TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Phòng Công tác bạn đọc

   

Trưởng phòng: Đặng Thị Hải Lý

- Điện thoại văn phòng: 02036572963

- Email: dangthihaily.tvtqn@gmail.com

1. Vị trí, chức năng:

1.1. Phòng Công tác bạn đọc là phòng chuyên môn thuộc Thư viện tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ: tổ chức quản lý vốn tài liệu (sách, báo, các dạng tài liệu khác trong nước và nước ngoài); bảo quản hệ thống kho tài liệu; tổ chức phục vụ cho mọi đối tượng bạn đọc; khai thác và đáp ứng nhu cầu của bạn đọc sử dụng vốn tài liệu của Thư viện theo chức năng, nhiệm vụ của Thư viện tỉnh Quảng Ninh; chủ trì phối hợp với phòng Thông tin thư mục và phong trào cơ sở tổ chức một số hoạt động tuyên truyền;

1.2. Phòng Công tác bạn đọc chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn của Thư viện tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Tổ chức phục vụ tại các phòng (đọc, mượn, đa phương tiện,…) và phục vụ theo yêu cầu của bạn đọc dưới mọi hình thức.

2.2. Khai thác cơ sở dữ liệu và hệ thống công cụ tra cứu (truyền thống, điện tử) về vốn tài liệu của thư viện theo đúng qui trình được phân công.

2.3. Bảo quản ấn phẩm định kỳ trong nước và nước ngoài; trích báo, tạp chí; quản lý hệ thống mục lục tra cứu của thư viện.

2.4. Nghiên cứu nhu cầu đọc, mượn tài liệu của độc giả.

2.5. Tổ chức, sắp xếp, bảo quản và quản lý kho tài liệu của thư viện (vệ sinh tài liệu, phòng chống mối mọt và các sự xâm hại khác với tài liệu…) Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ thực hiện chế độ kiểm kê và đề xuất việc bổ sung vốn tài liệu (sách, báo và các dạng tài liệu khác trong nước và nước ngoài) cho kho tài liệu của thư viện.

2.6. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, trưng bày giới thiệu sách tại khu vực trưng bày triển lãm và sảnh tầng 1 của Thư viện.

2.7. Thực hiện quản lý biên chế, bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi của Phòng quản lý.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng