TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ
TÌM KIẾM OPAC
LỊCH PHỤC VỤ

* Mở cửa các ngày: Từ Thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần

Giờ mùa hè: Từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/9.

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

Giờ mùa đông: Từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/3

Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 13-19/7/2020

Tổng hợp ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tại các văn bản mới phát hành và một số cuộc họp quan trọng diễn từ ngày 13-19/7/2020.

Trong tuần, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra tiến độ một số dự án giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh

*Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Chiều nay, 16/7 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp để nghe và cho ý kiến về báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa XIV; dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu định hướng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Báo cáo chính trị của đại hội là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của Đảng bộ và định hướng phát triển của địa phương nên công tác chuẩn bị văn kiện đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng. Quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, Quảng Ninh đã huy động sự đóng góp ý kiến rộng rãi của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, ý kiến tham gia của Hội đồng lý luận Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và các Bộ, ngành, chuyên gia. Qua đó đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp rất tâm huyết, trí tuệ phù hợp với thực tế của tỉnh.

Việc tham gia ý kiến lần này của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy là bước tiếp theo để hoàn thiện báo cáo chính trị. Do vậy, các đại biểu cần tập trung trí tuệ, thẳng thắn đóng góp ý kiến làm rõ những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân để từ đó định hình chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển để có dự thảo văn kiện tốt nhất trình ra Đại hội, làm cơ sở xây dựng và phát triển Quảng Ninh trong nhiệm kỳ tới.

Trên cơ sở định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia nhiều ý kiến. Trong đó về cơ bản, các ý kiến đều khẳng định dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; nội dung báo cáo đã bao trùm trên các lĩnh vực, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế; từ đó đề ra những giải pháp để khắc phục. Các đại biểu cũng bày tỏ sự nhất trí cao với kết cấu, bố cục, chủ đề, nội dung và phương châm Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, trong đó, có nhiều điểm mới, điểm nhấn...

Đối với những kết quả đạt được, các ý kiến đều nhận định trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao tầm vóc, vị thế và uy tín của tỉnh trong cả nước và với các nhà đầu tư trong, ngoài nước. Đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, các ý kiến đề nghị phân tích sâu hơn dự báo tình hình thế giới, trong nước trong thời gian tới, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là hậu quả nặng nề, khó lường của đại dịch COVID-19; từ đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp, khả thi. Cùng với đó, các ý kiến cũng đề nghị trong báo cáo chính trị cần so sánh kết quả đạt được với mục tiêu nghị quyết đề ra; phải xác định mục tiêu phát triển đột phá hơn. Về chủ đề đại hội cần tiếp tục nghiên cứu, phản ánh được khát vọng đổi mới, sáng tạo, đột phá vươn lên trong giai đoạn mới, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh. Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung từ ngữ trong dự thảo báo cáo chính trị cần định lượng rõ, thể hiện sự quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh quyết tâm, kiên định, không thay đổi mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 như dự thảo Nghị quyết đã đề ra, thể hiện khát vọng đổi mới, sáng tạo, đột phá vươn lên trong giai đoạn mới, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở đánh giá các tác động của dịch COVID-19 đến bối cảnh tình hình và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các thành viên Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo, mục tiêu là xây dựng báo cáo chính trị đảm bảo chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thực tế và nêu bật được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đánh giá đúng những tồn tại, hạn chế; từ đó có định hướng để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và tạo đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV tổ chức hội nghị lần thứ 55 để cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo Nghị quyết Đại hội; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa XIV và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở tiếp thu bước đầu các ý kiến chỉ đạo, tham gia từ Đoàn công tác của Ban Bí thư, một số ban, bộ, ngành Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các ý kiến tham gia của một số đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, các đại hội chi, đảng bộ cơ sở, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục thảo luận để hoàn thiện một bước nữa dự thảo văn kiện trình đại hội.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã dành phần lớn thời gian để thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị. Do tác động của đại dịch COVID-19 làm cho nền kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng nặng nề, tỉnh Quảng Ninh là tỉnh có cơ cấu dịch vụ chiếm 45,9% bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Hiện nay, đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường vì COVID-19 chưa được kiểm soát và chưa có điểm dừng. Để đảm bảo tính khả thi, Quảng Ninh vẫn giữ được vai trò, vị trí của một trong những cực tăng trưởng của miền Bắc, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận sâu về các đột phá, cơ cấu kinh tế và các chỉ tiêu tăng trưởng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định quan điểm phát triển nhiệm kỳ mới là đảm bảo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn, bảo đảm sự nhất quán, kết nối, kế thừa và phát triển chủ trương, phương pháp phát triển; đẩy mạnh ba đột phá chiến lược; tái cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững, kết hợp chặt chẽ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả đầu tư, cả đầu tư công và tư, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; lấy nội lực làm nền tảng, căn bản, có ý nghĩa quyết định, lấy ngoại lực là chủ yếu, quan trọng, có ý nghĩa tạo đột phá; giải quyết đồng bộ và hiệu quả các mâu thuẫn, thách thức nhằm đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa.

Do đó, mặc dù có khó khăn do đại dịch COVID-19 khó lường nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận kiên quyết không điều chỉnh chỉ tiêu, như chỉ tiêu tăng trưởng phấn đấu trên 10%, chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách, GRDP bình quân đầu người; đồng thời xác định hợp lý cơ cấu kinh tế với mục tiêu xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của miền Bắc.

Về các khâu đột phá, tỉnh sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; hai là đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ba là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; bốn là phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ cương song hành với kiến tạo môi trường đổi mới, đột phá, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó thể hiện quyết tâm đổi mới sáng tạo, ý chí vươn lên, khát vọng tự lực tự cường, không lùi bước trước khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

*Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ sở

+ Ngày 13/7, Đảng bộ huyện Vân Đồn đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Vân Đồn trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định, Vân Đồn hiện nay là một trong những KKT của cả nước nên nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và của tỉnh. Trong nhiều năm qua, Trung ương đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, phê duyệt các quy hoạch, dành nguồn lực đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, kỹ thuật, tạo điều kiện cho Vân Đồn phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với một KKT năng động.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của KKT Vân Đồn; khu vực du lịch, dịch vụ tăng trưởng chậm, phát triển doanh nghiệp chưa đạt chỉ tiêu tỉnh giao; chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính chuyển biến chưa rõ nét, nhất là tại bộ phận một cửa cấp xã; công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, GPMB còn hạn chế so với yêu cầu đặt ra; xử lý một số vụ việc sai phạm kéo dài, chưa dứt điểm gây bức xúc dư luận; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng, trình độ của một số cán bộ, công chức, viên chức có mặt còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ.

Từ vấn đề đó, đặt ra cho Đại hội cần phải thẳng thắn nhìn nhận, nghiêm túc tiếp thu những tồn tại, hạn chế, từ đó có những giải pháp khắc phục hiệu quả. Đồng chí gợi ý một số vấn đề, để Đại hội đi sâu thảo luận, làm rõ, xem xét, quyết nghị, đó là: Thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả giữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của chính quyền và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trên cơ sở nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng và ý chí vươn lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng du lịch, dịch vụ, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, đẩy mạnh đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm xây dựng, đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xây dựng Vân Đồn trở thành một trong những trung tâm du lịch quốc gia tầm cỡ quốc tế, cửa ngõ giao thương quốc tế của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Khẩn trương phát triển các sản phẩm du lịch biển đảo Vịnh Hạ Long - Vịnh Bái Tử Long - Vân Đồn - Cô Tô tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng đặc sắc, cao cấp. Chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, thu hút đầu tư có chọn lọc, tạo bước đột phá phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghiệp thông minh, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng lớn, quản trị hiện đại. Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài nguyên, nhất là đất, nước, khoáng sản, rừng, đất mặt biển theo nguyên tắc thị trường để thực hiện mục tiêu phát triển lâu dài.

Quy hoạch tạo quỹ đất đủ điều kiện thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với giá thị trường bảo đảm công khai, minh bạch, thực hiện thương mại hóa quyền sử dụng đất. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra đối với việc thực hiện các dự án có sử dụng đất; kiên quyết xử lý, thu hồi đối với các dự án vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai.

Cùng với đó, phải củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển, đảo quốc gia, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết dứt điểm, kịp thời, có hiệu quả, đúng quy định các vấn đề về an ninh, trật tự, các vụ việc khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở.

Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt các quy định, quy chế bầu cử, bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vân Đồn nhiệm kỳ mới và bầu Bí thư Huyện ủy trực tiếp tại Đại hội bảo đảm thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo hiện thực hóa thành công Nghị quyết Đại hội.

+ Ngày 14/7, Đảng bộ huyện Hải Hà đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương Đảng bộ huyện Hải Hà đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, đạt được những kết quả nổi bật. Từ một huyện nghèo, thuần nông, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ; hệ thống thương mại - dịch vụ chưa được hình thành, Hải Hà hôm nay đã mang diện mạo mới, sức sống mới của một huyện công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; một bộ phận quan trọng của Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau sáp nhập địa giới đơn vị hành chính cấp xã, Hải Hà hiện nay có 5/11 xã, thị trấn thuộc KKT cửa khẩu Móng Cái. Tỉnh xác định KKT Cửa khẩu Móng Cái cùng với KKT Vân Đồn tiếp tục là một trong 2 mũi đột phá trong không gian phát triển “Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều” cùng với KKT Quảng Yên mới được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập sẽ trở thành hạt nhân mới, động lực tăng trưởng của tuyến phía Tây của tỉnh, gắn kết giữa Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và đồng bằng sông Hồng. Trong định hướng phát triển đó, tỉnh Quảng Ninh dành ưu tiên nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng động lực, đồng bộ, hiện đại, trong đó có tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Khi hoàn thành tuyến cao tốc này, toàn bộ không gian phát triển sẽ tạo ra động lực mới, những cơ hội mới cho các huyện miền Đông, trong đó có huyện Hải Hà phát triển những năm tới. Cùng với đó, KCN Cảng biển Hải Hà gắn kết với đất liền và đảo Cái Chiên, đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực và Khu du lịch quốc gia Trà Cổ (TP Móng Cái) được tỉnh xác định là 1 trong những động lực tăng trưởng để thúc đẩy thu hút các dự án công nghiệp chế biến chế tạo theo hướng công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghệ thông minh, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn nằm trong chuỗi cung và chuỗi giá trị toàn cầu để tạo ra giá trị đóng góp lớn hơn vào tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách.

Các hoạt động dịch vụ du lịch tại Hải Hà, Móng Cái được xác định theo hướng lựa chọn những ngành dịch vụ hiện đại và có sức cạnh tranh cao. Đây là một trong những định hướng tạo thuận lợi cho Hải Hà và các xã ở khu vực ven biển, đặc biệt gắn kết Hải Hà và Móng Cái trong định hướng phát triển.

Đồng tình với mục tiêu, giải pháp huyện đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi ý một số nội dung để các đại biểu tiếp tục đi sâu thảo luận, làm rõ. Đó là tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị tinh gọn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ của KCN cảng biển Hải Hà gắn với KKT Cửa khẩu Móng Cái; thu hút, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cả lao động qua đào tạo và lao động chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính để thu hút các nguồn lực. Đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ tổng hợp hiện đại, chất lượng cao trên cơ sở khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng để thu hút nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực, thương hiệu mạnh đầu tư quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại, phát triển du lịch, dịch vụ đẳng cấp trên xã đảo Cái Chiên, gắn với các đảo thuộc vùng biển Vân Đồn - Cô Tô, đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực (TP Móng Cái), khu du lịch quốc gia Trà Cổ (TP Móng Cái) hình thành các sản phẩm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, có sức cạnh tranh.

Đối với xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất hơn nữa chương trình OCOP, cốt lõi là nâng cao thu nhập đời sống của nhân dân, người dân là chủ thể của chương trình; chú trọng nâng tầm thương hiệu và giá trị của chè Đường Hoa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, phải quan tâm phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế; chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Củng cố năng lực y tế tuyến cơ sở và tuyến huyện, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân; cải cách toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là giáo dục phổ thông. Giữ vững an ninh chính trị, an ninh quốc phòng, bảo đảm chủ quyền biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội, giữ vững sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền cấp huyện, cấp xã giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; các kiến nghị chính đáng của nhân dân...

Để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới và bầu Bí thư Huyện ủy trực tiếp tại Đại hội bảo đảm thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo hiện thực hóa thành công Nghị quyết Đại hội. Sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa, phân công trách nhiệm cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

*Phát động chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành GPMB toàn tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

 Ngày 14/7, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đã đi kiểm tra công tác GPMB dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sau khi điều chỉnh nâng tốc độ từ 100km/h lên 120km/h. Cùng đi có đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Sau khi kiểm tra thực tế toàn tuyến, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái yêu cầu toàn bộ diện tích phát sinh 188ha do nâng vận tốc từ 100km/h lên 120km/h toàn tuyến, các địa phương phấn đấu chậm nhất đến 15/8/2020 hoàn thành GPMB.

Riêng huyện Đầm Hà với diện tích GPMB là 33ha phải phấn đấu hoàn thành xong trước 15/8/2020, do đó toàn huyện phải tập trung cao nhất cho công tác GPMB. Đối với những vị trí cột điện, các địa phương trong quá trình thực hiện GPMB, phối hợp với điện lực hoàn thành di chuyển và hoàn trả đường điện xong trước 31/7/2020. Tại những vị trí đã có mặt bằng, chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Để đảm bảo tiến độ đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chính thức phát động chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành GPMB tuyến đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sau khi nâng tốc độ từ 100 km/h lên 120km/h. Đây sẽ là công trình để chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đảng hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đồng chí giao MTTQ Việt Nam tỉnh, trực tiếp là Trưởng ban Dân Vận, Thủ trưởng Cơ quan MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh sẽ chủ trì chính thức phát động chiến dịch trong toàn hệ thống chính trị vào ngày mai (15/7). Qua đó sẽ tuyên truyền vận động, nêu cao vai trò MTTQ để thuyết phục nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để ủng hộ, bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành nhiều thời gian tới các gia đình còn lại nằm trong diện GPMB, ân cần thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh, nguồn gốc quá trình sử dụng đất của từng trường hợp cụ thể; đồng thời, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của gia đình. Trò chuyện với các hộ dân, đồng chí cho biết, dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo động lực phát triển của tỉnh, nhất là các địa phương miền đông, rất mong muốn người dân ủng hộ chủ trương của tỉnh để tiến độ thực hiện dự án đạt được theo mục tiêu đề ra.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong công tác GPMB phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật, đúng nguyên tắc.

*Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm

Ngày 17/7, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình giao thông trọng điểm của tỉnh gồm: Nút giao Minh Khai thuộc dự án cao tốc Hạ Long – Hải Phòng (TP Hạ Long) và dự án cải tạo, nâng cấp đường Dốc Đỏ - Yên Tử (TP Uông Bí).

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức thi công, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các công trình đều là dự án giao thông quan trọng của tỉnh, nút giao thông cửa ngõ TP Hạ Long, đường vào khu di tích danh thắng Yên Tử với hàng triệu lượt hành khách đi lại mỗi năm… Vì thế, tiến độ thực hiện dự án phải thật khẩn trương, hoàn thành sớm.

Hiện đang trong giai đoạn thời tiết thuận lợi, nắng nhiều, do đó các nhà thầu phải tập trung nhân lực, phương tiện máy móc, tăng ca, tăng kíp tổ chức thi công liên tục trong 3 ca để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục.

Chỉ đạo cụ thể, đồng chí yêu cầu Sở GT-VT đôn thúc nhà thầu thi công nút giao Minh Khai hoàn thành trước ngày 15/9/2020. Đây không chỉ là nút giao thông đơn thuần mà là cửa ngõ, hạ tầng du lịch của TP Hạ Long. Vì thế, trong quá trình tổ chức thi công, cần phải đảm bảo an toàn, chất lượng công trình dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Đặc biệt lưu ý đến thẩm mỹ, cảnh quan, gắn với 2 tuyến cao tốc và đường 10 làn xe của tỉnh tạo diện mạo mới tại khu vực cửa ngõ của TP Hạ Long.

Đối với dự án đường Dốc Đỏ - Yên Tử, TP Uông Bí hoàn thành dứt điểm công tác GPMB trong tháng 7/2020 để bàn giao cho các nhà thầu thi công. Các nhà thầu hoàn thiện đồng bộ tuyến trước ngày 30/8/2020 để chính thức đưa vào sử dụng, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

*Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án Đô thị Đại học Hạ Long

Ngày 14/7, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc triển khai dự án Đô thị Đại học Hạ Long.

Sau khi nghe các sở, ngành, đơn vị và Trường Đại học Hạ Long báo cáo về kết quả nghiên cứu, khảo sát một số mô hình đô thị Đại học trong và ngoài nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Đô thị Đại học Hạ Long là dự án, công trình trọng điểm của Trường Đại học Hạ Long nói riêng và của tỉnh nói chung. Dự án sẽ góp phần nâng tầm công tác giáo dục, đào tạo của Trường Đại học Hạ Long, phát triển trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho Quảng Ninh và cả nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trường Đại học Hạ Long tiếp tục tham khảo, nghiên cứu các mô hình đô thị Đại học trong và ngoài nước để sớm hoàn thiện ý tưởng các khu chức năng cho phù hợp, nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu phải lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, am hiểu sâu về lĩnh vực giáo dục để lập quy hoạch kiến trúc tổng thể của dự án. Quy hoạch phải thể hiện nổi bật điểm nhấn quan trọng của dự án Đô thị Đại học Hạ Long.

Với mục tiêu trở thành một trong những hình mẫu đô thị Đại học của cả nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trường Đại học Hạ Long phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản các bước triển khai dự án. TP Uông Bí kiểm soát hiện trạng xây dựng, đất đai trong diện tích quy hoạch của dự án.

*UBND tỉnh nghe, cho ý kiến về tiến độ Đề án Thành phố thông minh, chính quyền điện tử, chính quyền số

Sáng 13/7, UBND tỉnh đã họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án Thành phố thông minh, chính quyền điện tử, chính quyền số và tình hình vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành thành phố thông minh với trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ triển khai các đề án, ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương triển khai dự án thành phần của các đề án đóng góp quan trọng trong công tác điều hành của chính quyền các cấp, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương hoàn thiện công tác quyết toán những dự án đã hoàn thành. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án Chính quyền điện tử, Chính quyền số chuyển tiếp từ năm 2019 và khởi công mới năm 2020.

Đối với việc tích hợp cơ sở dữ liệu từ 7 trung tâm điều hành thông minh thí điểm của một số sở, ngành, địa phương về Trung tâm Điều hành thành phố thông minh của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin - Truyền thông khẩn trương có phân tích đánh giá nguyên nhân chậm tiến độ và đề xuất phương án giải quyết để sớm tích hợp cơ sở dữ liệu của các đề án, dự án đã và đang triển khai thực hiện.

Để đảm bảo việc vận hành Trung tâm Điều hành của tỉnh đáp ứng các yêu cầu kết nối với Trung tâm Chỉ đạo, điều hành của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào tháng 8, đồng chí yêu cầu: Vận hành chính thức 5 chức năng đã triển khai tại Trung tâm Điều hành thành phố thông minh của tỉnh. Trong đó, các sở, ngành, địa phương phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu về thông tin kết nối hệ thống đối với 31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; hệ thống quan trắc môi trường tự động; hệ thống camera thuộc các lĩnh vực hành chính công, tiếp công dân và camera cửa khẩu; ứng dụng họp thông minh; ứng dụng APP Smart Quảng Ninh.

*Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam

Sáng 13/7, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Thường vụ Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam với sự tham dự của 133 đại biểu tiêu biểu là hội viên Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Ninh. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XI, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, bày tỏ sự biết ơn, tri ân các cựu TNXP về những cống hiến trong thời chiến cũng như thời bình, mong muốn các đồng chí phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của TNXP, tiếp tục giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, động viên con cháu, gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các hội, đoàn thể làm tốt chính sách cho cựu TNXP, cùng chung tay chăm lo cho các hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn bằng các phần việc thiết thực, cụ thể, giáo dục truyền thống cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn cho thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hiện nay.

*Phát hành bộ tem bưu chính "Chiến thắng Bạch Đằng (1288)"

Sáng 18/7, tại TX Quảng Yên, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ phát hành bộ tem bưu chính “Chiến thắng Bạch Đằng (1288)” theo nghi thức đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ phát hành bộ tem bưu chính ở cấp huyện.

ại buổi lễ, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, khẳng định: Truyền thống Bạch Đằng và truyền thống “Kỷ luật- Đồng tâm” của công nhân Mỏ là điểm tựa của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Trong đó khúc tráng ca Bạch Đằng là minh chứng hùng hồn về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Việc phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chiến thắng Bạch Đằng (1288)” là sự kiện nhằm khẳng định ý nghĩa và giá trị lớn lao của chiến thắng Bạch Đằng trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước của dân tộc ta. Qua đó giới thiệu, quảng bá những giá trị to lớn của khu di tích lịch sử Bạch Đằng tới đông đảo nhân dân trong nước và bạn bè trên thế giới, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn thể nhân dân trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích lịch sử Bạch Đằng, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh.

Được biết từ năm 1958 đến năm 2019, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 15 bộ tem về tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, đã phát hành 2 bộ tem có nội dung liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng, đó là bộ tem “Trần Hưng Đạo (1253-1300)” và bộ tem “Kỷ niệm 700 năm chiến thắng giặc Nguyên (1288 - 1988)”.

*UBND tỉnh cho ý kiến về việc triển khai các thủ tục đầu tư một số dự án tại Hải Hà

Chiều 16/7, UBND tỉnh tổ chức họp để, cho ý kiến về việc triển khai các thủ tục nghiên cứu lập quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án Khu công nghiệp dịch vụ Logistics, công nghệ cao và cảng biển Hải Hà và Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng đa năng tại đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà). Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Tập đoàn Bến Thành Holding Group trong việc nghiên cứu quy hoạch các dự án. Đồng chí khẳng định tỉnh Quảng Ninh cam kết tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn tiếp tục triển khai các bước nghiên cứu đầu tư triển khai dự án.

Qua đó, đồng chí yêu cầu huyện Hải Hà nguyên cứu, thực hiện nhanh chóng các bước lập quy hoạch chi tiết; quy hoạch phân khu bám sát với quy hoạch chung Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái đã được Thủ tướng phê duyệt, trình UBND tỉnh xem xét trong tháng 8/2020. Trong đó, quy hoạch cập nhật, nghiên cứu ý tưởng của nhà đầu tư phải đảm bảo việc khớp nối, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển và nâng cao lợi thế, cơ hội thu hút đầu tư trong khu vực.  

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với huyện Hải Hà điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu Khu Công nghiệp cảng biển Hải Hà theo chức năng hợp lý.

*Kiểm điểm tiến độ đầu tư xây dựng và xử lý vướng mắc một số dự án tại Quảng Yên

Sáng 17/7, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai đầu tư xây dựng và xử lý khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Công thương khẩn trương tiến hành việc rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh các khu công nghiệp để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các địa phương liên quan phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án hạ tầng giao thông kết nối và đặc biệt là dự án hạ tầng khu công nghiệp; tiến hành rà soát, chia giai đoạn, có lộ trình GPMB cụ thể đối với từng khu công nghiệp, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều thuận lợi về thủ tục cấp phép mỏ đất cũng như hoạt động khai thác, vận chuyển đất đá phục vụ thi công san lấp các dự án.

Về vật liệu san lấp, đồng chí Bùi Văn Khắng giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục xin chứng nhận hợp quy đối với các vật liệu san lấp mới. Ngành điện chủ động phối hợp với nhà đầu tư khẩn trương thống nhất phương án, kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng cấp điện cho khu công nghiệp. Sở Tài chính tiếp tục kiểm tra, rà soát để có phương án hỗ trợ kinh phí cho nhà đầu tư. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh là đầu mối kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Thông báo 94 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Nguồn: quangninh.gov.vn
Tin khác
TIN MỚI
Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng