TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1943 - 27/7/2020)

Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7) là ngày Lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm những anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh trong những cuộc chiến tranh nhằm bảo vệ nền độc lập của đất nước. Trong dịp kỷ niệm này, chính quyền các cấp, các đoàn thể trên khắp cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để tri ân các thế hệ thương binh, liệt sỹ, những người có công với cách mạng.

Nhân ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng thiệu tới quý độc giả thư mục sách chuyên đề: “Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1943-27/7/2020)”. Thư mục tập hợp các tư liệu nói về những người thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, các vấn đề về chế độ, chính sách cũng như những tấm gương anh hùng liệt sỹ. Thông qua thư mục nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, từ đó phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

1.  Bác Hồ với thương binh - liệt sĩ. - H. : Quân đội nhân dân, 1997. - 213tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu những bài nói, bài viết, thư từ, trích dẫn và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh liệt sĩ. Giới thiệu hồi ức của một số thương binh liệt sĩ có vinh dự được gặp Bác.

Phân loại: 335.4346 / B101H

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016042

                       Kho Mượn: MC.000815-816

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Thương binh, Liệt sĩ, Việt Nam

2. Chế độ khen thưởng, ưu đãi người có công với cách mạng và người có thành tích xây dựng, bảo vệ tổ quốc: 164 câu hỏi và trả lời. - H. : Thống kê, 1999. - 275tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Gồm 164 câu hỏi và trả lời về: các hình thức khen thưởng của nhà nước ta từ trước tới nay ; Chính sách khen thưởng, ưu đãi người có công với cách mạng ; Các hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Phân loại: 344.597

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017419

                       Kho mượn: MC.003325

Từ khoá: Thi đua XHCN, Công tác thi đua, Danh hiệu thi đua, Chế độ đãi ngộ, Chế độ khen thưởng, Việt Nam.

3.  Chính sách lao động - thương binh và xã hội trong công cuộc đổi mới / Nguyễn Thị Hằng chủ biên. - H. : Lao động xã hội, 2001. - 168tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về lao động các các vấn đề xã hội trong công cuộc đổi mới của Việt Nam. Trình bày những lý luận thực tiễn về chính sách và biện pháp đối với những vấn đề về lao động, việc lam, thương binh, liệt sĩ, người có công, xoá đói giảm nghèo.

Phân loại: 361.6 / CH312S

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.018898

                       Kho Mượn: MC.002018

Từ khoá: Chính sách xã hội, Lao động, Thương binh, Việt Nam

4. Chính sách ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa của nhà nước Việt Nam hiện nay / Nguyễn Mạnh tuyển chọn và hệ thống. - H. : Lao động, 2017. - 383tr. ; 28cm.

Tóm tắt: Giới thiệu đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và công tác đền ơn đáp nghĩa của nhà nước ta hiện nay cũng như các quy định pháp luật hiện hành về chính sách ưu đãi người có công của Chính phủ

Phân loại:  344.59703

Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006397

                       Kho mượn: M.030499

Từ khóa: Chế độ chính sách, Chính sách ưu đãi , Người có công, Việt Nam .

5.  Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị về việc tổ chức kỷ niệm 44 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/1991) // Quảng Ninh. - 1991. - Ngày 18 tháng 6(số 3490). - Tr.1

Tóm tắt: Nhân dịp kỉ niệm 44 năm Ngày thương binh liệt sĩ UBND tỉnh đã ra chỉ thị 782 CT/UB ngày 4/6/1991 Yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện tốt việc tổ chức kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ.

Phân loại: ĐC222

Từ khoá: Quảng Ninh, Chỉ thị, UBND tỉnh, Thương binh liệt sĩ, 44 năm, Chủ tịch

6.  Công tác thương binh và xã hội xã. - Quảng Ninh : Sở Thương binh và xã hội, 1983. - 80tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về công tác thương binh xã hội. Những chính sách, chế độ và nội dung công tác thương binh liệt sĩ, công tác bảo hiểm, công tác cứu trợ xã hội ở xã...

Phân loại: ĐC226 / C455T

Từ khoá: Chính sách xã hội, Văn bản pháp qui, Công tác, Hoạt động, Thương binh, Cán bộ, Xã, Địa chí, Quảng Ninh

7.  Danh mục ngành nghề để sắp xếp cho thương binh vào học, làm việc và dần dần thay thế những người khoẻ mạnh đi làm việc khác. - H. : Công nhân kỹ thuật, 1975. - 30tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu quyết định, thông tư của Bộ lao động cùng danh mục ngành nghề để sắp xếp cho thương binh vào học, làm việc và dần thay thế những người khoẻ mạnh đi làm việc khác.

Phân loại: 331.62 / D107M

Từ khoá: Chính sách xã hội, Thương binh xã hội, Danh mục, Nghề nghiệp

8.  Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ (Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh). - H. : Bộ xây dựng. Viện kiến trúc và tiêu chuẩn hóa xây dựng, 1996. - 25tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Gồm các bản vẽ thiết kế đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

Phân loại: 725 / Đ103T

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000980

Từ khoá: Kiến trúc, Công trình công cộng, Địa chí, Quảng Ninh, Bản thiết kế

9. Hỏi - đáp chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân. - H. : Lao động xã hội, 2014. - 118tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu các câu hỏi về các chính sách mới về ưu đãi người có công với cách mạng, hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế...

Phân loại:  344.59703

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029633

                       Kho mượn: M.023866

Từ khoá: Pháp luật, Dịch vụ xã hội, Người có công, Việt Nam

10. Hồ Chí Minh. Những lời dạy của Bác Hồ về công tác thương binh liệt sĩ / Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc Gia, 2007. - 130tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết, điện, thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh liệt sĩ

Phân loại: 335.4346 / NH556L

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025585

                       Kho Mượn: M.003862-3863

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Bài viết, Thư từ, Thương binh, Liệt sĩ

11. Lương Đức Tuấn. Hệ thống văn bản pháp luật mới nhất về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi với người có công với cách mạng / Lương Đức Tuấn. - H. : Tư pháp, 2006. - 939tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Hệ thống văn bản pháp luật mới nhất về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi với người có công với cách mạng

Phân loại: 344.597

Ký hiệu kho: Kho tra cứu:TC.001614

                       Kho mượn: M.001477

Từ khoá: Tiền lương, Bảo hiểm, Pháp luật, Văn bản pháp qui

12.  Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 28tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đà cách mạng đã được uỷ ban thường vụ quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam khoá IX thông qua ngày 29/8/1994

Phân loại: 344.597 / PH109L

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.002505

                      Kho Tra cứu: TC.001324

Từ khoá: Pháp luật, Gia đình liệt sĩ, Thương binh, Bệnh binh, Pháp lệnh, Việt Nam, Văn bản pháp luật, Chế độ

13. Phùng Đình Cung. Những điều chưa biết về Trung tướng liệt sỹ Nguyễn Bình / Phùng Đình Cung // Quảng Ninh thứ bẩy. - 1996. - Ngày 19 tháng 10 (số 4311). - Tr.5

Tóm tắt: Giới thiệu cố Trung Tướng Nguyễn Bình người cán bộ có công trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở chiến khu Đông Triều.

Phân loại: ĐC9

Từ khoá: Quảng Ninh, Lịch sử, Quân đội nhân dân, Nguyễn Bình, Chiến khu Đông Triều, Kháng chiến chống Pháp, Liệt sĩ

14.  Nghĩa tình đất mỏ với thương binh, liệt sỹ và người có công. - H. : Lao động xã hội, 2001. - 254tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Gồm 56 bài viết về cá nhân, tập thể điển hình của tỉnh trong phong trào đền ơn đáp nghĩa. Mỗi bài viết là một hình ảnh tiêu biểu thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cũng như toàn thể nhân dân với các thế hệ cha anh những người đã cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đất nước,...

Phân loại: 895.9228 / NGH301T

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000863-864

                      Kho Mượn: MC.000964

Từ khoá: Phong trào đền ơn đáp nghĩa, Thương binh, Liệt sĩ, Tạp văn, Quảng Ninh, Địa chí

15.  Nghĩa tình đất mỏ với thương binh, liệt sỹ và người có công. - H. : Lao động xã hội, 2001. - 254tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Gồm 56 bài viết về cá nhân, tập thể điển hình của tỉnh trong phong trào đền ơn đáp nghĩa. Mỗi bài viết là một hình ảnh tiêu biểu thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cũng như toàn thể nhân dân với các thế hệ cha anh những người đã cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đất nước,...

Phân loại: 895.9228 / NGH301T

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000863-864

                       Kho Mượn: MC.000964

Từ khoá: Phong trào đền ơn đáp nghĩa, Thương binh, Liệt sĩ, Tạp văn, Quảng Ninh, Địa chí

16.  Nghĩa tình đất mỏ với thương binh, liệt sĩ và người có công. - H. : Lao động, 2001. - 254tr. ; 20cm.

ĐTTS ghi : Sở lao động thương binh và xã hội Quảng Ninh

Tóm tắt: Viết về những hoạt động của những tập thể và cá nhân tỉnh Quảng Ninh trong phong trào đền ơn, đáp nghĩa.

Phân loại: 301.5 / NGH301T

Từ khoá: Phong trào đền ơn đáp nghĩa, Thương binh, Liệt sĩ, Quảng Ninh

17. Nguyễn Bình Giang.  Phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sĩ / Nguyễn Bình Giang // Quảng Ninh thứ bẩy. - 1992. - Ngày 25 tháng 7(số 3660). - Tr.1

Tóm tắt: Bài viết của đồng chí Nguyễn Bình Giang về thành tích đạt được của tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sĩ.

Phân loại: ĐC

Từ khoá: Quảng Ninh, Chính trị, Chính sách xã hội, Thương binh liệt sĩ, Thành tựu

18.  Những bài nói của Bác Hồ về công tác lao động - thương binh và xã hội. - H. : Lao động - xã hội, 2004. - 358tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nói của Bác Hồ về công tác lao động, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ về công tác xã hội

Phân loại: 335.4346 / NH556B

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021922

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Công tác lao động, Lao động, Thương binh, Việt Nam, Chính sách xã hội

19. Những điển hình tiên tiến trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công. - H. : Lao động xã hội, 2004. - 304tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu những bài phát biểu của lãnh đạo Đảng và nhà nước về công tác thương binh liệt sĩ. Nêu những gương tập thể làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa" và cá nhân thương binh làm kinh tế giỏi.

Phân loại: 362.86 / NH556Đ

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025994

                       Kho Mượn: M.005158

Từ khoá: Bảo trợ xã hội, Thương binh, Liệt sĩ, Điển hình tiên tiến

20.  Những điển hình trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu. - H. : Lao động xã hội, 2002. - 195tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu những xã, phường đi đầu trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và những thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu toàn quốc

Phân loại: 362.86 / NH556Đ

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019625

                       Kho Mượn: MC.003318

Từ khoá: Chính sách xã hội, Liệt sĩ, Thương binh

21.  Những quy định về chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. - H. : Lao động, 2002. - 198tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tập hợp một số văn bản quy định về chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Phân loại: 344.597 / NH556Q

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019852

                       Kho Mượn: MC.002871

Từ khoá: Pháp luật, Văn bản pháp qui, Việt Nam, Thương binh, Liệt sĩ

22.  Những xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ. - H. : Lao động xã hội, 2006. - 395tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Giới thiệu danh sách 9334 xã, phường, thị trấn của 64 tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt 6 tiêu chuẩn và được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố cấp bằng công nhận xã, phường làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ

Phân loại: 361.8 / NH556X

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.003590-3591

                       Kho Tra cứu: TC.001658

Từ khoá: Bảo trợ xã hội, Chính sách nhà nước, Chính sách xã hội, Thương binh, Liệt sĩ, Địa danh

23.  Nửa thế kỷ công tác thương binh, liệt sĩ của tỉnh Quảng Ninh : Tài liệu tuyên truyền đến chi bộ Đảng, tổ dân và các tổ chức xã hội cơ sở. - Quảng Ninh : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh, 1997. - 39tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Khẳng định những thành tựu đã đạt được, chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm hạn chế trong công tác thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng ở tỉnh Quảng Ninh những năm vừa qua

 Phân loại: 361.959729 / N551T

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000551-553

Từ khoá: Hoạt động, Thương binh, Liệt sĩ, Địa chí, Quảng Ninh, Chính sách xã hội

24.  55 năm thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào "đền áp đáp nghĩa" của tỉnh Quảng Ninh: Tài liệu tuyên truyền đến chi bộ Đảng, tổ dân và các tổ chức xã hội cơ sở. - Quảng Ninh : Ban tuyên giáo tỉnh uỷ và Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Ninh, 2002. - 39tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản hướng dẫn thi hành với đối tượng được hưởng quyền lợi chính sách của tỉnh Quảng Ninh

Phân loại: 362.86 / N115M

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001378

Từ khoá: Thương binh, Liệt sĩ, Người có công, Chính sách, Địa chí, Quảng Ninh

25. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 90tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 và một số văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

 Phân loại: 344.597

 Ký hiệu kho:  Kho tra cứu: TC.001708

                          Kho mượn:  M.005716, M.005717

Từ khoá: Văn bản pháp luật,  Pháp lệnh, Văn bản pháp qui, Chính sách xã hội, Việt Nam

26.  Phó thủ tướng Nguyễn Khánh thăm và tặng quà bố, mẹ liệt sĩ và thương binh, bệnh binh nặng nghỉ tại nhà điều dưàng tỉnh // Quảng Ninh. - 1993. - Ngày 27 tháng 7(số 3812). - Tr.1

Phân loại: ĐC15

Từ khoá: Quảng Ninh, Phó thủ tướng, Thương binh liệt sĩ, Nguyễn Khánh

27. Sổ tay pháp luật về thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. - H. : Lao động xã hội, 2018. - 120tr. ; 21cm.

Tóm tắt:  Đánh giá tổng quan chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và giới thiệu một số câu hỏi đáp về chính sách, văn bản pháp luật về người có công

Phân loại:  344.597

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032729

                       Kho mượn: M.034946, M.034947

                       Kho luân chuyển: LC.007457, LC.007458

Từ khóa:  Pháp luật, Chính sách, Người có công, Việt Nam

28. Tạ Vân Thiều. Cẩm nang dành cho người quản lý lĩnh vực thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng / Tạ Vân Thiều. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 204tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Khái quát những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đề cập tới nội dung cần thiết về quản lý trong lĩnh vực này. Phần phụ lục gồm các văn bản pháp luật có liên quan.

Phân loại: 344.597 / C120N

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019322

                       Kho Mượn: MC.003324

Từ khoá: Chính sách xã hội, Thương binh, Liệt sĩ, Người có công với cách mạng, Văn bản pháp qui

29.  Tỉnh uỷ ra chỉ thị về công tác thương binh xã hội // Quảng Ninh. - 1986. - Ngày 17 tháng 6 (số 2730). - Tr.1

Tóm tắt: Nội dung chỉ thị của tỉnh uỷ về công tác thương binh xã hội.

Phân loại: ĐC222

Từ khoá: Quảng Ninh, Tỉnh uỷ, Chỉ thị, Thương binh, Xã hội

30. Tống Khắc Hài. Anh hùng - liệt sỹ Đào Phúc Lộc niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh / Tống Khắc Hài // Quảng Ninh đặc san. - 2000. - Số 2(Tháng 11/2000). - Tr.12

Tóm tắt: Bài viết về anh hùng liệt sĩ Đào Phúc Lộc với những ngày hoạt động cách mạng ở vùng mỏ và sự hy sinh anh dũng của anh.

Phân loại: ĐC28

Từ khoá: Quảng Ninh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng, Lực lượng vũ trang, Liệt sĩ, Đào Phúc Lộc

31.  Thương binh tàn nhưng không phế / Nguyễn Chí Thành biên soạn. - H. : Thông tấn, 2007. - 267tr. ; 19cm.

Phân loại: 362.86 / TH561B

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025981

                       Kho Mượn: M.005199-5200

Từ khoá: Cựu chiến binh, Thương binh, Tấm gương

32.  Thư của Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh gửi thương binh, gia đình liệt sĩ nhân ngày thương binh liệt sĩ 27-7 // Quảng Ninh thứ bẩy. - 1984. - Ngày 28 tháng 7(số 2445). - Tr.1

Tóm tắt: Nội dung thư của tỉnh uỷ, UBND tỉnh gửi thương binh gia đình liệt sĩ nhân ngày thương binh liệt sĩ (27/7)

Phân loại: ĐC222

Từ khoá: Quảng Ninh, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Thư, Liệt sĩ, Thương binh

33.  Thư của tỉnh uỷ và UBND tỉnh gửi thương binh, gia đình liệt sĩ nhân ngày 27-7 // Quảng Ninh. - 1986. - Ngày 24 tháng 7(số 2746). - Tr.1

Tóm tắt: Nội dung thư của tỉnh uỷ và UBND tỉnh gửi thương binh, gia đình liệt sĩ nhân ngày 27-7

Phân loại: ĐC222

Từ khoá: Quảng Ninh, Thương binh, Liệt sĩ, Thư từ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Chính sách xã hội

34.  Thư của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBDN, Mặt trật tổ quốc tỉnh gửi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7 năm 1992 // Quảng Ninh thứ bẩy. - 1992. - Ngày 23 tháng 7(số 3695). - Tr.1

Tóm tắt: Nội dung thơ của tỉnh uỷ, HĐND, UBND, mặt trận tổ quốc tỉnh gửi thương binh liệt sĩ, bệnh binh, gia đình liệt sĩ nhân ngày 27/7/1992

Phân loại: ĐC

Từ khoá: Quảng Ninh, Chính trị, Thư, UBND tỉnh, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trật tổ quốc tỉnh, Thương binh liệt sĩ, 45 năm, Năm 1992

35.  Thư của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh gửi thương binh, gia đình liệt sĩ, nhân ngày 27/7/1987 // Quảng Ninh. - 1986. - Ngày 23 tháng 7số 2895. - Tr.1

Tóm tắt: Nội dung Thư của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh gửi thương binh, gia đình liệt sĩ, nhân ngày 27/7/1987

Phân loại: ĐC222

Từ khoá: Quảng Ninh, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Thư, Thương binh, Liệt sĩ, Chính sách xã hội

36.  Tỉnh uỷ, uỷ ban nhân dân tỉnh gửi thư tới các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ // Quảng Ninh. - 1983. - Ngày 26 tháng 7 (Số 2322). - Tr.1

Tóm tắt: Nội dung thư của Tỉnh uỷ gưỉ thương binh và gia đình liệt sĩ nhân ngày 27/7

Phân loại: ĐC222

Từ khoá: Quảng Ninh, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Thư, Thương Binh, Liệt sĩ, Chính sách xã hội, Gia đình liệt sĩ

37.  UBND tỉnh ra chỉ thị kỷ niệm 40 năm ngày thương binh, liệt sĩ và ngành thành lập thương binh xã hội // Quảng Ninh. - 1986. - Ngày 5 tháng 2số 2824. - Tr.1

Tóm tắt: Nội dung chỉ thị của UBND tỉnh về việc tổ chức kỉ niệm 40 năm ngày thương binh liệt sĩ và ngày thành lập ngành.

Phân loại: ĐC222

Từ khoá: Quảng Ninh, UBND tỉnh, Chỉ thị, Thương binh, Liệt sĩ, Chính sách xã hội, Văn bản pháp qui

38.  UBND tỉnh chỉ thị tổ chức kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ: 27/7/1947 - 27/7/1995 // Quảng Ninh. - 1995. - Ngày 13 tháng 6(số 4101). - Tr.1

Tóm tắt: Để tổ chức tốt kỷ niệm lần thứ 48 ngày thương binh liệt sỹ. UBND tỉnh đã ra chỉ thị 1194 CT/UB ngày 8/6/1995 yêu cầu các cấp các ngành thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ

Phân loại: ĐC19

Từ khoá: Chỉ thị, Thương binh liệt sĩ, Quảng Ninh, Chính trị

39.  UBND tỉnh chỉ thị tổ chức kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ: 27/7/1947 - 27/7/1995 // Quảng Ninh. - 1995. - Ngày 13 tháng 6(số 4101). - Tr.1

Tóm tắt: Để tổ chức tốt kỷ niệm lần thứ 48 ngày thương binh liệt sỹ. UBND tỉnh đã ra chỉ thị 1194 CT/UB ngày 8/6/1995 yêu cầu các cấp các ngành thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ

Phân loại: ĐC19

Từ khoá: Chỉ thị, Thương binh liệt sĩ, Quảng Ninh, Chính trị

40.  Uỷ ban nhân dân chỉ thị về việc chuẩn bị kỷ niệm 45 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/71992) // Quảng Ninh. - 1992. - Ngày 27 tháng 2(số 3596). - Tr.1

Tóm tắt: Nội dung chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kỷ niệm 45 ngày thương binh liệt sĩ.

Phân loại: ĐC222

Từ khoá: Chính trị, Chỉ thị, UBND tỉnh, Thương binh liệt sĩ, Quảng Ninh, 45 năm, Văn bản pháp qui

41.  Uỷ ban nhân dân tỉnh ra chỉ thị về việc kỷ niệm 38 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27-7 // Quảng Ninh. - 1985. - Ngày 20 tháng 6 (số 2578). - Tr.1

Tóm tắt: Nội dung chỉ thị của UBND tỉnh về việc kỷ niệm 38 năm ngày thương binh liệt sỹ.

Phân loại: ĐC222

Từ khoá: Quảng Ninh, UBND tỉnh, Văn bản pháp qui, Chỉ thị, Thương binh, Liệt sĩ, Chính sách xã hội

42.  Số liệu thống kê lao động - thương binh và xã hội ở Việt Nam 1996 - 2000 = Statistics on labour - invalids and social affairs in Vietnam 1996 - 2000. - H. : Lao động xã hội, 2001. - 484tr. ; 25cm.

Tóm tắt: Tập hợp và hệ thống số liệu thống kê từ 1996 - 2000 ở Việt Nam theo các lĩnh vực : Dân số - lao động; Việc làm - thu nhập; Đào tạo nghề; Chính sách người có công; Bảo trợ xã hội; Phòng chống tệ nạn xã hội.

Phân loại: 331.102 / S450L

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.001326

                          Kho Tra cứu: TC.001134

Từ khoá: Số liệu thống kê, Dân số, Lao động, Thu nhập, Việc làm, Đào tạo nghề, Bảo trợ xã hội, Chính sách xã hội, Việt Nam

43. Văn bản pháp luật về chính sách xã hội và chính sách đối với người có công. - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 539tr ; 25cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản pháp luật về chính sách ưu đãi xã hội, chính sách bảo trợ xã hội, các văn bản pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội

Phân loại: 344.597

Ký hiệu kho:  Kho tra cứu:  TC.000829

Từ khoá: Người có công, Văn bản pháp qui, Việt Nam

Thư viện tỉnh Quảng Ninh
Tin khác
Cuộc thi Đại sứ văn hóc đọc năm 2020
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng