TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Phòng TTTM&PTCS


Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Hiên

- Điện thoại văn phòng: 0203658901

- Email: maihientv@gmail.com

 

 

1. Vị trí chức năng

1.1. Phòng Thông tin thư mục và phong trào cơ sở là phòng chuyên môn thuộc Thư viện tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1.1. Biên soạn các sản phẩm thông tin phục vụ nhu cầu thông tin của bạn đọc;

1.1.2. Thực hiện công tác phong trào cơ sở;

1.1.3. Thực hiện công tác tuyên truyền gắn với tổ chức các sự kiện;

1.1.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và công tác tuyên truyền.

1.2. Phòng Thông tin thư mục và phong trào cơ sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Biên soạn các sản phẩm thông tin đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu thông tin của bạn đọc (thư mục chuyên đề, thư mục thông báo sách mới,...).

2.2. Thực hiện công tác phong trào cơ sở:

2.2.1. Hướng dẫn và hỗ trợ nghiệp vụ cho các thư viện, tủ sách trên địa bàn toàn tỉnh; tổng hợp hoạt động của các thư viện huyện, thị xã, thành phố trong hệ thống thư viện công cộng.

2.2.2. Quản lý kho sách luân chuyển, tổ chức luân chuyển sách báo đến các thư viện cơ sở;

2.2.3. Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức các hoạt động phong trào nhằm tăng cường, khuyến khích và tạo thói quen đọc sách trong nhân dân;

2.2.4. Tiếp nhận, quản lý tài liệu biếu tặng từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; tiến hành phân phối tài liệu tới các thư viện, tủ sách khi có yêu cầu.

2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin:

2.3.1. Quản trị mạng LAN, quản lý máy chủ, đảm bảo phần cứng, phần mềm ứng dụng tại Thư viện Quảng Ninh hoạt động an toàn, bảo toàn cơ sở dữ liệu;

2.3.2. Tham mưu và tham gia tập huấn, đào tạo, hướng dẫn và trợ giúp việc ứng dụng công nghệ thông tin cho các thư viện huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;

2.3.3. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Thư viện; thực hiện nhiệm vụ quản trị website, fanpage.

2.4. Công tác tuyên truyền:

 2.4.1. Viết bài tuyên truyền về các hoạt động của Thư viện, giới thiệu sách mới, sách chuyên đề, các sản phẩm thông tin thư mục, đưa tin lên websie phục vụ bạn đọc tra cứu thông tin;

2.4.2. Chủ trì phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng kế hoạch cho các hoạt động tuyên truyền gắn với tổ chức sự kiện trong và ngoài thư viện.

2.5. Thực hiện quản lý biên chế, bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi của Phòng quản lý.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng