây dựng bộ tiêu chí, chuẩn mực quy định nội dung để thực hiện.

      Theo đó, các cơ sở đã cụ thể hoá cho từng lĩnh vực, từng ngành, từng đối tượng với những nội dung cụ thể có gắn với việc thực hiện khẩu hiệu hành động chung của tỉnh “Đoàn kết thống nhất - Năng động sáng tạo - Dân chủ kỷ cương - Xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh”. Đồng thời, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn liền với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, được Đảng uỷ TQN triển khai thực hiện nghiêm túc; đặc biệt là những việc cần làm sau kiểm điểm, đó là việc xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm khuyết điểm và đề ra các giải pháp khắc phục, Ban Thường vụ Đảng uỷ TQN đã đưa ra 8 nhóm giải pháp và lộ trình khắc phục cụ thể, đến nay các nhóm giải pháp đó đã và đang được thực hiện một cách tích cực nhất.

- Vậy, kết quả nổi bật Đảng bộ TQN đã đạt được như thế nào, thưa đồng chí?

      Qua đánh giá, đến nay các cấp uỷ Đảng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác này, các đơn vị đã ổn định, đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả. Trong vai trò người cán bộ lãnh đạo, đã thể hiện tính gương mẫu trong lĩnh vực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, luôn rèn luyện về đạo đức, về phong cách làm việc, về tinh thần và thái độ phục vụ, có lối sống giản dị, hoà đồng với quần chúng lao động.  Đa số đơn vị đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 1973 của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, đặc biệt là phong trào tiết kiệm, tiết giảm chi phí, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, phát hiện và giải quyết những vụ việc nổi cộm trong công tác quản lý tài nguyên, vật tư, nguyên nhiên vật liệu, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết dứt điểm, không kéo dài, do đó đã tạo niềm tin trong Đảng và trong toàn thể người lao động.

      Cần khẳng định rằng, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở các cấp đã tạo sự chuyển biến tương đối mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động; có ý thức hơn trong rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, tu dưỡng đạo đức, lối sống; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong tư tưởng và trong hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm ngay từ cơ sở, cũng như trong toàn Đảng bộ và Tập đoàn.

- Xin đồng chí cho biết kế hoạch của Đảng bộ TQN về việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

      Chúng tôi xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất phát từ lòng kính yêu, sự biết ơn công lao trời biển của Bác Hồ trong mỗi người thợ mỏ, mỗi đảng viên. Để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả cao, Đảng uỷ TQN đã cụ thể hoá những điểm mới trong Chỉ thị 05-CT/TW vào nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI). Gắn việc thực hiện Chỉ thị với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc đăng ký và thực hiện nội dung học tập, làm theo. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phát hiện gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu; tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan toả trên địa bàn.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thanh Phong

Nguồn: baoquangninh.com.vn
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng