LIÊN KẾT WEBSITE
TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Phòng Nghiệp vụ


  Trưởng phòng: Nguyễn Thị Tuyết Lan

- Điện thoại văn phòng

- Emailnguyenthituyetlan.tvtqn@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước LĐ Thư viện, điều hành toàn bộ hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của phòng Nghiệp vụ; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong phòng thực hiện kế hoạch được giao; Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về công tác nghiệp vụ, ứng dụng CNTT vao công tác nghiệp vụ…; Tham gia viết bài tuyên truyền, giới thiệu sách trên trang thông tin của thư viện.

 

* Chức năng, nhiệm vụ của phòng: Thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về công tác nghiệp vụ thư viện (hoạt động nghiệp vụ của thư viện truyền thống và thư viện điện tử); Bổ sung vốn tài liệu thư viện bằng ngân sách cấp hàng năm, nhận tài liệu lưu chiểu xuất bản phẩm địa phương, biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện và các hình thức khác; thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện; Nghiên cứu ứng dụng CNTT vào công tác bổ sung, biên mục và các công tác khác.

Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng