TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH

Quảng Ninh: Những sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra từ ngày 22-28/6/2020

Tổng hợp ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tại các văn bản mới phát hành và một số cuộc họp quan trọng diễn từ ngày 22-28/6/2020.

Trong tuần, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Đại hội Đảng bộ các địa phương

*Tỉnh Quảng Ninh tổng kết 10 năm công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Ngày 27/6, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác CCHC giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ và triển khai phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 – 2030. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị.

Khẳng định những kết quả nổi bật tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong 10 năm qua về công tác CCHC, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tại Hội nghị: Để thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược của Đảng, Chiến lược phát triển đất nước 2011, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, tích cực nghiên cứu, đề xuất với Trung ương hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách thông qua các đề án lớn, nhất là đã hoàn thiện Đề án báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho ý kiến Đề án "Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn" và có Thông báo số 21-TB/TW (năm 2017). Mạnh dạn vận dụng hình thức PPP trong đầu tư xây dựng, vận hành các công trình, dự án lớn của tỉnh, góp phần làm cơ sở thực hiện để Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP). 

Đặc biệt đối với công tác cải cách hành chính có bước đột phá, phát huy hiệu quả. Tỉnh đã chỉ đạo rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, giảm 40-50% thời gian giải quyết TTHC so với quy định. Hệ thống Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động theo nguyên tắc 5 tại chỗ "tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả" và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo khang trang, hiện đại, củng cố, vận hành, phát huy hiệu quả.

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục được đổi mới, tổ chức bộ máy được kiện toàn, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm cấp trung gian; từng bước cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; kỷ luật, kỷ cương, hành chính ngày càng được nâng cao.

Cải cách tài chính công đã đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác quản lý tài chính, ngân sách có nhiều chuyển biến rõ nét; việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị đã mang lại hiệu quả lớn, làm tăng tính hiệu quả của chi tiêu công, hạn chế tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách; các khoản chi ưu tiên cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội được đảm bảo; công tác thanh tra, kiểm tra tài chính được tăng cường.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nức được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đột phá trong hiện đại hóa nền hành chính bằng việc tập trung xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử giai đoạn 2016 - 2019, đề án chính quyền số và Trung tâm điều hành thành phố thông minh; tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và kết nối liên ngành, liên thông dịch vụ công trực tuyến 4 cấp , tạo thuận lợi lớn cho người dân, doanh nghiệp.

Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện nằm trong nhóm đứng đầu cả nước; cải cách hành chính có bước đột phá, tạo chuyển biến căn bản, thúc đẩy có hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, thu hút được nguồn lực ngoài ngân sách lớn - nguồn động lực đột phá mạnh mẽ cho đầu tư phát triển.

Kết quả 10 năm thực hiện mạnh mẽ việc cải cách hành chính là trong 3 năm liên tiếp (2017 - 2019), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Quảng Ninh đã đứng đầu cả nước; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) luôn đứng trong nhóm đầu và đứng thứ nhất năm 2019; Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) từ chỗ đứng thứ 62/63 tỉnh, thành phố năm 2016 vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc năm 2019. Chỉ số ICT Index năm 2019 đứng thứ 3/63 trong cả nước sau 03  năm liên tiếp giữ vị trí thứ 4. Năm 2018, tỉnh đạt giải thưởng ASOCIO dành cho chính quyền số xuất sắc do Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương trao tặng.

Định hướng về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để đạt mục tiêu trước năm 2030 Quảng Ninh trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động, là cửa ngõ hợp tác kinh tế, trung tâm du lịch quốc tế của miền Bắc và cả nước, tỉnh xác định một trong 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là “nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực canh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật nhằm giải phóng, huy động, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là đất đai, tài nguyên, khoáng sản, văn hoá, con người, tài chính, tài sản công”. Một trong 9 đề án và chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Chương trình cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, đối với Chương trình cải cách hành chính, tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, thực hiện cải cách quyết liệt, hiệu quả thủ tục hành chính, gỡ bỏ mọi rào cản từ phía các cơ quan quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi phí thời gian, chi phí không chính thức để huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nguyên tắc “5 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 và tăng tỷ lệ người dùng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền hành chính. Hoàn thành quá trình chuyển đổi số vững chắc, đảm bảo liên thông, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất, an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, trọng tâm là hoàn thành đề án chính quyền điện tử, thực hiện lộ trình xây dựng chính quyền số, thành phố thông minh. Hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công các cấp kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Quy trình hóa việc giải quyết công việc các cơ quan hành chính các cấp theo tiêu chuẩn ISO; cắt giảm tối đa giao dịch, hội họp trực tiếp; tăng cường xử lý trên môi trường mạng.

Thứ hai, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch; công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển ngành, lĩnh vực, danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư; tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án trọng điểm, có quy mô lớn, có sức lan tỏa. Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Thứ ba, giữ vững vị trí tốp đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index); cải thiện thứ hạng cao về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Quảng Ninh.

Thứ tư, ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thúc đẩy giáo dục thông minh, sản xuất thông minh, quản lý thông minh, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, đô thị xanh, đào tạo công dân thông minh. Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với môi trường kinh doanh số; đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử, quản lý thuế và các dịch vụ phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số; hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số trong quản trị và sản xuất kinh doanh. Phấn đấu là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin vào năm 2025; ứng dụng rộng rãi công nghệ hiện đại.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới nền kinh tế số. Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công của những đối tượng khó khăn, đặc thù. Thúc đẩy toàn diện việc xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng hướng tới các cơ quan nhà nước "không giấy tờ". Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ sáu, tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả mô hình IPA, trung tâm phục vụ hành chính công các cấp, xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ, tạo lập môi trường đổi mới, sáng tạo; tăng cường chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tạo lập niềm tin, thói quen cho người sử dụng, thiết lập hệ thống dịch vụ công thông minh 24/7; đồng bộ trực tuyến Đảng - MTTQ- tổ chức chính trị xã hội- chính quyền.

Trên cơ sở định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến làm sáng rõ hơn những kết quả tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong 10 năm thực hiện CCHC. Đó là, tinh thần triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa TTHC theo hướng gọn nhẹ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố đã giúp các TTHC được cắt giảm trung bình từ 50% đến 70% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương và luật pháp; tỷ lệ hồ sơ giải quyết, trả kết đúng hạn và trước hạn trung bình hàng năm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt 99,9%; cấp huyện đạt 96,9%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 85%...

Đặc biệt từ đầu năm 2019, tỉnh đã sáng tạo, vận dụng các quy định pháp luật để triển khai việc sử dụng con dấu thứ hai để giải quyết TTHC ngay tại trung tâm hành chính công các cấp. Với cách làm này, quy trình giải quyết các TTHC được nâng từ 4 tại chỗ trước đây lên 5 tại chỗ: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại trung tâm. Qua đó giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với cơ quan quản lý nhà nước, hạn chế tối đa tình trạng sách nhiễu, tiêu cực...

Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính theo hướng hợp nhất một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; thí điểm một số mô hình mới và thành lập tổ chức đặc thù; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đồng thời đổi mới cơ chế, chuyển đổi mô hình hoạt động với các đơn vị sự nghiệp công theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, mở rộng xã hội hóa. Từ đó góp phần tinh gọn bộ máy quản lý, giảm đầu mối trong thực hiện các TTHC.

Xác định chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố then chốt trong công tác CCHC, từ năm 2013, trước khi Trung ương có chủ trương thực hiện thống nhất, mở rộng thí điểm thi tuyển lãnh đạo trong cả nước, Quảng Ninh đã tổ chức thi tuyển đối với một số chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành, địa phương và thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng. Đồng thời, tỉnh cũng thường xuyên, liên tục tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ CBCCVC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả trong thực thi công vụ; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi không đúng chuẩn mực; ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là đối với những lĩnh vực, những địa phương có số lượng TTHC lớn.

Quảng Ninh cũng là tỉnh đi đầu, tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để căn bản hoàn thành xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử và bước đầu triển khai Đề án Thành phố thông minh. Qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay. Vừa qua, Quảng Ninh là một trong 3 địa phương đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm kết nối giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, công tác cải cách thể chế, cải cách tài chính công cũng được chú trọng và đạt được những chuyển biến toàn diện...

Phát biểu kết luận và chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 – 2030, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC trong thời gian qua là một trong những yếu tố quyết định để Quảng Ninh đạt được những bước phát triển toàn diện về KT-XH. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương kết quả Chỉ số CCHC chưa cao, đồng thời có tỷ lệ đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức tương đối thấp; một số cơ quan, đơn vị, người dân, người đại diện tổ chức phản ánh trong quá trình giải quyết TTHC phải đi lại từ 3 lần trở lên; vẫn còn tình trạng công chức vẫn gây phiền hà, sách nhiễu...

Để tiếp tục đạt được những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2030, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải luôn xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ thể những lợi ích của CCHC trên hết, trước hết là phục vụ người dân và doanh nghiệp; người đứng đầu phải luôn khởi xướng, chủ trì, chỉ huy và kiểm tra, giám sát việc thực hiện để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra. Đồng thời, cần phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao trình độ, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC; yếu tố con người trong nền công vụ phải có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để đáp ứng được công việc do yêu cầu đổi mới từ thực tiễn đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc và khai thác có hiệu quả các tiện ích của chính quyền điện tử, vận hành hiệu quả Trung tâm Điều hành thành phố thông minh... sẽ là những vấn đề cốt lõi để đạt được những chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, phải đặc biệt tập trung thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, không báo trước việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ...

*Tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 23/6, tại điểm cầu trực tuyến Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký cùng lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đã tham dự hội nghị trực tuyến “Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCA-X11 ngày 10/4/2009 của Bộ Công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Chỉ thị 03 đã đi vào thực tiễn và được Quảng Ninh thực hiện nghiêm túc. Mặc dù trong điều kiện ANTT phức tạp, quân số còn hạn chế, song trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, những năm qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có phương án bố trí lực lượng đảm bảo tinh gọn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, trên cơ sở tham mưu của Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo giải quyết được cơ bản các yếu tố tiềm ẩn liên quan đến ANTT và thực hiện được phương châm chủ động, từ xa, từ sớm trong xử lý tình hình liên quan đến ANTT.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Dù chịu nhiều tác động, nhiều yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống nhưng tỉnh Quảng Ninh không để xảy ra bị động, bất ngờ, giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường đầu tư, củng cố được niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh.

Minh chứng cho thấy, trong 3 năm gần đây, Quảng Ninh luôn dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân từ chỗ khá thấp vào năm 2016, năm 2019 vươn lên thứ 3, chỉ số hài lòng về sự phục vụ của chính quyền đứng vị trí thứ nhất vào năm 2019. Những chỉ số này có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở, trong đó đặc biệt là lực lượng Công an cấp huyện trong xây dựng mô hình Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp huyện, đáp ứng các nhu cầu của người dân một cách công khai, minh bạch. Đây là một trong những thành công rất lớn trong lãnh đạo xây dựng lực lượng Công an cấp huyện ở Quảng Ninh.

Trên cơ sở một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 03, ngày 10/4/2009 của Bộ Công an, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị Bộ Công an cần có cơ chế đảm bảo gắn kết sự lãnh đạo của Đảng với xây dựng lực lượng Công an ở cấp huyện, cấp xã; có cơ chế đặc thù với các địa bàn trọng điểm như tỉnh Quảng Ninh.

*Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Ngày 23/6, Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng, làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan Đảng tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm việc với Đoàn.

Trao đổi với đoàn công tác về kế hoạch triển khai Chương trình 260 giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Trong định hướng phát triển, cùng với việc ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, Quảng Ninh tập trung hoàn thiện hạ tầng CNTT và coi đây là một trong những giải pháp đột phá, đón bắt những cơ hội của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0. Để giải bài toán vừa giảm thiểu giấy tờ, giảm thiểu khâu trung gian và giảm biên chế nhưng vẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tỉnh Quảng Ninh xác định cần ứng dụng CNTT ở mức cao nhất trong xây dựng mô hình vận hành cơ quan Đảng, hệ thống đoàn thể trong tổng thể hệ thống chính trị toàn tỉnh. Đồng thời tập trung nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, cũng như trình độ ứng dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh là địa phương được đánh giá đã triển khai hiệu quả với nhiều mô hình tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Với kinh nghiệm sẵn có, cùng hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ, tinh thần quyết tâm cao nhất của địa phương được Chính phủ xác định là trung tâm phát triển của phía Bắc, Quảng Ninh mạnh dạn đề nghị sẽ là địa phương “đi trước, làm trước” một số mô hình mới trong lĩnh vực này trên cơ sở định hướng của cơ quan Trung ương.

* Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội Đảng bộ các địa phương

+ Ngày 22/6, tại TP Uông Bí, Đảng bộ TP Uông Bí đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 290 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 7.509 đảng viên của 46 chi, đảng bộ cơ sở. Đây là đảng bộ thứ 6 trực thuộc tỉnh tổ chức đại hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Uông Bí đã nỗ lực phấn đấu, đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Định hướng chiến lược phát triển của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là: “Xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại phát triển nhanh, mạnh, bền vững, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển của miền Bắc và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030”. Đối với TP Uông Bí, thời gian tới, bên cạnh những tiềm năng, lợi thế vốn có còn nhiều dư địa phát triển, thành phố có thêm rất nhiều cơ hội phát triển, nhất là khi hoàn thành các dự án hạ tầng động lực cùng với việc được UNESCO công nhận Quần thể di tích nhà Trần và Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử là Di sản Văn hóa Thế giới.

Đồng tình với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thành phố đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi ý một số nhiệm vụ, giải pháp để Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đó là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; quyết liệt trong đổi mới tư duy, nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, nhất là người đứng đầu đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, phẩm chất, uy tín để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - khâu đột phá, then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Cùng với đó, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ thành phố. Trong đó, lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo phương châm “3 rõ”: Rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, Uông Bí phải phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế riêng có, khác biệt của thành phố, của vùng; lợi thế phát triển từ các dự án kết cấu hạ tầng động lực; tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụ, giữ vững đà tăng trưởng cao, liên tục dựa trên ba trụ cột: Phát triển đi đôi với tăng cường quản lý khu vực Uông Bí - Đông Triều - Quảng Yên trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh, sinh thái, có sức hấp dẫn cao, làm cho du lịch, dịch vụ ngày càng giữ vai trò chủ đạo, là ngành kinh tế mũi nhọn trong phát triển KT-XH. Cơ cấu lại công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ, tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh với giá trị gia tăng lớn. Tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình OCOP. Huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư. Phấn đấu đến năm 2025, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị Uông Bí cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, góp phần tạo tiền đề để đến năm 2030 Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.    

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người; thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, hài hòa giữa đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới, thu hẹp chênh lệch vùng miền; nâng cao thu nhập và chất lượng sống mọi mặt của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực nhất là trong quản lý quy hoạch đất đai, đô thị và tài nguyên khoáng sản. Quản lý chặt chẽ, phát hiện xử lý vi phạm kịp thời đối với những vi phạm trong khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than, cát, đá, sỏi, không để xảy ra vụ việc gây dư luận bức xúc.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt các quy định, quy chế bầu cử, nguyên tắc tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí ưu tú, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, bầu Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa, phân công trách nhiệm cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

+Sáng 22/6, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự đại hội về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Về phía Tổng cục Thuế có đồng chí Cao Anh Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Cục Thuế đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí nhấn mạnh, bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã để lại hậu quả nặng nề cho nền kinh tế, các ngành du lịch và dịch vụ; cán bộ, đảng viên ngành Thuế cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của nhiệm kỳ.

Qua đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh tập trung hoàn thành tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn nửa cuối năm 2020 và các năm tiếp theo; rà soát, tăng cường khả năng tăng thu, khai thác triệt để các nguồn thu mới, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, không bỏ sót, không để thất thoát nguồn thu NSNN. Đồng thời, có các biện pháp bù đắp số hụt thu thuế, phí do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mặt khác thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về giãn, giảm thuế, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh đã và đang ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Ngành Thuế tiếp tục triển khai tốt các chỉ đạo UBND tỉnh về việc phối hợp với các sở, ngành trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, homestay, căn hộ du lịch, cho thuê mặt bằng kinh doanh…; quản lý thuế, phí đối với hoạt động vận tải đường bộ và đường thủy; tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động kinh doanh xăng dầu...; nâng cao hiệu quả quản lý và khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh tập trung xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đảng viên, công chức, người lao động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế lần thứ VIII.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng kết hợp chặt chẽ với xây dựng cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể để tạo ra sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mặt khác, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức và người lao động; tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, người lao động có trách nhiệm, có trình độ chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ và ý thức phục vụ doanh nghiệp, người dân; thực hiện tốt tuyên ngôn của ngành Thuế “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”.

Đồng chí lưu ý ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp và người dân, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục về thuế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, tăng chỉ số hài lòng của người nộp thuế, xây dựng hình ảnh và môi trường đầu tư thông thoáng của tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục Thuế. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và kỷ luật nghiêm các trường hợp để xảy ra sai phạm.

Đồng chí mong muốn đại hội sẽ lựa chọn được những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực, tinh thần trách nhiệm và uy tín để tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế khoá mới, lựa chọn người xứng đáng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Đồng thời lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu thay mặt Đảng bộ Cục Thuế đi dự và đóng góp cho sự thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

+ Ngày 25/6, Đảng bộ huyện Ba Chẽ long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự, chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ đạt được trong 5 năm qua, được thể hiện rõ nét trong báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được của huyện Ba Chẽ đã đóng góp tích cực cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi Chương trình 135, Đề án 196 đưa 17 xã, 54 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, sớm hơn 1 năm so với lộ trình mục tiêu đặt ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền Ba Chẽ nghiêm túc tiếp thu, có biện pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới, như: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ phòng, ban cấp huyện và ở cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa căn cơ; chất lượng một số tiêu chí NTM chưa bền vững; chưa có nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường; nguy cơ ngập lụt trên địa bàn ngày càng lớn do tác động của biến đổi khí hậu, khai thác rừng đầu nguồn.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và quá trình phát triển của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích để làm rõ thực trạng, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để Đại hội thống nhất đưa ra những chủ trương, giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, lưu ý cần tập trung cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đổi mới và xây dựng mô hình tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và sinh hoạt chi bộ thường kỳ ở các thôn, bản, khu phố; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp.

Đặc biệt chú trọng xây dựng bộ máy chính quyền cấp xã gần dân, sát dân, vì dân; nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện và bộ phận một cửa hiện đại cấp xã; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo cho việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đây chính là yếu tố quan trọng để duy trì, củng cố niềm tin với Đảng, chính quyền, là tiền đề quan trọng để giữ vững ổn định chính trị trong đồng bào dân tộc, miền núi, vùng nông thôn.

Cùng với đó, Đại hội cũng tập trung phân tích, đề ra giải pháp đón bắt, tận dụng tối đa mọi cơ hội được tạo ra từ sự phát triển dịch vụ, công nghiệp từ các địa phương lân cận để thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ hơn nữa cơ cấu kinh tế của huyện theo phương châm "Lấy công nghiệp, dịch vụ thúc đẩy nông nghiệp; lấy thành thị dẫn dắt nông thôn”.

Chú trọng phát triển sản xuất lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng gắn với thực hiện quản lý rừng bền vững để phát triển du lịch, dịch vụ khám phá, trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên Khu bảo tồn Đồng Sơn - Kỳ Thượng và những nét đặc trưng của văn hóa các dân tộc Ba Chẽ.

Tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế các sản phẩm chủ lực như: Chè hoa vàng, ba kích và các loại cây dược liệu khác theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất đạt tiêu chuẩn phổ biến về an toàn thực phẩm.

Huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tiếp tục đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân. Cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các doanh nghiệp, dự án đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn của huyện và Cụm công nghiệp Nam Sơn. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, con người; thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng miền; đặc biệt chăm lo cải cách toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, có lộ trình xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng giáo dục ở các cấp học.

Trong thời gian tới, chính quyền các cấp cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực nhất là quy hoạch, đất đai, xây dựng. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giữ vững an ninh nông thôn; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc để tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Trên tinh thần đoàn kết, trí tuệ, nghiêm túc, trách nhiệm, đồng chí mong Đại hội sáng suốt, bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới và Bí thư Huyện ủy trực tiếp tại Đại hội thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, là hạt nhân lãnh đạo hiện thực hóa thành công Nghị quyết Đại hội.

+Ngày 26/6, tại TX Đông Triều, Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Đông Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 300 đại biểu là đảng viên tiêu biểu của 46 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc thị xã.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích đáng trân trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân  các dân tộc TX Đông Triều đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong đà phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển của miền Bắc và phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, TX Đông Triều đang đứng trước rất nhiều cơ hội mới có thể tạo đột phá phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Trong mục tiêu tổng quát của báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Đông Triều lần thứ XXV đề ra đã thể hiện rõ ý chí, quyết tâm, khát vọng đổi mới của Đảng bộ TX Đông Triều.

Nhấn mạnh nhiệm vụ cần tập trung nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TX Đông Triều phải phát huy tối đa các tiềm năng riêng có, lợi thế khác biệt của địa phương cửa ngõ phía Tây của tỉnh và khai thác mạnh mẽ các cơ hội phát triển khi hàng loạt các dự án hạ tầng hoàn thành. Xác định khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, do đó cần tiếp tục cơ cấu lại công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ, tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh với giá trị gia tăng lớn. Đồng thời phát triển hợp lý, có hiệu quả ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản theo quy hoạch. Nghiên cứu đề xuất quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp dọc theo tuyến đường tốc độ cao và quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, tạo mặt bằng sạch thu hút các nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực.

Cùng với tập trung cho công nghiệp, TX Đông Triều cần chú trọng quản lý, bảo tồn, phát huy, khai thác hiệu quả các Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà Trần, Phân viện Trần Nhân Tông, Học viện Phật giáo, Khu du lịch văn hóa Ngọa Vân - Hồ Thiên, gắn với Khu di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Yên Tử, nhất là khi được UNESCO công nhận quần thể di tích Nhà Trần và Khu di tích danh thắng Yên Tử là Di sản văn hóa thế giới.

Bên cạnh đó, phát huy lợi thế phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh và du lịch cộng đồng bền vững; kiên trì thực hiện phương châm “lấy công nghiệp, dịch vụ dẫn dắt nông nghiệp; thành thị dẫn dắt nông thôn”, tiếp tục tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình OCOP. Gắn kết chặt chẽ quá trình đô thị hóa với xây dựng NTM kiểu mẫu phát triển toàn diện bền vững đi vào thực chất, chiều sâu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân.

Cùng với đó, TX Đông Triều thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả giữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của chính quyền và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trên cơ sở nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với chính quyền và nhân dân, củng cố và phát triển sức mạnh khối đại đoàn kết, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TX Đông Triều phải giữ vững an ninh chính trị, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ thị xã, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Đồng thời, giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; các kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt các quy định, quy chế bầu cử, nguyên tắc tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ mới và bầu Bí thư Thị ủy trực tiếp tại đại hội bảo đảm thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo hiện thực hóa thành công Nghị quyết Đại hội. Sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa, phân công trách nhiệm cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

*Thống nhất kế hoạch triển khai cụ thể lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh

Chiều 23/6, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh, có buổi làm việc với ông Marco Breu, Giám đốc Công ty TNHH Mc Kinsey&Company Việt Nam để bàn kế hoạch triển khai cụ thể lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự buổi làm việc có đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và giám đốc các sở, ngành - thành viên chủ chốt Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ninh thống nhất chọn tư vấn nước ngoài là Tập đoàn Mc Kinsey để lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mc Kinsey là tập đoàn hàng đầu thế giới về lập quy hoạch và trước đây đã hợp tác với tỉnh triển khai tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chính nhờ có quy hoạch chiến lược đi trước một bước với tầm nhìn dài hạn đã thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh đổi mới sáng tạo, tích cực thực hiện 3 đột phá chiến lược là những yếu tố quan trọng để đem đến sự thành công mới cho tỉnh trong những năm gần đây.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh cùng với Tập đoàn Mc Kinsey thống nhất chậm nhất ngày 5/7/2020 sẽ tiến hành thương thảo nội dung cụ thể trong hợp đồng nguyên tắc và chính thức bắt tay vào thực hiện lập quy hoạch tỉnh. Đồng thời, thống nhất phương thức làm việc là yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan đến các quy hoạch tích hợp phải khởi động toàn bộ hệ thống chính trị để đảm bảo có dữ liệu đầu vào tốt nhất để cung cấp đầy đủ cho đơn vị tư vấn cũng như hỗ trợ đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai.

*Chủ tịch UBND tỉnh nghe và cho ý kiến chủ trương đầu tư một số dự án

Ngày 25/6, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì cuộc họp, nghe và cho ý kiến một số chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh. Dự họp có lãnh đạo sở, ngành liên quan; các địa phương dự họp trực tuyến.

Tại cuộc họp, Ban Hỗ trợ và Xúc tiến đầu tư tỉnh (IPA) đã báo cáo chủ trương đầu tư, địa điểm xây dựng  Dự án trang trại sản xuất nông lâm VAC tại phường Hoành Bồ, TP Hạ Long. Dự án được đầu tư trên diện tích 22,7ha do Công ty CP cây xanh công viên Quảng Ninh đề nghị, là trang trại sản xuất tuần hoàn, khép kín, sản xuất nông, lâm nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, lâm nghiệp sạch…

Cho ý kiến nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của nhà đầu tư, tuy nhiên xem xét lại diện tích quy hoạch, chỉ chấp thuận đầu tư trên hiện trạng đã có, không mở rộng, không cấp phép đầu tư vào diện tích đất rừng hiện có tại khu vực. IPA tiến hành rà soát, chủ động triển khai các thủ tục phê duyệt dự án.

Đối với chủ trương nghiên cứu quy hoạch Sân golf Vinpearl Cẩm Phả, TP Cẩm Phả, theo báo cáo IPA, quy mô nhà đầu tư đề xuất xây dựng khoảng 120,23ha gồm sân golf 27 hố, đất tòa nhà câu lạc bộ, vườn ươm, cảnh quan, bãi đỗ xe và hạ tầng khác… tổng vốn đầu tư khoảng 640 tỷ đồng. Sân golf sẽ tận dụng địa hình, cảnh quan thiên nhiên hiện có tại khu vực, hình thành sản phẩm du lịch, văn hóa thể thao mới, thu hút khách du lịch, hình thành quần thể khu vực du lịch nghỉ dưỡng, đẳng cấp tại TP Cẩm Phả.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc hình thành sân golf tại đây là phù hợp với cảnh quan, tổng thể công trình đang đầu tư tại khu vực, là sản phẩm du lịch mới của tỉnh. Tuy nhiên diện tích quy hoạch liên quan đến một số diện tích đất quốc phòng, đất rừng phòng hộ... Vì thế, IPA chuẩn bị nội dung để làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, trình HĐND tỉnh, thống nhất chủ trương hoán đổi diện tích đất liên quan. Về quy mô và diện tích đầu tư, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của nhà đầu tư, IPA triển khai các thủ tục pháp lý để sớm triển khai dự án.

Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nghe IPA báo cáo địa điểm nghiên cứu quy hoạch dự án Khu nuôi trồng thủy sản năng suất cao tại thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều; Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện đúc sẵn tại xã Liên Hòa, TX Quảng Yên; Kho bãi và tiêu thụ than tại Km6, TP Cẩm Phả; Hệ thống rửa toa xe và rửa xe ô tô tự động máng ga Cọc Sáu, TP Cẩm Phả.

Trong đó, riêng 2 dự án nuôi trồng thủy sản năng suất cao tại thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều và Dự án nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện đúc sẵn tại xã Liên Hòa, TX Quảng Yên, UBND tỉnh không chấp nhận chủ trương, địa điểm đầu tư do nhà đầu tư đề xuất vì chưa phù hợp với định hướng quy hoạch khu vực. Đồng chí yêu cầu IPA và các địa phương phối hợp nhà đầu tư tiếp tục rà soát, đề xuất nghiên cứu để phù hợp hơn.

*Tập đoàn Mỹ Lan đề xuất ý tưởng đầu tư, kinh doanh nông nghiệp tại Quảng Ninh

Chiều 23/6, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Tập đoàn Mỹ Lan về ý tưởng đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Tham dự buổi làm việc có nhiều doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu khẳng định: Đây là những ý tưởng, sản phẩm rất hữu ích phù hợp với các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP của tỉnh. Để sớm ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh, đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Tập đoàn Mỹ Lan xác định một số vùng, lựa chọn doanh nghiệp phù hợp để thí điểm triển khai, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu dùng. Ban Xây dựng nông thôn mới phải xây dựng chương trình tiếp cận, xúc tiến với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm OCOP. Ngành Du lịch nghiên cứu thí điểm đưa các sản phẩm nông nghiệp đã được chế biến theo chuỗi để phục vụ khách du lịch.

*UBND tỉnh họp bàn giải quyết vướng mắc tại các dự án của Tập đoàn Thành Công tại Quảng Ninh

Ngày 23/6, tại TP Hạ Long, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và giải quyết vướng mắc cho các dự án của Tập đoàn Thành Công trên địa bàn tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của Tập đoàn Thành Công trong việc triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Riêng đối với dự án nhà máy sản xuất ô tô tại KCN Việt Hưng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành và thành phố Hạ Long tập trung hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp điện, nước, vật liệu san lấp, hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan để phấn đấu khởi công dự án trong tháng 9 năm 2020, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Đối với các dự án khác mà Tập đoàn Thành Công đang triển khai trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Tập đoàn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo yêu cầu về tiến độ đề ra.

*Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương

+ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ĐBQH tỉnh Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TP Uông Bí

Sáng 28/6, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri TP Uông Bí để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phạm Minh Chính thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 6 tháng đầu năm và kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Sau 19 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết; cho ý kiến vào 6 dự án luật; quyết định thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp lần này. Các Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tập trung trí tuệ, tham gia đầy đủ các nội dung của kỳ họp với thái độ nghiêm túc, trách nhiệm cao, tích cực tham gia phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng với Quốc hội, Chính phủ trong việc xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như trong công tác xây dựng pháp luật; chuyển tải các ý kiến, nguyện vọng, tâm tư của cử tri tỉnh Quảng Ninh nói chung và TP Uông Bí nói riêng đến Quốc hội.

Tiếp thu, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn của cử tri, đồng chí Phạm Minh Chính đã trực tiếp giải đáp các vấn đề cử tri nêu theo thẩm quyền. Đồng thời, khẳng định, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành.

+Chiều 23/6, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, đã có buổi tiếp xúc cử tri TX Quảng Yên để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri TX Quảng Yên có đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Vũ Hồng Thanh đã thông tin nhanh tới cử tri TX Quảng Yên những nội dung, kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, để bảo đảm công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV được tổ chức thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác; giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; đồng thời xem xét các báo cáo về kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tập trung trí tuệ, tham gia đầy đủ các nội dung của Kỳ họp với thái độ nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao; đóng góp nhiều ý kiến quan trọng với Quốc hội, Chính phủ trong xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển KT-XH của đất nước, công tác xây dựng pháp luật. Đồng thời, chuyển tải các ý kiến, nguyện vọng, tâm tư của cử tri Quảng Ninh đến Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương.

Các ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự án luật, thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường với 38 lượt đăng ký phát biểu. Các ý kiến đóng góp của các ĐBQH Quảng Ninh tham gia đều có chất lượng, nhiều nội dung được Quốc hội ghi nhận, tiếp thu.

Qua thông tin nhanh của ĐBQH Vũ Hồng Thanh, cử tri của TX Quảng Yên đều đánh giá cao kết quả của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và hoạt động tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. Đồng thời bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và tin tưởng trước những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH của tỉnh và TX Quảng Yên trong 6 tháng qua, đặc biệt là việc thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn về sức khỏe, tính mạng cho nhân dân vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Các cử tri đại diện của TX Quảng Yên cũng đã gửi tới ĐBQH một số kiến nghị, đề xuất về các nội dung liên quan trực tiếp đến địa bàn TX Quảng Yên, như: Việc triển khai các gói hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; vấn đề giá điện sinh hoạt của người dân; việc rà soát, bổ sung danh sách và thực hiện chế độ trợ cấp đối với các đối tượng chính sách, đặc biệt là người có công với cách mạng; một số vấn đề trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; vấn đề nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn TX Quảng Yên; dự án đường sắt Yên Viên - Hạ Long; quy hoạch bãi tắm đạt chuẩn cho TX Quảng Yên; vấn đề cải tạo môi trường 8 xã, phường khu vực Hà Nam, đặc biệt là vấn đề xử lý nước thải...

Bên cạnh đó là một số vấn đề, như: Giám sát, đôn đốc các cơ quan thẩm quyền ban hành hướng dẫn thực thi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; nghiên cứu xem xét bỏ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe máy; việc phát hiện, tố giác, lên án và xử lý nghiêm vấn đề bạo hành, xâm hại trẻ em...

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri TX Quảng Yên, ĐBQH Vũ Hồng Thanh đã tiếp thu, giải đáp trực tiếp một số nội dung thuộc thẩm quyền, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến khác để tổng hợp, báo cáo Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của TX Quảng Yên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên Trần Đức Thắng đã trực tiếp thông tin, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay tại buổi tiếp xúc.

+ Ngày 23/6, đồng chí Đỗ Thị Lan, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại TP Móng Cái và huyện Hải Hà. Cùng dự có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

+ Ngày 23/6, đồng chí Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Cô Tô, Vân Đồn để thông tin kết quả Kỳ họp thứ 9 và nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương.

Tại các buổi tiếp xúc, đồng chí Đỗ Thị Lan đã thông báo với cử tri về tình hình kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác; thông qua hoạt động giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác.

ĐBQH Đỗ Thị Lan thông tin đến cử tri về kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 9. Theo đó, các ĐBQH trong Đoàn đã tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại các phiên thảo luận tại tổ, hội trường với 38 lượt ĐBQH phát biểu ý kiến về các nội dung quan trọng.

Tiếp thu và ghi nhận các ý kiến của cử tri TP Móng Cái và huyện Hải Hà, ĐBQH Đỗ Thị Lan đã trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, đề nghị đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh và TP Móng Cái, huyện Hải Hà trực tiếp trả lời các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại được ĐBQH Đỗ Thị Lan tiếp thu và báo cáo tại kỳ họp tới của Quốc hội.

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Đỗ Thị Lan đã tới thăm, tặng 1 chiếc tivi cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú, TH&THCS Hà Lâu.

+ Ngày 23/6, đồng chí Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Cô Tô, Vân Đồn để thông tin kết quả Kỳ họp thứ 9 và nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương.

ĐBQH Ngô Thị Minh khẳng định: Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến của cử tri Vân Đồn, Cô Tô để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới. Với những kiến nghị liên quan đến thẩm quyền giải quyết của địa phương, đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện Cô Tô, Vân Đồn, các sở, ngành chức năng của tỉnh xem xét giải quyết kịp thời.

+ Ngày 23/6, đồng chí Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Yên và TP Cẩm Phả sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

ĐBQH Trần Văn Minh đã tiếp thu và trực tiếp giải đáp một số kiến nghị của cử tri. Các vấn đề liên quan đến huyện, thành phố đã được các đồng chí lãnh đạo Tiên Yên, Cẩm Phả trả lời trực tiếp tại hội nghị.

+ Sáng 22/6, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh, cùng Đại biểu HĐND TX Quảng Yên đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã, phường Phong Hải, Phong Cốc, Cẩm La, Liên Hòa của TX Quảng Yên.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy đã thông báo với cử tri về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm và các nội dung tại Kỳ họp thứ 18 – Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XIII.

Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trọng tâm, trọng điểm, triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020 và xem xét thông qua 15 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong đó, một số đề án liên quan trực tiếp tới TX Quảng Yên, như: Phát triển nhà ở Quảng Ninh đến năm 2030 và với mô hình thành phố trong thành phố, Quảng Yên sẽ là thành phố trực thuộc thành phố Quảng Ninh trước năm 2030; phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2030 để gìn giữ lưu truyền các giá trị văn hóa theo bản sắc vùng miền, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trước mắt, tỉnh sẽ có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ xây dựng 5 điểm du lịch cộng đồng trên toàn tỉnh, tại Quảng Yên có 1 điểm tại xã Tiền An…

Tại cuộc tiếp xúc, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo TX Quảng Yên đã trực tiếp trả lời, giải đáp một số kiến nghị của cử tri. Đồng thời tiếp thu các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh.

*Hội nghị trực tuyến sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài

Sáng 25/6, Bộ Tài Chính tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết, năm 2020, Quảng Ninh được Trung ương giao kế hoạch vốn từ nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài trên 830 tỷ đồng cho 5 chương trình, dự án.

Trong đó các dự án: Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần (huyện Cô Tô), đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà) tổng vốn được giao 84 tỷ đồng; dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8, tổng vốn trên 92 tỷ đồng; dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông, tổng nguồn vốn 120 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu sẽ hoàn thành công tác giải ngân trong năm 2020.

Riêng đối với 2 dự án: Thoát nước và xử lý nước thải TP Hạ Long, kế hoạch vốn trên 520 tỷ đồng; hiện đại hoá ngành lâm nghiệp và tăng cường chống chịu vùng ven biển, kế hoạch vốn 8 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh đề xuất giảm kế hoạch vốn đối với các dự án này do chưa ký được hiệp định vay vốn. Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính; Chính phủ và Đại sứ quán Nhật Bản quan tâm sớm ký kết hiệp định vay vốn để dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Hạ Long triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ.

Nguồn: quangninh.gov.vn
Tin khác
Cuộc thi Đại sứ văn hóc đọc năm 2020
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng