TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH

Thư mục Quảng Ninh qua báo chí Trung ương 7+8/2020

Quảng Ninh nằm ở địa đầu đông bắc Việt Nam, là tỉnh miền núi, trung du của vùng duyên hải Bắc Bộ với hơn 80% đất đai là đồi núi. Trong đó, có hơn hai nghìn hòn đảo nổi trên mặt biển, là vùng đất lịch sử lâu đời. Ở khu vực Vịnh Hạ Long đã khảo cổ được di chỉ của người tiền sử từ 3000 - 1500 năm TCN. Là một trọng điểm kinh tế, một đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc đồng thời là một trong bốn trung tâm du lịch lớn của Việt Nam với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO công nhận về giá trị thẩm mĩ và địa chất địa mạo.

Con người và xã hội Quảng Ninh là nơi hội tụ, giao thoa, sự thống nhất trong đa dạng của nền văn minh sông Hồng, có truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Vùng Mỏ với “di sản” tinh thần vô giá “kỷ luật và đồng tâm”. Đây là điều kiện thuận lợi xây dựng khối đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Để cập nhật thông tin mới nhất về chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế…tỉnh Quảng Ninh, Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Thư mục: “Quảng Ninh qua báo chí Trung ương” tháng 7+8/2020. 

CHÍNH TRỊ

1, http://www.baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202008/quang-ninh-cung-ca-nuoc-xay-dung-va-bao-ve-nen-doc-lap-dan-toc-2497107/

Quảng Ninh cùng cả nước xây dựng và bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách mạng tháng Tám năm 1945 diễn ra hầu như không đổ máu và nhanh chóng giành thắng lợi trên phạm vi toàn quốc. Phát huy truyền thống Cách mạng tháng Tám và thực hiện mong muốn của Bác Hồ, Quảng Ninh đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, cùng cả nước xây dựng và bảo vệ nền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày 9/11/1946, Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (Hiến pháp 1946) đã hiến định những tư tưởng cơ bản của nhà nước mới - nhà nước độc lập, tự chủ, dân chủ cộng hòa. Cho tới nay, sau Hiến pháp 1946 đã có Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013, mỗi bản hiến pháp được ban hành, về thực chất không phải là Hiến pháp hoàn toàn mới mà chỉ là Hiến pháp sửa đổi, sửa đổi cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Mỗi bản Hiến pháp đều có sứ mệnh lịch sử, nhiệm vụ riêng cho mỗi thời kỳ.

Trong điều kiện đổi mới hiện nay, Nhà nước ta càng khẳng định rõ ở Điều 2 Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Tất cả những điều này vẫn dựa trên nguyên tắc hiến định của Hiến pháp 1946, ở nước ta mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân.

Sau hơn 30 năm đổi mới, việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng như: Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân có bước phát triển. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của bộ máy nhà nước được xác định rõ hơn và có những bước tiến trong hoạt động. Vai trò của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước, trong quản lý xã hội ngày càng được đề cao. Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước được xác định rõ hơn và trong tổ chức thực hiện đã có những bước tiến nhất định. Các nghị quyết của Đảng đã từng bước làm rõ những phương hướng cơ bản mối quan hệ lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trên các lĩnh vực.

Để Nhà nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh, quản lý, điều hành đất nước hiệu lực, hiệu quả, trước hết cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Gắn kết chặt chẽ bản chất giai cấp của Nhà nước với tính dân tộc, tính nhân dân, thể hiện sâu sắc ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bởi lợi ích căn bản của giai cấp công nhân, của dân tộc và của nhân dân là thống nhất. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, như Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đề ra. Xây dựng Nhà nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sâu sát dân, bảo đảm trên thực tế mọi quyền lực thuộc về nhân dân. 

Tiếp tục phát huy tinh thần thắng lợi Cách mạng tháng 8, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là nền tảng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Từ một tỉnh nghèo phải đối mặt với bao khó khăn, thách thức, còn lệ thuộc vào sự trợ giúp của Trung ương, đến năm 2004, Quảng Ninh vươn lên thành địa phương tự cân đối và nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có số thu nội địa cao nhất cả nước; liên tục ở vị trí thứ 5, thứ 6 từ năm 2011 đến nay. Năm 2019 đạt 46.173 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 34.702 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP từ năm 2016 đến nay luôn đạt trên 10%/năm (trong đó, năm 2019 đạt 12,01% cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây), GDP bình quân đầu người năm 2019 đạt 6.135 USD/ người/năm (gấp hơn hai lần so với cả nước). Thế và lực của tỉnh Quảng Ninh sau 35 năm đổi mới, nhất là trong những năm gần đây càng khẳng định rõ vai trò là một trong những cực tăng trưởng của miền Bắc. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát huy sức mạnh tổng hợp phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020. 

Ngày nay, Quảng Ninh được bạn bè trong và ngoài nước biết đến không chỉ là trung tâm sản xuất công nghiệp, khai thác sản xuất, chế biến, kinh doanh than, nhiệt điện như trước đây mà là một trong những trung tâm du lịch quốc tế. Năm 2019, tỉnh đã thu hút hơn 14 triệu lượt khách, trong đó có 5,75 triệu lượt khách quốc tế, gắn kết phát triển du lịch dịch vụ với kinh tế biển; là tỉnh duy nhất trong cả nước có 4 thành phố và tỷ lệ dân số đô thị đến nay đạt 64%, chỉ đứng sau các thành phố trực thuộc Trung ương. Là tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo, đột phá, đi đầu với những mô hình mới đột phá thành công trong cải cách hành chính mà khâu đột phá là Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị toàn tỉnh, tinh giản biên chế nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; kiên trì thực hiện phương châm "lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư", thúc đẩy mô hình đối tác công - tư huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại với nhiều công trình trọng điểm được đưa vào hoạt động như: Cầu Bạch Đằng, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Hàng loạt các khu du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn mang đẳng cấp quốc tế, như: Công viên Đại Dương; Khu nghỉ dưỡng biển cao cấp Vinpearl Ha Long Bay Resort; Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC tại Hạ Long; Khu du lịch quốc tế Tuần Châu... hiện hữu trên vùng đất được ví như “Việt Nam thu nhỏ”. Diện mạo đô thị thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại đã mở ra những thời cơ và vận hội mới không chỉ cho Quảng Ninh mà cho cả vùng và đất nước.

Hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở được củng cố, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mô hình nhất thể hóa chức danh; hợp nhất một số cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp; cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp tỉnh; chủ động đề xuất Đề án và được Ban Bí thư đồng ý chủ trương về thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh. Đặc biệt, Quảng Ninh hiện là địa phương duy nhất trong nước đề xuất và triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện khuyến khích (sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long)…

Không chỉ tiên phong, đổi mới trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Ninh còn có những chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GRDP, tăng thu ngân sách. Trong 5 năm gần đây, Quảng Ninh luôn nằm trong danh sách 5 địa phương nộp ngân sách đứng đầu cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong suốt 2 thập kỷ qua luôn đạt trên 10%/năm. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 6.135 USD/người/năm, gấp hơn 2 lần so với mức bình quân chung cả nước. Quảng Ninh đã vươn lên dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (Par Index).

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền được nâng lên rõ rệt; phương pháp, lề lối làm việc được cải tiến. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao; dân chủ được mở rộng; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, phát huy. Công tác cải cách tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm được đẩy mạnh.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội ổn định, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, nhất là trên tuyến biên giới, biển đảo. Quan hệ, hợp tác quốc tế được mở rộng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị ổn định, hợp tác phát triển.

Những thành tựu và kết quả đạt được đó là rất to lớn, có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng; đã củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Năm 2020 có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Trước những diễn biến phức tạp và tính chất nguy hiểm của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại Trung Quốc, trong đó, tỉnh cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, xác định công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp do Trung ương, tỉnh đề ra.

Hai là, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Ba là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Duy trì đà tăng trưởng cao, ổn định; chú trọng nhiều hơn nữa đến yếu tố bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển bền vững và chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh".

Tiếp tục đi sâu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai minh bạch, hấp dẫn, tạo thuận lợi nhất cho khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp mới; huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, thu hút tối đa nguồn vốn bên ngoài.

Bốn là, quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo và trong vùng đồng bào dân tộc, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách vùng miền. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo tồn và phát huy bền vững Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; Phát triển nguồn nhân lực đồng bộ cả về số lượng và chất lượng, thu hút trọng dụng nhân tài vào khu vực công. Chú trọng chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, hoàn thành xây dựng và phát huy hiệu quả của thành phố thông minh, chính quyền điện tử và từng bước xây dựng chính quyền số.

Năm là, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế của tỉnh. Giữ vững khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - bảo vệ môi trường gắn với củng cố, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Xử lý hài hòa các vấn đề dân tộc, tôn giáo nảy sinh trên địa bàn gắn với xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

Phát huy truyền thống Cách mạng tháng Tám và thực hiện mong muốn của Bác Hồ “phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”, Quảng Ninh đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ mang tính đột phá trong sự nghiệp đổi mới quê hương; chung tay cùng cả nước xây dựng và bảo vệ nền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc, tiến lên theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

2, http://www.baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202008/ngay-148-quang-ninh-ket-noi-voi-trung-tam-thong-tin-chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-2495488/

Ngày 14/8, Quảng Ninh kết nối với Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ

Sáng 11/8, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo chương trình, nội dung chuẩn bị kết nối Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh với Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 14/8/2020, Văn phòng Chính phủ sẽ tổ chức ra mắt Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đây là hạ tầng số thông minh phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tại lễ ra mắt, Trung tâm này sẽ thực hiện tương tác với một số địa phương, trong đó có kết nối trực tuyến đến điểm cầu Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm Điều hành TP Móng Cái. Dự kiến trong thời gian 15 phút tương tác, tỉnh Quảng Ninh sẽ báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17 của Chính phủ về phát triển Chính phủ Điện tử, tình hình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và TP Móng Cái đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, đường truyền tín hiệu kết nối thông suốt giữa Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các điểm cầu Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh, Trung tâm Điều hành TP Móng Cái, không để xảy ra việc ngắt kết nối, đứng hình trong quá trình tương tác trực tuyến. Đặc biệt khi lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo TP Móng Cái thực hiện tương tác, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, các màn hình tại Trung tâm điều hành thông minh phải hiển thị chính xác, logic các thông tin, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản, dịch vụ công, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh theo đúng từng nội dung báo cáo. Riêng TP Móng Cái phải hiển thị hình ảnh từ các camera giám sát tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh rà soát, cập nhật các số liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội mới nhất của tỉnh để phục vụ báo cáo tại lễ ra mắt Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3, http://www.baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202007/cong-dien-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-quang-ninh-2493419/

Công điện tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 11/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện văn bản số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch ngày 27/7/2020; trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh COVID-19, với mục tiêu kiên định giữ vững những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, đồng thời duy trì ổn định xã hội, phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong môi trường an toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện, yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tại Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác; Tuyệt đối không để xảy ra làn sóng thứ hai lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn, kiên quyết không để bị động, bất ngờ khi có những tình huống phức tạp nảy sinh; Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản số 5030/UBND-DL1 ngày 24/7/2020, văn bản số 5060/UBND-DL1 ngày 26/7/2020.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức lại hoạt động của tổ công tác của các thôn, bản, khu phố; bố trí mỗi thôn khu có từ 01 đến 02 tổ công tác đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và hiệu quả trong triển khai phòng chống dịch COVID-19.

Tổ công tác có trách nhiệm kiểm soát di biến động nhân khẩu trên địa bàn, nhất là người nước ngoài, người từ các tỉnh, thành, địa phương khác về tạm trú, thuê nhà, thuê khách sạn; có cơ chế kiểm tra, giám sát y tế tất cả các công dân vào địa bàn; cập nhật thông tin vào tờ khai y tế tất cả nhân khẩu trên địa bàn, kịp thời phát hiện thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế những trường hợp có nghi ngờ (nhất là những trường hợp đã tiếp xúc với người từ nước ngoài về, người đến từ/đi qua các địa phương có ca bệnh COVID-19 tại cộng đồng kể từ ngày 1/7/2020); chủ động phát hiện các trường hợp có nguy cơ bị lây nhiễm và yêu cầu các trường hợp này tự theo dõi tình hình sức khỏe, tự cách ly trong thời gian 14 ngày tại nhà; trong trường hợp có dấu hiệu bất thường (ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực...) phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi, khuyến khích và hoan nghênh người dân thuộc các trường hợp trên chủ động liên lạc, thông báo với các cơ quan chức năng địa phương hoặc cơ sở y tế để được hỗ trợ, giúp đỡ.

3. Công an Tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương tổng hợp, cập nhật danh sách toàn bộ những người đến từ/đi qua các địa phương được công bố có ca bệnh mắc COVID-19 (kể từ ngày 1/7/2020) hiện đang có mặt trên địa bàn tỉnh để áp dụng các biện pháp giám sát y tế theo quy định.

4. Công an Tỉnh, Sở Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ, nắm chắc tình hình khách lưu trú trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú; triển khai việc khai báo y tế và lưu thông tin liên lạc toàn bộ khách tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

5. Các cơ quan, công sở, cơ sở kinh doanh, các khu vực tập trung đông người thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, Uông Bí, Sở Y tế, Sở Du lịch và các đơn vị có liên quan triển khai lại việc lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt từ xa tại: Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu, Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, Công viên Sun World, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử và các khu vực tập trung đông người khác.

- Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái duy trì lực lượng kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào thành phố Móng Cái tại km15 để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

6. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách công cộng thực hiện việc vệ sinh xe, trang bị đầy đủ nước sát khuẩn; yêu cầu tất cả người điều khiển phương tiện, tiếp viên, người phục vụ và hành khách phải luôn đeo khẩu trang đúng cách trong khu vực bến xe, bến tàu và trên phương tiện vận tải hành khách; lập danh sách hành khách; yêu cầu hành khách khai báo y tế điện tử tại nhà, chỉ khai báo y tế giấy khi không thực hiện được khai báo điện tử (không áp dụng đối với taxi và xe buýt).

7. Giao Sở Y tế khẩn trương triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

- Chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát, củng cố lại hệ thống cơ sở sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch; triển khai hoạt động các phòng xét nghiệm Sars-Cov-2 tại các bệnh viện lớn trên địa bàn (Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, Bệnh viện Sản nhi, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Bí) để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm.

- Thực hiện nghiêm việc phân luồng khám bệnh tất cả các trường hợp có dấu hiệu về bệnh đường hô hấp: Sốt, ho, khó thở... phải được thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định (đặc biệt việc giám sát xét nghiệm COVID-19; Quản lý giám sát và hạn chế tối đa người nhà người bệnh thăm nuôi, đảm bảo thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế.

- Có kế hoạch đảm bảo các vị trí chuyên môn trong phòng chống dịch, sử dụng nhân lực đảm bảo hợp lý, hiệu quả; luôn sẵn sàng trong các tình huống cách ly điều trị COVID-19.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, sở Du lịch và các đơn vị có liên quan thực hiện xem xét xét nghiệm những người đến từ/đi qua các địa phương có ca bệnh COVID-19 tại cộng đồng; trường hợp cần thiết thì phải thực hiện cách ly y tế ngay.

- Phối hợp với sở Tài chính, Công thương và các đơn vị có liên quan chuẩn bị đủ vật tư, trang thiết bị y tế đảm bảo cho công tác phòng chống dịch.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, UBND các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu và các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt quản lý toàn tuyến biên giới, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp xuất nhập cảnh không được kiểm soát theo quy định; kịp thời phát hiện các trường hợp nhập xuất cảnh trái phép di chuyển từ nơi khác đến; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin từ cộng đồng dân cư để kiểm soát toàn bộ các trường hợp người trở về, hoặc có tiếp xúc gần với các trường hợp từ các vùng có dịch; thực hiện tốt việc quản lý thuyền viên đến các cảng, bến trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác đón người từ nước ngoài về nước, thực hiện nghiêm quy trình cách ly, tuyệt đối không để sơ xuất lây lan ra cộng đồng và lực lượng làm nhiệm vụ phục vụ công tác cách ly.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng Bluezone, Ncovi trên điện thoại thông minh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế để được hỗ trợ, thông tin cảnh báo về dịch bệnh.

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh tiếp tục việc thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch để người dân yên tâm nhưng không lơ là, mất cảnh giác; xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang trong dư luận.

12. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị chỉ đạo, thông tin để người dân, doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội bình thường nhằm ổn định, phát triển tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới.

- Quá trình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo hiệu quả nhưng không được gây cản trở các hoạt động kinh tế, xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động của nhân dân và du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung phòng chống dịch.

4, http://www.baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202007/thu-tuong-chinh-phu-phe-chuan-ket-qua-bau-bo-sung-chuc-vu-pho-chu-tich-ubnd-tinh-quang-ninh-2492201/

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 1042/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, chiều 8/7/2020, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đạt 61/64 phiếu, đạt 95,31% số đại biểu có mặt, đạt 91,04% tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1976, quê quán Hải Dương, là thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân ngành xã hội học, cử nhân luật, có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm thông tin; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoành Bồ; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoành Bồ; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh.

5, https://vov.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-thuong-truc-truong-hoa-binh-lam-viec-voi-tinh-quang-ninh-1090084.vov

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Ninh tập trung hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Chiều nay (31/8), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh, tập trung vào công tác giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong giai đoạn cuối năm.

Trước tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19, Quảng Ninh vẫn đạt tăng trưởng kinh tế ở mức 5,7%, khá cao so với mặt bằng chung của cả nước. Từ đầu năm đến nay, tỉnh thu ngân sách hơn 32.000 tỷ đồng, đạt 67% dự toán, tổng mức bán lẻ hàng hóa và kim ngạch xuất nhập khẩu đều tăng so với cùng kỳ.

Trong đầu tư công, nhờ triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết thu hồi hoặc dừng triển khai, điều chuyển nguồn vốn không hiệu quả để bố trí cho các dự án trọng điểm khác nên đến hết tháng 8, Quảng Ninh đã giải ngân gần 8.000 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch vốn địa phương giao và gần 99% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, vượt xa cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020, Quảng Ninh quyết tâm giữ vững chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách Nhà nước đạt trên 48.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhận định, đây là thách thức lớn trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp du lịch, dịch vụ đang gặp khó khăn nghiêm trọng.

"Với Quảng Ninh hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ rất khó khăn, nhất là kinh doanh trong lĩnh vực tàu thuyền, khách sạn. Nếu không có chính sách hỗ trợ cho những doanh nghiệp này thì khả năng phá sản là rất cao. Chính vì thế nên hiện nay Quảng Ninh đang bàn thảo để ban hành những chính sách mạnh mẽ hơn, cố gắng hỗ trợ cho doanh nghiệp từ nay đến cuối năm", ông Thắng cho biết.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực của Quảng Ninh, đặc biệt trong việc huy động các nguồn lực, tạo đột phá về hạ tầng giao thông, cải cách hành chính, trở thành hình mẫu cho các địa phương khác trong cả nước.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, Phó Thủ tướng lưu ý Quảng Ninh cần có những biện pháp thích hợp, tập trung cho các nhiệm vụ và dự án trọng điểm, sẵn sàng tăng tốc phát triển kinh tế, kích cầu du lịch ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Công tác phòng dịch không được chủ quan nhưng cũng không "ngăn sông cấm chợ", đặc biệt kiểm soát các nguy cơ từ xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm.

Về những kiến nghị của Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị đẩy nhanh tiến độ trình Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, bố trí điều chỉnh vốn ODA cấp cho Quảng Ninh để triển khai các dự án cần thiết...

"Đề nghị Quảng Ninh tập trung đẩy nhanh giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020. Ngay chính trên địa bàn, dự án nào khó khăn không giải ngân được thì điều chuyển sang các dự án trọng điểm khác. Các đồng chí cố gắng trong phạm vi điều kiện của mình, có thể từ các nguồn vốn huy động của tỉnh để tiếp tục đầu tư", Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói./.

6, https://vov.vn/chinh-tri/dang/quang-ninh-dh-dang-cap-tren-co-so-can-dich-som-hon-1-thang-so-voi-quy-dinh-1078108.vov

Quảng Ninh: ĐH Đảng cấp trên cơ sở "cán đích" sớm hơn 1 tháng so với quy định

Đáng chú ý, 19/20 Đảng bộ cấp trên cơ sở của Quảng Ninh (trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh) đều tiến hành bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội.

Tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn thành Đại hội tại các Đảng bộ cấp trên cơ sở, sớm hơn 1 tháng so với quy định của Trung ương. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tiến hành bài bản, đặc biệt trong việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, các Đại hội cấp trên cơ sở đều đã phát huy tinh thần dân chủ, sôi nổi, kỷ cương, thống nhất. 

19/20 Đảng bộ cấp trên cơ sở bầu trực tiếp Bí thư

Ngày 25/7, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng tại 20/20 Đảng bộ cấp trên cơ cở. Trong đó, nhân sự bầu tại Đại hội đều đảm bảo số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định. Đáng chú ý, 19/20 Đảng bộ cấp trên cơ sở của Quảng Ninh (trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh) đều tiến hành bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội, bao gồm cả 2 Đảng bộ lực lượng vũ trang là Biên phòng và Công an.

Cầm lá phiếu trực tiếp lựa chọn ra người đứng đầu, tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, đại biểu Ngô Thị Minh (Đảng bộ huyện Bình Liêu) và Trần Xuân Nhữ (Đảng bộ TP Cẩm Phả) khẳng định, đây là chủ trương hết sức đúng đắn.

Đại biểu Ngô Thị Minh cho rằng, việc bầu Bí thư huyện ủy trực tiếp tại Đại hội thể hiện tính dân chủ trực tiếp đến từng Đảng viên dự Đại hội, nêu cao trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc lựa chọn Bí thư huyện ủy có năng lực, trách nhiệm và tín nhiệm cao.

Đại biểu Trần Xuân Nhữ cho rằng, đây là chủ trương rất đúng đắn, phù hợp với lòng dân và mở rộng dân chủ, vai trò giám sát của người dân trong việc chọn những nhân sự chủ chốt. Cán bộ nào trúng cử làm Bí thư cũng sẽ rất tự tin, vững vàng bước vào nhiệm kỳ mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

Kết quả, tất cả Đại hội cấp trên cơ sở tiến hành bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội đều nhận được số phiếu bầu cao, trong đó có nhiều nơi đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% như TP Móng Cái, TP Hạ Long, huyện Ba Chẽ, các Đảng bộ Than Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thành công của các Đại hội cấp trên cơ sở là kết quả của công tác chuẩn bị toàn diện, kỹ lưỡng xuyên suốt từ quá trình tổ chức Đại hội các chi bộ đến Đảng bộ cơ sở. Hết tháng 5, Quảng Ninh đã hoàn thành tổ chức Đại hội cấp cơ sở, 100% tiến hành bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy. Trước đó, địa phương cũng đã thực hiện bầu trưởng thôn, bản, khu phố trong cùng 1 ngày và hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với mô hình “Dân tin, Đảng cử”. 100% trưởng thôn, bản, khu phố được bầu làm Bí thư chi bộ.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và điều kiện cụ thể tại địa phương trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, các Đảng bộ cấp trên cơ sở tại Quảng Ninh đã xây dựng các văn kiện bám sát yêu cầu, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ nhân dân, tạo không khí dân chủ, kỷ cương. Các báo cáo chính trị được đánh giá thể hiện tầm nhìn, sự đoàn kết, nhìn nhận toàn diện kết quả của nhiệm kỳ vừa qua, thẳng thắn đưa hạn chế, tồn tại và phương hướng nhiệm kỳ tới phù hợp với đặc thù từng Đảng bộ, từ đô thị, nông thôn đến miền núi, hải đảo. Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo xây dựng chương trình mẫu, thành lập các tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc công tác chuẩn bị sát sao.

Chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự

Đặc biệt, công tác nhân sự được các Đảng bộ tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành các bước theo quy trình chặt chẽ, công khai, dân chủ. Như tại thành phố Hạ Long, sau khi sáp nhập Đảng bộ huyện Hoành Bồ trở thành Đảng bộ có quy mô lớn nhất tỉnh với trên 22.000 đảng viên, 98 chi, Đảng bộ trực thuộc. Đảng bộ TP Hạ Long đã tập trung rà soát, nhận xét, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời thực hiện việc sắp xếp, luân chuyển, bố trí, chuẩn bị trước một bước về nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới.

Ông Nguyễn Hoàng Quý, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chánh Thanh tra TP Hạ Long cho biết, thành phố đã thực hiện thẩm tra, xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nguồn nhân sự được giới thiệu bầu cử cấp ủy; tập trung kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình các tổ chức đảng và giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, bảo đảm tính khách quan.

Đặc biệt, trong giải quyết khiếu nại tố cáo, tất cả các đơn thư, ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân đều phải được lắng nghe, tiếp thu một cách nghiêm túc. Kể cả những đơn thư có danh, mạo danh, kể cả những thông tin trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đều coi đó là luồng thông tin quan trọng, nếu liên quan đến cán bộ, Đảng viên cần xem xét giải quyết thì phải chủ động lắng nghe, nắm bắt và giải quyết thấu đáo.

Sau thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025, ông Vũ Văn Diện nhìn nhận, công tác đánh giá, sử dụng cán bộ phải được xem xét thận trọng, kết hợp với những đánh giá, nhận xét của nhân dân để đào tạo và sử dụng, vừa đáp ứng nhu cầu ổn định trước mắt, vừa đảm bảo tính kế thừa, phát triển lâu dài vững chắc.

Để tạo sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân hướng tới Đại hội, ông Vũ Văn Diện nêu kinh nghiệm: "Trước hết phải bám sát vào chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, trên cơ sở đó cụ thể hóa, đi sát với thực tiễn cơ sở để chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn. Thứ 2 là không quá tập trung vào tổ chức Đại hội một cách hình thức mà không chú ý đến những vấn đề xã hội, vướng mắc của người dân cần giải quyết hàng ngày. Thực tế chúng tôi đã giải quyết những vấn đề như vậy. Qua đó có thể nói rằng, nếu như mọi vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội được giải quyết kịp thời, nhân dân phấn khởi thì đương nhiên Đảng viên là đại diện của nhân dân, mang tiếng nói của nhân dân, mang chung niềm vui đó thì vào Đại hội chắc chắn sẽ thành công".

Hoàn thành Đại hội cấp trên cơ sở sớm hơn 1 tháng so với quy định của Trung ương, các Đảng bộ trực thuộc của Quảng Ninh tiếp tục tập trung xây dựng chương trình, quy chế làm việc, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến khó lường, Tỉnh ủy Quảng Ninh đang chỉ đạo tập trung tăng cường thực hiện mục tiêu kép, tạo không khí thi đua sôi nổi, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 tới, là một trong những Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước./.

7, http://baochinhphu.vn/thoi-su/quang-ninh-di-dau-ca-nuoc-ve-trien-khai-thanh-pho-thong-minh-chinh-quyen-dien-tu-chinh-quyen-so/405770.vgp

Quảng Ninh đi đầu cả nước về triển khai thành phố thông minh, chính quyền điện tử, chính quyền số

Đây là chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 31/8.

Định hướng phát triển “một tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá”

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, định hướng phát triển của tỉnh giai đoạn 2020-2025 là dựa vào nguồn lực bên trong làm quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh là mục đích; lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi, tăng năng suất lao động làm định hướng; lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, sáng tạo và ứng dụng KHCN làm động lực; lấy phát triển văn hóa, xây dựng văn minh sinh thái, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường làm trọng điểm.

Bên cạnh đó, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo hướng bền vững dựa vào 3 trụ cột: Thiên nhiên, con người, văn hóa với xu thế hòa bình, hợp tác và hội nhập với cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0; kiên trì không gian phát triển “một tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá”. Theo đó, “tâm” là thành phố Hạ Long, “hai tuyến” là tuyến phía tây và tuyến phía đông, “đa chiều” là phối hợp liên cấp quốc gia và quốc tế, “hai mũi đột phá” là khu kinh tế Vân Đồn và Móng Cái.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, hiệu lực của quản lý Nhà nước, tăng cường đoàn kết và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, phát huy dân chủ và kỷ cương, khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự cường vươn lên của người dân trong tỉnh.

Thu nhập bình quân đầu người gấp 2 lần cả nước

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Quảng Ninh về những kết quả toàn diện trong phát triển KT-XH thời gian qua. Trong bối cảnh tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, những kết quả quan trọng này đã góp phần tạo nền tảng vững chắc cho phục hồi và phát triển cho Quảng Ninh nói riêng, cả nước nói chung.

Cụ thể, đến nay có 15/17 chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm tăng 10,7%, cao hơn bình quân chung cả nước. Thu ngân sách nội địa luôn nằm trong nhóm các địa phương có số thu cao nhất cả nước có đóng góp về Trung ương (tổng thu NSNN tăng 29,6% so với giai đoạn 2011-2015, trong đó, thu nội địa tăng 94%); tỉ lệ đô thị hóa đạt trên 65,5%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Năm 2020, GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước.

Quảng Ninh là tỉnh tiên phong trong cả nước huy động nguồn lực đầu tư theo hình thức hợp tác công-tư (PPP), tạo đột phá phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại (đã thực hiện 44 dự án với tổng số vốn 47.000 tỷ đồng, trong đó, vốn tư nhân chiếm đến 90%). Các dự án hạ tầng giao thông được tỉnh tập trung phát triển và có hiệu quả cao. Do đó, cần tổng kết và có bài học tốt cho các địa phương khác.

Chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”

Dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Cơ bản chấm dứt tình trạng khai thác, vận chuyển và chế biến kinh doanh than trái phép; thực hiện lộ trình đóng cửa các mỏ cát, đá, sét theo quy hoạch; chú trọng bảo vệ môi trường Vịnh, môi trường ngành than; di dời cơ sở ô nhiễm; tập trung đầu tư xử lý nước thải công nghiệp và đô thị.

Quảng Ninh cũng là địa phương đi đầu cả nước về triển khai thành phố thông minh, chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong 3 năm liên tiếp (2017-2019), chỉ số PCI và chỉ số CCHC (PAR Index) đứng đầu cả nước; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) luôn đứng trong nhóm dẫn đầu và đứng thứ nhất năm 2019. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) từ vị trí 62 năm 2016 đã vươn lên đứng thứ 3 năm 2019.

Bảo đảm an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả tích cực: Chi cho ASXH năm sau cao hơn năm trước, bình quân tăng 14,9%/năm (năm 2019 tăng 24,4% so với năm 2018). Tỉ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 0,36%. Hết năm 2020, tỉ lệ lao động qua đào tạo dự kiến đạt 85% thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tỉ lệ bác sĩ, tỉ lệ giường bệnh/vạn dân đều cao hơn nhiều so với mức bình quân cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều bất lợi về thời tiết, tác động tiêu cực của dịch bệnh, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 5,7% là mức tăng trưởng cao trong cả nước. 8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu tăng 5,2% cùng kỳ; thu ngân sách đạt 67% dự toán năm (thu XNK đạt 80% dự toán).

“Quyết tâm của tỉnh thu ngân sách năm 2020 đạt 48.000 tỷ đồng, điều này có ý nghĩa quan trọng cho phát triển KT-XH của tỉnh nói riêng và góp phần cho cả nước nói chung. Kết quả 5 năm (2015-2020) và 8 tháng đầu năm 2020 rất ấn tượng, Quảng Ninh ngày nay đã có bóng dáng của một thành phố hiện đại, là tiền đề để phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá.

Về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các doanh nghiệp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm, hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng; hoãn, chậm nộp các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất... Giải quyết nhanh chóng các TTHC về đất đai, đầu tư, xây dựng; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết về hạ tầng, nguồn nhân lực để đón đầu làn sóng chuyển dịch vốn đầu tư sau đại dịch COVID-19. Phối hợp với các cơ quan chức năng để phổ biến các chính sách về hàng hóa XNK, XNC để các doanh nghiệp biết, chủ động thực hiện, tránh thiệt hại và giải quyết các vướng mắc trong thông quan hàng hóa.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt khá, chống buôn lậu được tăng cường

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, theo số vốn Thủ tướng Chính phủ giao (8.075,682 tỷ) thì Quảng Ninh thuộc nhóm các địa phương có tỉ lệ giải ngân cao nhất cả nước 98,73% (vượt xa cùng kỳ năm 2019 chỉ đạt 39%). Trong đó, giải ngân vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu đạt tỉ lệ khá cao 79,94%, là một trong số ít các địa phương dẫn đầu cả nước (cả nước là 40,59%).

Còn theo số thực tế địa phương giao lại 16.180,873 tỷ đồng (số cân đối ngân sách địa phương giao cao hơn gấp 2 lần số Thủ tướng Chính phủ giao) thì tỉ lệ giải ngân của Quảng Ninh đạt 49,27% (bình quân cả nước đạt 49,11%).

Đối với nguồn vốn ODA, đến ngày 26/8/2020, giải ngân mới đạt 19,1% do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên không huy động được nhân lực để thi công; nhiều thiết bị nhập khẩu vận chuyển về chậm; vướng mắc về Hiệp định vay vốn...

Về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm soát tuyến biên giới để ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trong 8 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 2.600 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm 23,31 tỷ đồng. Xử lý hình sự 30 vụ với 34 đối tượng.

Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu các mặt hàng thuốc lá ngoại, rượu ngoại vẫn có nguy cơ xảy ra rất cao, trong nội địa, vẫn tồn tại những mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng. Hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, bến bãi tự phát vẫn diễn ra tại một số nơi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng chỉ ra những tồn tại, yếu kém mà tỉnh Quảng Ninh cần sớm khắc phục. Đó là, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và điều kiện nguồn lực của tỉnh. Một số dự án, công trình trọng điểm tiến độ triển khai còn chậm. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 chưa đạt kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án động lực gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các dự án (vướng mắc về thủ tục đất đai, môi trường, nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai thi công).

Công tác phối hợp giữa hải quan, biên phòng, cảnh sát biển và quản lý thị trường hiệu quả chưa cao, còn để xảy ra tình trạng vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020

Về phương hướng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

Một là, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm bắt thời cơ, chung sức, đồng lòng vượt qua thách thức, khắc phục những tồn tại, tháo gỡ ”điểm nghẽn” cản trở quá trình phát triển, khơi thông nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển nhanh, bền vững, khẳng định được vai trò là một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là tiền đề đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2020 và 5 năm tiếp theo, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hạn chế thấp nhất tác động đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Hai là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; triển khai hiệu quả Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ba là, tập trung điều tra, triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, kinh doanh hàng giả; truy cứu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi nhập khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam, thuốc lá, rượu ngoại tái xuất thẩm lậu, quay vòng vào nội địa. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

“Xác lập các chuyên án đấu tranh với các băng nhóm tội phạm, tập trung vào địa bàn trọng điểm, tuyến trọng yếu để phục vụ cho đấu tranh chống buôn lậu, tội phạm, có sự kết nối và sử dụng hệ thống camera để phục vụ công tác quản lý Nhà nước và đấu tranh phòng chống tội phạm, lưu ý đến yếu tố bảo mật”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Bốn là, ưu tiên, đẩy mạnh phát triển kinh tế khu vực biên giới, tạo việc làm cho người dân, giúp người dân có cuộc sống ổn định để không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Phát động phong trào quần chúng nhân dân phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến các cơ quan có thẩm quyền; có biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân cung cấp thông tin. Tăng cường hợp tác quốc tế đặc biệt hợp tác nước láng giềng trên cơ sở đoàn kết, hữu nghị để nắm bắt tình hình, chia sẻ thông tin và phối hợp lực lượng đấu tranh chống buôn lậu.

Năm là, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình không để bị động, bất ngờ trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự tại địa phương, nhất là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, phức tạp từ cơ sở, không để phát sinh khiếu kiện đông người và hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, không để khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương, chăm lo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý chặt chẽ đối tượng, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

Sáu là, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020. Thực hiện việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, bảo đảm công khai, minh bạch, bảo đảm nhà thầu có năng lực triển khai thực hiện dự án, đồng thời tích cực giám sát, kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư công. Tránh tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư, lãng phí nguồn lực.

Theo đó, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, trường hợp giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền; xử lý các chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Kiên quyết điều chuyển nguồn vốn đầu tư công từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng hoàn thành, giải ngân cao, nhu cầu vốn lớn mà khi hoàn thành có tác động lan tỏa đối với phát triển kinh tế-xã hội.

Chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020; hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án quy mô lớn, quan trọng; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định.

Bảy là, người đứng đầu chính quyền các cấp chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn năm 2020, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Không kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các năm 2016, 2017, 2018 sang năm 2020 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6054/VPCP-KTTH ngày 24/7/2020.

Đối với một số kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao các bộ, ngành nghiên cứu, tiếp thu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ninh có điều kiện phát triển nhanh và bền vững.

8, http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202008/quan-triet-trien-khai-nghi-quyet-so-23-nqtu-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-2497674/

Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng 28/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 5/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia"; Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 4/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới". Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 5/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”. Mục tiêu được nhấn mạnh là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tăng cường, mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống mọi mặt của nhân dân.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 4/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác lãnh đạo Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ triệt phá thông tin giả, sai sự thật xấu độc trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh".   

Hội nghị cũng tiến hành tổng kết Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Qua 10 năm thực hiện tại Quảng Ninh cho thấy, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực; tạo được cơ chế phối hợp thực hiện đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Các ngành đoàn thể, địa phương xây dựng được nhiều mô hình điển hình trong đấu tranh phòng chống tội phạm ở các địa bàn trọng điểm. Các lực lượng chức năng đã chủ động mở những đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm: Tội phạm có tổ chức, gây án nghiêm trọng; tội phạm tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; tội phạm công nghệ cao; tội phạm mua bán người; tội phạm ma tuý v.v..  Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, phát động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm.

Qua đó đã kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm trên địa bàn; góp phần xây dựng động lực, phát triển rộng rãi phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, tạo môi trường lành mạnh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc và bình yên của nhân dân. 

Những kết quả này của tỉnh Quảng Ninh trong triển khai Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị đã được đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời khẳng định, đây là chứng minh cho sự vững mạnh của hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc của tỉnh. Cả 3 mục đich đặt ra theo Chỉ thị, Quảng Ninh đều đã thực hiện tốt, đó là kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tạo môi trường lành mạnh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc và bình yên của Nhân dân.

Thời gian tới, Quảng Ninh cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị, nhất là ở cấp cơ sở, trong đó chú trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống tội phạm của các cấp, các ngành gắn với việc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong nắm, đánh giá tình hình để triển khai kịp thời các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chăn tội phạm. Đồng thời, đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn xã hội, tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, ma túy, sử dụng vũ khí nóng, “tín dụng đen”, công nghệ cao; tội phạm trên không gian mạng, vi phạm Luật an ninh mạng. 

Trước mắt cần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 26 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

9, http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202007/dai-hoi-chau-ngoan-bac-ho-tinh-quang-ninh-lan-thu-xxvii-2493182/

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXVII

Ngày 25/7, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XXVII và Lễ tuyên dương học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV - 2020. Dự Đại hội có các đồng chí: Vi Thị Ngọc Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XXVII biểu dương và tôn vinh 163 thiếu niên, nhi đồng đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, rèn luyện và thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Quảng Ninh thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, đại diện cho hơn 200 nghìn đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.

Những năm qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2020 đã bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng Đội Trung ương và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Ninh. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử được triển khai hiệu quả gắn với các dịp kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, của tổ chức Đoàn, Đội tạo không khí thi đua sôi nổi trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

Nhiều phong trào, hoạt động được triển khai sâu rộng, ghi dấu ấn riêng trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh, như: Hội thi “Họa my vàng tỉnh Quảng Ninh”; phong trào “Nhà em treo ảnh Bác Hồ”; "sân chơi Hùng biện Tiếng Anh, Tin học trẻ"; các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng tỉnh Quảng Ninh xanh - sạch - đẹp, vệ sinh môi trường”, Cuộc thi trực tuyến "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"...

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vi Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương các phòng trào thi đua có hiệu quả của thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh. Các đội viên, những công dân nhỏ tuổi xuất sắc có mặt tại đại hội là minh chứng sinh động nhất cho kết quả phấn đấu, rèn luyện của thiếu nhi Quảng Ninh. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh dành nhiều tình cảm, nhiều sự quan tâm hơn nữa cho thanh niên, cho thiếu niên nhi đồng để có thể đào tạo được một đội ngũ những công dân trẻ vừa hồng vừa chuyên.

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ là hoạt động ý nghĩa Chào mừng kỷ niệm 79 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời là dịp để các đội viên, thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh cùng nhau thi đua giành nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện, kết thành những bông hoa rực rỡ kính dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu.

10, http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202008/hoi-dong-ly-luan-trung-uong-lam-viec-voi-tinh-quang-ninh-2494989/

Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Ngày 7/8, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn về xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Hội đồng lý luận Trung ương đã chọn Quảng Ninh là địa phương để nghiên cứu trong quá trình xây dựng Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí khẳng định: Trên cơ sở kế thừa, phát huy thành tựu chung của hơn 30 năm đổi mới, tiếp nối được đà tăng trưởng, phát triển và sáng tạo của nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh Quảng Ninh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách, vận dụng hợp lý các quy luật khách quan; cụ thể hóa một cách bài bản, khoa học trong khuôn khổ pháp luật với nhiều mô hình mới, cách làm hay; đạt được thành tựu nổi bật, quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; phát huy tốt vai trò là một trong những cực tăng trưởng kinh tế của phía Bắc.

Đề xuất xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Quảng Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; đã xuất phát từ thực tiễn để đổi mới tư duy, nhận thức; tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Qua đó, giúp hạn chế những sai lầm có thể gặp phải, không ngừng bổ sung, hoàn thiện những khuyết thiếu, gia tăng hàm lượng khoa học, cơ sở thực tiễn trong các quyết sách của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh.

Theo đó liên quan đến nội dung này, Quảng Ninh đề xuất 8 nội dung cơ bản. Cụ thể là những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả đầu tư công, kiên trì thực hiện phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại bảo đảm liên thông, tổng thể, trọng tâm ưu tiên là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng biển .

Cùng với đó là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời quan tâm  xây dựng con người Quảng Ninh hướng đến chân - thiện - mỹ; thực hiện hiệu quả tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống toàn diện của nhân dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Đồng chí cũng nhấn mạnh đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đồng thời, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy, xây dựng chính quyền liêm chính và phục vụ; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần làm trong sạch môi trường đầu tư, môi trường chính trị và xã hội. Chủ động xây dựng Quảng Ninh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng - an ninh; đồng thời là phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao những đề xuất của tỉnh Quảng Ninh; đặc biệt, không chỉ triển khai thực hiện trong thực tiễn, tỉnh cũng đã có những đúc kết thành những kinh nghiệm, bài học trong quá trình phát triển, nhất là tư duy phát triển liên tục đổi mới trên cơ sở thực tế của tỉnh. Đây là vấn đề rất khó, đòi hỏi phải có khát vọng, tầm nhìn thực sự đột phá, sáng tạo mà không phải địa phương nào cũng có thể thực hiện được. Trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã làm rõ thêm những câu hỏi của thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Thay mặt đoàn công tác, PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cảm ơn tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị kế hoạch buổi làm việc nghiêm túc, có hiệu quả. Đồng chí cho biết, Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan nghiên cứu, tham mưu về cơ chế, chính sách cho Trung ương Đảng. Chuyến làm việc lần này của Đoàn nhằm mục đích tìm hiểu về chương trình nghiên cứu lý luận chính trị của tỉnh Quảng Ninh. Qua thực tiễn nghiên cứu, cho thấy, Đảng bộ tỉnh đã quán triệt và vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng, tích cực tổng kết thực tiễn và đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, đề ra được những chủ trương, chính sách phù hợp với sự phát triển của tỉnh; từng bước hình thành lý luận mới có nét riêng của Quảng Ninh, góp phần vào xây dựng hệ thống lý luận của Đảng… Do đó, từ thực tiễn của tỉnh sẽ giúp Hội đồng làm dày thêm những nghiên cứu của mình, phục vụ việc tham mưu về cơ chế, chính sách cho Trung ương.

Về một số đề xuất của tỉnh trong Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đồng chí khẳng định đây là những vấn đề lý luận được đúc rút từ thực tiễn phát triển của địa phương nên có giá trị tham khảo, nghiên cứu rất lớn trong giai đoạn hiện nay. Những mô hình, định hướng mà tỉnh Quảng Ninh đã và đang làm không chỉ có ý nghĩa trong quá trình phát triển của tỉnh mà còn đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới hệ thống chính trị, hoàn thiện thể chế của cả quốc gia. Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ phối hợp, đồng hành với tỉnh Quảng Ninh trong quá trình đổi mới phát triển. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Đoàn công tác, đồng chí khẳng định Quảng Ninh sẽ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng như phương hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

 

XÃ HỘI

11, http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202008/quang-ninh-huong-toi-nen-hanh-chinh-khong-giay-to-2496837/

Quảng Ninh hướng tới nền hành chính không giấy tờ

Những năm qua, Quảng Ninh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng tới nền hành chính không giấy tờ.

Tại Phòng Văn thư của Sở NN&PTNT, giờ không còn những bộ hồ sơ xếp cao chờ xử lý như trước, thay vào đó, văn bản được truyền thông qua hệ thống mạng tới các phòng chức năng của Sở trong vòng từ 1-2 phút. Chị Đỗ Thị Kim Thanh, chuyên viên Văn phòng, Sở NN&PTTNT, chia sẻ: "Từ khi sử dụng hộp thư điện tử, tôi chỉ cần vài thao tác trên máy tính để xử lý các công văn. Tôi không còn phải in ấn giấy tờ, đi lại nhiều để báo cáo, không phải chờ lãnh đạo đi họp hay đi công tác rồi mới về ký và phát hành văn bản như trước. Với hệ thống quản lý văn bản điện tử, tôi có thể trình lãnh đạo ký bất cứ thời điểm nào, lãnh đạo ký qua chữ ký số rất thuận tiện, nhờ đó công việc không bị gián đoạn".

Thời gian qua, các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đẩy mạnh sử dụng hệ thống quản lý văn bản để chuyển công văn, giấy tờ qua mạng. Đến nay, phần mềm quản lý văn bản đã được triển khai tại 100% sở, ban, ngành, các địa phương cấp huyện, cấp xã trong tỉnh. Trên 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các đơn vị được trao đổi dưới dạng điện tử, trên môi trường mạng, trong đó trên 95% sử dụng chữ ký số. Đến hết năm 2019, Quảng Ninh đã có trên 7 triệu văn bản được trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số qua mạng. Ước tính, sau hơn 5 năm áp dụng chính quyền điện tử, người dân và doanh nghiệp trong tỉnh đã giảm hơn 45% thời gian làm TTHC, tiết kiệm 70 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh trao đổi văn bản điện tử, thời gian qua Quảng Ninh đã đột phá trong cải cách TTHC. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các TTHC, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tập trung của tỉnh đã được xây dựng và cung cấp cho người dân, doanh nghiệp chính thức từ ngày 1/7/2016. Đến nay, số TTHC cung cấp dịch công mức độ 3 và 4 đạt trên 80%. Qua đó giúp minh bạch hóa quá trình giải quyết TTHC của cơ quan quản lý nhà nước, cho phép người dân tham gia giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan nhà nước.

Anh Đặng Quốc Cường, Trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long (TP Hạ Long), chia sẻ: "Từ khi tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chúng tôi ngồi bất cứ đâu có mạng internet là có thể gửi được hồ sơ qua mạng, hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi...".

Đặc biệt, cuối năm 2019 Cổng dịch vụ công quốc gia chính thức khai trương, trong đó tỉnh Quảng Ninh vinh dự là một trong 3 địa phương toàn quốc được lựa chọn thí điểm tiếp nhận và giải quyết các TTHC cho các tổ chức, công dân thông qua cổng trực tuyến này. Cổng dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và người dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh.

Đến nay 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã đã được cấp chứng thư số để sử dụng; 100% văn bản đều được chứng thực chữ ký số trước khi phát hành trên môi trường mạng. Quảng Ninh đang từng bước triển khai xây dựng chính quyền số, xây dựng thành phố thông minh, CNTT được ứng dụng để tăng cường minh bạch, chịu trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cải thiện và nâng cao tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, chất lượng, hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội.

Mỗi năm, tỉnh Quảng Ninh tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí hành chính nhờ áp dụng chữ ký số, trao đổi văn bản điện tử. Sự chuyển động tích cực từ các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh là tiền đề để Quảng Ninh thực hiện thành công chính quyền không giấy tờ, chính quyền số thời gian tới.

12, https://vov.vn/cong-nghe/quang-ninh-dung-thu-3-toan-quoc-ve-so-luong-nguoi-su-dung-bluezone-1087047.vov

Quảng Ninh đứng thứ 3 toàn quốc về số lượng người sử dụng Bluezone

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tại Quảng Ninh đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và vận động cán bộ, người dân cài đặt Bluezone, nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của ứng dụng này trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 23/8, trên địa bàn tỉnh đã có gần 397.660 lượt cài đặt Bluezone (đạt tỉ lệ 32,34% Bluezoner có số điện thoại/số smart phone), đứng thứ 3 toàn quốc (sau Đà Nẵng và Quảng Trị). Trong đó, thành phố Hạ Long dẫn đầu tỉnh về số lượng người sử dụng Bluezone, với hơn 124.400 người đã cài đặt, chiếm 38,55% dân số thành phố.

Để ứng dụng Bluezone phát huy hết hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng này để cùng chung tay ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19 hiệu quả hơn. Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng với VNPT Quảng Ninh phát động chiến dịch “10 ngày đêm cùng áo xanh thắng nhanh Covid-19”, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI.

Các đội thanh niên xung kích “đi từng ngõ, gõ từng nhà” trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình cài đặt và sử dụng ứng dụng; lập điểm hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone tại các khu vực tập trung đông người như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, bến tàu, bến xe, công viên./.

13, https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/quang-ninh-se-to-chuc-khai-giang-nam-hoc-moi-voi-tinh-than-gon-nhe-post211944.gd

Quảng Ninh sẽ tổ chức khai giảng năm học mới với tinh thần gọn nhẹ

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã xây dựng 2 phương án tổ chức học tập cho học sinh trong năm học 2020-2021.

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thời gian tựu trường sớm nhất trên địa bàn là ngày 3/9/2020; thời gian khai giảng trong toàn tỉnh thống nhất vào 7 giờ 30 phút ngày 5/9/2020.

Tất cả các cấp học bắt đầu học từ ngày 7/9 và kết thúc học kỳ 1 từ ngày 26/12/2020 đến ngày 9/1/2021, tùy các cấp học và loại hình đào tạo.

Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh khi bước vào năm học mới trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, các cơ sở giáo dục thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài trường học, thu gom rác thải hằng ngày;

Phối hợp với ngành y tế địa phương phun khử khuẩn và lau sạch những vị trí học sinh thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, bàn ghế, dụng cụ, thiết bị dạy học.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, như máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang để phục vụ phòng, chống dịch...

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, sở đang xây dựng 2 phương án tổ chức học tập cho học sinh trong năm học 2020-2021.

Cụ thể, trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát thì hoạt động dạy và học sẽ tiến hành bình thường theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Với phương án này, dạy học trực tiếp là chính, kết hợp hợp lý với dạy học trực tuyến qua internet và truyền hình.

Phương án 2 là học sinh phải nghỉ học để ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch, Sở sẽ chỉ đạo các trường tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến như học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Về việc khai giảng năm học mới, để bảo vệ sức khỏe học sinh và thầy cô giáo, tinh thần của tỉnh Quảng Ninh là các địa phương tổ chức gọn nhẹ.

Nơi nào kiểm soát được dịch thì có thể tổ chức tập trung, nhưng vẫn thực hiện giãn cách theo yêu cầu về phòng, chống dịch.

Nơi nào không đủ điều kiện thì tổ chức khai giảng trực tuyến trên tinh thần truyền đạt được thông điệp của ngày khai giảng cũng như thư của Chủ tịch Nước chào mừng năm học mới.

Để chuẩn bị khai giảng năm học mới, Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, trang thiết bị dạy học, cung ứng sách giáo khoa.

Đặc biệt, năm học 2020-2021 là năm đầu tiên các học sinh lớp 1 học theo chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, do đó, các địa phương, trường học thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trong công tác phòng, chống dịch, vừa hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ của năm học.

14, http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202007/tuoi-tre-quang-ninh-soi-noi-nhieu-hoat-dong-y-nghia-2493978/

Tuổi trẻ Quảng Ninh: Sôi nổi nhiều hoạt động ý nghĩa

Với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ninh tri ân các anh hùng, liệt sĩ”, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động Tháng tri ân, trọng tâm là đa dạng hóa công tác tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho ĐVTN

Tháng 7 - Tháng tri ân, là khoảng thời gian mà cả xã hội, trong đó có thế hệ trẻ hướng sự quan tâm, tình cảm về những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Các hoạt động của Tháng tri ân được tuổi trẻ Quảng Ninh tổ chức thiết thực, ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Hoàng Văn Hải khẳng định: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” từ lâu đã là đạo lý mà không chỉ tuổi trẻ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, mà tất cả các tầng lớp nhân dân đều thấu hiểu. Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong Tháng tri ân đã và đang góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc, về giá trị của nền độc lập tự do, đồng thời, thay cho lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc dành cho những bậc cha anh đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân vì Tổ quốc.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ninh tri ân các anh hùng, liệt sĩ”, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động Tháng tri ân, trọng tâm là đa dạng hóa công tác tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Qua đó, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai như: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội, giao lưu, nói chuyện truyền thống; các hoạt động thăm, tặng quà, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình chính sách; tổ chức tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm; phối hợp, đỡ đầu, giúp đỡ con thương binh, liệt sĩ, người có công; tổ chức hành trình đến với địa chỉ đỏ, hành hương về nguồn để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ...

Những hoạt động trên đều được xã hội đánh giá có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, vừa góp phần tích cực vào việc giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm và bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống lý tưởng, cách mạng, sự cống hiến hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước đối với thế hệ trẻ; vừa có ý nghĩa động viên, khơi dậy ý chí nghị lực vươn lên trong học tập, công tác, lao động sản xuất đối với thanh thiếu niên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Điểm nhấn của Tuần đền ơn đáp nghĩa là Lễ thắp nến tri ân được đồng loạt tổ chức tại tất cả các nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trong toàn tỉnh. Trong đó, lễ thắp nến tri ân quy mô cấp tỉnh được tổ chức tại 4 điểm: Nghĩa trang liệt sĩ Yên Thọ (TX Đông Triều), nghĩa trang liệt sĩ Hà Tu (TP Hạ Long), nghĩa trang liệt sĩ Cẩm Phả (TP Cẩm Phả) và nghĩa trang liệt sĩ Km4 (TP Móng Cái).

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND tỉnh, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cũng được diễn ra đồng loạt tại 136 nhà bia ghi danh, 21 nghĩa trang liệt sĩ và gần 3.800 phần mộ liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng với hoạt động thắp nến tri ân, tuổi trẻ Quảng Ninh còn tổ chức “Ngày hội về nguồn - Hành trình tri ân” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Khuyến khích các đơn vị tổ chức các đoàn du khảo, hành quân dã ngoại về nguồn, đền ơn đáp nghĩa bằng phương tiện xe máy, xe đạp... để kết hợp hội quân tại nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời, tổ chức “Hành trình tri ân”, “Chuyến xe nhân ái”, “Hành trình theo bước chân những người anh hùng” thông qua công tác vận động tu sửa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho những gia đình chính sách; tiến hành chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc tại nhà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn...

Tại phường Quang Trung (TP Uông Bí), BTV Tỉnh Đoàn đã chủ trì phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh và UBND TP Uông Bí khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình bà Nguyễn Thị Quyến - cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngôi nhà mới sẽ có diện tích hơn 80m2, được xây dựng với tổng kinh phí dự kiến 400 triệu đồng, trong đó: Tỉnh Đoàn Quảng Ninh hỗ trợ 50 triệu đồng, TP Uông Bí hỗ trợ 60 triệu đồng, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc huy động 30 CBCS ủng hộ hơn 60 ngày công lao động trị giá hơn 10 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình, bà con khu phố, ĐVTN đóng góp ủng hộ.

Ngôi nhà tình nghĩa tuy không lớn về giá trị vật chất, song cũng phần nào thể hiện sự nỗ lực của Đoàn thanh niên và chính quyền địa phương trong việc vận động, kết nối các nguồn lực trong công tác trợ giúp các gia đình có công với đất nước, thể hiện lòng biết ơn, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với lớp thế hệ cha anh đi trước.

Mang nặng lòng tri ân, thế hệ trẻ Quảng Ninh luôn chung tay cùng toàn xã hội thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực, góp phần bù đắp phần nào những mất mát, hy sinh của những thương binh, gia đình liệt sĩ. Tháng 7 về đã nhắc nhở mỗi chúng ta sống trách nhiệm hơn, bản lĩnh hơn để phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thông qua những hoạt động ý nghĩa, tuổi trẻ Quảng Ninh đã góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào truyền thống quê hương cách mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

15, https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/quang-ninh-cai-thien-moi-truong-dau-tu-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-614033/

Quảng Ninh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

Liên tục trong ba năm vươn lên giữ vị trí dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của cả nước, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định niềm tin, sự hài lòng hơn của cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư đối với công tác chỉ đạo điều hành. Tỉnh từng bước khẳng định tính bền vững, lan tỏa, quyết liệt các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Duy trì vị trí dẫn đầu

Năm 2020, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục hướng đến mục tiêu duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện bền vững năng lực cạnh tranh PCI, hướng tới mục tiêu tăng dần điểm tổng PCI qua từng năm. Theo đó, tổng điểm phấn đấu được cải thiện từ 73,4 lên 75,3, tăng 1,9 điểm so với năm 2019. Ðối với 10 chỉ số thành phần, phấn đấu có tám chỉ số đứng trong tốp 5 địa phương trong cả nước gồm: Chi phí gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự và hai chỉ số trong tốp 10 địa phương trong cả nước gồm: Tiếp cận đất đai, dịch vụ hỗ trợ DN; trong đó ưu tiên tập trung và cải thiện vượt bậc điểm số và thứ hạng của ba chỉ số là: Chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và dịch vụ hỗ trợ DN.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư Trần Văn Hùng, những năm gần đây, nhằm hỗ trợ DN hiệu quả, Quảng Ninh đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chủ động thiết lập nhiều kênh, nhiều cách thức khác nhau để lắng nghe, tạo không gian mở và thân thiện, gần gũi giữa chính quyền các cấp, sở, ban, ngành với DN, thực hiện hiệu quả "xúc tiến đầu tư tại chỗ". Nhằm thu hút sự tham gia của các DN tư nhân vào phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh đã cơ cấu lại chi tiêu công, tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển để tạo vốn mồi; thực hiện ba đột phá chiến lược, ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ để giúp giảm chi phí sản xuất; đa dạng hóa các hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) để DN tư nhân cùng tham gia hợp tác. Một trong những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư là Quảng Ninh cải cách TTHC thực chất, hiệu quả hơn đối với người dân và DN. Thay vì phải mất hàng năm để giải quyết các vấn đề TTHC, giờ đây, nhà đầu tư chỉ mất vài ngày, thậm chí là vài giờ. Chủ tịch Hiệp hội DN thành phố Cẩm Phả Ðào Duy Hảo nhận xét: Tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành cùng DN, trước những khó khăn do dịch bệnh, tỉnh đã kịp thời hỗ trợ DN ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Các sở, ngành, địa phương đều cam kết nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ðồng thời, khuyến khích DN cấu trúc lại, chủ động thích ứng hoàn cảnh mới, nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh để ứng phó linh hoạt, hướng tới phát triển bền vững hơn, hình thành chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng mới,...

Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc đánh giá: Quảng Ninh là "cái nôi" của những ý tưởng đổi mới, sáng tạo và cải cách. Trước những xu hướng chuyển dịch chuỗi giá trị toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng, tỉnh có nhiều lợi thế, cơ hội để đón "làn sóng" đầu tư mới, tạo nên những cải cách, lấp đầy dư địa còn lớn hiện nay. Chỉ số PCI đã làm nên thương hiệu, sự khác biệt của Quảng Ninh trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy các thành phần kinh tế, đón bắt các cơ hội đầu tư với công nghệ thông minh hơn, "sạch" hơn.

Thu hút đa dạng nguồn lực đầu tư

Ðồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nêu rõ: "Quảng Ninh đã chủ động và mạnh dạn đầu tư về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Hiếm có địa phương nào trong cả nước có thể huy động nguồn lực ngoài ngân sách lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng để đầu tư cho hạ tầng giao thông. Ðiều này không chỉ thể hiện quyết tâm rất lớn của tỉnh, mà còn cho thấy sự gắn bó, tin tưởng ngày càng lớn giữa chính quyền tỉnh đối với các nhà đầu tư. Từ xuất phát điểm không cao, Quảng Ninh đã vươn lên tốp các tỉnh phát triển năng động nhất cả nước, là một trong những địa phương sở hữu hạ tầng giao thông đa dạng và có thể nói là tốt nhất hiện nay". Ðiều này thể hiện rõ qua thống kê trong khoảng 5 năm trở lại đây, tổng vốn đầu tư PPP cho các công trình giao thông tại Quảng Ninh đã đạt gần 50 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước tham gia khoảng 9% để thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư công trình đối ứng. Tỉnh đã chính thức đưa hai tuyến cao tốc do DN tư nhân triển khai đầu tư xây dựng vào khai thác với tổng chiều dài gần 100 km. Ðiểm đặc sắc trên tuyến là cầu Bạch Ðằng, cây cầu có công nghệ thi công mới nhất Việt Nam với tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng; cao tốc Hạ Long - Vân Ðồn dài gần 60 km với tổng vốn 12 nghìn tỷ đồng. Ðồng thời, hoàn thành cảng hàng không Vân Ðồn, sân bay tư nhân đầu tiên ở Việt Nam cùng với cảng tàu chuyên biệt cho du lịch đầu tiên ở Việt Nam tại TP Hạ Long. Các tuyến đường tỉnh ra cửa khẩu, biên giới và các khu kinh tế, khu công nghiệp cũng nhanh chóng được nâng cấp, hoàn thiện, tạo sự liên kết thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương và vùng miền.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng nhận định: Trong nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ "nâu" sang "xanh", nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Quảng Ninh luôn ưu tiên tập trung, chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương phát triển kinh tế và đạt được những kết quả tích cực, GRDP tăng trưởng cao và ổn định qua nhiều năm, thu hút đa dạng nguồn lực đầu tư, thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quyết liệt cải cách TTHC; môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng. Ðó cũng chính là những yếu tố cốt lõi làm nên thương hiệu Quảng Ninh, niềm tin của DN, nhà đầu tư, người dân đối với môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Tỉnh cũng đã và đang hình thành các khu công nghiệp, khu kinh tế chất lượng cao tại Quảng Yên, Hạ Long, Vân Ðồn, Hải Hà, Móng Cái với hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư, nhất là đối với nhà đầu tư ở lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghệ cao.

Trong cuộc làm việc với tỉnh Quảng Ninh gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận những kết quả trong huy động các nguồn lực phát triển; đầu tư hạ tầng giao thông theo hình thức PPP của Quảng Ninh; nhất là đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách TTHC, tinh gọn bộ máy, biên chế; sáp nhập đơn vị hành chính, nhất là nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long tạo ra xung lực phát triển rất lớn của tỉnh.

Quảng Ninh đã và đang khẳng định thương hiệu, hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn và hấp dẫn, mở rộng cửa chào đón các DN, nhà đầu tư trong và ngoài nước bằng việc tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp như thực hiện ba đột phá chiến lược, đặc biệt ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Ðể tận dụng và phát huy mạnh mẽ tiềm năng thế mạnh của mình, Quảng Ninh xác định tiếp tục khơi thông các "điểm nghẽn" để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu không chỉ là trung tâm của vùng đông bắc mà còn là trung tâm phát triển phía bắc của cả nước; là phên dậu vững chắc giữ vững chủ quyền an ninh biên giới phía đông bắc Tổ quốc.

16, https://baodansinh.vn/quang-ninh-day-manh-day-boi-cho-tre-em-de-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-20200830214605633.htm

Quảng Ninh: Đẩy mạnh dạy bơi cho trẻ em để phòng chống tai nạn thương tích

heo số liệu thống kê, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trẻ em. Để phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em, tỉnh Quảng ninh đồng loạt triển khai nhiều biện pháp, trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc dạy bơi cho trẻ em.

Có thể nhận thấy, nguyên nhân dẫn đến đuối nước trẻ em là bởi Quảng Ninh là tỉnh có địa hình phức tạp, bờ biển dài, nhiều sông, hồ, suối, nhiều công trình xây dựng thiếu biển báo…. Trong khi đó, nhiều trẻ em chưa biết bơi và thiếu các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Để phòng, chống đuối nước trẻ em, Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương đẩy mạnh, truyền thông, giáo dục, vận động xã hội. Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến phòng, chống đuối nước trẻ em. Tỉnh tổ chức hội thảo bàn giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em với sự tham gia của Ban điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp tỉnh, Phòng LĐ-TB&XH 14 huyện, thị xã, thành phố.

Từ năm 2016 đến nay, hàng năm tỉnh hỗ trợ hỗ trợ kinh phí cho 14 huyện, thị xã, thành phố để tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sông nước có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước. Đặc biệt, các địa phương đã tự cân đối kinh phí và vận động xã hội hóa để đầu tư, xây dựng các bể bơi phục vụ cho người dân trong đó có trẻ em. Qua đó, toàn tỉnh đã tổ chức 275 lớp dạy bơi cho 4.125 trẻ em. Bằng nguồn xã hội hóa các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 1.758 lớp bơi cho trên 35.000 trẻ em, đầu tư các trang thiết bị hỗ trợ phòng, chống tai nạn, đuối nước cho trẻ em. Theo số liệu thống kê, TP. Hạ Long tổ chức 584 lớp cho khoảng 11.680 trẻ em, TX. Đông Triều 580 lớp cho khoảng 11.600 trẻ em, TP. Cẩm Phả 78 lớp khoảng 1.560, Uông Bí 75 lớp cho khoảng 1.500 trẻ em,...

Đề có được kết quả trên, các địa phương đã chủ động, sáng tạo nhiều cách làm hiệu quả. Thị xã Đông Triều đã hỗ trợ kinh phí và kêu gọi nguồn vận động các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ 22 bể bơi mini tại 22 trường học trên địa bàn các xã, thị trấn với kinh phí trên 100 triệu đồng/bể, triển khai Chương trình "Bể bơi cho em".

Thị xã Quảng Yên từ nguồn ngân sách địa phương đầu tư lắp đặt 17 bể bơi thông minh, xây dựng 31 hệ thống biển báo nước sâu nguy hiểm và hàng rào chắn tại các khu vực ao hồ, kênh mương. Huyện Hoành Bồ (cũ) đã lắp đặt 12 bể bơi thông minh cho 12 xã, thị trấn với tổng trị giá 850 triệu đồng, cắm 97 biển cảnh báo tại những nơi có suối, kênh, mương mất an toàn để phòng, chống đuối nước cho trẻ. Huyện Vân Đồn đầu tư 2 bể bơi trị giá 900 triệu đồng. Huyện Hải Hà: Cắm 36 biển cảnh báo phòng chống đuối nước. Huyện Ba Chẽ bằng ngân sách địa phương xây dựng và lắp đặt 6 bể bơi dạy bơi cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Đặc biệt, tăng cường phối hợp liên ngành để phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Sở VH&TT rà soát, kiểm tra việc tuân thủ yêu cầu về mức độ an toàn của các bể bơi. Chỉ đạo phòng Văn hoá thông tin cắm biển dành cho khu vực bơi an toàn, cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm đối với trẻ em tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tổ chức 15 lớp huấn luyện cho 1.328 giáo viên dạy bơi cho trẻ em tại các huyện, thị xã, thành phố và 120 cán bộ về kỹ thuật dạy bơi. Đồng thời, tổ chức giải bơi lội vượt sông truyền thống lần thứ 25 cho 194 vận động viên, trong đó 80 vận động viên là trẻ em. Phối hợp với Tổng cục thể dục thể thao, Sở GD&ĐT và một số đơn vị khác mở 23 lớp đào tạo Hướng dẫn viên bơi và bơi cứu đuối cho 1195 học viên là cán bộ thể thao cơ sở, giáo viên các trường phổ thông trong toàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước. Để phòng chống đuối nước, Sở GTVT phát trên 500 phao áo, phao tròn cho các chủ phương tiện vận tải hành khách đường thủy nội địa đối với các phương tiện vận chuyển khách từ bờ ra xã đảo tại các bến nội địa. Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Trung tâm truyền thông xây dựng và phát sóng các clip tuyên truyền về phòng chống đuối nước cho trẻ em phát trong dịp hè vào các khung giờ cao điểm.

Với sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và của chính người dân, thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016- 2020 đã giảm 31,5% số trẻ em bị tử vong do đuối nước so với 2015. 100% trẻ em trong độ tuổi tiểu học, THCS biết các quy định về an toàn giao thông. 100% trẻ em sử dụng áo phao khi tham gia giao thông đường thủy.

17, http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202008/thong-nhat-noi-dung-trien-lam-thanh-tuu-phat-trien-kt-xh-tinh-quang-ninh-2497530/

Thống nhất nội dung Triển lãm thành tựu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ninh

Sáng 27/8, tại TP Hạ Long, Sở Văn hóa - Thể thao và các đơn vị liên quan đã họp bàn thống nhất nội dung triển lãm thành tựu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020; Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Triển lãm thành tựu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ninh là một sự kiện quan trọng nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân những thành tựu tiêu biểu về phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Ninh trong 5 năm (2015-2020); 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và 35 năm đổi mới; đồng thời giới thiệu quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ninh trong tiến trình đổi mới, phát triển và hội nhập, khẳng định vị thế, tầm vóc của Quảng Ninh trong khu vực và cả nước.

Dự kiến triển lãm sẽ diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh từ 22-28/9 với quy mô 143 gian hàng của các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành; các doanh nghiệp; Hội VHNT tỉnh và các gian hàng triển lãm sản phẩm OCOP.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh từ 25-27/9, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh cũng sẽ bố trí 3 gian hàng triển lãm các thành tựu của tỉnh, các sản phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu và sản phẩm OCOP đặc sắc.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị tham gia đã trình bày đề cương nội dung gian hàng triển lãm của đơn vị mình, đồng thời đề xuất một số ý kiến điều chỉnh về maket, màu sắc, âm thanh, ánh sáng, các mô hình, đạo cụ... tới Ban tổ chức nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho không gian triển lãm.

Triển lãm hứa hẹn sẽ tạo không khí phấn khởi, tự hào và là động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, đơn vị của tỉnh trong nhiệm kỳ tiếp theo.

18, https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-dia-phuong-dau-tien-tren-ca-nuoc-xay-dung-duong-cao-toc-bang-ngan-sach-tinh-286468.html

Quảng Ninh: Địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng đường cao tốc bằng ngân sách tỉnh

Quảng Ninh đã hoàn tất văn kiện cho ngày khai mạc Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo chính trị nêu bật những thành tích phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có đầu tư xây dựng, đặc biệt đây là tỉnh đầu tiên trong cả nước xây dựng đường cao tốc bằng ngân sách địa phương.

Cụ thể, tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng dài 25km, được đầu tư xây dựng bằng ngân sách địa phương; Tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn dài 60km, đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BOT; Tuyến cao tốc Móng Cái - Vân Đồn đang được triển khai dài 80km. 3 tuyến cao tốc kết nối, hình thành con đường cao tốc dọc tỉnh, từ Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân II (Móng Cái) đến cầu Bạch Đằng (Quảng Yên) dài 165km. Cao tốc Quảng Ninh thông lưu với cao tốc Hải Phòng - Hà Nội cùng các tỉnh duyên hải và miền núi phía Bắc.

Quảng Ninh đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng đường cao tốc với đa dạng phương thức, như phương thức PPP, hợp đồng BOT và dùng ngân sách. Các công trình được đan xen hợp lý, có thể kể đến việc gần đây, tỉnh tách công trình đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thành 2 dự án với 2 phương thức đầu tư khác nhau.

Dự án I, đoạn Tiên Yên - Móng Cái đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BOT; dự án II, đoạn Vân Đồn - Tiên Yên đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên mức đầu tư 3.420.020.000.000 đồng, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông của tỉnh.

Đường cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên, khởi đầu tuyến được quy ước tại km71+00 thuộc xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn. Điểm cuối, tại Km87+080 thuộc xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên. Tổng chiều dài 16,080km, trong đó phần đường dài 12,4km; phần cầu dài 3,7km. Quy mô công trình, đường cao tốc 4 làn xe, cấp 120, tốc độ thiết kế Vtk=120km/h theo tiêu chuẩn TCVN 5729:2012; cầu và các công trình trên tuyến kết cấu bê tông cốt thép hoặc bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93 (22TCN272-05), tần suất thiết kế P=1%; thời gian xây dựng trong 2 năm (2021-2022), thời gian chuẩn bị từ năm 2020.

Dự án đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái có chiều dài 63,26km, tiêu chuẩn đường cao tốc tốc độ thiết kế Vtk=120km/h theo TCVN 5729:2012; đường 4 làn xe, theo TCVN 5729:2012. Tổng vốn đầu tư dự án là 9.031,9 tỷ, bao gồm: Phần vốn BOT là 8.421,9 tỷ (vốn chủ sở hữu 992,2 tỷ; vốn vay 7.429,7 tỷ); phần vốn Nhà nước hỗ trợ xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ là 610,1 tỷ.

Đơn vị quản lý dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông của tỉnh. Công trình đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT. Chủ đầu tư, Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn. Địa điểm xây dựng và sử dụng đất tại các huyện: Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và thành phố Móng Cái. Điểm đầu xác định tại Km87+080 trùng với điểm cuối dự án đường cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên, thuộc địa phận xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên; Điểm cuối tại km150+338,91 (giao với Đường tỉnh 335, trùng với điểm cuối dự án cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái)…

Ban thường vụ Tỉnh ủy mỗi nhiệm kỳ thường có các nghị quyết riêng, chuyên đề về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nên Quảng Ninh có hệ thống đường giao thông đồng bộ, đường cao tốc là điểm sáng, như huyết mạch chủ trong cơ thể, kết nối với hệ thống đường nội bộ, đường liên tỉnh.

Nhìn vào bản đồ mạng lưới giao thông thấy rõ, tuyến giao thông chính của Quảng Ninh là Quốc lộ 18A. Năm 2017, Quốc lộ 18A đoạn Hạ Long - Mông Dương (km130+000 ÷ km170+000) được nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng TCVN 4054:2005 (đoạn qua đô thị đạt tiêu chuẩn đường đô thị). Đoạn Mông Dương - Móng Cái đã xóa 18 đập ngầm lớn và phà quá giang, thay bằng cầu kiên cố.

Quốc lộ 18C bắt đầu từ huyện Tiên Yên (giao Quốc lộ 18A) và kết thúc tại Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, chiều dài tuyến trên 50km. Năm 2013, Quốc lộ 18C được nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, nay còn kéo dài thông tuyến biên mậu Việt - Trung với cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà), cửa khẩu Hải Yên (Móng Cái).

Quốc lộ 4 là con đường ngắn nhất nối núi rừng Tây Bắc với biển. Ngay từ những năm 30 của thế kỷ trước, người Pháp đã rục rịch xây dựng tuyến đường sắt Na Dương (Lạng Sơn) - Mũi Chùa (Quảng Ninh). Nay, Quảng Ninh mở tuyến cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên dài 16,080km, tốc độ thiết kế Vtk=120km/h, bằng vốn ngân sách kết nối Tây Bắc với Đông Bắc.

Chân đường cao tốc Hạ Long - Móng Cái có nút giao thông với con đường ven sông Đá Vách, quy mô 8 làn xe liên huyện: Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều kết nối với cầu Triều thông thương với tỉnh Hải Dương.

Đường cao tốc Hạ Long - Móng Cái có cửa mở, đường dẫn quy mô từ 6-8 làn xe đến các hải cảng, sân bay và tất cả các khu công nghiệp trong tỉnh như: Đặc Khu kinh tế Vân Đồn; Khu công nghiệp Texhong, cảng biển Hải Hà; Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Móng Cái; Khu Công nghiệp Cái Lân, Việt Hưng (Hạ Long); Các Khu công nghiệp Amata, Bắc Tiền Phong, Đầm Nhà Mạc, Tiền Phong, Đông Mai (Quảng Yên).

Tuy các công trình đường cao tốc không được Quảng Ninh chọn để gắn biển 10 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ (2020-2025), vì hiện tại địa phương hiện còn có nhiều công trình tiểu biểu nổi bật; thế nhưng, có thể nhận thấy những công trình này là những mốc son lịch sử của nhiệm kỳ. Bởi đó là những con đường cao tốc đầu tiên trong cả nước xây dựng bằng ngân sách của địa phương.

VĂN HÓA

19, http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202008/2-tac-gia-cua-quang-ninh-co-tac-pham-doat-giai-va-trien-lam-tai-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-quoc-te-grand-msm-circuit-2020-2497119/

2 tác giả của Quảng Ninh có tác phẩm đoạt giải và triển lãm tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế Grand M.S.M Circuit 2020

Tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế Grand M.S.M Circuit 2020 tổ chức tại Montenegro, dưới sự bảo trợ của FIAP (Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế), Quảng Ninh có 2 tác giả tham gia và đã giành 1 huy chương bạc, 1 bằng danh dự cùng nhiều bằng chứng nhận triển lãm.

Cuộc thi lần này thu hút 65 nước trên toàn thế giới tham dự ở 4 chủ đề: Ảnh thiên nhiên, ảnh màu, ảnh du lịch và ảnh đen trắng. Việt Nam có 18 tác giả tham dự, trong đó Quảng Ninh có hai tác giả có ảnh đoạt giải và triển lãm. Cụ thể là tác giả Bùi Bích Phương có tác phẩm “Âu yếm” đoạt huy chương bạc chủ đề thiên nhiên; tác phẩm “Cho con” đoạt bằng danh dự và có 16 bằng chứng nhận triển lãm. Tác giả Nguyễn Ngọc Huấn có 6 tác phẩm triển lãm trong cuộc thi lần này.

2 tác giả đều là thành viên Ban Mỹ thuật - Nhiếp ảnh TP Uông Bí và Bùi Bích Phương cũng là tác giả nữ đầu tiên của Quảng Ninh đạt huy chương bạc cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế.

Dự kiến Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giải và triển lãm vào 20/10/2020 tại Montenegro

20, http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202008/hinh-anh-quang-ninh-tren-tem-buu-chinh-2497804/

Hình ảnh Quảng Ninh trên tem bưu chính

Ngành bưu chính đã từng phát hành nhiều mẫu tem về Quảng Ninh trong nhiều thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, tựu chung lại các mẫu tem ấy đều có thể quy về một số đề tài tiêu biểu của vùng đất và con người nơi đây.

Con tem sớm nhất về Quảng Ninh do họa sĩ Nguyễn Văn Khanh thiết kế được phát hành năm 1958 in hình Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn trong trang phục nhà binh đang cầm kiếm đứng trên mũi thuyền rồng chỉ huy đánh giặc. Mệnh giá con tem là 150 đồng. 

Sau bộ tem này, đề tài về chiến thắng trên sông Bạch Đằng tiếp tục được khai thác. Năm 1988, nhân kỷ niệm 700 năm Chiến thắng Bạch Đằng (1288 - 1988), bộ tem "700 năm chiến thắng giặc Nguyên (1288 -1988)" được Bưu chính Việt Nam phát hành, gồm 2 tem do họa sĩ Trần Lương thiết kế đều vẽ chiến trận Bạch Đằng. Tem thứ nhất là "Chiến thắng trở về" mệnh giá 80 đồng, tem thứ hai là "Thủy chiến Bạch Đằng" mệnh giá 200 đồng.

Bộ tem "Kỷ niệm Ngô Quyền", gồm 1 mẫu tem, phát hành năm 1999. Mẫu tem có kích cỡ 32x43mm, do họa sĩ Vũ Kim Liên thiết kế, in ốp- sét nhiều màu. Mẫu tem kỷ niệm 700 năm ngày mất Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn do họa sĩ Vũ Kim Liên thiết kế, gồm 1 mẫu tem, phát hành năm 2000. Tem in chân dung thể hiện Trần Hưng Đạo. Và gần đây nhất là mẫu tem "Chiến thắng Bạch Đằng 1288" vừa được Bộ Thông tin - Truyền thông phát hành tại TX Quảng Yên.

Nói đến Quảng Ninh là phải nói đến người thợ mỏ và công nghiệp khai thác than. Năm 1959, ngành bưu chính phát hành 1 con tem về cảnh khai thác than ở Cẩm Phả, mệnh giá 150 đồng. Tem có kích cỡ 33x27mm, là dạng tranh có chất liệu khắc thép một màu của họa sĩ Bùi Trang Chước. 

Năm 1968, con tem có tên là "Bảo vệ mỏ" nằm trong bộ tem "Sản xuất và chiến đấu" được phát hành do họa sĩ Mai Văn Hiến thiết kế theo phác thảo của họa sĩ Trần Văn Cẩn. Hình ảnh trên tem là một đơn vị phòng không đang chiến đấu bảo vệ vùng trời Quảng Ninh. 

Mẫu tem "Sản xuất nhiều than cho Tổ quốc" do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế, kích cỡ 32x52mm khắc thép 3 màu, in 50 tem/1 tờ tại Ba Lan, phát hành năm 1970. Năm 1984, mẫu tem "Thằng cu Đất mỏ" được Bưu chính Việt Nam phát hành in bức tranh cùng tên của họa sĩ Trần Văn Cẩn.

Nếu so với đề tài thợ mỏ thì đề tài Vịnh Hạ Long xuất hiện nhiều hơn trên tem bưu chính. Năm 1959, Bưu chính Việt Nam phát hành bộ tem đầu tiên về Vịnh Hạ Long. Tem được thiết kế đơn giản (một màu), khuôn khổ nhỏ (37x26mm), thể hiện một khung cảnh duy nhất, nhưng cũng đã khắc họa tổng quan và có chiều sâu về phong cảnh Vịnh Hạ Long.

Ngoài mẫu tem vừa kể bên trên còn có mẫu tem "Thuyền buồm Hạ Long" có mã số là 1355, do họa sĩ Trần Lương thiết kế, nằm trong bộ tem "Thuyền buồm Việt Nam". Năm 1984, bộ tem về Vịnh Hạ Long họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế được phát hành. Bộ tem vẽ hòn Yên Ngựa, hòn Đũa, hang Bồ Nâu, hòn con Cóc, hòn Gà Chọi, hòn Sư Tử, núi Bài Thơ... Phát hành năm 1988, có tem vẽ hình hòn Trống Mái trên Vịnh Hạ Long. Mẫu tem có kích cỡ lớn 87x105 mm, in ốp- sét nhiều màu tại Liên Xô. 

Về Vịnh Hạ Long, độc đáo nhất là bộ tem "Tem phát hành chung Việt Nam - Pháp” gồm 2 mẫu, giới thiệu phong cảnh Vịnh Hạ Long (Việt Nam) và Cửa Bô-ni-pha-xi-ô (Pháp) phát hành năm 2008. Trong đó, mẫu tem về Vịnh Hạ Long in hình hòn Trống Mái, bên cạnh có cánh buồm nâu do họa sĩ Vũ Kim Liên vẽ.

Tem Vịnh Hạ Long phát hành tại Pháp trong bộ tem phát hành chung Việt Nam - Pháp, năm 2008.

Không trực tiếp nói về Hạ Long nhưng thể hiện hình ảnh công trình kiến trúc kỳ vĩ trên Vịnh, bộ tem gần đây nhất tôn Vinh Hạ Long từ một góc nhìn rất hiện đại. Đó là mẫu tem "Cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) - Cầu dây văng một mặt phẳng duy nhất tại Việt Nam", khổ tem 43x32mm, do họa sĩ Phạm Trung Hà – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế, được phát hành năm 2019.

Về đề tài Phật giáo Trúc lâm, cũng có hai bộ tem độc đáo. Năm 1997, Bưu chính Việt Nam phát hành mẫu tem "Đầu rồng đất nung chùa Quỳnh Lâm" có kích cỡ 46x31mm, tem có mệnh giá 1.000 đồng. Đây là 1 trong 5 mẫu tem nằm trong bộ tem Điêu khắc cổ Việt Nam thời Lý. Bên cạnh đó còn có bộ tem: Phong cảnh miền Bắc, gồm 3 mẫu tem, phát hành năm 2001, trong đó có 1 mẫu tem “Chùa Đồng - Yên Tử (Quảng Ninh)" có kích cỡ 43x32mm.

Ngoài các đề tài nói trên, còn có bộ tem "Phong cảnh Quảng Ninh (Đình Trà Cổ)", gồm 1 mẫu tem, phát hành năm 2018. Mẫu tem được thiết kế khắc họa toàn cảnh ngôi đình, chính diện với cổng trụ cùng màu sắc ấm áp trên nền lượn sóng, biểu đạt vùng non nước kiêu hùng nơi địa đầu Tổ quốc. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, thiết kế.

Theo ông Nguyễn Cảnh Loan, nhà sưu tập tem ở Quảng Ninh thì ngành bưu chính đã phát hành tổng cộng 18 bộ tem về mảnh đất này. Số lượng mẫu tem về Quảng Ninh nhiều hơn một số địa phương khác là điều dễ hiểu, bởi vùng đất này có nhiều đề tài hay để khai thác. Hiện nay, các đề tài vẫn còn rất phong phú.

Ông Nguyễn Cảnh Loan đề xuất: "Trong ba lần chiến thắng trên sông Bạch Đằng, ngành bưu chính đã lựa chọn chiến thắng của Ngô Quyền năm 938, của Trần Hưng Đạo năm 1288 để thiết kế phát hành tem. Còn chiến thắng của Lê Hoàn năm 981 thì chưa được nhắc đến. Vì thế, tôi rất mong ngành bưu chính quan tâm đến mẫu tem này".

21, http://dangcongsan.vn/quang-ninh-co-hoi-dau-tu-va-phat-trien-ben-vung/ban-sac-van-hoa/quang-ninh-day-manh-cong-tac-bao-ton-phat-trien-van-hoa-561981.html

Quảng Ninh: Đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát triển văn hóa

Những năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung của các cấp ủy, chính quyền, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao Quảng Ninh, toàn tỉnh hiện có 613 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 5 khu di tích quốc gia đặc biệt, 54 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 83 di tích xếp hạng cấp tỉnh và gần 500 di tích được kiểm kê, phân loại. Để quản lý hệ thống di tích trên, tỉnh đã ban hành quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa. Từ đó, tăng cường trách nhiệm của từng cấp, ngành, đơn vị; phân định rõ giữa vai trò quản lý nhà nước và quản lý trực tiếp, tạo thuận lợi cho công tác quản lý.

Các địa phương đã quan tâm tổ chức các dự án nghiên cứu sưu tầm, phục dựng lễ hội trên cơ sở các nguồn tài liệu và người dân kể lại. Các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đối với các loại hình lễ hội đã đáp ứng được nhu cầu văn hóa của người dân và thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. Có thể kể đến việc sưu tầm, phục dựng lễ Đại phan của người Sán Dìu (huyện Vân Đồn), lễ Cầu mùa của người Sán Chay (xã Đại Dực, huyện Tiên Yên)…

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo tồn di sản văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, tỉnh cũng thường xuyên quan tâm đến việc bảo vệ các di tích, di sản gắn với bảo tồn, sưu tầm, phát huy giá trị di sản phi vật thể. Với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và huy động từ nguồn xã hội hóa, nhiều di tích đã được đầu tư, bảo quản, tu bổ, phục hồi theo đúng trình tự, quy định của Nhà nước; chất lượng công trình được đảm bảo, những yếu tố cấu thành di tích được giữ gìn, tạo cơ sở vật chất quan trọng cho hoạt động khai thác, phát huy giá trị di tích.

Công tác phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cũng được tỉnh chú trọng quan tâm với 361 di sản đã được kiểm kê. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã có 4 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa quốc gia đó là lễ hội Tiên Công, lễ hội đền Cửa Ông, hát nhà tơ, hát cửa đình và nghi lễ Then của người Tày. Nhiều chương trình, dự án liên quan đến bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đã và đang được thực hiện hiệu quả như: Nghiên cứu, phục dựng hát then - đàn tính, Soóng cọ, lễ hội đền Lục Nà (huyện Bình Liêu); hát giao duyên, hát ru của người Dao…

Bên cạnh đó, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ở các CLB tại một số địa phương được duy trì, phát triển, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ của nhân dân như: CLB hát đối dân tộc Dao ở TP Hạ Long, CLB hát then dân tộc Tày huyện Bình Liêu, CLB hát đúm TX Quảng Yên... Thực hiện khai thác sưu tầm vốn văn nghệ dân gian, ngành Văn hóa đã phối hợp với các nhà trường, đoàn thể tổ chức gặp gỡ các nghệ nhân nhằm bảo tồn các loại hình văn hóa dân gian; tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động bảo tồn, gìn giữ giá trị và đưa di sản văn hóa phi vật thể phát huy tích cực trong đời sống.

Xác định hệ thống di sản văn hóa phi vật thể là một trong những nguồn lực quan trọng để hỗ trợ, phát triển ngành Du lịch, tạo nên sự phát triển bền vững; nhiều địa phương, doanh nghiệp đều hướng vào đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ để thu hút du khách; qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị các di sản văn hóa.

22, http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202008/huong-toi-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tinh-quang-ninh-lan-thu-v-2020-2025-thuc-hien-van-hoa-cong-so-gop-phan-de-quang-ninh-phat-trien-ben-vung-2494725/

Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (2020-2025)

Thực hiện văn hóa công sở: Góp phần để Quảng Ninh phát triển bền vững

Từ tốc độ phát triển KT-XH nhanh, mạnh; đã đặt ra cho Quảng Ninh yêu cầu về đội ngũ nhân lực không chỉ nâng cao về trình độ, năng lực chuyên môn, mà cả chuẩn mực về tinh thần trách nhiệm, kỹ năng ứng xử, tác phong sinh hoạt…

Xác định rất rõ điều này, Quảng Ninh xây dựng phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện văn hóa công sở. Nội dung này kể từ năm 2016 đến nay liên tục được Quảng Ninh chỉ đạo tăng cường triển khai thông qua những thông báo, kết luận, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề cụ thể. Đặc biệt năm 2019, Quảng Ninh ban hành Đề án văn hóa công vụ; các năm 2016, 2017 và 2020 Quảng Ninh đã đưa nội dung thực thi văn hóa công sở vào chủ đề công tác năm của mình. Đây chính là cơ sở để Quảng Ninh có đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” như hiện nay, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của toàn tỉnh, đưa Quảng Ninh từng bước đạt được những đỉnh cao phát triển mới.

Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở tại Quảng Ninh phát triển rộng khắp và quyết liệt, thông qua nhiều chương trình hành động, hoạt động từ tổng thể đến cụ thể, tạo sức lan tỏa và hiệu quả rất rõ nét. Đó là việc thực hiện quy định tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc (kể cả đầu giờ sáng, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc); quy định về mặc trang phục chỉnh tề, kín đáo, khuyến khích mặc đồng phục khi làm việc; quy định về thái độ ứng xử đúng mực, văn minh, lịch sự khi giao tiếp với công dân, doanh nghiệp, nhất là trong công tác tiếp dân, gặp gỡ, đối thoại về các vụ việc tố cáo, khiếu nại… quy định về đảm bảo giờ giấc làm việc; quy định về nâng cao trách nhiệm và hiệu quả giải quyết công việc, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính…

Các quy định trên của Quảng Ninh về thực hiện văn hóa công sở ngày càng được cụ thể, rõ nét, hình thành quy chuẩn thông qua những giải pháp hành động sáng tạo, những phần mềm công nghệ hữu ích hỗ trợ. Có thể thấy việc hình thành và ngày càng đẩy mạnh hoạt động tại các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện, các bộ phận một cửa tại xã, phường, thị trấn đã làm chuyên môn hóa việc giải quyết thủ tục hành chính, dễ dàng đo lường được thái độ, trách nhiệm của công chức đối với nhân dân. Đây cũng là một kênh nhận sự phản hồi khách quan của nhân dân về thái độ thực thi công vụ của công chức nhà nước. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 đã thể hiện ngay và chính xác tính tích cực, hiệu quả của công chức đối với công việc, đánh giá luôn năng lực, trách nhiệm của từng người trong từng việc. Cùng với đó các phần mềm “nhắc việc” được các đơn vị hành chính từ cấp tỉnh đến huyện, xã áp dụng thực hiện hiện nay là thước đo tự động, chính xác, công tâm nhất về mức độ hiệu quả làm việc của công chức.

Bên cạnh đó việc kiểm tra, giám sát công tác thực thi văn hóa công sở một cách tổng thể, theo chương trình định kỳ cũng như đột xuất, kèm theo hoạt động thưởng phạt nghiêm túc của tỉnh, các đơn vị chuyên môn đã khẳng định phong trào này được coi trọng. Thực tế trong gần 5 năm qua, có không ít những tập thể, cá nhân đã bị xử lý nghiêm khắc vì vi phạm các quy định văn hóa công sở, điều này nâng cao chất lượng việc thi đua thực hiện phong trào.

Có thể thấy nhờ thực thi văn hóa công sở, đội ngũ công chức Quảng Ninh đã “nói không” với rượu bia trong ngày làm việc từ năm 2017, trước 2 năm so với Nghị định 100 của Chính phủ về quy định phạt tiền người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn. Tại tất cả các đơn vị hành chính các cấp, nét chung chính là đội ngũ công chức nghiêm túc, chuẩn mực từ giờ giấc làm việc, tác phong ăn mặc, lối ứng xử đến trách nhiệm trong công việc. Thậm chí đến thời điểm này, khẩu hiệu “hết việc, không hết giờ” đã trở thành “kim chỉ nam” phấn đấu trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đáng nói chuyển biến đáng mừng trong công tác thực thi văn hóa công sở không chỉ có ở những vùng đô thị, mà cả ở các địa phương nông thôn, miền núi, vùng sâu, xa, các đơn vị, sở, ngành, đoàn thể vốn thường xuyên tiếp cận với người dân, doanh nghiệp, có khối lượng công việc lớn, áp lực cao...

Ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, khẳng định: Những kết quả từ phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở cũng chính là cơ sở, tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư cho Quảng Ninh, mang về cho Quảng Ninh các chỉ số cao về mức độ hài lòng của người dân, về chỉ số cải cách hành chính, về tính hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, của lãnh đạo tỉnh… Từ đây góp phần đưa Quảng Ninh trở thành địa phương đứng đầu toàn quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đồng thời tiếp tục là "thỏi nam châm" hút doanh nghiệp, cực tăng trưởng nhanh, mạnh, bền vững, đột phá của cả nước.

Thư viện tỉnh Quảng Ninh
Tin khác
Cuộc thi Đại sứ văn hóc đọc năm 2020
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng