TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH

Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 15-21/6/2020

Tổng hợp ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tại các văn bản mới phát hành và một số cuộc họp quan trọng diễn từ ngày 15-21/6/2020.

Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

*Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các địa phương, đơn vị về công tác chuẩn bị đại hội Đảng

Ngày 16/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với các Ban Thường vụ: Đảng ủy Công an tỉnh, Huyện ủy Hải Hà, Huyện ủy Tiên Yên, Thị ủy Quảng Yên về công tác chuẩn bị đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

 Kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham gia tại buổi làm việc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất về công tác nhân sự trình đại hội. Tuy nhiên, thời gian tổ chức đại hội cần được tính toán lại, bởi thời điểm tổ chức liên quan đến kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm.

Đối với báo cáo chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Đảng ủy Công an tỉnh cần khẳng định được sự lãnh đạo toàn diện của Công an tỉnh đối với các hoạt động đảm bảo an ninh chủ quyền biên giới, không để có yếu tố bị động, bất ngờ đối với các tình huống, phục vụ cho sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, cần bám sát vào thời điểm Quảng Ninh triển khai cao điểm các đề án, mô hình mới được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao; Thông báo số 108-TB/TW ngày 1/10/2012 của Bộ Chính trị để xây dựng báo cáo chính trị.

Về nội dung nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công an tỉnh cần nhận diện sâu hơn, đánh giá đúng tình hình, yếu tố đến từ nước ngoài để vừa đảm bảo mục tiêu phát triển KT-XH, vừa đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; nhận diện, kiểm soát, xử lý mối đe dọa của Quảng Ninh trên không gian mạng; đánh giá diễn biến phức tạp của các loại tội phạm (môi trường, ma túy, buôn lậu...); tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Cùng với đó, cần xác định xây dựng tổ chức Đảng trong Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh có sức chiến đấu cao; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tăng cường tính Đảng, tính nhân dân; đề cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật làm nền tảng để tạo nên sức mạnh của lực lượng Công an tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục bảo vệ an ninh kinh tế, đồng nghĩa với bảo vệ an ninh quốc gia. Đây là vấn đề cốt lõi, do đó, vai trò của công an trong việc thẩm tra, thẩm định, cho ý kiến tham gia vào các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chính sách phát triển kinh tế... tới đây phải được tăng cường để nhận diện các yếu tố từ xa, từ sớm.

Nắm tình hình, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các biện pháp để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước, đảm bảo cho hiệu lực quản lý nhà nước. Tăng cường sự phối hợp của Đảng ủy Công an tỉnh với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, lấy phòng ngừa, giữ bên trong là chính; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo sự yên tâm cho nhân dân an cư lạc nghiệp từ biên giới, vùng sâu, vùng xa đến khu vực thành phố; đổi mới tư duy về đối tượng, đối tác trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia ở địa bàn Quảng Ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo chính trị cũng cần xác định mục tiêu đưa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công an cấp huyện vào giải quyết tại trung tâm hành chính công; tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo ở góc độ công an; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh an toàn; thường xuyên rà soát, xử lý từ cơ sở đối với các yếu tố tiềm ẩn liên quan đến an ninh trật tự ở các địa bàn, nhất là địa bàn trọng yếu, chiến lược; tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh, hợp tác giữa Quảng Ninh với Quảng Tây (Trung Quốc) và hai địa phương giáp ranh biên giới trong phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới.

Kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng ý với nhân sự mà huyện chuẩn bị, trong đó thống nhất nhân sự bầu bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND huyện; các vị trí còn lại huyện cần thống nhất lại để đảm bảo cơ cấu, thành phần.

Thời gian tổ chức đại hội cần được tính toán lại, vì trùng lịch tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm. Báo cáo chính trị cần xem xét, đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần ưu tiên cho công tác GPMB; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu; đề án đào tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới.

Huyện cần xác định KCN Cảng biển Hải Hà làm mũi nhọn để thúc đẩy phát triển KT-XH, giải quyết công ăn việc làm, lao động; lấy đảo Cái Chiên để phát triển du lịch, dịch vụ làm kết nối để lan tỏa ra cả vùng. Tập trung công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện. Gắn kết phát triển 2 địa phương Móng Cái - Hải Hà thành một thành phố trong 10 năm nữa để nâng cao tầm vóc, cải thiện chất lượng đời sống cho người dân.

Kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát lại quy hoạch cán bộ, tính toán lại những vị trí công tác để bố trí, sắp xếp cán bộ cho phù hợp.

Về báo cáo chính trị, cần tập trung xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị là trọng tâm; phát triển kinh tế là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm huy động nguồn lực xây dựng Tiên Yên là huyện nông thôn mới kiểu mẫu và cơ bản đạt tiêu chí đô thị. Cùng với đó, xác định lợi thế phát triển kinh tế là lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ du lịch; tập trung quản lý quỹ đất để phát triển đô thị, tạo ra nguồn lực xây dựng huyện Tiên Yên; quan tâm đào tạo lực lượng lao động, cung cấp nguồn lực cho KKT Vân Đồn và KCN Cảng biển Hải Hà.

Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên tiếp thu ý kiến đại biểu dự họp, hoàn thiện lại báo cáo công tác nhân sự, văn kiện đại hội, báo cáo lại Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trong thời gian sớm nhất.

Kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu báo cáo chính trị trình đại hội cần phải bám sát quy hoạch xây dựng KKT ven biển Quảng Yên và cập nhật các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi làm việc với Quảng Yên để phát triển KKT Quảng Yên, trọng tâm là kinh tế cảng biển, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030.

Để đạt mục tiêu đó, nhiệm kỳ tới, Quảng Yên cần phải tuyên truyền, định hướng tư tưởng của người dân, ủng hộ, đồng thuận chủ trương GPMB để thực hiện các dự án; có biện pháp quản lý chặt chẽ về đất đai, nhất là đất nuôi trồng thủy sản; đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư, sự an toàn của nhân dân; tập trung thu hút các tập đoàn chiến lược, nguồn vốn lớn, thương hiệu mạnh để đưa các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp thông minh; tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ để cung cấp nguồn lao động chất lượng cao; thu hút các nhà đầu tư bằng việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và phát triển dịch vụ y tế, giáo dục; quản lý hạ tầng đô thị, xử lý nước thải, rác thải.

Công tác xây dựng Đảng phải xác định đổi mới toàn diện công tác cán bộ, coi đây là khâu đột phá, then chốt để xây dựng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, đặc biệt lưu ý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý nhà nước, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương pháp, phong cách làm việc của các cơ quan trong hệ thống chính trị cho phù hợp với sự phát triển trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, Quảng Yên cũng cần phải có đề án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn do Công an TX Quảng Yên chủ trì, chịu trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã và cấp trên; đề án chuyển đổi cơ cấu lao động từ khai thác, nuôi trồng thủy sản sang làm việc tại các khu công nghiệp tại địa bàn.

*Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Chiều 15/6, Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban, nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Sau khi nghe các ý kiến tham gia tại cuộc họp, kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trước đây, khu vực này đã có quy hoạch chi tiết, nhưng hiện nay đã có những yếu tố mới khách quan, xuất hiện từ sự đầu tư của Nhà nước về kết cấu cơ sở hạ tầng đồng bộ, làm gia tăng giá trị đất đai và giá trị sử dụng đất ở khu vực này. Trong đó, đặc biệt là các dự án đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả sẽ được nối dài tới Khu Kinh tế Vân Đồn trong tương lai; cùng với Khu nghỉ dưỡng suối khoáng cao cấp Quang Hanh vừa đi vào hoạt động, khai thác.

Đây cũng là quỹ đất duy nhất còn lại đủ lớn (trên 50 ha) ở phía Đông TP Hạ Long để thu hút các nhà đầu tư, hình thành trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại đẳng cấp, kết nối các trung tâm du lịch lớn từ Vân Đồn – Cẩm Phả và Hạ Long; cũng như Vịnh Hạ Long – Vịnh Bái Tử Long. Do yêu cầu khách quan, đòi hỏi cần điều chỉnh lại quy hoạch khu vực để phù hợp với tình hình, tạo ra quỹ đất phát triển, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, có uy tín, thương hiệu với các dự án quy mô lớn để đầu tư tạo ra các sản phẩm du lịch dịch vụ thương mại.

Đồng chí yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh bám sát quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ và theo đúng các quy định của pháp luật, nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng thành một trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ, hiện đại, đẳng cấp chất lượng cao có sự tham gia của tư vấn quốc tế. Mục tiêu là phải tối ưu hóa việc khai thác sử dụng các sản phẩm du lịch mới hình thành, vừa nâng cao được hiệu quả sử dụng đất và có thể tạo ra dự án mới đột phá về sản phẩm dịch vụ, du lịch, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các công việc liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng và xử lý tài sản trên đất của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo quy định của pháp luật. Phấn đấu trong tháng 8 hoàn thành việc thu hồi 3,67ha diện tích đất của 3 đơn vị Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả; Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai và Công ty Tuyển than Hòn Gai, đồng thời, nhanh chóng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng liên quan tới 95 hộ dân.

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe báo cáo kết quả giám sát 3 năm thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 7/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao trách nhiệm của Đoàn giám sát trong thời gian qua, đã bám sát đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để thực hiện giám sát một cách chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hoàn thiện báo cáo, trong đó lưu ý bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, cần chỉ được các hạn chế gắn với địa chỉ cụ thể, qua đó đề xuất được những biện pháp, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy định số 04 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, báo cáo cần nhấn mạnh vai trò của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành theo đúng phương châm “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”. Mặt khác, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; nêu được những mô hình “Làm theo Bác” gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; thường xuyên đánh giá, tổng kết, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; kịp thời biểu dương khen thưởng những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo thiết thực, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ nội dung.

Trong cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đã hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở sớm hơn chỉ đạo của Trung ương 1 tháng. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7; tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương; Cấp ủy khóa mới của những đơn vị đã đại hội đảm bảo đúng các yêu cầu về tiêu chí, điều kiện, cơ cấu, tiêu chuẩn của Chỉ thị số 35 và chỉ đạo của Tỉnh ủy. Các cấp ủy Đảng vừa tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, vừa phòng chống dịch Covid -19 một cách sáng tạo, hiệu quả để ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi đà tăng trưởng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn hoàn thành “Mục tiêu kép 2020”.

Đồng chí yêu cầu, trên cơ sở rút kinh nghiệm thành công từ Đại hội điểm của một số Đảng bộ cơ sở, các đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tập trung chỉ đạo hoàn thành Đại hội các Đảng bộ cấp huyện, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Trong đó, hết sức lưu ý báo cáo chính trị cần bám sát thực tiễn, tổng kết sâu sắc, chú trọng mô hình mới, cách làm hay; cân đối ở mỗi phần cho phù hợp. Dự thảo nghị quyết Đại hội phải chuẩn bị kỹ lưỡng, có tính khái quát cao để trình đại hội thảo luận, quyết định.

Bên cạnh đó, chương trình hành động phải xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, có chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề, đề ra lộ trình và phân công tổ chức thực hiện cụ thể trong nhiệm kỳ. Công tác nhân sự phải hết sức chặt chẽ, theo đúng quy định, đảm bảo đúng các yêu cầu về tiêu chí, điều kiện, cơ cấu, tiêu chuẩn của Chỉ thị số 35 và chỉ đạo của Tỉnh ủy. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt việc thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ tỉnh, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Cũng trong chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo của Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh thực hiện chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Ninh năm 2020 tại các tỉnh: Đà Nẵng; Khánh Hòa; Đắc Lắk. Nhìn chung, Đoàn công tác của tỉnh đã thực hiện được các mục tiêu đề ra qua chương trình lần này, đặc biệt là việc hợp tác du lịch, và kết nối các tuyến hàng không giữa tỉnh Quảng Ninh với các địa phương. Các doanh nghiệp du lịch các tỉnh gắn kết, hợp tác trao đổi khách đến Quảng Ninh và ngược lại. Hiệu ứng truyền thông cũng rất hiệu quả, chương trình đã tác động tích cực, mạnh mẽ đến hình ảnh điểm đến tại Quảng Ninh an toàn, thân thiện.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hải quan tỉnh lần thứ XIII

Ngày 15/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hải quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Cẩn, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Việt Nam; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 150 đại biểu là những đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực, thành tích đáng trân trọng của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp vào phát triển KT-XH vững chắc gắn với đảm bảo QP-AN của tỉnh trong những năm qua.

Nhấn mạnh định hướng chiến lược phát triển của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là: “Xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại phát triển nhanh, mạnh và bền vững, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển của miền Bắc và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, mục tiêu này sẽ tác động đến tình hình công tác của Hải quan Quảng Ninh và đơn vị đang đứng trước nhiều thời cơ mới, để có thể tạo ra bước phát triển đột phá.

Đồng tình với các mục tiêu mà Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh đặt ra cho nhiệm kỳ tới, trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gợi ý một số giải pháp để Đại hội quan tâm thảo luận, quyết nghị những giải pháp xác đáng, khả thi. Đó là chăm lo xây dựng Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cấp ủy và của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm và đóng góp xứng đáng của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh vào sự phát triển KT-XH nhanh, bền vững gắn với đảm bảo vững chắc QP-AN trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức hải quan có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đi đầu về khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường quốc tế; nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là trình độ ngoại ngữ, am hiểu luật pháp.

Cùng với đó, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó trọng tâm là nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước, mở rộng đối tượng thu, chống thất thu. Phấn đấu hằng năm đều thu vượt mức Trung ương, tỉnh giao. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính thuộc lĩnh vực hải quan trên tất cả các mặt công tác, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu hồ sơ, thời gian, chi phí, nhất là chi phí không chính thức. Hải quan Quảng Ninh tham mưu mạnh mẽ hơn nữa, vừa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp và giữ chân doanh nghiệp; thu hút tối đa, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả và tính bền vững.

Từ thực tiễn hoạt động, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu, đề xuất với tỉnh, Trung ương tháo gỡ các “nút thắt”, “điểm nghẽn” về thể chế, cơ chế, chính sách để khơi thông mọi nguồn lực, giải phóng tiềm năng khác biệt, khai thác hiệu quả thế mạnh của tỉnh, thúc đẩy phát triển nhanh, mạnh, bền vững, thương mại biên giới, hoạt động xuất nhập khẩu với các loại hình mà luật pháp cho phép trên địa bàn, nhất là tại các khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển; thu hút đầu tư xây dựng Quảng Ninh trở thành khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh về QP-AN, phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế. Chú trọng phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương để tăng cường hiệu quả giám sát quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên tại nơi công tác và nơi cư trú. Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy giao thương, phát triển KT-XH khu vực biên giới, nâng cao thu nhập và đời sống người dân, giúp nhân dân yên tâm định canh, định cư sinh sống ổn định, lâu dài, bền vững.

Để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt các quy định, quy chế bầu cử, nguyên tắc tập trung dân chủ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội bảo đảm thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, sáng tạo”, với khí thế thi đua mới, niềm tin mới, kiên trì đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nhất định hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

*Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký tiếp xúc cử tri phường Hoành Bồ, xã Lê Lợi (TP Hạ Long)

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XIII, ngày 17/6, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP Hạ Long có buổi tiếp xúc cử tri phường Hoành Bồ, xã Lê Lợi (TP Hạ Long).

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bày tỏ vui mừng, ghi nhận những ý kiến của cử tri chủ yếu tập trung đóng góp cho cộng đồng, cho thành phố. Đồng chí yêu cầu TP Hạ Long phải quan tâm, giải quyết sớm cho người dân.

Đối với kiến nghị quyền lợi người dân sau khi sáp nhập Hoành Bồ vào Hạ Long, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết số 18-NQ/TU về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ đã chỉ đạo toàn diện, cụ thể, trong đó nhấn mạnh việc phải bố trí, đảm bảo phục vụ nhân dân được thuận lợi nhất, đảm bảo tiết kiệm thời gian, hiệu quả công việc.

Tuy nhiên đến nay vẫn có ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính, vì thế đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TP Hạ Long rà soát ngay lại toàn bộ quy trình, kết nối, điều hành công việc của các phòng, ban chuyên môn; bố trí riêng một đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố thường trực tại khu vực Hoành Bồ để trực tiếp giám sát công tác hành chính, giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với kiến nghị đóng cửa các mỏ đá, xi măng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh đã có nghị quyết về dừng hoạt động các mỏ đá theo lộ trình, đến năm 2025 sẽ không còn mỏ đá hoạt động trên địa bàn TP Hạ Long; chậm nhất đến năm 2030 không còn nhà máy xi măng hoạt động. Việc dừng hoạt động của các mỏ đá, nhà máy xi măng đều đã có lộ trình, kế hoạch, nhằm đảm bảo cảnh quan, môi trường, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ bền vững, hiệu quả; đảm bảo màu xanh, quỹ đất giá trị thu hút đầu tư, phù hợp chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển TP Hạ Long. Đồng chí đề nghị người dân, cử tri tăng cường giám sát, kiến nghị về việc triển khai các chủ trương này, thường xuyên đưa ra bàn tại các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri.

Các kiến nghị về giải quyết tồn tại sau khi triển khai Dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, đồng chí yêu cầu sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án giải quyết ngay những tồn tại, xử lý các cống thoát nước gây ngập lụt xong trong trước mùa mưa năm 2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn người dân phường Hoành Bồ, xã Lê Lợi sắp tới sẽ lên phường Lê Lợi thay đổi thói quen sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đúng với tinh thần công dân đô thị loại 1, hiện đại. Đồng thời, mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức TP Hạ Long cần sâu sát, cụ thể, thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận ý kiến cử tri, dành thời gian xuống địa bàn để nắm bắt tình hình, giải quyết dứt điểm những tồn tại, kiến nghị đảm bảo các điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho cử tri. Tỉnh cam kết sẽ tiếp tục thu hút nhà đầu tư về địa bàn, đảm bảo giữ nguyên cảnh quan, môi trường sinh thái, văn hóa bản địa để thúc đẩy sự phát triển bền vững, quyết tâm đạt tiêu chí trở thành đô thị loại I vào năm 2025, đáp ứng niềm tin tưởng của cử tri đối với chính quyền và tỉnh.

* Tỉnh Quảng Ninh gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, chiều 19/6, tại TP Hạ Long, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có buổi gặp mặt thân mật cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú, văn phòng đại diện báo Trung ương trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng hơn 150 phóng viên, nhà báo là đại diện lãnh đạo, phóng viên tiêu biểu các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú tại Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin một số tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, nhưng 6 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được những kết quả hết sức tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Quảng Ninh đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”, vừa giữ vững tuyến đầu trong phòng, chống dịch, thực hiện xuất sắc trọng trách đón công dân Việt Nam, chuyên gia, lao động nước ngoài về nước; vừa nhanh chóng ổn định phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp.

6 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Ninh vẫn giữ tốc độ tăng trưởng, chỉ tiêu thu ngân sách. An sinh xã hội được đảm bảo; tỉnh đã kịp thời ban hành các gói hỗ trợ cho đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19 và gói kích cầu du lịch 200 tỷ đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những kết quả này là đóng góp của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí trên địa bàn. Đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh đã luôn đồng hành, vào cuộc trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh, góp phần đắc lực trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Thông qua báo chí, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là sự mạnh dạn tiên phong, sáng tạo của tỉnh trong thực hiện các mô hình đổi mới được tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tập hợp được sức mạnh, nguồn lực và sự đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đội ngũ báo chí tỉnh Quảng Ninh và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh. Khẳng định tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng đón nhận những góp ý phản biện từ phía các cơ quan báo chí, những ý kiến đa chiều, khách quan.

Đồng chí cũng mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên tiếp tục quan tâm đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh; quan tâm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, những giá trị tốt đẹp về mảnh đất, con người, những thành tựu, kết quả mọi mặt của tỉnh Quảng Ninh trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước.

*Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân kiểm tra một số công trình giao thông tại TP Hạ Long

Sáng 17/6, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và dự án cầu Cửa Lục 1.

Kiểm tra thực tế tiến độ thi công, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dự án đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và dự án cầu Cửa Lục 1 là các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công 2 dự án này sẽ góp phần đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong năm 2020.

Do vậy, đồng chí đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp chặt chẽ với TP Hạ Long, các sở, ngành liên quan nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và mỏ đất đắp của dự án đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai thi công.

Đối với dự án cầu Cửa Lục 1, hiện nay quá trình thi công cơ bản không gặp vướng mắc gì lớn, vì vậy đồng chí yêu cầu các nhà thầu cần tiếp tục tập trung thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ công trình.

* UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 6

Ngày 20/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ những tháng tiếp theo. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng chủ trì. Phiên họp trực tuyến tới các địa phương trong tỉnh.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng khẳng định: Với các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, Quảng Ninh đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép về phòng chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Qua đó, đã đạt được những kết quả quan trọng, Quảng Ninh đã không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; thực hiện đón hàng nghìn công dân từ các vùng có dịch về nước an toàn tuyệt đối; nằm trong tốp các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.

Mặc dù vậy, dưới tác động tiêu cực của dịch bệnh sẽ còn ảnh hưởng rất lớn tới tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2020. Do vậy, để hoàn thành các mục tiêu phát triển trong năm nay, đòi hỏi tiếp tục phải có những giải pháp mới, hiệu quả, đồng thời phải có sự quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, các sở, ngành, địa phương.

Cần tiếp tục chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành thu chi ngân sách; rà soát các khoản thu ngân sách, nhất là thu thuế, phí, thu từ tiền sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản...  Thống nhất nguyên tắc “có thu thì mới có chi” và phải bảo đảm ưu tiên cân đối cho nhiệm vụ chi thường xuyên, chi an sinh xã hội và bố trí dự phòng ngân sách để bù đắp hụt thu. Tiếp tục thực hiện cắt giảm chi hành chính, hội họp, đi công tác đã bố trí trong kế hoạch năm 2020 ở cả 3 cấp ngân sách.

Kiên quyết thu hồi và điều chuyển nguồn vốn đầu tư công năm 2020 và trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 đối với các dự án khó có khả năng hoàn thành giải ngân 50% kế hoạch vốn trước ngày 30/6/2020. Dành nguồn lực cho đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tạo động lực phát triển cho các địa phương phía Đông của tỉnh. Phấn đấu trong quý III/2020, đạt tỷ lệ giải ngân 100% các nguồn vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình; tăng cường hiệu quả đầu tư công; quản lý chặt chẽ các dự án triển khai thi công, sử dụng vật liệu san nền có nguồn gốc, thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước đầy đủ.

Cùng với đó, vào cuộc tối đa hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Có chiến lược hình thành, phát triển các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực là tiềm năng, lợi thế. Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; vườn ươm doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại, nông nghiệp, chế biến, chế tạo, phát triển kinh tế biển... Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho ngành Than, đảm bảo hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm 2020.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tỉnh tạm dừng kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các sở, ngành, địa phương thời gian tới cần: Đảm bảo tiến độ các quy hoạch; hoàn thiện hạ tầng tại các KCN, KKT để thu hút đầu tư; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ở các KCN, KKT; nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021; đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến kỳ họp của HĐND tỉnh sắp tới, tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; theo dõi sát diễn biến, thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch bệnh Covid-19...

*Giao ban Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh

Ngày 15/6, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh để nghe, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng yêu cầu kiên quyết thực hiện điều hòa tổng nguồn vốn trên 1.100 tỷ đồng đối với 4 dự án giải ngân đạt 0%, 3 dự án giải ngân dưới 10% và 31 dự án có tiến độ giải ngân dưới 30%. Nguồn vốn này sẽ được chuyển sang các dự án đã có khối lượng để giải ngân và các dự án trọng điểm như: Đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn; dự án đầu tư xây dựng cầu Triều và đường dẫn nối QL18 trên địa bàn TX Đông Triều với đường tỉnh 338 tỉnh Hải Dương và dự án cầu Cửa Lục 1…

Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát tiến độ giải ngân các dự án sau mốc thời gian 30/6. Nếu dự án nào không đạt tiến độ sẽ tiếp tục điều chuyển vốn và thực hiện điều chỉnh quy mô dự án. Các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách cấp huyện, cấp xã không đạt tiến độ giải ngân phải điều chỉnh thời gian thực hiện.

Tại cuộc họp, Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến về Dự thảo tờ trình chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 sẽ trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng bổ sung, đánh giá sâu sắc, rõ nét về chương trình phát triển nhà ở của tỉnh từ 2010 - 2020, trong đó phải nêu được việc dành quỹ đất của các địa phương; nguồn vốn đã thực hiện; các quy hoạch xây dựng đã thực hiện; thực trạng nhà ở các đối tượng xã hội.

Với quan điểm phát triển nhà ở phù hợp với chiến lược nhà ở quốc gia, tiết kiệm tài nguyên đất đai, đồng bộ với hệ thống hạ tầng xã hội, giao thông và đưa tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Xây dựng cần đánh giá, dự báo đúng để xây dựng tiêu chí về nhà ở đến năm 2025 đáp ứng được cho trên 1,5 triệu dân. Trong đó, phải đánh giá được thực tế nhu cầu nhà ở đối với người có thu nhập thấp, nhà ở sinh viên và công nhân để có hướng triển khai cụ thể. Cùng với đó khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình nhà ở trong 5 năm và từng năm. Qua đó, giám sát chặt chẽ phát triển nhà ở, nhất là đối với nhà ở thương mại, không phát triển nóng thị trường bất động sản.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng hoàn thiện dự thảo nghị quyết chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Tại cuộc họp, các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về tờ trình nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020.

* Hơn 3.000 người tham dự Ngày quốc tế Yoga lần thứ 6 tại Quảng Ninh

Sáng 21/6, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức Ngày quốc tế Yoga lần thứ 6 năm 2020. Đến dự chương trình, có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Về phía Đại sứ quán Ấn Độ, có ngài Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, vui mừng chào đón huấn luyện viên, giáo viên, vận động viên đã về dự Ngày Quốc tế Yoga năm 2020 tại Quảng Ninh và tham gia một chuỗi các hoạt động hưởng ứng trên khắp địa bàn trong tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Ấn Độ; quảng bá đất nước, con người Việt Nam, Ấn Độ đến với bạn bè quốc tế; gửi thông điệp “Yoga là con đường rèn luyện thân -  tâm -  trí hữu hiệu nhất” tới đông đảo người dân trên thế giới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, sự kiện Ngày Quốc tế Yoga năm 2020 tại Quảng Ninh thành công rực rỡ, tạo sân chơi bổ ích và gắn kết các thành viên, các CLB Yoga trên cả nước.

* Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Sáng 21/6, tại TP Hạ Long, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng đã tiếp xã giao ngài Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng bày tỏ cảm ơn sâu sắc về tình cảm mà ngài Đại sứ và phu nhân đã dành riêng cho Quảng Ninh. Với sự kiện “Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 6” do Đại sứ phối hợp với tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức thành công, không chỉ có ý nghĩa đối với 2 đất nước Ấn Độ và Việt Nam nói chung mà còn đặc biệt có ý nghĩa với tỉnh Quảng Ninh nói riêng về loại hình thể thao nâng cao sức khỏe của con người gắn với thiên nhiên. Đồng thời đây cũng là cơ hội để Quảng Ninh quảng bá hình ảnh du lịch và con người đến với bạn bè trong nước và đất nước Ấn Độ. Cùng với đó, thời gian qua Quảng Ninh liên tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam với những việc làm cụ thể như: Hỗ trợ Dự án lắp chân giả Jaipur Foot, chuyển giao, tiếp nhận chân giả cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh và xây tặng Khu nhà ở chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng người già, người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam tiếp tục xem xét triển khai thêm các dự án tương tự. Đồng thời hỗ trợ tỉnh trong việc thu hút các doanh nghiệp Ấn Độ đến đầu tư vào lĩnh vực dược, công nghệ thông tin, hợp tác phát triển du lịch. Quảng Ninh hiện là địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn, với 3 năm liên tiếp dẫn đầu PCI của cả nước. Chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và đang có nhiều chính sách ưu đãi để thu hút và mang đến thành công cho nhà đầu tư tại tỉnh.

*UBND tỉnh họp kiểm điểm tiến độ triển khai cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Ngày 17/6, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Sau khi nghe các sở, ngành liên quan tham mưu về công tác hoàn thiện các hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan để đảm bảo tiến độ của hai dự án, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, nhà đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ các phần việc được giao, đảm bảo hoàn thành tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái trong năm 2021.

Đồng chí chỉ đạo các địa phương trên toàn tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái hoàn thành việc tham gia ý kiến và ký hồ sơ quy hoạch mặt bằng hướng tuyến, trình UBND tỉnh phê duyệt trong ngày 19/6/2020. Trên cơ sở đó, các địa phương tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích nâng vận tốc thiết kế từ 100km/h lên 120km/h xong trong quý III năm 2020.

Đối với dự án cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình chủ trương đầu tư, báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2020. Trên cơ sở tận dụng tối đa các sản phẩm mà tư vấn đã thiết kế cho phần dự án trước đây, để tận dụng thời gian và chi phí. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công được dự án trong quý IV năm 2020.

Đối với dự án BOT cao tốc Tiên Yên – Móng Cái, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vân Đồn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đối với phần dự án không điều chỉnh và hoàn tất các thủ tục đầu tư trình các bộ, ngành Trung ương thẩm định, báo cáo tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án, xong trong quý IV năm 2020.

*UBND tỉnh cho ý kiến về kết quả triển khai thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư

Sáng 17/6, UBND tỉnh họp trực tuyến với các địa phương để nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP. Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương gửi báo cáo về kết quả triển khai thực hiện đầu tư PPP tại địa phương, lĩnh vực quản lý về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp thành dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xong trước 30/6/2020.

Đồng chí yêu cầu: Dự thảo báo cáo chính trị phải nêu bật được những chỉ đạo xuyên suốt của Đảng trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP. Trong đó, cần phân tích đánh giá một cách tổng quát của sự tác động của các dự án đầu tư theo hình thức PPP đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;  Phân loại các loại hình, địa bàn, lĩnh vực đầu tư PPP tạo hiệu quả trong việc dẫn dắt thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm, dự báo việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP và nêu lên các giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

* Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Sáng 21/6, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và Dự án đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả.

Kiểm tra tại công trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy yêu cầu UBND TP Hạ Long tập trung hoàn thiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, phối hợp cùng với chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tăng cường vận động nhân dân bàn giao trước mặt bằng để triển khai thi công.

Đối với nguồn đất đắp phục vụ dự án, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục điều chỉnh mỏ đất đắp phục vụ dự án Khu công nghiệp Việt Hưng để sử dụng chung cho cả 2 dự án.

Đối với Dự án đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả, tuyến đường có chiều dài toàn tuyến gần 18,7km. Hiện, đoạn qua TP Cẩm Phả dài 10,3km đã hoàn thành thi công nền đường trên 5km và gần 3,5km lớp cấp phối đá dăm. Đoạn qua TP Hạ Long dài gần 8,4km, đã hoàn thành thảm mặt đường 1km đoạn đầu tuyến nối với đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, đơn vị nhà thầu đang tập trung thi công xử lý đất yếu và đắp nền đường lớp K95 những đoạn đã có mặt bằng.

Hiện, việc thi công dự án đang gặp khó khăn liên quan đến nguồn đất đắp và công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua Công ty Tuyển than Hòn Gai, đoạn tuyến qua đất Lữ đoàn 170 và diện tích đất giáp ranh giữa TP Cẩm Phả và Hạ Long với tổng chiều dài 4,5km.

Chỉ đạo tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận ủy quyền khai thác nguồn đất đá thải Công ty Cổ phần than Núi Béo để phục vụ thi công dự án. Đồng thời ra văn bản xác định ranh giới, để TP Hạ Long và Cẩm Phả đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phần diện tích giáp ranh. Sở Xây dựng sớm tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Quốc phòng hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng đoạn qua Lữ đoàn 170.

Đối với chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thiện thẩm định phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh 6 làn xe làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo quy định. Các đơn vị nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công những đoạn đã được bàn giao mặt bằng và hoàn thiện nền đường trước mùa mưa.

Nguồn: quangninh.gov.vn
Tin khác
Cuộc thi Đại sứ văn hóc đọc năm 2020
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng