TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Quảng Ninh qua báo chí Trung ương tháng 11+12/2018

Thành lập trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/thanh-lap-trung-tam-truyen-thong-tinh-quang-ninh-278970.html

Ngày 3/12, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp, triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập trung tâm truyền thông Quảng Ninh.

Báo cáo nội dung Đề án thành lập trung tâm truyền thông Quảng Ninh giai đoạn 2018-2021 tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nêu rõ thực trạng hoạt động của cơ quan báo chí tỉnh, những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế; đồng thời, làm rõ tính cấp thiết của việc thành lập trung tâm.

Theo đó, trung tâm truyền thông Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh ủy Quảng Ninh, thực hiện chức năng thông tin - tuyên truyền - báo chí, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh gồm: Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH Quảng Ninh, Cổng Thông tin điện tử thuộc Văn phòng UBND tỉnh và Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh).

Theo ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh thì việc thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh là nhiệm vụ quan trọng nhằm đổi mới tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thông tin, báo chí, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới. Từ đó, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân đối với các sản phẩm báo chí địa phương.

Để đưa trung tâm truyền thông Quảng Ninh vào hoạt động hiệu quả ngay từ đầu, tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo, trong đó, phân công 1 Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở TT&TT, cơ quan thông tin, báo chí địa phương và một số cơ quan liên quan. Trung tâm truyền thông Quảng Ninh phải đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả dựa trên quan điểm giữ nguyên hiện trạng về cán bộ, phóng viên, nhân viên, cơ sở vật chất… tại các đơn vị sau khi thành lập. Đặc biệt, cần sớm xây dựng Hội đồng Biên tập để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động bộ máy; xây dựng tổ chức Đảng và thống nhất nơi làm việc tập trung cho Ban lãnh đạo Trung tâm.

Bắt đầu, từ 1/1/2019, trung tâm truyền thông Quảng Ninh sẽ chính thức hoạt động theo mô hình mới.

Tại phiên họp, ngày 27/11/2018, sau khi xem xét kiến nghị của Tỉnh ủy Quảng Ninh tại Công văn số 1388-CV/TU ngày 7/8/2018 về việc thành lập Cơ quan Truyền thông đa phương tiện thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã hoan nghênh, đánh giá cao và đồng ý chủ trương thành lập trung tâm truyền thông Quảng Ninh trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh.

Ban Bí thư chỉ đạo, Tỉnh ủy Quảng Ninh cần tổ chức thực hiện chủ trương trên cho thật tốt, có bước đi chắc chắn; tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông tỉnh cần gọn nhẹ; chú trọng xây dựng, sử dụng và phát huy tốt nhất đội ngũ cộng tác viên; lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên tập viên, phóng viên của trung tâm truyền thông của tỉnh thực sự có nghề, có tâm, có quan điểm chính trị vững vàng.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh được đánh giá cao vì là địa phương đi đầu trong việc sát nhập nhiều cơ quan, đơn vị sự nghiệp, góp phần tinh gọn bộ máy, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, lần thứ 30

Năm 2019, Quảng Ninh tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ

http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201811/hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-khoa-xiv-lan-thu-30-nam-2019-quang-ninh-tap-trung-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-dich-vu-2410426/

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 29/11, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 đã thảo luận và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018; phương án phân bổ dự toán, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2019; cho ý kiến về nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trình kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh khoá XIII; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019. Cùng với đó, hội nghị cũng đã cho ý kiến về chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra tỉnh Quảng Ninh năm 2018 cùng nhiều nội dung khác...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã dành thời gian thoả đáng một ngày để thảo luận, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ; một ngày để cho ý kiến về các nội dung còn lại, trong đó có công tác tổ chức cán bộ và kỷ luật của Đảng. Nhìn chung, các ý kiến đã đi sâu vào phân tích, bổ sung, làm rõ về đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều nội dung, giải pháp mới, tâm huyết và thiết thực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, năm 2018, Quảng Ninh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên với sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 09 đặt ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Qua đó đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế của Quảng Ninh đối với Trung ương, tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tỉnh, thành bạn và đối với nhân dân, du khách mỗi lần đến Quảng Ninh. Những kết quả này đã góp phần tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo niềm tin đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước; tạo niềm cảm hứng mới đối với du khách và những người có ý định đến Quảng Ninh sinh sống, lập nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, có được kết quả đó, trước hết là tỉnh được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương đã tin tưởng, đặt niềm tin vào vị trí, vai trò của tỉnh Quảng Ninh trong phát triển cả vùng và cả nước. Điều này được thể hiện trong các kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong các buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó là sự quan tâm, phối hợp, tháo gỡ khó khăn của các bộ, ban, ngành Trung ương dành cho tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, thống nhất của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các ban xây dựng Đảng, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, các địa phương trong tỉnh và sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Trong đó, bài học kinh nghiệm lớn nhất đó là sự quyết tâm chính trị, đoàn kết một lòng với quan điểm việc gì có hiệu quả, có lợi cho dân, cho nước thì quyết tâm làm và làm tới cùng, làm đồng bộ...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của tỉnh. Đó là hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu quyết liệt, chưa bám sát, đôn đốc. Trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu chưa chỉ đạo, triển khai cụ thể, còn chung chung và thiếu chủ động. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên… có nơi, có mặt còn yếu. Tình trạng lợi dụng dự án phát triển kinh tế để khai thác tài nguyên khoáng sản vẫn còn xảy ra, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận. Các thủ tục hành chính ngày càng quy định chặt chẽ, tuy nhiên, trong công tác chỉ đạo, tham mưu còn ỷ lại, chưa có sáng tạo theo hướng vừa đảm bảo các quy định của pháp luật, vừa tạo thuận lợi đẩy nhanh thời gian giải quyết thủ tục. Nhiều dự án mất quá nhiều thời gian để thực hiện các bước lập, lựa chọn địa điểm, phê duyệt chủ trương, quy hoạch và chấp thuận đầu tư...

Từ thực tế đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, năm 2019 cả hệ thống chính trị của tỉnh cần phải vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ với các giải pháp hiệu quả hơn nữa. Bởi đây là năm quyết định cho việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Theo đó, về cơ bản, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thống nhất với các ý kiến các đại biểu đã tham gia và thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm 2019 là: "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ" để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020 như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Chỉ đạo đối với công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu ngoài thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 liên quan đến công tác cán bộ, tổ chức, bộ máy và trách nhiệm của người đứng đầu, cần nhanh chóng rà soát, bổ sung quy hoạch cho nhiệm kỳ này và xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ sau. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu. "Trung ương đã có chỉ đạo quyết liệt đối với nội dung này, tỉnh cần nghiêm túc triển khai nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng" - đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh. 

Cùng với các nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu tiếp tục triển khai Nghị quyết 18, 19 gắn liền với Chương trình hành động số 21. Trong đó phải nâng lên tầm mới, chú trọng chiều sâu và chất lượng, đặc biệt là thống nhất, quản lý biên chế của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh việc tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương, cần tiếp tục có quản lý chung, thống nhất theo hướng khoán, giao tổng biên chế theo địa phương để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, địa phương có thể chủ động điều chuyển biên chế giữa các khối, các cấp, mà không phát sinh vượt tổng biên chế được giao. Đồng thời tiếp tục ổn định hoạt động của các cơ quan hợp nhất, cơ quan Khối, đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai hợp nhất 3 văn phòng khi có hướng dẫn của Văn phòng Quốc hội; thành lập, đưa vào hoạt động Trung tâm truyền thông Quảng Ninh đã được Ban Bí thư cho chủ trương...

Về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo tiếp tục tập trung thực hiện Thông báo 371 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương, phải tích cực bám sát; đối với các nội dung có thể xử lý theo thẩm quyền của tỉnh không được để chậm trễ...

Đặc biệt, cần tiếp tục chủ động triển khai đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư và nguồn nhân lực để phát triển Khu kinh tế Vân Đồn, không phụ thuộc, chờ đợi vào cơ chế, chính sách liên quan đến việc xây dựng Luật và thành lập các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: “Hiện nay, Quảng Ninh đã có đầy đủ hạ tầng hiện đại, môi trường đầu tư tốt, nhiều nhà đầu tư đến với Quảng Ninh. Chào đón đầu tư nhưng phải lựa chọn các lĩnh vực đầu tư, vị trí đầu tư thật sự hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư sử dụng đất ít, lượng lao động ít nhưng là lao động chất lượng cao, có đóng góp ngân sách lớn và tạo ra sản phẩm giá trị cho phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát việc quản lý đất đai để lựa chọn các nhà đầu tư, nâng cao giá trị đất đai một cách hiệu quả và lan tỏa sự phát triển đến các lĩnh vực khác...”.

Đối với việc thực hiện chủ đề công tác năm về "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ", đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần cụ thể hóa ngay bằng kế hoạch cụ thể. Trong đó tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02 của tỉnh về phát triển dịch vụ và sớm xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế dịch vụ cảng biển nhằm khai thác lợi thế của tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết TW8 (khóa XII).

Liên quan đến công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý cần có sự thay đổi căn bản, rút ngắn thời gian, kể cả đầu tư công và đầu tư xã hội, không để tình trạng hướng dẫn chuẩn bị dự án đầu tư không đồng bộ; việc chấp thuận vị trí, chủ trương đầu tư, lập nhiệm vụ quy hoạch… kéo dài. Song song với đó, tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa hình thức đầu tư đối tác công tư PPP; siết chặt kỷ luật ngân sách ở các cấp, ngành, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên tiếp tục dành tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là đầu tư cho những công trình động lực có tính lan toả lợi ích cho cả tỉnh. Trước mắt, tập trung nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo để khởi công đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và đẩy nhanh dự án Hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục.

Cùng với các nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; chủ động bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế...

"Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi tinh thần quyết liệt, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm và nêu gương của từng đồng chí Tỉnh ủy viên, đồng chí thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để phấn đấu hoàn thành Nghị quyết năm 2019" - đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

Nguồn cảm hứng từ Quảng Ninh

http://baoquangninh.com.vn/tieu-diem/201811/nguon-cam-hung-tu-quang-ninh-2409554/

Tháng cuối cùng của năm 2018, tỉnh Quảng Ninh sẽ khánh thành, kết nối liên thông tất cả các dự án hạ tầng gồm cả đường hàng không quốc tế, đường biển, đường cao tốc. Những công trình tạo nguồn cảm hứng phát triển không chỉ cho Quảng Ninh mà còn cho các địa phương khác trong khu vực phía Bắc, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho cả nước.

Nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, thấy rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh liên tục đạt ở mức cao. Năm 2016 là 10,1%; năm 2017 là 10,2%; năm 2018 là 11% (mức tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực dựa trên lợi thế so sánh của tỉnh và được chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng phát triển từ “nâu” sang “xanh”; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD (gấp đôi mức bình quân cả nước); là một trong những địa phương đi đầu hợp tác công - tư với nguồn vốn huy động xã hội chiếm 75% tổng vốn đầu tư trên địa bàn. 5 năm qua Quảng Ninh luôn nằm trong top 5 địa phương có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,5% (thuộc nhóm cao nhất cả nước). Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 45% (cao hơn bình quân cả nước). Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 đứng vị trí thứ 2, năm 2017 dẫn đầu cả nước.

Vì sao Quảng Ninh là nguồn cảm hứng và bài học kinh nghiệm cho các tỉnh, thành phố trong cả nước? Bởi Quảng Ninh có những sáng kiến về cải cách hành chính, cải cách thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông các điểm nghẽn tăng trưởng, huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển. Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập và vận hành trung tâm hành chính công ở cả cấp tỉnh và cấp huyện. Tỉnh đầu tiên và duy nhất trên cả nước đến thời điểm này đã thực hiện thành công nhiều dự án hạ tầng quan trọng theo hình thức đối tác công - tư như: Đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long; cầu Bạch Đằng; cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; các trụ sở làm việc liên cơ quan hành chính cấp tỉnh theo mô hình đầu tư tư - sử dụng công. Tỉnh đầu tiên trong cả nước có sân bay quốc tế do tư nhân đầu tư xây dựng; tỉnh đi đầu trong xây dựng và công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, đi đầu trong sử dụng mạng xã hội tương tác với người dân, doanh nghiệp.

Nguồn lực mà Quảng Ninh khơi thông trong những năm qua là sự đồng bộ từ những sáng kiến chính trị hành chính có tính đột phá trong việc đổi mới tổ chức, hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo ra động lực quan trọng cho sự phát triển. Đó là, từ nhất thể hóa chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND hoặc HĐND cấp huyện, xã, Bí thư kiêm Trưởng thôn, bản, khu phố, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ với chương trình hành động và việc triển khai tổ chức thực hiện của UBND. Đến việc hợp nhất các cơ quan Đảng, chính quyền có cùng chức năng, nhiệm vụ để tránh sự trùng chéo, tình trạng giẫm chân lên nhau trong giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đến thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Rồi thống nhất một đầu mối giữa các cơ quan Khối MTTQ, các đoàn thể để qua đây huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự tin tưởng của nhân dân trước những quyết sách của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hình ảnh về một tỉnh Quảng Ninh năng động, dám thể nghiệm và dám chịu trách nhiệm từ những công trình hiện đại được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư này. Đây cũng là một Quảng Ninh luôn tươi mới trong những suy nghĩ, hành động tạo đột phá, đi đầu, đón trước những xu thế phát triển toàn cầu để trở thành nguồn cảm hứng, bài học kinh nghiệm cho cả nước.

Tháng 12/2018, Quảng Ninh sẽ khánh thành chuỗi dự án giao thông trọng điểm

http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201811/thang-122018-quang-ninh-se-khanh-thanh-chuoi-du-an-giao-thong-trong-diem-2407991/

Để chuẩn bị cho sự kiện khánh thành chuỗi dự án giao thông trọng điểm dự kiến vào cuối tháng 12, ngày 14/11, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra việc tổ chức thi công, hoàn thiện các dự án.

Từ năm 2014, Quảng Ninh bắt đầu thực hiện chuỗi dự án giao thông trọng điểm bao gồm 2 tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và Hạ Long - Vân Đồn; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai. Sau 4 năm thi công, tuyến cao tốc đầu tiên là Hạ Long - Hải Phòng đã chính thức được đưa vào khai thác ngày 1/9/2018, được nhân dân, du khách và các bộ, ngành trung ương đánh giá cao. Dự kiến cuối tháng 12 tới đây, các dự án còn lại cũng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả sau đầu tư. Đây là sự kiện ý nghĩa của tỉnh, đánh dấu thành công trong sáng tạo, đổi mới, sử dụng linh hoạt các nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông.

Báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi kiểm tra, đại diện chủ đầu tư các dự án cho biết: Hiện các dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục, thủ tục cuối cùng để chuẩn bị đưa vào khai thác.

Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - sân bay tư nhân đầu tiên trong cả nước đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây lắp, gồm: Đường cất, hạ cánh dài 3,6km, rộng 45m; hệ thống đường dẫn, sân đỗ đón khách tối thiểu được 4 máy bay; đài kiểm soát không lưu, nhà điều hành, nhà ga hành khách và hàng hóa có công suất tiếp nhận được 2 triệu hành khách, 10.000 tấn hàng hóa/năm... Từ ngày 15 đến 20/11/2018, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước sẽ bắt đầu thực hiện nghiệm thu, thống nhất đưa công trình vào sử dụng. Chủ đầu tư và tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Bộ GT-VT, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chính thức mở cảng, dự kiến trong khoảng ngày 25 đến 30/12/2018.

Tương tự, đối với Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai, được thiết kế với cầu cảng dài 524m, sàn đón trả khách có diện tích 3.900m2, cầu dẫn từ bờ ra bến cảng dài 785m... đảm bảo khả năng tiếp nhận những loại tàu biển hiện đại nhất thế giới, có thể đón đồng thời 2 tàu khách cỡ lớn có trọng tải đến 225.000GT đã hoàn thành thi công. Riêng khu vực nhà ga hành khách diện tích 7.600m2 được thiết kế hiện đại, đẳng cấp 5 sao gồm các hạng mục như khu vực nhà chờ khách, khu vực kinh doanh dịch vụ phục vụ hành khách trong lúc chờ tàu sẽ hoàn thành vào đầu tháng 12/2018.

Đối với tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn có chiều dài là 59,456km đã hoàn thành được 93%, trong đó đoạn từ xã Cẩm Hải (TP Cẩm Phả) - Vân Đồn do Sở GT-VT làm chủ đầu tư đã hoàn thành thi công và đưa vào khai thác; đoạn từ nút giao Minh Khai (TP Hạ Long) - xã Cẩm Hải (TP Cẩm Phả) do Công ty CP BOT Biên Cương làm chủ đầu tư hiện đã hoàn thành thi công nền, cấp phối đá dăm, lớp thảm bê tông nhựa (R25, C19), lớp mặt đường polyme trên cùng đạt 70% khối lượng, đoạn còn lại do vướng 4 vị trí sạt trượt mái ta luy, nhà thầu phải tổ chức bốc xúc sạt trượt, gia cố mái, dự kiến trước ngày 25/12 sẽ hoàn thành thi công đồng bộ dự án.

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường thi công dự án, nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu đã đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh thực hiện các kế hoạch phát triển.

Đồng chí nhấn mạnh: Chuỗi dự án giao thông trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, đánh dấu thành công trong việc sáng tạo, đổi mới, sử dụng linh hoạt các nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông. Cách làm này của Quảng Ninh đã được trung ương, các bộ, ngành và nhân dân đánh giá cao, là điển hình về đột phá trong cả nước. Chính vì vậy, để sự kiện khánh thành chuỗi dự án được thành công tốt đẹp, các công trình đưa vào khai thác hiệu quả, trong giai đoạn nước rút này, chủ đầu tư cùng các nhà thầu phải quyết tâm hơn nữa, hoàn thành dứt điểm những hạng mục còn lại.

Cụ thể: Đối với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Cảng khách quốc tế Hòn Gai đến nay đã hoàn thành thi công, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, Sở GT-VT phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư báo cáo cơ quan nhà nước để tổ chức nghiệm thu công trình, hoàn thành hồ sơ pháp lý, cấp phép theo đúng quy định của pháp luật để chính thức đưa vào sử dụng dịp cuối tháng 12/2018.

Riêng đối với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn hiện còn 4 điểm sạt trượt do yếu tố khách quan. Vì thế, yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện xử lý dứt điểm, kiên cố theo đúng yêu cầu thiết kế, không nhất thiết phải vội vàng để ảnh hưởng đến khai thác sau này. Trước mắt, cuối tháng 12 khi đưa chuỗi dự án vào khai thác, phải hoàn chỉnh mặt đường và các hệ thống an toàn giao thông để thực hiện thông xe kỹ thuật. Thời gian sau đó, cần tiếp tục hoàn chỉnh công trình đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, an toàn xong trước khi đưa vào khai thác. Trong thời gian đầu khi nhân dân chưa quen đường, tốc độ tối đa chỉ giới hạn 80km/h và sẽ điều chỉnh về đúng tốc độ thiết kế khi việc khai thác ổn định; cần quan tâm xử lý xong các vị trí đường gom phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi.

Tỉnh Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO dành cho Chính quyền số xuất sắc tại Nhật Bản

http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201811/tinh-quang-ninh-nhan-giai-thuong-asocio-danh-cho-chinh-quyen-so-xuat-sac-tai-nhat-ban-2407335/

Tối 8/11, tại Tokyo, Nhật Bản, Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương (ASOCIO) đã long trọng tổ chức lễ công bố và trao Giải thưởng ASOCIO 2018 cho 31 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xuất sắc từ các quốc gia và nền kinh tế thành viên. Tỉnh Quảng Ninh là một trong 4 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng này.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh, đã vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho Chính quyền số xuất sắc do Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương (ASOCIO) trao thưởng.

Giải thưởng ASOCIO là giải thưởng CNTT uy tín hàng đầu, có ảnh hưởng rất lớn trong ngành CNTT trong khu vực. Giải thưởng được trao hàng năm cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc và những đóng góp đặc biệt quan trọng cho sự phát triển và ứng dụng CNTT tại 24 nền kinh tế thành viên ASOCIO. Năm 2018, Giải thưởng ASOCIO được trao cho 4 hạng mục, bao gồm: Chính phủ số xuất sắc; Doanh nghiệp CNTT xuất sắc; Tổ chức ứng dụng CNTT xuất sắc và Tổ chức đào tạo CNTT xuất sắc.

Với những nỗ lực và kết quả đã đạt được, tỉnh Quảng Ninh đã được lãnh đạo Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) thống nhất đề cử nhận Giải thưởng ASOCIO trong hạng mục “Chính phủ số xuất sắc” (Outstanding Digital Government).

Quảng Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Từ nhiều năm trước, Quảng Ninh đã thực hiện chủ trương văn phòng không giấy tờ. Đến nay, 100% các thủ tục hành chính của tỉnh được tiếp nhận, giải quyết và được máy tính hoá trên môi trường mạng. Việc quản lý, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được thực hiện tập trung, thống nhất, công khai minh bạch, từ chỗ hầu như không có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (năm 2015), đến nay tỉnh đã cung cấp trên 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (1.515 dịch vụ), trong 2 năm triển khai đã có trên 33.000 hồ sơ trực tuyến.

Trong 3 năm gần đây (2016, 2017, 2018), Quảng Ninh liên tiếp giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam (ICT INDEX). Năm 2017, Quảng Ninh xếp thứ 1/63 về Chỉ số PCI - chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời đứng ở vị trí thứ 1/63 trong Bảng xếp hạng về Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX).

Trước đó, tại Hội nghị Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Summit) 2018, mô hình Chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Ninh được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao và chọn làm mô hình điểm, làm nền tảng để đánh giá xây dựng mô hình chính quyền điện tử quốc gia.

Ngoài tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam còn có 3 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đạt các giải thưởng. Đó là: Bộ Tài chính được trao giải thưởng ASOCIO 2018 trong hạng mục “Tổ chức ứng dụng CNTT xuất sắc” (Outstanding User Organization); Công ty cổ phần MISA đoạt Giải thưởng ASOCIO 2018 trong hạng mục “Doanh nghiệp CNTT xuất sắc” (Outstanding ICT Company); Đại học FPT được trao Giải thưởng ASOCIO 2018 trong hạng mục “Tổ chức đào tạo CNTT xuất sắc” (ICT Education).

Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
Làm ít hơn, được nhiều hơn

Có lẽ "Phá vỡ lối mòn tư duy" không phải là cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời của bạn chỉ sau một đêm. Nhưng...
>>Xem thêm

Video sách nói
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng