TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thư mục sách mới quý III/ 2018

  Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh chóng, kịp thời nắm bắt được các tài liệu mới vừa được bổ sung vào thư viện.

      Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc “Thư mục sách mới quý III/ 2018”, Thư mục tập hợp 328 tài liệu được sắp xếp theo nội dung tài liệu. Cụ thể như sau:

- 000 – Các vấn đề chung

- 100 – Triết học. Tâm lý học

- 200 – Tôn giáo

- 300 – Khoa học xã hội

- 400 – Ngôn ngữ

- 500 – Khoa học tự nhiên

- 600 – Công nghệ. Các khoa học ứng dụng

- 700 – Nghệ thuật, vui chơi, giải trí

- 800 – Văn học

- 900 – Lịch sử, địa lý

       Hy vọng vốn tài liệu mà thư viện giới thiệu trong thư mục sách mới quý III/2018 sẽ góp phần giúp bạn đọc tìm được những cuốn sách hay, bổ ích, đáp ứng nhu cầu của quý bạn đọc.

Trân trọng giới thiệu!

 

000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. An Chi. Chuyện Đông chuyện Tây / An Chi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 23cm.

          T.1: Từ câu 1 đến câu 352. - Có bổ sung và sửa chữa.- 2018. - 619tr.

     Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi, giải đáp những thắc mắc khó bao quát nhiều lĩnh vực trên tạp chí kiến thức ngày nay

     Phân loại: 001 / CH527Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006553

                          Kho Mượn: M.032418-32419

     Từ khoá:Tri thức,Khoa học thường thức

2. An Chi. Chuyện Đông chuyện Tây / An Chi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 23cm.

          T.2: Từ câu 353 đến câu 627. - Có bổ sung và sửa chữa.- 2018. - 605tr.

     Tóm tắt: Tập hợp câu hỏi, giải đáp những thắc mắc khó bao quát nhiều lĩnh vực trên tạp chí kiến thức ngày nay

     Phân loại: 001 / CH527Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006554

                          Kho Mượn: M.032420-32421

     Từ khoá:Tri thức,Khoa học thường  thức

3. An Chi. Chuyện Đông chuyện Tây / An Chi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 23cm.

          T.3: Từ câu 628 đến câu 941. - Có bổ sung và sửa chữa.- 2018. - 608tr.

     Tóm tắt: Tập hợp câu hỏi, giải đáp những thắc mắc khó bao quát nhiều lĩnh vực trên tạp chí kiến thức ngày nay

     Phân loại: 001 / CH527Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006555

                          Kho Mượn: M.032422-32423

     Từ khoá:Tri thức,Khoa học thường thức

4. An Chi. Chuyện Đông chuyện Tây / An Chi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 23cm.

          T.4: Từ câu 942 đến câu 1.257. - Có bổ sung và sửa chữa.- 2018. - 664tr.

     Tóm tắt: Tập hợp câu hỏi, giải đáp những thắc mắc khó bao quát nhiều lĩnh vực trên tạp chí kiến thức ngày nay

     Phân loại: 001 / CH527Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006556

                          Kho Mượn: M.032424-32425

     Từ khoá:Tri thức,Khoa học thường thức

5. An Chi. Chuyện Đông chuyện Tây / An Chi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 23cm.

          T.7.- 2018. - 412tr.

     Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi, giải đáp những thắc mắc khó bao quát nhiều lĩnh vực trên tạp chí kiến thức ngày nay

     Phân loại: 001 / CH527Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031943

                          Kho Mượn: M.032426-32427

     Từ khoá:Tri thức,Khoa học thường thức

6. Lê Văn Phùng. Khai phá dữ liệu = Data Mining / Lê Văn Phùng, Quách Xuân Trưởng. - Tái bản lần 1 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 315tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu, một số phương pháp khai phá mẫu dữ liệu hấp dẫn ẩn chứa trong những tập dữ liệu lớn. Giới thiệu một số thuật toán điển hình trong khai phá dữ liệu

     Phân loại: 006.3 / KH103P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006530

                          Kho Mượn: M.032385-32386

     Từ khoá:Cơ sở dữ liệu,Khai thác

7. Nguyễn Quang Hòa. 11 bí quyết để trở thành nhà báo giỏi / Nguyễn Quang Hòa. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 322tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết thành công của một nhà báo thông qua việc trình bày những vấn đề cốt lõi của các thể loại báo chí, những bài tập kỹ năng...

     Phân loại: 070.4 / M558M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031920

                          Kho Mượn: M.032387-32388

     Từ khoá:Kĩ năng,Nhà báo,Báo chí

8. Nguyễn Quang Hòa. Tổ chức hoạt động cơ quan báo chí - Thực tiễn và xu hướng phát triển / Nguyễn Quang Hòa. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - 207tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm và quy định về tổ chức hoạt động cơ quan báo chí: Mô hình tổ chức hoạt động, đặc điểm lao động, thời đại Internet... và hoạt động kinh tế trong các cơ quan báo chí hiện nay

     Phân loại: 070.4 / T450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031924

                          Kho Mượn: M.032377-32378

     Từ khoá:Báo chí,Hoạt động,Việt Nam

9. Nguyễn Tiến Đích. Trả lời những câu hỏi đời thường / Nguyễn Tiến Đích. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 351tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những tri thức phổ thông về các mặt trong đời sống như: Vũ trụ và con người; thế giới song hành và việc  cúng lễ; an táng và thờ cúng người chết;  gia đình; tu luyện và chữa bệnh; phong thủy học,...

     Phân loại: 001 / TR100L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031921

                          Kho Mượn: M.032383-32384

     Từ khoá:Tri thức,Cuộc sống

10. Nguyễn Tiến Đông. Học một đằng, làm một nẻo / Nguyễn Tiến Đông. - H. : Phụ nữ, 2017. - 182tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Trình bày theo lộ trình của phương pháp luận Lean Six Sigma gồm: Nhận diện - xác định, đo lường, phân tích. Mỗi giai đoạn được diễn giải về mục đích, ý nghĩa, triết lý, tư duy cốt lõi và khả năng áp dụng linh hoạt công cụ khi triển khai công việc

     Phân loại: 001.4 / H419M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006557

                          Kho Mượn: M.032469-32470

     Từ khoá:Phương pháp nghiên cứu,Nghiên cứu khoa học,Giáo trình

11. Nguyễn Trọng Báu. Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí / Nguyễn Trọng Báu. - H. : Thông tin và truyền thông, 2018. - 305tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của chuẩn tiếng Việt trong biên tập văn bản; các loại dấu câu và các hình thức lời nói, thuật ngữ và tên riêng nước ngoài, dạng tắt và các kiểu dạng tắt trong văn bản tiếng Việt. Phân tích các cấp độ ngôn ngữ trong biên tập như: Cấp độ từ, cụm từ và câu, cấp độ chỉnh thể liên câu và đoạn văn, cấp độ toàn văn bản; những nguyên tắc và phương pháp sửa chữa văn bản sách và báo chí

     Phân loại: 070.5 / B305T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031925

                          Kho Mượn: M.032375-32376

     Từ khoá:Biên tập,Báo chí,Ngôn ngữ,Sách

12. Nguyễn Văn Dững. Cơ sở lý luận báo chí / Nguyễn Văn Dững. - H. : Thông tin và truyền thông, 2018. - 458tr. ; 21cm.

     ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận báo chí như: Khái niệm, đặc điểm, bản chất hoạt động báo chí; đối tượng, công chúng và cơ chế tác động của báo chí; các chức năng và nguyên tắc cơ bản của hoạt động báo chí; về chủ thể hoạt động của báo chí và vấn đề tự do báo chí...

     Phân loại: 070 / C460S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031923

                          Kho Mượn: M.032379-32380

     Từ khoá:Báo chí,Lí luận,Giáo trình

13. Nguyễn Văn Tuấn. Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tuấn. - Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 351tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết về khoa học và đạo đức khoa học. Trình bày các khái niệm, những vấn đề cơ bản, nội dung thiết yếu trong nghiên cứu khoa học nói chung và cách thức công bố kết quả nghiên cứu khoa học theo chuẩn mực quốc tế

     Phân loại: 001.4 / Đ300V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031944

                          Kho Mượn: M.032465-32466

     Từ khoá:Nghiên cứu khoa học,Kết quả nghiên cứu,Đạo đức

14.  Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2017 : Thông tin và số liệu thống kê. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 78tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những số liệu thống kê về hiện trạng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam năm 2016; hệ thống các cơ quan chỉ đạo, quản lý về công nghệ thông tin và truyền thông; ứng dụng công nghệ thông tin; công nghiệp công nghệ thông tin; an toàn thông tin; viễn thông, internet; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; bưu chính; các cơ quan, tổ chức về công nghệ thông tin - truyền thông; hợp tác quốc tế...

     Phân loại: 004 / S102T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006531

                          Kho Mượn: M.032328-32329

     Từ khoá:Công nghệ thông tin,Truyền thông,Việt Nam

15. Vũ Văn Dân. Dạy con bằng lời hay ý đẹp :  Sách dành cho các bậc ông bà, cha mẹ và các thầy cô giáo / Vũ Văn Dân. - H. : Thông tin và truyền thông, 2015. - 124tr. ; 21cm.- (Tủ sách giáo dục Gia đình - Nhà trường)

     Tóm tắt: Đề cập đến vấn đề giáo dục hiện nay đối với thế hệ trẻ trên nhiều phương diện: tình cảm, lòng biết ơn, tính cách con người mới, rèn luyện kĩ năng sống thông qua những lời hay ý đẹp

     Phân loại: 080 / D112C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031922

                          Kho Mượn: M.032381-32382

     Từ khoá:Danh ngôn,Giáo dục,Dạy con

16. Vương Toàn. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới hoạt động thư viện / Vương Toàn. - Tái bản lần thứ 1 có bổ sung, chỉnh sửa. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - 242tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp khỏng 80 bài viết đã được công bố tại các hội thảo khoa học chuyên ngành với 2 phần chính: Một số vấn đề chung và một số hoạt động cụ thể trong ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông về đổi mới hoạt động thư viện

     Phân loại: 025.00285 / Ư556D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031926

                          Kho Mượn: M.032373-32374

     Từ khoá:Thư viện học,Công nghệ thông tin,Truyền thông

17. Walter, Ekaterina. Nghĩ kiểu Zuck thành công như facebook : 5 bí quyết kinh doanh của CEO xuất chúng Mark Zuckerberg / Ekaterina Walter ; Người dịch: Lê Thị Thu Ngọc, Dương Hà Phương. - H. : Phụ nữ, 2017. - 266tr. ; 23cm.

     Tóm tắt: Phân tích và chia sẻ năm bí quyết dẫn đến thành công của Zuck ở Facebook, đó là: Niềm đam mê, mục đích, con người, sản phẩm và mối quan hệ đối tác

     Phân loại: 006.7092 / NGH300K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006558

                          Kho Mượn: M.032467-32468

     Từ khoá: Zuckerberg;  Mark;  1984-;  Doanh nhân;  Mỹ; Facebook; Kinh doanh,Bí quyết thành công,Sự nghiệp

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC

18. Barnum, Melanie. Cuốn sách về các biểu tượng tâm linh : Giải mã những thông điệp từ trực giác / Melanie Barnum; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 406tr. ; 21cm.

     Phân loại: 133.8 / C517S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031950

                          Kho Mượn: M.032452-32453

     Từ khoá:Khoa học thần bí,Tâm linh,Biểu tượng

19. Carlyle, Marie-Claire. Bằng cách nào trở thành thỏi nam châm hút tiền / Marie-Claire Carlyle; Lê Minh Quân dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 213tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cuốn sách giúp thay đổi quan điểm của bạn về tiền bạc, nhờ đó giúp bạn thu hút nhiều tiền hơn – với ít công sức hơn và nhanh chóng hơn! Áp dụng 7 bước đơn giản được đề cập trong sách, bạn sẽ đạt kết quả đáng kinh ngạc trên hành trình làm giàu.

     Phân loại: 158 / B116C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031951

                          Kho Mượn: M.032454-32455

     Từ khoá:Bí quyết làm giàu,Thành công,Tâm lý học ứng dụng

20. Chapman, Gary. Xin lỗi sao cho đúng : Cư xử đúng mực với những người bạn yêu thương / Gary Chapman, Jennifer Thomas; Nguyễn Tư Thắng dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 198tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những phương thức tiếp cận mới để phục hồi các mối quan hệ bị rạn nứt. Hơn thế nữa, bạn sẽ khám phá ra những lời xin lỗi có ý nghĩa như thế nào khi nó có thể giúp cho tình bạn, gia đình và hôn nhân của bạn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

     Phân loại: 158 / X311L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031948

                          Kho Mượn: M.032448-32449

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Ứng xử,Xin lỗi

21. Davey, Julie. Đặt mục tiêu = All about Goal Setting : Nhận ra khả năng của bản thân để thành công nhất có thể / Julie Davey ; Đinh Thị Thanh Vân dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 112tr. ; 21cm.- (Thực hành tư duy tích cực dành cho trẻ em và cả người lớn)

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện, lời khuyên giúp bạn biết cách đặt mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được những gì mình mong muốn. Từ đó, giúp mỗi người nhận ra khả năng của bản thân, để thành công nhất có thể

     Phân loại: 158 / Đ118M

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027176-27178

     Từ khoá:Tâm lí ứng dụng,Bí quyết thành công,Cuộc sống

22. Davey, Julie. Lựa chọn = All about Choices / Julie Davey; Đinh Thị Thanh Vân dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 112tr. ; 21cm.- (Thực hành tư duy tích cực dành cho trẻ em và cả người lớn)

     Tóm tắt: Nội dung sách gồm 3 phần: Vì sao "Lựa chọn" có tác dụng với bạn?. Phần 2: Tác dụng của "Lựa chọn" như thế nào? - dành riêng cho trẻ?. Để "Lựa chọn" có hiệu quả - dành cho mọi người

     Phân loại: 153.8 / L551C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027179-27181

     Từ khoá:Tâm lí học,Lựa chọn

23. Goins, Jeff. Để công việc trở thành tình yêu và lẽ sống : Những phương pháp giúp bạn lựa chọn và theo đuổi nghề nghiệp / Jeff Goins; Thế Anh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 279tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những câu chuyện về nghề nghiệp của mỗi cá nhân khác nhau để giúp bạn đọc tìm được ý nghĩa của nghề nghiệp, biết cách lựa chọn và theo đuổi nghề nghiệp

     Phân loại: 158.7 / Đ250C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031952

                          Kho Mượn: M.032456-32457

     Từ khoá:Nghề nghiệp,Phương pháp,Bí Quyết thành công,Tâm lý

24. Hay, Louise. Chữa lành tổn thương : Tìm bình yên sau đổ vỡ, ly hôn & cái chết / Louise Hay, David Kessler; Đặng Thanh Huyền dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 230tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Bao gồm câu chuyện có thật, những lời chia sẻ từ người trong cuộc và hơn hết là các hướng dẫn thiết thực giúp bạn tìm được bình yên sau đổ vỡ, ly hôn và cái chết.

     Phân loại: 152.4 / CH551L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031949

                          Kho Mượn: M.032450-32451

     Từ khoá:Tâm lý học,Hôn nhân,Tình yêu,Cuộc sống

25. Hideo Okubo. Quyết đoán - Bí quyết thành công khi khởi nghiệp / Hideo Okubo ; Vũ Hồng Thu dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 199tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày yếu tố giúp bạn xây dựng cuộc đời - quyết đoán, và cách làm thế nào để có thể đưa ra những quyết định đúng lúc và làm chủ cuộc đời

     Phân loại: 158.1 / QU605Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031953

                          Kho Mượn: M.032458-32459

     Từ khoá:Quyết đoán,Bí quyết thành công,Tâm lí học ứng dụng

26.  Kĩ năng ứng xử đẹp ở mọi lúc, mọi nơi : Dành cho tuổi Teen / Vũ Hùng biên soạn. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2017. - 227tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến những lễ nghĩa căn bản, qui tắc ứng xử chuẩn mực trong cuộc sống, trong trường học, ngoài xã hội, nơi công cộng dành cho tuổi teen và tìm hiểu giá trị bản thân được xây dựng từ những phẩm chất đáng quý

     Phân loại: 158.1 / K300N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031954

                          Kho Mượn: M.032460-32461

     Từ khoá:Tâm lí,Kĩ năng sống,Ứng xử,Tuổi teen

27.  Là phụ nữ phải biết hoàn thiện mình / Dương Vũ biên soạn. - H. : Văn học, 2018. - 167tr. ; 24cm.- (Tri thức vàng cho cuộc sống)

     Tóm tắt: Chia sẻ cùng các chị em cách cách tu dưỡng học hỏi hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày, giúp phụ nữ khẳng định bản thân, tăng sức quyến rũ ở bản thân

     Phân loại: 155.3 / L100P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006561

                          Kho Mượn: M.032440-32441

     Từ khoá:Tâm lí học,Phụ nữ

28.  Là phụ nữ phải biết sống vui vẻ / Dương Vũ. - H. : Văn học, 2018. - 172tr. ; 24cm.- (Tri thức vàng cho cuộc sống)

     Tóm tắt: Chia sẻ cùng các chị em cách cân bằng tâm lý, luôn vui vẻ như giữ tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực, giữ tâm hồn trong sáng, giữ cho cơ thể trẻ trung từ đó phát triển lòng khoan dung, năng lượng dồi dào và sức hấp dẫn ở bản thân

     Phân loại: 155.3 / L100P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006564

                          Kho Mượn: M.032434-32435

     Từ khoá:Tâm lí học,Phụ nữ

29.  Là phụ nữ phải biết tiêu tiền / Dương Vũ biên soạn. - H. : Văn học, 2018. - 172tr. ; 24cm.- (Tri thức vàng cho cuộc sống)

     Tóm tắt: Chia sẻ cùng các chị em cách thức quản lý tiền bạc, kiểm soát chi tiêu và đầu tư để có được sự độc lập về kinh tế nhằm nâng cao giá trị bản thân

     Phân loại: 155.3 / L100P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006563

                          Kho Mượn: M.032436-32437

     Từ khoá:Tâm lí học,Phụ nữ

30.  Là phụ nữ phải biết yêu chính mình / Dương Vũ biên soạn. - H. : Văn học, 2018. - 259tr. ; 24cm.- (Tri thức vàng cho cuộc sống)

     Tóm tắt: Chia sẻ cùng các chị em cách chăm sóc bản thân từ cơ thể, kiểu tóc, giọng nói đến tâm lý, tâm tình trên quan điểm người phụ nữ phải biết yêu bản thân mình mới biết cách yêu thương người khác, thể hiện tốt bản thân mới có thể nắm giữ hạnh phúc

     Phân loại: 155.3 / L100P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006560

                          Kho Mượn: M.032442-32443

     Từ khoá:Tâm lí học,Phụ nữ

31. Lê Dương Thể Hạnh. Bình yên sau giông bão / Lê Dương Thể Hạnh. - H. : Phụ nữ, 2017. - 163tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết chia sẻ thông điệp về tinh thần vượt qua khó khăn, những biến cố bất ngờ trong cuộc sống tạo nên tinh thần lạc quan và nghị lực sống phi thường

     Phân loại: 158.1 / B312Y

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031946

                          Kho Mượn: M.032432-32433

     Từ khoá:Tâm lí ứng dụng,Bí quyết thành công,Cuộc sống

32. Mao Lộ. Tại sao chúng ta chia tay? : Thay đổi góc nhìn để yêu thêm lần nữa / Mao Lộ, Triệu Gia Hòa; Bảo Ly dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 230tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện về tình yêu và những vấn đề  liên quan trong mối quan hệ nam, nữ

     Phân loại: 152.4 / T103S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031947

                          Kho Mượn: M.032430-32431

     Từ khoá:Tâm lí học,Tình yêu,Cảm xúc

33. Master Sridevi Tố Hải. Thiền khí tâm - Nghệ thuật thanh lọc thân tâm cân bằng cuộc sống / Master Sridevi Tố Hải. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 99tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu về nền tảng triết lý, khám phá và trải nghiệm cùng thiền khí tâm. Giới thiệu thiền học cơ bản, nghệ thuật sống thiền và công thức hạnh phúc nhằm giúp thư giãn, bình an trong tâm trí, cân bằng cuộc sống

     Phân loại: 158 / TH305K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031945

                          Kho Mượn: M.032446-32447

     Từ khoá:Tâm lí ứng dụng,Thiền,Cuộc  sống

34.  Mục đích quyết định thành công / Dương Vũ biên soạn. - H. : Văn học, 2017. - 260tr. ; 24cm.- (Tri thức vàng cho cuộc sống)

     Tóm tắt: Trình bày khái niệm về mục đích, các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định mục đích để đạt được mục tiêu đi đến thành công

     Phân loại: 158.1 / M506Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006565

                          Kho Mượn: M.032428-32429

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Mục đích

35.  Nghệ thuật làm một Teen... chất lừ : Biến cuộc đời "nhàng nhàng" thành "tuyệt vời" / Andy Cope, Andy Whittaker, Darrell Woodman, Amy Bradley ; Hà Thu dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 157tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Giúp các độc giả tuổi teen biết cách để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình cũng như cách để nhận ra phiên bản đó, và gợi mở phương pháp tư duy tích cực trong cuộc sống, bỏ những thói quen xấu trước khi chúng kịp trở thành tính cách

     Phân loại: 158.1 / NGH250T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.032462-32464

     Từ khoá:Tâm lí học,Tính cách,Tuổi mới lớn

36. Ngô Quang Đê. Thực vật & ứng dụng thực vật trong phong thủy / Ngô Quang Đê. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - 154tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về tri thức phong thủy cơ sở; thực vật với đời sống con người; hành của một số loài thực vật và ứng dụng thực vật trong phong thủy

     Phân loại: 133.3 / TH552V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030523

                          Kho Luân chuyển: LC.005536-5538

                          Kho Mượn: M.028201-28202

     Từ khoá:Phong thủy,Thực vật,Ứng dụng

37.  Phụ nữ điềm tĩnh là người hạnh phúc nhất / Biên soạn: Thiên Thai, Vi Khanh. - H. : Văn học, 2018. - 188tr. ; 24cm.- (Tri thức vàng cho cuộc sống)

     Tóm tắt: Qua những câu chuyện đưa ra những bí quyết giúp người phụ nữ giữ được thái độ điềm tĩnh để có được hạnh phúc trong cuộc sống

     Phân loại: 158.1 / PH500N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006559

                          Kho Mượn: M.032444-32445

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống,Hạnh phúc,Phụ nữ

38.  Phụ nữ tao nhã là người hạnh phúc nhất / Biên soạn: Thiên Thai, Vi Khanh. - H. : Văn học, 2018. - 155tr. ; 24cm.- (Tri thức vàng cho cuộc sống)

     Tóm tắt: Qua những câu chuyện đưa ra những bí quyết giúp người phụ nữ tao nhã, vững vàng và biết cách tĩnh tâm chờ đợi để có được hạnh phúc trong cuộc sống

     Phân loại: 158.1 / PH500N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006562

                          Kho Mượn: M.032438-32439

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống,Phụ nữ,Hạnh phúc

200 - TÔN GIÁO

39. Ajahn Chah. Một cội cây rừng : Những dụ ngôn của ngài Ajahn Chah / Ajahn Chah; Huỳnh Văn Thanh dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Hồng Đức, 2018. - 182tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các dụ ngôn mà Ajahn Chah thường dùng để giảng pháp xuất phát từ kinh nghiệm của ngài về cuộc sống, qua đó giúp bạn thấu suốt thực tại, để tâm an tĩnh, buông bỏ tất cả và khởi sinh trí tuệ

     Phân loại: 294.3 / M458C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031955

                          Kho Mượn: M.032473-32474

     Từ khoá:Phật giáo,Giáo lí

40. Koitsu Yokoyama. Một cuộc sống trí huệ : Tâm lý học Phật giáo về sự chuyển hóa bản thân / Koitsu Yokoyama; Thiện Quang dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 134tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Vận dụng các nguyên lý triết học Phật giáo dựa trên nền tảng là những khái niệm cốt lõi về bản ngã, sự tương thuộc và nghiệp lực để khám phá cách sống tốt đẹp nhất cho con người trong thế giới ngày nay, thông qua nghệ thuật sống tỉnh thức và nhân ái.

     Phân loại: 294.3 / M458C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031956

                          Kho Mượn: M.032471-32472

     Từ khoá:Phật giáo,Triết học,Cuộc sống

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI

41.  An ninh môi trường và hòa bình ở Biển Đông :  Tuyên truyền việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực biển / Nguyễn Chu Hồi chủ biên, Vũ Hải Đăng. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - 251tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về Biển Đông và các lợi ích căn bản, những căng thẳng về chủ quyền, an ninh môi trường và giải pháp nhằm bảo đảm anh ninh môi trường vì một Biển Đông "xanh"

     Phân loại: 327.1 / A105N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031927

                          Kho Mượn: M.032347-32348

     Từ khoá:An ninh môi trường,Chủ quyền,Hợp tác quốc tế,Môi trường,Biển đông

42.  Biên niên lịch sử Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - H. : Phụ nữ, 2017. - 2T

          T.1: 1930 - 1976 / Biên soạn: Lâm Bá Nam chủ biên, Vũ Quang Hiển, Nguyễn Đình Lê, ....- 2017. - 551tr.

     Tóm tắt: Trình bày quá trình hình thành tổ chức và hoạt động của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ buổi sơ khai đến hình thành tổ chức Hội thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

     Phân loại: 305.409597 / B305N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.032499-32500

                          Kho Tra cứu: TC.002333

     Từ khoá: Hội Liên hiệp phụ nữ; Biên niên sử,Phụ nữ,Việt Nam

43.  Biên niên lịch sử Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - H. : Phụ nữ, 2017. - 2T

          T.2: 1976 - 2012 / Biên soạn: Lâm Bá Nam chủ biên, Vũ Quang Hiển, Ngô Đăng Tri, ....- 2017. - 731tr.

     Tóm tắt: Gồm những sự kiện quan trọng trong quá trình tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dưới sự lãnh đạo trong giai đoạn 1976 - 2012

     Phân loại: 305.409597 / B305N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.032501-32502

                          Kho Tra cứu: TC.002334

     Từ khoá: Hội Liên hiệp phụ nữ; Biên niên sử,Phụ nữ,Việt Nam

44. Bishop, Sue. Quyết đoán tạo thành công / Sue Bishop; Lạc Nguyên dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 199tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những phương pháp tiếp cận trong giao tiếp giúp cải thiện kĩ năng giao tiếp, cách xử lí tình huống, cách bày tỏ cảm xúc, tự tin trong giao tiếp.

     Phân loại: 302.2 / QU605Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031993

                          Kho Mượn: M.032485-32486

     Từ khoá:Giao tiếp,Quyết đoán,Bí quyết thành công

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Di chúc,Việt Nam

45.  Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. - H. : Dân trí, 2018. - 602tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

     Phân loại: 345.597 / B450L

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.032479-32480

                          Kho Tra cứu: TC.002338

     Từ khoá:Luật hình sự,Việt Nam,Pháp luật

46.  40 năm học tập và thực hiện di chúc Bác Hồ :  Ngành Thông tin và Truyền thông làm theo lời Bác dạy / Vũ Kỳ, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan,.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2009. - 198tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông

     Tóm tắt: Giới thiệu về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những nghiên cứu về di chúc của Người. Ngành thông tin và truyền thông làm theo lời Bác dạy

     Phân loại: 335.4346 / B454M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031930

                          Kho Mượn: M.032340

47.  Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập FTA / Phạm Thị Hồng Yến chủ biên, Phan Thảo Nguyên, Đinh Hoàng Anh,.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 242tr. ; 21cm.

     ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Vụ Hợp tác Quốc tế

     Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam, từ đó đề xuất định hướng giải pháp đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia một cách bền vững, hướng tới các mục tiêu phát triển đến năm 2030

     Phân loại: 338.609597 / C103T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031929

                          Kho Mượn: M.032341-32342

     Từ khoá:Việt Nam,Hiệp định thương mại tự do,Hội nhập,Môi trường kinh doanh,Năng lực cạnh tranh

48. Davey, Julie. Sự giàu có đích thực = All about True Wealth : Cách ứng xử khi có và không có tiền / Julie Davey ; Đinh Thị Thanh Vân dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 112tr. ; 21cm.- (Thực hành tư duy tích cực dành cho trẻ em và cả người lớn)

     Tóm tắt: Giới thiệu cách quản lý tiền bạc, cách nhận thức, đánh giá đúng và đầy đủ về khái niệm “sự giàu có đích thực” trong mọi phương diện của cuộc sống.thông qua ba kĩ năng quản lý tiền nong then chốt: lập kế hoạch tiết kiệm, dự toán ngân sách và đặt mục tiêu

     Phân loại: 332 / S550G

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027197-27199

     Từ khoá:Tài chính,Quản lí,Cá nhân

49. Đặng Châm Thông. Tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động :  Dành cho cán bộ quản lý AT - VSLĐ, cán bộ làm công tác AT - VSLĐ / Đặng Châm Thông. - Tái bản lần 4, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 183tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Những vấn đề chung về công tác an toàn lao động - vệ sinh lao động. Một số quy định pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động. Những biện pháp phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn lao động hoặc có hại đến sức khoẻ trong quá trình sử dụng, tiếp xúc với máy móc, thiết bị, vật tư có yếu tố nguy hiểm và độc hại

     Phân loại: 331.25 / T103L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031932

                          Kho Mượn: M.032336-32337

     Từ khoá:An toàn lao động,Vệ sinh lao động,Tài liệu huấn luyện

50.  Giáo dục phổ thông miền Nam 1954 - 1975 /  Ngô Minh Oanh ch.b, Hồ Sỹ Anh, Nguyễn Ngọc Tài, Nguyễn Thị Phú. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 379tr. ; 23cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về giáo dục miền Nam (1954-1975), chương trình giáo dục phổ thông, giáo viên và quản lý trường học, công tác khảo thí và thanh tra trường học và một số nhận xét về giáo dục phổ thông miền Nam và đề xuất đổi mới giáo dục hiện nay

     Phân loại: 370.9597 / GI108D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006570

                          Kho Mượn: M.032503-32504

     Từ khoá:Giáo dục,Miền Nam,Việt Nam

51.  Kinh tế Ấn Độ tiến trình tự lực, tự cường / Biên soạn: Lê Văn Toan, Đỗ Đức Định Chủ biên, Nguyễn Tuấn Quang. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 448tr. ; 24cm.- (Tủ sách người đưa tin Ấn Độ)

     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử, văn hóa, kinh tế, con người Ấn Độ làm nổi bật văn hóa chiến lược của Ấn Độ trong xây dựng chính sách an ninh quốc gia qua các thời kỳ lịch sử ...

     Phân loại: 330.954 / K312T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006534

                          Kho Mượn: M.032332-32333

     Từ khoá:Kinh tế,Ấn Độ

52.  Kyojinka  - Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó thảm họa ở Nhật Bản, Châu Á và Thế giới / T. Nikai, T. Takebe, S. Fujii, Nnk; Người dịch: Nghiêm Vũ Khải, Đoàn Mạnh Cường. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 326tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Bàn về triết lý phòng chống thiên tai, bài học từ lịch sử, ý nghĩa của Luật cơ bản về Kokudo Kyojinka về áp dụng các biện pháp ứng phó với sóng thần, chuẩn bị sẵn sàng phòng chống thiên tai của người dân Nhật Bản. Phân tích những bài học đáng nhớ từ trận đại động đất Đông Nhật Bản. Bàn luận về khái niệm Kokudo Kyojinka - tăng cường năng lực quốc gia ứng phó thảm họa. Phân tích vấn đề tạo dựng một quốc gia cứng rắn và dẻo dai, cùng những kế hoạch hành động cụ thể của nước Nhật Bản

     Phân loại: 363.34 / K600-O

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006532

                          Kho Mượn: M.032349-32350

     Từ khoá:Châu Á,Thế giới,Thiên tai,Thảm họa,Đề phòng,Nhật Bản

53. Lê Đắc Nhường. Truyền thông đa phương tiện = Multimedia communication / Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 411tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức nền tảng về truyền thông đa phương tiện: Khái niệm, môi trường truyền dẫn, hệ thống truyền tin, kiến trúc và mô hình truyền thông, mã hóa, điều chế số liệu, xử lý dữ kiệu đa phương tiện,...

     Phân loại: 384 / TR527T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006091

                          Kho Luân chuyển: LC.005542-5544

                          Kho Mượn: M.028211-28212

     Từ khoá:Truyền thông,Đa phương tiện

54. Lê Đình Chỉnh. 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào : Nhìn lại và hướng tới /  Lê Đình Chỉnh. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 289tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào qua các thời kỳ từ năm 1930 đến nay, cụ thể: Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc (1930 - 1975); tình hình Lào sau Hiệp định Viêng Chăn năm 1973 và sự thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 1975; Hồ Chí Minh với quan hệ đặc biệt Việt - Lào; một số đặc trưng của mối quan hệ Việt Nam - Lào trong cách mạng giải phóng dân tộc...

     Phân loại: 327.5970594 / N114M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031931

                          Kho Mượn: M.032338-32339

     Từ khoá:Lịch sử,Quan hệ ngọa giao,Lào,Việt Nam

55. Lê Đình Chỉnh. Quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào giai đoạn 1954 - 2017 / Lê Đình Chỉnh. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 344tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về quan hệ Việt Nam - Lào qua các giai đoạn 1954-1964; đoàn kết chiến đấu chống Mỹ, cứu nước (1964-1973); trong giai đoạn cuối của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào (1973-1975); hợp tác toàn diện đặc biệt (1976-1990); quan hệ hợp tác toàn diện (1991-2000) và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào (2001-2017)

     Phân loại: 327.5970594 / QU105H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031928

                          Kho Mượn: M.032345-32346

     Từ khoá:1954 - 2017,Hợp tác quốc tế,Quan hệ hữu nghị,Lào,Việt Nam

56. Lê Văn Toan. Việt Nam - Ấn Độ - Bối cảnh mới, tầm nhìn mới / Lê Văn Toan chủ biên, Trần Minh Tường, Nguyễn Thế Kỷ.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 448tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, kinh tế và con người Ấn Độ trong xây dựng chính sách an ninh quốc gia qua các thời kỳ lịch sử và các công trình khoa học của các chuyên gia Việt Nam và Ấn Độ về mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt nam Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế

     Phân loại: 327.597054 / V308N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006535

                          Kho Mượn: M.032330-32331

     Từ khoá:Quan hệ ngoại giao,Việt Nam,Ấn Độ

57.  Lễ hội Nhật Bản : Hoa anh đào, đèn lồng và sao! / Lời, tranh: Betty Reynolds ; Nguyễn Viết Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu những ngày lễ truyền thống trong năm của người dân Nhật Bản thông qua hình ảnh minh họa sinh động

     Phân loại: 394.26952 / L250H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027200-27202

     Từ khoá:Lễ hội truyền thống,Nhật Bản,Sách thiếu nhi

58.  Lịch sử Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - H. : Phụ nữ, 2017. - 2T

          T.1: 1930 - 1976 / Biên soạn: Lâm Bá Nam chủ biên, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Đình Lê, ...- 2017. - 486tr.

     Tóm tắt: Tổng kết và đánh giá quá trình ra đời, trưởng thành và phát triển về tổ chức, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt  Nam trong các giai đoạn cách mạng

     Phân loại: 305.409597 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006568

                          Kho Mượn: M.032495-32496

     Từ khoá: Hội Liên hiệp phụ nữ; Lịch sử,Hội phụ nữ,Việt Nam,TVQG

59.  Lịch sử Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - H. : Phụ nữ, 2017. - 2T

          T.2: 1976 - 2012 / Biên soạn: Lâm Bá Nam chủ biên, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Danh Tiên, ....- 2017. - 467tr.

     Tóm tắt: Tổng kết và đánh giá quá trình ra đời, trưởng thành và phát triển về tổ chức, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt  Nam trong các giai đoạn cách mạng

     Phân loại: 305.409597 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006569

                          Kho Mượn: M.032497-32498

     Từ khoá: Hội Liên hiệp phụ nữ; Lịch sử,Phụ nữ,Việt Nam

60.  Luật báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 325tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật báo chí được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017; Một số văn bản hướng dẫn thi hành

     Phân loại: 343.59709 / L504B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031933

                          Kho Mượn: M.032334-32335

     Từ khoá:Luật báo chí,Pháp luật,Việt Nam,Văn bản pháp luật

61.  Luật du lịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 94tr. ; 19cm.

     Phân loại: 343.597 / L504D

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.032489-32490

                          Kho Tra cứu: TC.002336

     Từ khoá:Văn bản pháp luật,Luật Du lịch,Việt Nam

62.  Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. - H. : Hồng Đức, 2018. - 43tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội  chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày  ngày  12/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018

     Phân loại: 346.597 / L504H

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.032491-32492

                          Kho Tra cứu: TC.002335

     Từ khoá:Văn bản pháp luật,Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Việt Nam

63.  Luật trợ giúp pháp lý. - H. : Hồng Đức, 2018. - 62tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật trợ giúp pháp lý có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

     Phân loại: 347.597 / L504T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.032487-32488

                          Kho Tra cứu: TC.002337

     Từ khoá: Luật trợ giúp pháp lí; Pháp luật,Văn bản pháp luật,Việt Nam

64. Nguyễn Phương Liên. Việt Nam - Lào sự gắn bó xuyên thời gian : Những nét tương đồng về chính trị, lịch sử, văn hóa từ cổ đại đến hiện đại / Nguyễn Phương Liên. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 394tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin cơ bản về đất nước, con người Lào, những đặc trưng cơ bản về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội...so sánh với Việt Nam và phân tích mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Lào

     Phân loại: 327.5970594 / V308N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031934

                          Kho Mượn: M.032367-32368

     Từ khoá:Lào,Việt Nam,Chính trị,Lịch sử,Văn hóa,Quan hệ ngoại giao

65. Nguyễn Văn Trung. Hành trình trí thức của Karl Marx / Nguyễn Văn Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 197tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về con người và cuộc đời Karl Marx cùng hệ tư tưởng của ông

     Phân loại: 335.42 / H107T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031995

                          Kho Mượn: M.032505-32506

     Từ khoá:Marx, Karl,Triết gia,Chính trị gia,Tiểu sử,Sự nghiệp

66. Nguyễn Văn Vĩnh. Lời người Man di hiện đại - Nhời đàn bà / Nguyễn Văn Vĩnh; Nguyễn Lân Bình biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 246tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp 30 bài viết về các vấn đề liên quan đến đời sống hàng ngày, quan niệm cần có về những thói quen trong cuộc sống của người dân đối với vai trò của người phụ nữ; trách nhiệm và quyền của người phụ nữ trong ứng xử với cuộc sống xã hội của nhà báo, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh được đăng trên các chuyên mục: Nhời đàn bà trên Đăng cổ tùng báo, Đông Dương tạp chí, báo Tiếng Pháp...

     Phân loại: 305.42 / L462N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031996

                          Kho Mượn: M.032509-32510

     Từ khoá:Phụ nữ,Vai trò,Địa vị xã hội,Việt Nam

67.  Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác Hồ : Sách về người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 / Biên soạn: Trần Viết Lưu, Nguyễn Phương Hoa. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 515tr. ; 24cm.

     ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

     Tóm tắt: Giới thiệu 168 tấm gương tập thể cá nhân người tốt, việc tốt trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

     Phân loại: 302.09597 / NH556Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006536

                          Kho Mượn: M.032371-32372

     Từ khoá:Việt Nam,Điển hình tiên tiến,Tư tưởng Hồ Chí Minh

68.  Những mẩu chuyện hài hước về Nasreddin Hodja / DiLi biên dịch; Nguyễn Toàn minh họa. - H. : Văn học, 2018. - 127tr. ; 22cm.

     Phân loại: 398.209561 / NH556M

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027194-27196

     Từ khoá:Văn học dân gian,Truyện vui,Thổ Nhĩ Kì

69.  Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông : Các sự kiện và phân tích pháp lý / Biên soạn: Trần Công Trục chủ biên, Hoàng Việt, Phùng Anh Tuấn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 346tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày phương thức giải quyết tranh chấp theo các quy định của luật pháp quốc tế. Vấn đề biển Đông và các loại tranh chấp ở biển Đông. Vụ Philippines kiện Trung Quốc về biển Đông, quá trình ra phán quyết cuối cùng của Toà trọng tài. Tình hình biển Đông hậu phán quyết cùng một số bài nghiên cứu về tình hình biển Đông trước và sau phán quyết của Toà trọng tài

     Phân loại: 320.1 / PH300L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031935

                          Kho Mượn: M.032365-32366

     Từ khoá:Chủ quyền quốc gia,Biển Đông

70.  Phong tục Nhật Bản : Bánh gạo, hoa anh đào, và lễ hội. Một năm của những lễ hội truyền thống Nhật Bản / Vẽ minh họa: Setsu Broderick ; Lời truyện: Setsu Broderick, Willimarie Moore ; Nguyễn Viết Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. ; 23cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những ngày lễ truyền thống trong năm của người dân Nhật Bản qua hồi ký của tác giả Setsu Broderick có kèm theo hình ảnh minh họa sinh động

     Phân loại: 394.26952 / PH431T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027203-27205

     Từ khoá:Lễ hội truyền thống,Phong tục cổ truyền,Nhật Bản,Thiếu nhi

71.  Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định và Nam bộ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 327tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về vai trò và những đóng góp của phụ nữ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

     Phân loại: 305.409597 / PH500N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006566

                          Kho Mượn: M.032477-32478

     Từ khoá:Phụ nữ,Sài gòn,Nam Bộ,Việt Nam

72.  Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng / Biên soạn: Lê Văn Toan chủ biên, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Minh Trưởng.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 298tr. ; 24cm.- (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại - năng lượng, hiệp định thương mại hàng hoá và cơ hội tiếp cận thị trường Ấn Độ...

     Phân loại: 337.597054 / QU105H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006539

                          Kho Mượn: M.032359-32360

     Từ khoá:Ấn Độ,Hợp tác kinh tế,Thương mại,Năng lượng,Việt Nam

73.  Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực văn hóa / Biên soạn: Lê Văn Toan chủ biên, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Minh Trưởng.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 346tr. ; 24cm.- (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)

     Tóm tắt: Gồm các bài viết về quan hệ Việt Nam và Ân Độ trên lĩnh vực văn hoá: Hồ Chí Minh - người đặt nền móng xây đắp tình hữu nghị, điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, văn hoá Ấn Độ và văn hoá Việt Nam

     Phân loại: 306.09597054 / QU105H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006540

                          Kho Mượn: M.032357-32358

     Từ khoá:Văn hóa,Quan hệ,Việt Nam,Ấn độ

74. Shrikant Paranjpe. Văn hóa chiến lược của Ấn Độ - Xây dựng chính sách an ninh quốc gia / Shrikant Paranjpe; Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ dịch. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 183tr. ; 23cm.- (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)

     Tóm tắt: Nghiên cứu về văn hoá chiến lược của Ấn Độ trong xây dựng chính sách an ninh quốc gia qua các thời kỳ lịch sử: Trước thời kỳ độc lập, trong thời kỳ độc lập, 1947-1991, 1991-nay. Minh giải về an ninh nội bộ; vai trò của nhà nước và văn hoá chiến lược với chính sách an ninh quốc gia

     Phân loại: 355.00954 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006538

                          Kho Mượn: M.032361-32362

     Từ khoá:An ninh quốc gia,Chiến lược,Văn hóa,Ấn Độ

75. Teshima, Yuro. Tại sao người Do Thái xuất sắc? / Yuro Teshima, Lê Tiến Thành dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 239tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu về lịch sử dân tộc Do Thái, về cách mà người Do Thái sinh tồn cùng nhiều phương diện trong đời sống của họ, về lối sống và lối nghĩ của người Do Thái trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, xã hội, luân lý, lịch sử và tôn giáo...

     Phân loại: 305.892 / T103S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031992

                          Kho Mượn: M.032481-32482

     Từ khoá:Lịch sử,Do Thái,Con người,Đời sống

76.  Thuật ăn nói quyết định thành công : Thuật ăn nói thu phục lòng người / Dương Vũ biên soạn. - H. : Văn học, 2017. - 241tr. ; 24cm.- (Tri thức vàng cho cuộc sống)

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết trong giao tiếp để đạt được thành công trong công việc và cuộc sống: Làm cho lời bạn nói thay đổi được người khác; tạo sự cứng,mềm của ngôn ngữ; sức mạnh của sự hài hước; làm một nhà diến thuyết tài năng; nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh và thuyết phục đối phương; rèn luyện kỹ năng nói và học cách lắng nghe

     Phân loại: 302.2 / TH504Ă

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006567

                          Kho Mượn: M.032483-32484

     Từ khoá:Giao tiếp,Bí quyết thành công

77. Trần Công Thanh. Xúc tiến hội nhập kinh tế cộng đồng ASEAN / Trần Công Thanh. - Tái bản lần 1 có bổ sung, chỉnh sửa. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 111tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cung cấp khái niệm và phân loại hành lang kinh tế kết nối Cộng đồng ASEAN; Điều chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật trên lãnh thổ Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế Cộng đồng ASEAN; Xúc tiến hội nhập kinh tế Cộng đồng ASEAN và chính sách phát triển hành lang vòng cung kinh tế Đông - Tây

     Phân loại: 337.59 / X506T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031936

                          Kho Mượn: M.032363-32364

     Từ khoá:ASEAN,Hội nhập,Hợp tác kinh tế

78. Trần Ngọc Thịnh. Du học không khó / Trần Ngọc Thịnh. - H. : Phụ nữ, 2017. - 312tr. ; 21cm.- (Tủ sách du học)

     Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm về ý chí, nghị lực, đam mê, động lực, vượt qua rào cản, lập kế hoạch du học, chuẩn bị hồ sơ, phỏng vấn và lường trước khó khăn trong quá trình du học

     Phân loại: 370.116 / D500H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031991

                          Kho Mượn: M.032475-32476

     Từ khoá:Du học,Kinh nghiệm

79. Viên Trân. Bốn mùa trà rượu nước hương / Viên Trân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 304tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức  về thú thưởng trà, rượu trong bề dày văn hoá, lịch sử và văn chương Việt Nam.

     Phân loại: 394.109597 / B454M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031994

                          Kho Mượn: M.032493-32494

     Từ khoá:Văn hóa dân gian,Phong tục,Chè,Việt Nam

80. Vũ Hữu San. Văn hóa nước và hàng hải thời cổ của Việt Nam : Nghiên cứu văn hóa / Vũ Hữu San. - H. : Phụ nữ, 2017. - 626tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Trình bày các đặc tính của dân Việt Nam qua các khía cạnh sinh hoạt trong môi trường nước, là giống dân tiên phong trong sinh hoạt hàng hải thời cổ ở ngoài biển, trên sông, trên mặt nước. Lịch sử hàng hải Việt Nam cùng vai trò của hàng hải trong đời sống, văn hóa của cư dân

     Phân loại: 306.4 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.032507-32508

                          Kho Tra cứu: TC.002332

     Từ khoá:Nghiên cứu văn hóa,Nước,Hàng hải,Việt Nam

81.  Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của "sửa đổi lối làm việc" / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến, Nguyễn Thị Bình.. - H. : Thông tin và truyền thông, 2018. - 255tr. ; 24cm.

     ĐTTS ghi: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc". Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc". Một số bài viết về nội dung tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc". Một số chuyện kể về phong cách làm việc của Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / Y600N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006537

                          Kho Mượn: M.032369-32370

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Lối sống,Công tác cán bộ

400 - NGÔN NGỮ

82. Amery, Heather. 100 từ Anh - Việt đầu tiên / Heather Amery ; Minh họa: Stephen Cartwright ; Lê Thị Thu Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 32tr. ; 28cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 100 mục từ Anh - Việt của nhiều lĩnh vực khác nhau được trình bày cùng với các tranh vẽ sinh động dành cho trẻ em

     Phân loại: 428 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027185-27187

     Từ khoá:Tiếng Anh,Từ vựng,Sách thiếu nhi,Sách song ngữ,Tiếng Việt

83. Amery, Heather. 100 từ Nhật - Việt đầu tiên / Heather Amery ; Minh họa: Stephen Cartwright ; Minh Ánh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 36tr. ; 28cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 100 mục từ Nhật - Việt với nhiều chủ đề khác nhau được trình bày cùng với các tranh vẽ sinh động dành cho trẻ em

     Phân loại: 495.6 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027188-27190

     Từ khoá:Tiếng Nhật,Từ vựng,Sách tranh,Sách thiếu nhi

84. Amery, Heather. 100 từ Pháp - Việt đầu tiên / Heather Amery ; Minh họa: Stephen Cartwright ; Ngọc Mai dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 32tr. ; 28cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 100 mục từ Pháp - Việt của nhiều lĩnh vực khác nhau được trình bày cùng với các tranh vẽ sinh động dành cho trẻ em

     Phân loại: 448 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027191-27193

     Từ khoá:Tiếng Pháp,Từ vựng,Tiếng Việt,Sách song ngữ

85. Amery, Heather. 100 từ Trung - Việt đầu tiên / Heather Amery ; Minh họa: Stephen Cartwright ; Minh Ánh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 32tr. ; 28cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 100 mục từ Trung - Việt với nhiều chủ đề khác nhau được trình bày cùng với các tranh vẽ sinh động dành cho trẻ em

     Phân loại: 495.1 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027182-27184

     Từ khoá:Tiếng Trung Quốc,Từ vựng,Tiếng Việt,Sách song ngữ

86. Bảo Đạt. Nghệ thuật dạy Tiếng Anh hiệu quả / Bảo Đạt, Nguyễn Mạnh Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 135tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp dạy tiếng Anh. Hướng dẫn các kĩ năng dạy từ vựng, ngữ pháp giao tiếp, nghe, nói, đọc, viết. Cách sáng tạo trong thiết kế bài giảng, thiết kế bài học hiệu quả và thú vị

     Phân loại: 428.071 / NGH250T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006571

                          Kho Mượn: M.032511-32512

     Từ khoá:Tiếng Anh,Phương pháp giảng dạy

87.  Bí quyết học và thi IELTS : Kinh nghiệm từ các cao thủ đạt 8.0 trở lên / Knowledge link. - H. : Phụ nữ, 2018. - 288tr. ; 21cm.- (Tủ sách du học)

     Tóm tắt: Giới thiệu chung về kỳ thi IELTS, bí quyết ôn luyện IELTS, bí quyết đạt điểm cao khi thi IELTS và chia sẻ của những cao thủ IELTS...

     Phân loại: 428 / B300Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031997

                          Kho Mượn: M.032515-32516

     Từ khoá: Ielts; Tiếng Anh,Sách luyện thi

88.  Bí quyết luyện thi IELTS : Bao gồm các đề thi mẫu, đáp án và diễn giải... / Hội đồng Anh biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2017. - 491tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các kĩ thuật làm bài thi IELTS, luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học sinh đạt kết quả thi cao nhất

     Phân loại: 428 / B300Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006573

                          Kho Mượn: M.032513-32514

     Từ khoá: Ielts; Tiếng Anh,Sách luyện thi

89. Huỳnh Thị Điệp. Sổ tay viết đúng hỏi ngã / Huỳnh Thị Điệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 217tr. ; 18cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những công thức chung để viết đúng dấu hỏi ngã và bảng tra cứu đầy đủ, chính xác, giúp người sử dụng đỡ lúng túng khi không biết chắc nên đánh dấu hỏi hay ngã

     Phân loại: 495.9223 / S450T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031957

                          Kho Mượn: M.032519-32520

     Từ khoá:Tiếng Việt,Dấu thanh,Dấu hỏi,Dấu ngã,Sổ tay

90. Victoria Quỳnh Giang. 9 chiến lược học tiếng anh thành công cho người Việt : Vì sự thành công của người Việt trong môi trường toàn cầu hóa / Victoria Quỳnh Giang. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2017. - 203tr. ; 23cm.

     Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp học tiếng Anh hiệu và  nắm các kỹ năng cần thiết khi sử dụng tiếng Anh

     Phân loại: 428 / CH311C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006572

                          Kho Mượn: M.032517-32518

     Từ khoá:Ngôn ngữ,Tiếng Anh

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN

91.  Đa thức - chuỗi & chuyên đề nâng cao : Dùng cho học sinh THCS, THPT và sinh viên Cao đẳng, Đại học) / Biên soạn: Đàm Văn Nhỉ ch.b, Văn Đức Chín, Trần Thị Hồng Dung.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 364tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về vành đa thức, chuỗi luỹ thừa hình thức và những vận dụng của chúng vào việc xây dựng và giải một số bài toán thi học sinh giỏi

     Phân loại: 512 / Đ100T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006542

                          Kho Mượn: M.032351-32352

     Từ khoá:Toán,Đại số,Đa thức,Chuỗi

92. Lê Quang Ánh. Định lý cuối cùng của Fermat : Một mật mã huyền bí và định mệnh / Lê Quang Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 203tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cung cấp một số hiểu biết về Lịch sử phát triển Toán học, làm nguồn cảm hứng cho việc học Toán, một bộ môn được cho là đẹp nhất trong tất cả những bộ môn được học và được giảng dạy ở nhà trường.

     Phân loại: 510 / Đ312L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031998

                          Kho Mượn: M.032521-32522

     Từ khoá:Toán học,Định lý

93.  Lý thuyết số và chuyên đề nâng cao :  Dùng cho học sinh THCS, THPT và sinh viên cao đẳng, đại học / Đàm Văn Nhỉ chủ biên, Phạm Đức Hiệp, Lưu Bá Thắng,.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 352tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Trình bày khái niệm và nội dung về chia hết, đồng dư, biểu diễn số, định lý nhỏ Fermat, định lý Euler, phương trình nghiệm nguyên... và một số chuyên đề nâng cao

     Phân loại: 512.7 / L600T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006541

                          Kho Mượn: M.032353-32354

     Từ khoá:Chuyên đề,Lí thuyết số

94. Phạm Ngọc Anh. Các phương pháp tối ưu & ứng dụng / Phạm Ngọc Anh. - H. : Thông tin và truyền thông, 2015. - 427tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về phương pháp tối ưu giải các bài toán ứng dụng trong chuyên ngành toán học ứng dụng: các định lý tách, hàm lồi, bài toán bất đẳng thức biến phân, bài toán minimax...

     Phân loại: 519.6 / C101P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006098

                          Kho Luân chuyển: LC.005539-5541

                          Kho Mượn: M.028246-28247

     Từ khoá:Thuật toán tối ưu,Toán,Ứng dụng,Phương pháp tối ưu

95.  Trái đất và hệ mặt trời / Đặng Vũ Tuấn Sơn chủ biên. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 249tr. ; 21cm.- (Tủ sách Thiên văn học)

     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về trái đất và hệ mặt trời như: Sự hình thành của hệ mặt trời, các hành tinh, chuyển động quỹ đạo của các hành tinh, hành tinh lùn, sao chổi, khí hậu và các mùa trên trái đất...

     Phân loại: 523 / TR103Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031937

                          Kho Mượn: M.032355-32356

     Từ khoá:Trái đất,Hệ mặt trời

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG

96. Akehashi Daiji. Nuôi dạy con theo kiểu Nhật Bản. - H. : Phụ nữ. - 2T ; 21cm.

          T.1: Dành cho ông bố bận rộn / Akehashi Daiji, Ohta Tomoko minh họa, Nguyễn Song Tâm Quyên dịch, Nguyễn Thị Thu hiệu đính. - In lần thứ 2.- 2017. - 187tr.

     Tóm tắt: Cung cấp nhiều gợi ý, bí quyết thiết thực, hữu ích trong việc nuôi dạy trẻ và được trình bày thông qua hình thức những câu chuyện ngắn có hình minh họa sinh động, dễ hiểu, cuốn sách là món quà ý nghĩa dành tặng cho những ông bố bà mẹ đang và sẽ dạy con.

     Phân loại: 649 / N515D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032008

                          Kho Mượn: M.032645-32646

     Từ khoá:Giáo dục,Dạy con

97. Akehashi Daiji. Nuôi dạy con theo kiểu Nhật Bản. - H. : Phụ nữ. - 2T ; 21cm.

          T.2: Q&A: Hỏi đáp về nuôi dạy con cả gia đình cùng tỏa nụ cười / Akehashi Daiji, Ohta Tomoko minh họa, Nguyễn Song Tâm Quyên dịch, Nguyễn Thị Thu hiệu đính.- 2016. - 159tr.

     Tóm tắt: Cung cấp những cách thức nuôi dạy con dưới hình thức câu hỏi và trả lời - Q &A

     Phân loại: 649 / N515D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032009

                          Kho Mượn: M.032647-32648

     Từ khoá:Giáo dục,Gia đình,Dạy con

98. Angelo, Fay. Bí mật của con gái / Fay Angelo, Heather Anderson, Rose Stewart ; Minh họa: Julie Davey ; Liên Scherbeck dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2017. - 32tr. ; 21cm.- (Giáo dục giới tính tuổi dậy thì)

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình trưởng thành, đặc biệt là quá trình dậy thì nhằm giúp trẻ gái tìm hiểu về cơ thể và những biến đổi sẽ xảy ra

     Phân loại: 612.6 / B300M

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027218-27220

     Từ khoá:Con gái,Tuổi dậy thì

99.  Bánh ngon dễ làm / Catherine Atkinson, Rebecca Cilpin, Leonie Pratt, Fiona Watt ; Minh Vy dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 63tr. ; 18cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu công thức làm các loại kẹo, bánh và kem đơn giản như: Kẹo tim hạnh nhân, bánh táo, bánh cánh bướm, bánh dẻo anh đào, bánh muffin, bánh kem, kẹo...

     Phân loại: 641.8 / B107N

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027206-27208

     Từ khoá:Bánh,Chế biến

100. Bích Thảo. 18 trải nghiệm tuổi Teen / Bích Thảo, Thanh Lan. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 226tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những trải nghiệm, những kỹ năng giúp các bạn tuổi teen có thể hoà nhập và thành công hơn trong cuộc sống, vượt qua những thử thách cam go

     Phân loại: 646.7 / M558T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031959

                          Kho Mượn: M.032531-32532

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Tuổi mới lớn,Cuộc sống

101.  Các món canh cá / Mỹ Hạnh biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2016. - 119tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các món canh cá dễ nấu  và bổ dưỡng phù hợp với món ăn hàng ngày

     Phân loại: 641.6 / C101M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031963

                          Kho Mượn: M.032579-32580

     Từ khoá:Nấu ăn,Chế biến,Món canh

102.  Các món chay bổ dưỡng / Thanh Nguyên biên soạn; Triệu Thị chơi cố vấn. - in lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2017. - 63tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Hướng dẫn nấu các món chay thơm ngon, bổ dưỡng.

     Phân loại: 641.5 / C101M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031976

                          Kho Mượn: M.032625-32626

     Từ khoá:Nấu ăn,Món chay

103.  Các món salad trái cây - rau củ ngon tuyệt / Việt Điền biên soạn; Triệu Thị Chơi cố vấn. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2017. - 63tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện một số món salad trộn hấp dẫn và bỗ dưỡng từ trái cây và rau củ, giúp cải thiện bữa ăn cho gia đình bạn

     Phân loại: 641.8 / C101M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031977

                          Kho Mượn: M.032623-32624

     Từ khoá: Salad; Nấu ăn,Món ăn

104.  Các món sushi - cơm cuộn / Thanh Nguyên biên soạn; Triệu Thị Chơi cố vấn. - In lần 3. - H. : Phụ nữ, 2016. - 61tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu cách chế biến các món cơm cuộn Nhật bản

     Phân loại: 641.5 / C101M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031978

                          Kho Mượn: M.032621-32622

     Từ khoá: Món sushi; Nấu ăn,Món ăn,Nhật bản

105.  Các thức uống lạnh ngon & lạ miệng / Việt Điền biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2014. - 63tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu nguyên liệu và cách làm, pha chế các loại đồ uống giải khát như; Kem, cocktail, nước ép - sinh tố, trà, cà phê

     Phân loại: 641.2 / C101T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031987

                          Kho Mượn: M.032601-32602

     Từ khoá:Đồ uống,Nước giải khát,Kem,Sinh tố

106. Cairns, Julie Ann. Mật mã giàu có = The abundance code : Đập tan 7 định kiến về tiền bạc / Julie Ann Cairns; Chương Ngọc dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2018. - 239tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cung cấp bí quyết để dạy bạn trở nên giàu có, mà còn đưa ra quy trình thiết thực giúp bạn đi đến đó. Đây là một cuốn sách phải đọc đối với bất kỳ ai mong muốn làm chủ tiền bạc và cuộc sống của mình.

     Phân loại: 650.1 / M124M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032006

                          Kho Mượn: M.032587-32588

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Làm giàu,Kinh doanh

107. Cao Vĩnh Tài. Bếp Dimsum - 45 món bánh bao - bánh cuốn - bánh bột tuyệt ngon / Cao Vĩnh Tài. - H. : Phụ nữ, 2017. - 79tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các lựa chọn nguyên liệu và kĩ thuật làm 45 món bánh bao, bánh cuốn, bánh bột ngon, bổ dưỡng

     Phân loại: 641.8 / B257D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031985

                          Kho Mượn: M.032605-32606

     Từ khoá:Làm bánh,Chế biến

108. Cao Vĩnh Tài. Bếp Dimsum - 45 món mặn - há cảo - xíu mại tuyệt ngon / Cao Vĩnh Tài. - H. : Phụ nữ, 2017. - 79tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu nguyên liệu và cách chế biến các món Dimsum - món điểm tâm của Trung Quốc như: Các món hấp, món rán quen thuộc như há cảo, xíu mại, bánh bao, bánh cuốn... cho đến các món mặn đặc sắc như chân gà hấp tàu xì, đậu hũ ky chiên tôm, bách hoa sắc màu...

     Phân loại: 641.5951 / B257D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031990

                          Kho Mượn: M.032589-32590

     Từ khoá:Nấu ăn,Chế biến,Món ăn điểm tâm,Trung Quốc

109.  Chat với Teen - dành cho con gái / Nhật Linh biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2016. - 242tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức về đặc điểm tâm sinh lý, những biến đổi về thể chất tuổi dậy thì của các bạn gái

     Phân loại: 612.6 / CH110V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032000

                          Kho Mượn: M.032523-32524

     Từ khoá:Sinh lí học,Tuổi dậy thì,Con gái

110. Đặng Hoài Bắc. Thiết kế Logic số / Đặng Hoài Bắc, Nguyễn Ngọc Minh. - H. : Thông tin và truyền thông, 2015. - 460tr. ; 24cm.

     ĐTTS ghi: Học viện Công nghệ Bưu chính Viến thông

     Tóm tắt: Giới thiệu chung về thiết kế hệ thống số; cấu kiện logic khả trình (PLD); căn bản về ngôn ngữ mô tả phần cững VHDL; phương pháp thiết kế logic dùng VHDL; thiết kế các hệ thống số ứng dụng dùng VHDL

     Phân loại: 621.38150285 / TH308K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006545

                          Kho Mượn: M.032397-32398

     Từ khoá:Kĩ thuật điện tử,Mạch số,Ngôn ngữ VHDL,Tin học ứng dụng

111. Đặng Thị Việt Đức. Quản trị tri thức trong doanh nghiệp / Đặng Thị Việt Đức, Nguyễn Thu Hương. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - 163tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung về quản trị tri thức trong doanh nghiệp: Sáng tạo tri thức, nắm bắt và mã hoá tri thức, chia sẻ tri thức và cộng đồng thực hành, ứng dụng và quản lý nhân viên tri thức trong doanh nghiệp...

     Phân loại: 658 / QU105T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006547

                          Kho Mượn: M.032401-32402

     Từ khoá:Quản trị,Tri thức,Doanh nghiệp

112.  Để trở thành người phụ nữ đảm đang : Bách khoa thư cho các bà nội trợ / Quỳnh Anh biên soạn. - H. : Văn học, 2017. - 183tr. ; 24cm.- (Tri thức vàng cho cuộc sống)

     Tóm tắt: Phổ biến những kiến thức, kĩ năng học hỏi những kiến thức, kỹ năng, mẹo vặt trong nhà  bếp, kiến thức về dinh dưỡng, thực phẩm...

     Phân loại: 640 / Đ250T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006586

                          Kho Mượn: M.032627-32628

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Phụ nữ

113.  Để trở thành người phụ nữ quyến rũ : Bách khoa thư cho phụ nữ hiện đại / Thiên Thai biên soạn. - H. : Văn học, 2017. - 271tr. ; 24cm.- (Tri thức vàng cho cuộc sống)

     Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết để trở thành người phụ nữ quyến rũ Chia sẻ những bí quyết để trở thành người phụ nữ quyễn rũ từ ngoại hình đến phong thái, phong cách và trên mọi phương diện của cuộc sống

     Phân loại: 646.7 / Đ250T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006585

                          Kho Mượn: M.032629-32630

     Từ khoá:Quản lí cuộc sống cá nhân,Kĩ năng sống,Phụ nữ

114. Đinh Công Bảy. Món ăn thức uống có ích cho người viêm loét dạ dày - hành tá tràng / Đinh Công Bảy. - H. : Phụ nữ, 2017. - 199tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những món ăn thức uống thích hợp cho những người có thể khí trệ, thể tỳ vị hư hàn, thể huyết ứ, thể thấp nhiệt, thể tỳ vị hư tổn, can tỳ bất hòa, tỳ thận dương hư và cho người bị trào ngược dạ dày - thực quản

     Phân loại: 641.5 / M430Ă

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006588

                          Kho Mượn: M.032611-32612

     Từ khoá:Món ăn,Liệu pháp ăn uống,Bệnh dạ dày,Hành tá tràng

115. Đoàn Văn Đệ. Phòng và chữa bệnh loãng xương / Đoàn Văn Đệ. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 198tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Những hiểu biết chung về bệnh loãng xương, nguyên nhân gây bệnh, cách phát hiện, phòng ngừa và điều trị bằng phương pháp dùng thuốc và sử dụng dinh dưỡng bổ sung vitamin đúng cách để xương chắc khỏe

     Phân loại: 616.7 / PH431V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032005

                          Kho Mượn: M.032543-32544

     Từ khoá:Loãng xương,Phòng trị bệnh

116. Đỗ Kim Trung. Các món canh & bún đặc sắc miền Bắc / Đỗ Kim Trung. - H. : Phụ nữ, 2016. - 147tr. ; 21cm.- (Hương vị quê nhà)

     Tên sách ngoài bìa: Các món canh bún đặc sắc miền Bắc

     Tóm tắt: Giới thiệu các món canh, món bún ngon của miền Bắc Việt Nam

     Phân loại: 641.8 / C101M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031982

                          Kho Mượn: M.032615-32616

     Từ khoá:Nấu ăn,Món canh,Việt Nam

117. Đỗ Kim Trung. Các món lẩu - bún đặc sắc miền Trung / Đỗ Kim Trung. - H. : Phụ nữ, 2017. - 171tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu cách chọn nguyên liệu và phương pháp chế biến một số món lẩu bún đặc sắc miền Trung: Lẩu cua biển nấu bầu, lẩu thả, lẩu cá bè cu, bún chả cá, bún hến nước lèo, bánh canh chả cua...

     Phân loại: 641.8 / C101M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031988

                          Kho Mượn: M.032599-32600

     Từ khoá:Món ăn,Chế biển,Lấu,Miền Trung

118. Đỗ Quang Tuấn Hoàng. Đi bán đam mê : Những câu chuyện khởi nghiệp / Đỗ Quang Tuấn Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 333tr. ; 23cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết trên hành trình đi khắp các vùng miền trên cả nước, từ đô thị đến thôn quê, từ đồng bằng đến các buôn làng vùng cao để giới thiệu về những gương mặt khởi nghiệp ở Việt Nam, tại chính quê hương của mình.

     Phân loại: 650.1 / Đ300B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006592

                          Kho Mượn: M.032639-32640

     Từ khoá:Khởi nghiệp,Thành công,Làm giàu

119. Hazelton, Suzanne. Nâng tầm cuộc chơi của bạn : Đạt được thành tựu đỉnh cao từ thành công hiện tại / Suzanne Hazelto; Quốc Việt dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 182tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên cho doanh nhân tiếp tục những thử thách trên bước đường thành công  chinh phục những đỉnh cao mới

     Phân loại: 650.1 / N122T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031975

                          Kho Mượn: M.032631-32632

     Từ khoá:Thành công,Cá nhân,Kinh doanh

120. Jimmy Vinh. Khơi dậy vị giác cùng món Hàn : 65 món Hàn truyền thống & đường phố đặc sắc / Jimmy Vinh. - H. : Phụ nữ, 2017. - 79tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 65 món ăn hàn truyền thống: Món nướng, gỏi, cjaos, canh, kim chi, bánh,...

     Phân loại: 641.5 / KH462D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031962

                          Kho Mượn: M.032581-32582

     Từ khoá:Nấu ăn,Món ăn,Hàn Quốc

121. Jimmy Vinh. Thực đơn 4 món cho gia đình : Chế biến nhanh - ngon - tiện lợi / Jimmy Vinh. - H. : Phụ nữ, 2016. - 154tr. ; 21cm.- (Bếp tiết kiệm)

     Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Vinh

     Tóm tắt: Giới thiệu nguyên liệu và cách thức chế biến 30 thực đơn với 4 món ăn được xây dựng cho 4 khẩu phần ăn; giúp bạn có nhiều lựa chọn món ăn cho bữa cơm gia đình

     Phân loại: 642 / TH552Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031989

                          Kho Mượn: M.032597-32598

     Từ khoá:Chế biến,Món ăn,Nấu ăn,Thực đơn

122. Jonat, Rachel. Làm ít hơn được nhiều hơn : Hướng đến cuộc sống đơn giản có tổ chức và hạnh phúc / Rachel Jonat; Trần Nguyễn Đại Nhật dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 183tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Hướng dẫn bạn các tối giản cuộc sống trong sắp xếp công việc, nhà cửa, trang phục, tài sản để có cuộc sống hạnh phúc.

     Phân loại: 646.7 / L104-I

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031972

                          Kho Mượn: M.032637-32638

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Cá nhân,Gia đình

123. Kaehler, Kathy. Bí quyết giúp Teens khỏe, đẹp & yêu đời / Kathy Kaehler; Connie Church viết; Người dịch: Huyền Trang, Bích Ngọc. - H. : Phụ nữ, 2017. - 183tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giúp các bạn tuổi Teens những cách để có một cơ thể phát triển khỏe mạnh bằng cách tập thể dục và thực hiện các chế độ dinh dưỡng hợp lý

     Phân loại: 613.7 / B300Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006574

                          Kho Mượn: M.032529-32530

     Từ khoá:Sức khỏe,Dinh dưỡng,Tuổi thanh thiếu niên

124.  Khí công đạo gia - tăng cường miễn dịch : Hỗ trợ điều trị, phòng ngừa bệnh nhiễm trùng và ung thư / Lê Văn Vĩnh biên soạn. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 167tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Phân tích cơ chế Đông - tây y trong việc phối hợp điều trị những bệnh nhiễm trùng và ung thư và các bài tập hằng ngày để phòng, chữa bệnh.

     Phân loại: 613.7 / KH300C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031967

                          Kho Mượn: M.032567-32568

     Từ khoá:Phòng bệnh,Khí công,Điều trị,Bệnh nhiễm trùng,Ung thư

125. Kiều Bích Hương. Đây đất nước con, kia Tổ quốc mẹ : Mẹ Việt năm châu dạy con hội nhập / Kiều Bích Hương. - H. : Phụ nữ, 2018. - 271tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Qua những câu chuyện giữa các bà mẹ trên nhiều lục địa giáo dục thế hệ trẻ ý thức về những giá trị  và bản sắc dân tộc

     Phân loại: 649 / Đ126Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006581

                          Kho Mượn: M.032569-32570

     Từ khoá:Giáo dục,Nuôi dạy con,Hội nhập

126. Lâm Tiên Nhi. 70 món thức uống "take away" pha chế tại nhà / Lâm Tiên Nhi. - H. : Phụ nữ, 2017. - 79tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu cách pha chế 70 món thức uống giải khát hấp dẫn

     Phân loại: 641.8 / B112M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031980

                          Kho Mượn: M.032619-32620

     Từ khoá:Chế biến,Nước giải khát

127. Levine, Terri. Đừng quản lý hãy huấn luyện : Để trở thành nhà lãnh đạo tài ba / Terri Levine; Nguyễn Tư Thắng dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 119tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp nhắm cải thiện tinh thần làm việc của nhân viên, giữ chân, động viên nhân tài, hướng dẫn cách tạo ra năng suất và lợi nhuận cho công ty

     Phân loại: 658.3 / Đ556Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031973

                          Kho Mượn: M.032635-32636

     Từ khoá:Quản lí,Nhân lực

128. Lohmann, Raychelle Cassada. Dũng cảm lên em! : Sách hướng dẫn vượt qua sang chấn xâm hại tình dục dành cho tuổi teen / Raychelle Cassada Lohmann, Sheela Raja ; Nguyễn Hương Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 222tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện có thật của những người từng bị xâm hại tình dục nhằm hướng dẫn các em kỹ năng có thể áp dụng trong đời sống thường nhật như: Cách tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ, thiết lập bản đồ an toàn cá nhân và cách làm việc với cảm giác sợ hãi, mặc cảm hoặc trầm cảm... giúp các em lấy lại sự tự tin và an tâm để bước những bước tiếp theo trong cuộc sống

     Phân loại: 616.8 / D513C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006576

                          Kho Mượn: M.032539-32540

     Từ khoá:Tuổi mới lớn,Rối loạn tâm lí,Xâm phạm tình dục,Sách hướng dẫn

129. Lý Nam Sinh. Dán đắp thuốc trị liệu 30 bệnh thường gặp / Lý Nam Sinh; Việt Thư dịch. - Tái bản lần 1. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 183tr. ; 21cm.- (Liệu pháp dưỡng sinh)

     Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cần biết về liệu pháp dán đắp thuốc: Vị trí các huyệt vị, dược tính của các vị thuốc, những điều cần lưu ý khi dán đắp thuốc và cách dán đắp thuốc để chữa trị các căn bệnh thường gặp

     Phân loại: 615.8 / D105Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031974

                          Kho Mượn: M.032633-32634

     Từ khoá:Y học,Đông y,Dưỡng sinh

130. Mattimore, Bryan. 21 ngày cho một ý tưởng lớn : Tạo bước đột phá trong kinh doanh / Bryan Mattimore; Huỳnh Văn Thanh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2018. - 206tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng ý tưởng: khám phá đam mê sáng tạo, chiến lược tư duy sáng tạo, phương pháp sáng tạo, chọn lọc triển khai và bán các ý tưởng hay nhất

     Phân loại: 650.1 / H103M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031968

                          Kho Mượn: M.032565-32566

     Từ khoá:Ý tưởng,Kinh doanh,Doanh nghiệp

131.  Món ngon đổi bữa cuối tuần / Biên soạn: Đình Bình, Vũ Ngọc Phương. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2018. - 79tr. ; 24cm.- (Tủ sách Nữ công gia chánh. Người nội trợ thông minh)

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cần thiết cho người nội trợ về cách dùng thực phẩm tốt, mẹo nấu nướng và 30 công thức chế biến món ăn ngon, lạ miệng phù hợp cho mâm cơm ngày cuối tuần

     Phân loại: 641.5 / M430N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006589

                          Kho Mượn: M.032595-32596

     Từ khoá:Nấu ăn,Chế biến,Món ăn

132. Morotomi Yoshihiko. Cha mẹ Nhật nuôi dạy con gái / Morotomi Yoshihiko; Huệ Kusumi dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 175tr. ; 21cm.- (Tủ sách Giáo dục Nhật Bản. Bí quyết hạnh phúc khi nuôi dạy trẻ)

     Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết, nguyên tắc cơ bản của tác giả người Nhật, giúp các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con gái một cách hiệu quả bằng tình yêu thương và hạnh phúc: cơ sở xây dựng con thành con gái hạnh phúc; phương pháp phát triển học lực của con gái để dạy con thành người có tinh thần phấn đấu và quan tâm, hiểu biết; dạy con chuyện yêu đương và kết hôn, bí quyết của thiếu nữ tuyệt vời toát lên vẻ được yêu là khă năng tự khẳng định mình...

     Phân loại: 649 / CH100M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032002

                          Kho Mượn: M.032551-32552

     Từ khoá:Nuôi dạy con,Giáo dục gia đình,Nhật Bản,Con gái

133. Morotomi Yoshihiko. Cha mẹ Nhật nuôi dạy con một / Morotomi Yoshihiko; Huệ Kusumi dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 163tr. ; 21cm.- (Tủ sách giáo dục Nhật Bản. Bí quyết hạnh phúc khi nuôi dạy trẻ)

     Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp cơ bản nuôi dạy con hiệu quả, đầy ắp tình yêu và hạnh phúc của  người Nhật trong nuôi dạy con một

     Phân loại: 649 / CH100M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032001

                          Kho Mượn: M.032547-32548

     Từ khoá:Nuôi dạy con,Giáo dục gia đình,Nhật Bản

134. Morotomi Yoshihiko. Cha mẹ Nhật nuôi dạy con trai / Morotomi Yoshihiko; Huệ Kusumi dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 180tr. ; 21cm.- (Tủ sách giáo dục Nhật Bản. Bí quyết hạnh phúc khi nuôi dạy trẻ)

     Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết, nguyên tắc cơ bản của tác giả người Nhật, giúp các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con trai một cách hiệu quả bằng tình yêu thương và hạnh phúc: dạy con tự tin và khả năng cố gắng; dạy con khả năng vận động bằng cách giúp việc nhà; khắc phục sự yếu đuối; rèn luyện khả năng giao tiếp dạy con thành đàn ông có năng lực...

     Phân loại: 649 / CH100M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032003

                          Kho Mượn: M.032549-32550

     Từ khoá:Nuôi dạy con,Giáo dục gia đình,Con trai,Nhật Bản

135.  12 bí quyết nuôi dạy con thành công / Thanh Hà biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2016. - 303tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Chia sẻ 12 bí quyết nuôi dạy con thành công bằng những phương pháp khoa học như :dạy con biết tự giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, cha mẹ nên để con tự suy nghĩ, giải quyết vấn đề, hướng dẫn con trưởng thành trong môi trường hợp tác...

     Phân loại: 649 / M558H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006577

                          Kho Mượn: M.032537-32538

     Từ khoá:Giáo dục gia đình,Nuôi dạy con

136.  100 bí quyết nuôi dạy con trai thành công / Khánh Ngọc biên soạn. - In lần thứ 6. - H. : Phụ nữ, 2017. - 293tr. ; 24cm.- (Tủ sách Nuôi dạy con. Quy tắc vàng nuôi dạy con)

     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình phát triển mang đặc trưng riêng của con trai về tâm sinh lý giúp các bậc cha mẹ cách chăm sóc, nuôi nấng, giáo dục và hành xử với con trai mình phù hợp, khoa học; giúp con trai phát triển lành mạnh, khỏe khoắn cả về thể chất lẫn tinh thần, trở thành một người đàn ông chân chính

     Phân loại: 649 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006582

                          Kho Mượn: M.032559-32560

     Từ khoá:Nuôi dạy con,Con trai,Giáo dục gia đình

137.  5 phút khích lệ trẻ mỗi ngày / Ngọc Khánh biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2017. - 203tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Qua những câu chuyện chân thực với những kiến thức về giáo dục, tâm lý học giúp cho cha mẹ có thể lựa chọn thời điểm phù hợp để gợi mở và khuyến khích trẻ phát triển toàn diện về tính cách, thói quen, học tập và phẩm chất

     Phân loại: 649 / N114P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031960

                          Kho Mượn: M.032533-32534

     Từ khoá:Giáo dục gia đình,Dạy trẻ

138. Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Tư duy & công cụ / Nguyễn Đặng Tuấn Minh. - H. : Phụ nữ, 2017. - 207tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những cách tư duy trong kinh doanh, khởi nghiệp các công cụ và hành động trong khởi sự kinh doanh và đổi mới sáng tạo

     Phân loại: 658.1 / KH462N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006580

                          Kho Mượn: M.032571-32572

     Từ khoá:Doanh nghiệp,Kinh doanh

139. Nguyễn Hoàng Linh. Giảm nhiễu trong thông tin băng rộng thế hệ sau / Nguyễn Hoàng Linh. - H. : Thông tin và truyền thông, 2018. - 220tr. : minh họa ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin băng rộng và giải pháp giảm nhiễu, đánh giá tham số mô hình hệ phi tuyến trong trường hợp WCDMA thế hệ mới, một số giải pháp giảm can nhiễu trên cơ sở mô hình giảm bậc và giảm can nhiễu thông qua quản trị hệ thống mạng

     Phân loại: 621.382 / GI104N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031939

                          Kho Mượn: M.032395-32396

     Từ khoá:Giảm nhiễu,Băng thông rộng,Kĩ thuật,Thông tin,Viễn thông

140. Nguyễn Minh Thư. Ngon miệng với rau củ  - thực đơn giúp trẻ ăn rau / Nguyễn Minh Thư. - H. : Phụ nữ, 2016. - 159tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tầm quan trọng của rau củ quả đối với sự phát triển của trẻ; các giai đoạn hình thành thói quen ăn rau củ quả; bí quyết giúp trẻ hình thành thói quen ăn rau củ quả; những việc nên và không nên khi xây dựng thói quen ăn rau của trẻ...

     Phân loại: 641.5 / NG430M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006587

                          Kho Mượn: M.032613-32614

     Từ khoá:Nấu ăn,Chế biến,Rau,Trẻ em

141. Nguyễn Lan Hải. Cẩm nang giáo dục giới tính giúp trẻ tránh bị xâm hại :  "Luật bàn tay" và "nguyên tắc đồ lót" / Nguyễn Lan Hải; Minh hoạ: Nguyễn Minh Trang. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2016. - 75tr. ; 19cm.- (Học kĩ năng sống cùng chuyên gia)

     Tóm tắt: Trang bị cho cha mẹ và các em những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ trẻ bị xâm hại thân thể: Bài học giới tính đầu tiên cho trẻ, nguyên tắc đồ lót giúp trẻ tránh bị xâm hại, dạy con quý thân thể và sinh mạng...

     Phân loại: 649 / C120N

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027209-27211

     Từ khoá:Giáo dục gia đình,Giáo dục giới tính,Trẻ em

142. Nguyễn Quang Duệ. Kiểm soát thông tin trong cơ thể - Bí quyết sống khỏe, sống lâu / Nguyễn Quang Duệ. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - 152tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về năng lượng, thông tin, liên quan trực tiếp đến các cơ chế chuyển tải năng lượng - thông tin trong không gian vũ trụ và cơ thể sống tạo dựng nên sức khỏe với mục đích chính là hướng dẫn phương pháp luyện tập tăng cường sức khỏe, tuổi thọ, có cuộc sống tươi vui

     Phân loại: 615.8 / K304S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006544

                          Kho Mượn: M.032391-32392

     Từ khoá:Luyện thở,Y học,Sức khỏe,Điều trị,Bấm huyệt

143. Nguyễn Thị Diệu Thảo. 100 món ăn đổi bữa / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - H. : Phụ nữ, 2017. - 205tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 100 món ăn Điểm tâm, món đổi bữa...món truyền thống đến hiện đại

     Phân loại: 641.5 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006579

                          Kho Mượn: M.032585-32586

     Từ khoá:Nấu ăn,Ẩm thực,Việt Nam

144. Nguyễn Thị Mai Hương. Kỹ năng vàng cho nhân viên văn phòng - Đạo đức, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hợp tác, hiệu quả / Nguyễn Thị Mai Hương. - H. :  Thông tin và truyền thông, 2017. - 153tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Những kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc rèn luyện bản thân để luôn tự tin trong công việc: Đạo đức, nhân cách, làm việc hiệu quả, tinh thần trách nhiệm, xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp, phấn đấu, năng động trong công việc, chủ động trong công việc

     Phân loại: 651.3 / K600N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031938

                          Kho Mượn: M.032393-32394

     Từ khoá:Kĩ năng,Nhân viên văn phòng

145. Nguyễn Thị Thu Hậu. Các món cháo ăn dặm / Nguyễn Thị Thu Hậu. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ, 2017. - 143tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Hướng dẫn cách chọn nguyên liệu và nấu các món cháo ăn dặm từ các loại thực phẩm giàu calo, chất đạm, chất béo, can xi, sắt...

     Phân loại: 641.8 / C101M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031983

                          Kho Mượn: M.032609-32610

     Từ khoá:Chế biến,Nấu ăn,Cháo,Trẻ em

146. Nguyễn Trung Hiếu. Thiết kế điện tử tiên tiến / Nguyễn Trung Hiếu, Đặng Hoài Bắc. - H. : Thông tin và truyền thông, 2015. - 326tr. ; 24cm.

     ĐTTS ghi: Học viện Công nghệ Bưu chính Viến thông

     Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc thiết kế trong quá trình sản xuất thiết bị điện tử; các công đoạn thiết kế mạch điện tử; thiết kế điện tử dựa trên phần mềm Altium Designer và một số công cụ phần mềm khác; thiết kế mạch điện tử hoàn chỉnh

     Phân loại: 621.3815028 / TH308K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006543

                          Kho Mượn: M.032389-32390

     Từ khoá:Kĩ thuật điện tử,Mạch điện tử,Thiết kế,Tin học ứng dụng

147. Nguyễn Tuấn Anh. Vẽ kỹ thuật : Luyện tập khả năng tư duy không gian / Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thị Tuyết, Bùi Thị Hồng. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - 79tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu trình bày bản vẽ kỹ thuật, các phép chiếu, hình chiếu trục đo, hệ thống ba mặt phẳng hình chiếu, giao tuyến của mặt phẳng và khối...

     Phân loại: 604.2 / V200K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006546

                          Kho Mượn: M.032399-32400

     Từ khoá:Vẽ kĩ thuật,Lí thuyết,Bài tập

148. Ohta Tomoko. Bé táo Ringo và những người bạn trong khu rừng ánh sáng / Ohta Tomoko ; Trần Việt Hà dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 3T ; 21cm.- (Tủ sách Giáo dục Nhật Bản. Sách tranh dạy trẻ thói quen tốt)

          T.1.- 2016. - 99tr.

     Tóm tắt: Là bộ truyện tranh dạy trẻ những thói quen tốt với nội dung giáo dục sâu sắc, được thể hiện thông qua những nét vẽ dễ thương của họa sĩ Ohta Tomoko. Qua đó trẻ em sẽ thấu hiểu hơn về lòng tốt, tính trung thực, về những điều đơn giản trong cuộc sống, hoàn thiện bản thân để lớn lên có thể xây dựng một thế giới hạnh phúc

     Phân loại: 649 / B200T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027212-27214

     Từ khoá:Giáo dục gia đình,Dạy trẻ,Thói quen

149. Ohta Tomoko. Bé táo Ringo và những người bạn trong khu rừng ánh sáng. - H. : Phụ nữ, 2016. - 102tr.- (Tủ sách Giáo dục Nhật Bản. Sách tranh dạy trẻ thói quen tốt)

          T.2/ Hoàng Thu Hương dịch.- 2016. - 102tr.

     Tóm tắt: Là bộ truyện tranh dạy trẻ những thói quen tốt với nội dung giáo dục sâu sắc, được thể hiện thông qua những nét vẽ dễ thương của họa sĩ Ohta Tomoko. Qua đó trẻ em sẽ thấu hiểu hơn về lòng tốt, tính trung thực, về những điều đơn giản trong cuộc sống, hoàn thiện bản thân để lớn lên có thể xây dựng một thế giới hạnh phúc

     Phân loại: 649 / B200T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027215-27217

     Từ khoá:Giáo dục gia đình,Dạy trẻ,Thói quen

150. OJT Solutions. Giải quyết vấn đề theo phương thức Toyota / OJT Solutions; Nhóm VietFuji dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 200tr. ; 23cm.- (Bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới)

     Tóm tắt: Trình bày bí quyết tạo nên sức mạnh của Toyota; phương pháp giải quyết vấn đề dẫn đến đột phá chính là bí quyết sức mạnh của Toyota; 8 bước giải quyết vấn đề và những câu chuyện thực tiễn của các chuyên gia đào tạo đồng thời là cựu nhân viên Toyota sẽ truyền tải đến bạn đọc những tinh túy của kỹ năng này

     Phân loại: 658.4 / GI103Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006583

                          Kho Mượn: M.032557-32558

     Từ khoá:Quản lí,Bí quyết thành công,Giải quyết vấn đề

151. Phan Minh Cường. Phòng chống gián điệp trong doanh nghiệp / Phan Minh Cường, Võ Thế Chương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 133tr. ; 21cm.- (Sổ tay CEO)

     Tóm tắt: Khái quát một cách ngắn gọn nhất bao trùm cả tác phẩm, hướng dẫn các doanh nghiệp làm quen với các hoạt động của gián diệp như thế nào, cách đề phòng và phát hiện gián điệp, đặt câu hỏi gián điệp ở đâu, từ đâu mà có và chúng ta biết phải làm gì khi đã phát hiện ra gián điệp.

     Phân loại: 658.4 / PH431C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032007

                          Kho Mượn: M.032643-32644

     Từ khoá:Quản trị,Gián điệp,Doanh nghiệp,Phòng chống

152. Phan Minh Cường. Quản trị khủng bố trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả / Phan Minh Cường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 173tr. ; 21cm.- (Sổ tay CEO)

     Tóm tắt: Góp phần xác định tầm quan trọng và xây dựng một quy trình quản trị cụ thể từ việc phát hiện, nhận diện “khủng bố” trực tuyến, đến việc đưa ra cách giải quyết các tình huống khi bị khủng bố; phương pháp phòng ngừa như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất, cũng như phải thường xuyên tập dượt kỹ năng xử lý khủng hoảng để nâng cao sức đề kháng là một vấn đề tối quan trọng của doanh nghiệp hiện nay.

     Phân loại: 658.4 / QU105T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031979

                          Kho Mượn: M.032641-32642

     Từ khoá:Quản trị,Truyền thông,Trực tuyến,Khủng bố

153. Phan Thanh Lâm. Cẩm nang quản trị điều hành - Quản trị tích hợp / Phan Thanh Lâm, Phan Nguyễn Đại Nghĩa, Nguyễn Tiễn Dũng. - H. : Phụ nữ, 2017. - 448tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm kiến thức về quản trị kinh doanh trên các lĩnh vực: quản trị cảm xúc, quản trị nhóm, quản trị xung đột, quản trị dự án, quản trị sự hoàn thành...

     Phân loại: 658.4 / C120N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031969

                          Kho Mượn: M.032563-32564

     Từ khoá:Quản trị,Điều hành,Tích hợp

154. Phan Thanh Lâm. Cẩm nang quản trị điều hành - Quản trị vi mô / Phan Thanh Lâm, Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Phụ nữ, 2017. - 352tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày khái niệm về quản trị, lí thuyết về quản trị hành vi, phương pháp thực hiện khả năng lãnh đạo tích cực, quản trị bằng mục tiêu và phương pháp thiết lập mục tiêu everest, quản trị theo quá trình gantt - pret - tổ chức cuộc họp, quản trị với lòng tôn trọng - quy tắc ứng xử trong kinh doanh...

     Phân loại: 658.4 / C120N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031970

                          Kho Mượn: M.032561-32562

     Từ khoá:Quản trị,Điều hành,Vi mô

155. Phạm Hiền. Mặt trái của yêu thương : Cha mẹ Việt dạy con sai lầm và giác ngộ / Phạm Hiền. - H. : Phụ nữ, 2017. - 298tr. ; 23cm.

     Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết giúp cha mẹ tương tác với con, giác ngộ tư duy dạy con và giúp cho những đứa con của chúng ta trở nên bản lĩnh, trách nhiệm hơn với những việc mình làm. Hướng dẫn cha mẹ những phương pháp tương tác với con để vừa có thể làm bạn cùng con, vừa tạo dựng cho con sự nguyên tắc và độc lập

     Phân loại: 649 / M118T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006575

                          Kho Mượn: M.032525-32526

     Từ khoá:Giáo dục gia đình,Dạy con

156. Phạm Nguyễn. Phô mai - Cho món ngon thêm hoàn hảo / Phạm Nguyễn. - H. : Phụ nữ, 2016. - 79tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Hướng dẫn chuẩn bị nguyên liệu và cách thực hiện chi tiết 46 món ăn từ phô mai, gồm cả những món mặn vị đậm đến những món tráng miệng mát lạnh

     Phân loại: 641.6 / PH450M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006591

                          Kho Mượn: M.032591-32592

     Từ khoá: Phô mai; Nấu ăn,Chế biến,Món ăn

157. Phạm Sơn Vương. Tinh tế ẩm thực Nhật Bản - 65 món Nhật tươi ngon bổ dưỡng / Phạm Sơn Vương. - H. : Phụ nữ, 2017. - 79tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Hướng dẫn chuẩn bị nguyên liệu và cách chế biến 65 món ăn Nhật Bản như: Món sushi, khai vị, món mặn, món cơm - mì - lẩu và món tráng miệng

     Phân loại: 641.5952 / T312T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031986

                          Kho Mượn: M.032603-32604

     Từ khoá:Món ăn,Nấu ăn,Chế biến,Nhật Bản

158. Phùng Duy Đổng. Phòng ngừa và điều trị ung thư / Phùng Duy Đổng. - H. : Phụ nữ, 2017. - 184tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về ung thư và các dạng ung thư, các liệu pháp điều trị cũng như các loại thuốc, các loại thảo dược phòng chống ung thư và các bài tập hỗ trợ nâng cao sức khỏe

     Phân loại: 616.99 / PH431N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032004

                          Kho Mượn: M.032545-32546

     Từ khoá:Ung thư,Phòng trị bệnh

159.  60 món kem trái cây tuyệt ngon / Kim Nguyệt biên soạn. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ, 2016. - 63tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 60 món kem trái cây tráng miệng, hướng dẫn cách chuẩn bị nguyên liệu và chế biến có kèm theo hình ảnh minh hoạ

     Phân loại: 641.8 / S111M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031981

                          Kho Mượn: M.032617-32618

     Từ khoá:Chế biến,Kem

160. Stewart, Rose. Bí mật của con trai / Lời: Rose Stewart, Fay Angelo, Heather Anderson ; Minh họa: Jeff Taylor ; Liên Scherbeck dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2017. - 64tr. ; 21cm.- (Giáo dục giới tính tuổi dậy thì)

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình trưởng thành, đặc biệt là quá trình dậy thì nhằm giúp bé trai tìm hiểu về cơ thể và những biến đổi sẽ xảy ra

     Phân loại: 612.6 / B300M

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027221-27223

     Từ khoá:Con trai,Tuổi dậy thì

161. Thaler, Linda Kaplan. Sức mạnh của những việc nhỏ : Tại sao những việc nhỏ làm nên sự khác biệt / Linda Kaplan Thaler; Robin Koval; Nguyễn Thị Hằng dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 183tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết làm nên thành công trong công việc, cuộc sống từ những vấn đề nhỏ nhất.

     Phân loại: 650.1 / S558M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031971

                          Kho Mượn: M.032553-32554

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Kĩ năng sống

162.  Thành công theo cách khác : 27 câu chuyện khởi nghiệp vì cộng đồng từ Việt Nam và thế giới / Đinh Đức Hoàng, Nguyễn Hữu Phùng Nguyên, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Thị Quỳnh Giang. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 266tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Chia sẻ 27 câu chuyện về các doanh nhân, doanh nghiệp xã hội trong và ngoài nước cùng câu chuyện khởi nghiệp và những ước vọng lớn lao của họ trong việc hỗ trợ các nhóm yếu thế, đồng thời giải quyết những vấn đề còn tồn tại của xã hội

     Phân loại: 650.1 / TH107C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006593

                          Kho Mượn: M.032649-32650

     Từ khoá:Doanh nhân,Hoạt động xã hội,Bí quyết thành công,Doanh nghiệp

163. Thiagarajan, Maya. Dạy con thành công hơn cả mẹ hổ / Maya Thiagarajan; Dịch giả: Huyền Trang, Thủy Tiên. - H. : Phụ nữ, 2018. - 330tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Bí quyết nuôi dạy trẻ tốt nhất của phương Đông và phương Tây, cách tiếp cận của Châu Á và phương Tây trong việc làm của cha mẹ, những giá trị trong gia đình và giáo dục... bí quyết giúp con thành công

     Phân loại: 649 / D112C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006620

                          Kho Mượn: M.032679-32680

     Từ khoá:Giáo dục gia đình,Nuôi dạy con,Thành công

164. Thu Lan. Bánh mì, mứt quả ngon miệng dễ làm / Thu Lan. - H. : Phụ nữ, 2017. - 52tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu cách chọn nguyên liệu và cách chế biến các loại mứt và bánh mì như: Mứt táo, mứt dâu tây, mứt cà chùa bi, bánh mì gối trắng, bánh mì gối mè đen, bánh mì Pháp baguette...

     Phân loại: 641.8 / B107M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031984

                          Kho Mượn: M.032607-32608

     Từ khoá:Nấu ăn,Món ăn,Chế biến,Bánh mì

165.  Thuật dùng người quyết định thành công : Dụng nhân như dụng mộc / Dương Vũ biên soạn. - H. : Văn học, 2017. - 282tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Những bí quyết về thuật dùng người giúp các nhà lãnh đạo quản lý thành công: Nhận biết nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, dùng người, đề bạt, dự trữ nhân tài, tín nhiệm, quan tâm, khoan dung, quyền uy, trao quyền, khích lệ, phê bình...

     Phân loại: 658.3 / TH504D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006584

                          Kho Mượn: M.032555-32556

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Quản lí nhân sự

166. Thúy Oanh. Nước chấm chay & món ăn kèm phù hợp - món chấm Việt / Thúy Oanh, Hồng Hoa, Thanh Uyên. - H. : Phụ nữ, 2016. - 191tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các loại nước chấm chay và hướng dẫn làm một số món ăn Việt phù hợp với từng loại nước chấm như: nước mắm mặn, nước mắm chua ngọt, nước mắm chấm bánh cuốn, nước mắm chấm gỏi cuốn...

     Phân loại: 641.8 / N557C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031964

                          Kho Mượn: M.032577-32578

     Từ khoá:Nước chấm,Nấu ăn,Món chay

167. Thúy Oanh. Nước chấm chay & món ăn kèm phù hợp - Món xốt âu / Thúy Oanh, Hồng Hoa, Thanh Nguyên. - H. : Phụ nữ, 2016. - 191tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn các loại nước chấm chay và món ăn phù hợp món xốt Châu Âu như xốt me, xốt cà chua, xốt cà chua bơ, pizza xé lớp chay...

     Phân loại: 641.8 / N557C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031965

                          Kho Mượn: M.032575-32576

     Từ khoá: Món xốt; Nấu ăn,Nước chấm,Châu Âu

168. Trần Đức Anh Sơn. Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn / Trần Đức Anh Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 335tr. ; 25cm.

     Tóm tắt: Giải thích các thuật ngữ của đồ sứ ký kiểu như: thuật ngữ Bleus De Huế, thuật ngữ đồ sứ men lam Huế... Giới thiệu các mẫu đồ sứ thời Lê và Trịnh ở đàng ngoài, chúa Nguyễn ở đàng trong, thời Tây Sơn cùng các đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn

     Phân loại: 666 / Đ450S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.005548

                          Kho Mượn: M.032905

                          Kho Tra cứu: TC.002339

     Từ khoá:Việt Nam,Gốm sứ,Nhà Nguyễn

169. Trần Văn Năm. Điều trị bệnh loãng xương kết hợp y học hiện đại & cổ truyền : Loãng xương từ sinh lý đến điều trị / Trần Văn Năm. - H. : Phụ nữ, 2017. - 119tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu về sinh lý, bệnh lý của chứng loãng xương, và các phương pháp điều trị

     Phân loại: 616.7 / Đ309T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031958

                          Kho Mượn: M.032541-32542

     Từ khoá:Loãng xương,Điều trị,Chẩn đoán

170. Triệu Thị Chơi. Các món ăn khẩu vị phương Tây / Triệu Thị Chơi. - H. : Phụ nữ, 2017. - 157tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các món ăn khẩu vị phương Tây đơn giản, chế biến nhanh, ngon miệng, hiệu quả dinh dưỡng cao như: Các món salad, món xúp, món thủy hải sản, thịt heo, chim - gà - thỏ, cơm...

     Phân loại: 641.8 / C101M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031966

                          Kho Mượn: M.032573-32574

     Từ khoá:Nấu ăn,Món ăn,Phương Tây

171. Triệu Thị Chơi. Các món bánh dân dã 3 miền / Triệu Thị Chơi. - H. : Phụ nữ, 2016. - 157tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Hướng dẫn nguyên liệu, công thức, cách làm một số bánh thông dụng của ba miền Bắc - Trung - Nam

     Phân loại: 641.8 / C101M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031961

                          Kho Mượn: M.032583-32584

     Từ khoá:Phương pháp chế biến,Món bánh

172. Văn Châu. Món Việt truyền thống / Văn Châu. - H. : Phụ nữ, 2016. - 351tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu cách chế biến những món ăn đặc trưng ở các vùng miền Việt Nam

     Phân loại: 641.59597 / M430V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006590

                          Kho Mượn: M.032593-32594

     Từ khoá:Món ăn,Chế biến,Nấu ăn,Việt Nam

173. Võ Thị Minh Huệ. Tuổi dậy thì, không gì phải sợ! / Võ Thị Minh Huệ. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2017. - 199tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giúp cho trẻ hiểu những thay đổi của tuổi dậy thì, giúp các ông bố bà mẹ thấu hiểu những khó khăn của con mình và cùng thiết lập những nguyên tắc giúp mối quan hệ bố mẹ, con cái nhẹ nhàng, thắm thiết

     Phân loại: 649 / T515D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031999

                          Kho Mượn: M.032527-32528

     Từ khoá:Nuôi dạy con,Tuổi dậy thù

174. Whitelaw, Ginny. Nhà lãnh đạo thiền : 10 bước chuyển hóa từ quản trị vô hồn đến lãnh đạo tỉnh thức / Ginny  Whitelaw; Người dịch: Hồ Lê Tùng, Nguyễn Đắc Kiên, Trần Thị Ngân Hà. - H. : Phụ nữ, 2016. - 354tr. ; 23cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 10 bước chuyển hóa trong ý thức, phong cách nhằm tạo nên những nhà lãnh đạo đầy tính cách tân, những nhà lãnh đạo thành công

     Phân loại: 658.4 / NH100L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006578

                          Kho Mượn: M.032535-32536

     Từ khoá:Tâm lí lãnh đạo,Thiền

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ

175. Cẩm Vân. Kỹ thuật đan len sợi - 480 mẫu đan đẹp / Cẩm Vân. - H. : Phụ nữ, 2018. - 193tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật đan len sợi như: Cách gầy mũi (tạo hàng mũi nền), cách ra kim kết thúc mẫu đan, các mũi đan cơ bản cùng các nhóm mẫu và sơ đồ hướng dẫn cụ thể (nhóm mẫu mũi đặc, mũi chéo, mũi thủng...)

     Phân loại: 746.443 / K600T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006595

                          Kho Mượn: M.032655-32656

     Từ khoá:Thủ công,Kĩ thuật,Đan len

176. Nguyễn Thị Diệu Thảo. Kỹ thuật làm hoa giấy, hoa vải, hoa voan & hoa lá buông / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - H. : Phụ nữ, 2017. - 183tr. ; 26cm.

     Tóm tắt:          Hướng dẫn làm hoa giả từ giấy, vài, lá buông và ứng dụng trang trí của chúng trong cuộc sống

     Phân loại: 745.594 / K600T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006598

                          Kho Mượn: M.032659-32660

     Từ khoá:Nghệ thuật trang trí,Hoa trang trí,Hoa giả

177. Nguyễn Tuấn Khanh. Bước đường của Cải Lương / Nguyễn Tuấn Khanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 268tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về Cải Lương, một bộ môn nghệ thuật sân khấu bắt nguồn từ Ca Ra Bộ, biến thể của Ca Thay Phiên, và là Đờn Ca Tài Tử

     Phân loại: 792.09597 / B557Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032010

                          Kho Mượn: M.032653-32654

     Từ khoá:Cải lương,Nghệ thuật,Việt Nam

178. Nguyễn Xuân Diện. Ca trù phía sau đàn phách / Nguyễn Xuân Diện. - H. : Phụ nữ, 2017. - 231tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu về tổ nghề và hành trình ca trù trong lịch sử, nghệ thuật ca trù, sinh hoạt ca trù và đời sống đào nương

     Phân loại: 781.62009597 / C100T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006594

                          Kho Mượn: M.032651-32652

     Từ khoá:Nghệ thuật,Ca trù,Nhạc dân tộc

179. Triệu Thị Chơi. Thiết kế thời trang nữ xuân hè / Triệu Thị Chơi. - H. : Phụ nữ, 2017. - 294tr. ; 26cm.

     Tóm tắt: Hướng dẫn thiết kế trang phục, thiết kế kết cấu các bộ phận của áo, thiết kế trang phục nữ xuân - hè

     Phân loại: 746.9 / TH308K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006596

                          Kho Mượn: M.032657-32658

     Từ khoá:Thiết kế,Thời trang

180. Vanna Nguyen. 41 mẫu móc len : Hướng dẫn móc áo khoác, khăn túi, mũ, găng tay, giày đi trong nhà và một số vật dụng khác / Vanna Nguyen. - H. : Phụ nữ, 2017. - 165tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số mẫu móc len từ cơ bản đến phức tạp như: Mũi móc cơ bản, thảm trang trí, hoa trang trí khung ảnh, quả cầu giáng sinh...

     Phân loại: 746.443 / B454M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006597

                          Kho Mượn: M.032661-32662

     Từ khoá:Kĩ thuật,Móc,Len,Sợi

800 - VĂN HỌC

181. Alexievich, Svetlana. Lời nguyện cầu từ Chernobyl / Svetlana Alexievich; Nguyễn Bích Lan dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 379tr. ; 21cm.

     Phân loại: 891.73 / L462N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032034

                          Kho Mượn: M.032769-32770

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Nga

182. Baek Shin Ae. Hoàng hôn đỏ rực : Truyện ngắn / Baek Shin Ae; Người dịch: Bang Jeong Yun, Nguyễn Thị Thúy Vân. - H. : Phụ nữ, 2018. - 75tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.7 / H407H

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.032723-32725

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Hàn Quốc

183.  Bay lên : Tuyển tập truyện ngắn chọn lọc thế giới / Nguyễn Phan Quế Mai tuyển chọn và dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 331tr. ; 21cm.

     Phân loại: 808.83 / B112L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032080

                          Kho Mượn: M.032726-32727

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Thế giới

184. Besson, Philippe. Đừng tự dối mình : Tiểu thuyết / Philippe Besson; Bảo Chân dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 200tr. ; 21cm.

     Phân loại: 843 / Đ556T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032086

                          Kho Mượn: M.032709-32710

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Pháp

185. Bình Nguyên Trang. Hoa gạo cuối trời : Tản Văn / Bình Nguyên Trang. - H. : Phụ nữ, 2016. - 125tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.9228 / H401G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032031

                          Kho Mượn: M.032755-32756

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tản văn,Việt Nam

186. Bình Nguyên Trang. Những người đàn bà trở về : Thơ / Bình Nguyên Trang. - H. : Phụ nữ, 2016. - 99tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.92214 / NH556N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.032839-32841

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Thơ,Việt Nam

187. Bueno, Carlos. Lauren Ipsum và cuộc phiêu lưu tới vùng đất kỳ ảo : Câu chuyện đầy lôi cuốn về khoa học máy tính và những điều tưởng như không thể : Dành cho trẻ em từ 8 đến 15 tuổi / Carlos Bueno ; Hương Trà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 255tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / L111R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027224-27226

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi,Truyện,Mỹ

188. Bùi Anh Tuấn. Bảo kiếm và giai nhân : Tiểu thuyết dã sử / Bùi Anh Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 310tr ; 24cm.

     Phân loại: 895.92234 / B108K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006609

                          Kho Mượn: M.032811-32812

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết dã sử,Việt Nam

189.  Các bức thư giải nhất Thế giới 1972 - 2016 : Dấu ấn 30 năm Việt Nam tham gia cuộc thi quốc tế UPU. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 349tr. ; 21cm.

     Phân loại: 808.86 / C101B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031942

                          Kho Mượn: M.032405-32406

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Thư từ,Thế giới

190. Cao Thanh Mai. Chim cánh cụt biết bay : Tập truyện ngắn / Cao Thanh Mai. - H. : Văn học, 2018. - 169tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / CH310C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.005569-5571

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

191. Chu Thị Minh Huệ. Mười hai tầng trời : Tập truyện ngắn / Chu Thị Minh Huệ. - H. : Phụ nữ, 2018. - 258tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / M558H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032012

                          Kho Mượn: M.032844-32845

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

192.  Chung một con đường quân tiên phong / Phùng Văn Khai, Bảy Hưng, Nguyễn Châu Mỹ.... - H. : Lao động, 2018. - 177tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922803 / CH513M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.005560-5562

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Kí,Việt Nam

193.  Chúng con theo lời Bác dạy / Phùng Văn Khai, Thanh Bình, Trương Văn Hiệp,.... - H. : Lao động, 2018. - 237tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922803 / CH513C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032081

                          Kho Mượn: M.032721-32722

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Văn học hiện đại,Truyện kí,Việt Nam

194.  Chuyện tình của lính : Tập truyện ngắn / Trần Ngọc Dương, Nguyên Thanh, Phong Sương,... - H. : Lao động, 2018. - 233tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9223 / CH527T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032040

                          Kho Mượn: M.032749-32750

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

195. Costello, Mary. Phố Academy = Academy Street : Tiểu thuyết đương đại / Mary Costello; Hà Nguyễn dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 232tr. ; 21cm.

     Phân loại: 891.6 / PH450A

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032024

                          Kho Mượn: M.032771-32772

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Văn học nước ngoài,Ailen

196. Dạ Ngân. Người yêu dấu và những truyện khác / Dạ Ngân. - H. : Phụ nữ, 2017. - 211tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / NG558Y

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032065

                          Kho Mượn: M.032669-32670

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

197.  Dặm dài biên ải : Tập truyện ngắn / Nguyễn Trường Thanh, Nguyễn Thu Phương, Thái Chí Thanh.... - H. : Hồng Đức, 2018. - 244tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.922334 / D114D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032059

                          Kho Mượn: M.032740-32741

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Quảng Ninh

198. Dickens, Charles. Hai kinh thành : Tiểu thuyết / Charles Dickens; Đăng Thư dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 451tr. ; 24cm.

     Phân loại: 823 / H103K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006627

                          Kho Mượn: M.032914-32915

     Từ khoá:Văn học cận đại,Tiểu thuyết,Anh

199. Dili. Bình minh ở Sahara : Du ký / Dili. - H. : Phụ nữ, 2018. - 311tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922803 / B312M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032077

                          Kho Mượn: M.032730-32731

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Ghi chép,Việt Nam

200. Di Li. Đôi khi tình yêu vẫn hay đi lạc đường : Tập truyện ngắn hài hước / Di Li. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2017. - 213tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.92234 / Đ452K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032061

                          Kho Mượn: M.032800-32801

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện vui,Việt Nam

201. Diêm Liên Khoa. Nàng Kim Liên ở trấn Tây Môn : Tiểu thuyết / Diêm Liên Khoa; Minh Thương dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 185tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.1 / N106K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032023

                          Kho Mượn: M.032773-32774

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Trung Quốc

202. Dương Nghiễm Mậu. Sợi tóc tìm thấy : Tập truyện ngắn / Dương Nghiễm Mậu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 194tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922334 / S462T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032015

                          Kho Mượn: M.032835-32836

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

203. Đặng Đình Liêm. Mối tình nàng Ba Đào : Tập truyện, ký / Đặng Đình Liêm. - H. : Văn học, 2018. - 174tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / M452T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032063

                          Kho Mượn: M.032796-32797

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Kí,Việt Nam

204. Đinh Thu Hiền. Nổi tiếng có phải là một món quà? : Kí chân dung / Đinh Thu Hiền. - H. : Phụ nữ, 2016. - 403tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922803 / N452T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032022

                          Kho Mượn: M.032775-32776

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Kí,Việt Nam

205. Đoàn Thị Điểm. Một điểm tinh hoa - Thơ văn Hồng Hà nữ sĩ : Bản dịch chú và phiên âm đầy đủ nhất các tác phẩm của Đoàn Thị Điểm / Trần Thị Băng Thanh sưu tập và giới thiệu. - H. : Phụ nữ, 2018. - 639tr. ; 24cm.

     Phân loại: 895.92211 / M458Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006619

                          Kho Mượn: M.032677-32678

     Từ khoá:Văn học trung đại,Thơ,Văn,Việt Nam

206. Đỗ Trọng Khơi. Ở thế gian : Thơ / Đỗ Trọng Khơi. - H. : Phụ nữ, 2016. - 281tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92214 / Ơ460T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032020

                          Kho Mượn: M.032779-32780

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Thơ,Việt Nam

207. Đỗ Trọng Khơi. Trần trụi con người : Tập truyện ngắn chọn lọc / Đỗ Trọng Khơi. - H. : Phụ nữ, 2017. - 319tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / TR121T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032072

                          Kho Mượn: M.032867-32868

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

208. Đông Tây. Hối hận : Tiểu thuyết / Đông Tây; Nguyên Trần dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 442tr. ; 24cm.

     Tên thật tác giả: Điền Đại Lâm

     Phân loại: 895.1 / H452H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006612

                          Kho Mượn: M.032665-32666

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Trung Quốc

209. Đức Phúc. Đức Phúc - I believe I can Fly! : Tự truyện / Đào Trung Uyên, Vũ Thu Hương chắp bút. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2017. - 247tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922803 / Đ552P

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.005549-5550

                          Kho Mượn: M.032804

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tự truyện,Việt Nam

210. Glattauer, Daniel. Ân sủng cuộc đời : Tiểu thuyết / Daniel Glattauer; Lê Quang dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 404tr. ; 21cm.

     Phân loại: 833 / Â121S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032036

                          Kho Mượn: M.032736-32737

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Văn học nước ngoài,Đức

211. Glattauer, Daniel. Mãi yêu em : Tiểu thuyết / Daniel Glattauer; Lê Quang dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 250tr. ; 21cm.

     Phân loại: 833 / M103Y

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032039

                          Kho Mượn: M.032879-32880

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Văn học nước ngoài,Tiểu thuyết,Đức

212. Graves, Tracey Garvis. Tình yêu xanh thẳm : Tiểu thuyết / Tracey Garvis Graves; Nguyễn Cẩm Vân dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 475tr. ; 21cm.- (Tủ sách kì nghỉ)

     Phân loại: 813 / T312Y

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032073

                          Kho Mượn: M.032865-32866

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Mỹ

213. Griffiths, Andy. Nhà trên cây 39 tầng / Andy Griffiths; Terry Denton minh họa; Nguyễn Viết Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 344tr. ; 20cm.

     Phân loại: 899 / NH100T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.005551-5553

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Sách thiếu nhi,Việt Nam,Australia

214. Griffiths, Andy. Nhà trên cây 52 tầng / Andy Griffiths; Terry Denton minh họa; Nguyễn Viết Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 329tr. ; 20cm.

     Phân loại: 899 / NH100T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.005554-5556

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Sách thiếu nhi,Australia

215. Hendricks, Judith Ryan. Bánh mì cô đơn : Tiểu thuyết tình cảm / Judith Ryan Hendricks; Nguyễn Thị Cẩm Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 463tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Văn học hiện đại

     Phân loại: 823 / B107M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006604

                          Kho Mượn: M.032877-32878

     Từ khoá:Văn học nước ngoài,Tiểu thuyết tình cảm,Anh

216. Higgins, Kristan. Vì đó là anh : Tiểu thuyết / Kristan Higgins; Dương Hà Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 419tr. ; 24cm.

     Phân loại: 813 / V300Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006614

                          Kho Mượn: M.032863-32864

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Mỹ

217. Hoàng Anh Tú. Đàn ông cũng có điểm G : Tạp văn / Hoàng Anh Tú, Di Li, Tâm Phan. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 250tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9228 / Đ105Ô

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032066

                          Kho Mượn: M.032667-32668

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tạp văn,Việt Nam

218. Hoàng Đăng Khoa. Song hành & đối thoại / Hoàng Đăng Khoa. - Tp. hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 221tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Cuốn sách là sản phẩm của một hành trình Hoàng Đăng Khoa  đồng hành và tương tác với các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình trẻ nổi bật của Việt Nam.

     Phân loại: 895.92209 / S431H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006603

                          Kho Mượn: M.032848-32849

     Từ khoá:Phê bình văn học,Đối thoại,Nhà văn,Việt Nam

219.  Hình tượng bộ đội cụ Hồ trong văn học, nghệ thuật Việt Nam đương đại / Nguyễn Thị Tố Ninh chủ biên. - H. : Văn học, 2018. - 302tr. ; 21cm.

     Đtts ghi: Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương

     Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về hình tượng bộ đội cụ Hồ trong văn học và trong các loại hình nghệ thuật như điện ảnh, âm nhạc, mĩ thuật... của Việt Nam

     Phân loại: 895.92209 / H312T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032084

                          Kho Mượn: M.032715-32716

     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Hình tượng,Nghệ thuật,Việt Nam

220. Huỳnh Ngọc Nga. Bên kia cầu chữ Y / Huỳnh Ngọc Nga. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 267tr. ; 22cm.

     Phân loại: 895.92234 / B254K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032048

                          Kho Mượn: M.032813-32814

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện dài,Việt Nam

221. Kai Hoàng. Ngày hôm qua mắt biếc / Kai Hoàng. - H. : Phụ nữ, 2018. - 134tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.92234 / NG112H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032033

                          Kho Mượn: M.032751-32752

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Văn học thiếu nhi,Truyện,Việt Nam

222. Kenji Miyazawa. Chuyến tàu đêm trên dải ngân hà : Truyện thiếu nhi / Kenji Miyazawa; Thanh Điền dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 109tr. ; 18cm.

     Phân loại: 895.6 / CH527T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027232-27234

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện thiếu nhi,Nhật Bản

223. Kenji Miyazawa. Matasaburo - Từ phương của gió : Truyện thiếu nhi / Kenji Miyazawa; Đỗ Hương Giang dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 97tr. ; 18cm.

     Phân loại: 895.6 / M100T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027235-27237

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện thiếu nhi,Việt Nam

224. Kim Ryeo Ryeong. Lời nói dối hoa mỹ / Kim Ryeo Ryeong; Người dịch: Lee Jung Sook; Dương Thanh Hoài. - H. : Phụ nữ, 2017. - 258tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.7 / L462N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032056

                          Kho Mượn: M.032701-32702

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Hàn Quốc

225. Kim Young Ha. Anh đã trở về : Tập truyện ngắn / Kim Young Ha; Trần Hải Dương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 217tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.7 / A107Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032079

                          Kho Mượn: M.032728-32729

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Hàn Quốc

226. Kim Young Ha. Kẻ sát nhân : Tiểu thuyết / Kim Young Ha; Phạm Thị Thanh Thủy dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 159tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.7 / K200S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032070

                          Kho Mượn: M.032827-32828

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Hàn Quốc

227. Kwon Bee - Young. Ông chúa Đức Huệ / Kwon Bee - Young; Dương Thanh Hoài dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 346tr. ; 24cm.

     Phân loại: 895.7 / Ô455C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006610

                          Kho Mượn: M.032673-32674

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Việt Nam

228. Lahlum, Hans Olav. Người ruồi : Tiểu thuyết trinh thám / Hans Olav Lahlum; Huỳnh Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 370tr. ; 24cm.

     Phân loại: 839.82 / NG558R

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006602

                          Kho Mượn: M.032850-32851

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết trinh thám,Na uy

229. Leblanc, Georette. Con chim xanh hạnh phúc = The Chilren's blue bird / Georette Leblanc; Nguyễn Thành Nhân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 206tr. ; 21cm.

     Phân loại: 843 / C430C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027238-27240

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Văn học thiếu nhi,Truyện,Pháp

230. Levshin, Vladimir. Người mặt nạ đen từ nước Al-Jabr / Vladimir  Levshin, Emilia Aleksandrova; Nguyễn Tiến Dũng dịch. - H. : Thông tin và truyền thông, 2015. - 234tr. ; 21cm.- (Tủ sách Sputnik số S010)

     Phân loại: 891.73 / NG558M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.005545-5547

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Văn học thiếu nhi,Tiểu thuyết,Nga

231. Lê Minh Quốc. Ngày qua bóng ngày / Lê Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 410tr. ; 24cm.

     Phân loại: 895.922803 / NG112Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006618

                          Kho Mượn: M.032684-32685

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Nhật kí,Việt Nam

232. Linda Lê. Vượt sóng : Tiểu thuyết / Linda Lê; Phạm Duy Thiện dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 345tr. ; 21cm.

     Phân loại: 843 / V563S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032089

                          Kho Mượn: M.032705-32706

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Pháp

233. Lưu Lan Phương. Quả ngọt cuối mùa : Tập truyện ngắn / Lưu Lan Phương. - H. : Văn học, 2018. - 182tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / QU100N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032062

                          Kho Mượn: M.032798-32799

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

234. Lưu Quang Minh. Câu lạc bộ cô đơn : Tập truyện ngắn / Lưu Quang Minh. - H. : Văn học, 2018. - 263tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / C125L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032078

                          Kho Mượn: M.032732-32733

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

235. Lưu Trọng Hải. Dáng hồn đô thị : Tùy bút / Lưu Trọng Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 231tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922803 / D106H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032045

                          Kho Mượn: M.032819-32820

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tùy bút,Việt Nam

236. Ma Văn Kháng. Bãi vàng và những truyện tình nho nhỏ : Tập truyện ngắn / Ma Văn Kháng. - H. : Phụ nữ, 2018. - 249tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / B103V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032027

                          Kho Mượn: M.032763-32764

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

237. Malzieu, Mathias. Trái tim không được yêu : Tiểu thuyết / Mathias Malzieu; Rio Lâm dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 199tr. ; 21cm.- (Tủ sách kì nghỉ)

     Phân loại: 843 / TR103T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032047

                          Kho Mượn: M.032815-32816

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Văn học nước ngoài,Tiểu thuyết,Pháp

238. Margolis, Leslie. Con trai là cún = Boy are dogs / Leslie Margolis; Thanh Tâm Tân dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 267tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / C430T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027229-27231

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Văn học nước ngoài,Truyện thiếu nhi,Mỹ

239. Marsh, Katherine. Con là Mary, đâu phải ổ bánh mỳ! = Hay câu chuyện về bà mẹ phù thủy "chất nhất quả đất" : Truyện thiếu nhi / Katherine Marsh; Thu Ngọc.Lê dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 322tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / C430L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032043

                          Kho Thiếu Nhi: DV.027227-27228

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Văn học nước ngoài,Truyện thiếu nhi,Mỹ

240. McGuire, Jamie. Cú ngã tình yêu : Tiểu thuyết lãng mạn / Jamie McGuire; Đỗ Hoàng Nguyên dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 401tr. ; 24cm.

     Phân loại: 813 / C500N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006601

                          Kho Mượn: M.032852-32853

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Mỹ

241. McBride, James. Màu của nước : Tự truyện / James McBride; Nguyễn Bích Lan dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 347tr. ; 21cm.

     Phân loại: 818 / M111C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032054

                          Kho Mượn: M.032823-32824

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Văn học nước ngoài,Tự truyện,Mỹ

242. Michalak, Katarzyna. Người đàn bà vô gia cư : Tiểu thuyết / Katarzyna Michalak; Lê Bá Thự dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 295tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Văn học hiện đại

     Phân loại: 891.8 / NG558Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032053

                          Kho Mượn: M.032805-32806

     Từ khoá:Văn học nước ngoài,Tiểu thuyết,Ba Lan

243.  10 bức thư mẹ gửi con gái tuổi dậy thì / Thanh Giang biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 166tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp 10 bức thư của các bà mẹ gửi cho con gái tuổi dậy thì. Đây cũng là cuốn sổ lưu niệm, ghi lại tiếng lòng của người mẹ về thời đại của chúng ta, để ôn lại tất cả những điều tốt đẹp của thời thanh xuân.

     Phân loại: 895.9226 / M558B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032029

                          Kho Mượn: M.032759-32760

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Thư từ,Việt Nam

244. Nguyễn Bảo. Biển đêm : Tập truyện / Nguyễn Bảo. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 258tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.922334 / B305Đ

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.032744-32746

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

245. Nguyễn Bảo. Người ở thượng nguồn : Tiểu thuyết / Nguyễn Bảo. - Tái bản, có sửa chữa. - H. : Thanh niên, 2018. - 278tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.922334 / NG558Ơ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032085

                          Kho Mượn: M.032713-32714

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Việt Nam

246. Nguyễn Công Tiến. Đất khách : Tập truyện ngắn / Nguyễn Công Tiến. - H. : Dân trí, 2018. - 222tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / Đ124K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032058

                          Kho Mượn: M.032697-32698

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

247. Nguyễn Phan Hách. Sân tranh Đông Hồ : Tập truyện ngắn / Nguyễn Phan Hách. - H. : Dân trí, 2018. - 198tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / S121T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032088

                          Kho Mượn: M.032707-32708

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

248. Nguyễn Phan Quế Mai. Hạt muối rong chơi : Du ký / Nguyễn Phan Quế Mai. - H. : Phụ nữ, 2016. - 350tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922803 / H110M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032016

                          Kho Mượn: M.032787-32788

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Du kí,Việt Nam

249. Nguyễn Phước Thiên Thanh. Đường Hồ Chí Minh dưới lòng đất / Nguyễn Phước Thiên Thanh. - H. : Văn học, 2018. - 202tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9228 / Đ561H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.005566-5568

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tạp văn,Việt Nam

250. Nguyễn Quang Hưng. Năm tháng mặt người : Tản Văn / Nguyễn Quang Hưng. - H. : Phụ nữ, 2016. - 247tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9228 / N114T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032052

                          Kho Mượn: M.032807-32808

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tản văn,Việt Nam

251. Nguyễn Quốc Vương. Mùi của cố hương : Tản văn / Nguyễn Quốc Vương. - H. : Phụ nữ, 2017. - 215tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9228 / M510C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032082

                          Kho Mượn: M.032719-32720

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tản văn,Việt Nam

252. Nguyễn Tấn Phát. Ngôi sao hộ mệnh : Tiểu thuyết tự truyện / Nguyễn Tấn Phát. - Tái bản chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 399tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / NG452S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032060

                          Kho Mượn: M.032802-32803

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Việt Nam

253. Nguyễn Thanh Tú. Ba tiếng cười trào phúng trong văn học Việt Nam : Nguyễn Trãi - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Khuyến / Nguyễn Thanh Tú. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 278tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92209 / B100T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032041

                          Kho Mượn: M.032747-32748

     Từ khoá:Nguyễn Khuyến,Thơ trào phúng,Nghiên cứu văn học,Nguyễn Trãi,Nguyễn Bỉnh Khiêm

254. Nguyễn Thành Nhân. Nhà văn già và em mọi nhỏ : Tập truyện / Nguyễn Thành Nhân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 262tr. ; 22cm.

     Phân loại: 895.92234 / NH100V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032049

                          Kho Mượn: M.032809-32810

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tập truyện,Việt Nam

255. Nguyễn Thi. Mẹ vắng nhà / Nguyễn Thi; Tranh: Chihiro Iwasaki. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2016. - 78tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9223 / M200V

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027244-27246

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi,Truyện ngắn,Việt Nam

256. Ngọc Thị Lan Thái. Bóng chiều yên ả : Tập truyện / Ngọc Thị Lan Thái. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 220tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.92234 / B431C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032064

                          Kho Mượn: M.032792-32793

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

257. Nguyễn Thị Ngọc Hải. Chuyện nhà tôi - Bao giờ bước tới bờ vui? / Nguyễn Thị Ngọc Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 307tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9228 / CH527N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032074

                          Kho Mượn: M.032691-32692

     Từ khoá:Tạp văn,Việt Nam,Văn học hiện đại

258. Nguyễn Thị Ngọc Hải. Chuyện nhà tôi - Mẹ già còn ở trên Phây? / Nguyễn Thị Ngọc Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 307tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9228 / CH527N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032083

                          Kho Mượn: M.032717-32718

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tản văn,Việt Nam

259. Nguyễn Thị Ngọc Hương. Bên dòng sông hậu : Truyện, ký / Nguyễn Thị Ngọc Hương. - H. : Văn học, 2018. - 175tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / B254D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032037

                          Kho Mượn: M.032794-32795

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Kí,Việt Nam

260. Nguyễn Xuân Khánh. Miền hoang tưởng : Tiểu thuyết / Nguyễn Xuân Khánh. - H. : Phụ nữ, 2017. - 287tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / M305H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032011

                          Kho Mượn: M.032846-32847

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Việt Nam

261.  Những bức thư giải nhất Việt Nam : Dấu ấn 30 năm Việt Nam tham gia Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 312tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9226 / NH556B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031941

                          Kho Mượn: M.032407-32408

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Thư từ,Việt Nam

262. Ninh Kiều. Bún chả : Tập truyện ngắn / Ninh Kiều. - H. : Phụ nữ, 2016. - 199tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / B512C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032055

                          Kho Mượn: M.032703-32704

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

263. Olsen, Jussi Adler. Cô gái trong lồng : Tiểu thuyết trinh thám / Jussi Adler Olsen; Hoàng Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 465tr. ; 24cm.

     Phân loại: 839.81 / C450G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006615

                          Kho Mượn: M.032695-32696

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết trinh thám,Đan Mạch

264. Park Wan-Suh. Dành cho nỗi nhớ : Tập truyện ngắn / Park Wan-Suh; Nguyễn Lệ Thu dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 342tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.7 / D107C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032028

                          Kho Mượn: M.032761-32762

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Văn học nước ngoài,Truyện ngắn,Hàn Quốc

265. Parry, B.F. Mộng giới Oniria : Tiểu thuyết phiêu lưu / B. F. Parry ; Hoàng Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 2T ; 21cm.

          T.1: Vương quốc trong mơ.- 2017. - 379tr.

     Phân loại: 843 / M455G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032068

                          Kho Mượn: M.032829-32830

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết phiêu lưu,Pháp

266. Parry, B.F. Mộng giới Oniria : Tiểu thuyết phiêu lưu / B. F. Parry ; Hoàng Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 2T ; 21cm.

          T.2: Vua cát.- 2017. - 383tr.

     Phân loại: 843 / M455G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032069

                          Kho Mượn: M.032831-32832

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết phiêu lưu,Pháp

267. Phan Khánh. Đỗ Thích kỳ án : Tiểu thuyết lịch sử / Phan Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 310tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tác giả đã đưa người đọc “sống lại” một giai đoạn lịch sử khá đặc biệt cách đây trên ngàn năm với sự kiện trung tâm là Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, lên ngôi hoàng đế, lập nên nhà nước Đại Cồ Việt với kinh đô là Hoa Lư, nhưng rồi bị Đỗ Thích ám hại dẫn tới việc nhà Đinh kết thúc và mở đầu thời Tiền Lê…

     Phân loại: 895.92234 / Đ450T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032030

                          Kho Mượn: M.032757-32758

     Từ khoá:Tiểu thuyết lịch sự,Lịch sử,Việt Nam

268. Phong Lê. 85 chân dung văn hóa văn chương Việt / Phong Lê. - H. : Thông tin và truyền thông, 2018. - 797tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp, giới thiệu và nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của 85 gương mặt tiêu biểu của văn hoá, văn chương, học thuật Việt Nam như: Chu Văn An, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Phan Thúc Trực, Nguyễn Trường Tộ...

     Phân loại: 895.92209 / T104M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006548

                          Kho Mượn: M.032409

     Từ khoá:Chân dung văn học,Nghiên cứu văn học,Văn hóa,Việt Nam

269. Phùng Nguyên. Về miền tây theo dấu "người tình" : Phóng sự / Phùng Nguyên. - H. : Văn học, 2018. - 210tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922803 / V250M

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.032789-32791

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Phóng sự,Việt Nam

270. Phùng Văn Khai. Mênh mông trời nước : Tập truyện ngắn / Phùng Văn Khai. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 198tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / M256M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032071

                          Kho Mượn: M.032825-32826

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

271. Prus, Bolestaw. Búp bê : Tiểu thuyết kinh điển / Bolestaw Prus; Nguyễn Chí Thuật dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 2T ; 23cm.

          T.1.- 2017. - 627tr.

     Phân loại: 891.8 / B521B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006599

                          Kho Mượn: M.032854-32855

     Từ khoá:Văn học cận đại,Tiểu thuyết,Ba Lan

272. Prus, Bolestaw. Búp bê : Tiểu thuyết kinh điển / Bolestaw Prus; Nguyễn Chí Thuật dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 2T ; 23cm.

          T.2.- 2017. - 602tr.

     Phân loại: 891.8 / B521B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006600

                          Kho Mượn: M.032856-32857

     Từ khoá:Văn học cận đại,Tiểu thuyết,Ba Lan

273. Redondo, Dolores. Vệ sĩ vô hình : Tiểu thuyết trinh thám / Dolores Redondo; Thanh Vân dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 423tr. ; 24cm.

     Phân loại: 863 / V250S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006613

                          Kho Mượn: M.032663-32664

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết trinh thám,Tây Ban Nha

274. Rushdie, Salman. Nhà Golden : Tiểu thuyết / Salman Rushdie; Đăng Thư dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 536tr. ; 21cm.

     Phân loại: 823 / NH100G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032035

                          Kho Mượn: M.032738-32739

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Anh

275. Simsion, Graeme. Hiệu ứng Rosie : Phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết hài hước số 1 nước Úc - Dự án Rosie / Graeme Simsion; Lê Ngọc Tân dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 478tr. ; 21cm.

     Phân loại: 823 / H309Ư

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032038

                          Kho Mượn: M.032881-32882

     Từ khoá:Văn học nước ngoài,Tiểu thuyết,Anh

276. Song Tử Đông. Mặn hơn nước mắt : Phóng sự / Song Tử Đông. - H. : Văn học, 2018. - 178tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922803 / M115H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.005557-5559

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Phóng sự,Việt Nam

277. Tam Vũ. Bỗng dưng thành khổng lồ : Truyện giả tưởng dành cho trẻ em từ 10 -15 tuổi / Tam Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 111tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9223 / B455D

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027241-27243

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Văn học thiếu nhi,Truyện giả tưởng,Việt Nam

278. Tam Vũ. Người tù của đĩa bay : Dành cho trẻ em từ 10 - 18 tuổi / Tam Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 157tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / NG558T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032026

                          Kho Mượn: M.032765-32766

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

279. Tampke, Ilka. Linh tộc tái thiết thế giới : Tiểu thuyết / Ilka Tampke ; Ngô Hà Thu dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 394tr. ; 24cm.

     Phân loại: 899 / L312T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006616

                          Kho Mượn: M.032693-32694

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Văn học nước ngoài,Tiểu thuyết,Ôxtrâylia

280. Tanizaki Jun'ichirō. Tình khờ : Tiểu thuyết / Tanizaki Jun'ichirō; Nam Tử dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 304tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.6 / T312K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032042

                          Kho Mượn: M.032742-32743

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Nhật Bản

281. Thái Kim Lan. Thư gửi con / Thái Kim Lan. - H. : Phụ nữ, 2017. - 215tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9226 / TH550G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032017

                          Kho Mượn: M.032785-32786

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Thư từ,Việt Nam

282. Thanh Chương. Sổ sinh tử của Kio : Phóng sự / Thanh Chương. - H. : Văn học, 2018. - 167tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922803 / S450S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.005563-5565

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Phóng sự,Việt Nam

283. Trần Chiến. Chín bỏ làm mười : Tiểu thuyết / Trần Chiến. - H. : Phụ nữ, 2018. - 239tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / CH311B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032046

                          Kho Mượn: M.032817-32818

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Việt Nam

284. Trần Đình Sử. Trên đường biên của lí luận văn học / Trần Đình Sử. - H. : Phụ nữ, 2016. - 499tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề của lí luận văn học Marxist và lí thuyết hiện đại; thực tiễn lí luận, phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam và các khía cạnh của thi pháp học

     Phân loại: 895.92209 / TR254Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032014

                          Kho Mượn: M.032837-32838

     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Lí luận văn học,Việt Nam

285. Trần Hồng Giang. Mẹ ơi, con nhớ nhà! : Tiểu thuyết / Trần Hồng Giang. - H. : Phụ nữ, 2016. - 280tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / M200Ơ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032013

                          Kho Mượn: M.032842-32843

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Việt Nam

286. Trần Ngọc Vương. Văn học Việt Nam dòng riêng giữa nguồn chung / Trần Ngọc Vương. - H. : Thông tin và truyền thông, 2018. - 478tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu nội dung văn chương Việt Nam từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17. Những đặc điểm mang tính quy luật của sự phát triển văn học nhìn nhận qua sáng tác của một số tác giả: Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến, Tản Đà...

     Phân loại: 895.92209 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031940

                          Kho Mượn: M.032403-32404

     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Văn học trung đại,Việt Nam,Bài viết

287. Triệu Huấn. Dòng sông màu mận chín : Tập truyện / Triệu Huấn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 250tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.922334 / D431S

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.032858-32860

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

288. Trịnh Văn Quỳnh. Chinh phục năng lực đọc hiểu và làm văn : Hệ thống trọn vẹn nội dung chương trình lớp 11 và lớp 12,... / Trịnh Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Kiều Hoa. - H. : Phụ nữ, 2017. - 372tr. ; 30cm.

     Phân loại: 807 / CH312P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006617

                          Kho Mượn: M.032686-32687

     Từ khoá:Văn học,Lớp 11,Lớp 12,Sách đọc thêm

289. Truong, Elena Pucillo. Vàng trên biển đá đen / Elena Pucillo Truong; Trương Văn Dân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 265tr. ; 21cm.

     Phân loại: 853 / V106T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032044

                          Kho Mượn: M.032821-32822

     Từ khoá:Văn học nước ngoài,Tiểu thuyết,Italia

290.  Truyện ngắn đặc sắc Việt Nam về lịch sử từ 1986 đến nay / Đoàn Ánh Dương giới thiệu và tuyển chọn. - H. : Phụ nữ, 2016. - 362tr. ; 23cm.

     Phân loại: 895.9223 / TR527N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002000

                          Kho Mượn: M.032861-32862

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

291. Trương Thị Thương Huyền. Trường Sa! Trường Sa! : Tập bút ký / Trương Thị Thương Huyền, Tô Kiều Thẩm. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 236tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922803 / TR561S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032076

                          Kho Mượn: M.032734-32735

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Bút kí,Việt Nam

292. Trường An. Hồ Dương : Tiểu thuyết lịch sử / Trường An. - H. : Phụ nữ, 2017. - 2T ; 24cm.

          T.1: Ngày về Gia Định.- 2017. - 726tr.

     Phân loại: 895.92234 / H450D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006607

                          Kho Mượn: M.032869-32870

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết lịch sử,Việt Nam

293. Trường An. Hồ Dương : Tiểu thuyết lịch sử / Trường An. - H. : Phụ nữ, 2017. - 2T ; 24cm.

          T.2: Nam Bắc Đại Thống.- 2017. - 715tr.

     Phân loại: 895.92234 / H450D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006608

                          Kho Mượn: M.032871-32872

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết lịch sử,Việt Nam

294. Trường An. Thiên hạ chi vương : Tiểu thuyết lịch sử / Trường An. - H. : Phụ nữ, 2017. - 160tr. ; 25cm.

     Phân loại: 895.92234 / TH305H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006605

                          Kho Mượn: M.032875-32876

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết lịch sử,Việt Nam

295. Trường An. Thiên nhạc / Trường An. - H. : Phụ nữ, 2018. - 213tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.92234 / TH305N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032057

                          Kho Mượn: M.032699-32700

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Việt Nam

296. Trường An. Vũ tịch : Tiểu thuyết lịch sử / Trường An. - H. : Phụ Nữ, 2017. - 375tr. ; 24cm.

     Phân loại: 895.92234 / V500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006606

                          Kho Mượn: M.032873-32874

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết lịch sử,Việt Nam

297.  Trường Sa những điểm nhìn gần / Phùng Văn Khai, Nguyễn Mạnh Hùng, Chi Phan. - H. : Lao động, 2018. - 177tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922803 / TR561S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032087

                          Kho Mượn: M.032711-32712

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Kí,Trường Sa,Việt Nam

298. Tuệ An. Người chăn chim ở Nhà thờ Đức Bà : Tập truyện ngắn / Tuệ An. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 151tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.92234 / NG558C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032021

                          Kho Mượn: M.032777-32778

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

299. Varlamov, Aleksei. Ra đời : Truyện vừa / Aleksei Varlamov; Phan Xuân Loan dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 170tr. ; 21cm.

     Phân loại: 891.73 / R100Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032067

                          Kho Mượn: M.032833-32834

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện vừa,Nga

300.  Viết tiếp bản hùng ca Tây Bắc : Tác phẩm từ cuộc vận động sáng tác VHNT, báo chí chào mừng 70 năm thành lập Quân khu 2 (1946 -2016) / Hoàng Thế Sinh, Trần Cao Đàm, Vũ Quốc Khánh.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 241tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922 / V308T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.032688-32690

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Văn xuôi,Việt Nam

301. Vũ Minh Họa. Hành trình đơn thân : Tự truyện / Vũ Minh Họa. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 111tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.922803 / H107T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032025

                          Kho Mượn: M.032767-32768

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tự truyện,Việt Nam

302. Vũ Tam Huề. Miếng nhớ miếng thương : Tùy bút / Vũ Tam Huề. - H. : Phụ nữ, 2017. - 306tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922803 / M306N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032032

                          Kho Mượn: M.032753-32754

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tùy bút,Việt Nam

303. Vũ Thanh Lịch. Người hát gọi mặt trời : Tập truyện ngắn / Vũ Thanh Lịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 365tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / NG558H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032075

                          Kho Mượn: M.032675-32676

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện ngắn,Việt Nam

304. Vũ Từ Trang. Vì ai ta mãi phong trần : Chân dung văn học / Vũ Từ Trang. - H. : Phụ nữ, 2017. - 203tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92209 / V300A

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032018

                          Kho Mượn: M.032783-32784

     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Chân dung văn học,Việt Nam

305. White, Patrick. Cây người : Tiểu thuyết / Patrick White; Người dịch: Hoàng Túy, Mạnh Chương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 600tr. ; 24cm.- (Tủ sách Nobel văn chương)

     Phân loại: 899 / C126N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006611

                          Kho Mượn: M.032671-32672

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tiểu thuyết,Ôxtrâylia

306. Xuân Huy. Dưới bầu trời ngày hạ / Xuân Huy, Kỳ Muông. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 159tr. ; 18cm.

     Phân loại: 895.9228 / D558B

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.032681-32683

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Tản văn,Thơ,Việt Nam

307. Y Phương. Fừn Nèn - Củi Tết : Tản văn / Y Phương. - H. : Phụ nữ, 2016. - 247tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9228 / F555N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032019

                          Kho Mượn: M.032781-32782

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Thơ,Việt Nam

900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ

308. Amartya Sen. Người Ấn Độ thích tranh luận /  Amartya Sen; Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ biên dịch. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 405tr. ; 23cm.- (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài tiểu luận về truyền thống tranh luận lâu đời tại Ấn Độ thông qua 3 phần: Tiếng nói và tính không chính thống; văn hoá và truyền thông; nguyên nhân và bản sắc

     Phân loại: 954 / NG558Â

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006551

                          Kho Mượn: M.032414-32415

     Từ khoá:Lịch sử,Văn hóa,Con người,Ấn Độ

309.  An Nam Truyện : Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung Quốc xưa / Châu Hải Đường dịch & biên soạn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 327tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các ghi chép về Việt Nam trong 17 bộ chính sử xưa của Trung Quốc, bao trùm một khoảng thời gian dài, từ thời nhà Tần, Hán đến năm 1911, khi cuộc Cách mạng Tân Hợi chấm dứt triều đại phong kiến cuối cùng ở nước này.

     Phân loại: 959.7 / A105N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006626

                          Kho Mượn: M.032889-32890

     Từ khoá:Lịch sử,Ghi chép,Việt Nam

310.  Ấn Độ đất nước - Xã hội - Văn hóa / Chủ biên: Lê Văn Toan, Nguyễn Thị Mai Liên. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 498tr. ; 24cm.- (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về Ấn Độ trên các lĩnh vực đất nước - xã hội - văn hoá: Địa lý, lịch sử, dân số, chủng tộc, phân biệt đẳng cấp, ngôn ngữ, một số nhân vật tiêu biểu, tôn giáo, triết học, văn hoá, văn học và các bài nghiên cứu về Ấn Độ

     Phân loại: 954 / Â124Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006552

                          Kho Mượn: M.032416-32417

     Từ khoá:Ấn Độ,Đất nước,Xã hội,Văn hóa

311.  Bí sử vương triều Việt Nam & Thế giới : Sách tham khảo / Minh Châu biên soạn và sưu tầm. - H. : Dân trí, 2017. - 367tr. ; 21cm.- (Ngược dòng lịch sử)

     Tóm tắt: Đề cập đến những bí ẩn liên quan đến số phận các bậc vua chúa, hoàng hậu, công chúa... trong các vương triều phong kiến nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam và thế giới.

     Phân loại: 920.02 / B300S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032091

                          Kho Mượn: M.032883-32884

     Từ khoá:Thế giới,Lịch sử,Bí ẩn,Vương triều,Việt Nam

312.  Chiến thắng Điện Biên Phủ thắng lợi của sức mạnh Việt Nam / Vũ Thiên Bình sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Lao động, 2018. - 400tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; khẳng định đường lối lãnh đạo chiến tranh đúng đắn và sáng tạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ...

     Phân loại: 959.7041 / CH305T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006623

                          Kho Mượn: M.032901-32902

     Từ khoá:Lịch sử,Chiến dịch Điện Biên Phủ,Đường lối Cách mạng,Việt Nam

313. Đinh Công Vĩ. Chuyện tình kẻ sĩ Việt Nam / Đinh Công Vĩ. - H. : Phụ nữ, 2016. - 626tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu chuyện tình của các bậc chí sĩ Việt Nam từ xưa tới nay

     Phân loại: 959.7092 / CH527T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006624

                          Kho Mượn: M.032893-32894

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện lịch sử,Lịch sử,Việt Nam

314. Hà Minh Hồng. Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 ở khu trọng điểm (Sài Gòn - Gia Định) / Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 279tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những khảo cứu chuyên sâu của hai tác giả Hà Minh Hồng và Trần Nam Tiến về chiến trường Khu trọng điểm Sài Gòn - Gia Định, một hình thể chiến trường độc đáo và duy nhất trong thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi thực hiện tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

     Phân loại: 959.7043 / C514T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032092

                          Kho Mượn: M.032906-32907

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Tổng tiến công mùa xuân 1968,Việt Nam

315.  Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 - Thắng lợi của đàm phán hòa bình gay go nhất thế kỷ XX / Vũ Thiên Bình sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Lao động, 2018. - 399tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tập hợp ảnh tư liệu lịch sử ghi lại diễn biến các cuộc đàm phán Hiệp định Paris 27/1/1973 chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam và các nghị định, thư kèm theo đã được tiến hành trọng thể tại trung tâm các hội nghị quốc tế tại Paris

     Phân loại: 959.7043 / H307Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006622

                          Kho Mượn: M.032903-32904

     Từ khoá:Lịch sử,Hiệp định Paris,Kháng chiến chống Mỹ,Việt Nam

316.  Hoa đất Việt. - H. : Phụ nữ, 2016. - 199tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ non sông đất nước như: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Dương Vân Nga, Nguyên phi Ỷ Lan, Lương Thị Minh Nguyệt...

     Phân loại: 920.7209597 / H401Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032051

                          Kho Mượn: M.032897-32898

     Từ khoá:Danh nhân,Phụ nữ,Việt Nam

317. Nguyễn Duy Oanh. Quân dân Nam Kỳ kháng Pháp trên mặt trận quân sự và văn chương (1859 - 1885) / Nguyễn Duy Oanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 321tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Lịch sử quân dân Nam Kỳ kháng Pháp trên mặt trận quân sự và văn chương qua các giai đoạn: Từ năm 1859 đến năm 1862, sau Hoà ước 05-6-1862 đến khi mất luôn ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ năm 1867 và thời kỳ sau 1867 đến 1885

     Phân loại: 959.703 / QU121D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006629

                          Kho Mượn: M.032910-32911

     Từ khoá:Miền Nam,Việt Nam,Lịch sử,Kháng chiến chống Pháp,Quân sự,Văn chương

318. Nguyễn Thừa Hỷ. Thăng Long - Hà Nội trong mắt một người Hà Nội : Tuyển tập nghiên cứu / Nguyễn Thừa Hỷ. - H. : Thông tin và truyền thông, 2018. - 534tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Phác thảo lược sử của đô thị Thăng Long – Hà Nội từ những buổi ban đầu đến hiện tại với nhiều vấn đề được đặt ra như: Lịch sử về một quãng đời của kinh thành Thăng Long – Kẻ Chợ, phố phường, mạng lưới chợ, cộng đồng cư dân đô thị và văn hoá thị dân Thăng Long – Kẻ Chợ.... Nghiên cứu về Hà Nội thời Pháp thuộc với một đô thị lai ghép cả về ý nghĩa vật thể lẫn phi vật thể với sự mở rộng địa giới, sự chuyển biến về quy hoạch và diện mạo đô thị, sự hình thành và chuyển biến của các “Khu phố Tây”, “Khu phố Mới”...

     Phân loại: 959.731 / TH116L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006550

                          Kho Mượn: M.032412-32413

     Từ khoá:Lịch sử,Hà Nội

319.  Nước mắt hậu cung / Biên soạn và sưu tầm: Minh Châu, DSC. - H. : Dân trí, 2017. - 367tr. ; 21cm.- (Bí sử vương triều)

     Tóm tắt: Kể về những câu chuyện xảu ra ở hậu cung của các vương triều phong kiến ở nước ta và trên thế giới.

     Phân loại: 920.02 / N557M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032090

                          Kho Mượn: M.032887-32888

     Từ khoá:Vương triều,Hậu cung,Bí ẩn

320. Oberdorfer, Don. Tết ! / Don Oberdorfer; Hà Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 230tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Kể về cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn dẫn đến những tổn thất về đường lối chính trị, quân sự của Mỹ và quá trình lên kế hoạch cho cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân giải phóng Việt Nam vào Tết Mậu Thân năm 1968

     Phân loại: 959.7043 / T258

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032050

                          Kho Mượn: M.032895-32896

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ,Tổng tiến công mùa xuân 1968

321. Ohler, Irene. Con gái Bà Triệu thế kỷ 21 : Chuyện về những người phụ nữ Việt Nam ghi dấu ấn / Irene Ohler, Đỗ Thùy Dương. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2016. - 242tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Phác họa về 20 nhân vật nữ với những dấu ấn riêng biệt, độc đáo. Họ không phải là đại diện cho phụ nữ Việt Nam nhưng họ đã đạt được những thành công nhất định, trải qua những thử thách và rút ra được những bài học quý giá trong cuộc sống như: Phạm Kiều Oanh, Thảo Nguyễn Giffiths, Hoàng Ngọc Bích, Khuất Thị Hải Oanh, Hà Thị Thu Thanh...

     Phân loại: 920.7209597 / C430G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006628

                          Kho Mượn: M.032912-32913

     Từ khoá:Tiểu sử,Sự nghiệp,Phụ nữ,Việt Nam

322. Pavan K. Varma. Người Ấn Độ - Sự thật về lý do tại sao thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ Ấn Độ / Pavan K. Varma ; Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ biên dịch. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 237tr. ; 23cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu các yếu tố về văn hoá, xã hội, phát triển ánh hưởng đến hình ảnh người Ấn Độ trong thời gian tới: quyền lực, sự thịnh vượng, công nghệ và sự thoả hiệp

     Phân loại: 954 / NG558Â

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006549

                          Kho Mượn: M.032410-32411

     Từ khoá:Lịch sử,Ấn Độ,Thế kỉ 21

323. Phan Huy Xu. Du lịch Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn / Phan Huy Xu, Võ Văn Thành. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 384tr. ; 24cm.

     Phân loại: 915.97 / D500L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006621

                          Kho Mượn: M.032885-32886

     Từ khoá:Du lịch,Văn hóa,Lý thuyết,Thực tiễn

324. Phạm Hoàng Quân. Những mảnh sử rời : Nghiên cứu - Tiểu luận / Phạm Hoàng Quân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 371tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết và bài dịch của tác giả về nghiên cứu sử liệu, sử học và một số vấn đề của cuộc sống như: tượng Quận vị trí khảo, dân tộc Kinh ở Quảng Tây, Minh thực lục...

     Phân loại: 959.7 / NH556M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006630

                          Kho Mượn: M.032908-32909

     Từ khoá:Lịch sử,Xã hội,Văn hóa,Việt Nam

325. Tôn Thất Thọ. Theo dòng triều Nguyễn / Tôn Thất Thọ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2018. - 324tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết về các nhân vật lịch sử nhà Nguyễn, một số vấn đề về địa danh các địa phương và một số sự kiện lịch sử dưới thời nhà Nguyễn

     Phân loại: 959.7029 / TH205D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006625

                          Kho Mượn: M.032891-32892

     Từ khoá:Lịch sử,Nhà Nguyễn,Việt Nam

326.  Tuổi thơ tấm gương Việt = The Young age of Vietnamese Talents / Bích Nga chuyển ngữ. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2016. - 65tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Kể về những tấm gương người Việt, những tấm gương vượt khó không ngừng để đạt được công như: Bác sĩ, họa sĩ Dương Cẩm Chương, nhà giáo Đàm Lê Đức, nhà âm nhạc dân tộc học Trần Văn Khê...

     Phân loại: 920.0597 / T515T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027247-27249

     Từ khoá:Tiểu sử,Sự nghiệp,Nhân vật điển hình,Việt Nam,Sách song ngữ

327. Vũ Kim Dũng. Danh nhân văn hóa vui / Vũ Kim Dũng. - H. : Phụ nữ, 2016. - 250tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những câu chuyện lý thú  về các nhà văn hóa lớn của Việt Nam  và danh nhân văn hóa trên các lĩnh  vực văn học, hội họa, âm nhạc, điện ảnh...

     Phân loại: 920.02 / D107N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032093

                          Kho Mượn: M.032899-32900

     Từ khoá:Danh nhân,Văn hóa,Cuộc đời,Sự nghiệp

328. Willamarie Moore. Mọi điều về nước Nhật / Willamarie Moore; Kazumi Wilds; Nguyễn Viết Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 63tr. ; 28cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về đất nước và con người Nhật Bản, cuộc sống thường nhật, ngày nghỉ và ngày lễ hội cũng như ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản

     Phân loại: 952 / M428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.027250-27252

     Từ khoá:Nhật Bản,Lịch sử,Văn hóa,Sách thiếu nhi

Tin khác
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
Làm ít hơn, được nhiều hơn

Có lẽ "Phá vỡ lối mòn tư duy" không phải là cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời của bạn chỉ sau một đêm. Nhưng...
>>Xem thêm

Video sách nói
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng