TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Phòng Nghiệp vụ


  Trưởng phòng: Nguyễn Thị Tuyết Lan

- Điện thoại văn phòng: 02036503163

- Emailphongnghiepvutvqn@gmail.com


 


 

1. Vị trí chức năng

1.1. Phòng Nghiệp vụ là phòng chuyên môn thuộc Thư viện tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1.1. Xây dựng chính sách phát triển vốn tài liệu; theo dõi tình hình xuất bản, xác định diện bổ sung tài liệu; thu thập, lựa chọn các loại hình tài liệu bằng các hình thức mua, trao đổi và nhận biếu tặng.

1.1.2. Biên mục xử lý kỹ thuật (tài liệu truyền thống và tài liệu điện tử) được nhập vào Thư viện tỉnh Quảng Ninh; nghiên cứu, hướng dẫn triển khai ứng dụng các chuẩn quốc tế và quốc gia trong công tác nghiệp vụ; phối hợp với các phòng chức năng trong Thư viện xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm giúp bạn đọc tra cứu tìm tài liệu, phục vụ nghiên cứu và học tập.

1.2. Phòng Nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn của Thư viện tỉnh.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Tham mưu công tác xây dựng chính sách phát triển vốn tài liệu (công tác Bổ sung)

2.1.1. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn tài liệu; sưu tầm, chọn lọc, đặt mua, trao đổi, nhận biếu tặng tài liệu; chủ động mở rộng diện bổ sung theo nhu cầu bạn đọc và nhu cầu phát triển của xã hội phù hợp với chính sách bổ sung của thư viện;

2.1.2. Theo dõi vốn tài liệu hiện có tại Thư viện để có kế hoạch bổ sung (bổ sung mới và bổ sung hoàn bị, không trùng lặp hoặc gián đoạn); thực hiện các thủ tục đăng ký tài liệu vào tài sản thư viện theo đúng quy phạm và kỹ thuật của thư viện; lưu trữ Sổ đăng ký cá biệt, Sổ tổng quát;

2.1.3. Phối hợp với Phòng Công tác bạn đọc thanh lý và thanh lọc tài liệu theo chính sách phát triển vốn tài liệu.

2.2. Thực hiện qui trình xử lý kỹ thuật tài liệu truyền thống và tài liệu điện tử theo chuẩn nghiệp vụ; tổ chức sắp xếp, chỉnh lý mục lục công vụ.

2.3. Phối hợp với Phòng Thông tin thư mục và phong trào cơ sở hướng dẫn, tư vấn cho cán bộ thư viện các huyện, thị xã, thành phố về nghiệp vụ xử lý kỹ thuật tài liệu.

2.4. Thực hiện quản lý biên chế, bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi của Phòng quản lý.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng