TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – 89 MÙA XUÂN (03/02/1930 - 03/02/2019)

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là một bước ngoặt lịch sử của cách mạng nước ta. Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên.

Thiết thực Chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019), đồng thời giúp bạn đọc nghiên cứu một cách hệ thống tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng và sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thư viện tỉnh Quảng Ninh biên soạn thư mục chuyên đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam – 89 mùa xuân”.

Nội dung bản Thư mục bao gồm 106 tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái nhằm giúp bạn đọc tra cứu dễ dàng hơn. Hy vọng bản thư mục sẽ giúp bạn đọc tìm được những cuốn sách hay, bổ ích khi nghiên cứu về Đảng cộng sản Việt Nam trong dịp đón xuân mới 2019.

Trân trọng giới thiệu!

1. 70 năm Đảng Cộng sản Việt Nam = 70 years of the communist party of Vietnam : 1930 - 2000. - H. : Thông tấn, 2001. - 201tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Sách được trình bày bằng 2 thứ tiếng Anh - Việt, khái quát các mốc lịch sử và những thành tựu của Đảng cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ từ 1930 đến 2000, ngoài ra còn có rất nhiều ảnh tư liệu minh hoạ.

Phân loại: 324.2597071 / B112M

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001184

Từ khoá: Lịch sử, Đảng cộng sản Việt Nam, Sự kiện lịch sử, Tư liệu, ảnh, Sách song ngữ, Tiếng Anh, Tiếng Việt

2. 75 năm Đảng cộng sản Việt Nam dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (3.2.1930 - 3.2.2005) / Biên soạn: Vũ Như Khôi chủ biên, Phạm Bá Toàn, Hoàng Đức Nhuận,.... - H. : Công an nhân dân, 2005. - 655tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Khái quát quá trình lãnh đạo của Đảng ta trong 75 năm qua đối với sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Phân loại: 324.259707 / B126M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023630

Kho Mượn: MC.006701

Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam, Lịch sử,Việt Nam

3. 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam = 80 years of the communist party of Vietnam : 1930 - 2010 / Biên soạn: Vũ Quốc Khánh, Bùi Hoàng Chung, Nguyễn Thu Hương; Nguyễn trọng Phúc viết lời; Phạm Đình An dịch; Kathy Shea hiệu đính. - H. : Thông tấn, 2010. - 371tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Trình bày lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và giới thiệu danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng, chân dung, tiểu sử các đồng chí lãnh đạo Đảng từ năm 1930 đến nay

Phân loại: 324.259707 / T104M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004629

Kho Mượn: M.013460-13461

Từ khoá: Lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành trung ương, Nhân vật, Sách ảnh

4. Đan Tâm. 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam / Đan Tâm. - H. : Lao động, 2009. - 272tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tìm hiểu về quá trình lịch sử cũng như  mối quan hệ khăng khít giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với phong trao công nhân và Công đoàn Việt Nam, đồng thời đưa ra một số vấn đề thực tiễn đang đặt ra cho việc phát huy vai trò của giai cấp công nhân và công đoàn thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay

Phân loại: 324.2597071 / T104M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027469

Kho Mượn: M.010598-10599

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Giai cấp công nhân, Công đoàn, Việt Nam

4. Ngô Đăng Tri. 82 năm Đảng cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử (1930 - 2012) / Ngô Đăng Tri. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - 438tr. ; 437cm.

Tóm tắt: Lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930). Vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Phân loại: 324.2597071 / T104M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006095

Kho Mượn: M.028221-28222

Từ khoá: Đảng Cộng Sản Việt Nam, Lịch sử, Phát triển

5. Bạn bè thế giới với đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 598tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Ban đối ngoại Trung ương

Tóm tắt: Tổng kết công tác đối ngoại, ngoại giao của Đảng trong tình hình mới và điện mừng của các Đảng Cộng sản, Đảng công nhân, các tổ chức quốc tế...  gửi đến Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phân loại: 324.2597075 / B115B

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030678

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Quan hệ ngoại giao, Đại hội 12

6. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Hưng. Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam huyện Yên Hưng 1930 - 2000. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 331tr. ; 20cm

Tóm tắt: Ghi lại quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân Yên Hưng qua các thời kỳ lịch sử giai đoạn từ 1930 - 2000.

Phân loại: ĐC215 / L302S

Từ khoá: Đảng bộ huyện, Yên Hưng, Lịch sử, Địa chí, Quảng Ninh

7. Biên niên sử các Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn: Phan Ngọc Liên chủ biên, Văn Ngọc Thành, Bùi Thị Thu Hà,.... - H. : Từ điển bách khoa, 2006. - 2 tập ; 24cm. T.2.- 2006. - 1127tr.

Tóm tắt: Phác họa khá đầy đủ về lịch sử phát triển 76 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trình bày các văn kiện Đại hội và một số vấn đề: bối cảnh, nội dung, kết quả, ý nghĩa lịch sử từ Đại hội V đến Đại hội X

Phân loại: 324.2597071 / B305N

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.005761

Kho Tra cứu: TC.001714

Từ khoá:Đảng Cộng sản Việt Nam,Biên niên sử,Đại hội đại biểu,Văn kiện đại hội,Hội nghị

8. Biên niên sử các Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn: Phan Ngọc Liên chủ biên, Văn Ngọc Thành, Bùi Thị Thu Hà,.... - H. : Từ điển bách khoa, 2006. - 2 tập ; 24cm.

T.1: Biên niên sử các Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam.- 2006,H.,Từ điển bách khoa.- 1250tr.

T.2: Biên niên sử các Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.,Từ điển bách khoa,2006.- 1127tr.

Phân loại: B305N

9. Biên niên sử các Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn: Phan Ngọc Liên chủ biên, Văn Ngọc Thành, Bùi Thị Thu Hà,.... - H. : Từ điển bách khoa, 2006. - 2 tập ; 24cm.

          T.1.- 2006. - 1250tr.

Tóm tắt: Phác học khá đầy đủ về lịch sử phát triển 76 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trình bày các văn kiện Đại hội và một số vấn đề: bối cảnh, nội dung, kết quả, ý nghĩa lịch sử từ Hội nghị thành lập Đảng đến Đại hội IV

Phân loại: 324.2597071 / B305N

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.005762

Kho Tra cứu: TC.001713

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Biên niên sử, Đại hội đại biểu, Văn kiện đại hội, Hội nghị

10. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 5.1975 - 12.1995 : Đề tài độc lập cấp Nhà nước KXĐL 92-20 / Biên soạn : Nguyễn Quý chủ biên, Lê Xuân An, Chu Đăng Bảo,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 598tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tập sách bao gồm các sự kiện được sắp xếp trình tự thời gian và có chọn lọc nhằm trình bày 1 cách súc tích, đường lối, chủ trương của Đảng, phong trào cách mạng thực hiện đường lối chủ chương của Đảng, của quần chúng nhân dân, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Phân loại: 324.2597071 / B305N

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019762

Kho Mượn: MC.001160

Từ khoá: Biên niên sử, Sự kiện lịch sử, Đảng cộng sản Việt Nam

11. Các cuộc khởi nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo (1930 - 1945) / Trần Nhu chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 314tr. ; 21cm.- (70 năm thành lập nước)

Tóm tắt: Giới thiệu diễn biến các cuộc khởi nghĩa, từ cuộc khởi nghĩa Châu Văn Liêm 1930 đến Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945

Phân loại: 959.703 / C101C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029978

Kho Mượn: M.025464-25465

Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Khởi nghĩa, Đảng cộng sản Việt Nam, Việt Nam

12. Lê Mậu Hãn. Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 146tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát các cương lĩnh cách mạng của Đảng và trình bày nội dung các cương lĩnh cách mạng của Đảng ta từ khi thành lập nước đến nay.

Phân loại: 324.2597071 / C101C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028788

Kho Mượn: M.016486-16487

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh chính trị

13. Lê Mậu Hãn. Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2001. - 148tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát các cương lĩnh cách mạng của Đảng và trình bày nội dung các cương lĩnh cách mạng của Đảng ta từ khi thành lập nước đến nay.

Phân loại: 324.2597071 / C101C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017940

Kho Mượn: MC.001104

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh, Cách mạng

14. Các Đại hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2011) / Biên soạn: Nguyễn Trọng Phúc ch.b, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Quốc Bảo.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 858tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Trình bày quá trình hình thành , xây dựng và phát  triển của ta thông qua những sự kiện, hoạt động chính trị quan trọng của các kỳ Đại hội và Hội nghị ban chấp hành trung ương của Đảng thời kỳ 1930-2011

Phân loại: 324.2597071 / C101Đ

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004987

Kho Mượn: M.017169

Từ khoá: Đảng Cộng Sản Việt Nam, Lịch sử, Đại hội đại biểu

15. Lê Mậu Hãn. Các đại hội Đảng cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 139tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu các kỳ đại hội Đảng cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập Đảng 3.2.1930 đến nay bao gồm 8 kỳ Đại hội. Mỗi Đại hội nêu rõ các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng để toàn dân thưc  hiện và đề ra các phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu cho những năm tiếp theo

Phân loại: 324.259707 / C101D

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017028

Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh, Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Cừ, Việt Nam

16. Các văn bản chỉ đạo và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI "Một số vấn đề cáp bách về xây dựng Đảng hiện nay". - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 272tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu văn bản chỉ đạo và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI "Một số vấn đề cáp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đề ra thực trạng và giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân

Phân loại: 324.2597071 / C101V

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029084

Kho Mượn: M.019011-19012

Từ khoá: Văn bản, Nghị quyết, Hội nghị, Đảng Cộng sản Việt Nam

17. Cương lĩnh và chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam : Từ năm 1930 đến nay. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 479tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu một số cương lĩnh và chiến lược cách mạng của Đảng ta từ năm 1930 đến nay.

Phân loại: 324.2597071 / C561L

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027723

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh, Chiến lược

18. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2001. - H. : Chính trị Quốc gia, 2001. - 63tr. ; 15cm.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX thông qua ngày 2 tháng 4 năm 2001.

Phân loại: 324.2597071 / Đ309L

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.001108

Kho Tra cứu: TC.001098

Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kện Đại hội, Điều lệ

19. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam : Hình ảnh, văn kiện, điều lệ, các bài tham luận, các bài viết / Nguyễn Đức Cường sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Thời đại, 2011. - 303tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Cung cấp một số hình ảnh, văn kiện, điều lệ, bài trích tham luận về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 12/1/2011

Phân loại: 324.2597071 / Đ103H

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004901

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc, Văn kiện, Điều lệ

20. Đảng cộng sản Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển. - H. : Văn hóa thông tin, 2014. - 427tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Sự ra đời và lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thắng lợi vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong lịch sử 85 năm xây dựng và phát triển

Phân loại: 324.2597071 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005725

Kho Mượn: M.024634-24635

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Phát triển, Việt Nam. - H. : Văn hóa thông tin, 2014. - 427tr. ; 27cm.

21. Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 1226tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về quá trình xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 80 năm

Phân loại: 324.259707 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004628

Kho Mượn: M.013458-13459

Từ khoá: Chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam, Cách mạng dân tộc, Bài viết

22. Đảng cộng sản Việt nam các Đại hội và Hội nghị Trung ương / Lê Mậu Hãn chủ biên. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 222tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Ghi lại những tư liệu chủ yếu phản ánh hoạt động của Đảng ta trong các kỳ đại hội và hội nghị Trung ương trước

Phân loại: 324.2597071 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.015874

Kho Mượn: MC.001103

Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng, Hội nghị Trung ương

23. Lê Mậu Hãn. Đảng cộng sản Việt Nam các Đại hội và Hội nghị Trung ương / Biên soạn: Lê Mậu Hãn ch.b; Nguyễn Bá Linh, Nguyễn Văn Thư,.... - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 174tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Ghi lại những tư liệu chủ yếu phản ánh hoạt động của Đảng ta trong bảy đại hội trước

Phân loại: 324.2597071 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013879

Kho Mượn: MC.001431

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng, Hội nghị Trung ương

24. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 247tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Quá trình Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống, kinh tế, chính trị xã hội

Phân loại: 324.2597071 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027546

Kho Mượn: M.010883-10884

Từ khoá: Lãnh đạo, Sự nghiệp đổi mới, Đảng cộng sản Việt Nam

25. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ tổ quốc thời kỳ đổi mới / Biên soạn: Nguyễn Vĩnh Thắng (ch.b), Vũ Quang Đạo, Vũ Như Khôi,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 238tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày tư duy, quan điểm, chủ trương của Đảng và thành tựu của Đảng trong quá trình lãnh sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Đồng thời đưa ra một số phương pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Phân loại: 324.2597071 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024854

Từ khoá: Quan điểm chính trị, Tư tưởng chính trị, Đảng cộng sản Việt Nam, Bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam

26. Đoàn Minh Huấn. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng, củng cố Nhà nước (1986 - 1996) : Sách chuyên khảo / Đoàn Minh Huấn. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 303tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Gồm 3 chương: chương 1: những năm đầu xây dựng, củng cố nhà nước theo tư duy đổi mới của Đảng (tháng 12-1986 đến tháng 6 - 1991); chương 2: Đảng tăng cường lãnh đạo xây dựng, củng cố nhà nước trong bối cảnh lịch sử mới (tháng 6-1991 đến tháng 6-1996); chương 3: những thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng củng cố nhà nước 1986 – 1996

Phân loại: 324.25970755 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028254

Kho Mượn: M.013740-13741

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lãnh đạo, Nhà nước, Việt Nam

27. Phạm Gia Đức. Đảng cộng sản Việt Nam mười mốc son lịch sử / Phạm Gia Đức, Lê Hải Triều. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 150tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Giới thiệu một cách hệ thống 10 sự kiện chính trị trọng đại từ Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

Phân loại: 324.2597071 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.018444

Kho Mượn: MC.002411

Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng, Đại hội đại biểu, Lịch sử Đảng, Việt Nam

28. Mạch Quang Thắng. Đảng cộng sản Việt Nam những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng / Mạch Quang Thắng. - H. : Lao động, 2007. - 558tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Trình bày những quan điểm cơ bản về Đảng Cộng sản, Đảng cầm quyền và những vấn đề cốt  yếu nhất trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Phân loại: 324.259707 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.003289

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng, Quan điểm chính trị, Việt Nam

29. Trần Đình Huỳnh. Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị / Trần Đình Huỳnh, Mạch Quang Thắng. - H. : Sự thật, 1991. - 93tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày khải niêmh hệ thống chính trị và hệ thống chính trị trong chủ nghĩa xã hội, nêu lên vị trí, vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị Việt Nam

Phân loại: 324.259707 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010953

Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam, Chính trị, Chủ nghĩa xã hội, Việt Nam

30. Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước / Tuyển chọn: Trần Thị  Thu Hương, Triệu Quang Tiến, Vũ Quang Vinh,.... - H. : Lý luận chính trị, 2008. - 445tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết của các nhà lãnh đạo, quản lý, khoa học,... về quá trình Đảng ta hoạch định đường lối đổi mới toàn diện của nước ta trong giai đoạn hiện nay

Phân loại: 324.25970755 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004235

Kho Mượn: M.009890

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đổi mới tư duy, Chính trị, Xã hội, Kinh tế, Việt Nam

31. Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc / Giàng Seo Phử chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. - 671tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Tập hợp các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam và các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.

Phân loại: 324.2597071 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005505

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện, Hồ Chí Minh, Dân tộc

32. Đảng cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước / Biên soạn: Nguyễn Hữu Đức ch.b, Nguyễn Huy Bang. - H. : Quân đội nhân dân, 2003. - 698tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Hệ thống những quan điểm, chủ chương, mục tiêu cụ thể của Đảng cộng sản Việt Nam từ đại hội VI đến nay. Nêu các thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội từ năm 1995 - 2002, đề ra chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến 2010

Phân loại: 324.2597071 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002355

Kho Mượn: MC.001224

Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam, Đường lối, Chiến lược phát triển, Chiến lược kinh tế

33. Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác cải cách bộ máy hành chính và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước / Biên soạn: Nguyễn Danh Tiên, Đỗ Xuân Tuất, Nguyễn Ngọc Hân. - H. : Lao động, 2005. - 599tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Giới thiệu một số văn kiện, nghị quyết của Đảng và một số bài viết về công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Trình bày những văn bản quản lí nhà nước và một số bài viết về doanh nghiệp cùng với quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp.

Phân loại: 324.259707 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002746

Kho Mượn: MC.001179

Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ máy nhà nước, Cổ phần hoá, Doanh nghiệp nhà nước, Việt Nam, Cải cách

34. Đảng cộng sản Việt Nam với công tác vận động thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước / Biên soạn: Nguyễn Văn Hùng Ch.b, Trịnh Xuân Giới, Đỗ Quang Tuấn,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2001. - 188tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Phân tích đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới công tác vận động thanh niên của Đảng ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Phân loại: 324.2597071 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017933

Kho Mượn: MC.001196

Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam, Vận động, Thanh niên, Công tác Đảng

35. Đảng Cộng sản Việt Nam với Đại hội IX Công đoàn Việt Nam. - H. : Lao động, 2004. - 303tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu các bài phát biểu của các đồng chí trong Trung ương Đảng về đánh giá của Đảng đối với giai cấp công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ vừa qua, định hưóng cho phong trào trong thời gian tới

Phân loại: 331.8 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.022097

Kho Mượn: MC.001618

Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam, Đại hội công đoàn, Việt Nam, Công nhân, Công đoàn

36. Đảng Cộng sản Việt Nam với Đại hội X Công đoàn Việt Nam. - H. : Lao động, 2009. - 452tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tập hợp một số bài phát biểu quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng ở Trung ương và địa phương, bộ ngành và ccác địa phương trong đại hội X công đoàn Việt Nam

Phân loại: 331.809597 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027470

Kho Mượn: M.010600-10601

Từ khoá: Công đoàn, Đảng Cộng sản Việt Nam, Bài phát biểu, Việt Nam

37. Trần Đình Thắng. Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính Nhà nước : Sách chuyên khảo / Trần Đình Thắng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 350tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Phân tích những vấn đề lí luận và thực tiễn về vấn đề cải cách nền hành chính nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng

Phân loại: 351.597 / Đ106C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028926

Kho Mượn: M.017200-17201

Từ khoá: Hành chính, Cải cách hành chính, Đảng Cộng Sản, Việt Nam

38. Bộ đại học và Trung học chuyên nghiệp. Đề cương bài giảng lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam : Dùng trong các trường Đại học. - In lần 4, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Nxb. Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1980. - 268tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày và làm rõ vai trò tổ chức, lãnh đạo của Đảng thể hiện ở các đường lối chủ trương chiến lược và sách lược của Đảng trong từng giai đoạn và thời kì lịch sử. Khái quát những chính trong quá trình phát triển lịch sử của Đảng.

Phân loại: 324.2597071 / Đ250C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.005843

Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam, Lịch sử Đảng, Bài giảng

39. Đề cương giải thích các Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần V của Đảng cộng sản Việt Nam : Dùng cho báo cáo viên. - H. : Sách giáo khoa Mác - Lênin, 1982. - 110tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Nội dung làm rõ những vấn đề trong Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ V Đảng cộng sản Việt Nam

Phân loại: 324.2597071 / Đ250C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.006273

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội, Việt Nam

40. Điện và lời chào mừng Đại hội lần thứ IV Đảng cộng sản Việt Nam. - H. : Sự thật, 1977. - 390tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Bao gồm các điện và lời chúc mừng của các nước trên thế giới trước thắng lợi Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IV.

Phân loại: 324.2597071 / Đ305V

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.004658

Kho Mượn: MC.001223

Từ khoá: Đại hội, Việt Nam, Điện chào mừng, Đảng cộng sản Việt Nam

41. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2001. - H. : Chính trị Quốc gia, 2001. - 63tr. ; 15cm.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX thông qua ngày 2 tháng 4 năm 2001.

Phân loại: 324.2597071 / Đ309L

Từ khoá: Điều lệ, Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kện Đại hội

42. Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá X) và quy định thi hành Điều lệ Đảng. - In lần thứ 2. - H. : Lý luận chính trị, 2007. - 119tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu về Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng. Trình bày những quy định thi hành điều lệ Đảng.

Phân loại: 324.2597071 / Đ309L

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025628

Kho Mượn: M.003951-3952

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ Đảng, Xây dựng Đảng

43. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2001. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 39tr. ; 21cm.- (Tủ sách chi bộ)

Tóm tắt: Trình bày toàn văn điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX thông qua ngày 22/4/2001

Phân loại: 324.2597071 / Đ309L

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001405

Từ khoá: Điều lệ, Đảng Cộng sản Việt Nam

44. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII thông qua ngày 1 tháng 7 năm 1996. - H. : Chính trị quốc gia, 1996. - 64tr. ; 15cm.

Tóm tắt: Giới thiệu 46 điều lệ của Đảng được đại hội lần VIII thông qua ngày 1/7/1996

Phân loại: 324.2597071 / Đ309L

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000506

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc

45. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19 tháng 1 năm 2011. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 46tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng. Nội dung 48 điều trong Điều lệ đảng viên quy định về Đảng viên, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, cơ quan lãnh đạo của Đảng từ cơ sở đến Trung ương, tổ chức Đảng trong quân đội, công an, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp, khen thưởng và kỷ luật, chấp hành Điều lệ Đảng

Phân loại: 324.2597071 / Đ309L

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.020940

Từ khoá: Điều lệ Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam

46. Đảng cộng sản Việt Nam. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam : Do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV thông qua. - H. : Ban chấp hành trung ương, 1977. - 145tr. ; 11cm.\

Tóm tắt: Toàn văn Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, do đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 thông qua.

Phân loại: 3KV / Đ309L

Từ khoá:Điều lệ, Đảng cộng sản Việt Nam

47. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng / Biên soạn: Lê Mậu Hãn, Trình Mưu, Mạch Quang Thắng. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 385tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Hệ thống lại quá trình hình thành và sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nêu rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Phân loại: 324.25970709 / GI108T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024715

Kho Mượn: M.001507-1508

Từ khoá: Giáo trình, Lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam, Kháng chiến chống Mỹ, Kháng chiến chống Pháp, Thời kì quá độ, Việt Nam

48. Giáo dục, rèn luyện thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 2003. - 567tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về thanh niên và công tác thanh niên. Ghi nhận những cống hiến to lớn của Thế hệ thanh niên Việt Nam trong lịch sử xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN

Phân loại: 324.2597 / GI108D

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002262

Kho Mượn: MC.001272

Từ khoá:Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,Giáo dục truyền thống,Công tác thanh niên,Việt Nam,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đảng Cộng sản Việt Nam

49. Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam : Dùng trong các trường Đại học, cao đẳng / Chủ biên : Lê Mậu Hãn, Trình Mưu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 349tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Nêu quá trình trưởng thành, phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối chiến lược cách mạng của Đảng qua các thời kỳ, các giai đoạn cách mạng từ năm 1945 đến nay trong những bối cảnh lịch sử gắn liền với hoạt động xây dựng một chính Đảng cách mạng theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Phân loại: 324.25970709 / GI108T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.022301

Kho Mượn: MC.001163

Từ khoá: Lịch sử, Đảng cộng sản Việt Nam, Nghiên cứu lịch sử, Đường lối cách mạng, Việt Nam, Tư liệu lịch sử

50. Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam : Dùng cho hệ lý luận chính trị cao cấp / Biên soạn: Trần Văn Bình ch.b, Hoàng Vinh, Phạm Duy Đức,... - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 281tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Trình bày các chuyên đề về lý luận, quan điểm đường lối văn hoá của Đảng với những vấn đề thực tiễn nảy sinh qua đời sống văn hoá dân tộc.

Phân loại: 306 / GI108T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.020977

Kho Mượn: MC.003339

Từ khoá: Lí luận văn hóa, Đường lối văn hóa, Đảng cộng sản Việt Nam, Giáo trình

51. Nguyễn Thị Thanh. Hỏi & đáp lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam : Dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên các trường đại học cao đẳng / Nguyễn Thị Thanh, Phạm Đức Kiên. - H. : Đại học Quốc gia, 2008. - 187tr. ; 21cm.- (Tủ sách học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản và quan trọng về môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam đồng thời giới thiệu những thành tựu nghiên cứu mới nhất về Lịch sử Đảng theo tinh thần đại hội X của Đảng

Phân loại: 324.25970709 / H428V

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026535

Kho Mượn: M.007469-7470

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Tổ chức Đảng, Sách hỏi đáp

52. Hội nhập quốc tế và phát triển bên vững  - Kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Dân chủ Đức. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 326tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương

Tóm tắt: Gồm các bài tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Pháp, Đảng xã hội dân chủ Đức  phản ánh thực tiễn củacủa quá trình hội nhập quốc tế

Phân loại: 327.1 / H452N

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030667

Từ khoá: Hội nhập quốc tế, Phát triển bền vững, Việt Nam, Pháp, Đức

53. Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc : Phát triển khoa học, hài hoà trong xây dựng kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa - lý luận và thực tiễn. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 339tr. ; 22cm.

Tóm tắt: Giới thiệu những bài tham luận của các nhà khoa học nghiên cứu lí luận và thực tiễn, những người làm công tác lí luận của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hội thảo "Phát triển khoa học, hài hoà trong xây dựng kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa - Lý luận và thực tiễn" năm 2007

Phân loại: 324.2 / H452T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026425

Kho Mượn: M.006989

Từ khoá: Đảng Cộng sản, Xã hội XHCN, Lí luận, Hội thảo, Việt Nam, Kinh tế, Trung Quốc

54. Hội thảo lý luận giữa Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng cộng sản Trung Quốc : Xây dựng Đảng cầm quyền - kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc : Hà Nội, ngày 16 - 18 tháng 2 năm 2004. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 322tr. ; 22cm.

Tóm tắt: Tập hợp các tham luận của các nhà khoa học nghiên cứu lý luận và thực tiễn, những người làm công tác lý luận, tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng cộng sản Trung Quốc trình bày trong cuộc hội thảo được tổ chức tại Hà Nội ngày 16 đến ngày 18 tháng 2 năm 2004

Phân loại: 324.259707 / H452T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021979

Kho Mượn: MC.001105

Từ khoá: Hội thảo, Lí luận, Đảng cộng sản Trung Quốc, Xây dựng Đảng, Đảng cộng sản Việt Nam

55. Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam : Đề cương thông báo nhanh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 120tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội X.  Liệt kê danh sách Ban Chấp hành Trung ương khoá X, danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá X do Đại hội lần thứ X  của Đảng bầu ra

Phân loại: 324.2597071 / K258Q

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024709

Kho Mượn: M.001501

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc, Điều lệ đảng, Ban chấp hành Trung ương

56. Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Quý chủ biên, Nguyễn Trọng Phúc, Trịnh Nhu. - H. : Chính trị Quốc gia. - 21cm.

1: Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc và các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam (1911 - 1929).- H.,Chính trị Quốc gia,2007.- 343tr.

T.2: Đảng lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.- H.,Chính trị Quốc gia,2007.- 1115tr.

Tập 3: Đảng lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc 1945 - 1954.- H.,Chính trị Quốc gia,2008.- 1042tr.

Phân loại: L302S

57. Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Quý chủ biên, Nguyễn Trọng Phúc, Trịnh Nhu. - H. : Chính trị Quốc gia. - 21cm.

T.3: Đảng lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc 1945 - 1954 / ....- 2009. - 1042tr.

Tóm tắt: Ghi lại thời kỳ Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo cách mạng từ tháng 9/1945, thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đến tháng 7/1954, ký Hiệp định Giơnevơ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Phân loại: 324.25970752 / L302S

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027804

Kho Mượn: M.011641

Từ khoá: Lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam, Biên niên sử, Kháng chiến chống Pháp

58. Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn: Trịnh Nhu chủ biên, Nguyễn Trọng Phúc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 21cm.

T.1: Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc và các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam (1911 - 1929).-2007.-343tr.

Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi Nguyến Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc đến các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam (1911 - 1929)

Phân loại: 324.259707 / L302S

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025963

Kho Mượn: M.005113-5114

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Biên niên sự kiện, Lịch sử, Cách mạng giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh

59. Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn: Trịnh Nhu ch.b, Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Quý. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 21cm.

T.2: Đảng lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1930 - 1945).-2008.-1115tr.

Tóm tắt: Trình bày các sự kiện phản ánh quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945

Phân loại: 324.25970752 / L302S

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026433

Kho Mượn: M.007008

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Cách mạng

60. Lịch sử biên niên Đảng cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 21cm.

T.3: Đảng lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc 1945 - 1954 / Biên soạn: Nguyễn Quý ch.b, Trịnh Nhu, Nguyễn Trọng Phúc, ....- 2009. - 1042tr.

Tóm tắt: Khắc họa những sự kiện trong thời kì lịch sử từ năm 1945 - 1954: Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng lao động Việt Nam lãnh đạo Cách mạng từ tháng 9-1945, thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến tháng 7 - 1945, kí hiệp định Giơnevơ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Phân loại: 324.25970752 / L302S

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.020988

Từ khoá: Lịch sử, Sự kiện lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Việt Nam

61. Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam huyện Ba Chẽ : Sơ thảo. - Quảng Ninh : [Knxb]. - 19cm.

ĐTTS ghi : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba chẽ

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Ba Chẽ từ năm 1945 – 1975

Phân loại: ĐC21 / L302S

Từ khoá: Đảng bộ huyện, Huyện, Ba chẽ, Địa chí, Lịch sử, Quảng Ninh

62. Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Ba Chẽ : Sơ thảo. - Quảng Ninh : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ, 1989. - 19cm.

T.1.-1989.-1945 - 1954.-166tr.

Tóm tắt: Trình bày quá trình thành lập và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng bộ huyện Ba Chẽ từ năm 1945 đến 1975.

Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000237-239

Từ khoá: Lịch sử, Đảng bộ, Ba chẽ, Quảng Ninh

63. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hải Ninh - Quảng Ninh. Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam huyện Hải Ninh : Sơ thảo. - Quảng Ninh : Nxb. Huyện uỷ Hải Ninh, 1990. - 123tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát tình hình kinh tế, chính trị và xã hội huyện Hải Ninh trong công cuộc đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách mạng (3/1945 - 3/1947) và lãnh đạo nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/3/1947 - 2/8/1954)

Phân loại: ĐC215 / L302S

Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Đảng bộ Hải Ninh, Huyện, Hải Ninh, Công tác xây dựng Đảng

64. Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Hải Ninh : Sơ thảo. - Quảng Ninh : Ban Chấp hành đảng bộ huyện Hải Ninh, 1990. - 19cm.

T.1: 1941 - 1954. - 1990. - 123tr.

Tóm tắt: Khái quát tình hình kinh tế, chính trị và xã hội huyện Hải Ninh trong công cuộc đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách mạng (3/1945 - 3/1947) và lãnh đạo nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/3/1947 - 2/8/1954) dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Hải Ninh

Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000526

Từ khoá: Lịch sử,Đảng bộ, Huyện, Hải Ninh, Xây dựng Đảng, Địa chí, Quảng Ninh

65. Lịch sử đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam huyện Yên Hưng : Sơ thảo. - Quảng Ninh : Nxb. Quảng Ninh, 1986. - 19cm.

T.1: 1939 - 1955.-1986.-118tr.

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử ra đời và phát triển Đảng bộ huyện Yên Hưng, đề cập vai trò lãnh đạo trong cuộc đấu tranh bảo vệ và củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng chế độ mới ở Yên Hưng từ những năm 1939 đến 1955

Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000184-186

Từ khoá: Đảng bộ huyện, Yên Hưng, Địa chí, Đảng cộng sản Việt Nam, Quảng Ninh

66. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Hưng. Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam huyện Yên Hưng 1930 - 2000 / Biên soạn: Triệu Quang Tiến chủ biên, Nguyễn Xuân Sớ, Chu Đàm Nguyên,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 331tr. ; 20cm

Tóm tắt: Ghi lại quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân Yên Hưng qua các thời kỳ lịch sử giai đoạn từ 1930 - 2000.

Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000997-998

Từ khoá: Đảng bộ huyện, Yên Hưng, Lịch sử, Địa chí, Quảng Ninh

67. Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam thị trấn Quảng Yên : Sơ thảo. - Quảng Ninh : Đảng bộ thị trấn Quảng Yên, 1999. - 19cm

T.1:1930 - 1998.-1999.-157tr.

Tóm tắt: Các sử kiện lịch sử và tư liệu của Đảng bộ thị trấn Quảng Yên phản ánh về một thời kì lịch sử của Đảng bộ và nhân dân địa phương. Tổng kết một cách khái quát những diễn biến đã qua, quá trình hình thành và ra đời của Đảng bộ trong đấu tranh, xây dựng và phát triển

Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000704-705

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, Quảng Yên, Địa chí, Quảng Ninh

68. Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam thị trấn Quảng Yên. - Quảng Ninh : Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Quảng Yên. - 19cm.

Tóm tắt: Quá trình lịch sử đấu tranh cách mạng đầy hy sinh gian khổ nhưng oanh liệt hào hùng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Quảng Yên trong đấu tranh, xây dựng và phát triển

Phân loại: ĐC215 / L302S

Từ khoá: Lịch sử, Lịch sử địa phương, Đảng bộ địa phương, Quảng Yên, Địa chí Quảng Ninh, Thị trấn, Huyện

69. Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh : Sơ thảo / Biên soạn: Nguyễn Thanh Lương chủ biên, Đăng Thao, Nguyễn Thanh Sỹ,.... - Quảng Ninh : Tỉnh ủy Quảng Ninh, 1985. - 19cm

T.1: 1928 - 1945.-1985.-222tr.

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành những tổ chức cộng sản đầu tiên ở khu mỏ Quảng Ninh và những hoạt động của tổ chức Đảng cộng sản trong những năm 1930 - 1931; 1936 - 1939 và chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền và cách mạng tháng tám ở Quảng Ninh

Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000381

Từ khoá: Đảng bộ tỉnh, Sơ thảo, Lịch sử, Địa chí, Quảng Ninh, Thời kì 1928 – 1945

70. Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam xã Phong Cốc : 1945 - 2000. - Quảng Ninh : Ban chấp hành Đảng bộ xã Phong Cốc, 2004. - 273tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Trình bày có hệ thống những chặng đường vẻ vang trong lao động, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng và phát triển của  Đảng bộ xã Phong Cốc giai đoạn 1945 - 2000, đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ

Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001357

Từ khoá: Xã Phong Cốc; Đảng bộ, Lịch sử, Yên Hưng, 1945 - 2000, Địa chí, Quảng Ninh

71. Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam xã Yên Giang (1930 - 2000) / Biên soạn: Vũ Mạnh Thông, Hoàng Văn Tập, Phạm Thị Mậu. - Quảng Ninh : Ban chấp hành Đảng bộ xã Yên Giang, 2004. - 171tr. ; 19cm

Tóm tắt: Quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ và nhân dân xã Yên Giang giai đoạn 1930 – 2000

Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001358-1359

Từ khoá: Lịch sử, Đảng bộ cơ sở, Yên Hưng, Địa chí, Quảng Ninh

72. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Trích văn kiện Đảng. - H. : Sách giáo khoa Mác - Lênin, 1978. - 19cm.

T.1 : 1930 - 1945. - 1978.- 422tr.

Tóm tắt: Giới thiệu những Văn kiện Đảng từ năm 1930 đến năm 1945

Phân loại: 324.2597071 / L302S

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.004774, VN.005038

Từ khoá: Lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

73. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 1995. - 19cm.

T.2: 1954 - 1975. - 1995. - 761tr.

Tóm tắt: Tóm lược nội dung đường lối, chiến lược và sách lược cách mạng của Đảng. Vận dụng trong khoa học và nghệ thuật lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo giai đoạn 1954 - 1975.

Phân loại: 324.2597071 / L302S

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.000443

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Chiến lược

74. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam : Chương trình cao cấp. - H. : Sách giáo khoa Mác - Lênin, 1986. - 19cm.

T.3 : Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc 1954 - 1975. -  1986.- 200tr.

Tóm tắt: Gồm những bài học kinh nghiệm của Đảng ta trong công cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc đó là những bài học về đường lối chiến lược quân sự, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, đoàn kết các nước Đông Dương để đánh bại kẻ thù. Xây dựng chính quyền cách mạng, xây dựng CNXH ở miền Bắc

Phân loại: 324.25970709 / L302S

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.008666

Từ khoá: Lịch sử, Đảng cộng sản Việt Nam, Sự nghiệp cách mạng, Cách mạng xã hội chủ nghĩa, Miền Bắc, Việt Nam

75. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Chương trình cao cấp. - H. : Sách giáo khoa Mác - Lênin, 1986. - 19cm.

T.1 : 1920 - 1954. - 1986.- 336tr.

Tóm tắt: Gồm những bài học kinh nghiệm của Đảng ta trong công cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc đó là những bài học về đường lối chiến lược quân sự, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, đoàn kết các nước Đông Dương để đánh bại kẻ thù. Xây dựng chính quyền cách mạng, xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc sau khi đất nước hoàn toàn độc lập

Phân loại: 324.25970709 / L302S

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.008481

Từ khoá: Lịch sử, Lịch sử hiện đại, Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử Đảng

76. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Chương trình sơ cấp lý luận chính trị. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 129tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Đề cập vai trò của Đảng Cộng sản trong các cuộc đấu tranh cách mạng, khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945, đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược 1945 - 1954 và tiến hành đồng thời 2 cuộc chiến lược cách mạng, thực hiện giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1954 - 1975 và đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ 1975 đến nay

Phân loại: 324.2597071 / L302S

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019678

Từ khoá: Lí luận chính trị, Giáo trình, Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử Đảng, Chương trình sơ cấp

77. Lời chào mừng Đại hội VI Đảng cộng sản Việt Nam. - H. : Sự thật, 1987. - 244tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Gồm những lời chào mừng của các đoàn đại biểu quốc tế tại đại hội VI Đảng cộng sản Việt Nam cũng như các điện mừng của các Đảng cộng sản, các phong trào giải phóng dân tộc và các bạn bè trên khắp thế giới gửi tới chúc mừng.

Phân loại: 324.2597071 / L462C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.009367

Kho Mượn: MC.001216

Từ khoá: Lời chào mừng, Đại biểu, Đảng Cộng sản Việt Nam

78. Lý luận và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác dân vận. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 240tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và những kinh nghiệm công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phân loại: 324.2597071 / L600L

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005502

Kho Mượn: M.023898

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Công tác dân vận

79. Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn: Đinh Xuân Lý chủ biên, Nguyễn Ngọc Hà, Đoàn Minh Huấn,.... - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 21cm.

T.1: Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.,Chính trị quốc gia,2007.- 364tr.

Phân loại: M458S

80. Một số chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Biên soạn: Đinh Xuân Lý chủ biên, Nguyễn Ngọc Hà, Đoàn Minh Huấn,.... - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 21cm.

T.1.- 2007. - 364tr.

Tóm tắt: Giới thiệu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình hình thành, phát triển đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phân loại: 324.259707 / M458S

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026994

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử

81. Nguyễn Hữu Tri. Một số vấn đề đổi mới tổ chức bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Hữu Tri, Nguyễn Thị Phương Hồng. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 222tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày sơ lược và hệ thống những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính Đảng của giai cấp vô sản và Đảng cộng sản cầm quyền

Phân loại: 320 / M458S

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021473

Kho Mượn: MC.008662

Từ khoá: Chính trị, Đảng cộng sản Việt Nam

82. Lê Văn Yên. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Văn Yên. - H. : Lao động, 2005. - 160tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Nghiên cứu làm rõ những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trên đường sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam. Tìm hiểu quá trình hoạt động trong phong trào cộng sản quốc tế và sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam

Phân loại: 959.704092 / NG527A

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.022985

Kho Mượn: MC.000992

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam, Sự nghiệp cách mạng, Lịch sử

83. Những mốc son lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 80 năm lãnh đạo cách mạng. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 219tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Luận giải khách quan, khoa học về lý luận và tiễn quá trình tổ chức lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay.

Phân loại: 324.259707 / NH556M

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028382

Kho Mượn: M.014463

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Sự kiện lịch sử

84. Những nội dung chủ yếu của Văn kiện Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam. - Quảng Ninh : Nxb. Quảng Ninh, 1987. - 113tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt một số vấn đề cơ bản trong các Văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ VI

Phân loại: 324.2597071 / NH556N

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000229

Từ khoá: Văn kiện, Văn kiện đại hội, Đại hội Đảng, Địa chí, Quảng Ninh

85. Những nội dung chủ yếu của Văn kiện Đại hội VI Đảng cộng sản Việt Nam. - Quảng Ninh : Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 1987. - 113tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt một số vấn đề cơ bản trong các Văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ VI

Phân loại: ĐC2 / NH556N

Từ khoá: Văn kiện, Văn kiện đại hội, Đại hội Đảng, Lần thứ 6, Địa chí, Quảng Ninh

86. Những nội dung chủ yếu của Văn kiện Đại hội VI Đảng cộng sản Việt Nam. - Quảng Ninh : Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 1987. - 113tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt một số vấn đề cơ bản trong các Văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ VI

Phân loại: ĐC2 / NH556N

Từ khoá: Văn kiện, Văn kiện đại hội, Đại hội Đảng, Lần thứ 6, Địa chí, Quảng Ninh

87. Những nội dung chủ yếu của Văn kiện Đại hội VI Đảng cộng sản Việt Nam. - Quảng Ninh : Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 1987. - 113tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt một số vấn đề cơ bản trong các Văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ VI

Phân loại: ĐC2 / NH556N

Từ khoá: Văn kiện, Văn kiện đại hội, Đại hội Đảng, Lần thứ 6, Địa chí, Quảng Ninh

88. Những nội dung chủ yếu của Văn kiện Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam. - Quảng Ninh : Nxb. Quảng Ninh, 1987. - 113tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt một số vấn đề cơ bản trong các Văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ VI

Phân loại: 324.2597071 / NH556N

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.009701

Từ khoá: Văn kiện, Văn kiện đại hội, Đại hội Đảng, Địa chí, Quảng Ninh

89. Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Tài liệu tham khảo nội bộ / Biên soạn: Nguyễn Hồng Vinh chủ biên, Đào Duy Quát, Nguyễn Viết Thông,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 270tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Vài nét cơ bản về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận. Nhận dạng và phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng phê phán các quan điểm sai trái, thù địch

Phân loại: 324.259707 / PH250P

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026968

Kho Mượn: M.020966

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng chính trị, Tài liệu tham khảo

90. Đinh Xuân Lý. Quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam / Đinh Xuân Lý. - H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 204tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế Kỉ XX. Đồng thời giới thiệu quá trình hình thành và phất triển của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phân loại: 324.25970709 / QU100T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025546

Kho Mượn: M.003777-3778

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Cách mạng giải phóng dân tộc, Cương lĩnh chính trị, Việt Nam

91. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam về công tác biên phòng / Biên soạn: Nguyễn Khánh Bật chủ biên, Hồ Trọng Lâm, Hoàng Minh Hiếu,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2001. - 435tr. ; 22cm.

Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài tham luận của các nhà sử học, nhà quân sự, nhà nghiên cứu tại hội thảo khoa học tìm hiểu đường lối quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam về công tác biên phòng và vai trò của lực lượng an ninh biên giới trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Phân loại: 335.4346 / QU105Đ

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019498

Kho Mượn: MC.000886

Từ khoá: Lực lượng vũ trang, Bộ đội biên phòng, Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh

92. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hoá, văn nghệ - Những mốc phát triển / Biên soạn: Đinh Xuân Dũng chủ biên, Nguyễn Xuân Đức, Nguyễn Quang Điền,.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2011. - 235tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu những bước phát triển về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Phân loại: 324.2597071 / QU105Đ

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028430

Kho Mượn: M.014732-14733

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Quan điểm, Văn hóa, Văn nghệ

93. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI : Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 148tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu một số nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992...

Phân loại: 324.2597071 / T103L

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030820

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết, Đại hội

94. Tập bài giảng lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam : Dùng trong các trường Đại học. - In lần thứ 3, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1977. - 482tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Bài giảng về những sự kiện trong quá trình thành lập và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò lãnh đạo, chủ trương đường lối chính sách, sách lược, chiến lược của Đảng trong từng thời kỳ của cách mạng Việt Nam.

Phân loại: 324.25970709 / T123B

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.004065

Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam, Lịch sử Đảng, Giáo trình

95. Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt Nam : Từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 1976. - H. : Sự thật, 1977. - 224tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu một số tham luận về những vấn đề cơ bản trong đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng

Phân loại: 320.09597 / TH104L

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.004475

Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu, Tham luận

96. Ngô Đăng Tri. Tiến trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (1930 - 2016) / Ngô Đăng Tri. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016. - 483tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Trình bày tiến trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (1930 - 2016) được chia thành 7 thời kì: Thời kì 1920 - 1930, Thời kì 1930-1945, Thời kì  1945 - 1954, Thời kì 1954 - 1975, Thời kì  1975 - 1986, Thời kì  1986 - 1996, Thời kì 1996 – 2016

Phân loại: 324.2597075 / T305T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006096

Kho Mượn: M.028219-28220

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Phát triển, Việt Nam

97. Tiếng hát dâng Đảng Cộng sản Việt Nam : Tập bài hát. - H. : Văn hóa, 1977. - 64tr. ; 22cm.

Tóm tắt: Tập hợp những bài hát về Đảng Cộng sản Việt Nam

Phân loại: 782.42 / T306H

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.000203-204

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Bài hát

98. Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các đại hội và hội nghị Trung ương (1930 - 2002) / Nguyễn Trọng Phúc chủ biên. - H. : Lao động, 2003. - 1566tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chính yếu của báo cáo chính trị và các báo cáo khác trog đại hội theo thời gian. Đồng thời nêu những nội dung căn bản của các nghị quyết trung ương Đảng sau mỗi kỳ đại hội.

Phân loại: 324.2597071 / T310H

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.001169

Kho Tra cứu: TC.001404

Từ khoá: Đại hội, Hội nghị, Đảng cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu, Lịch sử Đảng, Đại hội Đảng, Việt Nam

99. Tìm hiểu môn học Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam : Dưới dạng hỏi & đáp / Biên soạn: Bùi Kim Đỉnh ch.b, Nguyễn Quốc Bảo, Hoàng Thị Điều. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lý luận chính trị, 2007. - 130tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình hình thành và sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nêu rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cuộc kháng chiến được trình bày dưới dạng các câu hỏi đáp

Phân loại: 324.259707 / T310H

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025602

Kho Mượn: M.003898-3899

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Sách hỏi đáp

100. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Trích văn kiện Đảng. - H. : Sách giáo khoa Mác - Lênin, 1978. - 19cm.

T.2 : 1945 - 1954 .- 1978 .- 356tr.

Tóm tắt: Giới thiệu những Văn kiện Đảng từ năm 1945 đến năm 1954

Phân loại: 324.2597071 / L302S

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.005039

Từ khoá: Văn kiện, Lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam

101. Nguyễn Trung Thu. Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hóa mới / Nguyễn Trung Thu. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. - 367tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu của tác giả đề cập tới những vẫn đề cơ bản trong đường lối cũng như chỉ đạo thực tiễn về hoạt động văn hóa, văn nghệ của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phân loại: 335.4346 / T550T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029374

Kho Mượn: M.022009-22010

Từ khoá: Đảng Cộng Sản Việt Nam, Hồ Chí Minh, Đường lối, Văn hóa, Văn nghệ

102. Nguyễn Văn Chung. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Chung. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 154tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới

Phân loại: 335.4346 / T550T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028556

Kho Mượn: M.015421

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục, Đảng Cộng sản Việt Nam

103. Phạm Quốc Thành. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Quốc Thành. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 200tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Trình bày vai trò của Nguyễn Ái Quốc từ lúc chủ động tìm đường giải phóng dân tộc, cho đến chuẩn bị tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam

Phân loại: 324.59707092 / V103T

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005649

Kho Mượn: M.023905

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh, Lãnh tụ cách mạng

104. Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng cộng sản Việt Nam : Chương trình chuyên đề dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 105tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những vấn đề cơ bản về dân tộc và quan hệ dân tộc trên thế giới, chủ trương, chính sách về vấn đề dân tộc của Đảng và Nhà nước ta

Phân loại: 305.8009597 / V121Đ

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019684

Kho Mượn: MC.001640

Từ khoá: Dân tộc học, Chính sách dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam

105. Vấn đề về tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng cộng sản Việt Nam : Chương trình chuyên đề dùng cho cán bộ, Đảng viên cơ sở. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 155tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội, tình hình tôn giáo ở Việt Nam, những chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta

Phân loại: 200.9597 / V121Đ

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019689

Kho Mượn: MC.000686

Từ khoá: Tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam, Tôn giáo

106. Xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế: Thách thức, kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc / Phạm Minh Chính, Lưu Kỳ Bảo, Vũ Văn Hiền.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 232tr. ; 21cm.

Đầu TTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về những thách thức mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gặp phải trong vấn đề xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế;  Những kết quả quan trọng đã đạt được trong quá trình xây dựng Đảng tại Việt Nam và tại Trung Quốc hiện nay

Phân loại: 324.2597075 / X126D

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032377

Từ khoá: Xây dựng Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Kinh nghiệm

Thư viện Quảng Ninh
Tin khác
Cuộc thi Đại sứ văn hóc đọc năm 2020
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng