TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH

THƯ MỤC GIỚI THIỆU : KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020). CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Thư viện tỉnh Quảng Ninh biên soạn Thư mục giới thiệu: "Chủ tịch Hồ Chí Minh – Cuộc đời và sự nghiệp" nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu tổng quan, đầy đủ về cuộc đời và cống hiến của Người với cách mạng Việt Nam và thế giới, từ đó phát huy những di sản văn hóa, đạo đức mà Người để lại.

Trân trọng giới thiệu!

1. Anh Đức. Tuyển chọn một số bài phát biểu và nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Anh Đức. - H. : Lao động, 2009. - 365tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài nói chuyện và phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đại hội Quốc tế Cộng sản, các kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam,...

     Phân loại: 335.4346 / T527C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027183

                          Kho Mượn: M.009578-9579

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Bài phát biểu

2.  Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng / Biên soạn: Phạm Gia Đức chủ biên, Lê Hải Triều, Ngô Xuân Lịch,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2002. - 1451tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những tập thể anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) và trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN (1975 - 2002)

     Phân loại: 355.009597 / A107H

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001394

     Từ khoá: Quân sự, Anh hùng quân đội, Xây dựng CNXH, Việt Nam, Kháng chiến chống pháp, Kháng chiến chống Mỹ

3.  35 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 828tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết và nghiên cứu của một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về quá trình thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 35 năm qua

     Phân loại: 335.4346 / B100M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004084

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc, Bài viết

4.  365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Quốc Văn tuyển chọn và giới thiệu. - H. : Thanh niên, 2017. - 119tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Những lời dạy của Bác Hồ về tình cảm yêu nước thương dân, về kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh quốc tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về giao tiếp đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày

     Phân loại: 335.4346 / B100T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031202

                          Kho Luân chuyển: LC.002481-2484

                          Kho Mượn: M.030639-30640

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Lời dạy

5. Bá Ngọc. Hồ Chí Minh chân dung đời thường / Bá Ngọc. - H. : Lao động, 1996. - 113tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những nét bình dị trong cuộc sống đời thường của Hồ Chủ tịch, tài ứng khẩu và những lời dạy của Bác

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.015145

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Cuộc đời

6. Bùi Đình Phong. Văn hóa minh triết Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2017. - 342tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề Đảng Cộng sản và cách mạng Việt Nam, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, về công tác và lề lối làm việc của cán bộ. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển bền vững ở Việt Nam. Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Người như "Sửa đổi lối làm việc", "Đường cách mệnh"... qua đó khắc họa trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và minh triết Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người

     Phân loại: 335.4346 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031358

                          Kho Mượn: M.031000-31001

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết

7. Bá Ngọc. Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp / Bá Ngọc. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2003. - 222tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày tiểu sử sự nghiệp của Hồ Chí Minh theo trình tự thời gian

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021363

     Từ khoá: Sự nghiệp, Hồ Chí Minh, Tiểu sử

8.  Bách khoa thư Hồ Chí Minh : Tư liệu - sơ giản / Biên soạn: Phan Ngọc Liên, Nguyên An. - H. : Từ điển bách khoa, 2002. - 24cm.

     T.1: Hồ Chí Minh với giáo dục - đào tạo. - 2002. - 720tr.

     Tóm tắt: Bao gồm các bài viết, bài nói của Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của người về giáo dục

     Phân loại: 959.70409203 / B102K

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001401

     Từ khoá: Bách khoa thư, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục, Lịch sử, Việt Nam

9.  Biên niên lịch sử Hồ Chí Minh với Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Hội Khoa học lịch sử Quảng Ninh, 2004. - 51tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày những mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh gắn với tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 959.7092 / B305N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001736-1738

                          Kho Mượn: M.022406-22407

     Từ khoá: Lịch sử, Biên niên sử, Hồ Chí Minh, Sự kiện lịch sử

10.  70 năm tác phẩm đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh : Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia / Nguyễn Xuân Thắng, Lê Quốc Lý, Thào Xuân Sùng,.... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. - 656tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết về hoàn cảnh ra đời, nội dung của tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan toả của tác phẩm đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở nước ta hiện nay

     Phân loại: 307.709597 / B112M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006877

     Từ khoá: Nông thôn mới, Đô thị, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

11.  Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào / Biên soạn: Chu Đức Tính ch.b, Nguyễn Đình Dĩnh, Ngô Kim Uyên, Nguyễn Thị Huyền Trang. - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 183tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến một số sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại và tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào

     Phân loại: 959.7092 / B305N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026435

                          Kho Mượn: M.007009

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Sự kiện chính trị, Quan hệ quốc tế, Lịch sử, Hữu nghị

12.  40 năm thực hiện Di chúc và kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh : 1969 - 2009. - H. : Chính trị - Hành chính, 2011. - 704tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu bút tích và nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các văn bản liên quan; những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về việc thực hiện Di chúc của Người. Bộ ảnh những chặng đường lịch sử của Người

     Phân loại: 959.704 / B454M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005008

                          Kho Mượn: M.017755

     Từ khoá: Lịch sử, Hồ Chí Minh, Di chúc, Văn bản

13. Bùi Đình Phong. Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. - H. : Lao động, 2014. - 392tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và một số khía cạnh về xây dựng Đảng, tu dưỡng đạo đức, đội ngũ cán bộ,...

     Phân loại: 335.4346 / Đ451L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030800

                          Kho Mượn: M.029478-29479

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Chính trị gia, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Độc lập dân tộc, Chủ nghĩa xã hội

14. Bùi Đình Phong. Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay / Bùi Đình Phong. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2017. - 218tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện, những bài nói, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giá trị nhân văn, tư tưởng của Người trong thời đại ngày nay.

     Phân loại: 335.4346 / GI100T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.003664-3666

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Di sản, Việt Nam

15. Bùi Đình Phong. Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay / Bùi Đình Phong. - H. : Thanh niên, 2010. - 195tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện, những bài nói, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giá trị nhân văn, tư tưởng của Người trong thời đại ngày nay.

     Phân loại: 335.4346 / GI100T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028037

                          Kho Mượn: M.012871-12872

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Di sản, Việt Nam

16. Bùi Kim Hồng. Giá trị thời đại của văn hoá Hồ Chí Minh / Bùi Kim Hồng, Đỗ Hoàng Linh, Văn Thanh Mai, Phạm Hoàng Điệp. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 351tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Khái quát những giá trị thời đại của văn hóa và vấn đề rèn luyện, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

     Phân loại: 172 / GI100T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028373

                          Kho Mượn: M.014399-14400

     Từ khoá: Đạo đức, Đạo đức cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giá trị văn hóa

17. Bùi Đình Phong. Hồ Chí Minh trí tuệ và văn hóa / Bùi Đình Phong. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 448tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Giới thiệu gần 30 bài tham luận tập trung phân tích triết lý Hồ Chí Minh về văn hóa lãnh đạo, về dân và công tác dân vận, vai trò của Đảng cầm quyền, về kết hợp nội lực và ngoại lực, nền lập hiến Việt Nam... thể hiện năng lực sáng tạo của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo Đảng, cách mạng, cũng là tố chất văn hóa của Người.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031570

                          Kho Mượn: M.031457-31458

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa, Trí tuệ

18. Bùi Đình Phong. Hồ Chí Minh hòa bình, hợp tác và phát triển / Bùi Đình Phong. - H. : Dân trí, 2015. - 254tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả phân tích làm sáng tỏ cống hiến của Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại về hòa bình, hợp tác và phát triển trong thời đại ngày nay

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029948

                          Kho Mượn: M.025159-25160

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hòa bình, Hợp tác, Phát triển

19. Bùi Đình Phong. Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc / Bùi Đình Phong. - H. : Dân trí, 2015. - 264tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính phủ là công bộc của dân, lấy dân làm gốc, dân ủy quyền cho Quốc hội bầu Chính phủ để phục vụ nhân dân...

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029949

                          Kho Mượn: M.025161-25162

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhân dân

20. Bùi Đình Phong. Hồ Chí Minh đạo đức là gốc của người cách mạng / Bùi Đình Phong. - H. : Dân trí, 2016. - 303tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030410

                          Kho Mượn: M.027415-27416

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng, Đạo đức

21. Bùi Đình Phong. Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi / Bùi Đình Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 272tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và tập hợp các bài nghiên cứu của tác giả.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030977

                          Kho Luân chuyển: LC.004851-4853

                          Kho Mượn: M.029911-29912

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa

22. Bùi Đình Phong. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2017. - 254tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Những hiểu biết cơ bản về Đảng trong di sản Hồ Chí Minh và hiện nay

     Phân loại: 324.2597075 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032172

                          Kho Mượn: M.033110-33111

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh

23. Bùi Đình Phong. Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam / Bùi Đình Phong. - H. : Thanh niên, 2010. - 207tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết liên quan tới những triết lí của Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam

     Phân loại: 335.4346 / TR308L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028031

                          Kho Mượn: M.012859-12860

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Triết lí, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

24. Bùi Đình Phong. Trí tuệ và bản lĩnh văn hoá Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. - H. : Công an nhân dân, 2009. - 431tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu sâu về cuộc đời và sự nghiệp, về triết lý phát triển, minh triết, tầm nhìn biện chứng, sinh khí và giá trị trường tồn của di sản Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / TR300T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027584

                          Kho Mượn: M.010961-10962

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Văn hoá, Đạo đức, Trí tuệ

25. Bùi Đình Phong. Trí tuệ và bản lĩnh Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 386tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử - sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nêu bật trí tuệ, niềm tin và bản lĩnh của Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa dân tộc mà còn mang tầm vóc thời đại

     Phân loại: 335.4346 / TR300T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023066

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh

26. Bùi Đình Phong. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ / Bùi Đình Phong. - In lần 2, có bổ sung. - H. : Lao động, 2006. - 303tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Quá trình hình thành, nội dung cơ bản và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023759

                          Kho Mượn: M.000011

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cán bộ, Công tác cán bộ

27. Bùi Ngọc Sơn. Tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh / Bùi Ngọc Sơn. - H. : Lý luận chính trị, 2004. - 195tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Làm rõ tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh dưới những luận điểm, nguyên lý mang tính chiến lược, sách lược đã áp dụng thành công trong cách mạng Việt Nam.

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025636

                          Kho Mượn: M.003966

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hiến Pháp, Tổ chức nhà nước, Pháp quyền

28. Bùi Đình Phong. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ / Bùi Đình Phong. - H. : Lao động, 2002. - 239tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu quan điểm, Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ.

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.020282

                          Kho Mượn: MC.000918

     Từ khoá: Công tác cán bộ, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cán bộ

29. Bùi Đình Phong. Văn hóa, đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 287tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Gồm 19 bài viết luận bàn tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và đạo đức cùng một số vấn đề thực tiễn của vấn đề này dưới ánh sáng Đại hội X của Đảng: Đặc trưng bản chất đạo đức Hồ Chí Minh, quyền lực và đạo đức, Hồ Chí Minh với vấn đề chống tham nhũng...

     Phân loại: 335.4346 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031569

                          Kho Mượn: M.031459-31460

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa, Đạo đức

30. Bùi Đình Phong. Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới / Bùi Đình Phong. - H. : Lao động, 2007. - 467tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Trình bày sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề kinh tế, quân sự, đối ngoại, xây dựng Đảng, Nhà nước và đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay. Giới thiệu một số văn kiện, chỉ thị và bài viết của Đảng, các đồng chí lãnh đạo nhà nước về sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / V121D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.003231

                          Kho Mượn: M.002664

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn kiện, Chỉ thị, Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam

31.  Bước đầu tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế / Phạm Ngọc Anh chủ biên, Phạm Văn Bính, Vũ Văn Châu,.... - H. : Chính trị quốc gia, 2003. - 340tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản vể tư tưởng của Hồ Chí Minh về kinh tế như quá trình hình thành, phát triển đặc điểm bản chất và những nội dung chủ yếu của tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh; sự vận dụng tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

     Phân loại: 335.4346 / B557Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021111

                          Kho Mượn: MC.000865

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế, Việt Nam

32. Cabêlép, Épghênhi.  Đồng chí Hồ Chí Minh / Epghênhi Cabêlép; Người dịch: Nguyễn Minh Châu, Mai Lý Quảng. - H. : Thanh niên, 1985. - 19cm.

     T1. - 1985. - 291tr.

     Tóm tắt: Viết về Bác, cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác hình thành tư tưởng yêu nước từ khi còn nhỏ. Những năm tháng ra đi tìm đường cứu nước, những lần bị bắt, trong nhà tù, trong vòng vây của kẻ thù...đầy khó khăn gian khổ; Quá trình ra đi tìm đường cứu nước và giải phóng dân tộc của Bác

     Phân loại: 959.704092 / Đ455C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.007663

                          Kho Mượn: MC.001005

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp cách mạng, Hoạt động cách mạng, Chính trị gia, Giải phóng dân tộc, Lịch sử

33.  Các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 917tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Bao gồm 10 nội dung giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh và các bài viết của các nhà nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng đạo đức, lối sống, cách ứng xử...của Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / C101C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002558

                          Kho Mượn: MC.000837

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng, Đạo đức, Anh hùng dân tộc, Giải phóng dân tộc, Việt Nam, Hồ Chí Minh

34. Cao Ngọc Thắng. Tư duy kinh tế Hồ Chí Minh / Cao Ngọc Thắng. - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 262tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Phản ánh những luận điểm cơ bản trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh về nền kinh tế độc lập tự chủ trong quá trình phát triển. Phân tích những khía cạnh cơ bản của tư duy kinh tế Hồ Chí Minh trong việc xây dựng, phát triển đất nước.

     Phân loại: 335.4346 / T550D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026330

                          Kho Mượn: M.006646

     Từ khoá: Tư tưởng kinh tế, Kinh tế, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

35.  Cẩm nang học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh / Quang Lân tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 403tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến nội dung và tinh thần của chỉ thị số 05 - CT/TW và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách làm việc của Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW

     Phân loại: 335.4346 / C120N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007195

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Hồ Chí Minh, Cẩm nang

36.  Chiến thuật chiến lược quân sự Hồ Chí Minh / Sưu tầm và biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 342tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu chiến thuật, chiến lược quân sự, biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với các quân, binh chủng quân đội nhân dân Việt Nam

     Phân loại: 335.4346 / CH305T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028770

                          Kho Mượn: M.016419-16420

     Từ khoá: Quân sự, Chiến thuật, Chiến lược, Tư tưởng Hồ Chí Minh

37. 117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh/ Biên soạn: Trương Minh Tuấn ch.b, Ngô Bá Toại, Nguyễn Đức Bình, Trịnh Duy Kim,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 421tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp 117 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số tác giả khi được tiếp xúc, gặp gỡ Bác kể lại

     Phân loại: 335.4346 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026086

                          Kho Mượn: M.005726-5727

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Hồ Chí Minh

38. Côbelép, E.. Đồng chí Hồ Chí Minh / E. Côbelép; Người dịch : Nguyễn Minh Châu, Mai Lý Quảng. - H. : Thanh niên, 1985. - 386tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Cuốn sách tái tạo lại hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng hoạt động cách mạng và ảnh hưởng tư tưởng, phẩm chất của Người đối với Việt Nam và thế giới.

     Phân loại: 335.4346 / Đ455C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.000392

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp

39.  Chủ tịch Hồ Chí Minh = President Ho Chi Minh. - H. : Thông tấn, 2004. - 235tr. : Ảnh ; 29cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bức ảnh tư liệu cùng một số những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của người tới toàn quân, toàn dân trong quá trình hoạt động cách mạng và lãnh đạo đất nước.

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001466

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp cách mạng, Hoạt động cách mạng, Tư liệu lịch sử

40.  Chủ tịch Hồ Chí Minh bút danh & bút tích = President Ho Chi Minh the pen-name & autograph / Thiên Vũ Võ Huy Quang sưu tầm. - H. : Văn hoá thông tin, 2007. - 203tr. ; 26cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những bút hiệu, bút danh và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước đến thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1969)

     Phân loại: 959.704092 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001662

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Bút danh, Bút tích, Kháng chiến chống Mỹ, Xây dựng CNXH

41.  Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng : Ảnh tư liệu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 52tr. ; 31cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 50 bức ảnh tư liệu chụp ở bảo tàng Hồ Chí Minh và thông tấn xã Việt Nam về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001438

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Ảnh tư liệu, Tiểu sử, Sự nghiệp

42.  Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. - 1120tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết ghi lại những sự kiện lịch sử, câu chuyện về cuộc đời, quá trình hoạt động của Bác.

     Phân loại: 959.704092 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006826

                          Kho Mượn: M.033971

     Từ khoá: Lịch sử, Nhân vật lịch sử, Sự kiện lịch sử, Hồ Chí Minh

43. Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 2 tập ; 24cm.

          T.1.- 2010. - 407 tr.

     Tóm tắt: Phản ánh cuộc đời và sự nghiệp của Người qua những công việc thường ngày của Bác

     Phân loại: 959.704092 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004642

                          Kho Mượn: M.013780-13781

     Từ khoá: Nhân vật lịch sử, Hồ Chí Minh, Việt Nam

44. Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 2 tập; 24cm.

          T.2.- 2010. - 486tr.

     Tóm tắt: Phản ánh cuộc đời và sự nghiệp của Người qua những công việc thường ngày của Bác

     Phân loại: 959.704092 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004643

                          Kho Mượn: M.013782-13783

     Từ khoá: Nhân vật lịch sử, Hồ Chí Minh, Việt Nam

45. Cao Ngọc Thắng. Hồ Chí Minh nhà báo cách mạng / Cao Ngọc Thắng. - H. : Chính trị quốc gia, 2003. - 169tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết của Nhà báo Cao Ngọc Thắng về Hồ Chí Minh nhà báo cách mạng.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.020756

                          Kho Mượn: MC.000898

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Báo chí, Hoạt động cách mạng, Việt Nam

46. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà cách mạng : Qua một số sách nước ngoài. - H. : Viện thông tin khoa học xã hội, 1985. - 46tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những đoạn, những chương trích dịch trong những công trình nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tác giả Liên Xô và Mỹ.

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.001246

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Thế giới, Chính trị gia, Danh nhân,Việt Nam, Nhân vật lịch sử

47.  Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam : Những bài viết chọn lọc về thơ Bác / Mai Hương, Thanh Việt tuyển chọn và biên soạn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2000. - 675tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn những bài phê bình, nghiên cứu, phân tích bình giảng tiêu biểu của một số nhà phê bình văn học như : Đặng Thai Mai, Trần Huy Liệu, Hoài Thanh... về cuộc đời, sự nghiệp văn chương và giá trị văn học của Hồ Chí Minh được thể hiện qua các tác phẩm "Nhật ký trong tù"

     Phân loại: 895.92209 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016917

                          Kho Mượn: MC.000993, MC.001068

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Bình luận, Văn học hiện đại, Thơ, Hồ Chí Minh

48. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội. - H. : Lao động, 2013. - 250tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Bao gồm các bài viết của Bác Hồ về giai cấp công nhân, về Quân đội và Công an nhân dân, đội ngũ trí thức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Thanh, thiếu niên, Đoàn, Đội

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029323

                          Kho Mượn: M.021542-21543

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Bài viết, Tổ chức, Đoàn thể, Việt Nam

49.  Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta / Biên soạn: Triệu Quang Tiến ch.b, Đinh Trần Dương, Lê Như Tiến,.... - H. : Lao động, 2005. - 516tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những văn kiện lịch sử, những luận văn nghiên cứu thơ và ca khúc, các ảnh nghệ thuật, các tác phẩm mỹ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tác giả trong nước và nước ngoài

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002687

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư liệu, Nhân vật chí, Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh

50.  Chủ tịch Hồ Chí Minh tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp. - H. : Văn hóa Thông tin, 2001. - 180tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt tiểu sử, sự nghiệp của Hồ Chí Minh và đức độ của người. Tìm hiểu tư tưởng, hoạt động của người trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

     Phân loại: 959.704092 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017722

                          Kho Mượn: MC.001059

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp

51.  Chủ tịch Hồ Chí Minh tiểu sử và sự nghiệp. - In lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Sự thật, 1972. - 169tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chủ tịch qua các giai đoạn: tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc; thành lập Đảng; chỉ đạo cách mạng trong nước; giành chính quyền; lãnh đạo 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ

     Phân loại: 959.704092 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000143

     Từ khoá: Sự nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh, Tiểu sử

52.  Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tuyển chọn một số bài viết và nói chuyện. - H. : Thanh niên, 2004. - 403tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng dân tộc và thuộc địa của cách mạng Việt Nam. Chủ trương thống nhất Đảng, đường lối kháng chiến chống Nhật, Pháp, Mỹ và xây dựng CNXH ở miền Bắc tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.022331

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng, Giải phóng dân tộc, Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mĩ, Việt Nam

53.  Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuyên ngôn độc lập đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến / Nguyễn Duy Tường, Phạm Thuý Nga biên tập. - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 333tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những văn kiện, bài nói của Bác Hồ xoay quanh chủ đề củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp. Trình bày khái quát những diễn biến chính của đất nước từ 2-9-1945 đến cuối năm 1946 và một số tập hồi ức của những người học trò - những cộng sự viết về Bác trong thời điểm lịch sử đó.

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024872

                          Kho Mượn: M.029559-29560

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Bài báo, Kháng chiến chống Pháp, Lời kêu gọi, Hồi ức, Đảng Cộng sản Việt Nam, Tuyên ngôn độc lập, Cách mạng tháng Tám, Văn kiện

54.  Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến. - H. : Thanh niên, 2017. - 219tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc, những bài viết, bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn độc lập

     Phân loại: 959.704 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031434

                          Kho Mượn: M.031170-31171

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập, Lịch sử

55.  Chủ tịch Hồ Chí Minh & bản di chúc lịch sử / Bùi Kim Hồng chủ biên. - H. : Văn hoá thông tin, 2009. - 171tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tóm tắt tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như quá trình viết di chúc của Người

     Phân loại: 959.704092 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027400

                          Kho Mượn: M.010415-10416

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Di chúc

56.  Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam / Biên soạn: Phạm Ngọc Anh ch.b, Võ Văn Bé, Phạm Hồng Chương,.... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2016. - 215tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những nét chính về tiểu sử, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Tổng Bí thư của Đảng, các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu,..

     Phân loại: 959.7 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.006133

     Từ khoá: Nhân vật lịch sử, Tiểu sử, Sự nghiệp, Hồ Chí Minh

57.  Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam / Biên soạn: Phạm Ngọc Anh ch.b, Võ Văn Bé, Phạm Hồng Chương,.... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. - 199tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những nét chính về tiểu sử, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Tổng Bí thư của Đảng, các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu,..

     Phân loại: 959.7 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033124

     Từ khoá: Nhân vật lịch sử, Tiểu sử, Sự nghiệp, Hồ Chí Minh

58.  Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Anh Minh. - H. : Văn hóa thông tin, 2014. - 419tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết của các nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, chiến sĩ về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

     Phân loại: 355.0092 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005731

                          Kho Mượn: M.024639

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Quân đội nhân dân, Việt Nam

59.  Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến. - H. : Thanh niên, 2017. - 219tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc, những bài viết, bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn độc lập

     Phân loại: 959.704 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031434

                          Kho Mượn: M.031170-31171

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập, Lịch sử

60.  Chủ tịch Hồ Chí Minh và tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong Tuyên ngôn độc lập / Quý Lâm tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2015. - 401tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Tuyên ngôn độc lập 02/9/1945 và các bài phát biểu, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài nghiên cứu về tư tưởng của Người.

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006057

                          Kho Mượn: M.027929

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi, Tư tưởng Hồ Chí Minh

61.  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong lòng nhân dân các dân tộc Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ty Văn hóa Thông tin Quảng Ninh, 1980. - 74tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt tiểu sử, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ và những lời dạy bảo ân cần, thư từ, huấn thị của Người với nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000391-392

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Địa chí, Quảng Ninh, Thư từ, Huấn thị

62.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chính khách quốc tế / Biên soạn: Trần Đương, Nguyễn Thị Minh Hương. - H. : Thông tấn, 2006. - 323tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số nét trong phong cách ngoại giao của Hồ Chí Minh thông qua các bài viết được đăng trên báo.

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026092

     Từ khoá: Chính trị gia, Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Ngoại giao

63.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng tháng Mười. - H. : Sự thật, 1985. - 183tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài tham luận viết về con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Lênin và cách mạng tháng Mười. Sự vận dụng đúng đắn những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin và những kinh nghiệm phong phú của cách mạng tháng Mười vào việc xác định đường lối của cách mạng Việt Nam

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.008263

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng mười Nga, Chủ nghĩa Mác-Lênin

64. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách nói và cách viết / Hoàng Văn Hành, Lý Toàn Thắng, Nguyễn Hồng Cổn.... - H. : Khoa học xã hội, 2010. - 311tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tìm hiểu về cách nói, cách viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những lời chỉ giáo, cách viết báo, sáng tác văn học, văn bản bằng tiếng Việt, tiếng Hán và tiếng Pháp cụ thể được thể hiện qua việc dùng từ, đặt câu ... để lý giải cái chung và cái riêng trong phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh

     Phân loại: 418 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028044

                          Kho Mượn: M.012885-12886

     Từ khoá: Ngôn ngữ, Hồ Chí Minh, Kĩ năng nói, Kĩ năng viết

65. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công đoàn Việt Nam / Biên soạn: Đỗ Quang Hưng ch.b, Huỳnh Hữu Phú, Bùi Đình Phong, Hồ Đức Hòa. - H. : Lao động, 2008. - 499tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết về tư tưởng và huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đưa ra những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.003752

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giai cấp công nhân, Công đoàn, Bài viết, Hồ Chí Minh

66. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác ngoại giao / Biên soạn: Vũ Khoan chủ biên, Lưu Đoàn Huynh, Hồ Xuân Đệ.... - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 320tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tổng kết về lý luận và thực tiễn những bài học kinh nghiệm quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lĩnh vực ngoại giao kể từ khi người đi tìm đường cứu nước

     Phân loại: 327.2 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028247

                          Kho Mượn: M.013722-13723

     Từ khoá: Ngoại giao, Hồ Chí Minh

67. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tổ chức cán bộ / Bùi Kim Hồng biên soạn. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 343tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và những câu chuyện, bài học của Người về công tác tổ chức cán bộ

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028333

                          Kho Mượn: M.014151-14152

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Công tác tổ chức, Công tác cán bộ

68.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hà Nội = President Hồ Chí Minh with Hà Nội. - H. : Thông tấn, 2010. - 255tr. ; 29cm.

     Tóm tắt: Tái hiện hình ảnh của Bác gắn liền với các mốc lịch sử quan trọng của Thủ đô Hà Nội

     Phân loại: 959.731 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004869

                          Kho Luân chuyển: LC.008209

                          Kho Mượn: M.015647-15648

     Từ khoá: Lịch sử, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sự kiện lịch sử, Sách ảnh

69.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành công nghiệp nhẹ / Đặng Vũ Chư  chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 188tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói của Người về ngành công nghiệp nhẹ, được sắp xếp theo thứ tự thời gian; những kết quả bước đầu của ngành công nghiệp nhẹ trong việc thực hiện di huấn của Bác trong công cuộc đổi mới. Ghi lại những kỷ niệm, tình cảm của một số cán bộ, công nhân, anh hùng lao động trong ngành những lần may mắn được gặp Bác

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013319

                          Kho Mượn: MC.000850

   Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quan điểm, Công nghiệp nhẹ, Bài viết, Bài nói

70.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với nghệ thuật điện ảnh Việt Nam. - H. : Viện nghệ thuật lưu trữ điện ảnh Việt Nam, 2000. - 348tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, câu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nghệ thuật điện ảnh Việt Nam

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028553

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Điện ảnh, Việt Nam

71.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với nghệ thuật điện ảnh Việt Nam. - H. : Viện nghệ thuật lưu trữ điện ảnh Việt Nam, 2000. - 348tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết về tư tưởng, tình cảm của Hồ Chí Minh với nghệ thuật điện ảnh Việt Nam

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.020779-20780

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghệ thuật, Điện ảnh, Việt Nam

72.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước. - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 405tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các bài nói, bài viết, bài phỏng vấn của Bác Hồ về phong trào thi đua yêu nước cùng một số bài  viết chọn lọc và các văn kiện của Đảng về phong trào thi đua yêu nước

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026626

                          Kho Mượn: M.007705

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Bài phát biểu, Bài viết, Văn kiện, Phong trào thi đua

73. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phòng, chống tham nhũng / Khánh Vân sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 359tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về công tác phòng, chống tham nhũng

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031151

                          Kho Mượn: M.030511

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phòng, chống tham nhũng, Việt Nam

74. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng / Nguyễn Văn Thắng tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2016. - 387tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Sách gồm 3 phần chính: Tình cảm của vị cha già dân tộc đối với Quân đội nhân dân Việt Nam ; khắc họa sâu sắc tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam từ lúc mới thành lập, trải qua bao gian khổ trong rèn luyện và chiến đấu, lần lượt đánh thắng những kẻ thù lớn của dân tộc; Quân đội nhân dân Việt Nam xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Nêu phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu của quân đội ta và tư tưởng của Hồ Chí Minh về quân sự

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006945

                          Kho Mượn: M.034301

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân, Quân sự, Việt Nam

75. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục Việt Nam / Trần Quốc Hùng sưu tầm, biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 170tr. ; 29cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những hình ảnh, bài nói chuyện, bút tích, sự nghiệp văn chương, lời huấn thị, thư từ...của Bác Hồ quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của dân tộc Việt Nam.

     Phân loại: 370.597 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001365

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Giáo dục, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

76.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với tuổi trẻ thế giới / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Bình,.... - H. : Văn học, 2017. - 211tr. ; 21cm.- (Tủ sách Bác Hồ với thế hệ trẻ)

     ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về hành trình 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành và những câu chuyện kể về tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thiếu niên, thanh niên nước ngoài

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032586

                          Kho Mượn: M.034519-34520

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thế hệ trẻ, Thế giới

77.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng nhà nước và  công tác cán bộ /  Lê Duy Truy sưu tầm, biên soạn. - H. : Tư pháp, 2006. - 750tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp tư liệu về Hồ Chủ tịch với xây dựng nhà nước và công tác cán bộ; một số văn bản pháp luật do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, ban hành.

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.003077

                          Kho Mượn: M.001467

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Sắc lệnh, Công tác cán bộ, Nhà nước

78.  Con đường máu lửa - Về đường mòn huyền thoại Hồ Chí Minh. - H. : Lao động, 2007. - 530tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Trích một số bài viết, tác phẩm trình bày, phân tích những sự kiện và diễn biến lịch sử trên đường mòn Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước

     Phân loại: 959.7043 / C430Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.003288

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mĩ, Đường Hồ Chí Minh, Việt Nam

79. Côbelép, E.. Đồng chí Hồ Chí Minh / E. Côbelép; Người dịch: Nguyễn Minh Châu, Mai Lý Quảng. - H. : Thanh niên, 1985. - 386tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Cuốn sách tái tạo lại hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng hoạt động cách mạng và ảnh hưởng tư tưởng, phẩm chất của Người đối với Việt Nam và thế giới.

     Phân loại: 335.4346 / Đ455C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.000392

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp

80.  Cốt cách Hồ Chí Minh / Trần Đương biên soạn. - H. : Thanh niên, 2017. - 239tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về đạo đức, nhân cách của Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / C458C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002011

                          Kho Luân chuyển: LC.003667-3669, LC.005639-5640

     Từ khoá: Đạo đức, Nhân cách, Hồ Chí Minh

81.  Cốt cách Hồ Chí Minh / Trần Đương biên soạn. - H. : Thanh niên, 2010. - 223tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về đạo đức, nhân cách của Hồ Chí Minh

     Phân loại: 170 / C458C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028041

                          Kho Mượn: M.012879-12880

     Từ khoá: Đạo đức, Nhân cách, Hồ Chí Minh

82.  Danh nhân Hồ Chí Minh / Biên soạn: Thành Duy, Trần Đình Huỳnh, Đặng Quốc Bảo,.... - H. : Lao động, 2000. - 21cm.

     T.1.- 2000.- 1039tr.

     Tóm tắt: Nghiên cứu về tiểu sử sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hệ thống tư tưởng của Người. Phụ lục cung cấp những tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc và các bài viết về Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / D107N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.000905

                          Kho Tra cứu: TC.001285

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Danh nhân, Tác phẩm, Bài viết, Việt Nam

83.  Danh nhân Hồ Chí Minh / Biên soạn: Thành Duy, Trần Đình Huỳnh, Đặng Quốc Bảo,.... - H. : Lao động, 2000. - 21cm.

     T.2.- 2000.- 1171tr.

     Tóm tắt: Nghiên cứu phương pháp, triết học, tư tưởng Hồ Chí Minh và cung cấp danh mục những tác phẩm, các bút danh của Nguyễn Ái Quốc và một số bài viết về Người

     Phân loại: 335.4346 / D107N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.000906

                          Kho Tra cứu: TC.001286

     Từ khoá: Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Danh nhân, Tác phẩm, Bài viết

84.  Danh ngôn Hồ Chí Minh / Sưu tầm và biên soạn: Trí Thắng, Kim Dung. - H. : Văn hoá thông tin, 2000. - 171tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp trên 500 danh ngôn của Hồ Chủ tịch nói về công tác bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá, phẩm chất cách mạng, hạnh phúc con người.

     Phân loại: 335.4346 / D107N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017060

                          Kho Mượn: MC.000982

     Từ khoá: Danh ngôn, Hồ Chí Minh, Tư tưởng

85.  Dấu ấn của nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc / Sưu tầm, biên soạn: Đỗ Quang Hưng, Nguyễn Văn Khoan. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2011. - 343tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cũng như những tác phẩm báo chí mà Người để lại

     Phân loại: 335.4346 / D125Â

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004882

                          Kho Mượn: M.015841-15842

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Báo chí, Bài báo, Nhà báo, Hồ Chí Minh

86.  Dấu chân phía trước tiếp bước hành trình đi tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh / Trần Văn Công sưu tầm, biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 399tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi còn nhỏ đến hành trình ra đi tìm đường cứu nước và quá trình lãnh đạo dân tộc ta đấu tranh giành độc lập; một số tác phẩm của Hồ Chí Minh giai đoạn 1911 - 1941.

     Phân loại: 959.704092 / D125C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006406

                          Kho Mượn: M.030608

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Việt Nam

87.  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2019. - 68tr. ; 15cm.

     Tóm tắt: Trình bày nguyên văn và bút tích các bản viết Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969; Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc khi Bác mất

     Phân loại: 335.4346 / D300C

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Di chúc, Điếu văn

88.  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 1989. - 58tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu bản Di chúc của Người công bố năm 1969 và lời Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

     Phân loại: 335.4346 / D300C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010127

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Di chúc, Tư tưởng Hồ Chí Minh

89.  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2019. - 148tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu nguyên văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lựa chọn một số bài viết về nội dung di chúc cùng những giá trị lịch sử

     Phân loại: 335.4346 / D300C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033114

                          Kho Mượn: M.036164-36165

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc, Cách mạng

90.  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Lý luận và thực tiễn. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 358tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của các tác giả về lý luận và thực tiễn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / D300C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028243

                          Kho Mượn: M.013704-13705

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Di chúc, Lý luận, Thực tiễn

91.  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những địa danh lịch sử gắn với cuộc đời cách mạng của Người. - H. : Lao động, 2012. - 391tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Gồm bản di chúc lịch sử, quê hương yêu dấu, những năm tháng tìm đường cứu nước ở ngoại quốc, những địa danh lịch sử nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo tổng khởi nghĩa và kháng chiến Pháp,...

     Phân loại: 335.4346 / D300C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005394

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Di chúc, Lịch sử, Cách mạng, Cuộc đời

92.  Di tích lịch sử - lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Tuyên Quang / Biên soạn: Nguyễn Việt Thanh ch.b, Nguyễn Văn Mạch, Nguyễn Thị Thanh Hải, Đinh Huyền Trang. - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh sửa, bổ sung. - Tuyên Quang : Sở văn hóa, thể thao và du lịch Tuyên Quang, 2012. - 316tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Vài nét về tình hình, đặc điểm tỉnh Tuyên Quang trong cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp. Giới thiệu các di tích lịch sử, địa điểm lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 915.9715 / D300T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.019993-19994

     Từ khoá: Địa lí, Di tích lịch sử, Hồ Chí Minh, Tuyên Quang

93.  Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên / Trần Minh Siêu biên soạn. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 1994. - 79tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn cảnh một số di tích và thân thế của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên Nghệ An.

     Phân loại: 959.704 / D300T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013070

                          Kho Mượn: MC.000857

     Từ khoá: Lịch sử, Di tích lịch sử, Hồ Chí Minh

94. Đàm Đức Vượng. Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập / Đàm Đức Vượng. - Tái bản có bổ sung, chỉnh sửa. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 340tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Trình bày có hệ thống về quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; các tổ chức tiền thân của Đảng; Hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng qua 11 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc

     Phân loại: 324.2597071 / NH556D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006093

                          Kho Mượn: M.028229-28230

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh, Lãnh tụ cách mạng

95. Đàm Văn Thọ. Mối quan hệ giữa Đảng và dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Đàm Văn Thọ, Vũ Hùng. - H. : Chính trị quốc gia, 1997. - 216tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung một số bài viết về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / M452Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.015553

                          Kho Mượn: MC.000840

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân

96.  Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc / Giàng Seo Phử chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. - 671tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam và các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.

     Phân loại: 324.2597071 / Đ106C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005505

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện, Hồ Chí Minh, Dân tộc

97.  Đạo đức, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Biên soạn: Thang Văn Phúc chủ biên, Chu Văn Thành, Hà Quang Ngọc,.... - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 344tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày tư cách đạo đức, phẩm chất của người cán bộ công chức, những nguy cơ và căn bệnh cần tránh. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính. Xây dựng nhà nước vững mạnh

     Phân loại: 335.4346 / Đ108Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.015641

                          Kho Mượn: MC.000941

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cán bộ, Đạo đức

98. Đào Phan. Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa / Đào Phan. - H. : Văn hoá, 1991. - 283tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu và nghiên cứu sự nghiệp của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hoá

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010914

                          Kho Mượn: MC.000984

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Danh nhân văn hoá, Việt Nam

99. Đào Anh Kha. Hồ Chí Minh sự thật truyền kỳ : Trường ca / Đào Anh Kha. - H. : Văn học, 1996. - 87tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.92213 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.014689

                          Kho Mượn: MC.001067

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Trường ca, Việt Nam, Truyền kì

100. Đặng Văn Thái. Hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp / Đặng Văn Thái. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 282tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày theo trình tự lịch sử những hoạt động ngoại giao của Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp

     Phân loại: 335.4346 / H411Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021983

                          Kho Mượn: MC.001000

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Kháng chiến chống Pháp, Hoạt động cách mạng, Ngoại giao, Việt Nam

101. Đặng Sỹ Lộc. Bồi dưỡng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ doanh nghiệp quân đội : Sách chuyên khảo / Đặng Sỹ Lộc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 247tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản; thực trạng và bài học kinh nghiệm; phương hướng và những giải pháp bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ doanh nghiệp quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

     Phân loại: 174 / B452D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028807

                          Kho Mượn: M.016413-16414

     Từ khoá: Đạo đức, Cán bộ, Doanh nghiệp, Quân đội, Tư tưởng Hồ Chí Minh

102.  Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Chủ biên: Trương Giang Long, Đinh Ngọc Hoa, Bùi Quảng Bạ,.... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. - 543tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết  phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 324.2597071 / Đ125T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006780

                          Kho Mượn: M.033795

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh

103.  Địa danh về Hồ Chí Minh / Bùi Thiết chủ biên, Lê Kim Dung, Nguyễn Chí Thắng. - H. : Thanh niên, 1999. - 367tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Hệ thống hơn 1000 địa danh mà Hồ Chí Minh đã dừng chân và làm việc có liên quan đến hoạt động cách mạng của Người

     Phân loại: 959.704 / Đ301D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016281

                          Kho Mượn: MC.000940

     Từ khoá: Sự nghiệp, Địa danh, Hồ Chí Minh, Tiểu sử

104. Đinh Chương. Hồ Chí Minh qua ký ức các nhân chứng lịch sử / Đinh Chương. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2005. - 375tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những câu chuyện kể về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 959.704 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023037

     Từ khoá: Hồi kí, Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Việt Nam

105. Đinh Chương. Hồ Chí Minh qua ký ức các nhân chứng lịch sử / Đinh Chương. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2005. - 375tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về cuộc sống đời thường cũng như trong sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua hồi ức của nhiều nhân chứng lịch sử.

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024569

                          Kho Mượn: M.001342

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Hồi ức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

106. Đinh Thu Xuân. Bài ca Hồ Chí Minh / Đinh Thu Xuân. - H. : Công an nhân dân, 2010. - 231tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Ghi lại những dấu ấn, chân dung, nhân cách và tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

     Phân loại: 959.704092 / B103C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028042

                          Kho Mượn: M.012881-12882

     Từ khoá: Lịch sử, Nhân vật, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Sự kiện lịch sử, Hồ Chí Minh, Việt Nam

107. Đinh Xuân Lâm. Góp phần tìm hiểu cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lâm. - Tái bản có bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 467tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Một số ý kiến về phương pháp luận nghiên cứu Hồ Chí Minh. Tìm hiểu về cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những tác phẩm của Hồ Chí Minh và một số công trình trong, ngoài nước viết về Người trên các lĩnh vực

     Phân loại: 335.4346 / G434P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027574

                          Kho Mượn: M.010933-10934

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Tác phẩm

108. Đinh Xuân Lý. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới / Đinh Xuân Lý. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 227tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại, thành tựu hoạt động đối ngoại của Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh, quá trình Đảng ta nhận thức và vận dụng tư tưởng đối ngoại của Người trong thời kỳ đổi mới hiện nay

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026087

                          Kho Mượn: M.005728-5729

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đối ngoại, Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh

109. Đoàn Duy Thành. Một số cảm nhận về tư tưởng - hành động của Hồ Chí Minh / Đoàn Duy Thành. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011. - 153tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày về cuộc đời tư tưởng và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ tuổi thơ ấu, đến khi bôn ba khắp năm châu tìm đường cứu nước, những hoạt động cách mạng  của người để sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam

     Phân loại: 335.4346 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028914

                          Kho Mượn: M.017222-17223

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hoạt động, Cách Mạng, Đảng Cộng Sản Việt Nam

110. Đoàn Nam Đàn. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên / Đoàn Nam Đàn. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 271tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, việc tận dụng tư tưởng giáo dục thanh niên của người trong điều kiện hiện nay và những biện pháp nhằm phát triển toàn diện, phát huy mọi năng lực của thanh niên.

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.000928

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục, Thanh niên, Việt Nam

111. Đinh Đăng Định. Hồ Chí Minh / Đinh Đăng  Định. - H. : Văn hóa thông tin, 2003. - 105tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những bức ảnh về nơi ở, làm việc hoạt động và sinh hoạt của Bác Hồ từ khi Bác về nước lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân đấu tranh giải phóng đất nước.

     Phân loại: 779 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.003392

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Ảnh, Cuộc đời

112. Đỗ Đức Hinh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại - Một số nội dung cơ bản / Đỗ Đức Hinh. - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 84tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những quan điểm, tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vấn đề đối ngoại với các nước trên thế giới

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025551

                          Kho Mượn: M.003769-3770

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quan điểm, Quan hệ ngoại giao, Quan hệ quốc tế, Đối ngoại, Việt Nam

113. Đỗ Hoàng Linh. Hồ Chí Minh 474 ngày độc lập đầu tiên / Đỗ Hoàng Linh. - H. : Thanh niên, 2008. - 242tr. ; 21cm.- (Tủ sách danh nhân Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 16 tháng từ ngày độc lập đầu tiên 2/9/1945 đến ngày 19/12/1946.

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026704

                          Kho Mượn: M.007961-7962

     Từ khoá: Lịch sử, Sự kiện lịch sử, Hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh

114. Đỗ Hoàng Linh. Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình kháng chiến / Đỗ Hoàng Linh. - H. : Thanh niên, 2010. - 215tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu chặng đường kháng chiến lịch sử vô cùng gian khổ và anh dũng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 đến khi về lại thủ đô Hà Nội 14/10/1954

     Phân loại: 959.704092 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028100

                          Kho Mượn: M.013160-13161

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Hoạt động cách mạng

115. Đỗ Quang Hưng. Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh / Đỗ Quang Hưng. - H. : Lao động, 1999. - 331tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nghiên cứu về tiểu sử, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / TH253N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016507

                          Kho Mượn: MC.001029

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Danh nhân, Danh nhân lịch sử

116. Đức Vượng. Quá trình hình thành tư tưởng yêu nước của Hồ Chí Minh / Đức Vượng. - H. : Chính trị quốc gia, 1993. - 77tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích những tư tưởng có ảnh hưởng đến Hồ Chí Minh trước sự lựạ chọn cho mình con đường cứu nước giải phóng dân tộc. Trên cơ sở đó làm sáng tỏ tư tưởng yêu nước của Người

     Phân loại: 335.4346 / QU100T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.012137

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng chính trị, Quá trình

117. Đức Vượng. Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài / Đức Vượng. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 554tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ; quá trình Bác đào tạo, rèn luyện và sử dụng cán bộ, sử dụng nhân tài qua các giai đoạn cách mạng để giành độc lập, kháng chiến và kiến quốc

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028244

                          Kho Mượn: M.013706-13707

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đào tạo, Cán bộ, Nhân tài

118.  Giá trị nhân văn của di chúc Hồ Chí Minh / Phạm Thị Lai, Đinh Xuân Lâm, Lê Thị Liên,.... - H. : Thanh niên, 2017. - 314tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Sách tuyển chọn 24 bài trích trong kỷ yếu hội thảo về Di chúc của Bác, qua đó giúp bạn đọc có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thấy được giá trị nhân văn trong bản Di chúc của Người.

     Phân loại: 335.4346 / GI100T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031561

                          Kho Mượn: M.031477-31478

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Di chúc, Giá trị nhân văn

119.  Giáo dục, rèn luyện thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 2003. - 567tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về thanh niên và công tác thanh niên. Ghi nhận những cống hiến to lớn của thế hệ thanh niên Việt Nam trong lịch sử xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN

     Phân loại: 324.2597 / GI108D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002262

                          Kho Mượn: MC.001272

     Từ khoá: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Giáo dục truyền thống, Công tác thanh niên, Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam

120.  Giới thiệu tác phẩm của C.Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước : Lưu hành nội bộ. - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 243tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, chính quyền Nhà nước của dân - do dân - vì dân và việc áp dụng các nguyên lí đó vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nhà nước ở nước ta

     Phân loại: 335.4 / GI462T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016392

     Từ khoá: Xây dựng Đảng, Mác, Các, Ănghen, F., Lênin, V.I., Hồ Chí Minh

121.  Góp phần nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. - H. : Chính trị quốc gia, 2003. - 305tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, nghiên cứu tư tưởng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / G434P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021472

                          Kho Mượn: MC.000901

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bảo vệ Tổ quốc

122.  Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao / Vũ Dương Huân chủ biên, Trần Văn Cường, Nguyễn Đình Luân,.... - H. : Lao động, 2002. - 203tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu của nhiều nhà ngoại giao về tư tưởng của Hồ Chí Minh về ngoại giao

     Phân loại: 335.4346 / G434P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019065

                          Kho Mượn: MC.001002

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Ngoại giao, Việt Nam

123. Hà Minh Đức. Hồ Chí Minh - anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người / Hà Minh Đức. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 416tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày về chặng đường 30 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước, những năm sống và hoạt động ở nước ngoài (1911-1941), khi về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sự tôn vinh và ca ngợi của thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029649

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Hoạt động cách mạng

124. Hà Minh Đức. Báo chí Hồ Chí Minh : Chuyên luận và tuyển chọn / Hà Minh Đức. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 447tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản và phong cách, ngôn từ điêu luyện, phong phú... trong báo chí Hồ Chí Minh và tuyển chọn những tác phẩm báo chí được rút từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập

     Phân loại: 070.4 / B108C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017026

     Từ khoá: Báo chí, Hồ Chí Minh, Chuyên luận, Tuyển chọn

125. Hà Minh Đức. Báo chí Hồ Chí Minh : Chuyên luận và tuyển chọn / Hà Minh Đức. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. - 319tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phân tích những nội dung cơ bản, phong cách, ngôn từ điêu luyện, phong phú... trong báo chí Hồ Chí Minh và tuyển chọn những tác phẩm báo chí được rút từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập.

     Phân loại: 070.92 / B108C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033101

                          Kho Mượn: M.033750, M.036139-36140

     Từ khoá: Báo chí, Hồ Chí Minh, Chuyên luận, Tuyển chọn

126. Hà Minh Đức. Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc / Hà Minh Đức. - H. : Giáo dục, 1995. - 272tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Bàn về quan điểm cách mạng của Hồ Chí Minh về thơ, phân tích nghệ thuật sáng tạo trong thơ ca của Người với khát vọng và ý chí đấu tranh cách mạng cho độc lập tự do, tiêu biểu cho thơ ca cách mạng là tác phẩm "Nhật ký trong tù"

     Phân loại: 895.92209 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013455

                          Kho Mượn: MC.000899

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Thơ, Nghiên cứu văn học

127. Hà Minh Đức. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Tư tưởng và sự nghiệp văn học / Hà Minh Đức, Phong Lê, Nguyễn Đăng Mạnh; Vũ Thị Kim Xuyến tuyển chọn. - H. : Lý luận chính trị, 2005. - 428tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu sự nghiệp văn học, báo chí gắn liền với tư tưởng cách mạng vĩ đại của Hồ Chí Minh

     Phân loại: 895.92209 / NG527A

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025623

                          Kho Mượn: M.003937-3938

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Văn học, Hồ Chí Minh

128. Hà Minh Đức. Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hà Minh Đức. - H. : Khoa học và xã hội, 1985. - 247tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Là một công trình nghiên cứu công phu về các tác phẩm văn thơ Hồ Chủ tịch của giáo sư Hà Minh Đức. Nghiên cứu về văn chính luận, truyện ngắn và nghệ thuật viết ký của Hồ Chủ tịch. Đưa ra 1 số vấn đề lý luận qua các tác phẩm của Bác

     Phân loại: 895.92209 / T101P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.007812

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Nghiên cứu văn học, Hà Minh Đức, Việt Nam

129. Hà Minh Đức. Tác phẩm Hồ Chí Minh - cẩm nang của cách mạng Việt Nam / Hà Minh Đức. - H. : Nxb. Đại hoc Quốc gia, 2014. - 331tr. ; 24cm

     Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm kinh điển tiêu biểu, có giá trị lý luận và thực tiễn cao của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam

     Phân loại: 335.4346 / T101P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005648

                          Kho Mượn: M.023902

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cách mạng dân tộc, Chuyên luận

130. Hà Minh Đức. Tác phẩm văn xuôi của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hà Minh Đức. - In lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 1995*. - 265tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Chuyên luận nghiên cứu bao quát các tác phẩm văn xuôi của Hồ chí minh trên góc độ và đặc trưng văn học, theo những chuẩn mực giá trị văn chương. Đối tượng nghiên cứu trực tiếp của cuốn sách là những truyện, ký của Người ở hai thời kỳ trước và sau cách mạng

     Phân loại: 895.92209 / T101P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013458

                          Kho Mượn: MC.001028

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Hồ Chí Minh, Tác phẩm văn học, Nghiên cứu văn học

131. Hoàng Chí Bảo. Tìm hiểu phương pháp Hồ Chí Minh / Hoàng Chí Bảo. - H. : Lý luận chính trị, 2005. - 341tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu về triết lý phát triển xã hội, tư tưởng và phong cách của Hồ Chí Minh thông qua những phương pháp nghiên cứu từ lý luận đến thực tiễn

     Phân loại: 335.4346 / T310H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025600

                          Kho Mượn: M.003894-3895

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Phương pháp nghiên cứu, Tư tưởng Hồ Chí Minh

132. Hoàng Giai. Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh : Một số tư liệu và mẩu chuyện về Bác Hồ với thiếu niên. - In lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Thanh niên, 1999. - 187tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương thiếu niên dũng cảm tài trí trong chiến đấu, lao động, học tập và tình yêu thương sâu sắc, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ kính yêu với thế hệ thiếu niên nhi đồng

     Phân loại: A103Y

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016746

     Từ khoá: Giáo dục truyền thống, Hồ Chí Minh, Nhi đồng, Liên Xô, Việt Nam, Lí Tự Trọng, Trần Quốc Toản, Thiếu niên tiền phong

133. Hoàng Ngọc Di. Học tập quan điểm giáo dục của đồng chí Hồ Chí Minh / Hoàng Ngọc Di. - H. : Giáo dục, 1962. - 91tr. ; 19cm.

      Tóm tắt: Trình bày một cách toàn diện quan điểm giáo dục của Hồ Chủ Tịch và giáo dục đạo đức cách mạng trong trường học.

      Phân loại: 335.4346 / H419T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.001963, VN.002193

      Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quan điểm, Giáo dục, Đạo đức cách mạng

134. Hoàng Trang. Hỏi & đáp tư tưởng Hồ Chí Minh / Hoàng Trang. - Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị - Hành chính, 2011. - 177tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 51 câu hỏi đáp về những thành tựu nghiên cứu mới nhất về tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Đại hội X của Đảng

     Phân loại: 335.4346 / H428V

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.019983-19984

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Sách hỏi đáp, Nghiên cứu, Thành tựu

135. Hoàng Tùng. Từ tư duy truyền thống đến tư tưởng Hồ Chí Minh / Hoàng Tùng. - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 117tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tinh thần dân tộc, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, từ truyền thống đến tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ tư duy truyền thống của dân tộc Việt Nam,.

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.015639

                          Kho Mượn: MC.000980

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Văn hóa, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

136.  Học tập phong cách ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Khoa học xã hội, 1980. - 219tr. ; 19cm.

     Tóm tắt:  Nghiên cứu phong cách ngôn ngữ của Hồ Chủ tịch trong các bài nói, bài viết và qua các tác phẩm của Người

     Phân loại: 495.9225 / H419T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.005645

     Từ khoá: Ngôn ngữ, Hồ Chí Minh, Phong cách ngôn ngữ

137.  Hỏi đáp 300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Đức, Nguyễn Bạch Hồng, Trần Vĩnh Thanh,.... - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1998. - 19cm.

     T.2.-1998.-89tr.

     Tóm tắt: Nội dung gồm các câu hỏi và trả lời gắn với các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử, địa danh của Thành phố từ thời kỳ mở đất đến thời chúa Nguyễn, qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và thời kì xây dựng đất nước hiện nay

     Phân loại: 915.9779 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.015737

     Từ khoá: Tp. Hồ Chí Minh, Lịch sử, Địa lí

138.  Hỏi & đáp về cuộc đời & sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ 10 có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 183tr. ; 21cm.- (Di sản Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 959.704092 / H428V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033005

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029141-29142

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp

139. Hồ Chí Minh. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 64tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu bản Di chúc của Người công bố năm 1969, lời Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và bài diễn văn của đồng chí Lê Khả Phiêu nhân dịp kỷ niệm 109 ngày sinh của Người

     Phân loại: 335.4346 / D300C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.000855

                          Kho Tra cứu: TC.000832

     Từ khoá: Di chúc, Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh

140.  Hồ Chí Minh những sự kiện. - H. : Thông tin lý luận, 1987. - 415tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện về cuộc đời - sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 959.703092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000216

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Sự kiện

141.  Hồ Chí Minh ánh sáng độc lập tự do: Cảm tưởng của khách nước ngoài. - H. : Sự thật, 1985. - 151tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những cảm tưởng của các vị khách nước ngoài sau khi viếng thăm Lăng Chủ tịch và một số khu di tích của Người

     Phân loại: 959.704 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.008264

                          Kho Mượn: MC.001097

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Cảm tưởng, Thế giới

142. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - H. : Sự thật, 1987. - 19cm.

     T.7: 7-1954 - 12-1957.-1987.- 998tr.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài thư từ,  nói chuyện, bài viết, điện chúc mừng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 5 năm 1954 đến tháng 12 năm 1957.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.000827

                          Kho Tra cứu: TC.000218

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Thư từ, Bài viết, Bài nói chuyện, Lời kêu gọi, Báo cáo, Diễn văn, Toàn tập

143.  Hồ Chí Minh những sự kiện. - H. : Thông tin lý luận, 1987. - 415tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài phát biểu quan trọng của Người qua các thời kì lịch sử, chỉ phương hướng, sách lược, đường lối, chủ trương của cách mạng Việt Nam, đề cập đến những kỳ họp quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Hội đồng chính phủ có người tham dự. Giới thiệu những hoạt động lớn của Người với các tầng lớp nhân dân, hoạt động ở nước ngoài, quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.009146

     Từ khoá: Sự nghiệp, Đường lối cách mạng, Việt Nam, Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Quan hệ ngoại giao, Hoạt động chính trị

144.  Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới / Biên soạn : Trần Đình Huỳnh, Hoàng Chí Bảo, Đặng Quốc Bảo.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn nghệ, 2002. - 26cm.

     T.1.- 2002.- 364tr.

     Tóm tắt: Tổng hợp biên niên các sự kiện, mốc thời gian trong cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Trình bày 11 công trình khảo luận về một số vấn đề trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001236

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Danh nhân văn hoá, Danh nhân thế giới, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Biên niên sử, Anh hùng giải phóng dân tộc

145. Hùng Thắng. Chủ tịch Hồ Chí Minh người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận giải phóng dân tộc / Hùng Thắng, Nguyễn Thành. - H. : Khoa học xã hội, 1985. - 422tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng thuộc địa. Viết về những hoạt động hăng hái, sôi nổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở một số nước trên thế giới để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn nhất

     Phân loại: 959.704092 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.007815

     Từ khoá: Giải phóng dân tộc, Việt Nam, Hồ Chí Minh, Sự nghiệp

146.  Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người : Tập bài hát của phần đệm piano. - H. : Văn hóa, 1975. - 114tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số ca khúc của các tác giả từ mọi miền đất nước ca ngợi công lao to lớn của Người.

     Phân loại: 782.42 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.000724

     Từ khoá: Âm nhạc, Hồ Chí Minh, Bài hát, Việt Nam

147.  Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người. - H. : Văn hóa, 1995. - 172tr. ; 25cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn một số ca khúc ca ngợi Hồ Chí Minh

     Phân loại: 782.42 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: CS.000239-240

                          Kho đọc: VL.001472

                          Kho Mượn: MC.006879-6880

     Từ khoá: Âm nhạc, Việt Nam, Bài hát, Hồ Chí Minh

148. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập / Biên soạn: Lê Doãn Tá chủ biên, Nguyễn Thế Thắng, Vũ Bích Nga. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 22cm.

     T.6: 1950 - 1952. - 2002.- 688tr.

     Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 01/01/1950 đến cuối tháng 12/1952.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001284

     Từ khoá: Bài nói, Bài viết, Kháng chiến chống Pháp, Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh

149.  Hồ Chí Minh tên Người toả sáng / Biên soạn: Nguyễn Chí Thắng, Nguyễn Ngọc Đào, Lê Kim Dung. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Thanh niên, 2000. - 155tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện được biên soạn theo lời kể của các nhân chứng lịch sử đã có dịp tiếp xúc với Người ; Các bài viết về tác phong, ứng xử linh hoạt, khôn khéo của Bác những năm tháng ở nước ngoài.

     Phân loại: 895.922803 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017254

                          Kho Mượn: MC.015500

     Từ khoá: Hồi kí, Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Việt Nam

150. Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng / Hồ Chí Minh. - Hải Phòng : Nxb.Hải phòng, 1985. - 199tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng. Người đã chỉ đạo, động viên quân và dân Hải Phòng trong từng trận chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, đưa ra những Chỉ thị quý báu trong cuộc tiến công chống nghèo nàn lạc hậu cho Đảng và nhân dân thành phố

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.007990

                          Kho Mượn: MC.000968

     Từ khoá: Hải Phòng, Phong trào cách mạng, Việt Nam, Hồ Chí Minh, Đảng bộ

151. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - H. : Sự thật, 1986. - 19cm.

     T.6: 1-1951 - 7-1954.-1986.-662tr.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ tháng 01 năm 1951 đến tháng 7 năm 1954.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.000828

                          Kho Tra cứu: TC.000176

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Xây dựng Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài phát biểu

152.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 24cm.

     T.1: 1919 - 1924.- 1995 .- 535tr.

     Tóm tắt: Bao gồm những sự kiện, tác phẩm, bài nói, bài viết quan trọng của Hồ Chí Minh từ năm 1919 - 1969. Phản ánh sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước và vạch ra đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam, quá trình Người cùng Đảng ta tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000425

     Từ khoá: Toàn tập, Hồ Chí Minh, Bài viết

153.  Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử : 1951 - 1954 / Biên soạn: Đặng Xuân Kỳ, Song Thành, Lê Văn Tích chủ biên, .... - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 620tr. ; 20cm.

     T.5: 1951 - 1954.-1995.-620tr.

     Tóm tắt: Trình bày những hoạt động tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1951 đến năm 1954

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013211

                          Kho Mượn: MC.000996

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Sự kiện lịch sử

154.  Hồ Chí Minh hồn dân tộc : Kỷ yếu hội thảo " Hồ Chí Minh và sự phát triển của phong trào cộng sản ở Việt Nam" tổ chức tại ĐHTH Passau (CHLB Đức) tháng 6 - 1990 / Nguyễn Tiến Hữu chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2001. - 243tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài trong hội thảo " Hồ Chí Minh và sự phát triển của phong trào cộng sản Việt Nam " tại trường ĐHTH Passau (Đức) tháng 6/1990. Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp cách mạng và những tình cảm của các nhà khoa học nước ngoài đối với Người.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.018341

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tính dân tộc, Tính truyền thống, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Sự nghiệp cách mạng, Kỉ yếu

155.  Hồ Chí Minh sống mãi với dân tộc Việt Nam và bầu bạn quốc tế. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 190tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài phát biểu, cảm tưởng của nhân dân trong nước và nước ngoài về Hồ Chí Minh. Phần cuối sách là những bài viết giới thiệu về ý nghĩa, nội dung hoạt động của các công trình trong cụm di tích, lịch sử - văn hoá Ba Đình.

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.018507

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Hồi kí, Lịch sử, Văn hoá

156. Hội nghị khoa học nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhân kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh của Hồ Chủ tịch (1890-1980) : Lưu hành nội bộ. - H. : Nxb. Hà Nội, 1981. - 467tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày báo cáo về các mặt hoạt động của Hồ Chủ tịch như : Quân sự, chính trị, lịch sử, kinh tế, văn hoá, xây dựng Đảng, con người mới,...trong hội nghị khoa học nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Người.

     Phân loại: 335.4346 / H452N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.006491

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa cộng sản, Việt Nam, Danh nhân thế giới, Danh nhân văn hoá

157.  Hồ Chí Minh tác gia tác phẩm nghệ thuật ngôn từ / Tuyển chọn: Nguyễn Như Ý, Nguyên An, Chu Huy. - H. : Giáo dục, 1997*. - 483tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, các bài bình luận của các nhà hoạt động chính trị, các nhà văn, nhà nghiên cứu giá trị tư tưởng, giá trị giáo dục, giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm của Hồ Chủ tịch

     Phân loại: 895.92209 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.015156

                          Kho Mượn: MC.000862

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Ngôn ngữ, Tác phẩm

158. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh tuyển tập. - H. : Sự thật, 1960. - 815tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những văn kiện chính trị quan trọng như sách bài báo, tham luận, thư, báo cáo, diễn văn, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ năm 1920 đến năm 1960

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.000568

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tuyển tập, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Việt Nam

159.  Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. - H. : Chính trị quốc gia, 1993. - 20cm.

     T.3: 1945 - 1946/ Biên soạn : Lê Văn Tích, chủ biên,  Phạm Hồng Chương, Nguyễn Huy Hoan. - 1993. - 374tr.

     Tóm tắt: Trình bày các sự kiện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh theo tiến trình lịch sử từ 02/9/1945 đến 19/12/1946

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.012529

                          Kho Mượn: MC.000999

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Biên niên sử, Sự nghiệp cách mạng

160. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - H. : Sự thật, 1989. - 19cm.

     T.9: 1/1961 – 12/1964. - 1989. - 918tr.

     Tóm tắt: Gồm các bài nói, bài viết của các văn tập khác của Hồ Chí Minh từ tháng 1-1961 đến tháng 12-1964.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000254

     Từ khoá: Giai đoạn 1961-1964, Hồ Chí Minh, Toàn tập, Văn kiện, Bài viết

161. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - H. : Sự thật, 1989. - 19cm.

     T.10 : 1/1965 - 9/1969. - 1989. - 975tr.

     Tóm tắt: Gồm các bài nói, bài viết của các văn tập khác của Hồ Chí Minh từ 1/1965 đến 9/1969 , phản ánh đường lối, tư tưởng chỉ đạo của Bác và của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng này.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.000836

                          Kho Tra cứu: TC.000255

     Từ khoá: Toàn tập, Hồ Chí Minh, Văn kiện, Bài viết

162.  Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam cuộc đời, sự nghiệp và đạo đức / Chủ biên: Đinh Xuân Lý, Trần Minh Trưởng. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 293tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Người trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, giáo dục, đào tạo, đối ngoại, an sinh xã hội...

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029648

                          Kho Mượn: M.023879

     Từ khoá: Lịch sử, Hồ Chí Minh,Tiểu sử, Sự nghiệp,Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

163.  Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp và Điện Biên Phủ / Sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến, Lường Thị Lan. - H. : Văn học, 2014. - 303tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tóm tắt khái quát tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ năm 1940 đến 1969. Những chiến thắng lịch sử trong thời kì kháng chiến chống Pháp và huyền thoại trong mắt học giả trong nước và thế giới.

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005718

                          Kho Mượn: M.024592-24593

     Từ khoá: Lịch sử, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Chiến dịch Điện Biên phủ, Việt Nam

164.  Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng Bắc - Nam sum họp một nhà / Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2015. - 199tr. ; 21cm.- (Hồ Chí Minh người là niềm tin tất thắng)

     Tóm tắt: Cuốn sách là những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào miền Nam và khát vọng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của Người

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029997

                          Kho Mượn: M.025484-25485

     Từ khoá: Lịch sử, Nhân vật lịch sử, Hồ Chí Minh, Việt Nam

165. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh văn hóa và đổi mới / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2. - H. : Lao động, 2001. - 335tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài phân tích về bản sắc văn hóa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Từ khoá: Hồ Chí Minh,Văn hóa,Tư tưởng Hồ Chí Minh

166. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh văn hóa và đổi mới. - H. : Lao động, 1998. - 270tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài phân tích về bản sắc văn hoá dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Văn hoá,Tư tưởng Hồ Chí Minh

167. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh văn hóa và đổi mới / Hồ Chí Minh. - H. : Lao động, 2001. - 335tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài phân tích về bản sắc văn hóa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.001057-1058

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Văn hóa, Tư tưởng Hồ Chí Minh

168.  Hồ Chí Minh hành trình 79 mùa xuân (1890-1969) / Đỗ Hoàng Linh sưu tầm, biên soạn. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2013. - 351tr. ; 27cm.- (Tủ sách danh nhân Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh từ năm 1890 đến năm 1969

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005798

                          Kho Mượn: M.025788-25789

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp cách mạng, Việt Nam

169.  Hồ Chí Minh 474 ngày độc lập : Giai đoạn 1945 - 1946 / Đỗ Hoàng Linh sưu tầm, biên soạn. - Gia Lai : Hồng bàng, 2013. - 295tr. ; 21cm.- (Tủ sách danh nhân Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện hoạt động cách mạng, sự lãnh đạo kiệt xuất của Chủ tịch Hồ Chí Minh để bảo vệ chính quyền non trẻ từ ngày độc lập đầu tiên 2/9/1945 đến ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030134

                          Kho Mượn: M.025801-25802

                          Kho Thiếu Nhi: DV.021059-21061

     Từ khoá: Lịch sử, Hồ Chí Minh, Sự kiện lịch sử, Hoạt động cách mạng,Việt Nam

170.  Hồ Chí Minh 9 năm kháng chiến : Giai đoạn 1946 - 1954 / Đỗ Hoàng Linh sưu tầm & biên soạn. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2013. - 283tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Hoạt động của Hồ Chí MInh trong giai đoạn 1946 - 1954

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030119

                          Kho Mượn: M.025839-25840

     Từ khoá: Lịch sử, Nhân vật lịch sử, Hồ Chí Minh, Việt Nam

171.  Hồ Chí Minh biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới / Sưu tầm và biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương. - H. : Thông tin và truyền thông, 2015. - 185tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Khắc họa cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bức ảnh từ khi Người đi tìm đường cứu nước đến năm 1969.

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006108

                          Kho Mượn: M.028285

     Từ khoá: Cuộc đời, Sự nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh

172. Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia / Biên soạn: Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến, Lường Thị Lan. - Tái bản lần 2. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 296tr. ; 20cm.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006106

                          Kho Mượn: M.028209-28210

     Từ khoá: Di sản, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

173. Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ / Biên soạn: Nguyễn Thái Anh ch.b, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thanh Tuấn..... - H. : Thanh niên, 2014. - 499tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục, tổ chức thanh niên gắn với việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Đảng, Nhà nước với trọng trách chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác bồi dưỡng giáo dục và tổ chức thanh niên trong thời kỳ mới

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030815

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục, Thế hệ trẻ, Việt Nam

174.  Hồ Chí Minh chân dung và di sản:  Những bài viết tâm đắc của các Giáo sư, Tiến sĩ, nhà Nghiên cứu... trong cả nước / Phan Văn Hoàng sưu tầm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 407tr. ; 23cm.

     Tóm tắt: Tập hợp  những bài viết tâm đắc của các Giáo sư, Tiến sĩ, nhà Nghiên cứu... trên tất cả các lĩnh vực viết về chân dung Hồ Chí Minh và di sản Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006307

                          Kho Luân chuyển: LC.004863-4865

                          Kho Mượn: M.029950

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Chân dung, Di sản, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

175. Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự / Nguyễn Vũ tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2017. - 210tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết, bài huấn thị, bài phát biểu,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự

     Phân loại: 335.4646 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031203

                          Kho Luân chuyển: LC.002485-2488

                          Kho Mượn: M.030641-30642

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài nói, Bài viết, Quân sự

176. Hồ Chí Minh nhà dự báo chiến lược / Chủ biên: Phạm Ngọc Anh, Lê Thị Thu Hồng. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 295tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Trình bày những khái niệm, cơ sở hình thành những dự báo chiến lược của Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn những dự báo chiến lược của Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031564

                          Kho Mượn: M.031471-31472

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Dự báo, Chiến lược

177. Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử / Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thế Phúc, Đỗ Trọng Bằng.... - H. : Thanh niên, 2017. - 338tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài tham luận về chiến lược con người, về đạo đức, đại đoàn kết dân tộc, văn hóa, thanh niên... trong bản di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031572

                          Kho Mượn: M.031453-31454

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc, Hồ Chí Minh

178. Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng/ Tuyển chọn: Nguyễn Thái Anh, Nguyễn Thị Nhung Trang. - H. : Thanh niên, 2017. - 407tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và củng cố tổ chức Đảng.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.003661-3663

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

179.  Hồ Chí Minh - Những câu chuyện thành bài học lịch sử. - H. : Thanh niên, 2018. - 323tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     ĐTTS ghi: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

     Tóm tắt: Những câu chuyện, thông tin, tư liệu về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đạo đức, lối sống, trí tuệ siêu việt và tài năng lỗi lạc của Người. Những sự kiện lịch sử chính trong cuộc đời và sự nghiệp của lãnh tụ cách mạng Hồ Chí Minh

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032304

                          Kho Mượn: M.033612-33613

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Lãnh tụ cách mạng, Chính trị gia, Cuộc đời

180.  Hồ Chí Minh - Về công tác cán bộ / Tuyển chọn và giới thiệu: Nguyễn Vũ, Nguyễn Thái Anh. - H. : Thanh niên, 2018. - 498tr.; 21cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn các bài viết, bài nói, phát biểu, thư khen, các quan điểm của Bác Hồ xoay quanh vấn đề cán bộ và công tác cán bộ

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032543

                          Kho Luân chuyển: LC.006556-6557

                          Kho Mượn: M.034333

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Cán bộ

181. Hồ Chí Minh với binh pháp Tôn Tử / Thái Chí Thanh tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 179tr.; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết nghiên cứu về binh pháp Tôn Tử và vận dụng, cụ thể hóa vào chiến tranh Việt Nam

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032945

                          Kho Mượn: M.035703-35704

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Binh pháp, Tôn Tử, Bài viết

182. Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh / Biên soạn: Hữu Thỉnh ch.b, Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 24cm.

          T.8: Tác phẩm văn học nghệ thuật về Hồ Chí Minh.- 2013. - 575tr.

     Phân loại: 895.922 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007161

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại,Văn xuôi, Kịch bản Sân khấu, Kịch bản Điện ảnh

183. Hồ Chí Minh bàn về đạo đức / Tuyển chọn: Vũ Tình, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thanh Ngân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 59tr. ; 21cm.- (Di sản Hồ Chí Minh)

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032987

                          Kho Mượn: M.035855-35856

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Hồ Chí Minh

184.  Hồ Chí Minh bàn về phong cách / Tuyển chọn: Vũ Tình, Phạm Văn Tuân, Lê Thị Nhung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 47tr. ; 21cm.- (Di sản Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Đề cập đến phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác Hồ

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032985

                          Kho Mượn: M.035853-35854

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong cách, Hồ Chí Minh

185. Hồ Chí Minh tên người sống mãi / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2019. - 258tr. ; 21cm.- (Tủ sách rèn luyện nhân cách sống)

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, câu chuyện về những năm tháng hoạt động của Bác Hồ ở nước ngoài, tình cảm Bác Hồ với chiến sĩ, thiếu nhi, Bác Hồ trong lòng bạn bè quốc tế

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033004

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029135-29136

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Việt Nam

186. Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết / Hải Nam biên soạn. - H. : Dân trí, 2017. - 115tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, thống nhất trong Đảng, làm cách mạng trong thời đại mới và tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033115

                          Kho Mượn: M.036166-36167

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Đại đoàn kết

187.  Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/ Sưu tầm, tuyển chọn: Bùi Thị Ánh Hồng,  Lê Thị Thu Mai, Trịnh Thị Thu Hường. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 258tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Chọn lọc những bài viết của một số học giả lớn tập trung làm rõ nội dung phong phú của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

     Phân loại: 335.4346 / H419T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033112

                          Kho Mượn: M.036161-36162

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Phong cách

188. Hồ Chí Minh. 120 lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 339tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp 120 lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần yêu nước, đạo đức cách mạng.

     Phân loại: 335.4346 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028056

                          Kho Mượn: M.012909-12910

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi

189. Hồ Chí Minh. 120 câu nói, bài nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Tuyển soạn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 363tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp 120 câu nói, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người

     Phân loại: 335.4346 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028050

                          Kho Mượn: M.012897-12898

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết, Hồ Chí Minh

190. Hồ Chí Minh. 120 bài trả lời phỏng vấn báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 347tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp 120 bài trả lời phỏng vấn báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phóng viên báo chí trong nước và quốc tế

     Phân loại: 335.4346 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028054

                          Kho Mượn: M.012905-12906

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phỏng vấn, Báo chí, Hồ Chí Minh

191. Hồ Chí Minh. 120 bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 401tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp 120 bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo trong nước và quốc tế

     Phân loại: 335.4346 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028053

                          Kho Mượn: M.012903-12904

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhân vật, Hồ Chí Minh, Bài báo

192. Hồ Chí Minh. 120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Tuyển soạn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 303tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp 120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các nhà lãnh đạo, bạn bè quốc tế, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân.

     Phân loại: 959.704092 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028048

                          Kho Mượn: M.012893-12894

     Từ khoá: Thư từ, Hồ Chí Minh

193. Hồ Chí Minh. 120 bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 209tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp 120 bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các hội nghị, gửi điện mừng, điện chia buồn .

     Phân loại: 384.1 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028052

                          Kho Mượn: M.012901-12902

     Từ khoá: Điện báo, Hồ Chí Minh

194. Hồ Chí Minh. 120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 347tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp 120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 340 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028049

                          Kho Mượn: M.012895-12896

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Sắc lệnh

195. Hồ Chí Minh. 120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 347tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp 120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 959.704092 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028051

                          Kho Mượn: M.012899-12900

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Diễn văn, Lịch sử, Việt Nam

196. Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng / Tuyển chọn: Nguyễn Vũ, Nguyễn Thái Anh. - H. : Thanh niên, 2010. - 370tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và củng cố tổ chức Đảng.

     Phân loại: 324.2597071 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028043

                          Kho Mượn: M.012883-12884

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

197. Hồ Chí Minh với văn hóa - văn nghệ / Tuyển chọn: Đinh Xuân Dũng, Nguyên An. - H. : Từ điển bách khoa, 2005. - 1076tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, văn nghệ và hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh qua các trang hồi kí, kỉ niệm của các nhà văn hoá - văn nghệ trong và ngoài nước

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002749

                          Kho Mượn: MC.000894

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Văn hoá, Văn nghệ, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà văn hoá

198. Hồ Chí Minh hiện thân của văn hóa hòa bình/ Chủ biên: Dương Trung Quốc, Đào Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa Sài Gòn, 2005. - 946tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, nghiên cứu về Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực: Vănhóa,  kinh tế, chính trị, tư tưởng... đồng thời cung cấp những tài liệu đánh giá nhận định của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về cuộc đời hoạt động của Người

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023443

                          Kho Mượn: MC.001095

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Bài viết, Văn hóa, Xã hội, Chính trị

199. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh những bài bút chiến / Hồ Chí Minh; Phạm Nguyễn Toan tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2006. - 349tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 100 bài báo bút chiến của Hồ Chí Minh trên các báo Việt Nam và nước ngoài theo thứ tự thời gian, từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến công cuộc xây dựng và củng cố chính quyền ở nước ta

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023994

                          Kho Mượn: M.000541-542

     Từ khoá: Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ, Hồ Chí Minh, Báo chí, Bài báo, Bút chiến

200.  Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hóa kiệt xuất / Hoằng Quang, Vĩnh Trị biên soạn và trích dẫn. - H. : Từ điển bách khoa, 2006. - 245tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài trích của các tác giả trong nước và nước ngoài về đời sống và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024318

                          Kho Mượn: M.001145

     Từ khoá: Sự nghiệp, Bài viết, Bài trích, Hồ Chí Minh, Danh nhân văn hóa, Anh hùng dân tộc

201. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Chủ biên: Đặng Xuân Kỳ, Song Thành. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 20cm.

          T.1: 1890 - 1929.- 2006. - 456tr.

     Tóm tắt: Trình bày tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp và quá trình hoạt động cách mạng qua từng năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1890 - 1929.

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024713

                          Kho Mượn: M.001505

     Từ khoá: Tiểu sử, Sự nghiệp, Danh nhân văn hoá, Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng,Việt Nam

202. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Chủ biên: Đặng Xuân Kỳ, Song Thành. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 20cm.

          T.2: 1930 - 1945.- 2006. - 347tr.

     Tóm tắt: Trình bày tiểu sử, sự nghiệp, và quá trình hoạt động cách mạng qua từng năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1930 - 1945.

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024714

                          Kho Mượn: M.001506, M.020873

     Từ khoá: Tiểu sử, Sự nghiệp, Danh nhân văn hoá, Hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh, Việt Nam

203.  Hồ Chí Minh - Người sống mãi với non sông: 115 ca khúc ca ngợi Hồ Chủ Tịch/ Biên soạn: Nguyễn Thị Tình chủ biên, Chu Đức Tính, Phạm Minh,.... - H. : Thanh niên, 2006. - 267tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn 115 ca khúc ca ngợi Hồ Chủ tịch từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước đến quá trình lãnh đạo của Người trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc cũng như tình yêu thương của Người đối với nhân dân Việt Nam

     Phân loại: 782.42 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.003191

                          Kho Mượn: M.002054

     Từ khoá: Âm nhạc, Nhạc cách mạng, Nhạc trữ tình, Nhạc hiện đại, Bài hát, Hồ Chí Minh

204. Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí / Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Nguyễn Lam Châu. - In lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2007. - 323tr. ; 21cm.- (Tủ sách danh nhân Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp 98 bài trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước của nhà báo chính luận vĩ đại Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / H450M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025846

                          Kho Mượn: M.004736-4737

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Báo chí, Báo chí cách mạng, Phỏng vấn

205. Hồ Chí Minh. Tuyển tập văn thơ Hồ Chí Minh / Sưu tầm và tuyển chọn: Đặng Việt Thủy, Lê Hải Triều, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Minh Thủy. - H. : Quân đội nhân dân, 2008. - 667tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn những tác phẩm văn, thơ tiếng Việt,tiếng Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1920 đến 1969.

     Phân loại: 335.4346 / T527T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.003988

                          Kho Mượn: M.008220-8221

     Từ khoá: Thơ, Truyện ngắn, Bài phát biểu, Hồ Chí Minh

206. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Chủ biên: Đặng Xuân Kỳ, Song Thành. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 20cm.

     T.6: 1955 - 1957. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung.- 2008. - 622tr.

     Tóm tắt: Quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1955 - 1957

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.008158-8159

     Từ khoá: Chính trị gia, Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Hoạt động cách mạng

207. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Chủ biên: Đặng Xuân Kỳ, Song Thành. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 20cm.

     T.8: 1961 - 1963. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung.- 2008. - 571tr.

     Tóm tắt: Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1961 - 1963

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.008160-8161

     Từ khoá: Tiểu sử, Sự nghiệp, Hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh

208. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Chủ biên: Đặng Xuân Kỳ, Song Thành. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 20cm.

      T.9: 1964 - 1966. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung.- 2008. - 595tr.

     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh giai đoạn 1964 - 1966

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.008162-8163

     Từ khoá: Tiểu sử, Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Chính trị gia

209.  Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang / Nguyễn Thái tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2008. - 384tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026740

                          Kho Mượn: M.008105-8106

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài phát biểu, Thư tín, Lực lượng vũ trang

210. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Chủ biên: Đặng Xuân Kỳ, Song Thành. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 20cm.

     T.4: 1946 - 1950.- 2006. - 562tr.

     Tóm tắt: Quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1946 - 1950

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026749

                          Kho Mượn: M.008154-8155

     Từ khoá: Tiểu sử, Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Chính trị gia

211. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Chủ biên: Đặng Xuân Kỳ, Song Thành. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 20cm.

     T.5: 1951 - 1955.- 2007. - 623tr.

     Tóm tắt: Quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1951 - 1955

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026750

                          Kho Mượn: M.008156-8157

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Hoạt động cách mạng, Chính trị gia

212. Hồ Chí Minh. Tuyển tập thơ Hồ Chí Minh / Sưu tập: Tạ Đức Hiền, Minh Phúc. - H. : Văn học, 2008. - 278tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922132 / T527T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026849

                          Kho Mượn: M.008370-8371

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Thơ, Hồ Chí Minh

213. Hồ Chí Minh.  Hồ Chí Minh - Thơ tứ tuyệt / Hà Minh Đức tuyển chọn và giới thiệu. - H. : Giáo dục, 2007. - 180tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9221 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026969

                          Kho Mượn: M.008751

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Thơ tứ tuyệt, Việt Nam, Hồ Chí Minh

214.  Hồ Chí Minh cứu tinh dân tộc Việt / Nguyễn Ngọc Truyện biên soạn và tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2008. - 357tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập hợp một số tư liệu cũng như những câu chuyện kể về cuộc đời và những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nước nhà.

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004120

     Từ khoá: Lịch sử, Nhân vật, Tiểu sử, Hồ Chí Minh

215. Hồ Chí Minh. Thư pháp thơ Hồ Chí Minh / Người dịch: Nam Trân, Huật Chi, Xuân Thủy,.... - H. : Tư pháp, 2008. - 175tr. ; 29cm.

     Phân loại: 895.9221 / TH550P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004090

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Thơ, Thư pháp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

216. Hồ Chí Minh nhà văn hoá của tương lai / Hoàng Chí Bảo, Phạm Hồng Chương, Lê Kim Dung,.... - H. : Thanh niên, 2009. - 183tr. ; 21cm.- (Tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác)

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, nghiên cứu của một số tác giả như Hoàng Chí Bảo, Phạm Hồng Chương, Đỗ Đình Hãng,... về tư tưởng Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hoá

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027182

                          Kho Mượn: M.009576-9577

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Văn hoá, Di sản văn hoá, Văn hoá ứng xử

217. Hồ Chí Minh tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 103tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn 8 bài viết ngợi ca tấm gương đạo đức của Người, góp phần đưa tư tưởng của Người đi vào cuộc sống

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027533

                          Kho Mượn: M.010858-10859

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh, Bài viết

218. Hồ Chí Minh Người là ngọn đuốc sáng mãi trong lòng nhân dân Việt Nam / Phương Thúy sưu tầm và tuyển soạn. - H. : Lao động, 2008. - 866tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Chỉ thị, công văn, khẩu hiệu, kế hoạch thông báo về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu, về nâng cao đạo đức cách mạng.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004481

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Chỉ thị, Công văn

219. Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh / Biên soạn: Hữu Thỉnh ch.b, Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 24cm.

    T.10: Tác phẩm âm nhạc.- 2013. - 439tr.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài hát, hợp xướng - giao hưởng ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 782.42 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005516

                          Kho Mượn: M.022432

     Từ khoá: Âm nhạc, Bài hát, Hợp xướng, Giao hưởng, Hồ Chí Minh

220. Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh / Biên soạn: Hữu Thỉnh ch.b, Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 24cm.

    T.11: Nhiếp ảnh - múa - kiến trúc - hội họa.- 2013. - 231tr.

     Tóm tắt: Tập hợp những tác phẩm nghệ thuật như nhiếp ảnh, múa, kiến trúc, hội họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 700 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005517

                          Kho Mượn: M.022433

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Nhiếp ảnh, Múa, Kiến trúc, Hội họa

221. Hồ Chí Minh  - Nhà chiến lược quân sự thiên tài. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 668tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các tướng lĩnh quân đội, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài về chiến lược quân sự, sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005514

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Quân sự, Chiến lược, Lịch sử

222.  Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Chủ biên: Vũ Đình Hòe, Bùi Đình Phong. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 359tr. ; 21cm.

     Tóm tắt:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028249

                          Kho Mượn: M.013726-13727

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Độc lập dân tộc, Chủ nghĩa xã hội

223. Hồ Chí Minh tiểu sử / Biên soạn: Song Thành chủ biên, Phan Văn Các, Nguyễn Huy Hoan.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 803tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến giai đoạn ra đi tìm đường cứu nước, thời kì chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, kháng chiến chống thực dân Pháp, và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028259

                          Kho Mượn: M.013788-13789

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp

224.  Hồ Chí Minh - nhà cách mạng sáng tạo / Mạch Quang Thắng chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 522tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm, bản chất và sự vận dụng sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028350

                          Kho Mượn: M.014118-14119

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phương pháp luận, Người cách mạng

225.  Hồ Chí Minh với văn hóa thông tin. - H. : Thời đại, 2010. - 491tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những bài phát biểu, bài nói chuyện, bức thư,... của Bác Hồ về các lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục và nghệ thuật. Đồng thời nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đời sống xã hội ngày nay

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028379

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Văn hóa

226. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh văn hóa và đổi mới. - H. : Lao động, 1998. - 270tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài phân tích về bản sắc văn hoá dân tộc trong tư tưởng HồChí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016075

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Văn hoá,Tư tưởng Hồ Chí Minh

227.  Hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Á (1954 - 1969). - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 339tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh với hoạt động đối ngoại của Người ở các nước châu Á dưới dạng biên niên sự kiện theo trình tự thời gian

     Phân loại: 335.4346 / H411Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028325

                          Kho Mượn: M.014135-14136

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hoạt động ngoại giao, Biên niên sự kiện

228.  Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ / Tuyển chọn: Lê Văn Yên, Võ Tú Oanh. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 422tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng; nội dung, nhiệm vụ, phương thức tổ chức đoàn kết thế hệ trẻ; thế hệ trẻ trong mối quan hệ với Đảng, với Tổ quốc; tầm quan trọng và cần thiết của việc giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ

     Phân loại: 305.23 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028344

                          Kho Mượn: M.014112-14113

     Từ khoá: Tuổi trẻ, Giáo dục, Cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết

229.  Hồ Chí Minh trong ký ức bạn bè quốc tế / Biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Phạm Hoàng Điệp. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 203tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Nội dung sách gồm 3 phần: anh hùng giải phóng dân tộc; nhà văn hoá lớn và một số cảm tưởng của khách quốc tế khi đến thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028347

                          Kho Mượn: M.014115

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Anh hùng dân tộc,Nhân vật

230.  Hồ Chí Minh với Văn hoá thông tin. - H. : Thời đại, 2010. - 491tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những bài phát biểu, bài nói chuyện, bức thư,... của Bác Hồ về các lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục và nghệ thuật. Đồng thời nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đời sống xã hội ngày nay

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028379

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa

231. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - H. : Sự thật, 1989. - 19cm.

     T.8: 1-1-1958 - 31-12-1960.-1987.- 998tr.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài thư từ, nói chuyện, bài viết, điện chúc mừng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 5 năm 1954 đến tháng 12 năm 1957. Các văn kiện của Người thể hiện sâu sắc những quan điểm, đường lối chủ trương của Bác và của Đảng trong việc lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000253

     Từ khoá:  Giai đoạn 1958-1960;  Hồ Chí Minh, Văn kiện, Bài viết, Bài nói chuyện, Điện chào mừng, Lời kêu gọi, Báo cáo, Diễn văn

232. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 22cm

     T.2: 1924 - 1930.- 1995.-555tr.

     Tóm tắt: Bao gồm những sự kiện, tác phẩm, bài nói, bài viết quan trọng của Hồ Chí Minh từ năm 1924 - 1930. Phản ánh quá trình Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu hoạt động đến khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000426

     Từ khoá: Toàn tập,Văn học, Hồ Chí Minh

233. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập / Đức Vượng chủ biên. - Xuất bản lần 2. - H. : Sự thật, 1995. - 19cm.

     T.5: 1947 - 1949.- 811tr.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ năm 1947 đến năm 1949.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.000832

                          Kho Tra cứu: TC.000447

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài phát biểu

234. Hồ Chí Minh.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Sự thật, 1996. - 22cm.

     T.11: 1963 - 1965 . - 689tr.

     Tóm tắt: Gồm các bài nói, bài viết của các văn tập khác của Hồ Chí Minh từ tháng 1-1961 đến tháng 12-1964.

     Phân loại: 335.4346/ H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000517

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Văn kiện, Bài viết

235. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 1996. - 22cm.

     T.9: 1958 - 1959 -1996.- 674tr.

     Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, điện văn, thư từ,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết năm 1959.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000515

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Bài viết, Điện văn, Thư, Toàn tập

236. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 1996. - 22cm.

     T.10: 1960 - 1962.-736tr.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, bài phát biểu,... của Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 1960 đến 1962

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000516

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Bài viết, Văn kiện, Toàn tập

237. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 1996. - 22cm.

     T.11: 1966 - 1969.-625tr.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nói, thư từ, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 01/01/1966 đến lúc Người mất.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000553

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Bài viết, Văn kiện, Toàn tập

238. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập / Biên soạn: Lê Mậu Hãn chủ biên, Phạm Hồng Chương, Trần Minh Trưởng. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 22cm.

     T.3: 1930 - 1945.-2000.- 654tr.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nói, thư từ, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1930 đến ngày 02/9/1945

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000985

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Bài viết, Văn kiện

239. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập / Biên soạn: Lê Văn Tích chủ biên, Ngô Văn Tuyển, Lê Trung Kiên. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 22cm.

     T.4: 1945 - 1946.-2000.- 589tr.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nói, thư từ, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 02 - 9 - 1945 đến hết năm 1946.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000986

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Bài viết, Văn kiện

240. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập / Biên soạn: Trịnh Nhu chủ biên, Đặng Văn Thái, Trần Thị Lợi. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 22cm.

     T.7: 1953 - 1955.-2000.- 635tr.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nói, thư từ, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 01 - 01 - 1953 đến cuối tháng 6 năm 1955

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000987

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Bài viết, Văn kiện

241. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập / Biên soạn: Nguyễn Huy Hoan chủ biên, Nguyễn Văn Khoan, Nguyễn Bích Hạnh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 22cm.

     T.8: 1955 - 1957.-2000.- 660tr.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nói, thư từ, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuối tháng 6 năm 1955 đến cuối năm 1957

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.000988

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Bài viết, Văn kiện

242.  Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới / Biên soạn : Trần Đình Huỳnh, Hoàng Chí Bảo, Đặng Quốc Bảo.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn nghệ, 2002. - 26cm.

     T.2.- 2002.- 349tr.

     Tóm tắt: Tổng hợp biên niên các sự kiện, mốc thời gian trong cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Trình bày 11 công trình khảo luận về một số vấn đề trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / T455T

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001237

     Từ khoá:  Hồ Chí Minh, Danh nhân văn hoá, Danh nhân thế giới, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Biên niên sử, Anh hùng giải phóng dân tộc

243. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh tuyển tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 22cm.

     T.1: 1919 - 1945.- 2002.- 709tr.

     Tóm tắt: Bao gồm 116 tác phẩm của Hồ Chí Minh từ 1919 đến 1945, trong đó có hơn 20 tác phẩm có nội dung liên quan đến đất nước, con người các bộ tộc và phong trào đấu tranh của nhân dân Lào trước cách mạng tháng Tám năm 1945

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.000833

                          Kho Tra cứu: TC.001325

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tuyển tập

244.  Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh tuyển tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 22cm.

     T.2: 1945 - 1954.- 2002.- 772tr.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết và tác phẩm của Hồ Chủ tịch thể hiện tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Người trong thời kỳ sôi động và thử thách của Cách mạng Việt Nam từ 1945-1954

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.000834

                          Kho Tra cứu: TC.001326

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tuyển tập

245. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh tuyển tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 22cm.

     T.3: 1954 - 1969.- 2002.- 748tr.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1954-1969 thể hiện tư tưởng cơ bản của Người trên tất cả các lĩnh vực đối nội, đối ngoại của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.000835

                          Kho Tra cứu: TC.001327

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tuyển tập

246.  Hồ Chí Minh - Hành trình đến thắng lợi = Hồ Chí Minh - Journey to victory / Phùng Tố Tâm biên soạn, Quách Ngọc Oanh dịch. - H. : Thế giới, 2011. - 256tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Kể về hành trình cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi bước chân lên con tàu Pháp, rời cảng nhà Rồng năm 1911để bắt đầu một hành trình bôn ba hải ngoại, tìm đường cứu nước cứu dân

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.004846

                          Kho Mượn: M.015511

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Nhân vật lịch sử, Lịch sử, Sách song ngữ, Sách ảnh

247. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh - Tuyển tập văn học / Lữ Huy Nguyên sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2010. - 2 tập ; 21cm.

     T.1: Văn xuôi.- 2010. - 786tr.

     Phân loại: 895.922 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028513

                          Kho Mượn: M.015390

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn xuôi, Việt Nam

248. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh - Tuyển tập văn học / Lữ Huy Nguyên sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2010. - 2 tập ; 21cm.

     T.2: Thơ ca.- 2010. - 539tr.

     Phân loại: 895.922 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028514

                          Kho Mượn: M.015391

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Thơ ca, Việt Nam

249.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 24cm.

     T.2: 1924 - 1929.- 2011. - 647tr.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.002002

250.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 24cm.

          T.5: 1947 - 1948.- 2011. - 762tr.

     Tóm tắt: Gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết, thư từ, điện văn,...của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 01 - 01- 1947 đến cuối tháng 12 - 1948.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.002003

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết, Toàn tập, Hồ Chí Minh

251.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 24cm.

    T.6: 1949 - 1950.- 2011. - 620tr.

     Tóm tắt: Bao gồm 224 tác phẩm, bài nói, bài viết, thư, điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 01 - 01- 1949 đến 31 - 12- 1950

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.015451

                          Kho Tra cứu: TC.002004

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết, Thư, Toàn tập, Hồ Chí Minh

252. Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 24cm.

     T.8: 1953 - 1954.- 2011. - 631tr.

     Tóm tắt: Tập hợp 231 tác phẩm, bài nói, bài viết, thư, điện,.. của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian từ ngày 01 - 01 - 1953 đến ngày 21 - 7- 1954

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.015452

                          Kho Tra cứu: TC.002005

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết, Thư, Toàn tập, Hồ Chí Minh

253.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 24cm.

     T.10: 1955 - 1957.- 2011. - 704tr.

     Tóm tắt: Tập hợp một số tác phẩm bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 22 tháng 6 năm 1955 đến ngày 6 tháng 7 năm 1957

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.015453

                          Kho Tra cứu: TC.002006

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Bài viết,Toàn tập,Hồ Chí Minh

254.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 24cm.

    T.11: 1957 - 1958.- 2011. - 683tr.

     Tóm tắt: Gồm các bài nói, bài viết, điện văn, thư từ của chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 6 - 7- 1957 đến ngày 31 - 12 - 1958.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.015454

                          Kho Tra cứu: TC.002007

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Bài viết,Toàn tập,Hồ Chí Minh

255.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 24cm.

          T.13: 1961 - 1962.- 2011. - 613tr.

     Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, thư, điện,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian từ tháng 01 - 1961 đến tháng 12 - 1962.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.002008

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết, Toàn tập, Hồ Chí Minh

256.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 24cm.

     T.14: 1963 - 1965.- 2011. - 822tr.

     Tóm tắt: Tập hợp một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1963 đến năm 1965.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.002009

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết, Toàn tập, Hồ Chí Minh

257.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 24cm.

    T.15: 1966 - 1969.- 2011. - 765tr.

     Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, thư, điện văn,.. của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 01 - 01 - 1966 đến năm 1969.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.002010

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết, Thư, Hồ Chí Minh, Toàn tập

258. Phạm Văn Đồng. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - chúng ta học gì / Phạm Văn Đồng. - Xuất bản lần thứ 5. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 99tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài nói, bài viết về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 959.704092 / H419C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.015502

     Từ khoá: Lịch sử, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhân vật, Cuộc đời, Sự nghiệp

259.  Hồ Chí Minh một người Châu Á của mọi thời đại. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 567tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài nói, bài viết ghi lại những dấu ấn khó quên, tình cảm tốt đẹp và kính trọng về Bác của lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các nhà chính trị - xã hội, xã luận.

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028824

                          Kho Mượn: M.016556-16557

     Từ khoá: Lịch sử, Nhân vật, Hồ Chí Minh, Việt Nam

260. Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí xuất bản / Hồ Chí Minh; Tuyển chọn: Lê Văn Yên, Vũ Thị Hương. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 174tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày quan niệm và những đánh giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đặc trưng,... của báo chí, xuất bản và những phẩm chất của người làm báo

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028784

                          Kho Mượn: M.016478-16479

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Báo chí, Xuất bản

261. Hồ Chí Minh chuyện đời thường / Tạ Hữu Yên biên soạn. - In lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2011. - 167tr. ; 19cm.- (Tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác)

     Tóm tắt: Bao gồm những mẩu chuyện về cuộc sống đời thường và sự sinh hoạt thanh cao, thanh đạm, giản dị của Hồ Chí Minh

     Phân loại: 895.922332 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028974

                          Kho Mượn: M.017330-17331

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Truyện ngắn, Con người, Cuộc sống

262.  Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng. - H. : Thời đại, 2011. - 449tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về cuộc đời hoạt động cách mạng, sự nghiệp cứu nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quân sự, văn hoá văn nghệ và những bài học đạo đức cách mạng của Người trên nhiều mặt công tác

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005302

                          Kho Mượn: M.019175

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Hoạt động, Sự nghiệp, Bài viết, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử, Việt Nam

263.  Hồ Chí Minh thơ và đời / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Văn học, 2012*. - 247tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm thơ Quốc ngữ, thơ chữ Hán, Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh .Trình bày những nghiên cứu về tác phẩm và cuộc đời của Người.

     Phân loại: 895.92209 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029254

                          Kho Mượn: M.019726-19727

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Thơ, Nghiên cứu văn học, Hồ Chí Minh, Việt Nam

264. Hồ Chí Minh. Văn Hồ Chí Minh / Biên soạn: Lê Bá Hán ch.b, Đinh Trí Dũng, Trần Trọng Tân, Hoàng Việt. - Nghệ An: Nxb. Nghệ An, 2000. - 899tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.020902

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Kí, Văn chính luận,Việt Nam

265. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Chủ biên: Đặng Xuân Kỳ, Song Thành. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 20cm.

     T.3: 1945 - 1946.- 2006. - 466tr.

     Tóm tắt: Trình bày tiểu sử, sự nghiệp, và quá trình hoạt động cách mạng qua từng năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1930 - 1945.

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.020874-20876

     Từ khoá: Tiểu sử, Sự nghiệp, Danh nhân văn hoá, Hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh, Việt Nam

266. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Chủ biên: Đặng Xuân Kỳ, Song Thành. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 20cm.

    T.7: 1958 - 1960.- 2009. - 629tr.

     Tóm tắt: Trình bày tiểu sử, sự nghiệp, và quá trình hoạt động cách mạng qua từng năm của Chủ tịch Hồ chí Minh từ 1930 - 1945.

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.020877-20878

     Từ khoá: Tiểu sử, Sự nghiệp, Danh nhân văn hoá, Hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh, Việt Nam

267. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Chủ biên: Đặng Xuân Kỳ, Song Thành. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 20cm.

    T.9: 1964 - 1966.- 2008. - 595tr.

     Tóm tắt: Trình bày tiểu sử, sự nghiệp, và quá trình hoạt động cách mạng qua từng năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1930 - 1945.

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.020879

     Từ khoá: Tiểu sử, Sự nghiệp, Danh nhân văn hoá, Hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh, Việt Nam

268.  Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh / Biên soạn: Hữu Thỉnh ch.b, Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 24cm.

     T.1: Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ Việt Nam.- 2012. - 394tr.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết và bài nói chuyện của Bác về văn học nghệ thuật, hồi kí của các văn nghệ sĩ Việt Nam và thế giới ghi lại những kỉ niệm, cảm xúc, tình cảm kính yêu, trân trọng, cảm phục, sự xúc động sâu sắc của họ với Bác Hồ; những sáng tác văn học nghệ thuật chọn lọc viết về Người

     Phân loại: 895.922 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.021051-21052

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Văn nghệ sĩ, Việt Nam

269. Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh / Biên soạn: Hữu Thỉnh ch.b, Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 24cm.

       T.2: Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ Việt Nam / Phạm Sông Hồng biên soạn.- 2012. - 382tr.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết và bài nói chuyện của Bác về văn học nghệ thuật, hồi kí của các văn nghệ sĩ Việt Nam và thế giới ghi lại những kỉ niệm, cảm xúc, tình cảm kính yêu, trân trọng, cảm phục, sự xúc động sâu sắc của họ với Bác Hồ; những sáng tác văn học nghệ thuật chọn lọc viết về Người

     Phân loại: 895.922 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.021053-21054

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Văn nghệ sĩ, Việt Nam

270.  Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh / Biên soạn: Hữu Thỉnh ch.b, Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 24cm.

     T.4: Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ Việt Nam.- 2012. - 410tr.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết và bài nói chuyện của Bác về văn học nghệ thuật, hồi kí của các văn nghệ sĩ Việt Nam và thế giới ghi lại những kỉ niệm, cảm xúc, tình cảm kính yêu, trân trọng, cảm phục, sự xúc động sâu sắc của họ với Bác Hồ; những sáng tác văn học nghệ thuật chọn lọc viết về Người

     Phân loại: 895.922 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.021055-21056

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Hồ Chí Minh, Hồi kí, Việt Nam

271.  Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh / Biên soạn: Hữu Thỉnh ch.b, Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 24cm.

     T.5: Hồ Chí Minh - Tư tưởng và tác phẩm.- 2012. - 615tr.

     Phân loại: 895.922 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.021057-21058

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Hồ Chí Minh, Văn nghệ sĩ, Văn xuôi, Việt Nam

272.  Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh / Biên soạn: Hữu Thỉnh ch.b, Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 24cm.

      T.6: Hồ Chí Minh - Tư tưởng và tác phẩm.- 2012. - 503tr.

     Phân loại: 895.922 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.021059-21060

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Hồ Chí Minh,Văn nghệ sĩ, Thơ, Việt Nam

273.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011. - 24cm.

          T.1: 1912 - 1924.- 2011. - 576tr.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết,...của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1912 - 1924

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.021067

     Từ khoá: Hồ Chí Minh

274.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011. - 24cm.

          T.7: 1951 - 1952.- 2011. - 663tr.

     Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, thư từ, điện văn,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1951 đến cuối tháng 12-1952

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.021068-21069

     Từ khoá: Hồ Chí Minh

275.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011. - 24cm.

          T.12: 1959 - 1960.- 2011. - 829tr.

     Tóm tắt: Gồm những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.021070

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Chủ trương, Đường lối lãnh đạo

276.  Học tập và làm việc theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân : Tài liệu học tập năm 2009. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 51tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày sự cần thiết, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và học tập, làm theo tấm gương của đạo đức của Người.

     Phân loại: 335.4346 / H419T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.020945

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Tổ quốc, Nhân dân, Học tập

277.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 22cm.

          T.1: 1919 - 1924.- 2009. - 535tr.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết, thư, điện,.. của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian từ năm 1919 đến tháng 11 năm 1924

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.021061

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Bài viết, Toàn tập

278.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 22cm.

          T.3: 1930 - 1945.- 2009. - 654tr.

     Tóm tắt: Tập hợp những tác phẩm, bài nói, bài viết, thư, điện,.. của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian từ đầu năm 1930 đễn 2-9-1945

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.021062

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Bài viết, Tác phẩm văn học

279.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 22cm.

          T.8: 1955 - 1957.- 2009. - 661tr.

     Tóm tắt: Tập hợp 231 tác phẩm, bài nói, bài viết, thư, điện,.. của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian từ năm 1955 đến 1957

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.021063-21064

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Toàn tập

280.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 22cm.

          T.10: 1960 - 1962.- 2009. - 736tr.

     Tóm tắt: Bao gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1 năm 1960 đến tháng 12 năm 1962

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.021065

     Từ khoá: Hồ Chí Minh

281.  Hồ Chí Minh toàn tập. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 22cm.

     T.11: 1963 - 1965.- 2009. - 691tr.

     Tóm tắt: Bao gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1 - 1963 đến tháng 12 -1965

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.021066

     Từ khoá: Hồ Chí Minh

282.  Hồ Chí Minh trong trái tim và trí tuệ nhân loại / Sưu tầm và biên soạn: Đăng Quang, Mã Giang. - H. : Từ điển bách khoa, 2005. - 263tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài nói của các nhà lãnh đạo các tổ chức quốc tế, của Đảng, các tổ chức chính trị, xã hội trong và ngoài nước về Hồ Chí Minh. Đề cập đến sự nghiệp cách mạng, tư tưởng đạo đức trong sáng và chủ nghĩa nhân văn chân chính của Người

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.022984

                          Kho Mượn: MC.000897

     Từ khoá:  Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng chính trị, Lịch sử

283.  Hồ Chí Minh những chặng đường lịch sử / Phan Ngọc Liên Ch.b, Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Thị Côi. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2005. - 674tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những tư liệu, sự kiện lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người qua từng giai đoạn lịch sử

     Phân loại: 959.704 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023143

                          Kho Mượn: MC.001061

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Cuộc đời và sự nghiệp, Tư liệu lịch sử, Sự kiện

284.  Hồ Chí Minh chiến sĩ cách mạng quốc tế / Chủ biên: Phan Ngọc Liên, Trịnh Vương Hồng. - H. : Quân đội nhân dân, 2000. - 459tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những tư liệu, sự kiện lịch sử viết về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là những hoạt động của Người đối với phong trào đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến bộ xã hội

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017697

                          Kho Mượn: MC.000987-988

     Từ khoá: Sự nghiệp, Hồ Chí Minh, Cuộc đời, Cách mạng vô sản,  giới

285.  Hồ Chí Minh những tên gọi đi cùng năm tháng / Bá Ngọc sưu tầm, biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2003. - 191tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các bút danh, biệt danh, bí danh trong cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh. Trình bày biên niên lịch sử từ khi Bác sinh ra cho đến khi mất.

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019976

                          Kho Mượn: MC.000990

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Bí danh, Biên niên sử, Bút danh, Biệt danh

286.  Hồ Chí Minh tác gia tác phẩm nghệ thuật ngôn từ / Tuyển chọn và giới thiệu : Nguyễn Như Ý Ch.b, Nguyên An, Chu Huy. - Tái bản lần thứ 3 có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Giáo dục, 2004. - 1043tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài bình luận, nghiên cứu, bình giảng của các nhà nghiên cứu, giảng dạy, các nhà văn, nhà thơ, các nhà hoạt động chính trị, các nhà văn hóa trong nước và nước ngoài về các giá trị tư tưởng, giá trị giáo dục, giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm văn chương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị đặc sắc nhiều mặt ở tác phẩm báo chí, văn chính luận, của Người.

     Phân loại: 895.92209 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002578

                          Kho Mượn: MC.007609

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Tác giả, Hồ Chí Minh, Phê bình văn học, Tác phẩm văn học, Phương pháp sáng tác, Thơ, Văn xuôi

287.  Học tập đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. - H. : Thông tấn, 2004. - 599tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài nói và viết của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và những bài nói, viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà nghiên cứu khoa học, bạn bè nước ngoài về đạo đức cách mạng, tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / H419T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002583

                          Kho Mượn: MC.000864

     Từ khoá: Đạo đức cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bài viết, Bài nói chuyện

288.  Hồ Chí Minh với quê hương Các Mác / Trần Đương biên soạn. - H. : Thông tấn, 2004. - 307tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số tư liệu và hình ảnh về mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Đức qua những năm tháng Người hoạt động trên quê hương Các Mác đã được đăng tải trên báo và tạp chí

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.022089

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Lịch sử, Sự kiện lịch sử

289.  Hồ Chí Minh một chân dung / Lady Borton biên soạn; Tạ Đức dịch. - H. : Thanh niên, 2003. - 139tr. : ảnh ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và những đóng góp của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn học nghệ thuật thông qua các tư liệu lịch sử, ảnh minh hoạ.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002684

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Văn học nghệ thuật

290. Hà Minh Đức. Tác phẩm văn của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hà Minh Đức; Nguyễn Khánh Toàn viết lời tựa. - H. : Khoa học xã hội, 1985. - 247tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu và giới thiệu một số tác phẩm văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 895.92209 / T101P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.006118

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Lí luận văn học, Tác phẩm, Hồ Chí Minh

291. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - H. : Sự thật, 1980. - 19cm.

     T1: 1920- 1925.- 1980.- 556tr.

     Tóm tắt: Bao gồm tất cả các bài viết và tác phẩm của Hồ Chí Minh được sắp xếp theo thứ tự thời gian viết hoặc nói của Người từ năm 1920 - 1925

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010160

                          Kho Mượn: MC.000842

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tư tưởng Hồ Chí Minh

292. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - H. : Sự thật, 1981. - 19cm.

     T2: 1/1925- 2/1930.- 1981.-372tr.

     Tóm tắt: Bao gồm các tác phẩm được sắp xếp theo thứ tự thời gian viết hoặc nói của Hồ Chí Minh từ năm 1925 đến năm 1930

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010161

                          Kho Mượn: MC.000829

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tư tưởng Hồ Chí Minh

293. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - H. : Sự thật, 1983. - 19cm.

     T3: 2/1930- 2/9/1945.- 1983.- 487tr.

     Tóm tắt: Bao gồm các tác phẩm được sắp xếp theo thứ tự thời gian viết hoặc nói của Hồ Chí Minh từ năm 1930 - 1945

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010162

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tư tưởng Hồ Chí Minh

294. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - H. : Sự thật, 1984. - 19cm.

     T4: 2/9/1945- 12/1947.- 1984.- 625tr.

     Tóm tắt: Bao gồm các tác phẩm được sắp xếp theo thứ tự thời gian viết hoặc nói của Hồ Chí Minh từ năm 1945 - 1947

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010163

                          Kho Mượn: MC.000826

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tư tưởng Hồ Chí Minh

295. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - H. : Sự thật, 1986. - 19cm.

     T6: 1/1951-7/1954.- 1986.- 662tr.

     Tóm tắt: Bao gồm các bài viết hoặc nói được sắp xếp theo thứ tự thời gian của Hồ Chí Minh từ năm 1951 - 1954

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010164

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tư tưởng Hồ Chí Minh

296. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - H. : Sự thật, 1987. - 19cm.

     T7: 7/1954- 12/1957.- 1987.- 998tr.

     Tóm tắt: Bao gồm các bài viết hoặc nói được sắp xếp theo thứ tự thời gian của Hồ Chí Minh từ năm 1954 - 1957

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010165

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tư tưởng Hồ Chí Minh

297. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - H. : Sự thật, 1989. - 19cm.

     T8: 01/01/1958- 31/12/1960.- 1989.- 934tr.

     Tóm tắt: Bao gồm các bài viết hoặc nói được sắp xếp theo thứ tự thời gian của Hồ Chí Minh từ năm 1958 - 1960

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010166

                          Kho Mượn: MC.000825

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tư tưởng Hồ Chí Minh

298. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - H. : Sự thật, 1989. - 19cm.

     T9:1/1961- 12/1964.- 1989.- 918tr.

     Tóm tắt: Bao gồm các bài viết hoặc nói được sắp xếp theo thứ tự thời gian của Hồ Chí Minh từ năm 1961 đến năm 1964

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010167

                          Kho Mượn: MC.000824

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tư tưởng Hồ Chí Minh

299. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. - H. : Sự thật, 1989. - 19cm.

     T10: 1/1965- 9/1969.- 1989.- 975tr.

     Tóm tắt: Bao gồm các tác phẩm được sắp xếp theo thứ tự thời gian viết hoặc nói của Hồ Chí Minh từ năm 1965 đến năm 1969

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010168

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tư tưởng Hồ Chí Minh

300.  Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của thế giới. - H. : Sự thật, 1990. - 44tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Các bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật Bác Hồ của các đồng chí L.N. Daicốp, Cay xỏn Phômvihản, Hêng Xomrin, Giôti Baxu, Raun Vanđét Vivô, Rômét-Chandra

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010404

                          Kho Mượn: MC.001092

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Diễn văn, Lào, Ấn Độ

301.  Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục. - H. : Sự thật, 1990. - 191tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nội dung gồm những chủ đề xoay quanh việc nghiên cứu về Bác Hồ đối với sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí của đất nước

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010805

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục, Thiếu niên, Nhi đồng, Việt Nam

302.  Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Biên soạn: Nguyễn Huy Hoan ch.b, Chương Thâu, Nguyễn Trọng Thụ.... - H. : Thông tin lý luận, 1992. - 20cm.

     T.1: 1890 - 1930. - 1992.-332tr.

     Tóm tắt: Trình bày các sự kiện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh theo tiến trình lịch sử từ 19/5/1890 đến 3/2/1930

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.012116

                          Kho Mượn: MC.000998

     Từ khoá: Sự kiện lịch sử, Sự kiện, Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Biên niên sử, Sự nghiệp cách mạng

303.  Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Chủ biên: Phan Văn Các, Lê Văn Tích. - H. : Thông tin lý luận, 1993. - 20cm.

     T.2: 1930 - 1945. - 1993.-311tr.

     Tóm tắt: Trình bày các sự kiện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh theo tiến trình lịch sử từ năm 1930 đến 2/9/1945

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.012117

                          Kho Mượn: MC.000997

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Biên niên sử, Sự nghiệp cách mạng, Sự kiện, Sự kiện lịch sử

304.  Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa. - H. : Hội nhà văn, 1990. - 160tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết tiêu biểu của các nhà nghiên cứu về sự nghiệp của Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hoá

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010915

                          Kho Mượn: MC.000986

     Từ khoá: Danh nhân văn hóa, Hồ Chí Minh, Việt Nam

305Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 20cm.

     T.6: 1955 - 1957/ Biên soạn: Nguyễn Thế Thắng Ch.b, Triệu Quang Tiến, Phùng Đức Thắng,...- 1995.- 620tr.

     Tóm tắt: Giới thiệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1/1/ 1955 đến  31/12/1957

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013511

                          Kho Mượn: MC.000995

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp cách mạng, Sự kiện lịch sử

306.  Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 20cm.

     T.7: 1958 - 1960/ Biên soạn: Phạm Hồng Chương(ch.b), Lê Văn Tích, Ngô Văn Tuyển,.... -1995.-  619tr.

     Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện trong đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1958 đến năm 1960

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013548

                          Kho Mượn: MC.000994

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp cách mạng

307.  Hồ Chí Minh - những vấn đề tâm lí học nhân cách / Đỗ Long chủ biên. - H. : Nxb. Hà Nội, 1995. - 208tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết của một số nhà tâm lí học, giáo dục học,...đến tư tưởng Hồ Chí Minh về tâm lí học nhân cách, Hồ Chí Minh về con đường hình thành và giáo dục nhân cách và nói đến nhân cách của Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013686

                          Kho Mượn: MC.000981

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tâm lí học, Tâm lí cá nhân

308.  Hồ Chí Minh thời niên thiếu / Bùi Ngọc Tam biên soạn. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 1994. - 116tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt tiểu sử Hồ Chí Minh từ thời thơ ấu đến tuổi thanh niên và giai đoạn đầu quá trình tìm đường cứu nước của Bác.

     Phân loại: 959.704 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013080

                          Kho Mượn: MC.001093

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Lịch sử

309.  Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. - H. : Chính trị quốc gia, 1996. - 20cm.

     T.10: 1967 - 1969.-1996.-535tr.

     Tóm tắt: Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1967 đến năm 1969

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.014233

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Sự kiện lịch sử

310.  Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. - H. : Chính trị quốc gia, 1996. - 20cm.

     T.9: 1964 - 1966.-1996.-563tr.

     Tóm tắt: Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1964 đến năm 1966

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.014232

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Sự kiện lịch sử

311.  Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. - H. : Chính trị quốc gia, 1996. - 20cm.

     T.8: 1961 - 1963.-1996.-538tr.

     Tóm tắt: Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1961 đến năm 1963.

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.014231

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp, Sự kiện lịch sử

312.  Hồ Chí Minh với Phật giáo Việt Nam 1945 - 1969 / Biên soạn: Phùng Hữu Phú ch.b, Thích Minh Trí. - H. : Chính trị quốc gia, 1997. - 113tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Cung cấp một số hiểu biết về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, đồng thời qua đó nói lên tình cảm của tăng ni, phật tử đối với Người

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.014905

                          Kho Mượn: MC.001055

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ CHí Minh, Đạo phật, Việt Nam

313.  Hồ Chí Minh thời niên thiếu. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 1996. - 120tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tóm tắt tiểu sử Hồ Chí Minh từ thời thơ ấu đến tuổi thanh niên và giai đoạn đầu quá trình tìm đường cứu nước của Bác.

     Phân loại: 959.7092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.014902

                          Kho Mượn: MC.000989

     Từ khoá: Lịch sử, Tiểu sử, Sự nghiệp, Hồ Chí Minh, Thời niên thiếu

314. Lại Quốc Khánh. Biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Lại Quốc Khánh. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 291tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cơ sở hình thành biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội; biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản; biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chế độ dân chủ nhân dân để tiến lên chủ nghĩa xã hội

Phân loại: 335.4346 /B305C

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028330

                        Kho mượn: M.014145 M.014146

Từ khóa: Chủ nghĩa xã hội, Dân chủ, Dân tộc, Tư tưởng Hồ Chí Minh 

315. Lê Minh Quốc. Hỏi đáp 300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh / Lê Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1998. - 19cm.

     T4.- 1998.- 82tr.

     Tóm tắt: Nội dung gồm các câu hỏi và trả lời gắn với các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử, địa danh của Thành phố Hồ Chí Minh từ thời kỳ mở đất đến các thời chúa Nguyễn và qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

     Phân loại: 915.9779 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016034

                          Kho Mượn: MC.008610

     Từ khoá: Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, Lịch sử, Địa lí, Địa danh lịch sử

316.  Làm theo lời Bác - Học tập cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Sưu tầm, tổng hợp, biên soạn: Vũ Đình Quyền, Vũ Ngọc Thiên Ngân, Trương Văn Tài. - H. : Văn hóa thông tin, 2015. - 399tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bức ảnh lịch sử về chủ tịch Hồ Chí Minh, tiểu sử sự nghiệp của Người và các công trình tưởng niệm, khu di tích Hồ Chí Minh

     Phân loại: 959.704092 / L104T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005722

                          Kho Mượn: M.024626

     Từ khoá: Lịch sử, Nhân vật, Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Việt Nam

317. Lê Doãn Tá. Tư tưởng Hồ Chí Minh sự vận dụng sáng tạo phép biện chứng duy vật, tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại vào thực tiễn cách mạng Việt Nam / Lê Doãn Tá. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2019. - 196tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến cơ sở, quá trình hình thành và một số nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời tìm hiểu phương pháp luận Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ thuyết phát triển Việt Nam trong đổi mới

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033116

                          Kho Mượn: M.036168-36169

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cách mạng, Việt Nam

318. Lê Đình Cúc. Hồ Chí Minh - Một cốt cách văn hóa Việt Nam / Lê Đình Cúc. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 149tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một phần di sản văn hóa mà Người để lại cho dân tộc ta, đặc biệt là những giá trị từ bản Di chúc lịch sử

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033017

                          Kho Mượn: M.035926-35927

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử, Di sản văn hóa,Việt Nam

319. Lê Hữu Nghĩa. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam / Lê Hữu Nghĩa. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 884tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Nội dung đề cập đến cách mạng Việt Nam về công cuộc đổi mới, về tư tường Hồ Chí Minh, một số vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc đổi mới ới ở Việt Nam, phê phán  quan điểm sai trái, thù  địch,...

     Phân loại: 335.43 / CH500N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006773

     Từ khoá: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đổi mới, Việt Nam

320. Lê Minh Quân. Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Lê Minh Quân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 326tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tư tưởng chính trị và một số tác phẩm của Mác, Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh

     Phân loại: 320.5 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027537

                          Kho Mượn: M.010865-10866

     Từ khoá: Chính trị, Hệ tư tưởng, Tư tưởng chính trị, Tác phẩm, Nhân vật

321. Lê Mậu Hãn. Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Mậu Hãn. - H. : Chính trị Quốc gia, 2001. - 259tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số chuyên luận khoa học của các tác giả đã được công bố trên các sách, báo về những sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng, của dân tộc từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước

     Phân loại: 335.4346 / S552M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017932

                          Kho Mượn: MC.001221

     Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cách mạng, Việt Nam

322. Lê Mậu Hãn. Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Mậu Hãn. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 364tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày khái quát những vấn đề về sức mạnh dân tộc Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước rồi bắt tay vào sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay

     Phân loại: 335.4346 / S552M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032342

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cách mạng dân tộc, Việt Nam

323. Lê Quang Hoan. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người : Sách tham khảo / Lê Quang Hoan. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 292tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người.

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019761

     Từ khoá:Con người,Việt Nam,Tư tưởng Hồ Chí Minh

324. Lê Quang Phi. Hướng dẫn ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng / Lê Quang Phi. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 155tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tài tình, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Người vào Việt Nam dưới dạng các câu hỏi đáp

     Phân loại: 335.4346 / H561D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027540

                          Kho Mượn: M.010871-10872

     Từ khoá: Chủ nghĩa cộng sản, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam, Sách hỏi đáp, Tài liệu học tập

325. Lê Quang Thiệu. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước / Lê Quang Thiệu. - H. : Chính trị quốc gia, 1994. - 116tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những luận điểm, lời nói, bài viết, tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác thi đua, công tác lãnh đạo động viên thi đua, một số hoạt động thi đua của Người

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013209

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong trào thi đua

326. Lê Quý Đức. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam : Sách tham khảo / Lê Quý Đức. - H. : Chính trị Quốc gia, 2001. - 203tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng nhân văn của Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017912

                          Kho Mượn: MC.000976

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Sự nghiệp cách mạng, Văn hoá, Việt Nam

327. Lê Văn Hóa. Tìm hiểu nền tảng văn hóa dân tộc trong tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh / Lê Văn Hóa ; Nguyễn Việt Long dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 1995. - 398tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh và mối quan hệ giữa tư tưởng đó với nền tảng văn hóa dân tộc.

     Phân loại: 335.4346 / T310H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013512

                          Kho Mượn: MC.001034-1035

     Từ khoá: Tư tưởng cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Văn hóa dân tộc, Việt Nam

328. Lê Văn Yên. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng ta / Lê Văn Yên. - H. : Lao động, 2006. - 256tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày những hoạt động và vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh trong các Đại hội Đảng mà Người tham dự, từ việc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến Đại hội Đảng lần thứ III

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024330

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội, Văn kiện đại hội

329. Lê Văn Yên. Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Văn Yên. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 191tr. ; 21cm.- (Tủ sách xã, phường, thị trấn)

     Tóm tắt: Cung cấp những tư liệu, phân tích chỉ dẫn và lời căn dặn về phong cách làm việc và học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / H419T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.033981

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học tập, Làm việc

330. Lê Văn Yên. Một số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc / Lê Văn Yên. - In lần 3, có sửa chữa bổ sung. - H. : Thanh niên, 2002. - 235tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam và tiến trình lịch sử cách mạng thế giới.

     Phân loại: 335.4346 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019423

                          Kho Mượn: MC.000890

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quan hệ quốc tế, Đoàn kết dân tộc, Phong trào giải phóng dân tộc

331. Lê Văn Yên. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Văn Yên. - H. : Lao động, 2005. - 160tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu làm rõ những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trên đường sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam. Tìm hiểu quá trình hoạt động trong phong trào cộng sản quốc tế và sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam

     Phân loại: 959.704092 / NG527A

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.022985

                          Kho Mượn: MC.000992

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam, Sự nghiệp cách mạng, Lịch sử

332. Lê Xuân Đức. Đi tìm xuất xứ thơ Hồ Chí Minh / Lê Xuân Đức. - H. : Văn học, 2012. - 439tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92209 / Đ300T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029063

                          Kho Mượn: M.018968-18969

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Việt Nam

333. Lê Xuân Đức. Thẩm bình thơ ca tiếng Việt Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh / Lê Xuân Đức. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. - 351tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phân tích những sáng tác của Bác từ những năm 1920, 1930 đến các sáng tác những năm 1940.

     Phân loại: 895.9221009 / TH120B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033122

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Hồ Chí Minh,Thơ

334. Lê Xuân Vũ. Trong ánh sáng tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh / Lê Xuân Vũ. - H. : Văn học, 2005. - 995tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu thực tiễn về văn hóa và văn học nghệ thuật. Đề cập đến quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong điều kiện cụ thể của Việt Nam

     Phân loại: 306.409597 / TR431A

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.022982

                          Kho Mượn: MC.015891

     Từ khoá: Văn hoá, Văn nghệ, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

335. Lê Xuân Vũ. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hóa Việt Nam / Lê Xuân Vũ. - H. : Văn học, 2004. - 295tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu vai trò và những ảnh hưởng của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển văn hoá Việt Nam

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023357

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa, Hồ Chí Minh, Hoạt động văn hóa

336. Lê Xuân Vũ. Trong ánh sáng tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh / Lê Xuân Vũ. - H. : Văn học, 2007. - 995tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu thực tiễn về văn hóa và văn học nghệ thuật của nước ta. Đồng thời đề cập đến quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong điều kiện cụ thể của Việt Nam

     Phân loại: 306 / TR431A

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.006287-6288

     Từ khoá: Văn hóa, Văn nghệ, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

337. Lê Văn Yên. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hội nghị thành lập Đảng và Đại hội II, III của Đảng / Lê Văn Yên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 212tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những hoạt động của Bác Hồ trong các Đại hội Đảng mà Người tham dự

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027541

                          Kho Mượn: M.010873-10874

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam, Đại hội,Hồ Chí Minh

338. Lý Hoài Xuân. Hồ Chí Minh nguồn cảm xúc không bao giờ cạn : Bình thơ Bác và thơ của các nhà thơ viết về Bác / Lý Hoài Xuân. - H. : Dân trí, 2018. - 70tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài bình thơ Bác Hồ và các bài thơ viết về Bác

     Phân loại: 895.92209 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032104

                          Kho Mượn: M.033067-33068

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Thơ, Văn học hiện đại, Việt Nam

339. Lương Cường. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam / Lương Cường. - H : Quân đội nhân dân, 2017. - 392tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất, chức năng nhiệm vụ, xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và tính cách mạng, giáo dục, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ,...

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032734

                          Kho Luân chuyển: LC.007474

                          Kho Mượn: M.034982-34983

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân, Việt Nam

340. Lương Thuỳ Liên. Nguyên tắc thống nhất giữa dân tộc, giai cấp và nhân loại trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Lương Thuỳ Liên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 231tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Một số khái niệm cơ bản, biểu hiện chủ yếu và giá trị nguyên tắc thống nhất giữa dân tộc, giai cấp và nhân loại trong tư tưởng Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / NG527T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028335

                          Kho Mượn: M.014122-14123

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Dân tộc, Giai cấp

341.  Mác - Ăngghen Lênin, Hồ Chí Minh bàn về báo chí xuất bản / Biên soạn : Vũ Duy Thông ch.b, Nguyễn Thành, Nguyễn Văn Hùng,.... - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 387tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Bao gồm các tư tưởng của C. Mác, Ph. Ănghen, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh về công tác báo chí và hoạt động báo chí, xuất bản

     Phân loại: 335.4 / M101Ă

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021982

                          Kho Mượn: MC.000743

     Từ khoá: Mác, Các,Ănghen,  F.,Lênin, V.I.,Hồ Chí Minh, Báo chí, Xuất bản

342. Mạch Quang Thắng. Hồ Chí Minh đồng hành cùng dân tộc / Mạch Quang Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 270tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về nhân cách, quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về những vấn đề như Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế tài chính, công tác dân vận, chủ nghĩa dân tộc, giáo dục...

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006308

                          Kho Luân chuyển: LC.004869-4871

                          Kho Mượn: M.029951

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

343. Mạch Quang Thắng. Hồ Chí Minh con người của sự sống : Sách tham khảo / Mạch Quang Thắng. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 519tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phác hoạ chân dung Hồ Chí Minh là một nhân vật đặc biệt trong lịch sử hiện đại Việt Nam và lịch sử thế giới

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028245

                          Kho Mượn: M.013718-13719

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Nhân vật lịch sử, Việt Nam

344. Mạnh Quang Thắng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam / Mạnh Quang Thắng. - H. : Chính trị Quốc gia, 1995. - 184tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản thuộc nội dung tư tưởng, đường lối chính sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam - nhân tố mấu chốt, luôn luôn có ý nghĩa quyết định trong tiến trình cách mạng ở nước ta

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013324

                          Kho Mượn: MC.001096

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam

345.  Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh : Trích phát biểu của nhân dân và thanh niên thế giới về Chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Khánh Soa sưu tầm, biên soạn. - Tái bản có bổ sung. - H. : Thanh Niên, 1985. - 200tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những bài phát biểu của nhân dân và thanh niên thế giới về Hồ Chủ tịch. Ca ngợi công đức của Bác, nói nên ảnh hưởng to lớn của Bác Hồ trong đời sống, xã hội

     Phân loại: 959.704092 / M458G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.007814

                          Kho Mượn: MC.001048

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Nhân vật lịch sử, Anh hùng dân tộc

346.  Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh / Lê Khánh Sơn sưu tầm, biên soạn. - H. : Thanh niên, 2007. - 283tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của một số nhà hoạt động chính trị, bài viết trên các báo, tạp chí nước ngoài nhằm ca ngợi con người, tư tưởng Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / M458G

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.009700-9701

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết

347.  Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh / Lê Khánh Sơn sưu tầm, biên soạn. - In lần thứ 4. - H. : Dân trí, 2018. - 283tr. ; 19cm.- (Tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác)

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của một số nhà hoạt động chính trị, bài viết trên các báo, tạp chí nước ngoài nhằm ca ngợi con người, tư tưởng Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / M458G

     Từ khoá:Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Bài viết

348.  Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh / Biên soạn: Đinh Xuân Lý ch.b, Hoàng Chí Bảo, Nguyễn Văn Dương,.... - H. : Chính trị quốc gia, 2003. - 402tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Bao gồm 10 chuyên đề, ngoài chuyên đề mở đầu xác định đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học, 9 chuyên đề còn lại tập trung vào một số vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh như : Nguồn gốc & quá trình hình thành độc lập dân tộc & chủ nghĩa xã hội, Đảng cộng sản Việt Nam, Đại đoàn kết dân tộc....

     Phân loại: 335.4346 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021269

                          Kho Mượn: M.020645

                          Kho Mượn: MC.000923

     Từ khoá: Ngoại giao, Quân sự, Đoàn kết dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

349.  Một số lời dạy và những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Tài liệu phục vụ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 232tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những mẩu chuyện theo lời kể của nhiều tác giả và lời dạy về giáo dục đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025277

                          Kho Mượn: M.002546-2547

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Mẩu chuyện, Hồ Chí Minh

350.  Một số văn kiện chỉ đạo tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 - chiến dịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Duy Tường, Đỗ Tất Thắng, Bùi Thu Hương sưu tầm. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 290tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số văn kiện của Đảng cũng như những bài nói và viết của đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Bí thư Đảng uỷ quân sự Trung ương về việc chỉ đạo cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 - chiến dịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 324.2597071 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025975

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện nhà nước, Tổng tiến công mùa xuân 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh

351.  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dạy và học môn học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường đại học / Nguyễn Duy Bắc chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 402tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Trình bày tầm quan trọng, thực trạng và phương hướng cùng một số bài viết có tính chất lý luận về vị trí vai trò và một số giải pháp chủ yếu trong giảng dạy, học tập bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023127

                          Kho Mượn: MC.000218

     Từ khoá:Chủ nghĩa Mác - Lênin,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Lí luận

352.  Một số vấn đề phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu về Hồ Chí Minh / Biên soạn: Song Thành ch.b, Hoàng Chí Bảo, Đỗ Hữu Châu,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 1997. - 333tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu một số vấn đề phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu về Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.014961

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phương pháp luận, Nghiên cứu

353. 120 bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh / Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 403tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Giới thiệu 120 bài viết của nhiều tác về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 959.7092 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028047

                          Kho Mượn: M.012891-12892

     Từ khoá: Lịch sử, Bài viết, Hồ Chí Minh, Con người, Sự nghiệp

354.  120 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh / Tuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 291tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Phân loại: 895.922803 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028055

                          Kho Mượn: M.012907-12908

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Kí, Việt Nam, Kỉ niệm

355. 120 địa danh Hồ Chí Minh / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh. - H. : Thanh niên, 2010. - 199tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niêm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp 120 địa danh Bác đã đến thăm và làm việc

     Phân loại: 915.97 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028057

                          Kho Mượn: M.012911-12912

     Từ khoá: Địa danh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

356.  125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân / Biên soạn: Tô Lâm, Nguyễn Cao Sơn, Nguyễn Việt Hùng. - Xb. lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. - 51tr. ; 15cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân như: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân; đặc điểm, tính chất, nguyên tắc và  phương pháp  công tác công an; tư tưởng về Đảng lãnh đạo Công an nhân dân và xây dựng lực lượng Công an nhân dân...

     Phân loại: 335.4346 / M458T

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Công an nhân dân

357.  155 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân Việt Nam / Sưu tầm, tuyển chọn: Mai Quang Phấn, Trần Văn Kim, Chu Văn Khánh, Đào Quỳnh Hoa. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. - 103tr. ; 15cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân...

     Phân loại: 355.009597 / M458T

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân, Việt Nam

358.  50 năm di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những giá trị còn mãi / Lam Hạnh biên soạn. - H. : Thanh niên, 2019. - 196tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Sơ lược tiểu sử, vài nét về sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nguyên văn các bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1965 - 1969); Những giá trị vững bền của bản di chúc và một số bài viết về di chúc của Bác Hồ.

     Phân loại: 335.4346 / N114M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033042

                          Kho Mượn: M.035992

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc, Hồ Chí Minh

359.  Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh : Tuyển chọn và trích dẫn những bài phê bình - bình luận văn học của các nhà văn và các nhà nghiên cứu Việt Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 1999. - 19cm.

     T.2. - 1999.- 325tr.

     Tóm tắt: Tuyển chọn và trích dẫn những bài phê bình, bình luận văn học của các nhà văn các nhà nghiên cứu đối với thơ văn Hồ Chủ tịch trong thời kỳ kháng chiến

     Phân loại: 895.92209 / NG527A

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016376

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Nghiên cứu văn học, Phê bình, Bình luận

360. Nguyễn Dy Niên. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh / Nguyễn Dy Niên. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 349tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao. Trình bày hệ thống các nguyên lý, luận điểm, quan điểm và quan niệm của Hồ Chí Minh về các vấn đề thế giới, thời đại và quan hệ quốc tế, đường lối quốc tế, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019664

                          Kho Mượn: MC.000977

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

361. Nguyễn Đăng Mạnh. Mấy vấn đề về phương pháp tìm hiểu, phân tích thơ chủ tịch Hồ Chí Minh : Chuyên luận / Nguyễn Đăng Mạnh. - Tái bản, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998*. - 219tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Nghiên cứu quan điểm sáng tác văn học, đặc điểm về thể loại, phong cách thơ Hồ Chí Minh. Quan niệm về một bài thơ và phương pháp tìm hiểu, phân tích một bài thơ cụ thể của Hồ Chí Minh

     Phân loại: 895.92209 / M126V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016606

     Từ khoá: Thơ, Chuyên luận, Phân tích văn học, Nghiên cứu văn học, Hồ Chí Minh

362. Nguyễn Khánh Bật. Một số nội dung cơ bản trong tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh / Nguyễn Khánh Bật, Bùi Đình Phong, Hoài Trang. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 1995. - 145tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày một số nội dung cơ bản trong tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013307

                          Kho Mượn: MC.001050

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đoàn kết, Đoàn kết dân tộc

363. Nguyễn Phúc Luân. Chủ tịch Hồ Chí Minh trí tuệ lớn của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại / Nguyễn Phúc Luân. - H. : Chính trị Quốc gia, 1999. - 100tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản trong hoạt động lý luận và thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực quan hệ quốc tế. Nhằm góp phần từng bước tiếp cận có hệ thống những tư tưởng chủ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoa học đối ngoại

     Phân loại: 327.09597 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016499

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Quan hệ ngoại giao, Quan hệ quốc tế, Danh nhân văn hóa, Danh nhân thế giới

364.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng / Biên soạn: Song Thành chủ biên, Phan Văn Các, Nguyên Hồng,.... - H. : Thông tin lý luận, 1986. - 311tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Bao gồm 106 bản tham luận tại hội nghị khoa học: Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng; Đi sâu nghiên cứu bản chất cách mạng, tính giai cấp, tính chiến đấu của Đạo đức Hồ Chí Minh, tính dân tộc, tính thực tiễn..Phân tích nội dung, phương thức, biện pháp giáo dục đạo đức trong tình hình hiện nay.

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.008923

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Đạo đức cách mạng, Hội nghị khoa học, Quan điểm, Tư tưởng, Đạo đức học, Tham luận

365. Nguyễn Thành. Sự nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Thành. - In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Văn hóa thông tin, 1995. - 369tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu sự nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những hoạt động báo chí của Người với báo chí của phong trào công nhân và cộng sản Pháp và các báo chí cơ quan trung ương của Đảng, báo chí các ngành, địa phương và báo chí tự sản. Ngoài ra sách còn có ảnh những bài báo của Bác cùng những chỉ dẫn tên báo, tác giả...

     Phân loại: 335.4346 / S550N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013302

                          Kho Mượn: MC.001025

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Báo chí

366. Nguyễn Văn Khoan. Bao dung Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Khoan. - H. : Lao động, 1995. - 80tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến tư tưởng, quan điểm cách mạng và nghệ thuật thu phục lòng người của  Hồ Chí Minh. Sự ảnh hưởng của Nho giáo đối với đạo đức, phong cách ứng xử và những đóng góp to lớn của Người đối với nền văn minh nhân loại

     Phân loại: 335.4346 / B108D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013206

                          Kho Mượn: MC.000979, MC.001100

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong cách sống, Đạo đức cách mạng

367.  Người là Hồ Chí Minh : Tập hồi ký / Phong Vũ sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 1995. - 268tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.922803 / NG558L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.013398

                          Kho Mượn: MC.015588-15589

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Hồi kí, Việt Nam, Hồ Chí Minh

368.  Những câu chuyện kể về đạo đức Hồ Chí Minh / Nguyễn Châu Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2018. - 175tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp và giới thiệu một số truyện kể về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033110

                          Kho Mượn: M.036157-36158

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029193-29194

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Truyện kể

369.  Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Khánh Bật chủ biên, Nguyễn Bá Linh, Mạch Quang Thắng,.... - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 362tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài giảng về nguồn gốc và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề độc lập dân chủ, dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc, Đảng - Nhà nước...

     Phân loại: 335.4346 / NH556B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016173

     Từ khoá: Giáo trình, Hồ Chí Minh, Công tác tư tưởng, Tư tưởng Hồ Chí Minh

370.  Những mốc son trong hành trình của danh nhân Hồ Chí Minh. - H. : Lao động, 2000. - 294tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Những mốc lịch sử của Hồ Chí Minh từ lúc sinh thời, ra đi tìm đường cứu nước, lãnh đạo đất nước đánh thắng giặc Pháp, Mỹ cho đến lúc Bác từ trần.

     Phân loại: 959.7092 / NH556M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017266

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ, Sự kiện lịch sử, Việt Nam

371.  Những văn kiện về cuộc đi thăm Liên Xô, Trung Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. - H. : Bộ Văn hóa, 1955. - 61tr. ; 29cm.

     Tóm tắt: Gồm các văn kiện và hình ảnh trong những chuyến đi thăm Liên Xô, Trung Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu Chính phủ Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngoài ra còn trích một số bài báo bình luận về tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên.

     Phân loại: 327.2 / NH556V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.000522

     Từ khoá: Ngoại giao, Quan hệ ngoại giao, Quan hệ quốc tế, Việt Nam, Liên Xô, Mông Cổ, Trung Quốc, Hồ Chí Minh

372. Phạm Hồng Chương. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ / Phạm Hồng Chương. - H. : Lý luận chính trị, 2004. - 243tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và sự thể hiện dân chủ trong thực tiễn

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023482

                          Kho Mượn: MC.000914

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Dân chủ

373. Phạm Hồng Chương. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam / Phạm Hồng Chương. - H. : Chính trị quốc gia, 2003. - 329tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá truyền thống với sự lựa chọn con đường và mục tiêu cách mạng, về công tác xây dựng Đảng, đường lối chính trị, kinh tế, ngoại giao...

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.021429

                          Kho Mượn: MC.000921

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh,  Xây dựng Đảng, Văn hóa, Cách mạng dân tộc

374. Phạm Thành. Tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh / Phạm Thành, Nguyễn Khắc Mai. - H. : Sự thật, 1991. - 82tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy và huy động những lực lượng cách mạng to lớn trong nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010804

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Dân chủ, Hồ Chí Minh, Tư tưởng dân chủ

375. Phạm Văn Đồng. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - chúng ta học gì / Phạm Văn Đồng. - Xuất bản lần thứ 7. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 159tr. ; 15cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về quan điểm nhân dân, quan điểm quần chúng của Hồ Chủ tịch về con người, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết và những đạo đức cao thượng của Người mà chúng ta cần noi theo

     Phân loại: 335.4346 / H419C

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cách mạng , chính trị gia

376. Phạm Văn Đồng. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta học gì? / Phạm Văn Đồng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 99tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm một số bài nói, bài viết về đức tính giản dị, khiêm tốn, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / H419C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.020756

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Bài viết

377. Phạm Văn Đồng. Hồ Chí Minh một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp /Phạm Văn Đồng. - H. : Sự thật, 1990. - 88tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu về tư tưởng, những luận điểm và hành động của Hồ Chí Minh về sự nghiệp hoạt động chính trị và bản chất của Người.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.010233

     Từ khoá: Đường lối cách mạng, Sự nghiệp cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh

378. Phạm Văn Đồng. Hồ Chí Minh quá khứ, hiện tại và tương lai / Phạm Văn Đồng. - H. : Sự thật, 1991. - 19cm.

     T.1.-1991.-99tr.

     Tóm tắt: Gồm 2 phần: Hồ Chí Minh, một con người, một cuộc đời hoạt động phong phú với hiệu quả thiết thực; Những cống hiến nhiều mặt và di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.011381

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Tư tưởng Hồ Chí Minh

379. Phạm Văn Đồng. Hồ Chí Minh quá khứ, hiện tại và tương lai / Phạm Văn Đồng. - H. : Sự thật, 1991. - 19cm.

     T.2.-1991.-107tr.

     Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết của đồng chí Phạm Văn Đồng về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các vấn đề về thời đại, dân tộc, cách mạng XHCN, vấn đề xã hội

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.011005

                          Kho Mượn: MC.001060

     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890 - 1969), Tư tưởng Hồ Chí Minh, Dân tộc, Cách mạng XHCN

380. Phạm Văn Đồng. Hồ Chí Minh và con người Việt nam trên con đường dân giàu, nước mạnh / Phạm Văn Đồng. - H. : Chính trị quốc gia, 1994. - 128tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Đề cập lịch sử con người Việt Nam trong lịch sử Việt Nam, Hồ Chí Minh và con người Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.012704

                          Kho Mượn: MC.001056

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam,Con người

381. Phạm Văn Đồng. Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Đồng. - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 200tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Khẳng định tư tưởng đường lối cách mạng đúng đắn của Hồ Chí Minh và cống hiến vô giá tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá khứ và hiện tại

     Phân loại: 335.4346 / NH556N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.015640

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối kháng chiến

382. Phạm Xanh. Hồ Chí Minh dân tộc và thời đại / Phạm Xanh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 243tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Đánh giá quá trình hoạt động cách mạng và truyền bá tư tưởng Mác - Lênin của Hồ Chí Minh. Đồng thời đề cập đến vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước XHCN

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019321

                          Kho Mượn: MC.000896

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng

383. Phan Duy Kha. Từ điện Kính Thiên triều Lê đến tổng hành dinh thời đại Hồ Chí Minh / Phan Duy Kha. - H. : Dân trí, 2010. - 278tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện, sự tích tiêu biểu về con người, địa danh Thăng Long - Hà Nội trải dài hàng nghìn năm lịch sử. Nêu những giá trị văn hoá, lịch sử của con người và mảnh đất ngàn năm văn vật bằng những truyền thuyết, sự tích, sự kiện lịch sử

     Phân loại: 959.731 / T550Đ

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.020289-20290

     Từ khoá: Lịch sử, Nhân vật lịch sử, Sự kiện lịch sử, Việt Nam

384. Phan Ngọc Liên. Hồ Chí Minh chiến sĩ cách mạng quốc tế / Phan Ngọc Liên, Trịnh Vương Hồng. - H. : Quân đội nhân dân, 2000. - 459tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày, đánh giá những hoạt động, đường lối, sự nghiệp cách mạng trong phong trào cộng sản Quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh. Phần phụ lục là biên niên sử hoạt động quốc tế của Bác.

     Phân loại: 3K5H6 / H450C

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Hoạt động quốc tế, Đường lối cách mạng, Biên niên sử, Việt Nam, Sự nghiệp cách mạng

385. Phan Ngọc Liên. Hồ Chí Minh chiến sĩ cách mạng quốc tế / Phan Ngọc Liên, Trịnh Vương Hồng. - In lần 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 459tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày, đánh giá những hoạt động, đường lối, sự nghiệp cách mạng trong phong trào cộng sản Quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh. Phần phụ lục là biên niên sử hoạt động quốc tế của Bác.

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.018067

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Sự nghiệp cách mạng

386. Phan Ngọc Liên. Hồ Chí Minh từ nhận thức lịch sử đến hành động cách mạng / Phan Ngọc Liên. - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 307tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc tìm hiểu nghiên cứu, giảng dạy và học tập về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng Việt Nam. Đặc biệt là phương pháp luận nhận thức về lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016399

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lí luận, Hồ Chí Minh

387. Phan Ngọc Liên. Những vấn đề lịch sử trong tác phẩm Hồ Chí Minh / Phan Ngọc Liên chủ biên. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 1999. - 256tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Tài liệu trích những nhận định, đánh giá lịch sử của Hồ Chí Minh trong các tác phẩm của Người được sắp xếp theo 3 chủ đề chung về lịch sử, về dân tộc, về thế giới

     Phân loại: 895.92209 / NH556V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016605

     Từ khoá: Nghiên cứu lịch sử, Hồ Chí Minh, Lịch sử, Tác phẩm, Việt Nam, Thế giới

388. Phan Thanh Diễn. Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới : Tài liệu dùng cho bậc đại học và tương đương / Phan Thanh Diễn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 127tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày những khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt việc vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới

     Phân loại: 335.4346 / V121D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023042

                          Kho Mượn: MC.000955

     Từ khoá: Tư tưởng hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Thời kì đổi mới

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027536

                          Kho Mượn: M.010863-10864

     Từ khoá: Phương pháp dân chủ; Tư tưởng Hồ Chí Minh,Dân chủ,Hồ Chí Minh

389.  Phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Biên soạn: Phạm Ngọc Anh ch.b, Ngô Xuân Dương, Lê Thị Hằng,.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 187tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu những nội dung cơ bản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho dân, đồng thời đưa ra những dánh giá tổng quan về các giá trị và điều kiện để phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề ra các giải pháp vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / PH110H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029082

                          Kho Mượn: M.019007-19008

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhân dân, Nguồn lực, Thực trạng, Giải pháp, Việt Nam

390.  Phát huy chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế / Bùi Đình Phong chủ biên. - H. : Lao động, 2013. - 299tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Sơ lược vài nét về chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh và vai trò của chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong cách mạng Việt Nam. Phát huy chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế

     Phân loại: 335.4346 / PH110H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030780

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa yêu nước, Thời kỳ hội nhập, Việt Nam

391. Phong Lê. Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn học Việt Nam hiện đại / Phong Lê. - H. : Khoa học xã hội, 1985. - 203tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu những giá trị văn học qua một số tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phân loại: CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.008258

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học

392. Phong Lê. Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn học Việt Nam hiện đại / Phong Lê. - H. : Khoa học xã hội, 1985. - 203tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu những giá trị văn học qua một số tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phân loại: CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.008258

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học

393. Phong Lê. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh hành trình thơ văn hành trình dân tộc / Phong Lê. - H. : Lao động, 2000. - 315tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tóm tắt tiểu sử và các tên tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh. Những bài nghiên cứu về Hồ Chí Minh, khẳng định những phẩm chất, tài năng và sự vĩ đại của Hồ Chí Minh

     Phân loại: 959.704092 / NG527A

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.017087

                          Kho Mượn: MC.001063

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Danh nhân văn hóa, Danh nhân thế giới

394. Phong Lê. Nguyễn Du - Hồ Chí Minh và người xứ Nghệ / Phong Lê. - Nghệ An : Nxb Đại học Vinh, 2018. - 402tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92209 / NG527D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032973

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Danh nhân, Con người, Nghệ An

395. Phong Nhã. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh / Phong Nhã. - H. : Kim đồng, 1978. - 48tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành, quá trình hoạt động cách mạng và truyền thống vẻ vang, vai trò, vị trí, chức năng của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

   Phân loại: 324.2597/ Đ452T

   Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.001319

   Từ khoá: Hồ Chí Minh, Danh nhân văn hóa, Danh nhân thế giới

396. Phùng Hữu Phú. Bí quyết thành công Hồ Chí Minh / Phùng Hữu Phú. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 207tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề then chốt như nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân, Đảng cầm quyền, giai cấp công nhân, con đường đi lên CNXH, giải phóng dân tộc, giải phóng con người... ; những nguyên nhân dẫn đến thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / B300Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028329

                          Kho Mượn: M.014143-14144

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bí quyết thành công

397.  Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh / Phạm Văn Bính chủ biên. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 209tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Làm rõ những vấn đề phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh và đề xuất hướng áp dụng trong phương thức lãnh đạo của Đảng ta giai đoạn hiện nay

Phân loại: 335.4346 / PH561P 

Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027536

                        Kho mượn: M.010863 M.010864

Từ khóa: Dân chủ, Dân tộc, Hồ Chí Minh, Phương pháp dân chủ

398.  Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh / Biên soạn: Đặng Xuân Kỳ chủ biên, Trịnh Tùng, Nguyễn Văn Khoan.... - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 254tr. ; 19cm.

     Tóm tắt:  Trình bày khái niệm, nội dung của phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, đi từ Khái niệm đến hệ thống phương pháp và phong cách của Người để từ đó khẳng định mối quan hệ giữa phong cánh của Hồ Chí Minh với phong cách của những người Cộng sản chân chính

     Phân loại: 335.4346 / PH561P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028238

                          Kho Mượn: M.013714-13715

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Phương pháp,Phong cách

     Từ khoá: Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Việt Nam

399.  Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam về công tác biên phòng / Biên soạn: Nguyễn Khánh Bật chủ biên, Hồ Trọng Lâm, Hoàng Minh Hiếu,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2001. - 435tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài tham luận của các nhà sử học, nhà quân sự, nhà nghiên cứu tại hội thảo khoa học tìm hiểu đường lối quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam về công tác biên phòng và vai trò của lực lượng an ninh biên giới trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

     Phân loại: 335.4346 / QU105Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019498

                          Kho Mượn: MC.000886

     Từ khoá: Lực lượng vũ trang, Bộ đội biên phòng, Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh

400.  Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đức - tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội / Biên soạn: Nguyễn Quang Phát (ch.b), Phạm Bá Toàn, Nguyễn Đức Hùng,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 325tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, tài năng người cán bộ cách mạng và vận dụng tư tưởng đó trong đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay. Đồng thời trích dẫn Văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức cách mạng và quan điểm của Hồ Chí Minh bàn về đạo đức và rèn luyện đạo đức cách mạng

     Phân loại: 335.4346 / QU105Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024846

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Tài năng, Đạo đức cách mạng, Cán bộ, Quan điểm chính trị

401. Quang Hoài. Văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh trong "Bộ đội Cụ Hồ" : Bút ký chính luận / Quang Hoài. - H. : Thanh niên, 2004. - 202tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ qua các tác phẩm thơ văn của chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức trong vấn đề xây dựng phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam

     Phân loại: 335.4346 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.022935

                          Kho Mượn: MC.001101

     Từ khoá: Bút kí, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Văn hóa

402. Quách Thu Nguyệt. Hỏi đáp 300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh / Quách Thu Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1998. - 19cm.

     T.1.-1998.-87tr.

     Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và trả lời gắn với các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử, địa danh của Thành phố từ thời kỳ mở đất đến các thời chúa Nguyễn và qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước và thời kì xây dựng phát triển hiện nay

     Phân loại: 915.9779 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.015736

     Từ khoá: Tp. Hồ Chí Minh, Lịch sử, Địa lí

403.  Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội IX, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Chủ biên : Vũ Văn Hiền, Đinh Xuân Lý. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 256tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Tập hợp 16 chuyên luận về vấn đề nâng cao chất lượng toàn diện, đổi mới nội dung phương pháp học và bộ môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua việc quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.

     Phân loại: 324.2597071 / QU105T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019306

                          Kho Mượn: MC.001199

     Từ khoá: Phương pháp giảng dạy, Phương pháp học, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

404.  Quê hương gia thế Chủ tịch Hồ Chí Minh / Biên soạn: Bùi Thị Thu Hà chủ biên, Trần Viết Thụ. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 127tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày những ảnh hưởng, tình cảm giữa quê hương, gia đình với Bác Hồ từ đó làm nổi bật những nét chính về nhân cách, đạo đức, tư tưởng của Người

     Phân loại: 959.7092 / QU250H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027401

                          Kho Mượn: M.010417-10418

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Gia đình, Sự nghiệp, Nhân cách

405.  Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh / Sưu tầm và biên soạn: Thanh Vân, Vinh Quang. - H. : Từ điển bách khoa, 2005. - 241tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi: Kỷ niệm 115 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Tóm tắt: Nghiên cứu tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giới thiệu những nội dung cơ bản trong tư tưởng đạo đức của Bác thông qua các bài nói, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về tư tưởng đạo đức của Người

     Phân loại: 335.4346 / S106N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.022983

                          Kho Mượn: MC.000891

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức Hồ Chí Minh

406.  Sáng ngời Hồ Chí Minh những bài viết tâm đắc / Phan Văn Hoàng chủ biên. - H. : Công an nhân dân, 2005. - 447tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu trong cả nước về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 959.704092 / S106N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023700

                          Kho Mượn: MC.008665

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Cuộc đời, Sự nghiệp, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết

407.  6 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và một số bài dự thi đoạt giải. - H. : Lao động, 2013. - 387tr. ; 27cm.

     Tên sách ngoài bìa: 6 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và một số bài thi trung khảo

     Tóm tắt: Những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức, văn bản chỉ đạo và triển khai cuộc vận động về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,...

     Phân loại: 335.4346 / S111N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005383

                          Kho Mượn: M.021252

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tấm gương,Đạo đức

408. Song Thành. Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc / Song Thành. - H. : Lý luận chính trị, 2005. - 614tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Trình bày khái quát những cống hiến sáng tạo về tư tưởng - lý luận của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và ý nghĩa của nó đối với thời đại hiện nay; Tác giả đi sâu vào một số nội dung  lớn trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh: tư tưởng triết học, tư tưởng kinh tế, tư tưởng chính trị, văn hoá, đạo đức, con người.... Bàn về nội dung, biện pháp đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống trong điều kiện lịch sử mới

     Phân loại: 335.4346 / H305T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002869

                          Kho Mượn: M.000050

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh

409. Song Thành. Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất / Song Thành. - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 187tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày sự sáng tạo trong việc vận dụng thế giới quan và phương pháp luận Mác - Lênin vào xây dựng nền văn hóa dân tộc có sắc thái riêng, có cách nhìn và quan niệm mới

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016345

                          Kho Mượn: MC.000927

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Danh nhân văn hóa

410. Song Thành. Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất / Song Thành. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 374tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày những ảnh hưởng về tư tưởng của Hồ Chí Minh trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam

     Phân loại: 306.092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028242

                          Kho Mượn: M.013702-13703

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Danh nhân văn hoá,Hồ Chí Minh

411. Song Thành. Hồ Chí Minh nhà yêu nước vĩ đại / Song Thành. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 380tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các bài nghiên cứu, phân tích của tác giả về cuộc đời và sự nghiệp cứu nước vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Nguyễn Tất Thành với cuộc trường chinh tìm đường cứu nước; Hồ Chí Minh "tôi vẫn là tôi ngày trước - một người yêu nước", "huyền thoại kép" Hồ Chí Minh người cộng sản yêu nước...

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032747

     Từ khoá: Nhà yêu nước, Lãnh tụ cách mạng, Chính trị gia, Hồ Chí Minh

412.  Sổ tay tra cứu về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh / Phan Ngọc Liên chủ biên. - Xuất bản lần 3, có sửa chữa, bổ sung. - Hải Phòng : Nxb.Hải Phòng, 2004. - 260tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giải thích các mục từ liên quan đến tiểu sử, cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh

     Phân loại: 959.7092 / S450T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026988

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Cuộc đời, Sự nghiệp

413. Sơn Tùng. Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh / Sơn Tùng. - In lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2008. - 225tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết hồi kí về con người, sự nghiệp của Bác Hồ và cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

     Phân loại: 959.704092 / S106A

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026811

                          Kho Mượn: M.008274-8275

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Nhân vật, Hồi kí

414. Suprida Phanomjong. Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi / Suprida Phanomjong; Người dịch: Nguyễn Thành Hoan, Nguyễn Thị Thùy Châu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 190tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh kể từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước cho đến lúc qua đời

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029116

                          Kho Mượn: M.019037-19038

     Từ khoá: Lịch sử, Cuộc đời, Sự nghiệp, Hồ Chí Minh

415. Sơn Tùng. Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh / Sơn Tùng. - In lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2018. - 225tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết hồi kí về con người, sự nghiệp của Bác Hồ và cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

     Phân loại: 959.704092 / S106A

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Nhân vật, Hồi kí

416.  Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Phạm Chí Nhân chủ biên, Hoàng Cơ Quảng, Nguyễn Xuân Dung,.... - H. : Trung tâm UNESCO bảo tồn và phát triển Văn hóa dân tộc Việt Nam, 2001. - 429tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày những hoạt động lý luận và thực tiễn về quân sự trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Nêu lên quá trình hình thành và phát triển tư tưởng quân sự của Người thông quá các sự kiện lịch sử của cách mạng Việt Nam

     Phân loại: 335.4346 / S550N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.018289

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân sự, Lực lượng vũ trang, Thế giới, Việt Nam

417.  Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Phạm Chí Nhân chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 488tr. ; 21cm.

     ĐTTS ghi: Viện lịch sử quân sự Việt Nam

     Tóm tắt: Nghiên cứu về sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trình bày những hoạt động lí luận và thực tiễn về quân sự trong cuộc đời hoạt động của Người. Nêu lên quá trình hình thành và phát triển tư tưởng quân sự của Người thông qua các sự kiện lịch sử của cách mạng Việt Nam

     Phân loại: 335.4346 / S550N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.001009

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Sự nghiệp cách mạng, Sự kiện lịch sử, Hồ Chí Minh

418.  Sự tương đồng và khác biệt về quan điểm cách mạng Việt Nam giữa Hồ Chí Minh với Quốc tế cộng sản và Đảng Cộng sản Đông Dương những năm 1930 - 1941 : Sách tham khảo / Nguyễn Khánh Bật chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 198tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Phân tích cơ sở và nội dung của những điểm tương đồng và khác biệt về quan điểm cách mạng Việt Nam giữa Hồ Chí Minh với Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1930 - 1941

     Phân loại: 324.2 / S550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028265

                          Kho Mượn: M.013756-13757

     Từ khoá: Quan điểm chinh trị, Hồ Chí Minh, Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Đông Dương, Sách tham khảo

419. Thành Duy. Cơ sở khoa học và nền tảng văn hóa của tư tưởng Hồ Chí Minh / Thành Duy. - H. : Khoa học xã hội, 1998. - 264tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nội dung tìm hiểu hai mặt nền tảng văn hóa và cơ sở khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu hai mặt đó trong mối quan hệ hữu cơ nhằm tìm ra hạt nhân cốt lõi trong tư  tưởng Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / C460S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.015879

                          Kho Mượn: MC.000942

     Từ khoá:Văn hóa,Tư tưởng Hồ Chí Minh

420.  Tìm hiểu một số vấn đề trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Sự thật, 1982. - 263tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nêu sự kết hợp giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác-Lênin trong các giai đoạn phát triển: Sự tác động của tư tưởng Hồ Chí Minh với một số vấn đề về: xây dựng Đảng, lòng yêu nước, liên minh công nông, tư tưởng quân sự, sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / T310H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.006814

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh, Xây dựng Đảng

421. Tìm hiểu ý nghĩa khoa học, cách mạng, thực tiễn trong 6 điều dậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh  đối với Công an nhân dân / Nguyễn Quý, Lê Xuân Trường, Nguyễn Hữu Lê. - H. : Công an nhân dân, 1983. - 75tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu điều dạy của Bác Hồ đối với lực lượng công an nhân dân. Qua đó nói lên 1 phần tư tưởng tình cảm cao đẹp, ý chí kiên cường, tinh thần cách mạng triệt để và nói lên nối sống giản dị, thanh cao, trong sáng. Nhắc lại truyền thống vẻ vang và ý chí của dân tộc Việt Nam anh hùng. Nói lên những điều cán bộ chiến sĩ công an cần chú ý thực hiện và nêu gương 1 số cán bộ đợn vị công an tập trung với Đảng

     Phân loại: 335.4346 / T310H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.006847

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Truyền thống cách mạng, Việt Nam, Tinh thần yêu nước, Công an nhân dân, Hồ Chí Minh

422. Trần Đình Châu. Tư tưởng nhân văn trong di sản quân sự Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / Trần Đình Châu. - H. : Chính trị Quốc gia, 1999. - 167tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh nhất là trong khởi nghĩa vũ trang, trong chiến tranh cách mạng, trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nhằm vận dụng trọng sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016752

     Từ khoá: Quân sự, Việt Nam, Sách tham khảo, Tư tưởng Hồ Chí Minh

423. Trần Xuân Trường. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh / Trần Xuân Trường. - H. : Quân đội nhân dân, 1999. - 200tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Những bài lý luận thông qua những nhận thứ và những suy nghĩ của mình về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, đặc biệt là về chủ nghĩa Việt Nam. Mối quan hệ giữa chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam với chủ nghĩa yêu nước ở thời đại Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của đất nước ta hiện nay

     Phân loại: 320.532 / CH500N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.001570-1571

     Từ khoá: Việt Nam, Chủ nghĩa yêu nước, Tư tưởng yêu nước, Xây dựng CNXH

424.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay / Biên soạn: Lê khả Phiêu chủ biên,.... - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2019. - 367tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Hệ thống hóa di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vể Đảng và xây dựng Đảng; Đồng thời tổng quan thực trạng đạo đức trong Đảng và công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong thời gian qua,...

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007157

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng Đảng, Đạo đức

425.  Unesco với sự kiện tôn vinh chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất / Chủ biên: Mạch Quang Thắng, Bùi Đình Phong, Chu Đức Tính. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. - 223tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số hiểu biết cơ bản về đại hội đồng Unesco tổ chức kỷ niệm các danh nhân, nghị quyết của Đại hội Unesco về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài viết của một số tác giả nước ngoài về nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 959.704092 / U500N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.029469

                          Kho Mượn: M.022393

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Anh hùng dân tộc, Nhà văn hóa, Unesco

426.  Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Thị Hải Yến biên soạn. - H. : Thanh niên, 2017. - 295tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Cơ sở hình thành văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh xuất phát từ cội nguồn gia đình, quê hương và tiếp thu những tinh hoa văn hóa ứng xử của nhân loại. Nội dung, phong cách ứng xử Hồ Chí Minh. Chuyện kể về văn hóa ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.003658-3660

     Từ khoá:Văn hóa, Ứng xử, Hồ Chí Minh, Việt Nam

427.  Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến biên soạn. - H. : Văn hoá thông tin, 2010. - 252tr. ; 21cm.- (Bộ sách kỷ niệm 120 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Cơ sở hình thành văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh xuất phát từ cội nguồn gia đình, quê hương và tiếp thu những tinh hoa văn hóa ứng xử của nhân loại. Nội dung, phong cách ứng xử Hồ Chí Minh. Chuyện kể về văn hóa ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 306 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028034

                          Kho Mượn: M.012865-12866

     Từ khoá: Văn hóa, Ứng xử, Hồ Chí Minh, Việt Nam

428. Văn Thị Thanh Mai. Tỏa sáng tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh / Văn Thị Thanh Mai. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 374tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết nêu bật tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình đấu tranh thực hiện khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người

     Phân loại: 335.4346 / T401S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028345

                          Kho Mượn: M.014114

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Đạo đức, Tư tưởng

429. Văn Thị Thanh Mai. Hồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890 - 1969) / Văn Thị Thanh Mai. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 462tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo trình tự thời gian từ năm 1890 đến năm 1969

     Phân loại: 959.704092 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028818

                          Kho Mượn: M.016391-16392

     Từ khoá: Nhân vật lịch sử, Hồ Chí Minh, Tiểu sử, Sự nghiệp

430.  Văn thơ Hồ Chí Minh tác phẩm và lời bình / Tôn Thảo Miên tuyển chọn. - H. : Văn học, 2007. - 178tr. ; 24cm.- (Văn học hiện đại Việt Nam)

     Phân loại: ĐV23 / V115T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.002414-2416

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Bình Luận, Tác phẩm, Hồ Chí Minh, Sách thiếu nhi, Việt Nam

431. Văn Tùng. Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên / Văn Tùng. - In lần thứ 2 có bổ sung. - H. : Thanh niên, 2010. - 197tr. ; 21cm.

     Phân loại: 172 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028370

                          Kho Mượn: M.014393-14394

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục đạo đức, Đạo đức cách mạng, Đoàn thanh niên, Đoàn viên

432. Văn Tùng. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và củng cố tổ chức công đoàn / Văn Tùng. - In lần 2. - H. : Thanh niên, 2002. - 127tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng những tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng và củng cố tổ chức đoàn trong công cuộc CNH - HĐH đất nước.

     Phân loại: 335.4346 / T310H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019422

                          Kho Mượn: MC.000919

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tổ chức thanh niên, Việt Nam, Công tác Đoàn

433. Văn Tùng. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động thanh niên / Văn Tùng. - In lần 2. - H. : Thanh niên, 2002. - 315tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của Nguyễn ái Quốc trong quá trình sáng lập, rèn luyện đoàn TNCS Đông Dương. Quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động thanh niên trong cách mạng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

     Phân loại: 335.4346 / T310H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019421

                          Kho Mượn: MC.000924

     Từ khoá: Phong trào thanh niên, Đoàn thanh niên, Tư tưởng Hồ Chí Minh

434.  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay / Biên soạn: Nguyễn Thế Thắng chủ biên, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Ngọc Hà.... - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 219tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay

     Phân loại: 335.4346 / V121D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028234

                          Kho Mượn: M.013716-13717

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lãnh đạo, Quản lí, Việt Nam, Phong cách làm việc

435.  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng / Biên soạn: Phạm Thị Hải Chuyền chủ biên, Đặng Xuân Kỳ, Hoàng Chí Bảo.... - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 199tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tình hình vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; yêu cầu và một số giải pháp nhằm tiếp tục vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong giai đoạn hiện nay

     Phân loại: 324.2597071 / V121D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028336

                          Kho Mượn: M.014124-14125

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kiểm tra, Giám sát, Kỉ luật

436.  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước / Nguyễn Viết Vượng chủ biên. - H. : Lao động, 2006. - 267tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua cũng như việc  vận dụng tư tưởng này vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

     Phân loại: 335.4346 / V121D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.024055

                          Kho Mượn: M.000554

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Công nghiệp hhóa, Hiện đại hóa ,Việt Nam

437.  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dân vận trong thời kỳ mới / Biên soạn: Nguyễn Văn Hùng chủ biên,... - H. : Chính trị Quốc gia, 2005. - 399tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận ở một số ngành, đoàn thể, địa phương trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

     Phân loại: 324.2597071 / V121D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026989

     Từ khoá:Chính trị,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Công tác dân vận,Đảng Cộng sản Việt Nam

438.  Vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong tình hình mới / Biên soạn: Trần Minh Trưởng chủ biên, Phạm Hồng Chương, Nguyễn Thị Kim Dung, Phạm Ngọc Anh. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 332tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Trình bày các cơ sở hình thành tư tưởng, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh và phân tích những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến ngoại giao của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

     Phân loại: 335.4346 / V121D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006786

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Ngoại giao, Việt Nam

439.  Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập quốc tế / Biên soạn: Vũ Dương Huân chủ biên, Đỗ Trọng Cương, Nguyễn Thị Mây, Phạm Hải Liên. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 219tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phân tích, luận giải một số quan điểm trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và những vấn đề đặt ra cho ngoại giao Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

     Phân loại: 335.4346 / V121D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027534

                          Kho Mượn: M.010860-10861

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đối ngoại, Việt Nam

440.  Về một tư tưởng lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Quang Phát ch.b, Nguyễn Đình Tú, Hoàng Đức Nhuận,.... - H. : Lao động, 2003. - 621tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết và nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề độc lập và chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong quá trình cách mạng Việt Nam.

     Phân loại: 335.4346 / V250M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.002428

                          Kho Mượn: MC.000936

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Độc lập dân tộc, Chủ nghĩa xã hội, Việt Nam, Hồ Chí Minh

441. Võ Nguyên Giáp. Một số vấn đề về nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh / Võ Nguyên Giáp. - H. : Công an nhân dân, 2004. - 275tr. ; 19cm.

     Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Tóm tắt: Phân tích những giá trị tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh, gợi mở một số vấn đề về nguồn gốc, nội dung, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và cách vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới

     Phân loại: 335.4346 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023041

                          Kho Mượn: MC.000902

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Cuộc đời và sự nghiệp

442. Võ Nguyên Giáp. Về tư tưởng Hồ Chí Minh / Võ Nguyên Giáp. - In lần 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 59tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Phân tích quá trình hình thành, nguồn gốc, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và mấy suy nghĩ về phát triển và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay

     Phân loại: 335.4346 / V250T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.023045

                          Kho Mượn: MC.000973

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng, Hồ Chí Minh, Việt Nam

443. Võ Nguyễn Giáp. Tư tưởng Hồ Chí Minh quá trình hình thành và phát triển / Võ Nguyễn Giáp. - H. : Sự thật, 1993. - 160tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và một số nội dung chủ yếu trong tư tưởng của người thông qua một số bài phát biểu của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.011885

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam, Xây dựng CNXH, Bài phát biểu

444. Võ Văn Lộc. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục / Võ Văn Lộc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 292tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày quan điểm về dân chủ trong tổ chức quản lý đời sống xã hội và nền giáo dục dân chủ mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / QU105Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028771

                          Kho Mượn: M.016417-16418

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quan điểm, Giáo dục, Dân chủ

445. Vũ Châu Quán. Thơ ca chiến khu của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Vũ Châu Quán, Nguyễn Huy Quát. - In lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Thanh niên, 2001. - 387tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu và nêu suy nghĩ về chặng đường thơ ca chiến khu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giới thiệu một số bài thơ của Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp thời kỳ ở Việt Bắc.

     Phân loại: 895.92209 / TH460C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019712

                          Kho Mượn: MC.000911

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Việt Nam, Thơ, Hồ Chí Minh

446. Vũ Đình Hòe. Pháp quyền - nhân nghĩa Hồ Chí Minh / Vũ Đình Hòe. - H. : Văn hóa thông tin, 2001. - 494tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện cụ thể tác giả từng chứng kiến, tham gia hoặc làm việc với Hồ Chí Minh. Thông qua các câu chuyện đó, tác giả khẳng định tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh bằng các bài nghiên cứu của minh.

     Phân loại: 335.4346 / PH109Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.018391

                          Kho Mượn: MC.001026

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp quyền

447. Vũ Ngọc Khánh. Minh triết Hồ Chí Minh : Góp phần vào đạo đức học Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh. - H. : Văn hoá, 1999. - 532tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh qua vài nguồn ảnh hưởng, chủ yếu là đạo đức học thấm sâu tâm thức văn hóa dân gian Việt Nam.

     Phân loại: 335.4346 / M312T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.016747

                          Kho Mượn: MC.000895

     Từ khoá: Đạo đức học, Triết lí, Học thuyết, Tư tưởng Hồ Chí Minh

448. Vũ Khiêu. Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam / Vũ Khiêu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 411tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những kết quả nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.021941

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Cuộc đời, Tư tưởng

449. Vũ Khiêu. Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam / Vũ Khiêu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 411tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những kết quả nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.005295

                          Kho Mượn: M.019174

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Cuộc đời, Tư tưởng

450. Vũ Văn Hậu. Củng cố mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Vũ Văn Hậu. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 140tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo; quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam và tác động của toàn cầu hoá đối với đời sống tôn giáo ở nước ta

     Phân loại: 322 / C513C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.027966

                          Kho Mượn: M.012277

     Từ khoá: Dân tôc, Tôn giáo, Tư tưởng Hồ Chí Minh

451. Vũ Văn Nhiên. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về "lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều" và sự vận dụng của Đảng ta : Sách chuyên khảo / Vũ Văn Nhiên. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 219tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về "lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều", quá trình vận dụng tư tưởng đó trong thời kỳ chiến tranh cũng như trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc của nước ta hiện nay.

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.028384

                          Kho Mượn: M.014464

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân sự, Thời kì kháng chiến, Việt Nam

452. Vũ Viết Mỹ. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Vũ Viết Mỹ. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 231tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. Đề cập tới sự ảnh hưởng tư tưởng ấy về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

     Phân loại: 335.4346 / T310H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019326

                          Kho Mượn: MC.000908

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội, Việt Nam

Thư viện tỉnh Quảng Ninh
Tin khác
Cuộc thi Đại sứ văn hóc đọc năm 2020
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng