TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ
TÌM KIẾM OPAC
LỊCH PHỤC VỤ

* Mở cửa các ngày: Từ Thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần

Giờ mùa hè: Từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/9.

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

Giờ mùa đông: Từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/3

Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THƯ MỤC GIỚI THIỆU TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ QUẢNG NINH

Quảng Ninh nằm ở địa đầu đông bắc Việt Nam, là tỉnh miền núi, trung du của vùng duyên hải Bắc Bộ với hơn 80% đất đai là đồi núi. Trong đó, có hơn hai nghìn hòn đảo nổi trên mặt biển, là vùng đất lịch sử lâu đời. Quảng Ninh là một trọng điểm kinh tế, một đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc đồng thời là một trong bốn trung tâm du lịch lớn của Việt Nam với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO công nhận về giá trị thẩm mĩ và địa chất địa mạo. Con người và xã hội Quảng Ninh là nơi hội tụ, giao thoa, sự thống nhất trong đa dạng của nền văn minh sông Hồng, có truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Vùng Mỏ với “di sản” tinh thần vô giá “kỷ luật và đồng tâm”.

Để giúp bạn đọc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người Quảng Ninh, cũng như nhận định rõ hơn những tiềm năng, triển vọng trong đầu tư, phát triển kinh tế tại Quảng Ninh, Thư viện tỉnh trân trọng giới thiệu thư mục tài liệu địa chí Quảng Ninh gồm 339 tài liệu tiêu biểu được sắp xếp theo các nhóm chính sau: Chính trị - Xã hội; Kinh tế - Khoa học kĩ thuật; Văn hóa – Nghệ thuật, Ngoài ra, còn có các tài liệu: Niên giám thống kê; Biên niên các sự kiện lịch sử, chính trị của Quảng Ninh; các kỷ yếu, đề tài nghiên cứu…..

Trân trọng giới thiệu tới quý độc giả!

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Ba mươi năm đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân ở Quảng Ninh : Tư liệu. - Quảng Ninh : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh ủy Quảng Ninh, 1975. - 138tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện lịch sử quá trình 30 năm năm đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân ở Quảng Ninh(1945 đến 1975)

     Phân loại: 959.729 / B100M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000253-256

     Từ khoá: Lịch sử, Địa chí, Quảng Ninh

2. Bác Hồ với công nhân và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh ủy Quảng Ninh, 1971. - 104tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm thư từ, điện tín, những lời huấn thị thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ân cần của Người với công nhân và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh

     Phân loại: 335.4346 / B101H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000515

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giai cấp công nhân, Địa chí, Quảng Ninh

3. Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, 2007. - 232tr. ; 21cm.

     ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ban Tuyên giáo

     Tóm tắt: Gồm các sự kiện, bài viết, bài nói, thư và điện,...của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh từ năm 1921 đến năm 1969 và tình cảm của Đảng bộ, nhân dân Quảng Ninh với Bác

     Phân loại: 335.4346 / B101H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001903-1904

     Từ khoá: Quảng Ninh, Hồ Chí Minh, Bài nói, Bài Viết, Địa chí

4. Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh / Sưu tầm, biên soạn: Cao Tường Huy,.... - H. : Lý luận chính trị, 2018. - 350tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những tư liệu về phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ của quân và dân tỉnh Quảng Ninh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước 11/6/1948 - 11/6/2018

     Phân loại: 335.4346 / B101H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002016-2017

                          Kho Mượn: M.033728-33730

     Từ khoá: Thi đua yêu nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong trào, Địa chí, Quảng Ninh

5. Bác Hồ với Quảng Ninh. - Quảng Ninh: Sở Văn hoá thông tin, 1990. - 80tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói, thư từ và điện... của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quảng Ninh từ năm 1921 đến năm 1969.

     Phân loại: 335.4346 / B101H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000485-487

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết, Bài nói, Thư từ, Địa chí, Quảng Ninh

6. Bản tin Ngân hàng Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ngân hàng, 1996. - 27tr ; 27cm

     Tóm tắt: Ghi lại những hình ảnh nổi bật trong hoạt động ngành ngân hàng Quảng Ninh năm 1996

     Phân loại: ĐC401 / B105T

     Từ khoá: Bản tin, Ngân hàng, Quảng Ninh, Địa chí

7. Báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ X nhiệm kỳ 2014 - 2019. - Quảng Ninh : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, 2014. - 184tr. ; 29cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ X nhiệm kì 2014 - 2019

     Phân loại: 324.259729 / B108C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001783

     Từ khoá: Báo cáo chính trị, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Quảng Ninh

8. Báo cáo của ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh khóa 9 tại Đại hội Đại biểu công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ 10. - Quảng Ninh : Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh, 2003. - 20tr. ; 25cm.

     Tóm tắt: Toàn văn báo cáo của BCH liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh khoá 9 tại ĐHĐB công đoàn tỉnh lần thứ 10

     Phân loại: 331.870959729 / B108C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001057-1058

     Từ khoá: Đại hội đại biểu, Công đoàn, Địa chí, Quảng Ninh

9. Báo cáo điển hình Đại hội thi đua tỉnh Quảng Ninh 10 năm đổi mới 1990 - 2000. - Quảng Ninh : Tỉnh ủy – HĐND - UBND - UBMTTQ - HĐTĐ - KT tỉnh Quảng Ninh, 2000. - 186tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 38 báo cáo điển hình của các đơn vị trình bày tại Đại hội thi đua tỉnh Quảng Ninh trong 10 năm đổi mới (1990 - 2000).

     Phân loại: 305.0959729 / B108C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000913

     Từ khoá: Thi đua, Phong trào thi đua, Đại hội thi đua, Thi đua XHCN, Báo cáo, Quảng Ninh, Địa chí

10. Báo cáo tình hình và nhiệm vụ công tác mặt trận tại Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV. - Quảng Ninh : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 1983. - 38tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày nội dung bản báo cáo tình hình và nhiệm vụ công tác Mặt trận tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IV tại Quảng Ninh

     Phân loại: ĐC2 / B108C

     Từ khoá: Báo cáo, Quảng Ninh, Địa chí, Quảng Ninh, Đại hội đại biểu, Mặt trận Tổ quốc

11. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 1987 - 1992 của Ban Chấp hành hội LHPN Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ban Chấp hành hội LHPN Quảng Ninh, 1992. - 50tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 1987 - 1992 của BCH hội LHPN tỉnh Quảng Ninh.

     Phân loại: 305.406 / B108C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000374

     Từ khoá: Báo cáo, Báo cáo tổng kết, Nhiệm kì 1987 - 1992, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Địa chí, Quảng Ninh

12. Báo cáo tổng kết phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn Quảng Ninh hai năm 1971 - 1972. - Quảng Ninh : Nxb. Quảng Ninh, 1973. - 75tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung bản báo cáo tổng kết phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn Quảng Ninh hai năm 1971 - 1972 trình bày trước đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ III từ 6 đến 8 tháng 3 năm 1973 đã được Đại hội thảo luận và biểu quyết

     Phân loại: 331.870959729 / B108C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000460

     Từ khoá: Công đoàn, Công nhân, Phong trào công nhân, Địa chí, Quảng Ninh, Báo cáo

13. 70 năm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh 1930 - 2000. - Quảng Ninh : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh, 2000. - 101tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Phản ánh  tóm tắt những chặng đường công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Ghi lại những thành tựu, những hoạt động của đội ngũ làm công tác tư tưởng cũng như những thành tích, thắng lợi của họ trong suốt 70 năm qua từ 1930 đến 2000.

     Phân loại: 324.2597070959729 / B112M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000783, DC.000816

     Từ khoá: Địa chí, Quảng Ninh, Công tác tư tưởng, Đảng Bộ tỉnh, Thành tựu, Lịch sử, Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Quảng Ninh

14. 70 năm cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc tỉnh Quảng Ninh những chặng đường xây dựng và phát triển : Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2016). - Quảng Ninh : [Knxb], 2016. - 91tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến những chặng đường xây dựng và phát triển của cơ quan quản lí nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1946 - 2016

     Phân loại: 351.59729 / B112M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002354

     Từ khoá: Quản lí nhà nước, Công tác dân tộc, Quảng Ninh, Địa chí

15. Bảy mươi năm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh 1930 - 2000. - Quảng Ninh : Ban tuyên giáo tỉnh uỷ, 2000. - 101tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Phản ánh hoạt động trong công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Ghi lại những thành tựu, những hoạt động của đội ngũ làm công tác tuyên giáo trong suốt 70 năm qua

     Phân loại: ĐC21 / B112M

     Từ khoá: Địa chí, Quảng Ninh, Công tác tư tưởng, Đảng Bộ tỉnh, Thành tựu, Lịch sử, Tuyên giáo

16. Biên niên lịch sử Hồ Chí Minh với Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Hội Khoa học lịch sử Quảng Ninh, 2004. - 51tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày những mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh gắn với tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 959.7092 / B305N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001736-1738

                          Kho Mượn: M.022406-22407

     Từ khoá: Lịch sử, Biên niên sử, Hồ Chí Minh, Sự kiện lịch sử

17. 40 năm báo Quảng Ninh : 2-1-1964 - 2-1-2004. - Quảng Ninh : Báo Quảng Ninh, 2003. - 159tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt quá trình hình thành và phát triển tờ báo của đảng bộ tỉnh, khắc hoạ đôi nét về đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh hôm nay và các thời kì đã qua; cùng những kí ức của các thế hệ cán bộ phóng viên làm báo Đảng.

     Phân loại: 070.9 / B454M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001078

     Từ khoá: Báo chí, Quảng Ninh, Lịch sử, Địa chí

18. 40 năm chiến đấu và trưởng thành của công an nhân dân Quảng Ninh 1945 - 1985 : Lưu hành nội bộ. - Quảng Ninh : Công an Quảng Ninh, 1987. - 144tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tóm tắt lịch sử hình thành, xây dựng và trưởng thành cùng những truyền thống tốt đẹp của công an tỉnh Quảng Ninh từ khi thành lập cho đến 1985 (1945 - 1985)

     Phân loại: 363.20959729 / B454M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000275, DC.000891

     Từ khoá: Quảng Ninh, Địa chí, Lịch sử, Công an

19. 40 năm chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Cục chính trị đặc khu, 1985. - 71tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu truyền thống tốt đẹp và những chiến công xuất sắc của lực lượng vũ trang Quảng Ninh trong quá trình xây dựng và trưởng thành

     Phân loại: 355.00959729 / B454M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000234

     Từ khoá: Lịch sử, Công an nhân dân, Địa chí, Quảng Ninh, Lực lượng vũ trang, Quân đội nhân dân

20. 40 năm chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Cục chính trị đặc khu, 1985. - 71tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những chặng đường và những chiến công xuất sắc của lực lượng vũ trang Quảng Ninh

     Phân loại: ĐC2 / B454M

     Từ khoá: Lịch sử, Lực lượng vũ trang, Địa chí, Quảng Ninh

21. 40 năm kiểm lâm Quảng Ninh (1973-2013). - Quảng Ninh : Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, 2013. - 166tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của kiểm lâm Quảng Ninh qua 40 năm 1973 - 2013

     Phân loại: 634.90959729 / B454M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001711, DC.002388

     Từ khoá: Kiểm lâm, Địa chí, Quảng Ninh

22. 45 năm chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Sở Văn hóa và Thông tin, 1989. - 40tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt 45 năm chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Quảng Ninh (22/12/1944 - 22/12/1989)

     Phân loại: 355.00959729 / B454M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000286-288

     Từ khoá: Lịch sử, Quân đội, Lực lượng vũ trang, Địa chí, Quảng Ninh

23. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh. Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh 15 năm xây dựng và trưởng thành (1987 - 2002) / Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, 2003. - 135tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển và những thành tích xuất sắc của lực lượng vũ trang trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

     Phân loại: 355.00959729 / L552L

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001607, DC.001908

                          Kho Mượn: M.029531

     Từ khoá: Lực lượng vũ trang, 15 năm, 1987 - 2002, Địa chí, Quảng Ninh

24. Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng. Bộ đội biên phòng Quảng Ninh. Lịch sử bộ đội biên phòng Quảng Ninh 1959 - 1994. - H. : Công an nhân dân, 1995. - 407tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Lịch sử hình thành - phát triển của lực lượng bộ đội biên phòng công an nhân dân vũ trang trên địa bàn Quảng Ninh. Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới vùng biển Đông Bắc 1959-1964 ; tham gia chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bờ biển, hải đảo 1965-1975 và cuộc chiến tranh bành trướng Bắc Kinh 1975-1979 ; những chiến công vẻ vang trong các cuộc chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển Đông Bắc tổ quốc

     Phân loại: ĐC28 / L302S

     Từ khoá: Bộ đội biên phòng, Quảng Ninh, Thời kì 1959-1994, Việt Nam, Lịch sử, Quân đội nhân dân

25. Bùi Văn Nguyên. Quảng Ninh 50 năm giải phóng Nguyễn Trãi / Bùi Văn Nguyên. - H. : Văn hoá, 1980. - 366tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Nêu những kết quả đạt được trong việc khôi phục kinh tế, cải cách ruộng đất, cải tạo xã hội chủ nghĩa về nông nghiệp, ngư nghiệp, công thương nghiệp tư bản, tư doanh,...của tỉnh Quảng Ninh trong những năm 1955 - 1960.,Giới thiệu về thân thế - sự nghiệp của Nguyễn Trãi

     Phân loại: ĐC9,001(09) / NG527T

     Từ khoá: Quảng Ninh, Khu mỏ, Cải cách ruộng đất, Cải cách kinh tế, Quan hệ sản xuất, Lịch sử, Anh hùng dân tộc, Nguyễn Trãi, Nhân vật lịch sử, Danh nhân văn hoá

26. Bưu điện Quảng Ninh đổi mới và phát triển : Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện 15-8-1945 - 15-8-1995. - Quảng Ninh : Bưu điện tỉnh, 1995. - 52tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những hình ảnh nổi bật trong các hoạt động ngành bưu điện tỉnh Quảng Ninh trong suốt 50 năm qua

     Phân loại: 383 / B566Đ

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000667

     Từ khoá: Lịch sử, Bưu điện, Địa chí, Quảng Ninh

27. Bưu điện Quảng Ninh những chặng đường lịch sử và phát triển (1945 - 2001). - H. : Bưu điện Quảng Ninh, 2001. - 144tr. ; 35cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những thành tựu, chặng đường phát triển và giá trị lịch sử truyền thống mà công nhân viên Bưu điện tỉnh xây dựng lên

     Phân loại: 383 / B566Đ

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001114

     Từ khoá: Bưu điện, Lịch sử, Phát triển, Địa chí, Quảng Ninh

28. Các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh, 2016. - 95tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản pháp luật về các  cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 343.597 / C101C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002347-2348

     Từ khoá: Nông thôn, Pháp luật, Phát triển, Nông nghiệp, Quảng Ninh

29. Cấn Văn Lung. Nghề cá Quảng Ninh tiến ra biển xa thu nguồn lợi lớn / Cấn Văn Lung. - H. : Nông nghiệp, 1981. - 109tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tiềm năng và triển vọng nghề đánh bắt thuỷ sản ở Quảng Ninh

     Phân loại: 639.2 / NGH250C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.005995

                          Kho Địa chí: DC.000264

                          Kho Mượn: MC.002072

     Từ khoá: Ngư nghiệp, Địa chí, Quảng Ninh, Tài nguyên biển

30. Chỉ số phát triển con người tỉnh Quảng Ninh 2000 - 2003. - H. : Thống kê, 2004. - 98tr. ; 24cm.

     Phân loại: 303.0959729 / CH300S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001113

     Từ khoá: Chỉ số phát triển, Người, Quảng Ninh

31.  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong lòng nhân dân các dân tộc Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ty Văn hóa Thông tin Quảng Ninh, 1980. - 74tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt tiểu sử, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ và những lời dạy bảo ân cần, thư từ, huấn thị của Người với nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000391-392

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Địa chí, Quảng Ninh, Thư từ, Huấn thị

32. Công an tỉnh Quảng Ninh. Phòng quản lý xuất nhập cảnh. Những sự kiện lịch sử lực lượng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Ninh 1955 - 2000. - Quảng Ninh : Công an tỉnh Quảng Ninh Phòng quản lý xuất nhập cảnh, 2000. - 204tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Những sự kiện lịch sử quan trọng, những bước đi đầu sơ khai đến hoàn thiện, vững chắc theo sự phát triển của lịch sử 55 năm qua của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh. Công an tỉnh Quảng Ninh, tái hiện lại quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng này.

     Phân loại: ĐC9 / NH556S

     Từ khoá: Sự kiện lịch sử, Lịch sử, Công an tỉnh Quảng Ninh, Lực lượng vũ trang, Công an, Quản lí, Xuất nhập cảnh, Nhập cảnh,1955 - 2000, Địa chí Quảng Ninh

33. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương tỉnh Quảng Ninh (1987 - 2010) : Biên niên sự kiện. - Quảng Ninh : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, 2012. - 790tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các sự kiện, quá trình hoạt động trong công tác quân sự quốc phòng địa phương tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1987 - 2010

     Phân loại: 355.00959729 / C455T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001728

     Từ khoá: Quân sự, Quốc phòng, Biên niên sự kiện, Địa chí, Quảng Ninh

34. Cục hải quan Quảng Ninh. Hải quan Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Cục hải quan, 1995. - 91tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện của ngành Hải quan Quảng Ninh quá trình xây dựng và phá triển trong 40 năm qua (1955 - 1995) gồm có 3 phần : Sự ra đời của Hải quan Quảng Ninh, chặng đường phát triển và những đặc điểm địa lý kinh tế, xã hội có liên quan đến hoạt động hải quan.

     Phân loại: ĐC226 / H103Q

     Từ khoá: Sự kiện, Quảng Ninh, Địa chí, Hải quan, 1955 - 1995

35. Cục thuế tỉnh Quảng Ninh 10 năm xây dựng và trưởng thành 1990 - 2000. - Quảng Ninh : Cục thuế Quảng Ninh, 2000. - 73tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những hình ảnh nổi bật, những đổi thay và sự trưởng thành cục thuế tỉnh Quảng Ninh trong 10 năm xây dựng và trưởng thành cùng những thành tích của các chi cục thuế 13 huyện thị thuộc Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 336.20959729 / C506T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000912

     Từ khoá: Lịch sử, Thuế, Phát triển, Địa chí, Sự kiện, Quảng Ninh

36. Cuộc tổng bãi công của 3 vạn thợ mỏ Quảng Ninh trong cao trào cách mạng 1936 - 1939. - Quảng Ninh : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh ủy, 1986. - 159tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát bối cảnh lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của phong trào công nhân mỏ Quảng Ninh. Những diễn biến chính của cuộc tổng bãi công tháng 11 năm 1936 và ảnh hưởng sâu rộng, tầm vóc lịch sử của cuộc tổng bãi công

     Phân loại: 324.2597070959729 / C514T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000188-189

     Từ khoá: Phong trào công nhân, Giai cấp công nhân, Tổng bãi công, Phong trào cách mạng, Địa chí, Quảng Ninh

37. Dân số tỉnh Quảng Ninh: Những chỉ tiêu chủ yếu tổng điều tra dân số 1-4-1939. - Quảng Ninh : Cục thống kê, 1989. - 111tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những số liệu cơ bản nhất về dân số trong cuộc tổng điều tra dân số 1-1-1989

     Phân loại: ĐC197 / D121S

     Từ khoá: Dân số, Số liệu thống kế, Điều tra, Địa chí, Quảng Ninh

38. Dân số tỉnh Quảng Ninh: Những chỉ tiêu chủ yếu tổng điều tra dân số 1 - 4 - 1989. - Quảng Ninh : Cục thống kê Quảng Ninh, 1989. - 112tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Cung cấp những số liệu thống kê dân số Quảng Ninh chia theo giới tính, độ tuổi, trình độ văn hóa,...

     Phân loại: 304.6 / D121S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000630

     Từ khoá: Xã hội học, Dân số,Quảng Ninh, Số liệu thống kê

39.  Du lịch Quảng Ninh = Quangninh tourism. - Quảng Ninh : Sở Du lịch Quảng Ninh, 1995. - 40tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Sách trình bày trên 2 thứ tiếng Việt và Anh có ảnh minh hoạ. Giới thiệu những tiềm năng, các hoạt động du lịch, các địa danh, danh lam thắng cảnh của Quảng Ninh

     Phân loại: 915.9729 / D500L

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000461

     Từ khoá: Du lịch, Địa danh, Địa chí, Quảng Ninh

40. Đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2003 - 2008. - Quảng Ninh : Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, 2003. - 185tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài phát biểu tại đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2003 - 2008

     Phân loại: 324.0959729 / Đ103H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001382-1383

     Từ khoá: Mặt trận tổ quốc, Đại hội, Địa chí, Quảng Ninh

41. Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ (Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh). - H. : Bộ xây dựng. Viện kiến trúc và tiêu chuẩn hóa xây dựng, 1996. - 25tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Gồm các bản vẽ thiết kế đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

     Phân loại: 725 / Đ103T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000980

     Từ khoá: Kiến trúc, Công trình công cộng, Địa chí, Quảng Ninh, Bản thiết kế

42. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Quảng Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Quảng Ninh : Tỉnh ủy Quảng Ninh, 2013. - 234tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu về một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh" và kết quả đạt được ở tỉnh Quảng Ninh thực hiên cuộc vận động hơn 4 năm qua

     Phân loại: 324.2597070959729 / Đ106B

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001693-1694

                          Kho Mượn: M.022392

     Từ khoá: Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân, Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Địa chí

43. Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Lịch sử đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh, 2010. - 22cm.

          T.1: Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (1928 - 1945).- 2011. - 226tr.

     Tóm tắt: T.1: Phản ảnh những thời kỳ lịch sử đầy hy sinh gian khổ, nhưng vô cùng oanh liệt của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh (1928 - 1945)

     Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001899-1900

                          Kho Mượn: M.029529

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Đảng bộ cơ sở, Quảng Ninh

44. Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Lịch sử đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh, 2010. - 22cm.

          T.3: 1955 - 1975 / Biên soạn: Nguyễn Quý, Trình Mưu, Hoàng Kim Thanh, ....- 2003. - 448tr.

     Tóm tắt: Ghi lại chặng đường lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh hơn 20 năm từ ngày hoà bình lập lại, miền Bắc hoàn toàn giải phóng đến kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1955 đến 1975.

     Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.029473-29475

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Đảng bộ cơ sở, Quảng Ninh

45. Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Lịch sử đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh, 2010. - 22cm.

          T.4: 1975 - 2005 / Chủ biên: Hoàng Văn Tuệ, Nguyễn Hồng Quân.- 2010. - 407tr.

     Tóm tắt: Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về kinh tế, chính trị, xã hội và công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

     Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001687-1688, DC.001704

                          Kho Mượn: M.021530-21532

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Đảng bộ cơ sở, Quảng Ninh

46. Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX : Vòng 2. - Quảng Ninh : Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, 1991. - 159tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kì 1986 - 1990, tổng kết những thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá và những định hướng đến năm 2000

     Phân loại: ĐC2 / V115K

     Từ khoá: Quảng Ninh, Văn kiện đại hội, Đảng bộ tỉnh, Khoá 9, Địa chí, Nghị quyết, Báo cáo

47. Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh Ủy Quảng Ninh. Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ đại hội đến đại hội. - Quảng Ninh : Ban tuyên giáo tỉnh ủy, 2010. - 34tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày những nét khái quát về tỉnh Quảng Ninh và sự ra đời của Đảng bộ tỉnh; khái lược các thông tin các đại hội trước thời kì đổi mới và trong thời kì đổi mới

     Phân loại: 324.2597070959729 / Đ106B

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001646

     Từ khoá: Đảng bộ tỉnh, Đại hội, Thời kì đổi mới, Quảng Ninh

48. Đặc điểm khí hậu Quảng Ninh / Nguyễn Trọng Hiệu biên soạn. - Quảng Ninh : Đài khí tượng Quảng Ninh, 1975. - 127tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về diều kiện địa lý, hoàn lưu và bức xạ, trình bày về phân bố, không gian và diễn biến thời gian của các yếu tố khí hậu chủ yếu: khí áp, gió, nhiệt độ, mưa và độ ẩm,và các hiện tượng thời tiết thường gặp như: mưa phùn, sương mù và thiên tai chủ yếu là gió mùa đông bắc và bão.

     Phân loại: 915.9729 / Đ113Đ

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000407-409

     Từ khoá: Địa lí, Khí hậu, Đặc điểm, Địa chí, Quảng Ninh

49. Đặc điểm khí hậu Quảng Ninh / Nguyễn Trọng Hiệu biên soạn. - H. : Nxb. Quảng Ninh, 1975. - 1975 ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về điều kiện địa lý, hoàn lưu và bức xạ. Trình bày về phân bố không gian và diễn biến thời gian của các yếu tố khí hậu chủ yếu : khí áp, nhiệt độ, mưa, độ ẩm,...và đặc điểm cơ bản của các vùng và tiểu vùng khí hậu.

     Phân loại: 91(V125) / Đ113Đ

     Từ khoá: Khí hậu, Khí tượng thuỷ văn, Quảng Ninh, Địa chí, Địa lí tự nhiên

50. Địa chí Quảng Ninh / Chủ biên : Nguyễn Hồng Phong, Vũ Khiêu. - H. : Thế giới, 2001. - 27cm.

     T.1.- 2001.- 710tr.

     Tóm tắt: Công trình khảo cứu tổng hợp về địa lí lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Quảng Ninh từ thời sơ khai đến nay. T1. giới thiệu về địa lí, lịch sử Quảng Ninh

     Phân loại: 915.9729 / Đ301C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001062-1063

                          Kho Tra cứu: TC.001417

     Từ khoá: Địa chí, Lịch sử, Kinh tế, Xã hội, Quảng Ninh, Văn hoá

51. Địa chí Quảng Ninh / Chủ biên : Nguyễn Hồng Phong, Vũ Khiêu. - H. : Thế giới, 2002. - 27cm.

     T.2.- 2002.- 684tr.

     Tóm tắt: Công trình khảo cứu tổng hợp về địa lí, lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Quảng Ninh từ thời sơ khai đến nay. Tập 2: Phần chính trị và kinh tế

     Phân loại: 915.9729 / Đ301C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: CS.000331

                          Kho Địa chí: DC.001064-1065

                          Kho Mượn: MC.008617

                          Kho Tra cứu: TC.001418

     Từ khoá: Địa chí, Địa lí, Kinh tế, Văn hoá, Xã hội, Lịch sử, Quảng Ninh

52. Địa chí Quảng Ninh / Chủ biên : Nguyễn Hồng Phong, Vũ Khiêu. - H. : Thế giới, 2003. - 27cm.

     T.3.- 2003.- 818tr.

     Tóm tắt: Công trình khảo cứu tổng hợp về địa lí, lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Quảng Ninh từ thời sơ khai đến nay.

     Phân loại: 915.9729 / Đ301C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: CS.000332

                          Kho Địa chí: DC.001066-1067

                          Kho Mượn: MC.008618

                          Kho Tra cứu: TC.001419

     Từ khoá: Địa chí, Địa lí, Kinh tế, Văn hoá, Xã hội, Quảng Ninh

53. Địa danh Quảng Ninh. - Quảng Ninh: Ban chỉ đạo dự án địa chí Quảng Ninh, 1996. - 371tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu danh mục các huyện thị, làng bản... của tỉnh Quảng Ninh. Tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái từ A - Z

     Phân loại: 915.9729 / Đ301D

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000767

     Từ khoá: Địa danh, Địa chí, Quảng Ninh, Huyện, Thị xã, Xã, Thôn, Làng

54. Địa danh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Nxb. Quảng Ninh, 1996. - 371tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu danh mục các huyện thị, làng bản... của tỉnh Quảng Ninh. Tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái từ A - Z

     Phân loại: ĐC31 / Đ301D

     Từ khoá: Quảng Ninh, Huyện, thị xã, Xã, Địa danh, Địa chí, Thôn, Làng

55. Đoàn TNCSHCM - Ban Chấp hành tỉnh đoàn Quảng Ninh. Phát huy truyền thống vùng mỏ anh hùng, tuổi trẻ Quảng Ninh đoàn kết, sáng tạo, xung phong tình nguyện bảo vệ và xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh : Báo cáo chính trị của BCH Tỉnh đoàn Quảng Ninh khoá VII tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VIII. - Quảng Ninh : Ban Chấp hành Đoàn, 2002. - 25tr. ; 27cm

     Tóm tắt: Những thành tích đạt được và bài học kinh nghiệm trong công tác đoàn nhiệm kì 1997 - 2002 và phương hướng hoạt động đoàn nhiệm kì 2002 - 2007

     Phân loại: ĐC23 / PH110H

     Từ khoá: Báo cáo, Đại hội đoàn, Lần thứ 8, Địa chí, Nhiệm kì 2002 - 2007, Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Tỉnh đoàn

56. Đồng chí Vũ Văn Hiếu Bí thư đặc khu ủy đầu tiên khu mỏ Quảng Ninh. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lý và bổ sung. - Quảng Ninh : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh, 2017. - 155tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Vũ Văn Hiếu Bí thư đặc khu uỷ đầu tiên khu mỏ Quảng Ninh

     Phân loại: 324.2597070959729 / Đ455C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002181-2182

                          Kho Luân chuyển: LC.008188-8189

                          Kho Mượn: M.034924-34926

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029053-29055

     Từ khoá: Vũ Văn Hiếu, Tiểu sử, Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư, Địa chí, Quảng Ninh

57.  Đồng chí Vũ Văn Hiếu Bí thư đặc khu ủy đầu tiên khu mỏ Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh, 2007. - 71tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Vũ Văn Hiếu Bí thư đặc khu uỷ đầu tiên khu mỏ Quảng Ninh

     Phân loại: 324.2597070959729 / Đ455C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001231

     Từ khoá: Vũ Văn Hiếu, Tiểu sử, Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư, Địa chí, Quảng Ninh

58. Đồng chí Vũ Văn Hiếu Bí thư đặc khu ủy đầu tiên khu mỏ Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh ủy, 1987. - 65tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Vũ Văn Hiếu Bí thư đặc khu uỷ đầu tiên khu mỏ Quảng Ninh

     Phân loại: 324.2597070959729 / Đ455C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000228

     Từ khoá: Tiểu sử, Cách mạng, Quảng Ninh, Địa chí

59. Gương mặt trẻ Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Nxb. Ban chấp hành Đoàn thanh niên, 1997. - 86tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Giới thiệu những gương mặt ưu tú tiêu biểu trong mọi lĩnh vực lao động, học tập xây dựng kinh tế của các cán bộ Đoàn tiêu biểu cho hàng vạn thanh niên Quảng Ninh trong phong trào lao động sáng tạo - công nghiệp hóa hiện đại hóa

     Phân loại: 3KTV.5(V125) / G561M

     Từ khoá: Quảng Ninh, Nguyễn Văn Hoan, Ngô Bích Hiền, Vũ Liên Oanh, Công tác Đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ

60. Gương mặt trẻ Quảng Ninh. - Quảng Ninh : [Knxb], 1997. - 86tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu điển hình trong công tác đoàn thanh niên và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 305.23 / G561M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000558-559

                          Kho Mượn: MC.001256, MC.001261

     Từ khoá: Địa chí,Quảng Ninh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn viên, Thanh niên

61. Gương sáng phong trào phụ nữ Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Ninh, 2006. - 126tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm một số bài viết về một số gương điển hình trong phong trào phụ nữ tỉnh Quảng Ninh.

     Phân loại: 305.4 / G561S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001232-1233

     Từ khoá: Phụ nữ, Bài viết, Địa chí, Quảng Ninh

62.  Hải quan Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Cục hải quan, 1995. - 91tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện chính, những đặc điểm có liên quan đến những hoạt động của ngành Hải quan Quảng Ninh trong quá trình xây dựng và phát triển trong 40 năm qua (1955 - 1995)

     Phân loại: ĐC226 / H103Q

     Từ khoá: Quảng Ninh, Địa chí, Lịch sử, Hải quan, 1955 - 1995, Sự kiện

63.  Hải quan Quảng Ninh chặng đường 40 năm 1955 - 1995. - Quảng Ninh : Cục Hải quan Quảng Ninh, 1995. - 91tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những hình ảnh nổi bật của quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong 40 năm qua

     Phân loại: 382.0959729 / H103Q

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000457

     Từ khoá: Lịch sử, Hải quan, Địa chí, Quảng Ninh

64.  Hải quan Quảng Ninh chặng đường 40 năm 1955 - 1995. - Quảng Ninh : Cục Hải quan Quảng Ninh, 1995. - 91tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những hình ảnh nổi bật của quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong 40 năm qua

     Phân loại: 382.0959729 / H103Q

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000894

     Từ khoá: Lịch sử, Hải quan, Địa chí, Quảng Ninh

65.  Hội báo Quảng Ninh 40 năm xây dựng, trưởng thành. - Quảng Ninh : Hội nhà báo, 1999. - 99tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Toám tắt sự hình thành, phát triển, những kỷ niệm sâu sắc, những kinh nghiệm trong nghề làm báo của Hội Nhà báo Quảng Ninh hơn 40 năm qua

     Phân loại: ĐC58 / H452N

     Từ khoá: Báo chí, Hội nhà báo, Địa chí, Quảng Ninh, Lịch sử

66. Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh - 20 năm xây dựng và trưởng thành / Đoàn Hải Đăng biên soạn. - Quảng Ninh : Hội cựu chiến binh Việt Nam. Tỉnh hội Quảng Ninh, 2009. - 206tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Ghi lại bối cảnh ra đời, quá trình xây dựng và trưởng thành, những hoạt động chủ yếu góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương,... của Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 305.9 / H103M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002299-2300

     Từ khoá: Cựu chiến binh, Địa chí, Quảng Ninh

67.  Kỷ yếu 35 năm bệnh viện y học cổ truyền Quảng Ninh (1967 - 2002). - Quảng Ninh : Sở y tế Quảng Ninh, 2002. - 55tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Quá trình hình thành và phát triển của bệnh viện y học cổ truyền Quảng Ninh giai đoạn 1967 - 2002

     Phân loại: 362.110959729 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001401

     Từ khoá: Y học dân tộc, Bệnh viện, Kỉ yếu, Địa chí, Quảng Ninh

68.  Kỷ yếu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ (11/1963 - 8/2018) : Lưu hành nội bộ. - H. : Thông tin và truyền thông, 2018. - 422tr. ; 32cm.

     ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

     Tóm tắt: Ghi lại những nét chính quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong 55 năm qua  từ năm 1963 đến năm  2018.

     Phân loại: 324.2597070959729 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002319-2320

     Từ khoá: Kỉ yếu, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, Địa chí, Quảng Ninh

69.  Kỷ yếu bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016. - Quảng Ninh : [Knxb], 2011. - 238tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản pháp qui và ghi lại quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành , công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 cảu tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 324.6 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001673

     Từ khoá: Văn bản pháp qui, Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Kỷ yếu, Quảng Ninh, Bầu cử

70.  Kỷ yếu các kỳ đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh, 2011. - 71tr. ; 30cm.

71.  Kỷ yếu các kỳ Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : [Knxb], 2011. - 75tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Khái quát phong trào phụ nữ Vùng Mỏ qua 9 kỳ Đại hội thông qua tư liệu, hình ảnh nổi bật, cung cấp cho các đại biểu, cán bộ hội viên và bạn đọc những thông tin cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ.

     Phân loại: 305.40959729 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001612, DC.002322

     Từ khoá: Đại hội, Đại biểu, Quảng Ninh, Phụ nữ

72.  Kỷ yếu cuộc gặp mặt cán bộ giáo dục hưu trí công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 1945 - 1954. - Quảng Ninh : Ban liên lạc cán bộ giáo dục hưu trí, 2000. - 166tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại nội dung cuộc gặp mặt các cán bộ giáo dục hưu trí công tác trên địa bàn tỉnh thời kỳ 1945 - 1954. Cùng một số bài phát biểu, những tư liệu, những bài hồi ký, góp phần làm sáng tỏ truyền thống tốt đẹp trong công tác giáo dục tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: ĐC63 / K600Y

     Từ khoá: Kỉ yếu, Ngành, Năm 2000, Địa chí, Quảng Ninh, Cán bộ,Giáo dục

73.  Kỷ yếu Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2012 - 2017 : Lưu hành nội bộ. - Quảng Ninh : Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh, 2012. - 134tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những nội dung chính tại Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2012 - 2017

     Phân loại: 305.9 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001714

     Từ khoá: Hội cựu chiến binh, Đại hội đại biểu, Địa chí, Kỉ yếu, Quảng Ninh

74.  Kỷ yếu đại hội - Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XXIV tuyên dương chiến sĩ nhỏ Điện Biên tỉnh Quảng Ninh năm 2014. - Quảng Ninh : [Knxb], 2014. - 24tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương sáng cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XXIV tuyên dương chiến sĩ nhỏ Điện Biên tỉnh Quảng Ninh năm 2014

     Phân loại: 324.2597 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002321

     Từ khoá: Cháu ngoan Bác Hồ, Lần thứ XXIV, Quảng Ninh

75.  Kỷ yếu đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ 3. - Quảng Ninh : Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, 2006. - 126tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài phát biểu trong đại hội thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ 3

     Phân loại: 369.4 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001367-1368

     Từ khoá: Đại hội đại biểu, Hội Thanh niên, Kỉ yếu, Địa chí, Quảng Ninh

76.  Kỷ yếu Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ II. - Quảng Ninh : Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, 2001. - 126tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài phát biểu và tham luận trong đại hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ 2

     Phân loại: 369.4 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001365-1366

     Từ khoá: Đại hội đại biểu, Hội Thanh niên, Kỉ yếu, Quảng Ninh, Địa chí

77.  Kỷ yếu Đại hội đại biểu hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (Nhiệm kỳ 2014 - 2019). - Quảng Ninh : Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, 2014. - 126tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cung cấp các nội dung chính của Đại hội Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thớ V và trích đăng một số bài phát biểu của những đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh

     Phân loại: 369.40959729 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002361-2362

                          Kho Mượn: M.035779

78.  Kỷ yếu đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh : 1946 - 1999 / Biên soạn: Tô Quốc Thịnh, Nguyễn Thế Trạch, Vũ Bình,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2000. - 499tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những tư liệu và văn kiện lịch sử về Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh từ 1946 - 1999 ; Giới thiệu tóm tắt tiểu sử, các hoạt động, các bài phát biểu, tham luận của các Đại biểu Quốc hội qua 16 khoá

     Phân loại: 328.597 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000786

     Từ khoá: Địa chí, Quảng Ninh, Tư liệu lịch sử, Đảng cộng sản Việt Nam, Đại biểu Quốc hội, Tiểu sử, Kỉ yếu

     Từ khoá:Địa chí,Quảng Ninh,Hoạt động văn nghệ,Thành tựu,Hội văn nghẹ,Phương hướng

79.  Kỷ yếu đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh 1946 - 1999 : Lưu hành nội bộ / B.s : Tô Quốc Trịnh, Nguyễn Thế Trạch, Vũ Bình,.... - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 499tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những tư liệu và văn kiện lịch sử về Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh từ 1946 - 1999 ; Giới thiệu tóm tắt tiểu sử, các hoạt động, các bài phát biểu, tham luận của các Đại biểu Quốc hội qua 16 khoá

     Phân loại: ĐC229.1 / K600Y

     Từ khoá: Địa chí, Quảng Ninh, Đại biểu Quốc hội, Tiểu sử, Kỉ yếu, Sự nghiệp, 1946 - 1999

80.  Kỷ yếu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 2000 - 2016). - Quảng Ninh : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, 2016. - 202tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Gồm danh sách, ảnh, tiểu sử, hoạt động của các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh từ khóa XI đến XIII

     Phân loại: 328.59729 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002236

     Từ khoá: Đại biểu quốc hội, Quảng Ninh, Kỷ yếu, Địa chí

81.  Kỷ yếu đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh khóa XIII (2011 - 2016). - Quảng Ninh : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, 2016. - 90tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Sơ lược về tiểu sử và một số bài phát biểu của 7 đồng chí trong đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Ninh khóa XIII

     Phân loại: 328.59729 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002323-2324

     Từ khoá: Đại biểu quốc hội, Địa chí, Quảng Ninh, Kỷ yếu

82.  Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh kỳ họp thứ 12 (Bất thường) và thứ 13 HĐND tỉnh khoá XI. - Quảng Ninh : Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, 2008. - 299tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số báo cáo, nghị quyết, các bài phát biểu,...của một số lãnh đạo tỉnh trong kì họp thứ 12 và thứ 13 HĐND tỉnh khoá XI.về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội...

     Phân loại: 320.10959729 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001486

     Từ khoá: Hội đồng nhân dân, Báo cáo, Bài phát biểu, Kỉ yếu, Địa chí, Quảng Ninh

83.  Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh kỳ họp thứ ba và thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. - Quảng Ninh : [Knxb], 2012. - 766tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài báo cáo, nghị quyết, bài phát biểu,...của một số lãnh đạo Tỉnh trong kỳ họp thứ ba và thứ tư và kỳ họp HĐND tỉnh khoá XII.

     Phân loại: 320.10959729 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002189

     Từ khoá: Kỉ yếu, Chính trị, Hội đồng nhân dân, Địa chí, Quảng Ninh

84.  Kỷ yếu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI. - Quảng Ninh : Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, 2009. - 517tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài phát biểu, báo cáo của một số lãnh đạo Tỉnh Quảng Ninh trong kì họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội...

     Phân loại: 320.10959729 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001485

     Từ khoá: TVQG; Báo cáo, Bài phát biểu, Hội đồng nhân dân, Địa chí, Quảng Ninh, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa, Xã hội, Hành chính

85.  Kỷ yếu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kỳ họp thứ 19 và 20 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. - Quảng Ninh : [Knxb], 2010. - 399tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số báo cáo, nghị quyết, các bài phát biểu,...của một số lãnh đạo tỉnh trong kì họp thứ 19 và thứ 20 HĐND tỉnh khoá XI về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội...

     Phân loại: 320.10959729 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001613

     Từ khoá: Hội đồng nhân dân, Báo cáo, Bài phát biểu, Kỉ yếu, Quảng Ninh

86.  Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh kỳ họp thứ 22 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI. - Quảng Ninh : [Knxb], 2010. - 665tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số báo cáo, nghị quyết, các bài phát biểu,...của một số lãnh đạo tỉnh trong kì họp thứ 22 HĐND tỉnh khoá XI về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội...

     Phân loại: 320.10959729 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001614

     Từ khoá: Hội đồng nhân dân, Kỉ yếu, Báo cáo, Quảng Ninh

87. Lê Duy Thái. Quảng Ninh thương nhớ Bác Hồ : Thơ / Lê Duy Thái. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2010. - 61tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.92214 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001542-1543

                          Kho Mượn: M.029749

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Thơ, Địa chí, Quảng Ninh

88.  Lịch sử biên niên công tác tổ chức cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh 1945 - 2000 : Lưu hành nội bộ. - Quảng Ninh : [Knxb], 2001. - 275tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi : Công an tỉnh Quảng Ninh. Phòng tổ chức cán bộ

     Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện tiêu biểu của quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh từ 1945 đến 2000.

     Phân loại: ĐC226.5(92) / L312S

     Từ khoá: Lịch sử, Biên niên sử, Công an nhân dân, Công an, Tổ chức cán bộ, 1945 - 2000, Lực lượng vũ trang, Quảng Ninh, Địa chí

89.  Lịch sử biên niên lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt công an tỉnh Quảng Ninh 1955 - 2000 : Lưu hành nội bộ. - Quảng Ninh : Công an tỉnh Quảng Ninh, 2000. - 227tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cùng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt tỉnh Quảng Ninh.

     Phân loại: 363.20959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000823

     Từ khoá: Địa chí, Quảng Ninh, Sự kiện, Lịch sử, Lực lượng vũ trang, Công an nhân dân, Cảnh sát giao thông, 1955 - 2000

90.  Lịch sử Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, 1989. - 19cm.

     T.1: 1930 - 1955.-1989.-175tr.

     Tóm tắt: Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành bưu điện tỉnh Quảng Ninh từ năm 1930 đến năm 1995.

     Phân loại: 383 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000892

     Từ khoá: Bưu chính, Bưu điện, Quảng Ninh, Địa chí, Lịch sử

91.  Lịch sử bộ đội biên phòng Quảng Ninh (1959 - 1994). - H. : Công an nhân dân, 1995. - 407tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Ninh trong suốt chặng đường hơn 50 năm qua

     Phân loại: 355.3 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000676-677

     Từ khoá: Quân sự, Biên phòng, Lịch sử, Bộ đội

92.  Lịch sử Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, 1989. - 19cm.

     T.1: 1930 - 1955.-1989.-175tr.

     Tóm tắt: Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành bưu điện tỉnh Quảng Ninh từ năm 1930 đến năm 1995.

     Phân loại: 383 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000263

     Từ khoá: Lịch sử, Bưu chính, Bưu điện, Quảng Ninh, Địa chí

93.  Lịch sử Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, 1995. - 19cm.

     T.2: 1955 - 1995.-1995.-169tr.

     Tóm tắt: Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành bưu điện tỉnh Quảng Ninh từ năm 1930 đến năm 1995 cùng những khó khăn và những thành tích đã đạt được của ngành bưu điện trong thời gian qua

     Phân loại: 383 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000420-422

                          Kho Mượn: MC.006090, MC.008239

     Từ khoá: Bưu chính, Bưu điện, Lịch sử, Quảng Ninh, Địa chí

94.  Lịch sử công an nhân dân tỉnh Quảng Ninh : Lưu hành nội bộ. - Quảng Ninh : Công an tỉnh Quảng Ninh, 1995. - 19cm.

     T.1: 1945 - 1955.-111tr.

     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của lực lượng công an nhân dân Quảng Ninh. Truyền thống đấu tranh, rút ra những bài học kinh nghiệm qua chặng đường kháng chiến chống Pháp.

     Phân loại: 363.20959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000428-430

     Từ khoá: Lịch sử, Địa chí, Quảng Ninh, Công an nhân dân, Công an

95.  Lịch sử công nhân khu mỏ than Quảng Ninh 1820 - 1975 : Sơ thảo. - Quảng Ninh : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, 1996. - 286tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát tình hình khai thác than và phong trào công nhân khu mỏ trước 25-5-1955 và công nhân khu mỏ than Quảng Ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ 25-5-1955 đến năm 1975

     Phân loại: 305.50959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000539-540

     Từ khoá: Lịch sử, Giai cấp công nhân, Phong trào công nhân, Địa chí, Quảng Ninh

96.  Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, 2011. - 4T. ; cm.

97.  Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh : Sơ thảo / Biên soạn: Nguyễn Thanh Lương chủ biên, Đăng Thao, Nguyễn Thanh Sỹ,.... - Quảng Ninh : Tỉnh ủy Quảng Ninh, 1985. - 19cm

     T.1: 1928 - 1945.-1985.-222tr.

     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành những tổ chức cộng sản đầu tiên ở khu mỏ Quảng Ninh và những hoạt động của tổ chức Đảng cộng sản trong những năm 1930 - 1931; 1936 - 1939 và chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền và cách mạng tháng tám ở Quảng Ninh

     Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000381

     Từ khoá: Đảng bộ tỉnh, Sơ thảo, Lịch sử, Địa chí, Quảng Ninh, Thời kì 1928 - 1945

98.  Lịch sử đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh (1964 - 2014). - Quảng Ninh : Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, 2014. - 302tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh 1964 - 2014

     Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001779, DC.002277

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, Lịch sử, Quảng Ninh

99.  Lịch sử Đảng bộ quân sự tỉnh Quảng Ninh (1947 - 2007). - Quảng Ninh : Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Ninh, 2009. - 560tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Hệ thống hóa quá trình ra đời, phát triển, trưởng thành và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ

     Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001580-1581

                          Kho Mượn: M.015411-15412

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Đảng bộ cơ sở, Quân sự, Quảng Ninh

100.  Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. - 19cm.

     Tóm tắt: Phản ánh chặng đường đấu tranh vô cùng gian khổ nhưng rất tự hào của Đảng bộ và nhân dân ba tỉnh : Đặc khu Hồng Gai - Quảng Yên và Hải Ninh

     Phân loại: ĐC21 / L302S

     Từ khoá: Lịch sử, Đảng bộ tỉnh, Địa chí, Quảng Ninh, 1945 – 1955

101.  Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh, 1993. - 19cm

     T.2: 1945 - 1955.-1993.-263tr.

     Tóm tắt: Phản ánh chặng đường chiến đấu đầy gian khổ hy sinh, nhưng vô cùng anh dũng của Đảng bộ và nhân dân ba tỉnh: Đặc Khu Hồng Gai, Quảng Yên và Hải Ninh từ năm 1945 đến 1955..

     Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000382-384

                          Kho Mượn: MC.001174

     Từ khoá: Đảng bộ tỉnh, Lịch sử, Địa chí, Quảng Ninh

102.  Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh / Biên soạn: Nguyễn Quý, Trình Mưu, Hoàng Kim Thanh,.... - Quảng Ninh : Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, 2003. - 20cm

     T.3: 1955 - 1975.-2003.-448tr.

     Tóm tắt: Ghi lại chặng đường lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh hơn 20 năm từ ngày hoà bình lập lại, miền bắc hoàn toàn giải phóng đến kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1955 đến 1975.

     Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000385-386

     Từ khoá: Lịch sử, Đảng bộ tỉnh, Địa chí, Quảng Ninh

103.  Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Nxb.Ban tuyên giáo, 1993. - 19cm

     Tóm tắt: Lịch sử Đảng bộ Quảng Ninh 1930-1990. Phản ánh chặng đường đấu tranh vô cùng gian khổ nhưng rất tự hào của nhân dân 3 tỉnh: Đặc khu Hồng Gai - Quảng Yên và Hải Ninh

     Phân loại: ĐC21 / L302S

     Từ khoá: Địa chí, Lịch sử Đảng bộ, Quảng Ninh, Thời kỳ 1945-1955

104.  Lịch sử đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh, 2010. - 22cm.

     T.4: 1975 - 2005.- 2010,Quảng Ninh.- 407tr.

     T.1: 1928 - 1945.- Quảng Ninh,2011.- 407tr.

     T.3: 1955 - 1975.- Quảng Ninh,2003.- tr.

105.  Lịch sử Đảng bộ trường quân sự tỉnh Quảng Ninh (1967-2012). - Quảng Ninh : Đảng bộ quân sự tỉnh Quảng Ninh, 2013. - 268tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày quá trình xây dựng, trưởng thành và sự lãnh đạo của Đảng bộ trường quân sự tỉnh Quảng Ninh qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể

     Phân loại: 324.2597070959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001717

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ cơ sở, Lịch sử, Trường quân sự, Quảng Ninh

106.  Lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ninh 1925 - 2000 / B.s : Trương Công Ngàn (chủ biên), Phạm Hùng Sơn, Nguyễn Xuân Ký,.... - H. : Thanh niên, 2001. - 364tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về miền đất và con người Quảng Ninh. Ghi lại những hoạt động, những cống hiến của tổ chức Đoàn TN và phong trào thanh niên Quảng Ninh trong các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ.

     Phân loại: ĐC23 / L312S

     Từ khoá: Lịch sử, Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, Phong trào thanh niên, 1925 - 2000, Địa chí, Quảng Ninh

107.  Lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ninh 1925 - 2000 / B.s : Trương Công Ngàn (chủ biên), Phạm Hùng Sơn, Nguyễn Xuân Ký,.... - H. : Thanh niên, 2001. - 364tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về miền đất và con người Quảng Ninh. Ghi lại những hoạt động, cống hiến của tổ chức Đoàn TN và phong trào thanh niên Quảng Ninh trong các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ.

     Phân loại: ĐC23 / L312S

     Từ khoá: Lịch sử, Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, Phong trào thanh niên, 1925 - 2000, Địa chí, Quảng Ninh

108.  Lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ninh : 1925  - 2000. - H. : Thanh niên, 2001. - 364tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về miền đất và con người Quảng Ninh. Ghi lại những hoạt động, những cống hiến của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên Quảng Ninh trong các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ.

     Phân loại: 3KTV.1(V125) / L302S

     Từ khoá: Đoàn thanh niên cộng sản, Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh, Thanh niên, Phong trào thanh niên, Quảng Ninh, Địa chí

109.  Lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ninh: 1925 - 2000 / Biên soạn: Trương Công Ngàn chủ biên, Phạm Hùng Sơn, Nguyễn Xuân Ký,.... - H. : Thanh niên, 2001. - 364tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về miền đất và con người Quảng Ninh ghi lại những hoạt động, những cống hiến của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên Quảng Ninh trong các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ.

     Phân loại: 324.20959729 / L312S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000826-827

                          Kho Mượn: MC.001279

     Từ khoá: Lịch sử, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Phong trào thanh niên, Địa chí

110.  Lịch sử Hải đội 2 bộ đội biên phòng Quảng Ninh 1959-1999. - Quảng Ninh : [Knxb], 1999. - 99tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi : Bộ đội biên phòng Quảng Ninh

     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong suốt chặng đường 40 năm qua của hải đội 2 bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: ĐC28 / L302S

     Từ khoá: Lực lượng vũ trang, Quân đội nhân dân, Lịch sử, Hải quân, Bộ đội biên phòng, Hải đội 2, Thời kì hiện đại, Địa chí,Quảng Ninh, Việt Nam

111.  Lịch sử hải quan Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Cục Hải quan Quảng Ninh, 2005. - 214tr. ; 22cm.

     Tóm tắt: Ghi lại các hoạt động của Hải quan Quảng Ninh qua chặng đường hơn 59 năm, đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho chặng đường tiếp theo

     Phân loại: 382.0959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001463

     Từ khoá: Hải quan, Lịch sử, Quảng Ninh, Địa chí

112.  Lịch sử mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (1930 - 2010). - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 348tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày những chặng đường xây dựng và phát triển của Mặt trận tổ quốc Việt Nam giai đoạn 1930 - 2010

     Phân loại: 324.259729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001695-1696

                          Kho Mượn: M.023895

     Từ khoá: Chính trị, Mặt trận tổ quốc, Lịch sử, Quảng Ninh, Địa chí

113.  Lịch sử 50 năm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh : 1960 - 2010. - Quảng Ninh : [Knxb], 2010. - 237tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành, truyền thống và những thành tích nổi bật của ngành Kiểm sát Quảng Ninh trong nửa thế kỉ qua; hệ thống hóa, tổng kết và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý tỏng lãng đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ

     Phân loại: 347.59729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001623, DC.002238-2239

                          Kho Mượn: M.035810-35811

     Từ khoá: Viện kiểm sát, Xây dựng, Phát triển, Truyền thống, Thành tích, Quảng Ninh

114.  Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Liên đoàn Lao động, 1998. - 19cm.

     T.1: 1860 - 1955.-1998.- 251tr.

     Tóm tắt: Quá trình hình thành, phát triển của đội ngũ giai cấp công nhân và công đoàn tỉnh Quảng Ninh trong kháng chiến chống Pháp

     Phân loại: 305.50959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000627-628

     Từ khoá: Lịch sử, Phong trào công nhân, Công đoàn, Địa chí, Quảng Ninh

115.  Lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn tỉnh Quảng Ninh / Biên soạn: Phạm Ngọc Bảo. - Quảng Ninh : Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, 2000. - 19cm.

     T.2: 1955 - 1975.-2000.- 312tr.

     Tóm tắt: Quá trình phát triển và trưởng thành của phong trào cong nhân và Công đoàn Quảng Ninh thời kỳ 1955 - 1975.

     Phân loại: 305.50959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000784-785

     Từ khoá: Lịch sử, Phong trào công nhân, Công đoàn, Địa chí, Quảng Ninh

116.  Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Quảng Ninh / Phạm Ngọc Bảo biên soạn. - H. : Lao động, 2002. - 19cm.

     T.3: 1976 - 2000.-2002.-491tr.

     Tóm tắt: Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Quảng Ninh thời kỳ khôi phục kinh tế sau chiến tranh thực hiện kế hoạch 5 năm, đổi mới đất nước và phát triển kinh tế xã hội (1976-2000)

     Phân loại: 305.50959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000999

     Từ khoá: Lịch sử, Phong trào công nhân, Công đoàn, Địa chí, Quảng Ninh

117.  Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Liên đoàn Lao động Quảng Ninh. - 19cm.

     Tóm tắt: Quá trình hình thành và phát triển của đội ngũ công nhân và công đoàn tỉnh Quảng Ninh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc kháng chiến chống Pháp từ những năm 1860 đến năm 1975

     Phân loại: ĐC9 / L302S

     Từ khoá: Lịch sử, Công nhân, Công đoàn, Quảng Ninh, Địa chí

118.  Lịch sử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh 1960 - 2000. - Quảng Ninh : Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, 2001. - 152tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những thành tích, những cống hiến của các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên ngành kiểm sát Quảng Ninh trong 40 năm qua.

     Phân loại: 347.59729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000888-889

     Từ khoá: Lịch sử, Viện kiểm sát, Quảng Ninh, Địa chí

119.  Lòng dân Quảng Ninh với Bác Hồ. - Quảng Ninh : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Quảng Ninh, 1975. - 79tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm một số bài của công nhân mỏ và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà có dịp được gặp Bác và chưa gặp, nhằm ghi lại những tình cảm cao đẹp và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với Bác

     Phân loại: 335.4346 / L431D

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000225-226

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Sự kiện, Địa chí, Quảng Ninh

120.  Lời kêu gọi của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá III kỳ họp thứ nhất : Họp từ ngày 10 đến 12/6/1971. - Quảng Ninh : Ty văn hoá thông tin, 1971. - 14tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Toàn văn lời kêu gọi của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về cuộc vận động thực hiện nếp sống mới và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá 3, kỳ họp thứ nhất về công tác xoá nạn mù chữ và bổ túc văn hoá

     Phân loại: ĐC2 / L462K

     Từ khoá: Lời kêu gọi, Nghị quyết, Địa chí, Quảng Ninh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Khoá 3

121.  Mô hình - kinh nghiệm công tác đoàn và phong trào thanh niên Quảng Ninh. - Quảng Ninh : [Knxb], 1997. - 67tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về một số mô hình, kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quảng Ninh

     Phân loại: 324.20959729 / M450H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000560-561

                          Kho Mượn: MC.001264, MC.001289

     Từ khoá: Công tác Đoàn, Kinh nghiệm, Thanh niên, Địa chí, Quảng Ninh, Đoàn thanh niên cộng sản, Mô hình

122.  Mô hình - kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Nxb. Ban chấp hành Đoàn thanh niên, 1997. - 67tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Giới thiệu những mô hình, kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quảng Ninh thông qua những việc lầm cao đẹp thể hiện trí thông minh, sự sáng tạo và lòng dũng cảm, chiến đấu, học tập, lao động và xây dựng kinh tế của nhiều cơ sở Đoàn và đoàn viên thanh niên tiêu biểu

     Phân loại: 3KTV.5(V125) / M450S

     Từ khoá: Công tác Đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phong trào thanh niên, Mô hình, Kinh nghiệm, Quảng Ninh, Việt Nam

123.  Một số tư liệu lịch sử Công ty in Quảng Ninh : 1954 - 2000. - Quảng Ninh : Công ty in Quảng Ninh, 2000. - 48tr. ; 21cm.

     Phân loại: 070.50959729 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001110-1111

     Từ khoá: Lịch sử, In, Quảng Ninh

124.  Một số văn bản chủ yếu về quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : [Knxb], 1995. - 32tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi : Văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Quyết định số 867/UB của UBND tỉnh và quy định chế độ làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 867 ngày 7-5-1993 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

     Phân loại: ĐC2 / M458S

     Từ khoá: Văn bản pháp qui, Qui chế làm việc, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Địa chí, Quảng Ninh

125.  Một số văn bản chủ yếu về quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Nxb.Quảng Ninh, 1995. - 32tr ; 19cm

     Phân loại: ĐC2 / M458S

     Từ khoá: Văn bản pháp qui, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Quảng Ninh

126.  50 năm báo Quảng Ninh : 2-1-1964 - 2-1-2014. - Quảng Ninh : [Knxb], 2014. - 127tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến 50 năm xây dựng và trưởng thành của báo Quảng Ninh từ ngày 2-1-1964 đến 2-1-2014

     Phân loại: 070.4 / N114M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001769

     Từ khoá: Báo chí, Địa chí, Quảng Ninh

127.  50 năm 1955 - 2005 ngành y tế Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, 2005. - 204tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Khái quát quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu đạt được của ngành y tế Quảng Ninh trong suốt 50 năm qua

     Phân loại: 610 / N114M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001156

     Từ khoá: Ngành y tế, Lịch sử, Địa chí, Quảng Ninh

128.  50 năm trường cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh (1959 - 2009). - Quảng Ninh : Trường Cao đảng Sư phạm Quảng Ninh, 2009. - 235tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh giai đoạn 1959 - 2009

     Phân loại: 378.100959729 / N114M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002282-2283

                          Kho Mượn: M.035780-35781

     Từ khoá: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh, Trường cao đẳng, Địa chí, Quảng Ninh

129.  55 năm công an Quảng Ninh làm theo lời Bác. - Quảng Ninh : [Knxb], 2003. - 83tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tập hợp bài viết về sự phát triển của công an tỉnh Quảng Ninh trong 55 năm qua

     Phân loại: 363.2 / N114M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001363-1364

     Từ khoá: Công an, Bài viết, Địa chí, Quảng Ninh

130.  55 năm chiến đấu và xây dựng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng, 1985. - 102tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tóm tắt quá trình hoạt động và những thành tích chiến đấu, xây dựng của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh từ khi thành lập Đảng bộ đến năm 1985

     Phân loại: 324.2597070959729 / N114M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000618-619

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ cơ sở, Lịch sử, Địa chí, Quảng Ninh

131.  55 năm chiến đấu và xây dựng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng, 1985. - 102tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tóm tắt quá trình hoạt động và những thành tích chiến đấu, xây dựng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh từ khi thành lập Đảng bộ đến năm 1985

     Phân loại: 324.2597070959729 / N114M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000214

     Từ khoá: Đảng bộ, Địa chí, Quảng Ninh, Lịch sử

132.  55 năm thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào "đền áp đáp nghĩa" của tỉnh Quảng Ninh : Tài liệu tuyên truyền đến chi bộ Đảng, tổ dân và các tổ chức xã hội cơ sở. - Quảng Ninh : Ban tuyên giáo tỉnh uỷ và Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Ninh, 2002. - 39tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản hướng dẫn thi hành với đối tượng được hưởng quyền lợi chính sách của tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 362.86 / N115M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001378

     Từ khoá: Thương binh, Liệt sĩ, Người có công, Chính sách, Địa chí, Quảng Ninh

133.  Nghị quyết của Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ về phương hướng quy hoạch ngành lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ty lâm nghiệp, 1972. - 30tr. ; 13cm.

     Tóm tắt: Toàn văn Nghị quyết số 05 của Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ Quảng Ninh ngày 22/10/1972 về phương hướng quy hoạch ngành lâm nghiệp Quảng Ninh.

     Phân loại: ĐC22 / NGH300Q

     Từ khoá: Nghị quyết, Ban chấp hành, Đảng bộ tỉnh, Quảng Ninh, Phương hướng, Qui hoạch, Lâm nghiệp, Địa chí

134.  Nghị quyết của đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất : Về phương hướng, nhiệm vụ hai năm 1970 - 1971. - Quảng Ninh : Nxb. Quảng Ninh, 1969. - 22tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tóm lược những nét chính trên tinh thần Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất về phương hướng nhiệm vụ hai năm 1970 - 1971

     Phân loại: 324.2597070959729 / NGH300Q

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000402-403

     Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu, Nghị quyết, Địa chí, Quảng Ninh

135.  Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh kỳ họp thứ năm khoá IV về cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá mới, đơn vị, thôn xóm, khu phố văn minh. - Quảng Ninh : Ty văn hoá thông tin, 1976. - 38tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm một số văn bản pháp luật, văn bản pháp quy về công tác vận động quần chúng thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá mới, đơn vị, thôn xóm khu phố văn minh

     Phân loại: ĐC13 / NGH300Q

     Từ khoá: Quảng Ninh, Nghị quyết, Hội đồng nhân dân, Gia đình văn hoá mới, Nếp sống văn hoá, Địa chí

136.  Nghị quyết Đại hội Đại biểu công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ III. - Quảng Ninh : Nxb. Quảng Ninh, 1973. - 75tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Báo cáo tổng kết phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn Quảng Ninh hai năm 1971 - 1972 và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và những giải pháp thực hiện trong những năm tới

     Phân loại: 331.8759729 / NGH300Q

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000236

     Từ khoá: Nghị quyết, Đại hội đại biểu, Công đoàn, Quảng Ninh, Phong trào công nhân, Phong trào công đoàn, Địa chí

137.  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ sáu tháng 5 - 1980. - Quảng Ninh : Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, 1980. - 31tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 6.

     Phân loại: 324.25970710959729 / NGH300Q

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001074

     Từ khoá: Đại hội đại biểu, Đảng bộ, Nghị quyết, Địa chí, Quảng Ninh

138.  Nghiên cứu đặc điểm và xu hướng phục hồi rừng của thảm thực vật cây bụi ở huyện Hoành Bồ, thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Luận án tiến sĩ Sinh học. - H. : [Knxb], 2003. - 205tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Nghiên cứu thành phần loài và dạng sống thực vật, cấu trúc, năng suất của trạng thái thảm thực vật. Trình bày các yếu tố môi trường trong các trạng thái thảm thực vật và diễn thế các trạng thái thảm thực vật.

     Phân loại: 580.70959729 / NGH305C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001615

     Từ khoá: Thực vật, Nghiên cứu, Luận án tiến sĩ, Thảm thực vật

139.  Những bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, 2002. - 135tr. ; 20cm

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát 111 bà mẹ Việt Nam anh hùng qua các thời kỳ cách mạng được Đảng và Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ năm 1994 đến tháng 10 năm 2002

     Phân loại: ĐC9 / NH556B

     Từ khoá: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Khãng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ, Địa chí, Quảng Ninh

140.  Những bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, 2002. - 135tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Danh sách 111 bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh được Đảng và Nhà nước phong tặng, truy tặng từ năm 1994 đến tháng 10 năm 2002

     Phân loại: 959.729 / NH556B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019618

                          Kho Địa chí: DC.001007-1008

                          Kho Mượn: MC.008093-8094

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ, Quảng Ninh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Địa chí

141.  Những bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, 2002. - 135tr. ; 20cm

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát 111 bà mẹ Việt Nam anh hùng qua các thời kỳ cách mạng được Đảng và Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ năm 1994 đến tháng 10 năm 2002

     Phân loại: ĐC9 / NH556B

     Từ khoá: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Khãng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ, Địa chí, Quảng Ninh

142.  Những chặng đường phát triển của TDTT Quảng Ninh : 1964 - 2007. - Quảng Ninh : Sở thể dục thể thao Quảng Ninh, 2007. - 171tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình phát triển của thế dục thể thao Quảng Ninh giai đoạn 1964 - 2007

     Phân loại: 796.0959729 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001402-1403

                          Kho Mượn: M.034014

     Từ khoá: Thể dục thể thao, Địa chí, Quảng Ninh

143.  Những chặng đường vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Sở Văn hóa Thông tin Quảng Ninh, 1990. - 55tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ khi hình thành 3-2-1930 đến1990

     Phân loại: 324.2597070959729 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000289-290

     Từ khoá: Lịch sử, Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ cơ sở, Địa chí, Quảng Ninh

144.  Những điều cần biết về Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ hai. - Quảng Ninh : Ty văn hóa thông tin, 1972. - 19tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Cung cấp nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 và đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt phương hướng đã đề ra của Đại hội

     Phân loại: 324.2597070959729 / NH556Đ

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000217-218

     Từ khoá: Nghị quyết, Đại hội đại biểu, Địa chí, Quảng Ninh, Đảng bộ

145.  Những điều nên biết khi đến Hạ Long Quảng Ninh = Infomaton should be known when arring in Halong Quangninh. - Quảng Ninh : Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Quảng Ninh, 2000. - 44tr. ; 16cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về du lịch, các dịch vụ du lịch Hạ Long - Quảng Ninh, những tuyến đường đến Hạ Long bằng đường thuỷ, đường bộ và hệ thống khách sạn cũng như những điểm vui chơi giải trí và các món ăn đặc sản của Quảng Ninh.

     Phân loại: 915.972904 / NH556Đ

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000812

     Từ khoá: Di sản văn hoá, Dịch vụ du lịch, Sách hướng dẫn, Danh lam thắng cảnh, Vịnh Hạ Long, Địa chí, Quảng Ninh

146.  Những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh. - H. : Thông tấn, 2019. - 119tr. ; 24cm.

     ĐTTS ghi: Tỉnh Ủy Quảng Ninh

     Tóm tắt: Tập hợp những bức ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Ninh.

     Phân loại: 959.704092 / NH556H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002406-2407

                          Kho Luân chuyển: LC.008597

                          Kho Mượn: M.036135-36136

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Ảnh, Địa chí, Quảng Ninh

147.  Những sự kiện lịch sử của lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Quảng Ninh từ 1956 đến 2000 : Lưu hành nội bộ. - Quảng Ninh : Công an tỉnh Quảng Ninh, 2000. - 323tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Khái quát quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành cùng những chiến công to lớn đã đạt được của lực lượng cảnh sát kinh tế Quảng Ninh trong suốt 45 năm qua từ 1956 - 2000

     Phân loại: 363.20959729 / NH556S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000821-822

     Từ khoá: Lịch sử, Sự kiện, Cảnh sát, Cảnh sát kinh tế, Công an nhân dân, 1956 - 2000, Địa chí, Quảng Ninh

148.  Những sự kiện lịch sử Đảng tỉnh Quảng Ninh 1928 - 1955. - Quảng Ninh : [Knxb], 1980. - 350tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một cách có hệ thống những sự kiện lịch sử trong quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh trong suốt 30 năm từ năm 1928 đến năm 1955

     Phân loại: 324.2597070959729 / NH556S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.005437

                          Kho Mượn: MC.001191

     Từ khoá: Lịch sử, Sự kiện lịch sử, Đảng bộ, Quảng Ninh, Địa chí

149.  Những sự kiện lịch sử Đảng tỉnh Quảng Ninh 1928 - 1955. - Quảng Ninh : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh ủy Quảng Ninh, 1980. - 350tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày tóm tắt theo trật tự thời gian chặng đường đấu tranh khó khăn, phức tạp những oanh liệt của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh

     Phân loại: 324.2597070959729 / NH556S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000896

     Từ khoá: Lịch sử, Đảng bộ, Sự kiện, Địa chí, Quảng Ninh

150.  Những sự kiện lịch sử Đảng tỉnh Quảng Ninh 1955 - 1965. - Quảng Ninh : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh ủy Quảng Ninh, 1984. - 239tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày tóm tắt theo trật tự thời gian chặng đường đấu tranh khó khăn, phức tạp những rất oanh liệt của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh

     Phân loại: 324.2597070959729 / NH556S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000525

     Từ khoá: Lịch sử, Đảng bộ, Sự kiện, Địa chí, Quảng Ninh

151.  Những sự kiện lịch sử Đảng tỉnh Quảng Ninh 1955 - 1965. - Quảng Ninh : Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh ủy, 1984. - 239tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Trình bày tóm tắt theo trật tự thời gian chặng đường đấu tranh khó khăn, phức tạp nhưng rất oanh liệt của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh

     Phân loại: 324.2597070959729 / NH556S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000190

     Từ khoá: Lịch sử, Đảng bộ, Sự kiện, Địa chí, Quảng Ninh

152.  Những sự kiện lịch sử lực lượng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Ninh 1955 - 2000 : Lưu hành nội bộ. - Quảng Ninh : Công an tỉnh Quảng Ninh, 2000. - 204tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện tiêu biểu quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 363.20959729 / NH556S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001015

     Từ khoá: Lịch sử, Công an, Địa chí, Quảng Ninh, Xuất cảnh, Nhập cảnh

153.  Những sự kiện lịch sử công an nhân dân tỉnh Quảng Ninh : 1976 - 1995. - Quảng Ninh : Công an tỉnh Quảng Ninh, 1996. - 187tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những sự kiện lịch sử của ngành công an Quảng Ninh từ năm 1976 - 1995

     Phân loại: 363.20959729 / NH556S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001160

     Từ khoá: Lực lượng vũ trang, Công an, Sự kiện lịch sử, Địa chí, Quảng Ninh

154.  Những sự kiện lịch sử đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (1965 - 2005). - Quảng Ninh : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, 2007. - 379tr. ; 22cm.

     ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ. Tỉnh Quảng Ninh

     Tóm tắt: Phản ánh thời kỳ Đảng bộ lãnh đạo nhân dân trong tỉnh cùng nhân dân cả nước thực hiện công cuộc  xây dựng  và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh thống nhất nước nhà và thực hiện sự nghiệp đổi mới của Đảng,...

     Phân loại: 324.2597070959729 / NH556S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001894-1895

                          Kho Mượn: M.029528

     Từ khoá: Sự kiện lịch sử, Đảng bộ tỉnh, Quảng Ninh, Việt Nam

155.  Những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Quảng Ninh làm theo lời Bác. - Quảng Ninh : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sở Văn hoá thông tin Quảng Ninh, 2007. - 147tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Quảng Ninh

     Phân loại: 324.0959729 / NH556T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001371

     Từ khoá: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ, Địa chí, Quảng Ninh

156.  Niên giám thống kê 1995 tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Cục thống kê Quảng Ninh, 1995. - 118tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Cung cấp số liệu 2 năm 1994 - 1995 của tỉnh Quảng Ninh trên một số lĩnh vực: dân số, tài chính - tín dụng tiền tệ, nông lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp...

     Phân loại: 315.9729 / N305G

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000584

     Từ khoá: Quảng Ninh, Niên giám thống kê, Địa chí

157.  Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2003. - H. : Thống kê, 2004. - 144tr. ; 25cm.

     Tóm tắt: Cung cấp các số liệu về kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh năm 2003

     Phân loại: 315.9729 / N305G

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001347

158.  Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh năm 2006. - H. : Thống kê, 2007. - 153tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Cung cấp số liệu chính thức các năm từ 2001 đến 2005 và sơ bộ năm 2006 về: điều kiện tự nhiên, dân số, lao động, công nghiệp, thương mại, du lịch,...

     Phân loại: 315.9729 / N305G

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001348

     Từ khoá: Niên giám, Niên giám thống kê, Quảng Ninh, Địa chí

159.  Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2010 = QuangNinh Statistical Yearbook. - H. : Thống kê, 2011. - 391tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các số liệu kinh tế, văn hóa, xã hội... tỉnh Quảng Ninh năm 2010

     Phân loại: 315.9729 / N305G

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001604

     Từ khoá: Niên giám, Thống kê, Quảng Ninh, Kinh tế, Xã hội, Việt Nam

160.  Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 1995 - 2011 = QuangNinh Statistical Yearbook 1995 - 2011. - H. : Thống kê, 2012. - 547tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các số liệu kinh tế, văn hóa, xã hội... tỉnh Quảng Ninh năm 1995 - 2011

     Phân loại: 315.9729 / N305G

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001982

     Từ khoá: Niên giám, Thống kê, Quảng ninh, Văn hóa, Xã hội

161.  Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2012 = QuangNinh Statistical Yearbook. - H. : Thống kê, 2013. - 359tr. ; 25cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các số liệu kinh tế, văn hóa, xã hội... tỉnh Quảng Ninh năm 2012

     Phân loại: 315.9729 / N305G

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001983

     Từ khoá: Niên giám, Thống kê, Quảng Ninh, Văn hóa, Xã hội

162.  Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2013 = QuangNinh Statistical Yearbook. - H. : Thống kê, 2014. - 381tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các số liệu kinh tế, văn hóa, xã hội... tỉnh Quảng Ninh năm 2013

     Phân loại: 315.9729 / N305G

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001984

     Từ khoá: Niên giám, Thống kê, Quảng Ninh

163.  Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2014 = QuangNinh Statistical Yearbook. - H. : Thống kê, 2015. - 379tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các số liệu kinh tế, văn hóa, xã hội... tỉnh Quảng Ninh năm 2014

     Phân loại: 315.9729 / N305G

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001985

     Từ khoá: Niêm giám, Thống kê, Quảng Ninh, Văn hóa, Xã hội

164.  Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2015 = QuangNinh Statistical Yearbook. - H. : Thống kê, 2016. - 318tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các số liệu kinh tế, văn hóa, xã hội... tỉnh Quảng Ninh năm 2015

     Phân loại: 315.9729 / N305G

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001986

     Từ khoá: Niên giám, Thống kê, Quảng Ninh, Văn hóa, Xã hội

165.  Nội quy hoạt động của Hội đồng nhân tỉnh Quảng Ninh khoá 6 - nhiệm kỳ 1981 - 1985. - Quảng Ninh : Nxb. Quảng Ninh, 1981. - 19tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Toàn văn nội quy hoạt động của Hội đồng nhân tỉnh Quảng Ninh khoá VI nhiệm kỳ 1981 - 1985

     Phân loại: ĐC222 / N452D

     Từ khoá: Nội qui, Hoạt động, Hội đồng nhân dân tỉnh, Khoá 6, Địa chí, Quảng Ninh

166.  Nửa thế kỷ công tác thương binh, liệt sĩ của tỉnh Quảng Ninh : Tài liệu tuyên truyền đến chi bộ Đảng, tổ dân và các tổ chức xã hội cơ sở. - Quảng Ninh : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh, 1997. - 39tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Khẳng định những thành tựu đã đạt được, chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm hạn chế trong công tác thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng ở tỉnh Quảng Ninh những năm vừa qua

     Phân loại: 361.959729 / N551T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000551-553

     Từ khoá: Chính sách xã hội, Hoạt động, Thương binh, Liệt sĩ, Địa chí, Quảng Ninh

167.  Phát huy truyền thống 75 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng bộ Quảng Ninh không ngừng phấn đấu xứng đáng là đội tiên phong chính trị của toàn xã hội. - Quảng Ninh : Ban Tuyên giáo Quảng Ninh, 2004. - 39tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển những thành tựu và phương hướng phấn đấu của Đảng bôj tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 324.25970710959729 / PH110H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001161-1162

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, Địa chí, Quảng Ninh

168.  Phát huy truyền thống vùng mỏ Anh hùng, tuổi trẻ Quảng Ninh đoàn kết, sáng tạo, xung phong tình nguyện bảo vệ và xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh : Báo cáo chính trị của BCH Tỉnh đoàn Quảng Ninh khoá VII tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VIII. - Quảng Ninh : Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Quảng Ninh, 2002. - 26tr. ; 27cm

     Tóm tắt: Những thành tích đạt được và bài học kinh nghiệm trong công tác đoàn nhiệm kì 1997 - 2002 và phương hướng hoạt động đoàn nhiệm kì 2002 - 2007

     Phân loại: 324.2597 / PH110H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001030

     Từ khoá: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Địa chí, Quảng Ninh

169.  Phát thanh truyền hình Quảng Ninh tuổi 55. - Quảng Ninh, 2011. - 145tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết về quá hình thành, phát triển và những thành tựu của Đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh đạt được trong 55 năm (từ năm 1956 - 2011)

     Phân loại: 621.384 / PH110T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002372-2374

     Từ khoá: Đài phát thanh truyền hình, Lịch sử, Địa chí, Quảng Ninh

170.  Phong trào Hợp tác xã Quảng Ninh 70 năm xây dựng & phát triển. - Quảng Ninh : [Knxb], 2016. - 152tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tổng quan về sự hình thành, phát triển cùng những thành tựu, đóng góp của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 334.0959729 / PH431T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002325

     Từ khoá: Hợp tác xã, Tổ chức, Quảng Ninh

171.  Quá trình hình thành và phát triển ngành kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Ninh 1948 - 1998. - Quảng Ninh : [Knxb], 1998. - 103tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tóm tắt các sự kiện trong quá trình hình thành và phát triển ngành kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Ninh từ năm 1948 đến 1998 qua những giai đoạn và thời kỳ lịch sử.

     Phân loại: 324.2597070959729 / QU100T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000612-614

     Từ khoá: Kiểm tra Đảng, Địa chí, Quảng Ninh, Lịch sử, Đảng cộng sản Việt Nam

172.  Quá trình xây dựng và phát triển ngành thanh tra tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : [Knxb], 1995. - 96tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những chặng đường xây dựng và phát triển của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

     Phân loại: 352.8 / QU100T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000476

     Từ khoá: Hành chính, Thanh tra, Địa chí, Quảng Ninh

173.  Quá trình xây dựng và phát triển ngành thanh tra tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : [Knxb], 1995. - 96tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những chặng đường xây dựng và phát triển của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

     Phân loại: 352.8 / QU100T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000572

     Từ khoá: Hành chính, Thanh tra, Địa chí, Quảng Ninh

174.  Quảng Ninh 40 năm xây dựng và phát triển : 30/11/1963 - 30/11/2003 / Biên soạn: Nguyễn Hồng Quân chủ biên, Nguyễn Văn Đạt, Trịnh Công Lộc. - H. : Lao động xã hội, 2003. - 105tr. ; 29cm.

     Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm địa lý, kinh tế, tiềm năng và truyền thống cách mạng, quá trình phát triển và thành tựu về kinh tế, xã hội, công tác quốc phòng anh ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết các dân tộc trong 40 năm qua. Đồng thời đưa ra mục tiêu, triển vọng phát triển của Quảng Ninh trong thời gian tới.

     Phân loại: 915.9729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001059-1060

     Từ khoá: Địa lí, Phát triển, Tiềm năng, kinh tế, Xã hội, Lịch sử, Địa chí, Quảng Ninh

175.  Quảng Ninh 45 năm xây dựng và bảo vệ chính quyền. - Quảng Ninh : Sở văn hóa và thông tin Quảng Ninh, 1990. - 96tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình 45 năm xây dựng và bảo vệ chính quyền của quân và dân Quảng Ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh

     Phân loại: 959.729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000449-451

     Từ khoá: Địa chí, Quảng Ninh, Lịch sử, Lịch sử hiện đại

176.  Quảng Ninh đất nước con người : Thư mục địa chí tổng quát. - Quảng Ninh : Nxb. Quảng Ninh, 1977. - 181tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những tài liệu chọn lọc về những điều kiện thiên nhiên, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của tỉnh Quảng Ninh dưới hình thức thư mục

     Phân loại: 016.900 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000401

     Từ khoá: Thư mục, Thư mục chuyên đề, Địa chí, Quảng Ninh

177.  Quảng Ninh  Hạ Long. - Quảng Ninh : Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, 2003. - 157tr. ; 26cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu cảnh sắc vùng đất Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung thông qua gần 100 bức ảnh và những lời giới thiệu ngắn gọn súc tích được dịch từ 3 thứ tiếng Anh - Trung - Việt.

     Phân loại: 915.9729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001044

     Từ khoá: Địa chí, Quảng Ninh, ảnh, Di sản thiên nhiên, Vịnh Hạ Long, Danh lam thắng cảnh

178.  Quảng Ninh 30 năm đổi mới cùng đất nước 1986 - 2016 / Chủ biên: Đỗ Thị Hoàng, Phạm Bình Đảng. - H. : Thông tin và truyền thông, 2018. - 271tr. ; 32cm.

     ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

     Tóm tắt: Gồm những bức ảnh phản ánh bức tranh sinh động, chân thực, minh họa cho những thành quả của tỉnh Quảng Ninh trong suốt chặng đường 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới 1986 - 2016

     Phân loại: 303.0959729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002316

     Từ khoá: Công cuộc đổi mới, Địa chí, Quảng Ninh, Ảnh

179.  Quảng Ninh lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954). - H. : Quân đội nhân dân, 1991. - 296tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những chặng đường lịch sử hào hùng của quân và nhân dân  Quảng Ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

     Phân loại: 959.729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000481

     Từ khoá: Địa chí, Quảng Ninh, Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp

180.  Quảng Ninh lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975). - H. : Quân đội nhân dân, 1996. - 203tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân và dân Quảng Ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

     Phân loại: 959.729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000482-483

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Địa chí, Quảng Ninh

181.  Quảng Ninh một số trận đánh trong kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954. - Quảng Ninh : [Knxb], 2001. - 187tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Giới thiệu một số trận đánh của quân và dân Quảng Ninh trong kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1945 - 1954

     Phân loại: ĐC9 / QU106N

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, 1945 - 1954, Địa chí, Quảng Ninh

182.  Quảng Ninh một số trận đánh trong kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954. - Quảng Ninh : [Knxb], 2001. - 187tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Giới thiệu một số trân đánh của quân và dân Quảng Ninh trong kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1945 - 1954

     Phân loại: ĐC9 / QU106N

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, 1945 - 1954, Địa chí, Quảng Ninh

183.  Quảng Ninh một số trận đánh trong kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954 / Nguyễn Văn Kỳ sưu tầm và biên soạn. - Quảng Ninh : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, 2001. - 187tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 1 số trận đánh của quân và dân Quảng Ninh trong kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954

     Phân loại: 959.7041 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019617

                          Kho Địa chí: DC.001009-1010

                          Kho Mượn: MC.008095-8096, MC.009573

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Địa chí, Quảng Ninh

184.  Quảng Ninh 50 năm hội tụ & lan tỏa. - H. : Chính trị - Hành chính, 2013. - 283tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội,... Quảng Ninh đạt được trong 50 năm qua.

     Phân loại: 915.9729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001764-1766

                          Kho Mượn: M.022437-22439

     Từ khoá: Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Địa chí, Quảng Ninh

185.  Quảng Ninh những đơn vị và cá nhân anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân / Nguyễn Văn Kỳ biên soạn. - Quảng Ninh : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, 2002. - 243tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp và giới thiệu 46 đơn vị và 13 cá nhân đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của lực lượng vũ trang Quảng Ninh từ năm 1955 đến 2002.

     Phân loại: 355.00959729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.019543

                          Kho Địa chí: DC.001002-1003

                          Kho Mượn: MC.003287-3288

     Từ khoá :Anh hùng lực lượng vũ trang, Quân đội, Địa chí, Việt Nam, Quảng Ninh

186.  Quảng Ninh thi đua đổi mới & phát triển. - Quảng Ninh : [Knxb], 2001. - 212tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi : Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Ninh. Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Quảng Ninh. Báo Quảng Ninh

     Tóm tắt: Giới thiệu tập thể, cá nhân,  các điển hình tiên tiến xuất hiện qua các phong trào thi đua của tỉnh trong thời kỳ đổi mới.

     Phân loại: ĐC24 / QU106N

     Từ khoá: Thời kì đổi mới, Phát triển, 1996 - 2000, Thành tựu, Địa chí, Quảng Ninh, Thi đua XHCN, Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua

187.  Quảng Ninh thi đua đổi mới & phát triển. - Quảng Ninh : Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Ninh, 2001. - 212tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các tấm gương anh hùng, chiến sĩ thi đua và các điển hình tiên tiến xuất hiện qua các phong trào thi đua của Tỉnh trong thời kỳ đổi mới.

     Phân loại: 338.900959729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000835

     Từ khoá: Phát triển, Kinh tế, Thành tựu, Quảng Ninh, Địa chí

188.  Quảng Ninh trận đầu đánh thắng giặc Trung Quốc xâm lược. - Quảng Ninh : Ty văn hóa thông tin, 1979. - 125tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những hình ảnh nổi bật của quân và dân Quảng Ninh trong cuộc chống chiến tranh bành trướng Trung Quốc

     Phân loại: 959.729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000621

     Từ khoá: Chiến tranh biên giới, Địa chí, Quảng Ninh, Lịch sử

189.  Quảng Ninh từ góc nhìn dân số : Tác phẩm dự thi viết về "Dân số và KHHGĐ". - Quảng Ninh : Uỷ ban dân số Hội nhà báo, 1992. - 35tr. ; 27cm.

     Phân loại: ĐC87 / Q106N

     Từ khoá: Dân số, Kế hoạch hoá gia đình, Địa chí, Quảng Ninh, Truyện ngắn, Truyện cười, Văn học hiện đại

190. Quang Thọ. Quảng Ninh thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông / Quang Thọ

     Tóm tắt: Giới thiệu về những thành công của tỉnh Quảng Ninh trong việc thu hút và hợp tác hiệu quả với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài bằng hình thức đầu tư công-quản lí tư như Cầu Bạch Đằng, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn...

     Phân loại: 388 / QU106N

     Từ khoá: Kinh tế, Đầu tư, Quảng Ninh, 2019, Xây dựng, Hạ tầng, Giao thông

191.  Quảng Ninh và năm du lịch 1990. - Quảng Ninh : Sở Văn hóa thông tin Quảng Ninh, 1990. - 59tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những danh lam thắng cảnh và những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế du lịch Quảng Ninh những năm 1990

     Phân loại: 915.9729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000524

     Từ khoá: Địa chí, Quảng Ninh, Du lịch, Kinh tế du lịch

192.  Rừng Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ty Văn hóa Thông tin Ty Lâm nghiệp Quảng Ninh, 1976. - 111tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết về tiềm năng và phát triển nghề rừng ở Quảng Ninh

     Phân loại: 634.9 / R556Q

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000265-266

     Từ khoá: Lâm nghiệp, Tài nguyên rừng, Địa chí, Quảng Ninh

193.  60 năm tuổi trẻ Quảng Ninh cống hiến và trưởng thành / Biên soạn: Chu Mạnh Hiến chủ biên, Phạm Minh Ký, Hà Minh Sơn,.... - In lần thứ 1. - Quảng Ninh : Nxb. Quảng Ninh, 1991. - 108tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Những thành tích, hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản tỉnh Quảng Ninh trong lao động, học tập và chiến đấu suốt 60 năm từ 1931-1991

     Phân loại: 324.2597 / S111M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000348-350

     Từ khoá: Lịch sử, Tuổi trẻ, Đoàn thanh niên cộng sản, Địa chí, Quảng Ninh

194.  Sân khấu Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Hội văn nghệ Quảng Ninh. - 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về hoạt động sân khấu Quảng Ninh như lí luận, phê bình, kịch,...và đưa ra một số tin tức về tình hình hoạt động sân khấu.

     Phân loại: 79 / S121K

     Từ khoá: Quảng Ninh, Địa chí, Việt Nam, Văn học hiện đại, Kịch, Sân khấu, Truyện cười, Lí luận, Phê bình, Nghiên cứu tin tức

195.  Sổ kỷ yếu các thế hệ cán bộ lãnh đạo chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh 1959 - 1999 / Biên soạn và sưu tầm: Nguyễn Quang Vinh, Hoàng Thảnh, Nguyễn Hồng Tuấn, Đặng Quang Anh. - Quảng Ninh : Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, 2000. - 48tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Ghi lại 34 cán bộ lãnh đạo và Ban Chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ. Mỗi đồng chí đều có lý lịch trích ngang và quá trình công tác

     Phân loại: 355.30959729 / S450K

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000793

     Từ khoá: Lịch sử, TVQG, Kỷ yếu, Quân đội nhân dân, Bộ đội biên phòng, Địa chí, Quảng Ninh

196.  Sổ tay giới thiệu chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh / Biên soạn: Nguyễn Thị Minh Lương, Nguyễn Thị Tâm, Trần Trị Quỳnh Trang. - Quảng Ninh : Sở thông tin và truyền thông, 2014. - 104tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tổng quan về chính quyền điện tử, cổng thông tin và hướng dẫn tra cứu các thủ tục hành chính công,...

     Phân loại: 352 / S450T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002352-2353

                          Kho Luân chuyển: LC.008196-8197

                          Kho Mượn: M.035776-35778

     Từ khoá: Hành chính công, Chính quyền, Quảng Ninh, Thông tin điện tử

197.  Sổ tay giới thiệu chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh / Biên soạn: Nguyễn Hải Hà, Trịnh Thị Phương. - Quảng Ninh : Sở Thông tin và truyền thông, 2015. - 155tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tổng quan về chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh, cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến và một số trung tâm hành chính công

     Phân loại: 352 / S450T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002355-2356

                          Kho Mượn: M.035812

     Từ khoá: Hành chính công, Chính quyền, Thông tin điện tử, Quảng Ninh

198.  Sổ tay kỷ yếu các thế hệ cán bộ lãnh đạo chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, 2000. - 48tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những thành tích của các thế hệ cán bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh trong chặng đường lịch sử 40 năm

     Phân loại: ĐC282 / S450K

     Từ khoá: Địa chí,Quảng Ninh, quân sự địa phương, Quân đội nhân dân, Lịch sử, Bộ đội biên phòng, Cán bộ lãnh đạo

199.  Sổ tay kỷ yếu các thế hệ cán bộ lãnh đạo chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, 2000. - 48tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những thành tích của các thế hệ cán bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh trong chặng đường lịch sử 40 năm

     Phân loại: ĐC282 / S450K

     Từ khoá: Quảng Ninh, Bộ đội biên phòng, Cán bộ lãnh đạo, quân sự địa phương, Địa chí, Quân đội nhân dân, Lịch sử

200.  Sơ thảo lịch sử cách mạng tháng Tám tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh ủy Quảng Ninh, 1970. - 79tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Khái quát bối cảnh lịch sử Quảng Ninh trước cách mạng tháng Tám, cuộc vận động cách mạng tháng Tám, diễn biến và ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Tám ở Quảng Ninh.

     Phân loại: 959.729 / S460T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000556

                          Kho Địa chí: DC.000257-258

     Từ khoá: Lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Địa chí, Quảng Ninh

201.  Sức trẻ Quảng Ninh trên mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. - Quảng Ninh : Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, 2014. - 163tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những gương mặt thanh niên tiên tiến, thủ lĩnh thanh niên trên các lĩnh vực và mô hình thanh niên tiêu biểu trong công tác hội và phong trào thanh niên Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2014

     Phân loại: 324.259729 / S556T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002307

     Từ khoá: Thanh niên, Cá nhân điển hình, Địa chí, Quảng Ninh

202.  Tài liệu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ X nhiệm kỳ 2014 - 2019. - Quảng Ninh : Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, 2014. - 104tr. ; 29cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những tài liệu trong Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ X nhiệm kỳ 2014 - 2019

     Phân loại: 324.259729 / T103L

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001782

     Từ khoá: Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đại hội, Tài liệu, Quảng Ninh

203.  Thành phố Móng Cái trung tâm du lịch lớn của tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Phòng Văn hóa Thông tinTP. Móng Cái, 2009. - 56tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tiềm năng thế mạnh kinh tế, du lịch của thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 915.9729 / TH107P

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002405

     Từ khoá: Kinh tế, Du lịch, Móng Cái, Quảng Ninh

204.  Thay đổi địa giới tỉnh Quảng Ninh từ thời Hùng Vương đến hết năm 1996. - Quảng Ninh : [Knxb], 2001. - 17tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Ghi lại mốc thời gian và tên gọi của những lần thay đổi địa giới tỉnh Quảng Ninh từ thời Hùng Vương đến năm 1996

     Phân loại: 915.9729 / TH112Đ

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000905

     Từ khoá: Quảng Ninh, Địa chí, Địa lí hành chính, Địa danh

205.  Thế và lực Quảng Ninh trước thềm thế kỷ 21. - H. : Ban Vật giá Chính phủ, 2001. - 232tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những tiềm năng phát triển kinh tế, những cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước và những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được của tỉnh Quảng Ninh, tạo đà cho việc phát triển kinh tế - xã hội trong những năm thế kỷ 21

     Phân loại: 915.9729 / TH250V

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000861-862

     Từ khoá: Địa kinh tế, Địa lí tự nhiên, Tiềm năng, Kinh tế, Địa chí, Quảng Ninh

206. Thi Sảnh. Lịch sử phong trào công nhân mỏ Quảng Ninh / Thi Sảnh. - Quảng Ninh : Ty Văn hóa Thông tin Quảng Ninh, 1974. - 19cm.

     T.1: 1883 - 1945.-1974.-528tr.

     Tóm tắt: Là cuốn sách đầu tiên nghiên cứu một cách đầy đủ về giai đoạn phát triển đầu tiên của phong trào công nhân, quá trình phát sinh, phát triển đội ngũ công nhân mỏ Quảng Ninh trong những điều kiện kinh tế, xã hội, chính trị khác biệt của khu mỏ. Chứng minh quy luật của cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội thuộc địa nửa phong kiến, sự chuyển hoá tư tưởng người thợ mỏ từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin mà đỉnh cao là cuộc tổng bãi công tháng 11 năm 1936

     Phân loại: 305.50959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000261

     Từ khoá: Phong trào công nhân, Giai cấp công nhân, Lịch sử, Địa chí, Quảng Ninh

207. Thi Sảnh. Lịch sử phong trào công nhân mỏ Quảng Ninh / Thi Sảnh. - Quảng Ninh : Sở Văn hóa Quảng Ninh, 1983. - 19cm.

     T.2 : Từ Tháng 9 - 1945 đến tháng 4 - 1955. - 1983.-  447tr.

     Tóm tắt: Phong trào công nhân mỏ Quảng Ninh từ sau Cách mạng tháng 8 đến khi hòa bình lập lại 1955 qua các thời kỳ: xây dựng và bảo vệ chính quyền Cách mạng, trong kháng chiến chống Pháp và đến khi thực dân Pháp rút khỏi vùng mỏ, tháng 5-1955

     Phân loại: 305.50959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.003726

                          Kho Mượn: MC.008283-8284

     Từ khoá: Lịch sử, Phong trào công nhân, Kháng chiến chống Pháp, Quảng Ninh, Địa chí, Vùng mỏ

208. Thi Sảnh. Lịch sử phong trào công nhân mỏ Quảng Ninh / Thi Sảnh. - Quảng Ninh : Ty Văn hóa Thông tin Quảng Ninh, 1983. - 19cm.

     T.2: Từ tháng 9 - 1945 đến tháng 4 - 1955.-1983.-447tr.

     Tóm tắt: Phong trào công nhân mỏ Quảng Ninh từ sau CM 8 đến khi hoà bình lập lại 1955 qua các thời kỳ: xây dựng và bảo vệ chính quyền Cách mạng, trong kháng chiến chống Pháp và đến khi thực dân Pháp rút khỏi vùng mỏ, tháng 5-1955

     Phân loại: 305.50959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000262

     Từ khoá: Phong trào công nhân, Lịch sử, Giai cấp công nhân, Địa chí, Quảng Ninh

209.  Thủy lợi Quảng Ninh 70 năm xây dựng và phát triển (1945 - 2015). - Quảng Ninh : Chi cục thủy lợi Quảng Ninh, 2015. - 146tr. ; 30cm.

     Phân loại: 627.0959729 / TH523L

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002381-2382

     Từ khoá: Thủy lợi, Kĩ thuật thủy lợi, Xây dựng, Quảng Ninh

210.  Tiếng hát chiến sĩ Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Cục chính trị đặc khu Quảng Ninh, 1985. - 48tr. ; 19cm.

     Tóm tắt:  Tập hợp những bài hát, các tiết mục văn nghệ trong hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quân 1984 tỉnh Quảng Ninh.

     Phân loại: 782.42 / T306H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000121

     Từ khoá: Âm nhạc, Văn nghệ quần chúng, Bài hát, Lực lượng vũ trang, Địa chí, Quảng Ninh

211.  Tình hình phong trào công đoàn hai tỉnh Hải Ninh - Hồng Quảng và phương hướng nhiệm vụ của Liên hiệp công đoàn tỉnh Quảng Ninh năm 1964. - Quảng Ninh : Liên hiệp công đoàn, 1964. - 59tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Báo cáo đề cập vấn đề hợp nhất hai tỉnh Hải Ninh và Hồng Quảng, kiểm điểm tình hình phong trào công đoàn hai tỉnh năm 1963 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn năm 1964

     Phân loại: ĐC243 / T312H

     Từ khoá: Phong trào công đoàn, Phương hướng, Nhiệm vụ, Năm 1964, Liên hiệp công đoàn, Hải Ninh, Hồng Quảng, Địa chí, Quảng Ninh

212.  Truyện 5 - 8 - 1964 phi công Mỹ Anveret bị bắt sống tại Hạ Long - Quảng Ninh. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2004. - 75tr. ; 19cm.

213.  Truyện ngắn Quảng Ninh 1969 - 2009. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2009. - 998tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.9223 / TR527N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001684

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Địa chí, Quảng Ninh, Việt Nam

214. Truyền thống cách mạng của phụ nữ Quảng Ninh / Nguyễn Thu Hương biên soạn. - Quảng Ninh : Nxb. Quảng Ninh, 1990. - 19cm.

     T.1: Giai đoạn 1930 - 1955.-1990.-130tr.

     Tóm tắt:  Ghi lại truyền thống lao động, chiến đấu của phụ nữ Quảng Ninh từ năm 1930 -1955

     Phân loại: 305.406 / TR527T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000351, DC.000895

     Từ khoá: Hội liên hiệp phụ nữ, 1930 - 1955, Quảng Ninh, Địa chí, Truyền thống cách mạng

215.  Truyền thống giao thông vận tải Quảng Ninh : Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập ngành 1964 - 1989. - Quảng Ninh : Nxb. Quảng Ninh, 1989. - 139tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Quá trình hình thành và phát triển của ngành giao thông vận tải Quảng Ninh trong 25 năm từ 1964 - 1989

     Phân loại: 354.76 / TR527T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000977

     Từ khoá: Giao thông vận tải, Hoạt động, Địa chí, Quảng Ninh

216.  Truyền thống giao thông vận tải Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Nxb. Quảng Ninh, 1989. - 139tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Quá trình hình thành và phát triển của ngành giao thông vận tải Quảng Ninh của những hoạt động của ngành trong 25 năm từ 1964 - 1989

     Phân loại: ĐC44 / TR527T

     Từ khoá: Giao thông vận tải, Hoạt động, Địa chí, Quảng Ninh

217.  Truyền thống mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tỉnh Quảng Ninh 1930 - 2000. - Quảng Ninh : [Knxb], 2000. - 163tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và hoạt động của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tỉnh Quảng Ninh từ 1930 đến 2000.

     Phân loại: 959.704 / TR527T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000978-979

                          Kho Mượn: M.035839-35840

     Từ khoá: Lịch sử, Mặt trận Dân tộc thống nhất, Việt Nam, Quảng Ninh, Địa chí

218.  Truyền thống phong trào nông dân và hội nông dân tỉnh Quảng Ninh 1930 - 2005 / Biên soạn: Trịnh Công Toàn, Nguyễn Bá Luận. - Quảng Ninh : Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh, 2005. - 255tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của phong trào nông dân và tổ chức Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ từ 1930 - 2005

     Phân loại: 305.50959729 / TR527T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001169

     Từ khoá: Hội nông dân, Lịch sử, Địa chí, Quảng Ninh

219.  Truyền thống phụ nữ Quảng Ninh 1955 - 2000. - Quảng Ninh : [Knxb], 2001. - 171tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi : Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Ninh

     Tóm tắt: Ghi lại những cống hiến to lớn của chị em phụ nữ tỉnh Quảng Ninh trong sự nghiệp xây dựng CNXH, đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ tổ quốc trong vòng 45 năm qua.

     Phân loại: ĐC267 / TR527T

     Từ khoá: Lịch sử, Phụ nữ, Hội liên hiệp phụ nữ, Truyền thống, Địa chí, Quảng Ninh, Thành tựu, 1955 - 2000

220.  Tuổi trẻ cơ quan dân chính Đảng tỉnh Quảng Ninh phát huy nội lực, thi đua rèn đức, luyện tài, đoàn kết, xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh giàu đẹp văn minh. - Hạ Long : [Knxb], 2002. - 26tr. ; 27cm

     Tóm tắt: Nội dung báo cáo của BCH Đoàn TN CQDC Đảng tỉnh tại ĐHĐB lần thứ 5 nhiệm kỳ 2002 - 2007

     Phân loại: ĐC237 / T515T

     Từ khoá: Báo cáo, Đại hội đại biểu, Lần thứ 5, Đoàn thanh niên CQDC Đảng tỉnh, Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh, Địa chí, Quảng Ninh

221.  Tuổi trẻ cơ quan dân chính Đảng tỉnh Quảng Ninh phát huy nội lực, thi đua rèn đức, luyện tài, đoàn kết, xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh. - Quảng Ninh : [Knxb], 2002. - 26tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Nội dung báo cáo của BCH Đoàn TN CQDC Đảng tỉnh tại ĐHĐB lần thứ 5 nhiệm kỳ 2002 - 2007

     Phân loại: 324.2597 / T515T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000985

     Từ khoá: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo cáo, Đại hội đại biểu, Địa chí, Quảng Ninh

222.  Tuổi trẻ Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Tỉnh đoàn thanh niên lao động Quảng Ninh, 1969. - 19cm.

     T2.- 1969.-82tr.

     Tóm tắt: Gương người tốt việc tốt trong lao động: Công nhân khai thác than, chiến sĩ phòng cháy, công nhân hợp tác xã đánh cá, ...

     Phân loại: 324.259729 / T515T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.000124

     Từ khoá: Đoàn thanh niên, Quảng Ninh, Phong trào thanh niên

223.  Tư pháp Quảng Ninh xây dựng và phát triển : Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015) /  Biên soạn: Đinh Thị Thùy Dung, Nguyễn Hùng Tân, Vũ Viết Quỳnh,.... - H. : Tư pháp, 2015. - 166tr. ; 27cm.

     ĐTTS ghi: Sở Tư pháp Quảng Ninh

     Tóm tắt: Trình bày khái quát về lịch sử phát triển 70 năm ngành Tư pháp Việt Nam. Ngành Tư pháp Quảng Ninh 34 năm xây dựng và phát triển. Kết quả công tác của ngành Tư pháp Quảng Ninh từ năm 2010 - 2015

     Phân loại: 353.40959729 / T550P

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001896-1897

     Từ khoá: Quảng Ninh, Việt Nam, Lịch sử, Phát triển, Tư pháp

224. Tư pháp Việt Nam - Tư pháp Quảng Ninh chặng đường xây dựng và trưởng thành : 65 năm truyền thống ngành tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2010). - Quảng Ninh : Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh, 2010. - 96tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày về chặng đường 65 năm xây dựng,  trưởng thành và những thăng trầm trong ngành Tư pháp Việt Namnói chung; 29 năm xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp Quảng Ninh nói riêng.

     Phân loại: 347.59729 / T550P

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001649, DC.002342

     Từ khoá: Tư pháp, Lịch sử, Xây dựng, Phát triển, Quảng Ninh, Việt Nam

225. Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Truyền thống mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tỉnh Quảng Ninh 1930 - 2000. - Quảng Ninh : [Knxb], 2000. - 163tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và hoạt động của tổ chức này từ 1930 đến 2000.

     Phân loại: ĐC26 / TR527T

     Từ khoá: Tổ chức chính trị - xã hội, Thời kì 1930 - 2000, Địa chí, Quảng Ninh, Hoạt động

226.  Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Sở Tư pháp. - 27cm.

     Tóm tắt: Bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về giáo dục, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội...

     Phân loại: ĐC222 / V115B

     Từ khoá: Văn bản pháp luật, Văn bản pháp qui, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Địa chí, Quảng Ninh

227.  Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh, 1999. - 27cm.

     Số 1: Quý I+II. - 1999. - 138tr.

     Tóm tắt: Bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về giáo dục, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội...

     Phân loại: 340.0959729 / V115B

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MC.002569-2570

     Từ khoá: Pháp luật, Văn bản pháp luật, Địa chí, Quảng Ninh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh

228.  Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX : Vòng 2. - Quảng Ninh : Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, 1991. - 159tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kì 1986 - 1990, tổng kết những thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá và những định hướng đến năm 2000

     Phân loại: 324.2597070959729 / V115K

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000797

     Từ khoá: Văn kiện đại hội, Đại hội đại biểu, Đảng bộ tỉnh, Quảng Ninh, Địa chí

229.  Văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII. - Quảng Ninh : [Knxb], 1997. - 71tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tổng kết, đánh giá những kết quả, thành tích đã đạt được và những kinh nghiệm quí báu của nhiệm kỳ khoá VI, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ VII (1997 - 2002) nhằm phát huy tài năng, sức trẻ, tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ toàn tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước

     Phân loại: ĐC23 / V115K

     Từ khoá: Văn kiện, Đại hội đại biểu, Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, Địa chí, Quảng Ninh, Lần 7

230.  Văn kiện đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII. - Quảng Ninh : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh, 1997. - 71tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tổng kết những kết quả, thành tích to lớn và những kinh nghiệm quí báu của nhiệm kỳ khoá VI, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ VII (1997 - 2002) nhằm phát huy tài năng, sức trẻ, tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ toàn tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

     Phân loại: 324.2597 / V115K

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000758

     Từ khoá: Văn kiện, Đại hội đại biểu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Địa chí, Quảng Ninh

231.  Văn kiện Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV. - Quảng Ninh : Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV, 2015. - 107tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản chỉ đạo, văn kiện chỉ đạo về phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV

     Phân loại: 320.0959729 / V115K

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002326

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội, Thi đua yêu nước, Quảng Ninh

232.  Văn kiện Đại hội văn nghệ Quảng Ninh lần thứ nhất. - Quảng Ninh : Hội văn học nghệ thuật, 1970. - 194tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung chính của Văn kiện Đại hội văn nghệ tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất năm 1969.

     Phân loại: 306.459729 / V115K

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000227

     Từ khoá: Văn kiện, Đại hội, Văn nghệ, Địa chí, Quảng Ninh

233.  Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh - 50 năm xây dựng và phát triển (1963 - 2013). - Quảng Ninh : Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, 2013. - 199tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những hoạt động nổi bật của văn phòng UBND tỉnh qua 50 năm từ năm 1963 đến năm 2013

     Phân loại: 352.1409597 / V115P

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001768

     Từ khoá:Hành chính công,Ủy ban nhân dân,Địa chí,Quảng Ninh

     Từ khoá: Niên giám, Niên giám thống kê, Địa chí, Quảng Ninh

KINH TẾ - KHOA HỌC KĨ THUẬT

234.  30 năm xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa tỉnh Quảng Ninh 1955 - 1985. - Quảng Ninh : Cục thống kê, 1986. - 95tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Cung cấp số liệu thống kê những thành tựu của Đảng bộ và quân dân tỉnh Quảng Ninh trong 30 năm qua (1955 - 1985)

     Phân loại: 330.959729 / B100M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000211

     Từ khoá: Lịch sử, Số liệu thống kê, Thành tựu, Phát triển, Kinh tế, Văn hoá, Địa chí, Quảng Ninh

235.  Ba mươi năm xây dựng kinh tế phát triển văn hóa tỉnh Quảng Ninh (1955-1985). - Quảng Ninh : Nxb.Cục Thống kê, 1986. - 95tr. ; 16cm

     Phân loại: ĐC2 / B100M

     Từ khoá: Địa chí, Kinh tế, Văn hóa, Quảng Ninh

236.  Ba mươi năm xây dựng kinh tế phát triển văn hóa tỉnh Quảng Ninh 1955 - 1985. - Quảng Ninh : Cục Thống kê, 1986. - 95tr. ; 16cm.

     Phân loại: ĐC2 / B100M

     Từ khoá: Chính sách phát triển, Phát triển, Địa chí, Kinh tế, Văn hóa, Quảng Ninh

237.  Báo cáo phương hướng phát triển kinh tế cảng biển Quảng Ninh đến năm 2005 và năm 2010. - Quảng Ninh : Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, 2002. - 18tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Nội dung báo cáo phương hướng phát triển kinh tế cảng biển Quảng Ninh năm 2005 - 2010

     Phân loại: 387 / B108C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000982

     Từ khoá: Kinh tế, Cảng biển, Báo cáo, Địa chí, Quảng Ninh

238.  Báo cáo phương hướng phát triển kinh tế cảng biển Quảng Ninh đến năm 2005 và năm 2010. - Quảng Ninh, 2002. - 18tr. ; 27cm

     Tóm tắt: Nội dung báo cáo phương hướng phát triển kinh tế cảng biển Quảng Ninh năm 2005 - 2010

     Phân loại: ĐC4 / B108C

     Từ khoá: Báo cáo, Phương hướng, Kinh tế, 2005 - 2010, Địa chí, Quảng Ninh, Cảng biển, Phát triển

239.  Bốn mươi năm ngân hàng Quảng Ninh : Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập ngành ngân hàng 6-5-1951 - 6-5-1991. - Quảng Ninh : [Knxb], 1991. - 24tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số hoạt động và trưởng thành của ngân hàng Quảng Ninh nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập ngành.

     Phân loại: ĐC401 / B454M

     Từ khoá: Ngân hàng, Địa chí, Quảng Ninh, Ngân hàng thương mại, Hoạt động

240.  Bước chuyển mới của ngành hải sản Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ty thuỷ sản, 1979. - 79tr. ; 24x32cm.

     Tóm tắt: Gồm những hình ảnh và bài viết của nhiều tác giả về sự phát triển và thành tựu của ngành hải sản Quảng Ninh.

     Phân loại: 333.277 / B557C

     Từ khoá: Hải sản, Quảng Ninh, Kinh tế hải sản, Địa chí, Thành tựu kinh tế

241.  Bước chuyển biến mới của ngành hải sản Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ty Thuỷ sản Quảng Ninh, 1979. - 79tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu thành tích và một số hình ảnh nổi bật về ngày hội truyền thống ngành hải sản Việt Nam lần thứ nhất tổ chức tại Quảng Ninh

     Phân loại: 639 / B557C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000410-411

     Từ khoá: Ngư nghiệp, Địa chí, Thuỷ sản, Hải sản, Quảng Ninh

242.  Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh : Hội thảo lần thứ 41. - H : Nông nghiệp, 2012. - 276tr. ; 30cm.

     Tên sách ngoài bìa: Hội thảo khoa học các trường Đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững kinh tế - Xã hội của tỉnh Quảng Ninh

     Tóm tắt: Giới thiệu các bài tham luận, nghiên cứu về ứng dụng khoa học kỹ thuật với sự phát triển bền vững kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 620.0071 / C101T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001784

     Từ khoá: Hội thảo khoa học, Khoa học kĩ thuật, Kinh tế, Xã hội, Quảng Ninh

243.  Cẩm nang thực hiện chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020. - Quảng Ninh : Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ban Dân tộc, 2017. - 239tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020. Một số nội dung chủ yếu của đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm nghèo, lập kế hoạch, thực hiện chương trình giám sát,...

     Phân loại: 338.90959729 / C120N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002331

     Từ khoá: Chương trình 135, Chính sách phát triển, Cẩm nang, Kinh tế, Địa chí, Quảng Ninh

244.  Cẩm nang thực hiện chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020. - Quảng Ninh : Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ban Dân tộc, 2017. - 218tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020. Một số nội dung chủ yếu của đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm nghèo, lập kế hoạch, thực hiện chương trình giám sát,...

     Phân loại: 338.90959729 / C120N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002330

     Từ khoá: Chương trình 135, Chính sách phát triển, Cẩm nang, Kinh tế, Địa chí, Quảng Ninh

245.  Doanh nghiệp, doanh nhân Quảng Ninh kết nối - hội nhập & phát triển. - H. : Nxb. Thông tấn xã Việt Nam, 2014. - 117tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Gồm những bài viết về sự phát triển của doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh Quảng Ninh trong thời kì hội nhập và phát triển kinh tế trong thời kì hiện nay

     Phân loại: 338.70959729 / D408N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001796-1798

     Từ khoá: Doanh nghiệp, Doanh nhân, Kinh tế, Địa chí, Quảng Ninh

246.  Địa lí địa phương tỉnh Quảng Ninh : Sách dùng trong trường THCS và THPT / Biên soạn: Nguyễn Minh Tân ch.b, Ngô Văn Quyền. - Tái bản lần 4. - H. : Giáo dục, 2015. - 48tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Nội dung: Khái quát vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư, sự phát triển kinh tế ...của tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 915.9729 / Đ301L

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.022358-22362

     Từ khoá: Địa lí, Kinh tế, Quảng Ninh

247.  Điều lệ Hội nghề cá tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : [Knxb], 2010. - 16tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những điều lệ hoạt động của Hội nghề cá Quảng Ninh

     Phân loại: 344.01 / Đ309L

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001636, DC.002340

                          Kho Mượn: M.035801-35802

     Từ khoá: Pháp luật, Điều lệ, Nuôi trồng thủy sản, Quảng Ninh

248.  Kinh tế - xã hội Quảng Ninh 1955 - 1991. - Quảng Ninh : Cục thống kê, 1992. - 64tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Cung cấp số liệu thống kê về địa lý tự nhiên, dân số, kinh tế, văn hóa,.... Quảng Ninh từ năm 1955 đến năm 1991

     Phân loại: 330.0959729 / K312T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000623

     Từ khoá: Số liệu thống kê, Kinh tế, Quảng Ninh, Xã hội, Địa chí

249.  Kỷ yếu cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ I, năm 2015. - Quảng Ninh : Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng, 2015. - 56tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt nội dung các sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ I, năm 2015

     Phân loại: 608.759729 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002379-2380

     Từ khoá: Cuộc thi sáng tạo, Khoa học, Thanh thiếu niên, Quảng Ninh

250.  Kỷ yếu hội thảo khoa học nội dung trưng bảy Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh / Hà Quang Long, Hoàng Quốc Thái, Phạm Quốc Dân.... - Quảng Ninh : Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, 2010. - 46tr. ; 29cm.

     Tóm tắt: Bàn về nội dung trưng bày Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 069.0959729 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001583

     Từ khoá: Bảo tàng, Trưng bày, Quảng Ninh, Kỉ yếu

251.  Kỷ yếu hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI năm 2016 - 2017. - Quảng Ninh : Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật, 2017. - 151tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các văn bản của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời giới thiệu các đề tài, giải pháp đạt giải tại cuộc thi sáng tạo kỹ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI (2016 - 2017)

     Phân loại: 600 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002377-2378

                          Kho Luân chuyển: LC.008207-8208

                          Kho Mượn: M.035817-35818

     Từ khoá: Kĩ thuật, Kỉ yếu, Địa chí, Quảng Ninh

252.  Kỷ yếu hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ V năm 2014 - 2015. - Quảng Ninh : Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật, 2015. - 147tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các đề tài, giải pháp đạt giải tại cuộc thi sáng tạo kỹ tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (2014 - 2015).

     Phân loại: 600 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002375-2376

     Từ khoá: Kĩ thuật, Kỉ yếu, Địa chí, Quảng Ninh

253.  Kỷ yếu phong trào thi đua "nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" tỉnh Quảng Ninh (1989 - 2009). - Quảng Ninh : Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, 2009. - 217tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1989 - 2009, điển hình hoạt động tổ chức thực hiện phong trào, một số điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và một số văn bản về chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua.

     Phân loại: 338.10959729 / K600Y

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002329

     Từ khoá: Nông dân, Kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp, Địa chí, Quảng Ninh

254.  Lịch sử phát triển thương mại và hoạt động công đoàn ngành thương mại Quảng Ninh (1951 - 2000). - Quảng Ninh : Sở thương mại tỉnh Quảng Ninh, 2001. - 272tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình phát triển và truyền thống ngành thương mại Quảng Ninh chặng đường 1951 - 2000.

     Phân loại: 381.0959729 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000926

     Từ khoá: Thương mại, Phát triển, Địa chí, Quảng Ninh, Lịch sử

255.  Lịch sử phát triển thương mại và hoạt động công đoàn ngành Thương mại Quảng Ninh 1951 - 2000. - Quảng Ninh : [Knxb], 2001. - 272tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi : Sở Thương mại. Công đoàn ngành Thương mại tỉnh Quảng Ninh

     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành ngành Thương mại Quảng Ninh (1951 - 200)

     Phân loại: ĐC47(92) / L312S

     Từ khoá: Lịch sử, Hoạt động, Phát triển, Thương mại, Ngành Thương mại, Công đoàn, 1951 - 2000, Quảng Ninh, Địa chí

256.  Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Ninh - 15 năm xây dựng và trưởng thành (1988 - 2003). - Quảng Ninh : [Knxb], 2003. - 47tr. ; 29cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về 15 năm xây dựng, trưởng thành của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Ninh

     Phân loại: 332.3 / NG121H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001393-1394

     Từ khoá: Kinh tế tài chính, Ngân hàng nông nghiệp, Quảng Ninh, Địa chí

257. Nguyễn Huế. Quảng Ninh vững bước trên đường hội nhập : Kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng tám và Quốc Khánh 2/9 / Nguyễn Huế // Quảng Ninh.- 2012.- Ngày 18 tháng 8- Tr.2 (JV1.003460)

     Tóm tắt: Những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh quảng Ninh đạt được trong quá trình hội nhập về các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,...

     Phân loại: 338.9597 / QU106N

     Từ khoá: Phát triển kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Quảng Ninh

258.  Quảng Ninh 2010. - Quảng Ninh : [Knxb], 1996. - 72tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tiềm năng triển vọng và phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, giáo dục... nhằm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước

     Phân loại: 915.9729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000502-503

     Từ khoá: Tiềm năng phát triển, Văn hóa, Xã hội, Địa chí, Quảng Ninh, Kinh tế

259.  Quảng Ninh tiềm năng triển vọng / Biên soạn: Hồng Hải, Lý Biên Cương, Nhị Giang, Việt Hà. - H. : Sự thật, 1991. - 191tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu địa lý, lịch sử, con người, văn hoá, truyền thống cách mạng, cảnh sắc thiên nhiên và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 915.9729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000330-331

     Từ khoá: Tiềm năng, Triển vọng, Phát triển, Kinh tế, Quảng Ninh, Xã hội, Địa chí

260.  Quảng Ninh kêu gọi hợp tác đầu tư. - H. : Viện nghiên cứu hợp tác KH - KT Châu Á - Thái Bình Dương, [Knxb]. - 100tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những thông tin về kinh tế, xã hội, du lịch,... của Quảng Ninh

     Phân loại: 915.9729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001204

     Từ khoá: Địa lí, Địa chí, Quảng Ninh

261.  Quảng Ninh 5 năm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội 1980 - 1985. - Quảng Ninh : Nxb. Quảng Ninh, 1986. - 255tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Cung cấp số liệu về phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, công nghiệp, nông nghiệp... của tỉnh Quảng Ninh từ năm 1980 - 1985

     Phân loại: 330.959729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000231

     Từ khoá: Thống kê, Số liệu thống kê, Niên giám thống kê, Kinh tế, Xã hội, Địa chí, Quảng Ninh

262.  Quảng Ninh trong sự nghiệp đổi mới / Hà Văn Phàn, Anh Sửu, Nguyễn Minh Châu,.... - Quảng Ninh : Sở văn hóa thông tin Quảng Ninh, 1991. - 96tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tiềm năng, triển vọng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh trong thời kì đổi mới

     Phân loại: 915.9729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000327-329

     Từ khoá: Tiềm năng, Kinh tế, Xã hội, Thời kì đổi mới, Địa chí, Triển vọng, Phát triển, Quảng Ninh

263.  Quảng Ninh trong sự nghiệp đổi mới : Thông tin Quảng Ninh chào mừng đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Sở Văn hóa, 1991. - 96tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp bài viết về sự nghiệp đổi mới của tỉnh Quảng Ninh trong lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá...

     Phân loại: 303.0959729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001356

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu, Đảng bộ, Quảng Ninh, Địa chí, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa

264.  Sổ tay tuyên truyền về hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật, 2015. - 120tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản của trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng ninh,...

     Phân loại: 600 / S450T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002385-2386

     Từ khoá: Quảng Ninh, Kĩ thuật, Tuyên truyền, Sáng tạo, Hội thi

265.  Tuyển tập các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2009 - 2010. - Quảng Ninh : Sở khoa học và công nghệ, 2011. - 253tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về khoa học và công nghệ Quảng Ninh và kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án cấp nhà nước, cấp tỉnh giai đoạn 2009 - 2010

     Phân loại: 600 / T527T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002370-2371

                          Kho Mượn: M.035816

     Từ khoá: Khoa học công nghệ, Dự án, Đề tài, Dự án, Địa chí, Quảng Ninh

266.  Tuyển tập các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2001 - 2005. - Quảng Ninh : Sở khoa học và công nghệ, 2007. - 328tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về khoa học và công nghệ Quảng Ninh và kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án cấp nhà nước, cấp tỉnh giai đoạn 2001 - 2005

     Phân loại: 600 / T527T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001389-1390

     Từ khoá: Khoa học công nghệ, Dự án, Đề tài, Dự án, Địa chí, Quảng Ninh

267. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ban vật giá chính phủ. Thế và lực Quảng Ninh trước thềm thế kỷ 21. - H. : Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Ban vật giá chính phủ, 2001. - 230tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về vị trí địa lí và  tiềm lực của Quảng Ninh trong phát triển kinh tế xã hội và một số mục tiêu phát triển của các ngành kinh tế trọng điểm như kinh tế biển, khai thác than, du lịch dịch vụ,...

     Phân loại: ĐC19 / TH250L

     Từ khoá: Kinh tế xã hội, Địa lí Quảng Ninh, Chiến lược phát triển

VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT

268. 30 năm hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh 1969 - 1999. - Quảng Ninh : Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh, 1999. - 132tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những thành tựu của tập thể và cá nhân hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh đạt được  trong 30 năm  từ 1969 đến 1999.

     Phân loại: 800 / B100M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000755-756

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tác phẩm, Hội văn học nghệ thuật, Địa chí, Quảng Ninh, Hoạt động

269. Ba mươi năm Hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh 1969 - 1999. - Quảng Ninh : [Knxb], 1999. - 132tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành và phát triển của Hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh, những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật trong thời gian qua

     Phân loại: ĐC85 / B100M

     Từ khoá: Lịch sử, Tác phẩm, Văn học, Hội văn học nghệ thuật, Địa chí, Quảng Ninh, Hoạt động

270.  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hoá tỉnh Quảng Ninh 1987 - 1992. - Quảng Ninh : Ban chỉ đạo nếp sống văn hoá, 1992. - 8tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tổng kết và biểu dương phong trào xây dựng gia đình văn hoá 5 năm (1987 - 1992) trong toàn tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: ĐC21 / B108C

     Từ khoá: Quảng Ninh, Báo cáo tổng kết, Phong trào thi đua, Gia đình văn hoá mới, Địa chí

271.  Ca dao - dân ca vùng biển Quảng Ninh / Vũ Thị Gái sưu tầm. - Quảng Ninh : Sở Văn hoá thông tin Quảng Ninh, 2007. - 284tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu ca dao, dân ca vùng biển Quảng Ninh theo các chủ đề: tình yêu biển, tình yêu nghề, lễ nghi, phong tục, tâm tình đôi lứa,..

     Phân loại: 398.80959729 / C100D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.026779

                          Kho Địa chí: DC.001426-1428

                          Kho Mượn: M.008200-8202

     Từ khoá: Ca dao, Dân ca, Địa chí, Quảng Ninh

272.  Ca dao - dân ca vùng biển Quảng Ninh / Vũ Thị Gái sưu tầm. - Quảng Ninh : Sở Văn hóa thông tin Quảng Ninh, 2007. - 284tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu ca dao, dân ca vùng biển Quảng Ninh theo các chủ đề: tình yêu biển, tình yêu nghề, lễ nghi, phong tục, tâm tình đôi lứa,..

     Phân loại: 398.80959729 / C100D

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.005914-5915

                          Kho Mượn: M.020783-20785

     Từ khoá: Văn học dân gian, Ca dao, Dân ca, Địa chí, Quảng Ninh

273.  Danh mục di sản văn hóa tỉnh Quảng Ninh : Lưu hành nội bộ. - Quảng Ninh : Sở Văn hóa và Thể thao, 2017. - 128tr. ; 28cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu danh mục các loại hình di sản văn hóa, lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 306.0959729 / D107M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002099-2100

     Từ khoá: Địa chí, Văn hóa, Di sản văn hóa, Danh lam thắng cảnh, Quảng Ninh

274.  Di tích và danh thắng Quảng Ninh / Biên soạn: Vũ Khánh Duyên, Phan Thuý Vân, Phạm Hải Yến ; Hoàng Giáp dịch. - Quảng Ninh : Ban quản lý Di tích thắng cảnh Quảng Ninh, 2002. - 20cm

     T.1.-2002.-284tr.

     Tóm tắt: Giới thiệu, khảo cứu hơn 500 di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá bao gồm các vấn đề về địa lý, lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo...

     Phân loại: 959.729 / D300T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001025-1026

     Từ khoá: Quảng Ninh, Di tích văn hoá, Danh lam thắng cảnh, Địa chí, Di tích lịch sử

275.  Di tích và danh thắng Quảng Ninh / Biên soạn: Vũ Khánh Duyên, Phan Thuý Vân, Phạm Hải Yến ; Hoàng Giáp dịch Hán Nôm. - Quảng Ninh : Ban quản lý Di tích thắng cảnh. - 20cm

     Tóm tắt: Giới thiệu, khảo cứu hơn 500 di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá bao gồm các vấn đề về địa lý, lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo...

     Phân loại: ĐC95 / D300T

     Từ khoá: Di tích lịch sử, Di tích văn hoá, Danh lam thắng cảnh, Địa chí, Quảng Ninh, Đình, Chùa, Miếu

276.  Di tích và danh thắng Quảng Ninh / Biên soạn: Vũ Khánh Duyên, Phan Thúy Vân, Phạm Hải Yến. - Quảng Ninh : Ban quản lý Di tích thắng cảnh Quảng Ninh, 2002. - 21cm.

     T.1: Di tích và danh thắng Quảng Ninh.- H.,2002.- tr.

277.  Di tích và danh thắng Quảng Ninh / Biên soạn: Vũ Khánh Duyên, Phan Thúy Vân, Phạm Hải Yến. - Quảng Ninh : Ban quản lý Di tích thắng cảnh Quảng Ninh, 2002. - 21cm.

          T.1.- 2002. - 284tr.

     Tóm tắt: Giới thiệu về địa lý, lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo,... của hơn 500 di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa

     Phân loại: 959.729 / D300T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.020882-20884

     Từ khoá: Lịch sử, TVQG, TVQG, TVQG, TVQG

278.  Di sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh / Biên soạn: Hoàng Giáp ch.b. Hoàng Văn Toàn, Hoàng Thị Bích Ngọc.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 3T ; 24cm.

     ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Sở Văn hóa và Thể thao

          T.1: Địa chí cổ - Thần tích, thần sắc.- 2020. - 966tr.

     Tóm tắt: Giới thiệu các mặt diên cách, diện tích, núi sông, con người, sản vật... của Quảng Ninh bằng chữ Hán Nôm có phiên âm, dịch nghĩa, chú thích về lịch sử, vùng đất, con người, văn hoá, thuần phong mỹ tục... của các địa phương trong tỉnh

     Phân loại: 959.729 / D300S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002536-2538

                          Kho Mượn: M.038049

                          Kho Tra cứu: TC.002486

     Từ khoá: Lịch sử, Địa chí, Thần tích, Thần sắc, Quảng Ninh

279.  Di sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh / Biên soạn: Hoàng Giáp ch.b. Hoàng Văn Toàn, Hoàng Thị Bích Ngọc.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 3T ; 24cm.

     ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Sở Văn hóa và Thể thao

          T.2: Địa bạ - Tục lệ hương ước.- 2020. - 1014tr.

     Tóm tắt: Giới thiệu về địa bạ, tục lệ hương ước tỉnh Quảng Ninh: thông tin số ruộng của từng xã và số thuế phải nộp cho quốc gia, những khoán lệ của từng xã

     Phân loại: 959.729 / D300S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002539-2541

                          Kho Mượn: M.038050

                          Kho Tra cứu: TC.002487

     Từ khoá: Lịch sử, Địa chí, Tục lệ, Hương ước, Quảng Ninh

280.  Di sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh / Biên soạn: Hoàng Giáp ch.b. Hoàng Văn Toàn, Hoàng Thị Bích Ngọc.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 3T ; 24cm.

     ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Sở Văn hóa và Thể thao

          T.3: Địa chí cổ - Thơ văn.- 2020. - 1098tr.

     Tóm tắt: Tổng quan về địa chí tỉnh Quảng Ninh được các vị quan trị ở Đông Triều ghi chép, mô tả non sông, ao đầm, ruộng đất, thổ sản phong tục tập quán; thơ văn bao gồm: văn bia, văn chương và những áng thơ văn của các đế vương...

     Phân loại: 959.729 / D300S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002542-2544

                          Kho Mượn: M.038051

                          Kho Tra cứu: TC.002488

     Từ khoá: Lịch sử, Địa chí, Văn bia, Câu đối, Thơ, Quảng Ninh

281.  Địa chí Quảng Ninh / Chủ biên: Nguyễn Hồng Phong, Vũ Khiêu. - H. : Thế giới, 2001. - 27cm.

     T.1.-2001.-710tr.

     Tóm tắt: Công trình khảo cứu tổng hợp về địa lí, lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Quảng Ninh từ thời sơ khai đến nay. T1. giới thiệu về địa lí, lịch sử Quảng Ninh

     Phân loại: 915.9729 / Đ301C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: CS.000330

     Từ khoá: Địa lí, Lịch sử, Chính trị, Kinh tế, Địa chí, Quảng Ninh, Văn hoá

282.  Điều lệ Hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Hội văn học nghệ thuật, 2003. - 39tr. ; 12cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến trách nhiệm, quyền hạn và hoạt động khi tham gia Hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 800 / Đ309L

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001346

     Từ khoá: Hội văn học nghệ thuật, Điều lệ, Địa chí, Quảng Ninh, Việt Nam

283.  Điều lệ Hội Văn nghệ dân gian Quảng Ninh : Tài liệu lưu hành nội bộ. - Quảng Ninh : Hội văn nghệ dân gian Quảng Ninh, 2008. - 25tr. ; 10cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn quyết định về việc phê duyệt Điều lệ hội dân gian Quảng Ninh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và điều lệ Hội văn nghệ dân gian Quảng Ninh khoá I (2008 - 2013)

     Phân loại: 398.2 / Đ309L

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001475-1477

     Từ khoá: Hội văn nghệ dân gian, Điều lệ, Địa chí, Quảng Ninh

284. Đỗ Phương Quỳnh. Quảng Ninh - Hạ Long miền đất hứa / Đỗ Phương Quỳnh. - H. : Thế giới, 1993. - 255tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu vị trí địa lí, đặc điểm dân cư, kinh tế, văn hóa, xã hội, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các khu vực hành chính; tiềm năng và triển vọng tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 915.9729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: CS.000012-13

                          Kho Địa chí: DC.000431

     Từ khoá: Địa lí, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Di tích, Danh lam thắng cảnh, Địa chí, Quảng Ninh

285.  Góp phần bảo tồn lễ hội dân gian vùng biển đảo Quảng Ninh / Ngô Trung Hòa sưu tầm & biên khảo. - H. : Hồng Đức, 2015. - 627tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các lễ hội văn hóa dân gian vùng biển đảo quảng ninh

     Phân loại: 394.2659729 / G434P

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001812-1813

                          Kho Mượn: M.036471

     Từ khoá: Văn hóa dân gian, Lễ hội, Địa chí, Quảng Ninh, Bảo tồn

286.  Hát đúm làng đảo Hà Nam - Quảng Yên - Quảng Ninh / Phạm Thanh Quyết sưu tầm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 267tr. ; 21cm.

     TSNB ghi: Hát đúm làng đảo Hà Nam - Thị xã Quảng Yên

     Tóm tắt: Giới thiệu những bài Hát Đúm ở Hà Nam - Yên Hưng - Quảng Ninh

     Phân loại: 398.0959729 / H110Đ

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002473-2474

                          Kho Luân chuyển: LC.010831, LC.011945-11949

     Từ khoá: Văn hóa dân gian, Hát đúm, Địa chí, Quảng Ninh

287.  Hát đúm vùng biển Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Sở văn hoá thông tin, 2006. - 19cm.

     T.1: Hát đúm vùng biển Quảng Ninh.- Quảng Ninh,Sở văn hoá thông tin,2006.- 151tr.

     Phân loại: H118D

288.  Hát đúm vùng biển Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Sở văn hoá thông tin, 2006. - 19cm.

          T.1.- 2006. - 151tr.

     Tóm tắt: Gồm một số bài viết của các tác giả về văn nghệ dân gian: Hát Đúm ở Quảng Ninh và lời của một số bài hát

     Phân loại: 398.0959729 / H110Đ

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001345

     Từ khoá: Văn hóa dân gian, Hát đúm, Việt Nam, Quảng Ninh, Địa chí

289.  Hát nhà tơ hát, múa cửa đình tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Trung Hà chủ biên. - Quảng Ninh : Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Quảng Ninh, 2012. - 319tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về văn hóa dân gian Quảng Ninh: Hát nhà tơ hát, múa cửa đình

     Phân loại: 398.0959729 / H110N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001810-1811

                          Kho Mượn: M.026238-26239

     Từ khoá: Văn hóa dân gian, Hát cổ truyền, Múa cổ truyền, Địa chí, Quảng Ninh

290.  Hội viên hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh, 2004. - 477tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Danh sách các nhà văn, nhà thơ của Hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh và những thành tích các tác giả đã đạt được

     Phân loại: 895.922092 / H452V

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001182-1183

     Từ khoá: Nhà thơ, Văn học, Hội viên, Nghệ thuật, Quảng Ninh, Địa chí, Nhà văn

291.  Kiềm miền Quảng Ninh pả dung : Tiếng hát người dao Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Sở Văn hóa thông tin, 1987. - 107tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số ca khúc được viết bằng tiếng Dao có lời dịch sang tiếng Việt

     Phân loại: 781.6200959729 / K304M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000117-118

     Từ khoá:Âm nhạc,Bài hát, Dân tộc thiểu số,Dân tộc Dao,Địa chí,Quảng Ninh

292.  14 gương mặt thơ Quảng Ninh chi Hội nhà văn Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh / Biên soạn: Mai Phương, Nguyễn Châu, Trần Nhuận Minh, Trần Tâm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2011. - 236tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92214 / M558B

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002461

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Thơ, Địa chí, Quảng Ninh

293.  101 món ăn dân gian ở Quảng Ninh / Nguyễn Quang Vinh sưu tầm. - H. : Văn hóa thông tin, 2011. - 42tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 101 món ăn dân gian nổi tiếng ở Quảng Ninh được chế biến từ cá, tôm, mực, sá sùng,...

     Phân loại: 394.10959729 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001572-1574

                          Kho Luân chuyển: LC.010381-10389

                          Kho Mượn: M.020690

     Từ khoá: Địa chí, Quảng Ninh, Món ăn, Thực phẩm

294. Nguyễn Đức Tý. Lễ hội Quảng Ninh / Nguyễn Đức Tý. - Quảng Ninh : Sở Văn hóa thông tin, 2006. - 149tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những lễ hội văn hóa tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 394.0959729 / L250H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.025927

                          Kho Mượn: M.005063

     Từ khoá: Văn hóa dân gian, Lễ hội, Di tích văn hóa, Quảng Ninh

295. Nguyễn Đức Tý. Lễ hội Quảng Ninh / Nguyễn Đức Tý. - Quảng Ninh : Sở Văn hóa thông tin, 2006. - 149tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những lễ hội văn hóa tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 394.0959729 / L250H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001220-1221

     Từ khoá: Văn hóa dân gian, Lễ hội, Di tích văn hóa, Quảng Ninh

296. Nguyễn Quang Vinh. Một số vấn đề người Dao Quảng Ninh / Nguyễn Quang Vinh. - H. : Văn hóa dân tộc, 1998. - 359tr. ; 19cm

     Tóm tắt: Quá trình hình thành, phát triển của người Dao ở Quảng Ninh ; điều kiện tự nhiên, ax hội, kinh tế đến những phong tục tập quán và truyền thống văn hóa của người Dao, vai trò người Dao trong chiến đấu, xây dựng, sản xuất vùng Đông Bắc tổ quốc

     Phân loại: 902.7(V125) / M458S

     Từ khoá: Dân tộc học, Dân tộc thiểu số, Dao - dân tộc, Quảng Ninh, Việt Nam

297. Nguyễn Quang Vinh. Một số vấn đề người Dao Quảng Ninh / Nguyễn Quang Vinh. - H. : Văn hóa dân tộc, 1998. - 359tr.

     Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển, phong tục tập quán người Dao ở nước ta và một số vấn đề cụ thể của người Dao Quảng Ninh

     Phân loại: 305.895978 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000418-419

     Từ khoá: Dân tộc học, Dân tộc thiểu số, Quảng Ninh, Dân tộc Dao, Địa chí

298. Nguyễn Quang Vinh. Văn hóa ẩm thực Quảng Ninh / Nguyễn Quang Vinh. - H. : Văn hóa thông tin, 2006. - 185tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu vị trí đặc điểm, đồng thời đề cập đến văn hóa ẩm thực và hướng dẫn cách chế biến một số món ăn đặc sản của vùng biển Quảng Ninh.

     Phân loại: 394.10959729 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001225

     Từ khoá: Văn hóa, Món ăn, Địa chí, Quảng Ninh

299. Nguyễn Quang Vinh. Văn hóa dân gian vùng biển Quảng Ninh : Khảo cứu, sưu tầm / Nguyễn Quang Vinh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2011. - 520tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Khái quát về địa lý, ngành nghề, phong tục tập quán, tôn giáo, văn hóa dân gian,... ở vùng biển Quảng Ninh

     Phân loại: 398.0959729 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010380

     Từ khoá: Văn hóa dân gian, Địa chí, Quảng Ninh

300. Nguyễn Quang Vinh. Văn hóa dân gian vùng biển Quảng Ninh : Khảo cứu, sưu tầm / Nguyễn Quang Vinh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2010. - 520tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Khái quát về địa lý, ngành nghề, phong tục tập quán, tôn giáo, văn hóa dân gian,... ở vùng biển Quảng Ninh

     Phân loại: 398.0959729 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001597-1598

                          Kho Mượn: M.029471-29472

     Từ khoá: Văn hóa dân gian, Địa chí, Quảng Ninh

301. Nguyễn Thị Phương Thảo. Văn hóa vùng biển đảo Quảng Ninh qua các lễ hội truyền thống : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Phương Thảo. - H. : Khoa học xã hội, 2016. - 291tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến vùng văn hóa biển đảo Quảng Ninh; mô tả các lễ hội truyền thống; đặc trưng cơ bản của lễ hội truyền thống vùng biển đảo Quảng Ninh thông qua việc so sánh với các vùng biển đảo khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ

     Phân loại: 398.095729 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001846-1848

                          Kho Luân chuyển: LC.005916

                          Kho Mượn: M.026615-26617

     Từ khoá: Văn hóa dân gian, Lễ hội, Địa chí, Quảng Ninh

302. Nguyễn Văn Anh. Quần thể lăng tẩm nhà Trần ở Đông Triều, Quảng Ninh / Nguyễn Văn Anh. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 132tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một cách khái quát về vị trí, tên gọi, lịch sử hình thành, cấu trúc mặt bằng của lăng tẩm các vua Trần tại An Sinh , Đông Triều, Quảng Ninh

     Phân loại: 959.729 / QU121T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002172-2174

                          Kho Luân chuyển: LC.010417

                          Kho Mượn: M.034717-34720

     Từ khoá: Quảng Ninh, Di tích lịch sử, Lăng tẩm, Nhà Trần, Đông Triều

303.  Nhà văn hiện đại Quảng Ninh - Tác phẩm chọn lọc / Triệu Nguyễn tuyển chọn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2006. - 1025tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và một số tác phẩm của 17 nhà văn, nhà thơ thành viên chi Hội nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh tính đến ngày 2/9/2006

     Phân loại: 895.92209 / NH100V

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001206

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Nhà văn, Nhà thơ, Tác phẩm, Quảng Ninh, Địa chí

304.  Những chiến công của dân quân tự vệ Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Cục chính trị quân khu Ty thông tin, 1966. - 36tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.922803 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000208-210

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Hồi kí, Kháng chiến chống Mỹ, Địa chí, Quảng Ninh

305.  Những điều nên biết khi đến Hạ Long - Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, 2000. - 44tr. ; 16cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về Hạ Long - Quảng Ninh, những tuyến đường đến Hạ Long bằng đường thuỷ, đường bộ và hệ thống khách sạn cũng như những điểm vui chơi giải trí và các món ăn đặc sản của Quảng Ninh.

     Phân loại: ĐC95 / NH556Đ

     Từ khoá: Danh lam thắng cảnh,Vịnh Hạ Long,Địa chí Quảng Ninh

     Từ khoá: Văn hóa, Lịch sử, Di tích, Địa chí, Quảng Ninh, Hạ Long

306.  Quảng Ninh đất và người / Nguyễn Hồng Quân chủ biên. - H. : Lao động xã hội, 2005. - 267tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lý, phong tục tập quán, di sản văn hoá, di sản thiên nhiên cùng qúa trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng NInh

     Phân loại: 915.9729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001165-1166

                          Kho Luân chuyển: LC.005912-5913

                          Kho Mượn: M.033731-33733

     Từ khoá: Lịch sử, Chính trị, Địa chí, Quảng Ninh, Xã hội, Văn hóa

307.  Phụ trương, giới thiệu thành viên thứ 13 câu lạc bộ thơ Lê Thánh Tông tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ, 2002. - 36tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.9221 / TH500T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001336-1337

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Thơ, Địa chí, Quảng Ninh, Việt Nam

308.  Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh : Về : Quản lý văn hóa nghệ thuật. Một số chế độ đối với những người hoạt động nghệ thuật và nâng cao chất lượng các đoàn văn công. Tổ chức và xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân mỏ. - Quảng Ninh : Sở Văn hóa thông tin, 1983. - 55tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Toàn văn các Quyết định về công tác quản lý văn hoá nghệ thuật, chế độ đối với những người hoạt động nghệ thuật và việc tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn văn công. Ngoài ra sách còn đề cập việc tổ chức, xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân mỏ

     Phân loại: 353.759729 / QU605Đ

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000194

     Từ khoá: Quản lý văn hoá, Chế độ tài chính, Địa chí, Quyết định, Văn bản pháp qui, Quảng Ninh

309.  Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin Quảng Ninh đến năm 2010. - Quảng Ninh : Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, 1998. - 34tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Những nhận xét đánh giá thành tích trong công tác văn hoá thông tin những năm qua và cơ chế, chính sách, đầu tư phát triển cho sự nghiệp văn hoá thông tin đến năm 2010

     Phân loại: 306.0959729 / QU600H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000906

     Từ khoá: Văn hóa, Địa chí, Quảng Ninh, Dự thảo, Thông tin, Phát triển

310.  Sân khấu Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Hội văn nghệ Quảng Ninh, 1974. - 156tr. ; 27cm.

     Phân loại: V224,792(V125) / S121K

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Việt Nam, Địa chí, Quảng Ninh, Nghệ thuật sân khấu, Kịch nói

311.  Sân khấu Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Hội văn nghệ Quảng Ninh, 1974. - 156tr. ; 27cm.

     Phân loại: V224,792(V125) / S121K

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Việt Nam, Địa chí, Quảng Ninh, Nghệ thuật sân khấu, Kịch nói

312.  Sân khấu Quảng Ninh / Xuân Trình, Hoàng Hồng, Phạm Chính,.... - Quảng Ninh : Sở văn hóa thông tin Quảng Ninh, 1989. - 203tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nghiên cứu về sân khấu, nghệ thuật sân khấu của các nhà quản lý, nghiên cứu nghệ thuật. Ngoài ra sách còn giới thiệu một số gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu của các đoàn nghệ thuật Quảng Ninh

     Phân loại: 792.0959729 / S121K

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000363

     Từ khoá: Sân khấu, Văn nghệ sĩ, Địa chí, Quảng Ninh, Nghệ thuật sân khấu, Diễn viên

313.  Tài liệu hội nghị đánh giá tình hình tổ chức hoạt động các trung tâm văn hoá thông tin - thể thao huyện - thị xã - tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : [Knxb], 2001. - 41tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tập hợp báo cáo đánh giá về tình hình hoạt động của các trung tâm văn hoá thông tin thể thao trong toàn tỉnh giai đoạn 1998 - 2001.

     Phân loại: ĐC6 / T103L

     Từ khoá: Văn hoá, Thông tin, Thể thao, Hội nghị, Hoạt động, 1998 - 2001, Địa chí, Quảng Ninh, Báo cáo, Đánh giá

314.  Tài liệu Hội nghị - đánh giá tình hình tổ chức - hoạt động các Trung tâm Văn hóa Thông tin - thể thao, huyện - thị xã - tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : [Knxb], 2001. - 41tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tập hợp báo cáo đánh giá về tình hình hoạt động của các trung tâm văn hoá thông tin thể thao trong toàn tỉnh giai đoạn 1998 - 2001.

     Phân loại: 306.40959729 / T103L

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000955

     Từ khoá: Văn hoá, Thông tin, Thể thao, Báo cáo, Địa chí, Quảng Ninh

315.  Thành tựu 5 năm qua và nhiệm vụ 5 năm tới của Hội Văn nghệ Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh, 2000. - 34tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động văn nghệ 5 năm qua của Hội văn nghệ Quảng Ninh, dề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới

     Phân loại: ĐC85 / TH107T

316.  Thành tựu 5 năm qua và nhiệm vụ 5 năm tới của Hội Văn nghệ Quảng Ninh : Báo cáo Đại hội văn nghệ Quảng Ninh trong Đại hội lần thứ IV Hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Hội văn học nghệ thuật, 2000. - 34tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động văn nghệ 5 năm qua của Hội văn nghệ Quảng Ninh, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới trong Đại hội lần thứ IV Hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh

     Phân loại: ĐC85 / TH107T

     Từ khoá: Địa chí, Quảng Ninh, Báo cáo, Hoạt động văn nghệ, Thành tựu, Hội văn nghệ, Phương hướng

317. Thi Sảnh. Quảng Ninh miền đất những trầm tích / Thi Sảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004. - 399tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Viết về những yếu tố tạo nên những giá trị về văn hoá của Hạ Long - Quảng Ninh

     Phân loại: 915.9729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001149

     Từ khoá: Danh lam thắng cảnh, Lễ hội, Văn hóa, Vịnh Hạ Long, Địa chí, Quảng Ninh

318. Thi Sảnh. Quảng Ninh / Thi Sảnh. - H. : Văn hóa, 1982. - 117tr. : Ảnh tư liệu ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu vị trí địa lý, các địa danh, những di tích văn hóa, di tích lịch sử, vịnh Hạ Long, tiềm năng và triển vọng phát triển kinh tế - xã hội, đất nước người dân Quảng Ninh

     Phân loại: 915.9729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.006787

                          Kho Địa chí: DC.000240-241

                          Kho Mượn: MC.008555

     Từ khoá: Địa lí, Lịch sử, Văn hóa, Địa chí, Quảng Ninh, Danh lam thắng cảnh, Di tích

319. Thi Sảnh. Quảng Ninh / Thi Sảnh. - H. : Văn hóa, 1982. - 117tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu vị trí địa lý, các địa danh, những di tích văn hoá, di tích lịch sử, vịnh Hạ Long ; Tiềm năng và triển vọng phát triển kinh tế - xã hội, du lịch tỉnh Quảng Ninh

     Phân loại: 915.9729 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.006236

     Từ khoá: Địa lí tự nhiên, Hạ Long, Danh lam thắng cảnh, Di tích văn hóa, Di tích lịch sử, Quảng Ninh, Thế giới, Địa chí

320. Thi Sảnh. Văn hoá nghệ thuật Quảng Ninh từ một góc nhìn / Thi Sảnh. - Sở văn hoá thông tin Quảng Ninh : [Knxb], 2001. - 306tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về các vấn đề : Vai trò của văn hoá, biểu trưng nghệ thuật vùng mỏ, văn hoá công nhân mỏ, vị trí của du lịch,...đồng thời giới thiệu một số bài thơ của tác giả.

     Phân loại: V25 / V115H

     Từ khoá: Văn hoá hiện đại, Quảng Ninh, Thơ, Thi Sảnh, Địa chí, Bài viết, Nghiên cứu, Văn hoá

321. Thi Sảnh. Văn hóa nghệ thuật Quảng Ninh từ một góc nhìn / Thi Sảnh. - Quảng Ninh : Sở văn hóa thông tin tỉnh Quảng Ninh, 2001. - 307tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về các vấn đề : Vai trò của văn hoá, biểu trưng của nghệ thuật vùng mỏ, văn hoá, văn hoá công nhân mỏ, vị trí của du lịch văn hoá...đồng thời giới thiệu một số bài thơ của tác giả.

     Phân loại: 306.0959729 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000927-928

                          Kho Luân chuyển: LC.011989

                          Kho Mượn: MC.015845-15846

     Từ khoá: Thi Sảnh, Quảng Ninh, Thơ, Địa chí, Văn hóa, Bài viết, Nghiên cứu

322. Thi Sảnh. Văn hoá nghệ thuật Quảng Ninh từ một góc nhìn / Thi Sảnh. - Quảng Ninh : Sở văn hoá thông tin, 2001. - 307tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài nghiên cứu về vai trò của văn hoá, những đặc trưng của văn hoá nghệ thuật vùng mỏ, văn hoá giai cấp công nhân mỏ, vị trí của du lịch văn hoá... đồng thời giới thiệu một số bài thơ mới sáng tác của tác giả.

     Phân loại: ĐC6 / N115H

     Từ khoá: Văn hoá, Nghệ thuật, Thơ, Bài viết, Địa chí, Nghiên cứu, Văn hoá hiện đại, Quảng Ninh

323. Thơ Quảng Ninh: Chọn lọc 1960 - 1969 / Khiếu Quang Bảo, Lý Biên Cương, Võ Bá Cường,.... - Quảng Ninh : Hội văn nghệ, 1970. - 194tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.9221 / TH460Q

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000108-109

                          Kho Mượn: MC.009289

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Thơ, Địa chí, Quảng Ninh

324. Thơ Quảng Ninh 1969 - 1989 / Tuyển chọn: Hoàng Thuận, Lý Biên Cương, Thanh Đạm,.... - Quảng Ninh : Lao động Hội văn nghệ Quảng Ninh, 1989. - 126tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.9221 / TH460Q

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000285

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Thơ, Địa chí, Quảng Ninh

325. Thơ Quảng Ninh 1990 - 2000 : Thơ / Tuyển chọn: Nguyễn Châu, Yên Đức, Triệu Nguyễn, Như Mai. - Quảng Ninh : Hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh, 2001. - 174tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.9221 / TH460Q

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000824

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Thơ, Địa chí, Quảng Ninh, 1990 - 2000

326. Thơ Quảng Ninh 1990 - 2000 : Thơ / Nguyễn Minh Châu, Yên Đức, Triệu Nguyễn, Như Mai. - Quảng Ninh : Hội văn học nghệ thuật, 2001. - 174tr. ; 19cm.

     Phân loại: ĐC87 / TH460Q

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Địa chí Quảng Ninh, 1990 – 2000

327. Thơ Quảng Ninh - Hải Phòng - Hải Hưng / Tuyển chọn: Hoàng Thuận, Lý Biên Cương, Thanh Đạm,.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 1991. - 101tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.9221 / TH460Q

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000307

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Thơ, Địa chí, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Hưng

328. Tiếng hát người Dao Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Sở Văn hóa thông tin, 1984. - 75tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm một số ca khúc được viết bằng tiếng Dao có dịch sang lời Việt

     Phân loại: 781.6200959729 / T306H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000119-120, DC.000193

     Từ khoá: Âm nhạc, Bài hát, Dân tộc thiểu số, Dân tộc Dao, Địa chí, Quảng Ninh

329. Trần Quốc Hùng. Phong tục và nghi lễ vòng đời người Sán Dìu ở Quảng Ninh / Trần Quốc Hùng. - H. : Thế giới, 2015. - 222tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Khái quát về người Sán Dìu ở Quảng Ninh; phong tục nghi lễ vòng đời truyền thống; xu hướng biến đổi phong tục và nghi lễ vòng đời của người Sán Dìu

     Phân loại: 392.0959729 / PH431T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001808-1809

                          Kho Mượn: M.026244-26246

     Từ khoá: Phong tục, Nghi lễ, Người Sán Dìu, Quảng Ninh

330. Truyền thống phụ nữ Quảng Ninh (1955 - 2000). - Quảng Ninh : Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Ninh, 2001. - 171tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những cống hiến to lớn của chị em phụ nữ tỉnh nhà trong sự nghiệp xây dựng CNXH, đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ tổ quốc trong vòng 45 năm qua.

     Phân loại: 305.406 / TR527T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000943-944

     Từ khoá: Phụ nữ, Truyền thống, Địa chí, Quảng Ninh

331. Tuyển tập 40 năm thơ Quảng Ninh 1963 - 2003 : Thơ. - Tái bản. - Quảng Ninh : Hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, 2003. - 667tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tuyển tập gồm 362 bài thơ và 2 đoạn trích trường ca của 148 tác giả đang ở và đã từng sống và làm việc tại Quảng Ninh

     Phân loại: 895.9221 / T527T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001083-1084

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Thơ, Địa chí, Quảng Ninh

332. Tuyển tập các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về Quảng Ninh nhân kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh: (30/10/1963 - 30/10/2013). - H. : Lao động, 2014. - 255tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922 / T527T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001739-1741

                          Kho Mượn: M.022416-22418

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Kí, Thơ, Âm nhạc, Nghệ thuật, Địa chí, Quảng Ninh

333. Tuổi trẻ Quảng Ninh : Tập văn thơ. - Quảng Ninh : Tỉnh đoàn thanh niên lao động Quảng Ninh, 1968. - 19cm.

     T.1.-1968.-103tr.

     Phân loại: 895.922334 / T515T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000123

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Địa chí, Quảng Ninh

334. Tuổi trẻ Quảng Ninh : Tập văn thơ. - Quảng Ninh : Tỉnh đoàn thanh niên lao động Quảng Ninh, 1969. - 19cm.

     T.2.-1969.-82tr.

     Phân loại: 895.922334 / T515T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000124, DC.000192

     Từ khoá: Quảng Ninh, Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Địa chí

335. Tuổi trẻ Quảng Ninh : Tập văn thơ. - Quảng Ninh : Tỉnh đoàn thanh niên lao động Quảng Ninh, 1969. - 19cm.

     T.3.-1969.-82tr.

     Phân loại: 895.922334 / T515T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000125

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Địa chí, Quảng Ninh

336. Văn hoá thông tin Quảng Ninh : Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành văn hoá thông tin 2-9-1945 - 2-9-1995. - Quảng Ninh : Sở văn hoá thông tin, 1995. - 71tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những hình ảnh nổi bật của ngành văn hoá thông tin trong suốt 50 năm qua (1945 - 1995)

     Phân loại: ĐC79 / V115H

     Từ khoá: Lịch sử, Ngành, Văn hoá, thông tin, Địa chí, Quảng Ninh

337. Văn hóa Hạ Long trên vùng đất Quảng Ninh / Trần Trọng Hà chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 139tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội của văn hóa Hạ Long, lịch sử phát hiện và nghiên cứu văn hóa Hạ Long, các địa điẻm văn hóa và những đặc trưng cơ bản của văn hóa Hạ Long.

     Phân loại: 959.729 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001733-1735

                          Kho Mượn: M.022412-22413

338. Vũ Phong Cầm. Quảng Ninh đất ấm tình người : Bút ký và phóng sự / Vũ Phong Cầm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2016. - 591tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922803 / QU106N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002023-2024

                          Kho Luân chuyển: LC.006117-6118, LC.010695

                          Kho Mượn: M.033734-33735

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Bút kí, Phóng sự, Việt Nam, Địa chí

339. Vũ Thảo Ngọc. Văn hóa dân gian công nhân mỏ Quảng Ninh : Nghiên cứu - Sưu tầm / Vũ Thảo Ngọc. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 226tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Khái quát chính về văn hóa dân công nhân mỏ Quảng Ninh, những tiếp biến văn hóa dân gian trực tiếp và gián tiếp, văn hóa dân gian của cư dân vùng mỏ qua phong tục tập quán, tín ngưỡng, tri thức dân gian và nghệ thuật dân gian, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian vùng mỏ.

     Phân loại: 398.0959729 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002446-2447

                          Kho Luân chuyển: LC.010333-10335

     Từ khoá: Văn hóa dân gian, Công nhân mỏ, Địa chí, Quảng Ninh

Thư viện tỉnh Quảng Ninh
Tin khác
TIN MỚI
Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng