TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
Làm ít hơn, được nhiều hơn

Có lẽ "Phá vỡ lối mòn tư duy" không phải là cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời của bạn chỉ sau một đêm. Nhưng...
>>Xem thêm

CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH

Thư mục: “Quảng Ninh qua báo chí Trung ương” tháng 1 + 2/2018.

     Quảng Ninh nằm ở địa đầu phía đông bắc Việt Nam, là tỉnh miền núi, trung du nằm ở vùng duyên hải Bắc Bộ với hơn 80% đất đai là đồi núi. Trong đó, có hơn hai nghìn hòn đảo nổi trên mặt biển, là vùng đất lịch sử lâu đời. Ở khu vực Vịnh Hạ Long đã khảo cổ được di chỉ của người tiền sử từ 3000 - 1500 năm TCN. Là một trọng điểm kinh tế, một đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc đồng thời là một trong bốn trung tâm du lịch lớn của Việt Nam với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO công nhận về giá trị thẩm mĩ và địa chất,  địa mạo.

    Con người và xã hội Quảng Ninh là nơi hội tụ, giao thoa, sự thống nhất trong đa dạng của nền văn minh sông Hồng, có truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Vùng Mỏ với “di sản” tinh thần vô giá “kỷ luật và đồng tâm”. Đây là điều kiện thuận lợi xây dựng khối đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

    Để cập nhật thông tin mới nhất về chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế…tỉnh Quảng Ninh. Thư viện tỉnh Quảng Ninh Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Thư mục: “Quảng Ninh qua báo chí Trung ương” tháng 1 + 2/2018.

 

                                                 CHÍNH TRỊ

1.Hà Chi. Quảng Ninh tự tin bước vào năm 2018//

http://baoquangninh.com.vn.-2018.-Ngày 02 tháng 1

Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh có tính bản lề và ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, bước vào năm mới Quảng Ninh cũng còn không ít khó khăn thách thức, tác động đến sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, với những thành tựu đạt được trong năm 2017, Quảng Ninh tự tin bước vào năm mới 2018 với quyết tâm mới.

Tiền đề từ thành quả 2017

Năm 2017 đánh dấu nhiều đổi mới của Quảng Ninh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội... Tỉnh ủy đã đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng, lựa chọn nhiệm vụ, chủ đề công tác năm đúng hướng; ban hành nghị quyết theo hướng rõ nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm, dễ kiểm điểm. Đồng thời, đổi mới chế độ giao ban theo hướng nền nếp, gọn thành phần, tăng nội dung, rà soát kỹ, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn. Tỉnh ủy cũng chỉ đạo sửa đổi và ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh; các cấp ủy trực thuộc, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, điều hành tuân thủ pháp luật của chính quyền; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trên cơ sở tăng cường phân cấp; thống nhất chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát, công tác quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế của cả hệ thống chính trị.

Công nhân đang thi công ga hành khách của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Thi công nhà ga, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Đặc biệt, trong năm qua Quảng Ninh đã nắm chắc, bám sát các chỉ đạo của T.Ư, cụ thể hóa một cách sáng tạo, sinh động vào thực tế của địa phương. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan T.Ư trong việc sơ, tổng kết các nghị quyết; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội; đóng góp cơ sở thực tiễn để T.Ư ban hành các chỉ đạo, định hướng... Tỉnh đã chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn để đưa vào khai thác, làm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Toàn tỉnh tiếp tục tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung vốn cho đầu tư phát triển và nỗ lực đẩy mạnh các hình thức thu hút đầu tư và phát huy hình thức đối tác công - tư.  Nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu và quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tạo sự thống nhất, sức lan tỏa trong nhận thức, quyết tâm thực hiện, nhất là trong công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; chế độ công chức, công vụ; cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận.

Với quyết tâm triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh ngay từ đầu năm, gắn với thường xuyên chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra, giám sát theo từng tháng, quý, năm 2017 Quảng Ninh đã hoàn thành và vượt 11 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Trong đó nổi bật là: Kinh tế giữ nhịp độ tăng trưởng trên 10%; thu ngân sách 38.597 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 27.650 tỷ đồng, chiếm trên 73% tổng thu ngân sách; thu từ ngành Than giảm còn dưới 47%, cho thấy nền kinh tế của tỉnh chuyển hướng tích cực, tăng số thu từ khu vực dịch vụ, du lịch, nhất là thu ngân sách từ dịch vụ du lịch tăng 30% so với cùng kỳ, thu xuất nhập khẩu đạt 10.947 tỷ đồng, vượt gấp 1,94 lần mức T.Ư giao. Lượng khách du lịch tăng gần 9,87 triệu lượt (tăng 18% so với năm 2016); trong đó khách quốc tế đạt gần 4,3 triệu lượt (tăng 23% so với năm 2016); đặc biệt doanh thu từ dịch vụ du lịch bình quân cho 1 du khách tăng trưởng trên 2 lần. Tỷ lệ ngân sách cho chi đầu tư phát triển đạt trên 56% tổng chi ngân sách.

Tỉnh có thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã, 7 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn (về đích sớm 1 năm so với kế hoạch). An sinh - xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Giáo dục tiếp tục nhịp độ phát triển trong tốp đầu khu vực miền núi phía Bắc; y tế không ngừng được đầu tư, nhất là vùng sâu, vùng xa, cải thiện chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong năm 2017, các nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế đã quan tâm và khẳng định đầu tư vào tỉnh; nhiều dự án lớn về hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế, dịch vụ, thương mại, du lịch đã hoàn thành và đang tích cực chuẩn bị để khởi công vào đầu năm 2018. Tập trung các điều kiện, thủ tục triển khai Đề án Đơn vị  hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đột phá của tỉnh trong những năm tiếp theo.

N ăm m ới quy ết t âm m ới

Để phát huy những thành quả đạt được, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số  09-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Trong đó xác định các mục tiêu: Giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng cao tỷ trọng dịch vụ. Xây dựng văn hóa gắn với phát triển du lịch, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thay đổi căn bản về nhận thức và hành động trong công tác tái tạo và bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, kỷ luật, kỷ cương và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại

Đặc biệt, BCH Đảng bộ tỉnh xác định tiếp tục thực hiện chủ đề công tác của các năm trước và thống nhất chọn chủ đề công tác năm 2018 là: "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018 và của cả nhiệm kỳ Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh.

Bước vào năm 2018, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đang nêu cao quyết tâm quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Đồng chí Trần Văn Hùng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cẩm Phả, cho biết: “Nghị quyết số 09-NQ/TU là tiền đề quan trọng để thành phố chủ động cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp cụ thể của địa phương. Chúng tôi xác định năm 2018 cần phải đột phá, tăng tốc phát triển, làm động lực cho bứt phá ở các năm tiếp theo. Đồng thời, đề ra các giải pháp đồng bộ, cụ thể về cải cách hành chính, đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư; chủ động khai thác các lợi thế về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tăng cường năng lực lưu thông hàng hóa, năng lực cạnh tranh, trở thành trục kết nối giao thông chính của TP Hạ Long và Đặc khu Vân Đồn… Thành phố đã chọn chủ đề công tác năm 2018 là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục đổi mới, tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Quán triệt chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh, Thị ủy Đông Triều xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 với chủ đề “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; đẩy mạnh phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu". Đảng bộ thị xã đặt ra các mục tiêu cụ thể: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; 50% chi, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 14,5% trở lên, 75% số thôn của 3 xã An Sinh, Việt Dân, Bình Khê đạt nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng 75% số khu phố đạt tiêu chí khu phố văn minh; thu ngân sách nội địa từ 480 tỷ đồng trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%... Với các mục tiêu nêu trên, TX Đông Triều đề ra 17 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; trong đó quan trọng nhất là nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khoá XII) gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 của Tỉnh ủy và Đề án 25 của thị xã...

Đặc biệt, để tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2018, tỉnh và các sở, ngành, địa phương đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất - hạ tầng, phát triển sản phẩm, mở rộng không gian du lịch, đào tạo nhân lực... Hàng loạt dự án lớn đang được đẩy nhanh tiến độ, như: Đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng; cầu và đường dẫn cầu Bắc Luân II; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và các dự án tại Đặc khu Vân Đồn; cao tốc Hạ Long - Vân Đồn;  cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; Sân golf và Khu nghỉ dưỡng FLC Hạ Long; Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Quang Hanh... Tất cả đang nỗ lực để tạo ra sự phát triển đột phá cho du lịch địa phương, góp phần tạo ra dấu ấn mới cho du lịch Việt Nam trong năm 2018.

Nhiệm vụ năm 2018 mà Quảng Ninh đặt ra là hết sức nặng nề. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

2.10 sự kiện tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh năm 2017// http://baoquangninh.com.vn.-2018.-Ngày 2 tháng 1

1. Đề án về Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn được Bộ Chính trị, Chính phủ cho ý kiến hoàn thiện. Trên cơ sở đó, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV đã thảo luận và đạt được sự đồng thuận cao dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Trước đó, Đề án đã được lấy ý kiến rộng rãi với sự đồng tình, nhất trí của 98,78% cử tri trên địa bàn huyện Vân Đồn; 100% đại biểu HĐND huyện Vân Đồn và HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương.

2. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU và Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” với những kết quả nổi bật như: (i1) Thực hiện quy trình “Dân tin - Đảng mới cử”, nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ với trưởng thôn, bản khu phố đạt 97,13%; (i2) Thống nhất, đồng bộ, tránh sự chồng chéo trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền và cơ quan dân cử, giảm được 30% số cuộc so với năm 2016, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là giám sát đột xuất, trực tiếp, thường xuyên, không báo trước. (i3) Mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và đoàn thể được nhân rộng và phát huy tốt tại 12/14 huyện, thị xã, thành phố; 80% người dân được hỏi ý kiến đã ghi nhận về hiệu quả, tính thống nhất và trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân với các nội dung cụ thể. (i4) Công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng được đổi mới thiết thực với việc lần đầu tiên tổ chức chuyển tiếp hội nghị quán triệt Nghị quyết T.Ư đến 131 điểm cầu trong toàn tỉnh/21.825 cán bộ, đảng viên tham dự (toàn quốc là trên 900 điểm cầu/134.000 cán bộ, đảng viên tham dự).

3. Phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả ấn tượng: Tốc độ tăng trưởng 10,2%; thu nhập bình quân đầu người 4.528 USD (gấp gần 2 lần bình quân chung cả nước); tiếp tục đứng trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách với tổng thu đạt 38.597 tỷ đồng; thực hiện tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển với tỷ trọng trên 56,67% tổng chi ngân sách; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 60.600 tỷ đồng.

4. Hoạt động du lịch có bước tăng trưởng ấn tượng với gần 10 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế tăng mạnh với 4,3 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 18.000 tỷ đồng, đã góp phần tăng tỷ trọng dịch vụ lên 41,2% trong cơ cấu kinh tế. Đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị Đối thoại chính sách cao cấp APEC về Du lịch bền vững tạo tiền đề tích cực, sẵn sàng tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018.

5. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ với các công trình động lực như: Cầu Bắc Luân II, Tuyến hàng hải ACS - Cái Lân kết nối 6 quốc gia châu Á; Cầu Bạch Đằng; Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng; Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn... tạo tiền đề để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp.

6. Chủ đề công tác năm 2017 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” đã đáp ứng đúng và trúng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo được sự chú ý, quan tâm của toàn xã hội. Thông qua đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được nâng lên. Đã thu hồi, chấm dứt hoạt động trên 90 dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật; chấn chỉnh hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, cát, đá, sỏi và các hành vi lợi dụng dự án để khai thác than trái phép; ngăn ngừa có hiệu quả đánh bắt thủy, hải sản theo hình thức tận diệt, hủy hoại môi trường sinh thái.

7. An sinh xã hội được quan tâm đặc biệt với những kết quả cụ thể: Tổng chi an sinh xã hội trên 1.600 tỷ đồng (tăng 29% cùng kỳ); tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; thực hiện có hiệu quả Đề án 196, đưa 1 xã và 7 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, gần 3.000 hộ thoát nghèo và cận nghèo; 971/3.630 gia đình người có công và 783 hộ nghèo được sửa chữa, xây mới nhà ở.

8. Nông nghiệp, nông thôn có bước chuyển dịch mạnh từ lượng sang chất với việc có thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn tỉnh lên 52/111 xã. Nhiều sản phẩm OCOP được xuất khẩu tại chỗ, góp phần đưa sản phẩm OCOP trở thành thương hiệu mạnh của Quảng Ninh trên phạm vi cả nước và quốc tế, được Chính phủ ghi nhận, biểu dương và trở thành mô hình điểm được nhân rộng ra toàn quốc.

9. Nhiều sự kiện văn hoá tiêu biểu được tổ chức ấn tượng, sinh động: Đền Cửa Ông được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt; Lễ hội đền Cửa Ông được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia; Vườn Quốc gia Bái Tử Long được công nhận là Vườn Di sản thứ 38 của ASEAN; Tuần Văn hóa - Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc của tỉnh lần thứ I - 2017 với chủ đề “Tiên Yên - Nơi kết nối sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc Quảng Ninh” thành công tốt đẹp, khẳng định và tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc.

10. Quảng Ninh được Bộ Quốc phòng chọn là địa phương diễn tập Khu vực phòng thủ điểm cho toàn quốc. Cuộc diễn tập đã đạt ở tầm mức cao về mọi mặt, góp phần tăng cường tiềm lực cho khu vực phòng thủ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT trong tình hình mới, được Trung ương và Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương.

3.Đỗ Phương. Khảo sát phục vụ thẩm định Đề án Thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn// http://baoquangninh.com.vn.-2018.- Ngày 06 tháng 1

Nằm trong chương trình khảo sát tại Quảng Ninh, chiều 6/1, Đoàn công tác Hội đồng Thẩm định Đề án Thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt của Trung ương do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đề án Thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn được tỉnh Quảng Ninh xây dựng từ năm 2012. Đề án đã nhiều lần được tổ chức hội thảo, lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, ý kiến tham gia, thẩm định của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Trong quá trình xây dựng Đề án, Quảng Ninh cũng đã chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, làm tiền đề để xây dựng Vân Đồn trở thành Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, như: Thuê các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên nguồn ngân sách để đầu tư các công trình động lực, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối, thu hút đầu tư về địa bàn... Chỉ trong 3 năm qua (2015-2017), tỉnh đã thu hút được trên 55.000 tỷ đồng đầu tư cho Vân Đồn. Làn sóng đầu tư vẫn tiếp tục tăng cao, dự kiến năm 2018 sẽ tiếp tục có thêm nhiều dự án với số vốn lớn được triển khai.

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng thẩm định Đề án Thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đã đánh giá cao quyết tâm chính trị của Quảng Ninh. Riêng đối với Đề án Thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn đã được tỉnh chuẩn bị chu đáo, xây dựng công phu, có nhiều điểm mới, đặc thù, đi sâu phân tích lợi thế. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Vân Đồn và rút kinh nghiệm từ đề án của Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), thành viên Đoàn công tác mong muốn Quảng Ninh làm rõ hơn nội dung liên quan đến: Thẩm quyền trưởng đặc khu; vai trò giám sát của HĐND, ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị khác; khung vị trí việc làm trong tổ chức bộ máy chính quyền đặc khu; tổ chức cộng đồng dân cư; Quảng Ninh giải quyết mâu thuẫn phát triển du lịch với công nghiệp ra sao…

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận sự ủng hộ Hội đồng Thẩm định Đề án, đồng thời làm rõ hơn những nội dung Đoàn công tác cần tìm hiểu. Thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn là một việc làm hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ tại Việt Nam, vì thế khó tránh khỏi những khó khăn. Tuy nhiên, trên tinh thần các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đã sớm hoàn thiện Đề án.

Việc thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn thể hiện quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong tỉnh, vì thế các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn, sau chuyến khảo sát thực tế, Hội đồng Thẩm định sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ Quảng Ninh, sớm tổ chức hội thảo, cho ý kiến đồng thuận để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội đồng thời với Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tới đây, đáp ứng niềm mong đợi của nhân dân tỉnh Quảng Ninh và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Vĩnh Tân ghi nhận quyết tâm chính trị cao của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt trong việc tìm ra được hướng đi mới, có nhiều đột phá trong đầu tư hạ tầng cơ sở, hạ tầng kết nối, huy động được nguồn lực để đầu tư sân bay, cảng biển và các khu du lịch đẳng cấp.

Đồng chí mong muốn, Quảng Ninh sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân, tạo sự đồng thuận cao; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, phát triển gắn liền với bảo vệ môi trường... Bởi có quỹ đất, sẽ có không gian để phát triển, để xây dựng đặc khu. Đồng thời, Quảng Ninh cần làm rõ hơn các phương án tổ chức chính quyền đặc khu; cơ quan chuyên môn giúp việc trưởng đặc khu, hướng tới nhất thể hóa, hợp nhất các khối Đảng, Nhà nước để hỗ trợ, giúp việc chung.

Đối với ngành nghề kinh doanh, ưu đãi đầu tư, cần lưu ý chọn các loại hình có tính chất đặc thù, riêng có để nhận được cơ chế vượt trội hơn. Đối với nguồn nhân lực, cần bổ sung thêm nguồn nhân lực nói chung cho tất cả các ngành nghề, quan tâm đến công tác an sinh xã hội, ổn định đời sống, tạo việc làm cho nhân dân địa phương.

Chuyến khảo sát của Đoàn công tác lần này sẽ là cơ sở để các thành viên trong đoàn tham mưu, đề xuất với cấp trên trong quá trình thẩm định đề án. Đồng chí cũng yêu cầu thành viên Hội đồng Thẩm định cần tiếp tục bám sát với địa phương để sớm thống nhất phương án, lộ trình và chính sách liên quan, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội đồng thời với Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tới đây.

4.Nguyễn Duy. "Tiên Yên cần ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững"// http://baoquangninh.com.vn.-2018.- Ngày 5 tháng 1

Ngày 5/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên về kết quả thực hiện Kết luận số 03-KL/TU ngày 25/11/2015 và Thông báo Kết luận số 559-TB/TU ngày 5/5/2017 của Tỉnh ủy; nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 và triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 8/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của huyện Tiên Yên, việc thực hiện các nội dung công việc theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Yên lần thứ XXIV đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Tiên Yên có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, Tiên Yên là địa phương đi đầu, làm điểm Nghị quyết 19, Đề án 25 và đã đạt được nhiều hiệu quả, nhất là trong việc nhất thể hóa chức danh, hợp nhất các cơ quan. Kinh tế Tiên Yên tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá, riêng trong năm 2017 là 15,2%, tổng thu ngân sách 87 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó tập trung phát triển nông, lâm, thủy sản. Tỷ lệ che phủ rừng hiện đạt trên 57%, cao hơn so với mức trung bình toàn tỉnh. Các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo, đảm bảo tiến độ, như: Hồ Khe Cát, Trung tâm Văn hóa, thể thao vùng Đông Bắc, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 8/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, huyện Tiên Yên đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân; ban hành các kế hoạch, chương trình hành động với những nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã nhấn mạnh, trong thời gian tới, Tiên Yên cần tiếp tục quản lý di tích, di sản khu phố cổ, rừng ngập mặn; tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản vùng cửa sông; thành lập tổ hợp khai thác, đánh bắt thủy sản; lưu giữ giống gà Tiên Yên; triển khai xây dựng, quản lý các chợ; xã hội hóa xây dựng các điểm dừng chân trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái…

Tại buổi làm việc, các đồng chí: Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu nhấn mạnh, Tiên Yên cần hết sức chú ý đến khu rừng ngập mặn; có những sản phẩm ẩm thực đặc trưng cùng lễ hội, nét văn hóa riêng để níu chân du khách; quản lý diện tích mặt đất, mặt nước nuôi trồng thủy hải sản; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); phấn đấu xây dựng Tiên Yên trở thành đô thị loại IV, trong đó lấy dịch vụ - nông nghiệp là nền kinh tế chủ lực; khai thác hiệu quả các công trình đã được đầu tư; chú trọng phát triển những sản phẩm có thế mạnh ở địa phương; quản lý các dự án đầu tư xây dựng và nuôi trồng thủy sản; quan tâm đến các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao kết quả của huyện Tiên Yên trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xóa đói, giảm nghèo; trong quá trình triển khai các công việc từng bước có chiều sâu.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2018 là năm bản lề giữa nhiệm kỳ 2015-2020, do vậy cần phải rà soát tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, có giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt mức. Tiên Yên phải nắm được tinh thần chung của toàn tỉnh để có định hướng, kế hoạch phát triển cụ thể, khi mà tới đây tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được hoàn thành; tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được triển khai, đồng thời mở thêm các cặp cửa khẩu giữa các địa phương của Quảng Ninh với Quảng Tây (Trung Quốc).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Tiên Yên phải tập trung công tác xây dựng Đảng gắn với các nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức thông qua tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trên tinh thần cầm tay chỉ việc.

Đối với phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Tiên Yên cần ưu tiên hàng đầu phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững thông qua nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hóa; phát huy lợi thế về rừng để giữ vững cảnh quan, môi trường sinh thái, phát triển các cây dược liệu; quy hoạch lại vùng nuôi trồng thủy sản, bảo vệ rừng ngập mặn.  Tiên Yên muốn thu hút được du khách, một mặt phải giữ gìn, phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc, mặt khác phải quan tâm xây dựng, phát triển sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh tại địa phương, hướng tới sản xuất đại trà theo hướng hàng hóa.

Tiên Yên cần quan tâm đầu tư, phát triển hệ thống y tế, giáo dục; chú trọng giảm nghèo ở những vùng sâu, vùng xa; tập trung quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, cát sỏi, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản; môi trường khu vực đô thị, nông thôn; giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh nông thôn...

5.Minh Thu - Nguyễn Thanh// Kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ// http://baoquangninh.com.vn.-2018.-Ngày 19 tháng 1

Đây là một trong những chỉ đạo trọng tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức ngày 19/1. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vũ Ngọc Giao, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu tham luận về việc triển khai  thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII tại Quảng Ninh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, năm 2017, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đi đôi với đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp, thái độ làm việc; đồng thời đã huy động được sức mạnh chung để hoàn thành khối lượng lớn công việc, từ những nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách đến những nội dung công việc quan trọng, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, nhạy cảm, phức tạp. Trên tinh thần đó, đồng chí nhấn mạnh:  Hội nghị năm nay có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2018 và các năm tiếp theo, tạo tiền đề, cơ sở từng bước chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.

Sau 2 năm đầu nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là năm 2017, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, nhạy cảm, phức tạp nhiều năm băn khoăn trăn trở đến nay mới được nhận diện, tháo gỡ. Cùng với quyết tâm đổi mới phong cách lề lối, phương pháp, thái độ làm việc, sự phối hợp chặt chẽ trong và ngoài ngành, sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã huy động được sức mạnh chung và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu của đất nước, nhất là củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Toàn ngành thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn tham mưu và tổ chức thực hiện trên tất cả các mặt công tác theo 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Nổi bật là tiếp tục nghiên cứu, tổ chức triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới hiệu quả; đoàn kết thống nhất, tận tụy, kiên quyết chống tiêu cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hình ảnh người cán bộ “gương mẫu, trong sáng, tinh thông” gắn với đổi mới phong cách làm việc...

Ngành cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế cơ bản trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017. Đó là, việc lãnh đạo thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có lúc, có nơi còn lúng túng, chưa kịp thời, kém hiệu quả; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) chưa đạt như mong muốn; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, chồng chéo, chi ngân sách thường xuyên tăng ở mức cao; cơ chế kiểm soát quyền lực và tình trạng chạy chức, chạy quyền vẫn còn diễn ra; chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của toàn ngành chậm được bổ sung điều chỉnh ngang tầm nhiệm vụ...

Phát biểu gợi mở và nhấn mạnh thêm một số vấn đề, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, công tác tổ chức xây dựng Đảng là lĩnh vực cực kỳ quan trọng nhưng vô cùng khó khăn, phức tạp.

Thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đóng góp to lớn vào công tác xây dựng tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Trong đó nổi bật là thành công lớn về bố trí cán bộ ngay sau Đại hội XII; tiếp tục tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, XII), bước đầu đã có sự chuyển biến ngày càng rõ nét của các cấp, ngành trong đấu tranh phòng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Riêng về công tác cán bộ, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu xây dựng hàng loạt văn bản quan trọng, tập trung vào khắc phục những hạn chế, sơ hở để công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ ngày càng căn cơ hơn, nền nếp hơn, bài bản và hiệu quả hơn; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; góp phần kiểm soát quyền lực, ngăn chặn tệ chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức, cán bộ.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được rất đáng ghi nhận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. "Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém; chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả. Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn? Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai?... Vậy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong việc này thế nào?" - Tổng Bí thư nêu vấn đề.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư lưu ý một số nội dung, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục cụ thể hoá Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương đã ban hành từ đầu khoá XII đến nay.  Ngoài việc chú trọng đến công tác cán bộ thường xuyên, Tổng Bí thư lưu ý ngành đồng thời tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch; tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức, cán bộ. "Thực tế hiện nay, cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế; hiện tượng chạy chức, chạy quyền còn diễn biến tinh vi, phức tạp" - Tổng Bí thư nêu và hoan nghênh khi Ban Tổ chức T.Ư đã đưa vấn đề này thành chuyên đề thảo luận tại Hội nghị.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà những cán bộ trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng đang phải đối mặt, Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý: "Chúng ta phải có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn cái sai, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen nào không trong sáng; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ".

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định những chỉ đạo sát của các cơ quan Trung ương, Bộ Chính trị trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần tạo thuận lợi lớn cho các địa phương nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong công tác triển khai, đảm bảo đúng yêu cầu của Trung ương. Quảng Ninh rất phấn khởi trước những chỉ đạo quyết liệt của Trung ương liên quan đến công tác cán bộ thời gian qua; đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6. Riêng tỉnh Quảng Ninh, lần đầu tiên tất cả đảng viên tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh được học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết trực tuyến. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc rút ngắn thời gian triển khai Nghị quyết. Ngoài ra, việc học trực tuyến còn giúp giảm được việc đi lại, tiết kiệm chi phí. Sự đổi mới này đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng báo cáo thêm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Quảng Ninh tiên phong thực hiện các nội dung trong nghị quyết từ rất sớm bằng thực hiện việc rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế; sắp xếp lại các chi cục và các phòng chuyên môn có cùng chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp lại hệ thống trường học, trạm y tế; tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị; giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách; thực hiện cơ chế “đặt hàng” với một số nhiệm vụ trong các đơn vị sự nghiệp công… Năm 2017, Quảng Ninh thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố đạt  97,3%.  Số trưởng thôn còn lại là đảng viên dự bị hoặc chuẩn bị kết nạp Đảng trong thời gian tới thì Quảng Ninh sẽ tiến hành thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn trong năm 2018.

Với quan điểm của tỉnh là một phòng ban làm nhiều chức năng khác nhau, một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau, Quảng Ninh đang quyết liệt triển khai các giải pháp tinh giản bộ máy, biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Năm 2018 sẽ đổi mới công tác quản lý, chuyển đổi mô hình hoạt động, phân bổ, sử dụng NSNN đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả. Cùng với đó, tỉnh cũng tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế, quy định, tháo gỡ vướng mắc về tổ chức, bộ máy, biên chế, hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; hoàn chỉnh, triển khai đề án cấp tỉnh; mở rộng thí điểm mô hình cơ quan khối liên thông từ tỉnh đến cấp xã.

Tham gia ý kiến về vấn đề kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nói: “Ai chạy và chạy ai, câu trả lời như thế nào? Tỉnh Quảng Ninh cho rằng, công tác đánh giá cán bộ là nhiệm vụ khó và cần có lời giải để đánh giá cán bộ như thế nào thì hợp lý. Đồng thời, hướng tới tiến hành đại hội bầu trực tiếp bí thư”. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cần cơ chế khuyến khích các đối tượng đi nghĩa vụ quân sự vì đây sẽ là tiêu chí lựa chọn cán bộ sau này.

Về công tác quản lý biên chế, đồng chí cho rằng đã thống nhất đảng lãnh đạo thì không phân biệt biên chế giữa Đảng và chính quyền mà cần thực hiện liên thông quản lý cán bộ; hướng tới từng bước liên thông cán bộ công chức cấp xã với cấp huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc cũng đề xuất Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu sớm thống nhất giao địa phương khung biên chế chung để địa phương tự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của từng ngành, đơn vị; đơn cử như thí điểm giao cho tỉnh quỹ cán bộ cấp phó, trên cơ sở đó tỉnh sẽ điều hành, bố trí hợp lý, phù hợp với thực tiễn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề xuất với Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung liên quan đến quy trình bổ nhiệm trong Đảng.

6.Bảo Bình. Nền tảng vững cho Đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn//

http://baoquangninh.com.vn.- 2018.- Ng ày 22 th áng 1

Thời gian qua, Quảng Ninh đã dày công nghiên cứu và chuẩn bị Đề án thành lập đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn một cách bài bản, có tính khả thi. Cùng với đó, tỉnh cũng xây dựng những nền tảng vững chắc về quy hoạch, về đầu tư, về quản lý nhà nước... để tạo bước đà cho Vân Đồn “cất cánh” ngay khi đề án được phê duyệt...

Quảng Ninh đặt mục tiêu xây dựng Đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn (gọi tắt là Đặc khu kinh tế Vân Đồn) trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh; là trung tâm kinh tế năng động phát triển ngành nghề mới, trình độ cao trọng tâm là dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp, công nghiệp giải trí hiện đại, công nghiệp công nghệ cao… Phấn đấu đến năm 2050, đưa Vân Đồn trở thành vùng động lực phát triển, thành phố đáng sống với biểu tượng của thành phố xanh - tri thức, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố xanh, kiến trúc độc đáo...

Để đạt được mục tiêu này, ngay từ bây giờ Vân Đồn đã tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, công nghiệp giải trí làm định hướng. Đồng thời, cải cách thể chế, cơ chế, phát triển kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh… Tỉnh đã triển khai các giải pháp tinh giản bộ máy gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức theo Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế” của tỉnh, trong đó ưu tiên triển khai tại Vân Đồn như: Nhất thể hóa chức danh; sắp xếp, điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, người lao động,... Trong năm 2017, toàn huyện kết nạp được 114 đảng viên, đạt 100% kế hoạch; kiện toàn 8 tổ chức cơ sở Đảng.

Hiện tỉnh đang chỉ đạo triển khai xây dựng phương án cụ thể về việc sắp xếp tổ chức bộ máy huyện Vân Đồn để phù hợp với mô hình tổ chức đơn vị HC-KT đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6, khoá XII nhằm đảm bảo thuận lợi trong việc sắp xếp lại bộ máy, nhân sự của Vân Đồn khi thành lập đơn vị HC-KT đặc biệt. Trong tháng 1/2018, tỉnh đã tổ chức cử 40 cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Sở và lãnh đạo cấp phòng của tỉnh đi học tập bồi dưỡng về “Mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế, chính sách và quản lý nhà nước đối với Đơn vị HC-KT đặc biệt tại Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cùng với đó, công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai và xây dựng ở Vân Đồn được tăng cường. Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức rà soát các quy hoạch, các dự án đã, đang triển khai trên địa bàn huyện để xử lý thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật. Tháng 11/2017, tỉnh cũng ban hành chỉ thị yêu cầu các sở, ngành, huyện Vân Đồn triển khai các biện pháp cấp bách để quản lý, ngăn chặn việc giao đất, mua bán, chuyển nhượng và sử dụng đất đai trái pháp luật trên địa bàn, tăng cường kiểm tra kiên quyết phá dỡ những công trình xây dựng trái phép. Việc siết chặt công tác quản lý đất đai, chuẩn bị quỹ đất dự phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các dự án đầu tư trong thời gian tới, nhất là khi đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn được thành lập.

Tính đến nay, Quảng Ninh đã thu hút được trên 55.300 tỷ đồng (tương đương 2,5 tỷ USD) đầu tư cho Vân Đồn. Cụ thể, trong giai đoạn 2011-2016, đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước là 4.787 tỷ đồng, chiếm 8,7%; riêng năm 2017, tỉnh đã ưu tiên tập trung dành 1.490 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để đầu tư phát triển Vân Đồn. Đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách là 50.513 tỷ đồng, chiếm 91,3% (giai đoạn 2015-2017, tỉnh đã huy động được trên 36.000 tỷ đồng vốn đầu tư theo hình thức đối tác công - tư).

Trong đó, một số dự án, công trình trọng điểm đang được Tỉnh quyết liệt chỉ đạo triển khai đầu tư và đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành đưa vào khai thác như: Dự án Tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng dài 25km, tổng mức đầu tư trên 13.600 tỷ đồng, dự kiến thông toàn tuyến vào quý I/2018; Dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương, dài 53,6km, tổng mức đầu tư 13.988 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý I/2018; Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái: tổng chiều dài khoảng 80,2 km, tổng mức đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong năm 2018; Dự án Hồ chứa nước Đồng Dọng có dung tích 9,52 triệu m3, tổng vốn đầu tư 498,7 tỷ đồng; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn quy mô cấp 4E, với đường cất hạ cánh dài 3,6km, đón được các máy bay hiện đại như Boeing 777, 787, A350 với công suất 2,5 triệu lượt khách/năm (5 triệu lượt khách/năm đến năm 2030), tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỷ đồng, dự kiến đưa vào vận hành khai thác đầu năm 2018; Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino: Quy mô diện tích trên 2.500 ha, tổng vốn đầu tư trên 46.500 tỷ đồng, hiện đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư; Dự án Tuyến đường trục chính từ Cảng hàng không vào Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn có chiều dài 15km với tổng mức đầu tư 1.429 tỷ đồng khởi công trong năm 2017 và sẽ thông tuyến vào quý I/2018...

Đặc biệt, trong năm 2018 sẽ khởi công chuỗi các tổ hợp dịch vụ du lịch quy mô lớn, đẳng cấp cao với tổng vốn đầu tư trên 61.000 tỷ đồng (tương đương 2,7 tỷ Đô la Mỹ) tại Vân Đồn. Cụ thể: Dự án Tổ hợp du lịch SONASEA DRAGON BAY (giai đoạn 1) với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 4.950 tỷ đồng; Dự án Furama Hạ Long Việt Nam Resort & Vilas quy mô khách sạn đẳng cấp 5 sao với tổng vốn đầu tư trên 1.120 tỷ đồng; Dự án Tổ hợp du lịch và con đường di sản tại Vân Đồn gồm 9 phân khu chức năng, (Phân kỳ 1) với vốn đầu tư dự kiến 5.000 tỷ đồng; Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp tại đảo Ngọc Vừng do Tập đoàn FLC nghiên cứu, tổng vốn đầu tư khoảng 46.000 tỷ đồng; Dự án đầu tư Khu vực cảng và đô thị phía Bắc đảo cái Bầu với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.500 tỷ đồng,... Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái rừng, biển cao cấp tại đảo Hòn Giai của các nhà đầu tư Đan Mạch vốn đầu tư dự kiến khoảng 334 tỷ đồng... Cùng với đó, dự án Cảng nước sâu Hòn Nét - Con Ong (cảng du lịch và hàng hóa tổng hợp) cũng đang được các nhà đầu tư nghiên cứu chuẩn bị đầu tư từ năm 2018.

Có thể nói, Quảng Ninh đã có bước chuẩn bị từ rất sớm, với những bước chắc chắn, đảm bảo sự cho tương lai thành công của Đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn.

7.Hoài Anh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền: Chú trọng chuyển từ "lượng" sang "chất"// http://baoquangninh.com.vn.- 2018.-Ngày 9 tháng 2

Xây dựng chính quyền tỉnh theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, là mục tiêu xuyên suốt và cũng là quyết tâm của Quảng Ninh từ nhiều năm qua. Kiên trì thực hiện những mục tiêu đó, năm 2018 Quảng Ninh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ theo hướng từ “lượng” sang “chất”.

Tiền đề vững chắc

Thời gian qua, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo hướng quyết liệt, cụ thể, thiết thực, gắn với quy định rõ hơn trách nhiệm người đứng đầu "rõ người, rõ việc, rõ cơ quan". Đồng thời, tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; chỉ đạo hoàn thiện thể chế và công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước. Cùng với đó, tăng cường phân cấp quản lý nhà nước, gắn với công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phát huy vai trò của nhân dân trong hoạt động của chính quyền và giám sát của người dân...

Điển hình, HĐND tỉnh trong năm 2017 đã chỉ đạo tổ chức các kỳ họp thứ 5, thứ 6 của HĐND tỉnh, thông qua 28 nghị quyết; trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng về các quy hoạch, chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách để định hướng phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo. Nổi bật là kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; quy hoạch phát triển giao thông, vận tải tỉnh đến năm 2030; giá dịch vụ y tế, chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non... HĐND tỉnh chuẩn bị tốt tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2017; kỳ họp bất thường phục vụ chương trình diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017.

HĐND tỉnh cũng đã chỉ đạo triển khai 6 cuộc giám sát chuyên đề, trên 20 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, đột xuất, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, các nghị quyết quan trọng và những vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm; kiến nghị UBND tỉnh, các cơ quan chức năng nhiều nội dung nhằm giải quyết những hạn chế, tồn tại, bất cập ở nhiều lĩnh vực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước cũng như thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh. HĐND tỉnh tăng cường giám sát, đôn đốc giải quyết đến cùng các kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân; ban hành 120 văn bản trao đổi thống nhất với UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, điều hành kinh tế, ngân sách giữa hai kỳ họp; đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội chung của tỉnh. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia vào 19 dự án luật; thực hiện 7 cuộc giám sát, 5 cuộc khảo sát chuyên đề và tiếp xúc cử tri tại 14/14 phương trong tỉnh…

UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước với tinh thần chủ động, quyết liệt theo hướng bền vững, có tính chiến lược, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Nổi bật là tập trung vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, cải cách hành chính, giải pháp nâng cao các chỉ số PAPI, PCI, DDCI, Par Index...; triển khai bài bản, khoa học, phân công rõ cơ quan, rõ người, rõ trách nhiệm; bảo đảm tính hệ thống từ tỉnh đến cơ sở…

Công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương được tăng cường. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; giải quyết dứt điểm một số vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần giảm dần các vụ việc phát sinh, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người lên các cơ quan Trung ương, tạo chuyển biến tích cực…

Quyết tâm chuyển từ “lượng” sang “chất”

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2018 Quảng Ninh tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn, có trình độ chuyên môn cao, ý thức trách nhiệm với công việc và nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo hướng từ “lượng” sang “chất”, gắn với hiệu quả hoạt động của chính quyền điện tử; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền trong ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh; tiếp tục thực hiện phân cấp về quản lý nhà nước, gắn với công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của cấp trên và cơ quan kiểm toán nhà nước, chủ động kiểm toán ngay từ đầu vào các dự án trọng điểm, các dự án đầu tư lớn theo hình thức hợp tác công tư, dự án phát triển khu đô thị...

Công tác điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được nâng lên theo hướng đồng bộ, khoa học, hướng về cơ sở, đảm bảo sự quyết liệt, cụ thể, thiết thực đi đến cùng sự việc, nhiệm vụ được giao và gắn với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và hiệu quả. Trong năm 2018, tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp; tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của nhân dân và các đoàn thể trong giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước…

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành trong quá trình xây dựng kế hoạch, cần tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện quy trình, quy chế, mối quan hệ công tác, bảo đảm vận hành thông suốt, tránh chồng chéo, trùng lắp; thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, làm nền tảng xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức tư tưởng tạo đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động…

8.Hà Chi. Nỗ lực cho sự phát triển bền vững// http://baoquangninh.com.vn.-2018.-Ngày 13 tháng 2

Năm 2018, Quảng Ninh chọn chủ đề công tác là "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” nhằm tập trung tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của năm, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực.

Trong quá trình phát triển, tỉnh luôn xác định việc bảo vệ môi trường tự nhiên vừa là nội dung, vừa là mục tiêu phát triển bền vững, vì thế tỉnh đã có nhiều giải pháp đảm bảo sự hài hòa giữa môi trường tự nhiên với môi trường sống. Tại Chương trình hành động số 19-CT/TU ngày 10/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 (khóa XI) “Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, Quảng Ninh đã xác định quan điểm “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường có ý nghĩa sống còn, quan hệ mật thiết, tác động qua lại, quyết định sự phát triển bền vững của tỉnh”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định mục tiêu “Tăng trưởng kinh tế đảm bảo chỉ tiêu đề ra trên nền tảng phát triển bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường”.

Với quan điểm chỉ đạo nhất quán, tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh việc triển khai, thi hành Luật Đất đai 2013, Luật Tài nguyên nước 2012, Luật Khoáng sản 2010, Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982, Luật Tài nguyên và môi trường biển hải đảo năm 2015... Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh công tác công khai các quy hoạch, tuyên truyền các giải pháp, hoạt động tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Các sở, ban, ngành và các đảng bộ trực thuộc tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ, đã đưa các hoạt động chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vào chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm, tập trung nguồn lực triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thẩm định công nghệ liên quan đến biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chú trọng đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phương thức canh tác phù hợp, ứng dụng công nghệ sinh học, quy trình sản xuất tiên tiến theo hướng an toàn thực phẩm, tăng cường hệ thống phòng chống và kiểm soát dịch bệnh phù hợp với đặc điểm sinh thái của các vùng và địa phương nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Từ năm 2013-2017 có 21 đề tài, nhiệm vụ liên quan công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã thực hiện (5 đề tài cấp nhà nước, 12 đề tài cấp tỉnh, 4 đề tài cấp cơ sở).

Các văn bản quy định, cơ chế, chính sách về quản lý sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh ngày được xây dựng, hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung theo hướng khai thác hợp lý, tiết kiệm, gắn kết với công tác bảo vệ môi trường. Tỉnh xác định: Việc khai thác khoáng sản phải đi đôi với xử lý nước thải và hoàn nguyên môi trường; việc khai thác tài nguyên nước phải đi cùng với bảo vệ tài nguyên nước; hoạt động khai thác các nguồn lợi thủy sản trên nguyên tắc bảo vệ, bảo tồn thủy sinh.

Cùng với đó, để khắc phục tình trạng cấp phép khai thác khoáng sản tràn lan, manh mún, nhỏ lẻ trong khai thác khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả, chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, tình trạng “chảy máu” khoáng sản, tỉnh đã xây dựng nhiều chế tài đủ mạnh để bảo đảm pháp luật về khoáng sản được thực thi nghiêm, có hiệu quả. Cụ thể: Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/1/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quy hoạch quản lý thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác của UBND tỉnh.

Để thúc đẩy khai hoang, phục hóa tài nguyên đất, tỉnh đã ưu tiên triển khai các dự án sử dụng đất trống, đồi núi trọc, đất mặt nước hoang hóa vào thực hiện các dự án trồng rừng. Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách (theo Luật Thủy sản 2003) về hỗ trợ ngư dân chuyển đổi từ nghề khai thác thủy sản tự nhiên vùng biển ven bờ ra xa bờ; hỗ trợ về tài chính trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh; chính sách cho thuê diện tích thủy vực tự nhiên để bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản hợp lý; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ, phát triển, kinh doanh nguồn lợi thủy sản.

Năm 2018 Đảng bộ tỉnh chọn chủ đề công tác là "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” nhằm tập trung tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của năm và mục tiêu “phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực”. Để thực hiện chủ đề này, Tỉnh ủy đề ra nhiều giải pháp với quyết tâm tạo thay đổi, chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường sống. Trong đó, tập trung hoàn thiện và thực hiện tốt các phương án, đề án bảo đảm vệ sinh môi trường; rà soát, điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn về quy hoạch bảo vệ môi trường… di chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra ngoài trung tâm đô thị. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường và tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi các nội dung cam kết; xây dựng bổ sung các tiêu chí để làm căn cứ chấp thuận các dự án đầu tư nhằm tránh nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, tập trung đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ từ cấp xã, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý các cấp và cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; rà soát, bổ sung các chế tài mạnh để xử lý nghiêm khắc các vi phạm về môi trường.

Thực hiện chủ đề này, Quảng Ninh đã và đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân thực hiện nghiêm, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến căn bản trong phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát ô nhiễm, phục hồi và nâng cao chất lượng môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững.

9.Hoài Anh. Quyết tâm của Đảng, niềm tin của nhân dân//

http://baoquangninh.com.vn.- 2018.- Ngày 18 tháng 2

Bí thư chi bộ thôn, bản, khu phố (gọi chung là thôn) là đội ngũ cán bộ ở gần dân, sát với dân nhất trong hệ thống chính trị của Đảng ta hiện nay. Với quan điểm “dân có tin thì Đảng mới cử”, năm 2017 tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành việc nhất thể hóa trên 1.500 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Từ thực tiễn đã và đang triển khai, việc nhất thể hoá bước đầu khẳng định được sự ưu việt, giúp phát huy tốt vai trò người đứng đầu, mọi nội dung công việc được triển khai nhanh chóng, kịp thời và có tính thống nhất cao, tránh tình trạng chồng chéo và bỏ sót việc, được dư luận nhân dân trên địa bàn đồng thuận, tin tưởng…

Trọn việc Đảng, tròn việc dân

Trở lại thôn Làng Nhội (xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) một ngày giáp Tết nguyên đán 2018, chúng tôi thực sự ấn tượng và bị thu hút bởi sự thay đổi về diện mạo của vùng đất này. Những tuyến đường bê tông phong quang, sạch đẹp, hai bên đường được trồng đủ loại hoa cùng các bức tường tranh rực rỡ sắc mầu rải dài từ đầu đến cuối thôn, tô điểm thêm cho bức tranh làng quê, tạo nên diện mạo mới, tràn đầy sức sống... Bà Nguyễn Thị Hương, một người dân thôn, vui vẻ cho hay: “Đây là công sức của đồng chí Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn tôi đấy. Sau khi trúng cả 2 chức danh này, cô ấy vừa bàn bạc với Chi bộ về chủ trương giữ gìn vệ sinh môi trường, vừa vận động bà con trong thôn, đồng thời trực tiếp xắn tay cùng làm với mọi người. Cô ấy còn đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con vẽ tranh, trồng hoa, cây ven đường trục thôn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nữa”.

"Cô ấy" mà bà Hương nhắc đến là chị Nguyễn Ái Việt, mới được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Làng Nhội cuối năm 2017 vừa qua. Chia sẻ với chúng tôi, chị nói: “Khi mới đảm nhận 2 vai, tôi cũng hơi ngại, bởi công việc thì nhiều, trong khi tôi chưa hiểu nhiều lắm về nhiệm vụ của bí thư chi bộ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, được sự giúp đỡ hỗ trợ của xã, của đồng chí tiền nhiệm, tôi cũng bắt nhịp được và thấy triển khai các công việc của thôn khá thuận lợi. Bởi mình là người trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân, nên đã tạo được sự thống nhất, xuyên suốt, khắc phục được sự chồng chéo, trùng lặp hay bỏ sót nhiệm vụ. Thôn chúng tôi mới triển khai trồng cây và vẽ tranh lên các bức tường dọc đường vào thôn được một thời gian ngắn thôi, nhưng người dân ai cũng phấn khởi và hồ hởi tham gia. Các bức tranh không chỉ góp phần trang trí thêm cảnh quan thôn xóm sạch, đẹp, mà mỗi bức đều có những nội dung rất ý nghĩa, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho mọi người trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”.

Làng Nhội hiện là một trong những thôn đi đầu của huyện Tiên Yên trong xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Hiện thôn cơ bản hoàn thành 10/10 tiêu chí, 31/31 chỉ tiêu. Để có được kết quả đó, vai trò của đồng chí Bí thư kiêm Trưởng thôn đã trở thành đầu tàu thúc đẩy phong trào đi lên. Không chỉ trực tiếp tham gia các phong trào, chị Nguyễn Ái Việt còn chỉ đạo đưa nội dung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào trong các buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ, họp thôn, cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thảo luận, bàn các giải pháp hữu hiệu. Chị còn tích cực huy động nhân dân đóng góp hàng trăm ngày công để chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường nội thôn; vận động trồng các cây xanh dọc đường trục thôn, tạo hàng rào hai bên đường…

Cũng như chị Nguyễn Ái Việt, anh Lỷ A Tài (thôn Mào Sán Cáu, xã Quảng An, huyện Đầm Hà) là một trong những bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn trẻ tuổi nhất tỉnh, đã và đang phát huy rất tốt vai trò, trách nhiệm của mình ở địa phương, là nhân tố tích cực trong thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa văn minh ở cơ sở, được người dân tin yêu. Thời gian qua thôn Mào Sán Cáu đã có sự thay đổi vượt bậc về mọi mặt. Chỉ cần nhìn vào kết quả giảm nghèo của thôn trong thời gian qua đã minh chứng rõ điều này: Năm 2015, thôn có 29 hộ nghèo/47 hộ toàn xã, đến tháng 10/2017, thôn giảm được 24 hộ, chỉ còn 5 hộ nghèo. Cũng trong thời gian này, Chi bộ thôn phát triển thêm 2 đảng viên... Điều quan trọng hơn cả là nhân dân thôn có sự thay đổi đáng kể về nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước như trước kia.

Anh Lỷ A Tài chia sẻ với chúng tôi: "Trọng trách đặt lên vai người trẻ như tôi đó là cơ hội và sự tín nhiệm mà Đảng và người dân giao cho, cũng chính là động lực để tôi phải cố gắng, nỗ lực. Tôi nghĩ, cái gì mình cũng phải làm trước, làm tốt, giúp ích cho cái chung, thì bà con sẽ tin tưởng. Nếu tổ chức tốt khâu dân chủ ở cơ sở, đưa mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân, để dân hiểu thì họ sẽ ủng hộ. Quan trọng hơn, mình nói được thì mình cũng phải làm được thì bà con mới tin tưởng và làm theo. Tôi luôn tâm niệm phải học theo lời dạy của Bác, để làm một cán bộ tốt, không phụ sự tin tưởng của Đảng và nhân dân khi tin và cử tôi”.

Khẳng định hướng đi đúng

Mặc dù thời gian triển khai chưa dài để đánh giá đầy đủ hiệu quả về mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, nhưng có thể khẳng định việc thực hiện được đồng bộ trong điều kiện không ít khó khăn như hiện nay là một thành công của Quảng Ninh trong việc tinh giản và nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền. Qua đó, không chỉ thể hiện sự mạnh dạn đổi mới của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, mà còn phù hợp với chủ trương chung của Trung ương với mục tiêu đưa Đảng với dân gần nhau hơn; đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đến được với dân; gắn bó máu thịt với dân…

Nhấn mạnh đến hiệu quả của mô hình này, đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Bí thư Thị ủy Quảng Yên, khẳng định: Từ thực tiễn triển khai mô hình này trên địa bàn TX Quảng Yên bước đầu cho thấy “2 trong 1”  tạo được sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương, chỉ đạo từ chi bộ, tới việc thực hiện, nắm rõ tư tưởng, tình hình của nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, không phải qua nhiều công đoạn xin chủ trương. Mô hình này cũng phát huy cao nhất sức mạnh lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn sẽ sâu sát thực tế, nắm chắc tình hình chính trị tư tưởng, việc chấp hành chính sách, pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, có những chỉ đạo, điều hành phù hợp, sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi cao, góp phần gắn kết giữa Đảng với nhân dân, đem lại niềm tin cho nhân dân...

Bày tỏ sự tin tưởng vào những đột phá của mô hình này, ông Nguyễn Văn Huy (phường Hồng Gai, TP Hạ Long) khẳng định: “Phải công nhận rằng nhiệm kỳ này tỉnh thực sự có nhiều đột phá, đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Điều này được thể hiện rõ nét trong việc quyết tâm, nỗ lực thực nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Tôi cho rằng đây là sự đổi mới, mang tính tích cực và phù hợp với điều kiện hiện nay và hy vọng rằng các đồng chí được nhân dân tín nhiệm sẽ phát huy hết năng lực của mình để đảm đương tốt nhất chức trách nhiệm vụ được giao phó, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Dẫu còn không ít khó khăn, thách thức phía trước, nhưng với tâm huyết, khát khao đổi mới của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự tiên phong gương mẫu, nhiệt huyết của hơn 1.500 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn và sự đồng thuận, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã và đang là minh chứng sống động, khẳng định quyết tâm "đưa Đảng gần với dân" của Quảng Ninh. Cũng thông qua trương này, Quảng Ninh kỳ vọng góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ với chương trình hành động của chính quyền và việc tổ chức thực hiện để từ đó phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

                                                      KINH TẾ

10.Ước vọng của người dân Quảng Ninh về một Đặc khu cất cánh// http://baoquangninh.com.vn.-2018.-Ng ày 01 th áng 01

Với người dân đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, giấc mơ về một Đặc khu Hành chính - kinh tế lần đầu tiên trong lịch sử đang dần trở thành hiện thực.

Năm 2018 đang gõ cửa, với những người dân tại huyện đảo Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), năm mới càng có ý nghĩa hơn khi những giấc mơ về một Đặc khu Hành chính - kinh tế lần đầu tiên trong lịch sử đang dần trở thành hiện thực.

Những năm trước kia, dân ở đây là vùng đảo nên rất thiếu thốn, điện về, có ánh sáng về mọi thứ thay đổi. Tiếp lại có cầu, trước kia đường mòn, đến giờ toàn đảo có đường nhựa. Trước kia, ở đảo cũng chỉ công việc trồng trọt, đánh bắt tự sản tự tiêu, nhưng bây giờ không cấy lúa cũng có gạo ăn, tất cả tinh thần vật chất đều lên.

Đó là tâm sự của ông Nguyễn Xuân Thành, tài xế taxi vừa chạy xong chuyến xe từ Cẩm Phả về tới cảng Cái Rồng (Vân Đồn). Ông là người dân của huyện đảo có tới gần 600 đảo nhỏ rải rác trên vùng biển Đông Bắc, nơi từng là thương cảng đầu tiên của nước Đại Việt. Đảo không xa nhưng tách biệt với đất liền. Vài thập niên trước, việc phát triển kinh tế vẫn trông vào nguồn lợi thủy sản, đời sống rất khó khăn.

Ông Xuân Thành vẫn nhớ cảm giác vui mừng trong những ngày trọng đại nhất, khi điện lưới quốc gia vươn tới đảo lớn Cái Bầu, khi 3 cây cầu kiên cố kéo đảo về gần với đất liền năm 2006, rồi năm 2015, khi những xã đảo xa xôi Thắng Lợi, Ngọc Vừng cũng có điện, sáng lấp lánh giữa biển khơi. Thế nhưng, việc quê hương có sân bay lại là việc ông chưa bao giờ mơ tới.

“Trước kia, tôi chẳng bao giờ nghĩ có sân bay, giờ có sân bay về đảo, về huyện Vân Đồn, bà con đều phấn khởi. Nếu mà có được đặc khu sẽ mở nhiều công ăn việc làm, con cái sau này sẽ có công ăn việc làm ổn định. Phát triển như thế thì dân ở đây cũng được phát triển theo”, ông Xuân Thành bày tỏ.

Vân Đồn trở thành 1 trong 3 đặc khu của cả nước. Từ những bãi triều in dấu chân của bao thế hệ ngư dân đến những con đường xuyên đảo thẳng tắp vết bánh xe, nay sẽ là những cánh máy bay in trên bầu trời. Sự thay đổi mọi mặt của Vân Đồn khiến những người gắn bó với vùng đất này phải ngỡ ngàng.

Ông Nguyễn Trọng Minh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, bày tỏ sự ngạc nhiên khi đứng trên công trường sân bay, nơi mà trước kia từng là những đầm tôm, những nóc nhà lơ thơ khuất sau bãi sú vẹt.

“Hôm nay, quay trở lại đây, tôi hết sức ngỡ ngàng trước sự phát triển rất nhanh, gần như là một sự thần tốc. Tôi cảm nhận thấy sự đồng lòng, đồng thuận của người dân Vân Đồn để ủng hộ cho việc giải phóng mặt bằng tất cả các dự án đến đây. Tôi cũng hết sức kỳ vọng với quy hoạch của đặc khu kinh tế Vân Đồn lần này sẽ mở ra cho Vân Đồn cơ hội cất cánh”, ông Nguyễn Trọng Minh cho biết.

Nhiều ngư dân lênh đênh trên vịnh Bái Tử Long hay ngày ngày đào Sá Sùng ở Minh Châu có thể chưa thực sự hiểu đặc khu là gì. Nhưng Vân Đồn vẫn chứng kiến sự đồng lòng lớn lao, khi mà hơn 200 hộ dân di dời nhà cửa, nhường đất để xây dựng sân bay, khi mà hơn 96,89 % người dân

Tuy đứng trước vận hội mới, nhưng không ít bạn trẻ còn băn khoăn về việc làm, khi làn sóng lao động tri thức, công nghệ cao sẽ sớm ùa về. Những ngư dân gắn với tấm lưới, mạn thuyền nghi ngại khi ven bờ sẽ mọc lên những dự án nghìn tỷ, resort, casino. Người dân tái định cư vẫn lo lắng về một nơi ở ổn định và giá đất thì đang lên như những ngày triều dâng…

Nhưng có một điều mà họ đều nhận ra, đó là cơ hội. Con trai ông Nguyễn Xuân Thành học kỹ thuật mỏ với mong muốn rời đảo làm ở Cẩm Phả, Hòn Gai nay cũng quay về tính cách làm giàu ở quê nhà. Còn anh Phạm Hải Quỳnh, chủ một doanh nghiệp du lịch cộng đồng trên xã đảo Quan Lạn, nơi sở hữu những bãi tắm đẹp nhất nhì cả nước thì cho rằng, đặc khu sẽ mở ra vận hội mới cho tất cả mọi người.

“Bây giờ dần dần các nhà đầu tư bắt đầu vào Vân Đồn, Quan Lạn. Du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn ấy cộng hưởng với vấn đề hoàn thiện sân bay Vân Đồn, khách khắp nơi đều có thể về Vân Đồn, kết nối chỉ là con số nhỏ về thời gian, phương tiện đi lại. Tôi nghĩ rằng, thời gian không lâu, với hướng nhìn nhận mở như thế, với sự kêu gọi các nhà đầu tư như thế, quy hoạch chuẩn như thế, vùng đất Vân Đồn sẽ là tiềm năng phát triển du lịch, hòn ngọc khu vực Đông Bắc”, anh Hải Quỳnh nói.

Cơ cấu lại kinh tế, cơ hội việc làm, câu chuyện thu nhập bình quân đầu người tại Đặc khu Vân Đồn sẽ tăng gấp 10 hiện nay vào năm 2030 với hơn 21.000 USD (theo đề án của tỉnh Quảng Ninh) là câu chuyện còn xa xôi với nhiều người dân đảo. Còn hiện tại, cơ hội mới đang tới cùng với rất nhiều kỳ vọng: Năm mới, Vân Đồn sẽ thực sự cất cánh trên đường băng.

11.Văn Đức. Quảng Ninh đặt mục tiêu thu ngân sách không thấp hơn 40.000 tỷ đồng//http://dangcongsan.vn.-2018.-Ngày 02 tháng 01

Năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu thu ngân sách Nhà nước không thấp hơn 40.000 tỷ đồng, tăng hơn 3,6% so với năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long yêu cầu các đơn vị trong khối tài chính, nhất là Sở Tài chính và Cục Thuế tập trung rà soát, đôn đốc các khoản thu như: thuế, phí, thu ngoài ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh nhất là ở các lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Đồng thời, phải xây dựng chuyên đề kiểm soát doanh thu ở lĩnh vực này; có cơ chế giám sát thường xuyên, định kỳ hàng tháng, hàng quý. Bên cạnh đó, thu đúng, thu đủ các khoản thu; phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương; đồng thời, nâng cao trình độ cán bộ làm công tác thuế nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…

Riêng đối với ngành hải quan, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp tăng thu, chống thất thu qua hoạt động quản lý xuất nhập khẩu; chủ động tham mưu, đề xuất cho tỉnh các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và tăng thu trên địa bàn, nhất là với mặt hàng xăng dầu; phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao và tiếp tục đứng trong tốp đơn vị dẫn đầu thu ngân sách qua xuất nhập khẩu.

Quảng Ninh hy vọng năm 2018 sẽ có nguồn thu từ các hoạt động xuất nhập khẩu cao hơn, bởi hiện nay việc đầu tư hạ tầng cửa khẩu, hạ tầng giao thông kết nối đến cửa khẩu của Quảng Ninh khá tốt. Hơn nữa, Quảng Ninh đã đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. Phí hạ tầng ở các cửa khẩu ở Móng Cái, Bình Liêu, Hải Hà ở mức thấp so với các cửa khẩu trong nước.

Năm 2017, tổng thu ngân sách Nhà nước của Quảng Ninh năm 2017 đạt 38.597 tỷ đồng, bằng 128% dự toán trung ương giao, bằng 121% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao đầu năm.

Trong đó, thu xuất nhập khẩu đạt 10.947 tỷ đồng, bằng 203% dự toán trung ương giao, đứng thứ 7 toàn quốc. Thu nội địa đạt 27.650 tỷ đồng, bằng 112% dự toán trung ương giao, bằng 105% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao đầu năm, đứng thứ 5 toàn quốc.

Cùng với đó, công tác quản lý chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, chi thường xuyên đảm bảo tiết kiệm, đúng chính sách, chế độ quy định. Năm 2018, Quảng Ninh vẫn thực hiện tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên; đảm bảo tỷ trọng chi đầu tư trên 50% tổng chi ngân sách của tỉnh; phối hợp với kiểm toán chủ động kiểm tra các dự án trọng điểm của tỉnh.../.

12.Việt Hoa. Nông nghiệp Quảng Ninh: Chuyển đổi cả về lượng và chất// http://baoquangninh.com.vn.- 2018.- Ng ày 4 h áng 1

Thực hiện quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, trong những năm gần đây, ngành Nông nghiệp Quảng Ninh không ngừng chuyển động thay đổi mô hình tăng trưởng. Trong đó lấy thủy sản làm ngành kinh tế động lực; hướng tới các mô hình sản xuất thâm canh, hàm lượng công nghệ cao, từ đó nâng giá trị cùng diện tích sản xuất..

Có thể thấy, tính từ thời điểm có đề án tái cơ cấu ngành của Chính phủ, việc nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững nền nông nghiệp Quảng Ninh được thể hiện ở cả 4 lĩnh vực sản xuất chủ đạo là trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp.

Đối với trồng trọt, do đặc thù tỉnh không phải là vùng trọng điểm trồng lúa nên định hướng sản xuất là chú trọng vào canh tác giống lúa cao sản, chất lượng cao; tăng diện tích gieo sạ; hình thành các cánh đồng mẫu. Kết quả năm 2017 so với năm 2013, toàn tỉnh có 41.657ha lúa, tăng 8.147ha, trong đó diện tích lúa chất lượng cao đạt trên 22.115ha, chiếm trên 53% tổng diện tích gieo trồng, tăng gần 30%; có 14.500ha lúa gieo thẳng, bằng 35% diện tích gieo cấy. Đã hình thành 20 cánh đồng mẫu với tổng diện tích trên 520ha, riêng loại lúa nếp cái hoa vàng đã hình thành vùng sản xuất tập tung với diện tích trên 800ha tại TX Đông Triều, hiện nằm trong 18 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung của tỉnh.

Cùng với cây lúa, các loại cây trồng giá trị cao khác không ngừng tăng diện tích, sản lượng, trở thành vùng sản xuất tập trung. Tiêu biểu như vùng vải 970ha; vùng rau an toàn 631ha; vùng chè 866ha; vùng cam 547ha; vùng dong riềng 328ha; vùng trồng hoa 115ha... Các vùng sản xuất tập trung đều đạt giá trị 180-250 triệu đồng/ha/năm, cao hơn 20-30% so với mô hình canh tác thông thường. Nhằm nâng cao giá trị trên diện tích canh tác, toàn tỉnh đã chuyển đổi 650ha lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, màu và cây lấy thức ăn chăn nuôi.

Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, hiện cơ sở sản xuất rau thủy canh 188 Green Farm đang đưa ra thị trường những sản phẩm rau an toàn, được người tiêu dung khso tính chấp nhận

Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, hiện cơ sở sản xuất rau thủy canh 188 Green Farm đang đưa ra thị trường những sản phẩm rau an toàn, được người tiêu dùng khó tính chấp nhận.

Lĩnh vực chăn nuôi, hướng sản xuất là chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang mô hình trang, gia trại công nghiệp và công nghệ cao, đa dạng hóa các sản phẩm. Đối tượng vật nuôi chủ lực được xác định thứ tự ưu tiên lợn, gà, bò thịt, bò sữa. So với năm 2013, hiện toàn tỉnh có 214 trang trại, tăng gần gấp đôi. Đàn trâu có xu hướng giảm, nhường vị trí cho đàn bò đạt 22.963 con, tăng 32%; đàn lợn 417.524 con, tăng 11,62%; đàn gia cầm 3,329 triệu con, tăng 19%. So với năm 2013, sản lượng thịt hơi xuất chuồng, trứng các loại và sữa tươi có con số tăng trưởng mạnh nhất, đạt 89.953 tấn thịt hơi, tăng 50%, tương ứng 33.119 tấn; 3.015 tấn sữa tươi, tăng 3,9 lần, tương ứng 2.242 tấn; 126.729 quả trứng, tăng 46,6%, tương ứng 25.082 quả.

Đối với lĩnh vực thủy sản, trong 4 năm qua Quảng Ninh thực hiện theo đúng định hướng chuyển dịch cơ cấu từ khai thác sang nuôi trồng đồng thời bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đẩy mạnh khai thác xa bờ; tăng nhanh các mô hình nuôi thâm canh, công nghiệp và các đối tượng nuôi chủ lực… nhằm tăng mạnh về tỷ trọng, xứng đáng là lĩnh vực kinh tế động lực của ngành Nông nghiệp.

Nếu như năm 2013 sản lượng thủy sản chỉ dưới 85.000 tấn thì năm 2017 vừa qua, tổng sản lượng thủy sản đạt 117.115 tấn, trong đó khai thác 62.870 tấn; nuôi trồng 54.245 tấn. Giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 25 triệu USD, tăng 5 triệu USD so với năm 2013. Tổng giá trị ngành thủy sản năm 2017 chiếm 53% cơ cấu ngành trong khi đó năm 2013 con số này chiếm 44% cơ cấu ngành. Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành thủy sản/năm trong giai đoạn 2013 - 2017 là trên 11%, con số rất cao so với các lĩnh vực khác trong ngành.

Đặc biệt so với năm 2013, sản lượng nuôi trồng có sự tăng trưởng mạnh nhất, tăng thêm khoảng 70% với gần 54.300 tấn, trong đó vùng nuôi tôm theo hướng thâm canh, công nghiệp, đối tượng nuôi giá trị cao nhất của ngành thủy sản, sản lượng cao hơn đến 70 lần so với mô hình nuôi quảng canh, trong 4 năm qua đã tăng thêm gần 1.000ha. Đội tàu khai thác xa bờ tăng lên gấp 2 lần với trên 550 tàu, trong khi đó đội tàu khai thác gần bờ giảm đi 30%, còn trên 5.000 tàu.

Mô hình nuôi tôm thâm canh, sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi không chỉ mang lại giá trị cao còn có tính bền vững

Mô hình nuôi tôm thâm canh, sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi, không chỉ mang lại giá trị cao mà còn có tính bền vững.

Ở lĩnh vực lâm nghiệp, trong 4 năm toàn tỉnh trồng được 51.293ha rừng, trong đó 2.196ha rừng đặc dụng và phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất; khai thác được 1,5 triệu m3 gỗ, trên 65.000 tấn nhựa thông; độ che phủ rừng đạt 54,1%, tăng 1,1%. Nhiều mô hình sản xuất lâm nghiệp đã phát triển trở thành vùng sản xuất tập trung như vùng thông nhựa, cây lâm sản ngoài gỗ (bao gồm ba kích, hồi, quế, trà hoa vàng…).

Đặc biệt góp phần vào mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành Nông nghiệp tỉnh theo đề án tái cơ cấu ngành thời gian qua là việc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào các mô hình sản xuất nông nghiệp. Nếu như năm 2013 hoạt động này còn ở mức độ nhỏ lẻ thì đến nay toàn tỉnh đã có 139.944 máy móc nông cụ, mức độ cơ giới hóa đạt 65-70%. Trong đó mỗi năm, máy làm đất đã phục vụ được 70.000ha, chiếm gần 100% diện tích canh tác các vụ trong năm; máy gặt đập liên hợp đảm nhận 20% diện tích; máy tuốt, xay, xát lúa đáp ứng trên 90% diện tích.

Ông Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT khẳng định: Với kết quả trên, việc thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Quảng Ninh đang đi đúng hướng và đạt kết quả ngày càng phấn khởi. Thực tế năm 2017 vừa qua, tốc độ tăng trưởng và giá trị kinh tế của ngành Nông nghiệp đã đạt cao nhất kể từ 3 năm trở lại đây. Đây sẽ là tiền đề để tỉnh nâng tỷ trọng, giá trị ngành kinh tế nông nghiệp, phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và giàu có, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi, giảm khoảng cách giàu nghèo… vốn là những tồn tại nan giải hiện nay. Theo ông Giang, trong thời gian tới, để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo đề án tái cơ cấu ngành, toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh chiến lược doanh nghiệp hóa sản phẩm, liên kết hóa sản xuất và xã hội hóa đầu tư, làm sao cho nông nghiệp tỉnh nhà thực sự thay đổi cả về chất và lượng.

13.Thống nhất mục tiêu, giải pháp điều hành thu, chi NSNN năm 2018// http://baoquangninh.com.vn.- 2018.- Ng ày 12 th áng 1

Chiều 12/1, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tăng cường điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh họp triển khai nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2018. Đây là cuộc họp đầu tiên của BCĐ ngay từ những ngày đầu năm 2018 cho thấy sự chủ động, kịp thời của BCĐ trong việc sớm triển khai công tác chỉ đạo, thống nhất mục tiêu, giải pháp điều hành thu, chi NSNN.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự họp.

Năm 2018, dự toán thu nội địa do HĐND tỉnh giao là 30.360 tỷ đồng, tăng 10% so với số thực hiện trong năm 2017 và thu xuất, nhập khẩu khoảng 6.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mục tiêu tỉnh đặt ra là phải đạt thu NSNN là 40.360 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa là 30.360 tỷ đồng, riêng xuất nhập khẩu không thấp hơn số thu 2017 là 10.000 tỷ đồng. Trên cơ sở kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán thu NSNN được giao năm 2018, Ban Chỉ đạo tăng cường điều hành NSNN tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm; tích cực triển khai thực hiện, cụ thể hóa các giải pháp để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Tại cuộc họp bàn các giải pháp, các thành viên BCĐ cũng đặt ra mục tiêu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh; phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, xác định cụ thể từng lĩnh vực, loại thuế. Ngành Thuế và Hải quan tập trung thực hiện rà soát ngay và cụ thể từng lĩnh vực, từng khoản thu. Các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế; giải quyết vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai; tăng cường quản lý nhà nước về giá, chủ động đề xuất các biện pháp bình ổn giá; tăng cường chống buôn lậu. Đồng thời, có cơ chế, biện pháp quản lý thu ngân sách; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước nhằm khắc phục việc chia sẻ thông tin để kịp thời nắm bắt được thông tin tính thuế và đối tượng nộp thế…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, năm 2017, tỉnh Quảng Ninh để lại dấu ấn trong phát triển KT-XH, 11/11 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Nhiều nguồn lực huy động cho phát triển; các chương trình mục tiêu đều có kết quả khởi sắc. Riêng công tác thu NSNN đạt con số ấn tượng là 38.597 tỷ đồng, thu nội địa vượt dự toán Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Về chi NSNN, tiết kiệm chi thường xuyên để dành chi cho đầu tư phát triển. Tỷ trọng dành cho chi đầu tư phát triển trên 65,7% trên tổng số chi.

Để triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về các nhiệm vụ, nhất là dự toán thu, chi NSNN đã được thông qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BCĐ điều hành NSNN tỉnh tập trung cho công tác chỉ đạo ngay từ những ngày đầu năm. Trên cơ sở con số thu NSNN phải thực hiện là 30.360 tỷ đồng, BCĐ thống nhất mục tiêu điều hành NSNN phải đạt 40.360 tỷ đồng, trong đó thu xuất, nhập khẩu là 10.000 tỷ đồng và thu nội địa phải đạt và vượt con số 30.360 tỷ. Đây là con số đòi hỏi sự quyết tâm của các ngành, địa phương trong tỉnh.

Thống nhất giải pháp điều hành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước tiên phải tạo được môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu nhanh nhất, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân; đẩy mạnh tháo gỡ hiệu quả khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là khó khăn hiện nay của ngành Than. “Phải tạo ra không khí làm ăn kinh doanh hồ hởi, phấn khởi bởi doanh nghiệp kinh doanh tốt thì mới có nguồn thu của NSNN. Đây là giải pháp số 1 phải ưu tiên hàng đầu” – đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

Cùng với đó, đồng chí cũng nhấn mạnh đến việc phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu thuế, nhất là thuế nội địa và thuế xuất khẩu. Đối với thu thuế nội địa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phải có giải pháp cụ thể đối với từng khoản thu, nhất là thu ngoài quốc doanh, thuế, lệ phí, thuế của các hộ kinh doanh và trách nhiệm chính là của chính quyền cơ sở. Đồng thời, tăng cường khảo sát, kiểm tra để phát sinh thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đúng thực tế để tránh thất thoát thuế. Bên cạnh đó, phải có sự động viên các cơ sở kinh doanh trung thực trong nộp thuế, đồng thời, xử lý nghiêm các doanh nghiệp trốn tránh trách nhiệm nộp thuế; tăng cường rà soát tiền thuê đất, thuê mặt nước để tránh thất thoát nguồn thu. Các loại phí, lệ phí cũng cần tăng cường giám sát, kiểm tra.

Liên quan đến thu thuế xuất, nhập khẩu, Cục Hải quan tỉnh phải cùng với ngành lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp, tạo ra môi trường tốt nhất để các doanh nghiệp tin tưởng, lựa chọn Quảng Ninh. Các hoạt động xuất, nhập khẩu ở biên giới đất liền, trên biển phải hoạt động sôi động hơn, nhất là khi cơ sở hạ tầng đã được đầu tư mới, khang trang.

Về nhiệm vụ chi NSNN, đồng chí nhấn mạnh, năm 2018 phải thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để dành chi cho đầu tư phát triển, đảm bảo tỷ trọng dành cho chi đầu tư không thấp hơn năm 2017; thực hiện cơ chế đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công theo danh mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể đã được xác định rõ trong Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác thu NSNN năm 2018, do đó đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải tăng cường công tác chỉ đạo ngay từ ngày đầu năm.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo thu, chi NSNN năm 2017.

14.Quảng Ninh: Đẩy mạnh quản lý khai thác, vận chuyển than dịp Tết Nguyên đán 2018// https://baotainguyenmoitruong.vn.-2018.- Ng ày 30 th áng 1

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 512/UBND - CN về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than trong mùa khô và Tết Nguyên đán 2018.

Hiện nay, bắt đầu vào mùa hanh khô, mùa thuận lợi cho sản xuất than. Đồng thời, thuận lợi cho các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép. Các đối tượng thường lợi dụng vườn đồi nhà dân, lợi dụng các dự án nạo vét ao, hồ, đập, san gạt đất đá để khai thác than trái phép; trong ranh giới mỏ của một số đơn vị thuộc ngành than vẫn xảy ra hiện tượng đào bới để khai thác than trái phép.

Nhằm tiếp tục duy trì trật tự trong hoạt động sản xuất và kinh doanh than trên địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt là trong mùa khô và các dịp nghỉ lễ, tết năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương liên quan, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo đối với hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than.

Các cơ quan chức năng tăng cường quản lý nhà nước trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than trái phép. Tuyên truyền, vận động các đoàn thể và nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ tài nguyên than; khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than trái phép trên địa bàn.

Các địa phương có sản xuất than phối hợp với TKV và Tổng công ty Đông Bắc ra quân kiểm tra, phát hiện và triệt phá các hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ than trái phép cả trong và ngoài ranh giới mỏ; duy trì hoạt động của các đội (tổ) công tác liên ngành đảm bảo không có hoạt động khai thác than trái phép trong mùa khô và các dịp nghỉ lễ, tết Nguyên đán năm 2018. Duy trì khu dân cư tự quản về an ninh trật tự; đấu tranh phòng, chống khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép. Gắn trách nhiệm của tổ dân, khu phố và từng gia đình tại khu vực có tài nguyên than đối với các hoạt động than trái phép trong khu vực. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn. Nếu phát hiện có tài nguyên than, yêu cầu dừng thi công, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét xử lý theo quy định. Nếu xảy ra khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép ngoài ranh giới mỏ giao cho TKV và Tổng công ty Đông Bắc quản lý, Chủ tịch UBND địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật.

15.Xu ân Ph ú. Vận hội du lịch Quảng Ninh 2018// http://baocongthuong.com.vn.-2018.-Ngày 18 tháng 2

Trao đổi về những ấn tượng trong hoạt động du lịch năm vừa qua, ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh - vui vẻ chia sẻ, năm 2017, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt khoảng 9,9 triệu lượt, tăng 18% so với năm 2016, trong đó khách quốc tế gần 4,3 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch 17.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2016.

Ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - tặng hoa chào đón khách quốc tế đến Hạ Long ngày đầu năm 2018

Ấn tượng từ những con số

Nhưng, điều ông Thủy muốn nói không ở những con số, mà là yếu tố tạo nên những con số tăng trưởng "ngọt ngào" của năm cũ.

Năm 2017 - Quảng Ninh triển khai chủ đề "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh" trên tất cả các lĩnh vực, sâu rộng khắp vùng miền.

Đối với lĩnh vực du lịch, việc triển khai mạnh mẽ chủ đề trên thông qua kế hoạch làm lành mạnh hóa môi trường, thị trường khách du lịch. Mở đầu là chiến dịch "Tour du lịch 0 đồng" được khởi động từ cuối tháng 3/2017. Khi triển khai chiến dịch, nhiều người nghi ngờ khó có thể thành công. Tuy nhiên, chiến dịch được triển khai bài bản, kiên quyết, thực hiện đồng bộ các giải pháp. Tất cả cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch cạnh tranh không lành mạnh, giá hàng bán cho khách du lịch bất hợp lý, gây bức xúc với khách du lịch và làm xấu hình ảnh của du lịch Quảng Ninh đều bị xử lý nghiêm minh.

Đi liền với chiến dịch làm trong sạch môi trường du lịch, năm 2017, Quảng Ninh triển khai mạnh mẽ công tác marketing trong quảng bá điểm đến du lịch Hạ Long và du lịch Quảng Ninh. Công tác maketing làm tốt ở các thị trường, tập trung vào một số luồng khách du lịch lớn, như khách châu Âu, châu Mỹ, châu Á, khách Đông Bắc Á.

Nỗ lực này đóng góp lớn cho dòng khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh tăng gần 30% so với năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế lưu trú tại điểm đến kỳ quan Vịnh Hạ Long tăng trên 30%, Móng Cái tăng trên 35%. Đáng chú ý, du khách quốc tế đến với Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử tăng trên 200% và Cô Tô cũng tăng 250% so với tổng số khách du lịch ra huyện đảo năm 2016.

"Xấp xỉ 4,3 triệu lượt khách quốc tế đến Quảng Ninh bằng cả đường bộ, đường hàng không và cả đường tàu biển đều tăng đột phá. Trong các thị trường khách du lịch quốc tế, thị trường khách Trung Quốc lưu trú tại Quảng Ninh tăng mạnh nhất. Tiếp đến là khách từ các thị trường: Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Canada, Hàn Quốc. Điều này thể hiện hiệu quả công tác quảng bá điểm đến của Quảng Ninh" - ông Thủy cho hay.

Năm bứt phá

Năm 2018, Quảng Ninh đăng cai Năm Du lịch quốc gia, với chủ đề "Hạ Long - Di sản - Kỳ quan điểm đến thân thiện". Hầu hết các sự kiện du lịch quan trọng trong năm được tổ chức tại Hạ Long và các địa phương trên địa bàn. Đây là cơ hội để Quảng Ninh thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, cũng có thể nói là vận hội để Quảng Ninh phát triển đột phá về du lịch, dịch vụ.

"Vì thế, năm 2018 tỉnh đặt "hàng" cho ngành du lịch Quảng Ninh phấn đấu đón 12 triệu khách du lịch, trong đó có 5 triệu khách quốc tế và doanh thu 22.000 tỷ đồng từ du lịch" - ông Thủy cho biết.

Nói là vận hội, bởi cùng với đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia, các cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm, như: Đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, Hạ Long - Vân Đồn, sân bay quốc tế Vân Đồn sẽ được khánh thành đưa vào sử dụng trong quý II/2018.

Nói về các giải pháp trong năm đăng cai du lịch quốc gia, Quảng Ninh tập trung giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo sự phát triển đột phá về du lịch. Tỉnh cũng chú trọng tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, đặc trưng, phù hợp với nhu cầu của thị trường khách du lịch mà tỉnh đang hướng tới. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch giữa Quảng Ninh và các địa phương trong cả nước với các quốc gia trên thế giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Năm 2018, Quảng Ninh tiếp tục tăng cường cải thiện môi trường du lịch. Đặc biệt, triển khai sâu rộng "Nụ cười Hạ Long", thể hiện sinh động chủ đề "Hạ Long - Di sản, Kỳ quan điểm đến thân thiện", để Hạ Long thực sự trở thành điểm đến thân thiện…

Mở đầu Năm Du lịch quốc gia 2018, khách du lịch quốc tế đến vịnh Hạ Long đông kỷ lục. Đặc biệt, khách đi bằng tàu biển đến Hạ Long vào những ngày cuối năm 2017 tăng đột biến, có ngày 4 chuyến tàu biển đưa trên 6.300 khách đến Hạ Long.

Triển vọng lượng khách quốc tế đi bằng đường biển năm 2018 sẽ tăng cao hơn nhiều năm trước, bởi theo hợp đồng đã ký kết với các doanh nghiệp lữ hành, từ nay đến tháng 3/2018 sẽ có trên 100 chuyến tàu biển đưa khách quốc tế đến Hạ Long.

Với các dự án hạ tầng đường hàng không, đường bộ, đường biển đang được hoàn thiện và đi vào hoạt động, Quảng Ninh cam kết làm tốt nhất Năm Du lịch quốc gia 2018. Quảng Ninh cũng tranh thủ nắm bắt vận hội này, để năm 2018 phấn đấu đón không dưới 12 triệu khách du lịch, trong đó có 5 triệu khách quốc tế và doanh thu 22.000 tỷ đồng từ du lịch. "Đạt được mục tiêu này, cũng là tiền đề cho du lịch Quảng Ninh những năm tiếp theo thực hiện mục tiêu Chính phủ đặt ra, đón 15 - 16 triệu lượt khách, trong đó có 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế vào năm 2020" - Giám đốc Phạm Ngọc Thủy khẳng định!

Bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Quảng Ninh đã sẵn sàng cho Năm Du lịch quốc gia 2018 với sự chuẩn bị tốt nhất để tổ chức các chương trình, sự kiện. Với mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc tế, trọng điểm hàng đầu quốc gia về du lịch, tỉnh đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, phát triển các sản phẩm du lịch, cơ sở lưu trú đẳng cấp, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

16.Trọng  Tài . “Hòn ngọc” vùng đất mỏ// http://thanhtra.com.vn.-2018.-Ng ày 19 th áng 2

 (Thanh tra)- Với diện tích hơn 2.000km2, từ những bãi triều in dấu chân của bao thế hệ ngư dân, đến nay, Quảng Ninh đã thu hút được gần 2 tỷ USD đầu tư hạ tầng cho Vân Đồn, trong đó nhiều dự án (D.A) có mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Một tương lai tươi sáng mở ra, "hòn ngọc" quý vùng đất mỏ đang thực sự "trở mình", cất cánh vươn xa...

 “Cánh cửa” đã… mở

Trước thềm kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, HĐND huyện Vân Đồn đã triển khai lấy ý kiến của cử tri đối với Đề án xây dựng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Gắn bó với Vân Đồn hàng chục năm nay, ông Nguyễn Hữu Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại Thủy sản Thống Nhất không giấu được sự háo hức: “Vân Đồn mới sẽ buộc chúng tôi phải thay đổi lớn. Có thể sẽ có những bất lợi và cần thời gian để chuyển đổi, song cơ hội kinh doanh là… không giới hạn”.

Sự không giới hạn đó được thể hiện ngay trong các điều khoản được quy định tại Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Chỉ riêng đề xuất liên quan đến quyền sử dụng đất cũng đã mở ra một tương lai huy hoàng: Đề xuất cho phép thế chấp tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng nước ngoài; cho phép tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trực tiếp từ tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư như tổ chức kinh tế trong nước…

Chưa hết, sự thuyết phục giới đầu tư còn đến từ mô hình tổ chức chính quyền địa phương, điều này đảm bảo tính khả thi cho những đột phá, khác biệt của thể chế.

Với chính sách "trải thảm đỏ" mời gọi đầu tư, đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được trên 55.300 tỷ đồng đầu tư cho Vân Đồn. Trong quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý cho đặc khu kinh tế này, tỉnh đã thu hút được gần 2 tỷ USD đầu tư hạ tầng, trong đó có nhiều D.A có tổng mức đầu tư từ 5 - 7 nghìn tỷ đồng.

Các nhà hoạch định chính sách và giới đầu tư đều tin rằng, con số này sẽ còn nhân lên gấp bội khi nhìn vào tiềm năng và hiện trạng của Vân Đồn.

Trước những cơ hội kinh doanh không giới hạn, rất nhiều nhà đầu tư cũng đang muốn là người đi trước để đón đầu cơ hội. Ông Tạ Đức Quyết, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Mai Quyền, Vân Đồn hào hứng: “600 hòn đảo đất và đá của Vân Đồn là điều mà Macau, Marina Bay Sands hay Las Vegas không thể có. Cũng không có ở đâu như Vân Đồn nằm trọn trong Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, những di sản thiên nhiên của thế giới. Chúng tôi sẵn sàng thay đổi để tạo sự đột phá cho vùng đất này”.

Không chia sẻ cụ thể về các khoản đầu tư đã và sẽ còn tiếp tục đổ vào địa danh được coi là hoang sơ duy nhất còn lại của tỉnh Quảng Ninh, nhưng tham vọng của các nhà đầu tư là khá rõ, đó là có mặt ngay khi các đại gia trong và ngoài nước đổ tiền vào để thụ hưởng cơ hội kinh doanh đến từ những khác biệt dành riêng cho “hòn ngọc” xinh đẹp này. Đương nhiên, không thể không nhắc tới giấc mơ trở thành “phượng hoàng mới” trong tương lai gần, ngay tại Vân Đồn.

Sẵn sàng… cất cánh

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, Đặc khu Kinh tế Vân Đồn hình thành sẽ thúc đẩy đầu tư và tạo đột phá về tăng trưởng kinh tế. Đến năm 2030, các D.A đang xúc tiến đầu tư sẽ huy động được khoảng 12 tỷ USD; tổng sản phẩm trên địa bàn sẽ tăng gấp 70 lần lên hơn 140 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng gần 10 lần lên 21.300 USD; cơ cấu nền kinh tế cơ bản chuyển dịch sang du lịch, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thành cho biết: “Vân Đồn sẽ trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh, trung tâm kinh tế năng động, sáng tạo và giao thương... Đến năm 2050, chúng tôi muốn Vân Đồn phải trở thành nơi đáng sống, đáng đến, và nơi đáng làm ăn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vân Đồn sẽ là động lực mới cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng để Quảng Ninh thực sự trở thành đầu tàu kinh tế khu vực phía Bắc, có sức lan tỏa trong vùng và cả nước”.

Trên thế giới, mô hình đặc khu đã chứng minh sự thành công tại hơn 100 quốc gia. Còn ở Việt Nam, TS. Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ khẳng định: “Chủ trương xây dựng các đặc khu kinh tế đã có hơn 10 năm nay mà cứ bàn đi bàn lại mãi. Rất lãng phí thời gian và làm lỡ các cơ hội”.

C âu nói của TS. Đinh Duy Hòa khiến nhiều người nhớ đến câu chuyện của Quảng Ninh 5 năm trước. Năm 2013, sau chuyến công tác tiếp cận các nhà đầu tư quan tâm đến Vân Đồn của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Las Vegas Sands (doanh nghiệp kinh doanh casino lớn nhất nước Mỹ) -  tỷ phú Sheldon Adelson đã tới Quảng Ninh và bay chuyên cơ thị sát khắp vùng biển.

Lãnh đạo tỉnh hồ hởi, định giới thiệu một xấp tài liệu dày về tiềm năng, cơ hội đầu tư cho vị thượng khách. Nhưng cuộc gặp gỡ dự kiến trong 2 giờ chỉ diễn ra chưa đầy 5 phút bởi lãnh đạo tỉnh "đứng hình" trước 4 câu hỏi khó mà vị tỷ phú Mỹ nêu ra: Quy hoạch tầm quốc gia về Đặc khu Kinh tế Vân Đồn ra sao? Hạ tầng giao thông kết nối (đường cao tốc, sân bay, bến cảng) bao giờ hoàn tất? Thể chế về đặc khu đã được luật hóa? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước Chính phủ và là người để chúng tôi thường xuyên kết nối?

Bốn câu hỏi ấy, vào thời điểm đó Quảng Ninh không có câu trả lời. Cơ hội tuột khỏi tầm tay. “Chính từ đó chúng tôi đã chủ động dừng lại để có sự chuẩn bị dài hơi, kỹ lưỡng, thận trọng và bước đi vững chắc hơn” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thành chia sẻ.

Đến giờ, những câu hỏi của tỷ phú Mỹ Sheldon Adelson đặt ra đang dần được giải đáp. Quy hoạch Vân Đồn đã được Thủ tướng đồng ý cho thuê tư vấn nước ngoài lập; dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ trình Quốc hội ngay trong Kỳ họp thứ 5 này và phương án tổ chức bộ máy với người đứng đầu là Trưởng Đặc khu với những quyền “đặc biệt” đã được xây dựng trình Thủ tướng xem xét quyết định.

Đặc biệt, câu hỏi về hạ tầng giao thông kết nối đã được Quảng Ninh trả lời bằng chính các D.A đang chuẩn bị hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chỉ ít lâu nữa, sân bay  Vân Đồn sẽ đi vào vận hành. Khi ấy, khoảng cách giữa Vân Đồn với thế giới không còn xa. Chỉ mất 1-2 giờ bay, đã có thể đến với các trung tâm kinh tế, tài chính và du lịch lớn trong khu vực như: Nam Ninh, Thượng Hải, Hồng Kông, Macao, Thâm Quyến… rồi hàng loạt các tuyến đường cao tốc như Hạ Long - Hải Phòng; Hạ Long - Vân Đồn; Vân Đồn - Móng Cái; Hạ Long - Mông Dương…

Tất cả đều đã sẵn sàng cho Vân Đồn cất cánh...

17.Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm tại Quảng Ninh// http://dangcongsan.vn.-2018.- Ng ày 23 th áng 2

Ngày 22/2 (mùng 7 Tết), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi kiểm tra các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thăm, động viên cán bộ, công nhân triển khai thi công sau Tết trên công trình xây dựng các dự án sân bay Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cầu Bạch Đằng.

Phát biểu sau khi đi kiểm tra công trường các dự án giao thông đang triển khai, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, tỉnh Quảng Ninh đã đi trước đón đầu, triển khai nhiều dự án, công trình có tính chất động lực, thu hút đầu tư cho địa phương như: chuỗi dự án cao tốc kết nối từ Hải Phòng đến Vân Đồn, sân bay Vân Đồn. Đây được xem là động lực phát triển của Quảng Ninh trong thời gian tới.

 “Quảng Ninh đang được xem là tỉnh đi đầu trong công tác thu hút đầu tư, xã hội hóa đầu tư và thực hiện đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công tư). Qua báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, trong những năm qua tỉnh Quảng Ninh đã huy động rất tốt nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông”, Bộ trưởng Thể cho hay.

Một kinh nghiệm tốt từ Quảng Ninh cũng được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chỉ ra đó là công tác giải phóng mặt bằng được địa phương làm rất quyết liệt. “Khi địa phương bỏ tiền ngân sách ra giải phóng mặt bằng sạch, sau đó sẽ tổ chức đấu thầu để mời gọi các nhà đầu tư, cách làm này rất hiệu quả. Đây sẽ là kinh nghiệm mà Bộ Giao thông Vận tải sẽ học tập để thực hiện các dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông trong thời gian tới”, Bộ trưởng Thể khẳng định.

Báo cáo về tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, chuỗi dự án kết nối Hải Phòng - Vân Đồn gồm 2 tuyến cao tốc cầu Bạch Đằng - Hạ Long, Hạ Long - Vân Đồn cùng Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến. Đến nay các dự án này đang triển khai tích cực, sẵn sàng về đích trong quý II/2018…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cũng khẳng định, đến nay, những gì khó khăn nhất tại dự án cầu Bạch Đằng đều đã được giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, 2 tuyến cao tốc Quảng Ninh đang triển khai nối cầu Bạch Đằng đến Vân Đồn đã bước vào giai đoạn hoàn thành, nhiều đoạn đã được thảm bê tông nhựa.. Tỉnh Quảng Ninh mong muốn Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục quan tâm, có những giải pháp đẩy nhanh tiến độ, chỉ đạo mốc thời gian hoàn thành dự án theo mục tiêu đề ra.

Về tiến độ dự án cầu Bạch Đằng, theo đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng, dự án xây dựng cầu Bạch Đằng đang vào giai đoạn cao điểm, để đẩy nhanh tiến độ, nhà đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để nỗ lực thi công ngay từ mùng 5 Tết Mậu Tuất. Dự án có 8 gói thầu xây lắp chính, giá trị sản lượng đã đạt khoảng 90% (khoảng 4.500 tỷ đồng). Các gói thầu thuộc phần cầu chính đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ và yêu cầu phức tạp về mặt công nghệ, kỹ thuật.

Để đảm bảo tiến độ các dự án, đặc biệt là dự án sân bay Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cầu Bạch Đằng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu cần tập trung đẩy nhanh tiến độ theo mục tiêu hoàn thành thông xe kỹ thuật cầu Bạch Đằng vào 31/5/2018 và trước ngày 30/6/2018 phải hoàn thành.

Đối với dự án cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và sân bay Quốc tế Vân Đồn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu cũng phải đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2018./.

XÃ HỘI

18.Trần Thị Chung. Huyện Đầm Hà (Quảng Ninh): Nỗ lực giúp người dân giảm nghèo bền vững// http://dangcongsan.vn.- 2018.- Ng ày 09 th áng 1

(ĐCSVN) - Với những giải pháp đa dạng, công tác giảm nghèo ở huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã thu được những kết quả quan trọng, trực tiếp tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn nhất của tỉnh Quảng Ninh, để thực hiện công tác giảm nghèo có hiệu quả, huyện Đầm Hà đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước. Đồng thời, phát huy sức mạnh của các lực lượng; trong đó trọng tâm ý thức tự giác của người dân, vai trò của cộng đồng và chính quyền cơ sở. Xác định rõ, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân là yếu tố quyết định, cùng với sự hỗ trợ, giúp sức của cộng đồng để đảm bảo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, hàng năm, Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp ở Đầm Hà đã phát huy tốt vai trò công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã vừa tranh thủ mọi nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình, mục tiêu giảm nghèo vừa tuyên truyền, động viên người dân tích cực phát huy nội lực trong thực hiện công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội.

Điểm nổi bật trong thực hiện giảm nghèo bền vững ở huyện miền núi Đầm Hà đó là địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, giới thiệu các mô hình giảm nghèo có hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo; giúp các hộ chủ động vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại… Căn cứ vào đặc điểm tình hình và kế hoạch của địa phương, huyện đã chủ động thực hiện lồng ghép chương trình giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình dự án, hỗ trợ về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trợ giúp pháp lý, các chính sách an sinh xã hội. Công tác vận động hỗ trợ hộ nghèo cũng luôn được các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể - chính trị xã hội, các nhà hảo tâm tích cực ủng hộ, giúp đỡ. Thông qua đó đã giúp tăng cường các nguồn lực hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, dự án, mô hình phát triển sản xuất, đặc biệt đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, tác động tích cực đến công tác giảm nghèo.

Đến thăm bản Thanh Sơn, xã Quảng Lợi (Đầm Hà), cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là những ngôi nhà kiên cố khang trang đã dần thay thế cho những căn nhà lụp xụp. Anh Lỷ Dâu Si ở bản Thanh Sơn cho biết: Nhờ được cán bộ hướng dẫn cách làm ăn, phát triển lúa nước và nuôi gà thả vườn nên gia đình tôi đã có thêm thu nhập. Vừa rồi, được Nhà nước hỗ trợ gần 30 triệu đồng, tôi cố gắng vay thêm mọi người để xây dựng nhà mới. “Sắp tới, tôi sẽ phát triển thêm đàn gà và tăng diện tích trồng lúa để có tiền lo cho các con ăn học”, anh Si chia sẻ thêm.

Tìm hiểu được biết, hộ anh Lỷ Dâu Si chỉ là một trong số hàng nghìn lượt gia đình trên địa bàn huyện Đầm Hà được hưởng lợi từ công tác giảm nghèo bền vững. Chỉ tính riêng trong năm 2017, đã có 2.670 lượt người tại xã nghèo được tập huấn khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và được tiếp cận thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nhờ đó, huyện Đầm Hà đã 513 hộ thoát nghèo; 595 hộ thoát cận nghèo; toàn huyện giảm được trên 460 hộ nghèo tuyệt đối. Tiêu biểu trong công tác giảm nghèo bền vững là các xã Quảng Lợi, Tân Bình, Đại Bình, Quảng Tân… và thị trấn Đầm Hà.

Song song với đó, huyện Đầm Hà còn quan tâm, triển khai có hiệu quả các giải pháp tạo việc làm cho người lao động địa phương. Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện tốt chương trình vay vốn giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng sản xuất thu hút nguồn lao động nhàn rỗi, tăng thu nhập cho người lao động. Đến cuối năm 2017, tổng số vốn vay giải quyết việc làm toàn huyện Đầm Hà đã giải ngân đạt trên 21 tỷ đồng. Trong năm đã có trên 1.000 lao động được tạo việc làm mới. Theo đồng chí Trần Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà, tuy điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn song thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, công tác giảm nghèo bền vững đã được Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan chức năng triển khai có hiệu quả. Công tác giảm nghèo đã thực sự giúp người dân có cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và đẩy nhanh quá trình nông thôn mới ở địa phương.

Có thể thấy, với những giải pháp đa dạng và cách làm phù hợp, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao mức sống của người dân. Thời gian tới, trên cơ sở sự hỗ trợ của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh, huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng tập trung khai thác các nguồn lực; chú trọng nâng cao thực chất đời sống người dân. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về giảm nghèo bền vững, Đầm Hà cũng sẽ tăng cường việc hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Đồng thời, tập trung hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo bền vững…/.

19.Xuân Phú. Cách làm sáng tạo, tác động tích cực// http://baocongthuong.com.vn.-2018.- 2018.-Ng ày 29 th áng 1

Tỉnh Quảng Ninh triển khai đánh giá chất lượng năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương của tỉnh thông qua Bộ chỉ số Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quận, huyện, sở, ban, ngành (DDCI) đến nay đã được 3 năm. Năm 2017, Bộ Chỉ số DDCI có nhiều đổi mới, trở thành công cụ đắc lực cho tỉnh xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động và phục vụ người dân.

Nói tới Bộ chỉ số DDCI, ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - nhận định, đây là một cách tỉnh "chuyển lửa" trong cải cách, đổi mới tiếng nói của doanh nghiệp (DN) không phải chỉ đến riêng cấp tỉnh, mà lan tỏa đến cấp sở ngành và địa phương. Năm 2017, Quảng Ninh đưa ra một cách làm mới. Đó là "soi" sự đánh giá DDCI không phải chỉ bằng những phiếu điều tra khảo sát mà mở trang fanpage trên facebook, để cộng đồng người dân và DN có thể tham gia tương tác với các sở, ngành, địa phương.

TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – đánh giá, Quảng Ninh là địa phương đi đầu trong việc xây dựng Bộ chỉ số DDCI. Việc tương tác thông qua facebook vừa tạo được kênh kết nối thân thiện, trực tiếp giữa người dân, cộng đồng DN với các cơ quan chính quyền, vừa thể hiện cầu thị thực sự của tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, Quảng Ninh cũng đưa ra được nhiều sáng kiến cải cách thể chế quan trọng khác. Ví như, xây dựng các trung tâm hành chính công; xây dựng mô hình đối thoại trực tiếp theo hình thức cà phê doanh nhân; xây dựng cơ quan xúc tiến và hỗ trợ đầu tư độc lập.

TS.Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - cho rằng, việc mở trang tương tác chính quyền với người dân, với DN và ngược lại trên mạng xã hội của Quảng Ninh là phù hợp với xu thế công nghệ 4.0 và tạo ra những tác động tích cực. Sáng kiến này ít tốn kém nhưng tác động ngay, tác động nhanh. DN và người dân được hưởng lợi rất nhiều, nhưng lại tạo áp lực rất lớn đối với cơ quan nhà nước, thay đổi thái độ làm việc, khắc phục được vấn đề "trên nóng dưới lạnh". Theo đó, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong bộ máy chính quyền không thể vô cảm trước ý kiến của người dân và Quảng Ninh hoàn toàn có thể sử dụng DDCI như một công cụ để đánh giá, lựa chọn cán bộ.

 TS.Nguyễn Đức Nhật - Tư vấn trưởng Tổ nghiên cứu DDCI Quảng Ninh - cho biết, fanpage của DDCI Quảng Ninh mới thành lập được 6 tháng nhưng đã có trên 12.000 tin tức được đăng tải. Qua đánh giá của người dân và DN, có tới hơn 34% là tích cực và 16,8% là tiêu cực, còn lại là trung tính. Mỗi bài viết được các sở, ban, ngành đăng lên thì lượng tương tác đều tăng. Trong đó bài viết về Cẩm Phả đã có tới 2.216 lượng tương tác

Trong bảng công bố xếp hạng DDCI năm 2016, TP.Cẩm Phả đứng thứ 11/14 huyện, thị xã, thành phố; nhưng đến năm 2017 đã vươn lên vị trí dẫn đầu khối các địa phương. Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương về bước tiến đặc biệt này, ông Vũ Quyết Tiến - Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả - cho biết, năm 2017, Cẩm Phả tập trung phân tích kỹ những hạn chế tồn tại của năm trước; từ đó đưa ra các kế hoạch cụ thể. Thứ nhất, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đồng thời nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong phát triển. Thứ hai, tạo ra mối quan hệ giữa chính quyền thành phố cũng như các địa phương với người dân và DN, đảm bảo thực hiện được đúng phương châm chính quyền hành động, chính quyền phục vụ nhân dân và DN. Thứ ba, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn và cung cấp những thông tin kịp thời cho các DN, người dân những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là những quy hoạch đã phê duyệt được công bố công khai để các DN, người dân biết Cẩm Phả đang thiếu gì, đang cần những gì và cơ hội đối với DN trong phát triển sản xuất, kinh doanh, người dân là lĩnh vực gì.

20.Đầu tư 7875 tỷ xây đường hầm đặc biệt xuyên cửa vịnh Hạ Long// http://baochinhphu.vn.-2018.-Ng ày 30 th áng 1

Đường hầm ở cửa ngõ vịnh Hạ Long sẽ có 6 làn xe với tổng chiều dài 2.140 m, trong đó, phần hầm dài 1.310 m. Dự kiến, tổng mức đầu tư của dự án là 7.875 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 5.000 tỷ đồng.

Quảng Ninh đang nghiên cứu và khẩn trương hoàn thiện dự án đầu tư đường hầm ngầm dưới nước dài hơn 1,3 km ở cửa ngõ vịnh Hạ Long (thuộc Cửa Lục, TP. Hạ Long) Tỉnh Quảng Ninh đang nghiên cứu và khẩn trương hoàn thiện dự án đầu tư đường hầm ngầm dưới nước dài hơn 1,3 km ở cửa ngõ vịnh Hạ Long (thuộc Cửa Lục, TP. Hạ Long) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Nếu đề án được thông qua thì dự án có thể khởi công vào đầu năm 2019.

Theo phương án của đơn vị tư vấn xây dựng, đường hầm xuyên vịnh Cửa Lục kết nối 2 trục đường chính trên 2 bờ vịnh, đó là đường Hạ Long (phía Bãi Cháy) và Lê Thánh Tông (phía Hòn Gai). Điểm đầu tuyến nằm trên đường Hạ Long, sau nút giao thông vào cổng Công viên Sun World Hạ Long 50 m, cách cột cáp treo Nữ Hoàng khoảng 300 m. Điểm cuối tuyến nằm trên đường Lê Thánh Tông, trước ngã 5 giao với Đường 25/4 khoảng 50 m.

Đây là công trình hầm cấp đặc biệt, với 6 làn xe, thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị TCVN 104-2007. Tổng chiều dài dự án 2.140 m, trong đó, phần hầm dài 1.310 m (hầm kín dài 970 m, hầm hở dài 340 m). Dự kiến, tổng mức đầu tư của dự án là 7.875 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 5.000 tỷ đồng.

Đây là công trình quan trọng, sẽ tạo thêm một hướng kết nối giữa Bãi Cháy và Hòn Gai, đảm bảo mọi loại xe có thể lưu thông, kể cả trong trường hợp mưa bão. Công trình sẽ nâng cao năng lực kết nối, thông thương đường bộ giữa TP. Hạ Long, Đặc khu Vân Đồn, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái... với cả nước.

Đồng thời, kết nối thuận lợi hơn giữa khu du lịch phía tây Hạ Long với khu hành chính, văn hóa và các khu dân cư phía đông thành phố; giảm tải cho QL 18 đoạn qua Hạ Long cũng như cho cầu Bãi Cháy, xóa điểm đen ùn tắc ngã 4 Loong Toòng...

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc, mặc dù xác định đây là dự án là trọng điểm, nhưng dự án mới chỉ là ý tưởng, nên đơn vị tư vấn cần tiếp thu ý kiến của những người được hỏi, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Trong quá trình hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đơn vị tư vấn cần khảo sát, đo đạc địa chất khu vực triển khai dự án cho thật kỹ, nhất là phải xem xét, nghiên cứu kỹ điểm lên-xuống hầm; qua đó, đề xuất các phương án tiền khả thi trên tinh thần dự án đảm bảo đẹp, hiện đại, kết nối giao thông đồng bộ, thông suốt, kết nối được trung tâm du lịch TP. Hạ Long.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc cũng cho rằng, đây là dự án lớn, cần phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi có báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sẽ công bố công khai dự án và xin ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân.

21.Xu ân Ph ú. Huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh- Vững tin thực hiện lời Bác// http://baocongthuong.com.vn.-2018.-Ng ày 3 th áng 2

Hơn nửa thế kỷ qua, kể từ ngày Bác Hồ ra thăm huyện đảo Cô Tô (9/5/1961), thực hiện lời dạy của Bác, nhân dân và cán bộ, chiến sỹ nơi đây đã và đang xây dựng huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc ngày càng giàu mạnh

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Bá Nam - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô - cho biết, gần 57 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang huyện Cô Tô đã nỗ lực thực hiện lời Bác dạy khi Bác ra thăm đảo năm 1961. Từ một huyện đảo nghèo, khó trăm bề, Cô Tô đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Trong đó, 4 vấn đề lớn đặt ra, Cô Tô đều đã thực hiện được.

Thứ nhất, đưa điện lưới quốc gia ra đảo vào tháng 10/2013, biến giấc mơ ngàn đời của người dân Cô Tô trở thành sự thật. Có điện lưới, Cô Tô có điều kiện phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội. Thứ hai, đến nay, Cô Tô đã hoàn thành tất cả quy hoạch chiến lược như: Quy hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; quy hoạch phát triển du lịch, nguồn nhân lực, môi trường và các khu bảo tồn thiên nhiên biển. Thứ ba, với sự quan tâm đầu tư rất lớn của Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh, Cô Tô đã hoàn thành quy hoạch 22 hồ nước ngọt trên đảo. Việc giải quyết được vấn đề nước ngọt, đảm bảo tạo tiền đề cho Cô Tô phát triển bền vững. Thứ tư, Cô Tô đã kêu gọi được các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hệ thống giao thông vận tải thủy, với 26 tàu cao tốc, năng lực vận chuyển bình quân 10 nghìn khách/ngày ra đảo. Điều này thể hiện sự phát triển vượt bậc về giao thông thủy, rút ngắn khoảng cách giữa Cô Tô với đất liền, thời gian ra đảo Cô Tô chỉ còn khoảng 1 giờ 30 phút (thay vì 5- 6 giờ trước đây).

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Hoàng Bá Nam thể hiện rõ niềm vui trước sự phát triển nhanh và đồng bộ của hệ thống cơ sở hạ tầng. Từ một huyện cơ sở hạ tầng kém phát triển, đến nay, cơ sở hạ tầng cơ bản hoàn thiện, đặc biệt cơ sở y tế, giáo dục, giao thông, điện, hệ thống viễn thông phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Điểm nhấn là cơ sở hạ tầng du lịch. Cô Tô hiện có 235 cơ sở, khách sạn lưu trú với hơn 2.500 phòng. Lượng khách du lịch cũng tăng dần. Năm 2013, Cô Tô mới đón 5 nghìn lượt khách, năm 2015 đón 180 nghìn lượt khách thì năm 2017, huyện đã đón tới 320 nghìn lượt, trong đó, khách du lịch quốc tế tăng trưởng trên 250%. Doanh thu từ du lịch năm 2017 đạt trên 570 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần năm 2013. "Năm 2017, hơn 6.000 dân Cô Tô đón 320 nghìn lượt khách, bình quân mỗi người dân đón 5 khách. Tuy nhiên, trong phát triển du lịch, quan điểm của chúng tôi không đặt nặng vấn đề tăng trưởng số lượng, mà đi sâu vào chất lượng phục vụ, để làm sao đạt 3 mục đích: Tăng thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của khách và tăng nguồn thu từ phát triển du lịch"- Bí thư, Chủ tịch UBND huyện- Hoàng Bá Nam nhấn mạnh.

Du lịch đang tạo việc làm cho 50% dân số địa phương, với 1.500 lao động trực tiếp, trên 2 nghìn lao động gián tiếp. Đây cũng được cọi là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện đảo. Cả huyện thu ngân sách 28 tỷ đồng, riêng lĩnh vực du lịch đóng góp trên 10 tỷ đồng.

Hiện nay, du lịch là nguồn thu nhập chính của người dân, cũng như đóng góp cho tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực theo hướng: Du lịch, dịch vụ, nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Có thể nói, đối với Cô Tô, hiện toàn dân làm du lịch, người dân được hưởng lợi từ du lịch và du lịch đem lợi ích rất lớn về kinh tế. Từ lợi ích kinh tế, người dân Cô Tô yêu và giữ gìn biển đảo tốt hơn… Trong Năm du lịch quốc gia 2018, Cô Tô đặt mục tiêu đón khoảng 350 nghìn lượt khách.

Được biết, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu là tỉnh có cơ cấu dịch vụ công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Cô Tô là một trong số địa phương đang nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu này.

Đảng bộ huyện Cô Tô đang chỉ đạo rất quyết liệt, sâu sát, tạo mọi điều kiện cho người dân Cô Tô phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng theo định hướng tập trung phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ và nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp; trong nông nghiệp lấy kinh tế thủy sản, kinh tế biển làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

Nhờ kinh tế du lịch, dịch vụ phát triển bứt phá, những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của Cô Tô có tăng trưởng vượt bậc (bình quân 15- 16%/năm). Từ một huyện tỷ lệ hộ nghèo rất cao, nay hộ nghèo chỉ 1,27%, thu nhập bình quân 3.000 USD/người/năm...

Trao đổi về vấn đề này, Ông Hoàng Bá Nam nhấn mạnh 3 chuyển dịch lớn của huyện đảo Cô Tô. Trước hết, chuyển dịch về cơ cấu kinh tế. Hiện du lịch, dịch vụ chiếm trên 70% tỷ trọng kinh tế, còn lại gần 30% là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Điều này thể hiện cơ cấu kinh tế chuyển dịch rất đúng và trúng. Thứ hai, chuyển dịch về lao động. Trước đây, chủ yếu lao động làm nông nghiệp, đánh bắt hải sản, hiện nay, đã chuyển sang làm dịch vụ du lịch rất rõ nét. Để thực hiện chuyển dịch này, huyện đã thực hiện chiến lược đào tạo lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đặc biệt chiến lược nâng cao nguồn nhân lực trong chuyển dịch lao động. Thứ ba, nhận thức của người dân đã có chuyển dịch rất lớn, làm giàu từ bàn tay, khối óc với tư duy mới…

Nhân dân, cán bộ, đảng viên Cô Tô khắc ghi lời Bác căn dặn, đang vững tin khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có, để làm giàu và bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc!

22.Chí Kiên. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh//http://baochinhphu.vn.-2018.-Ngày 22 tháng 2

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 15/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ninh.

Theo điều chỉnh quy hoạch, tỉnh Quảng Ninh có 234.424 ha đất rừng sản xuất

Theo quy hoạch, đến năm 2020, tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Quảng Ninh là 617.779 ha, trong đó, 461.951 ha đất nông nghiệp, chiếm 74,78% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong đó, nhiều nhất là đất rừng sản xuất 234.424 ha, chiếm 37,95%. Ngoài ra, có 25.752 ha đất trồng lúa; 17.585 ha đất trồng cây lâu năm; 21.062 ha đất nuôi trồng thủy sản...

Diện tích đất phi nông nghiệp là 126.192 ha chiếm 20,43% diện tích đất toàn tỉnh. Từ 2016-2020, 35.073 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp.

Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 nhưng cần xem xét đảm bảo không thực hiện triển khai khu công nghiệp tại khu vực đang tranh chấp giữa Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng (khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc); không chuyển diện tích đất có rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác, trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định; giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là đối với các dự án khai thác khoáng sản, dịch vụ du lịch; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

23.Bộ trưởng Bộ GTVT thăm công trình xây dựng cầu đường ở Quảng Ninh//http://www.baoxaydung.com.vn.- 2018.- Ngày 23 tháng 2

(Xây dựng) – Ngày 22/02, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đến thăm và kiểm tra một số công trình xây dựng cầu đường lớn ở Quảng Ninh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long đón tiếp và báo cáo Bộ trưởng thực tế công trường.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, tỉnh Quảng Ninh là địa phương tiêu biểu trong toàn quốc về xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu đường.

Ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT những nội dung mà tỉnh Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Ba năm lại đây, địa phương đã nỗ lực thu hút nguồn lực tài chính ngoài ngân sách đầu tư xây dựng cầu đường. Đây là động lực quan trọng, hành trang xây dựng Khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Năm nay, một loạt các dự án giao thông, hạ tầng trọng điểm cũng được khánh thành đi vào hoạt động như: Cảng hàng không Vân Đồn, Cầu Bạch Đằng, đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng) dự kiến hoàn thành trong quý II -2018. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (dự án BOT đầu tiên trong cả nước) đang hoàn thiện nhà ga, tháp không lưu, cầu cạn… là hạng mục cuối; và đường trục chính từ sân bay đến Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp.

Cảng khách quốc tế Hòn Gai tại khu vực Bãi Cháy (Hạ Long) phần cảng đầu tư theo hình thức BOT có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng; phần cầu dẫn 300 tỷ đồng đầu tư bằng ngân sách. Cả hai hợp phần dự kiến cũng hoàn thành vào cuối năm nay.

Ông Nguyễn Đức Long đề nghị Bộ GTVT quan tâm nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Tiên Yên - Lạng Sơn với quy mô cấp III miền núi theo Quy hoạch giao thông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn đến năm 2020.

Dự án Đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, Bộ sớm khởi động trở lại và bố trí vốn giải quyết chi trả cho các hộ dân đã được kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án này.

Bộ GTVT cần hỗ trợ giải quyết các thủ tục thỏa thuận về đầu tư cảng biển, để tỉnh đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư tại các khu vực các cảng bến thuộc Khu bến Yên Hưng và cảng biển tại khu vực hòn Con Ong, hòn Nét.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể biểu dương Quảng Ninh tạo được bước đột phá trong việc huy động các nguồn lực để triển khai các công trình, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, tạo nền tảng, lực đẩy để Quảng Ninh tiếp tục có được những đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội và nhất là cho đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Chính nhờ những công trình giao thông trọng điểm mà tỉnh đang triển khai, các cửa ngõ giao thông quan trọng để Quảng Ninh kết nối với quốc tế đều đã được mở.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định: “Hạ tầng giao thông là mạch máu nền kinh tế, đường lớn, giàu lớn, không có đường là không phát triển được gì cả, cho nên nếu chỉ trông chờ vào ngân sách Nhà nước thì phải rất lâu nữa Quảng Ninh mới có đường cao tốc, mới có sân bay…

Chính vì xác định được sự cần thiết đó mà Quảng Ninh đã chủ động đề xuất những giải pháp huy động nội lực kết hợp thu hút đầu tư để phát triển hạ tầng giao thông, giúp giải quyết được điểm nghẽn lớn nhất trong phát triển kinh tế - xã hội. Những kinh nghiệm trong giải phóng mặt bằng và thu hút, huy động nguồn lực đầu tư sẽ là bài học quý để các địa phương trong cả nước phải học tập.

Quảng Ninh là một trong những địa phương được đánh giá là điểm sáng trong cải cách hành chính; chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ bản ngoài ngân sách, đây là kinh nghiệm quí để các địa phương bạn trong cả nước tham khảo học tập”.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết: Theo chương trình Quốc hội, ngày 31/5/2018, Quốc hội sẽ thống nhất biểu quyết thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Trong đó, Khu kinh tế Vân Đồn của Quảng Ninh sẽ là một trong 3 Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt của cả nước. Quảng Ninh đã đi trước đón đầu, triển khai nhiều dự án, công trình có tính chất động lực, thu hút đầu tư cho Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Để đón đầu sự kiện này, yêu cầu chuỗi dự án giao thông động lực của Quảng Ninh phải hoàn thành trước thời điểm Quốc hội bấm nút thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Cụ thể về dự án cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, nhà đầu tư phải nghiên cứu kỹ từng vị trí để đảm bảo chất lượng công trình do địa hình, địa chất ở đây rất phức tạp; đồng thời, phải tìm hiểu ngay hệ thống thu phí tự động và lưu tâm tới hệ thống thoát nước cũng như các cống ngang đường để công trình phát huy được hiệu quả sau đầu tư.

Cảng hàng không Vân Đồn sẽ không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, tỉnh Quảng Ninh và khu kinh tế Vân Đồn mà còn bảo đảm vững chắc an ninh - quốc phòng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước, phấn đấu quý II/2018 sẽ đón chuyến bay đầu tiên.

Dự án Cầu Bạch Đằng, là dự án thi công phức tạp, tuy nhiên lại là công trình điểm nhấn của ngành GTVT khi chủ động từ khâu đầu tư, thiết kế và tự tổ chức thi công.

Vì thế, song song với việc quyết tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình phải được kiểm soát thật chặt chẽ tại tất cả các khâu, tuân thủ nghiêm túc quy trình, quy phạm trong tổ chức thi công. Chủ đầu tư và các nhà thầu cần tập trung đẩy nhanh tiến độ theo mục tiêu hoàn thành thông xe kỹ thuật vào 1/6/2018.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã thăm hỏi tặng quà công nhân xây dựng cầu đường lớn ở địa phương, kiểm tra công trường xây dựng sân bay Vân Đồn, đường cao tốc Vân Đồn - Hải Phòng, cầu Bạch Đằng, cảng tàu quốc tế Hòn Gai.

24.Nguy ễn Hoa. Thi đua xây dựng "Xã, phường, thị trấn văn minh"- Những kết quả đáng ghi nhận// http://baoquangninh.com.vn.-2018.-Ngày 25 tháng 2

Có thể khẳng định, sau gần 20 năm qua, từ phong trào “Xã, phường, thị trấn tiên tiến” nay là phong trào thi đua xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh” đã góp phần thiết thực làm thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi và đô thị, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thúc đẩy phát triển kinh tế

Phong trào xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh” không ngừng được đổi mới về cả hình thức lẫn nội dung nên đã tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các địa phương trong thực hiện ba đột phá chiến lược của tỉnh. Nhiều dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng khu kinh tế, chỉnh trang đô thị đã và đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành đưa vào sử dụng như: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, Hạ Long - Vân Đồn,… Công tác cải cách hành chính được các cấp, ngành triển khai quyết liệt theo hướng giảm TTHC, giảm thời gian, giảm chi phí cho nhà đầu tư và nhân dân. Đến nay đã có 149/186 xã, phường, thị trấn (đạt 80,1%) triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

Những năm gần đây, Quảng Ninh đã và đang triển khai quyết liệt Đề án 25, Nghị quyết 19 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” với nhiều kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy, biên chế được cơ cấu, sắp xếp hợp lý theo hướng tinh giản, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Bước đầu thực hiện mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, đồng thời xây dựng Đề án để vận hành đối với cấp tỉnh, mở rộng thí điểm mô hình cơ quan khối liên thông từ tỉnh đến cấp xã. Những kết quả này đã đưa Quảng Ninh là điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng và từ thực tiễn đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII, Quảng Ninh đã được nhân rộng trong cả nước về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh xác định rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng củng cố hệ thống chính trị là then chốt với sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, ngành và nhân dân. Trong nhiều năm liên tục, Quảng Ninh luôn đứng trong nhóm dẫn đầu các tỉnh, thành có số thu ngân sách cao nhất. Năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, đạt gần 38.600 tỷ đồng, bằng 128% dự toán trung ương giao, tăng 121% dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm.

Cùng với đó, chương trình xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở nên đã tạo được sự đồng thuận lớn trong nhân dân. Năm 2017, phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng NTM” gắn với việc triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” giúp cho các hợp tác xã ngày càng thể hiện tốt hơn vai trò đồng hành cùng người nông dân và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM Quảng Ninh. Kết quả, năm 2017 có thêm 16 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh là 51/111 xã (46%). Phong trào xây dựng “Nông thôn kiểu mẫu” được người dân tích cực hưởng ứng. Đặc biệt, chương trình OCOP của tỉnh đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được Bộ NN&PTNT lấy làm điểm sáng để nhân rộng tới các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhiều sản phẩm đặc sản địa phương ở các vùng miền của tỉnh được tổ chức sản xuất thành hàng hóa, xây dựng thương hiệu, thị trường đón nhận, qua đó tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Đảm bảo an sinh xã hội

Trong năm 2017, chi cho an sinh xã hội của tỉnh đạt trên 1.777 tỷ đồng, tăng 41% so với thực hiện năm 2016. Trong năm tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 971/3.630 hộ người có công, 783/1.539 hộ nghèo theo Chương trình 167 giai đoạn 2, 5.708/6.186 hộ nghèo theo Đề án 755 và 352/867 hộ nghèo theo Đề án 196 của tỉnh. Toàn tỉnh đã ủng hộ các xã, thôn đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng (gồm tiền mặt và công trình); cùng với nhiều giải pháp hỗ trợ như vay tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,28%.

Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,9%. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao được quan tâm, triển khai mạnh mẽ. Đồng thời triển khai các phong trào thi đua, mô hình xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng dân cư góp phần thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia, đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, đổi mới của tỉnh...

Đặc biệt là từ phong trào thi đua cũng xuất hiện những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên địa bàn dân cư, làm nòng cốt cho phong trào thi đua. Từ đó đưa phong trào phát triển sâu rộng, thiết thực, toàn diện và đúng hướng, tạo ra bầu không khí thi đua sôi nổi trong toàn xã hội.

VĂN HÓA

25.Phan Hằng. Đưa di sản văn hoá vào cuộc sống// http://baoquangninh.com.vn.-2018.- Ng ày 1

th áng 1

Sống động, nhiều sắc màu là đặc trưng các di sản văn hoá của Quảng Ninh. Tuy nhiên, đưa các di sản vào cuộc sống hôm nay lại là phần việc đòi hỏi sự định hướng đúng cùng một nỗ lực bền bỉ mà Quảng Ninh đang theo đuổi và đã có khởi sắc đáng kể.

Vừa qua, TP Hạ Long đã có kế hoạch chi gần 1,7 tỷ đồng từ nguồn thu phí tham quan Vịnh Hạ Long, để bảo tồn và phát huy một số giá trị văn hóa tiêu biểu của làng chài trên Vịnh Hạ Long.

Làng chài của ngư dân sinh sống trên Vịnh Hạ Long có từ đầu thế kỷ XIX, với những giá trị văn hóa đặc sắc. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của du lịch và đời sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể nơi đây cũng bị mai một. Vì vậy, trước đây, đã có nhiều dự án để lưu giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị này nhưng hiệu quả chưa được là bao do triển khai chưa đồng bộ. Sau khi di dời ngư dân sinh sống trên Vịnh Hạ Long lên bờ, kế hoạch này là động thái nhằm bảo tồn, phát huy bền vững giá trị văn hóa tiêu biểu của ngư dân làng chài. Đồng thời, tạo sản phẩm du lịch độc đáo cho du khách tham quan Vịnh Hạ Long.

Niềm vui, sự phấn khởi không chỉ đến từ Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long mà còn nhân lên rộng khắp ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh, với nhiều loại hình di sản khác nhau. Tiêu biểu, các di sản lễ hội truyền thống của Quảng Ninh được phục dựng, đi vào đời sống hôm nay với những giá trị tốt đẹp được chắt lọc, loại bỏ những hủ tục, lễ nghi rườm rà. Chính vì vậy, trong khi nhiều địa phương trong cả nước nổi cộm những vấn đề về lễ hội chứa đựng yếu tố bạo lực, phản cảm thì Quảng Ninh vẫn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về tổ chức lễ hội đầu xuân, trang trọng về phần lễ, văn minh trong phần hội nhưng vẫn đảm bảo tính linh thiêng, truyền thống.

Không chỉ lễ hội của người Kinh, nhiều nghi lễ, lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số được phục dựng, tôn vinh những giá trị tốt đẹp gắn với đời sống hôm nay. Gắn với các ngày hội là việc đánh thức, hồi sinh những giá trị đặc sắc trong di sản văn hoá của đồng bào, từ các phong tục, tập quán, nét sinh hoạt đến phục trang truyền thống, những lời ca, điệu hát, tiếng đàn, ẩm thực độc đáo, những trò chơi dân gian đặc sắc... Các lễ hội đình Lục Nà, Làng Dạ rộn ràng với màn thi cấy, cày, đánh quay, đẩy gậy, tung còn, hát then, đàn tính... Các chàng trai, cô gái duyên dáng trình diễn trong trang phục truyền thống đem lại niềm yêu mến, tự hào và mong muốn tự nguyện gìn giữ nét đẹp văn hoá riêng của mình. Nhiều di sản như hát then – đàn tính của đồng bào Tày, hát nhà tơ, hát – múa cửa đình... một thời mai một nay đã trở thành phong trào rộng khắp, được trao truyền tới cả giới trẻ, mang đi giao lưu với bè bạn bốn phương, đua tài tại ngày hội văn hoá các dân tộc của khu vực, nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Hơn thế, để tiếp tục lan toả giá trị di sản văn hoá của đồng bào trong đời sống hôm nay, hiện nay, huyện Hoành Bồ đã và đang triển khai Dự án bản văn hoá Dao Thanh Y tại thôn Chín Gian, xã Bằng Cả. Huyện Bình Liêu xây dựng kế hoạch triển khai Đề án bảo tồn bản văn hóa truyền thống dân tộc Tày tại thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô với mục tiêu xây dựng sản phẩm du lịch gắn với giá trị văn hoá truyền thống...

Song hành với di sản văn hoá phi vật thể thì các di sản văn hoá vật thể - không gian sống, nơi nuôi dưỡng các giá trị văn hoá phi vật thể cũng được đầu tư tôn tạo từ sự vào cuộc của toàn xã hội, với trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Qua đó, chỉ trong khoảng 5 – 7 năm trở lại đây, hệ thống chùa, đền, đình, miếu trong toàn tỉnh đã mang một diện mạo khác hẳn, vững chắc hơn, khang trang, bề thế hơn. Ở vùng biên giới Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu có thể kể đến chùa Xuân Lan, Nam Thọ, đền Xã Tắc, đình Trà Cổ, đình – chùa Hải Hà, đình Lục Nà; vùng biển đảo (Vân Đồn) là chùa Cái Bầu – Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm, đền thờ Trần Khánh Dư tại xã Quan Lạn. Ở các trung tâm đô thị có thể kể đến quần thể di tích đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả), chùa Quang Nghiêm (TP Hạ Long), khu di tích Yên Tử, chùa Ba Vàng, đền – chùa Hang Son (TP Uông Bí), chùa Đống Phúc (TX Quảng Yên), khu di tích nhà Trần (TX Đông Triều)... Nhiều trong số này đã được công nhận là điểm du lịch của các địa phương, thu hút đông đảo du khách bốn phương, đặc biệt là vào mùa hội xuân hằng năm.

Cùng với đó, các công trình văn hoá quy mô lớn đã được tỉnh đầu tư xây dựng, nhằm lưu giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản. Nổi trội là công trình Bảo tàng – Thư viện Quảng Ninh với kiến trúc độc đáo, hệ thống trưng bày ấn tượng theo các chủ đề với hàng nghìn hiện vật là di sản quá trình dựng nước và giữ nước của ông cha ta trên mảnh đất Quảng Ninh. Gần đây nhất, Trung tâm Văn hoá – thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc đã được xây dựng tại huyện Tiên Yên. Với địa thế là nơi hội tụ của những con đường, những dòng sông... công trình góp phần lan toả sắc màu văn hoá các dân tộc vùng Đông Bắc đến với muôn phương.

26.Văn Đức. Quảng Ninh kỳ vọng đón 12 triệu lượt khách trong Năm du lịch Quốc gia 2018//http://dangcongsan.vn.-2018.-Ngày 02 tháng 01

Là địa phương đăng cai tổ chức sự kiện Năm du lịch Quốc gia 2018 với chủ đề “Hạ Long – Di sản, Kỳ quan – Điểm đến thân thiện”, Quảng Ninh kỳ vọng sẽ đón được 12 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 5 triệu lượt. Tổng thu du lịch năm 2018 phấn đấu đạt 22 ngàn tỷ đồng.

Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, ông Phạm Ngọc Thủy cho biết: Sở Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức thành công các sự kiện trong năm 2018; đồng thời tiếp tục tăng cường quản lý môi trường kinh doanh du lịch, đặc biệt là các hoạt động lữ hành đi vào nền nếp; mở rộng không gian du lịch, phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, cộng đồng tại một số địa phương như: Bình Liêu, Uông Bí, Đông Triều...

Một tín hiệu vui, trong 3 ngày lễ Tết Dương lịch 2018 (từ 30/12/2017 đến 1/1/2018), vịnh Hạ Long đã đón được gần 34 ngàn lượt khách tham quan, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khách quốc tế đạt 28.310 lượt, chiếm hơn 83%.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử, riêng ngày 1/1 đã đón được 1.500 du khách. Ở cửa ngõ của tỉnh, thị xã Đông Triều đã đón tiếp gần 5.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, trong đó điểm dừng nghỉ Quảng Ninh GATE (thuộc khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch Quảng Ninh nằm trên địa bàn xã Bình Dương) đón tiếp trên 2.000 lượt khách; Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà Trần đón 800 lượt khách; các tuyến, điểm du lịch, điểm dừng chân trên 1.500 lượt khách... Mặc dù khách du lịch tăng cao, nhưng công tác phục vụ, tiếp đón được tổ chức an toàn, chất lượng cao, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các điểm du lịch.

Năm 2018, Quảng Ninh sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác một loạt dự án hạ tầng giao thông như: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, đường cao tốc nối Hạ Long với Hải Phòng, Hạ Long với Vân Đồn...; đồng thời sẽ khởi công xây dựng nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng sinh thái với quy mô lớn hàng ngàn tỷ đồng. Đây sẽ là tiền đề để thu hút khách du lịch đến với tỉnh này ngày một nhiều hơn.

Năm 2017, với hạ tầng du lịch, dịch vụ, thương mại ngày càng được hoàn thiện, Quảng Ninh đã đón được 9,87 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó khách quốc tế đạt trên 4,28 triệu lượt, tăng 23%. Tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt 17.885 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016. Thu ngân sách từ dịch vụ du lịch ước đạt 3.200 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng thu ngân sách nội địa./.

Theo thông tin từ Bảo tàng Quảng Ninh, quá trình san gạt mở tuyến đường kết nối khu di tích Hồ Thiên (xã Bình Khê) và khu di tích Ngọa Vân (xã An Sinh), thuộc quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại TX Đông Triều vào cuối tháng 12 vừa qua, đơn vị thi công đã làm phát lộ ngôi mộ cổ tại thôn Trại Lốc, xã An Sinh.

27.Phan Hằng. Ngôi mộ cổ thời Trần mới phát lộ// http://baoquangninh.com.vn.-2018.- Ng ày 5     th áng 1

Nơi phát lộ ngôi mộ nằm trên sườn phía Tây Nam một quả đồi thấp, phía Đông Bắc lăng vua Trần Anh Tông và cách lăng khoảng 500m, (người dân địa phương gọi là khe Máy Bay Rơi). Qua khảo sát cho thấy, hiện trường xuất lộ nhiều khối gỗ lớn (mỗi khối trung bình 0,4x0,4x6m) có khớp mộng để nối với nhau, bị máy xúc trong quá trình thi công bốc lên để ngổn ngang xung quanh. Nhiều đinh/vam đồng, các mảnh đồng lá được gia công và dát mỏng, than củi, vôi, hợp chất... cũng được tìm thấy tại đây.

Qua khảo sát thực tế, căn cứ đặc điểm, tính chất, loại hình và kết hợp so sánh các tư liệu đã được nghiên cứu (Khu lăng mộ Nhà Trần ở Tam Đường (Thái Bình), di tích lăng vua Trần Nghệ Tông và mộ cổ Nghĩa Hưng, Đông Triều, các chuyên gia sơ bộ đánh giá, đây là dấu tích mộ táng có niên đại thời Trần, thế kỷ XIII - XIV. Các di vật đã được xuất lộ cho phép suy đoán chủ nhân của mộ táng này phải thuộc tầng lớp cao trong xã hội thời Trần. Các khối gỗ được dự đoán là gỗ dùng xếp quách ngoài, vam đồng dùng để gia cường kết nối giữa các khối gỗ. Than và vôi là những chất bao quanh phần quách...

Ngày 25/12/2017, Sở VH – TT đã có Quyết định số 1759/QĐ – SVHTT về việc khai quật khảo cổ khẩn cấp ngôi mộ cổ nói trên. Theo đó, Bảo tàng Quảng Ninh sẽ phối hợp với Trường ĐH KHXH và NV – Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện khai quật ngôi mộ trong vòng 60 ngày, trên diện tích 300m2.

Ông Kiều Đinh Sơn, Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh, cho biết: Ngôi mộ cổ này có kích thước lớn hơn nhiều so với ngôi mộ cổ thời Trần từng phát hiện tại thôn Nghĩa Hưng, xã An Sinh vào năm 2010. Việc khai quật lần này nhằm nghiên cứu, làm rõ tính chất, quy mô, giá trị của di tích, di vật; mối quan hệ (nếu có) trong tổng thể các di tích liên quan đến Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều; đồng thời đề xuất biện pháp bảo vệ, phát huy di tích trong tương lai.

28.Văn Đức. Hội trà hoa vàng ở huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh: Quảng bá, tôn vinh cây dược liệu quý//http://dangcongsan.vn.-2018.-Ngày 07 tháng 01

Từ 8 giờ ngày 5/1, tại trung tâm thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh), người dân và du khách có thể hòa mình trong không khí Hội trà hoa vàng của đồng bào các dân tộc vùng cao nơi đây.

Hội trà hoa vàng diễn ra từ ngày 5 - 7/1. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, huyện Ba Chẽ tổ chức Hội trà hoa vàng nhằm quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm tham gia chương trình OCOP (chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm nông nghiệp), các sản phẩm đặc trưng của địa phương, trọng tâm là trà hoa vàng. Đồng thời, quảng bá tiềm năng, thế mạnh địa phương, góp phần xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào một số lĩnh vực như trồng, chế biến dược liệu, phát triển du lịch, các ngành nghề khác có thế mạnh của Ba Chẽ.

Ông Nguyễn Công Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ cho hay: Ngoài việc thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Hội trà hoa vàng là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, động viên, khích lệ nghệ nhân, đồng bào các dân tộc trên địa bàn nâng cao ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, không ngừng sáng tạo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong khuôn khổ Hội trà hoa vàng, du khách có thể tham quan các gian trưng bày và bán sản phẩm OCOP đặc trưng của Ba Chẽ và các địa phương; tham quan 170 cây trà hoa vàng đang độ ra hoa chính vụ; thưởng thức sản phẩm trà từ cây trà hoa vàng, ẩm thực tiêu biểu của Ba Chẽ.

Tại Hội trà hoa vàng còn có các trò chơi dân gian như kéo co, tung còn, đi cà kheo, đẩy gậy, bịt mắt bắt dê, bịt mắt đập niêu hay hội thi nấu xôi màu, nấu cơm gánh, thi thêu, khâu trang phục dân tộc, đan lát công cụ truyền thống… và Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc chủ đề “Sắc xuân Ba Chẽ”.

Trà hoa vàng vốn là loại cây mọc tự nhiên trong rừng ở Ba Chẽ. Theo “Camellia International Journal” - Tạp chí chuyên nghiên cứu về trà hoa vàng của thế giới, các hợp chất của trà hoa vàng có khả năng kiềm chế sự sinh trưởng của các khối u đến 33,8%; giúp giảm tới 35% hàm lượng cholesterol trong máu (mỡ máu). Ngoài ra còn có khả năng làm giảm triệu chứng xơ vữa động mạch do máu nhiễm mỡ, điều hòa huyết áp và chữa các bệnh về tim mạch, tiểu đường, u bướu…

Huyện Ba Chẽ đã mời Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Ơn (Trường Đại học Dược Hà Nội) nghiên cứu về loại thảo dược này. Đến nay đã có kết luận: Hoa và lá cây trà hoa vàng bao hàm hơn 400 thành phần hóa học, không có độc và tác dụng phụ, chứa hàng chục loại axit amin, rất nhiều nguyên tố vi lượng Ge, Se, Mo, Zn, V... có tác dụng bảo vệ sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, ngăn ngừa bệnh tật…

Những năm gần đây, người dân Ba Chẽ thường thu hái lá, nụ và hoa trà để dùng, giúp tăng cường sức khỏe hoặc bán ra thị trường với giá cao, khoảng 15 triệu đồng/kg hoa khô. Hiện nay, diện tích trồng trà hoa vàng tại địa phương là khoảng 140 ha. Huyện Ba Chẽ đã hoàn thành quy hoạch đến năm 2020 vùng trồng dược liệu trên 3.000 ha, trong đó trồng cây trà hoa vàng là 500 ha. Một số doanh nghiệp đã đến tìm hiểu để đầu tư trồng và chế biến dược liệu tại địa bàn Ba Chẽ, trong đó có cây trà hoa vàng./.

29.Mùa xuân đi dự lễ cấp sắc của người Dao ở Bình Liêu// http://baoquangninh.com.vn.- 2018.-

 Ng ày 16 th áng 1

Theo lời mời của gia chủ, chúng tôi đến gia đình anh Dường Cắm Sinh, trưởng dòng họ Dường ở bản Khe Bốc (xã Tình Húc, huyện Bình Liêu). Hôm nay, tại nhà anh sẽ diễn ra lễ cấp sắc 3 đèn cho anh Dường Cắm Tắc (sinh năm 1984) và anh Dường Cắm Chàu (1987); cấp sắc 7 đèn cho anh Dường Chống Sìn (1964). Từ lâu, lễ cấp sắc là một nét văn hoá, tín ngưỡng không thể thiếu trong đồng bào người Dao ở Bình Liêu.

Nguồn gốc lễ cấp sắc

Bình Liêu mùa đông, dù đã gần 8 giờ sáng nhưng trời vẫn mờ sương. Tại nhà anh Sinh, ngay từ sớm, không khí chuẩn bị cho ngày lễ cấp sắc tưng bừng trong sắc đỏ trang phục Dao Thanh Phán khiến ai nấy đều quên đi cái giá buốt miền sơn cước.

Vừa lau dọn bàn thờ, anh Sinh vừa giải thích cho chúng tôi về nguồn gốc lễ cấp sắc của người Dao. Truyền thuyết của người Dao kể rằng, thuở xưa, người Dao đang sống bình yên thì bỗng có nạn ma quỷ xuất hiện cướp phá, giết người, cuộc sống bị đẩy vào cảnh vô cùng bi thương, thê thảm. Ngọc Hoàng thấy cảnh ngộ này đã sai các vị thần tiên mang phép thuật xuống hạ giới để cứu giúp người Dao. Tuy nhiên, vì ma quỷ quá nhiều, các vị thần tiên diệt trừ không xuể phải viện đến người dân cùng đánh nhưng vì người Dao không có phép thuật nên hễ ra trận là thất bại.

Trước tình thế đó, Ngọc Hoàng bèn sai các vị thần tiên phải truyền ngay phép thuật cho người Dao. Sau đó, người Dao đã cùng hiệp sức với thần tiên diệt trừ được ma quỷ. Đề phòng sau này ma quỷ lại quay trở lại làm hại con người, Ngọc Hoàng yêu cầu hàng năm người Dao tổ chức nghi lễ truyền pháp thuật cho những người đàn ông để sẵn sàng trừ ma diệt quỷ và nghi lễ này được gọi là lễ cấp sắc.

Lễ cấp sắc của người Dao nhuộm màu huyền bí của tâm linh. Người Dao rất coi trọng nghi lễ này. Anh Sinh bảo, người đàn ông Dao chết khi chưa làm lễ cấp sắc thì con cháu sau này vẫn phải làm cho họ, bởi quan niệm của người Dao là người chết vẫn tồn tại trong một thế giới riêng nên vẫn cần được truyền pháp thuật để chống lại ma quỷ. Người đã được cấp sắc dù ít tuổi vẫn được coi là người trưởng thành, được phép thắp hương, cúng khấn trước bàn thờ, được tham gia vào các công việc hệ trọng của bản. Phải qua lễ cấp sắc mới thực sự là con cháu Bàn Vương, khi chết mới được đoàn tụ với tổ tiên.

Cấp sắc 3 đèn được tổ chức khi chàng thanh niên người Dao Thanh Phán được khoảng 15 tuổi và khi gia đình có điều kiện. Đây là nghi lễ có ý nghĩa như việc khai sinh với tổ tiên về một thành viên của dòng họ. Sau lễ cấp sắc 3 đèn, chàng trai nhận được những lời răn dạy của ông bà, cha mẹ về đạo lý làm người, về cách ứng xử với gia đình và cộng đồng.

Để được cấp sắc 7 đèn - một bậc sắc cao hơn thì những người trong dòng họ phải thực hiện theo thứ tự anh trước và các em sau. Cấp sắc 7 đèn là một bước chuyển biến lớn, đánh giá một người đàn ông đã trưởng thành thực sự, ngoài việc bản thân thực hiện tốt những đạo lý của người Dao, anh ta còn có nhiệm vụ truyền đạt lại những điều hay lẽ phải đó cho con cháu, cho cộng đồng. Sau lễ này, người đàn ông Dao có thể thực hiện được các nghi lễ trong việc thờ cúng tổ tiên và các hoạt động nghi lễ khác như cưới xin, ma chay.

Theo tục lệ và tín ngưỡng của người Dao, vẫn còn những bậc cấp sắc cao hơn khi một người đàn ông Dao có khả năng và dành thời gian học làm thầy cúng. Khi đó có thể cấp sắc lên 9 đèn hoặc 12 đèn.

Răn dạy, giáo dục con người hướng thiện

Tất cả những người được cấp sắc, họ hàng đến giúp việc, khách mời đều chờ đón buổi lễ cấp sắc bằng sự háo hức thành kính. Trong tiếng chuông thỉnh mời rộn rã, điệu múa đón tổ tiêng thiêng liêng là điệu hát của các thầy cúng. Theo trình tự, buổi lễ trải qua các nội dung chính là: Hành hương, thắp đèn, cầu mùa và hát trường ca. Người tham dự không phải đơn thuần nghe thầy cúng hát nữa mà họ đang được nghe những lời của tổ tiên từ xa xưa truyền lại.

Một trong những điểm tạo nên giá trị của nghi lễ cấp sắc chính là ý nghĩa của các lời răn dạy. Đó là sự hướng tới việc thiện, tuyệt đối không được làm điều ác. Đó là sự tôn trọng người thầy, biết ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ, chung thủy với bạn bè, trọng nghĩa, có lòng vị tha, không phản bội, lừa gạt... Những lời giáo huấn này được thực hiện bằng lời thề dưới sự chứng giám của thần linh, trời đất, tổ tiên và trước cả cộng đồng dòng tộc nên có tác dụng rất lớn. Lời răn dạy được ghi lại bằng văn bản, một bản đốt tại lễ cấp sắc, một bản giao cho người được cấp sắc để lưu giữ suốt đời.

Phần cuối của buổi lễ là khúc trường ca của người Dao. Mỗi lần tổ chức lễ cấp sắc là một dịp cộng đồng nghe lại nguồn gốc xuất xứ của dân tộc mình từ xưa đến nay, tạo nên lòng tự hào dân tộc, ghi nhớ công lao to lớn của tổ tiên, từ đó có cách sống sao cho xứng đáng với truyền thống tốt đẹp đó.

Với người Dao, những người đàn ông khi đã trải qua lễ này mới coi như được giáo dục đến nơi đến chốn, bởi vì họ có pháp danh, có thầy cúng chỉ bảo, đồng thời các âm binh cùng với các thần linh luôn hiện diện trong ý thức họ để giám sát các hành vi đạo đức của họ. Người ta thấy rằng, những thanh niên Dao sau khi đã trải qua nghi lễ cấp sắc đều sống thật thà, có lòng thương người khác, không dám làm những điều ác trái với các lời dạy của thầy cúng.

Thầy chủ lễ Triệu Chăn Dào cho chúng tôi biết, trước đây lễ cấp sắc thường kéo dài 5 đến 7 ngày đêm nhưng nay, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, lễ cấp sắc vẫn thực hiện đầy đủ bài bản nhưng rút gọn thời gian còn 2 ngày 1 đêm để không còn ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và lao động mà vẫn đảm bảo nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của tổ tiên.

Lễ cấp sắc nói riêng, văn hóa truyền thống của người Dao trên địa bàn huyện Bình Liêu nói chung còn giữ được khá nguyên vẹn. Điều đó tạo nên nét riêng đặc sắc và sức hấp dẫn của vùng đất này. Nhiệm vụ bảo tồn và phát huy những giá trị quý báu đó đang được các cấp chính quyền địa phương quan tâm.

30.Ph ạm H ọc. Khúc soóng cọ mùa xuân// http://baoquangninh.com.vn.- 2018.- Ng ày 21 th áng 1

Thường được tổ chức diễn xướng vào đầu năm, lại là khúc hát của tình yêu nên soóng cọ của người Sán Chỉ ở Quảng Ninh luôn ngập tràn sắc xuân rực rỡ.

Soóng cọ theo tiếng Sán Chỉ có nghĩa là ca hát, hát xướng, hát giao duyên. Đây là một hình thức diễn xướng dân gian đặc sắc của đồng bào Sán Chỉ nơi núi rừng hùng vĩ, nương rẫy bao la. Nếu tách riêng phần ca từ ra thì đây hoàn toàn là những bài ca dao rất hay được hình thành từ nhiều khổ thơ thất ngôn tứ tuyệt (mỗi khổ thơ gồm 4 câu, mỗi câu 7 tiếng). Với thể thức đối đáp, soóng cọ được thể hiện bởi hai tốp nam và nữ. Khi cất lên những câu hát đầu tiên, các bên hát bắt buộc phải có những lời hát mời. Vì vậy, cuộc hát là sự "đấu trí" của những chàng trai để các cô gái Sán Chỉ thử thách tài ứng đối, vận dụng thông minh và óc sáng tạo của người sẽ được mình lựa chọn làm chồng.

Nếu không gặp cố nhân mà gặp sơn nữ mới quen, những chàng trai Sán Chỉ liền buông lời tán tỉnh rất tình tứ, kiểu như: “Shặn thìn vằn màu cái sằn thàu/ Cặm lò khầy mà sắt cại dàu/ Cặm lò khuây mà sát cại tắng/ Hắm phòng sịn nui sắt cại dàu” (Tạm dịch: Mùa xuân mây mù trải khắp đầu rừng/ Chú cuội cưỡi ngựa ra phố du xuân/ Chú cuội cưỡi ngựa ra phố đón xuân/ Mới gặp tiên nữ cũng ra phố).

Sau các hồi hát chung, các cặp hát hợp nhau hoặc có tình ý riêng có thể tách ra hát riêng và họ có thể hát tới sáng. Hội hát diễn ra vào mùa xuân nên nhiều câu ca được đặt trong không gian rực rỡ của hoa đào, hoa mận: “Dặn mòi sình/ Sláu nhạ sệch chín dằn mòi chài/ Dằn mòi sình sâu thào vạ phát/ Dằn mòi sình sấu lầy vạ hoi” (Tạm dịch: Mời muội hát đi/ Tay ta cầm viên sỏi mời muội gieo xuống/ Mời muội hát cho đến khi hoa đào nở/ Mời muội hát đến khi hoa mận khai). Những cuộc hát là nơi chắp mối cho trai gái Sán Chỉ đến với nhau, nên vợ nên chồng, sống đến đầu bạc răng long.

Về thời điểm tổ chức, hội soóng cọ được ấn định tổ chức vào một ngày duy nhất trong năm, thông thường là ngày trăng tròn của tháng cuối xuân, khi tiết trời trở nên ấm áp, cũng là lúc nông nhàn. Hội soóng cọ ở xã Húc Động, huyện Bình Liêu, nơi tập trung đông đồng bào Sán Chỉ nhất được tổ chức vào 16/3 Âm lịch và được người dân nơi đây gọi là Ngày hội tháng Ba. Còn ở huyện Tiên Yên, hai xã Đại Dực và Đại Thành, nơi tập trung đông người Sán Chỉ sinh sống, sẽ luân phiên đăng cai tổ chức lễ hội sớm hơn một chút, vào các ngày 13 và 14 tháng Giêng hằng năm.

Bởi vì cuộc hát thường được tổ chức vào mùa xuân như thế nên rất dễ tìm thấy trong lời hát những hình ảnh về hoa mùa xuân. Sơn nữ Sán Chỉ du xuân chơi hoa và hoa xuân cũng là biểu tượng cho vẻ đẹp đang e ấp: “Kín mòi hèn lầu thầu tày tày/ Mằn mòi cù ná sái vạ quậy/ Sái vạ mào kín thầu xoòng xép/ Thầu lìn mào kín sáu vạ quậy” (Tạm dịch: Thấy muội đi đường cúi đầu/ Hỏi muội đi đâu chơi hoa về thế?/ Phơi hoa, sao không thấy muội cài trên mái tóc/ Hái hoa, sao không thấy muội cầm trên tay?).

Tìm trong kho tàng những câu soóng cọ mà các nghệ nhân ở các xã Đại Thành, Đại Dực (huyện Tiên Yên) và xã Húc Động (huyện Bình Liêu) hát, chúng tôi gặp cách miêu tả thiên nhiên mùa xuân rất lãng mạn: “Chim én ngậm hoa bay qua núi/ Gió thổi hoa đào không muốn rơi”. Hay như cái nhìn của một cô gái Sán Chỉ e thẹn ở tuổi dậy thì biết để ý đến con trai trong bài hát này: “Xuân đến mây mù phủ đầu núi/ Chàng trai cưỡi ngựa xuống chợ chơi”. Khí thế xuân mới bung nở đầy nhựa sống cũng được bà con gửi gắm trong câu hát: “Thảo mộc mừng xuân như cá mừng nước/ Mừng gặp mùa xuân trăm loài như bay lên”.

Tết đến, Xuân về cũng là dịp mà người già dùng câu hát để nhắn nhủ cháu con. Vì vậy soóng cọ của người Sán Chỉ ở Quảng Ninh có một bộ phận răn dạy đạo đức. Tuy nhiên, số lượng này không nhiều. Ví dụ những bài sau đây: “Năm cũ qua đi năm mới đến/ Rửa sạch chậu thau, rửa sạch chén/ Rửa sạch nhà cửa, trải phẳng chiếu/ Mặc quần áo đẹp, ra cúng tổ tiên”. Hay như: “Ngày một tháng một là ngày mới/ Bày mâm bày chén cúng tổ tiên/ Có công với tổ tông thì được hưởng phúc/ Kim ngân báu vật trôi vào cửa”.

Hiện nay, bên cạnh những bài hát cổ, bà con Sán Chỉ còn đặt lời mới theo các làn điệu truyền thống để hát cho phù hợp với bối cảnh. Như để minh chứng cho điều đó, Nghệ nhân ưu tú Sằn A Sẹc (thôn Kéo Cai, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên), hát bài “Mừng xuân” tự sáng tác bằng tiếng Sán Chỉ rồi dịch ra lời Việt cho tôi nghe như thế này: “Xuân mới đến, Tết thêm thắm tươi/ Chim vang hót cho lòng rạo rực/ Đầu xuân náo nức công việc mới/ Cùng làm, cùng chơi giữ hồn xuân”. Cũng theo ông Sẹc, Quảng Ninh rất nên có những dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình dân ca độc đáo này.

31.Huỳnh Đăng. Phát huy giá trị văn hóa, du lịch từ các lễ hội// http://baoquangninh.com.vn.- 2018.- Ng ày 28 th áng 1

Trong thời gian qua, các lễ hội trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức quy củ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống và thu hút đông đảo du khách đến với Quảng Ninh.

Theo thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao, Quảng Ninh hiện có 363 di sản văn hóa phi vật thể; trong đó có 76 lễ hội dân gian truyền thống, có 4 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (trong đó có 2 di sản là loại hình lễ hội: Lễ hội đền Cửa Ông, Lễ hội Tiên Công).

Các lễ hội thường niên được tổ chức gắn với các khu di tích, tiêu biểu như: Hội xuân Yên Tử, lễ hội chùa Ba Vàng (TP Uông Bí), lễ hội chùa Quỳnh Lâm, chùa Ngọa Vân (TX Đông Triều), lễ hội đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả), lễ hội Tiên Công (TX Quảng Yên), v.v.. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo không có lễ hội cũng tổ chức các nghi lễ dâng hương đầu năm, giỗ tổ, giỗ thành hoàng làng..., thu hút hàng triệu lượt khách thập phương về chiêm bái.

Để phát huy tốt giá trị của lễ hội, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp. An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Công tác tổ chức lễ hội đã chú trọng nâng cấp, chỉnh trang cơ sở vật chất, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp và có phương án giải quyết triệt để tình trạng ăn xin, ăn mày, bói toán, xóc quẻ, đổi tiền lẻ, đảm bảo an toàn giao thông; bố trí khu đỗ xe, điểm thu gom rác hợp lý; thực hiện niêm yết giá các dịch vụ, chú trọng đến chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm; không treo, bày bán thịt động vật hoang dã, vận động du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội.

Hầu hết các lễ hội đông du khách đều bố trí các lực lượng y tế, thường trực kiểm tra, giám sát và giải quyết các vụ việc liên quan; kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm trong mùa lễ hội. Tiền công đức đã được quản lý một cách công khai, minh bạch; sử dụng để tu bổ các công trình và các hoạt động thường xuyên, không dùng cho mục đích khác.

Theo ông Trần Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, các địa phương cần kiểm tra theo dõi việc thu phí từ các dịch vụ văn hóa, du lịch, quản lý chặt chẽ việc tổ chức các lễ hội. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về du lịch cho các lễ hội, có thể phối hợp với các đơn vị truyền thông để bảo trợ thông tin cho các lễ hội lớn như: Lễ hội Yên Tử, Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử ở TP Uông Bí năm 2018.

Bên cạnh việc tăng cường quản lý lễ hội, tỉnh tích cực giữ gìn những giá trị nguyên gốc của lễ hội, thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân, tăng cường tình cảm đoàn kết cộng đồng, hạn chế các hủ tục, mê tín dị đoan. Các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục đã không được tiếp nhận nhằm đảm bảo tính nguyên vẹn của di tích và lễ hội.

Bên cạnh đó, một số lễ, lễ hội cũng được phục dựng, bảo tồn, như: Hội hát soóng cọ của người Sán Chỉ, hát then - đàn tính của người Tày, tục hát dân ca và cấp sắc của người Dao Thanh Phán và Dao Thanh Y; lễ đại phan của người Sán Dìu, lễ cầu mùa của người Sán Chỉ, phục dựng lễ hội đình Tràng Y (huyện Đầm Hà). v.v..

Lễ hội ở Quảng Ninh là nơi giao lưu, cộng cảm và trao truyền những đạo lý, tình cảm và khát vọng cao đẹp; là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, củng cố tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào về nguồn cội của mình; tạo ra môi trường văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Lễ hội Tiên Công là lễ hội truyền thống, đặc sắc của TX Quảng Yên. Năm 2018, thị xã tổ chức lễ hội đi liền với lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Theo ông Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên, thời gian qua, thị xã đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức, đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội, tuyên truyền trực quan bằng các pa-no, áp phích, đưa giá trị truyền thống của chiến thắng Bạch Đằng vào giáo dục lịch sử truyền thống cho thế hệ trẻ, vừa tôn vinh lại vừa phát huy giá trị các di tích trong phát triển kinh tế, xã hội.

Lễ hội truyền thống và lễ hội hiện đại đã góp phần tích cực trong việc quảng bá hình ảnh về văn hóa, vùng đất và con người Quảng Ninh đến với nhân dân và du khách. Vì vậy, tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Bởi thế, lễ hội đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, cũng như đang trở thành một động lực phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch, đánh giá: Nguồn thu từ du lịch tăng là tín hiệu vui của du lịch Quảng Ninh trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những sản phẩm du lịch văn hóa. Điều này, TP Uông Bí và Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đã và đang xây dựng được những sản phẩm độc đáo, tạo ra bước đi tích cực. Các địa phương cần tạo ra sự kết nối trong việc phát huy những giá trị của du lịch văn hóa, du lịch tâm linh đặc sắc, nhất là trong bối cảnh năm nay Quảng Ninh đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh.

32.Tháng 1/2018, Quảng Ninh đón trên 610.000 lượt khách du lịch//http://dangcongsan.vn.-2018.-Ngày 29 tháng 1

(ĐCSVN) – Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong tháng 1/2018, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt trên 610.000 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, khách quốc tế đạt 360.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ; khách lưu trú đạt 345.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.198 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện tại, ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch, chương trình vui xuân, đón Tết; chương trình Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh; yêu cầu các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động đón Tết, vui xuân Mậu Tuất 2018 thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tạo không khí tươi vui, phấn khởi cho du khách, đặc biệt là du khách quốc tế đến du lịch tại Quảng Ninh.

Để chuẩn bị tốt nhất mọi hoạt động vui xuân, đón Tết cho khách du lịch đến Quảng Ninh dịp Tết Nguyên đán, ngành du lịch tỉnh đã hoàn thiện kế hoạch, kịch bản đón giao thừa "Mừng Đảng - Mừng Xuân" và Kế hoạch triển khai chương trình Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh với chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện”. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp du lịch niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không tùy tiện nâng giá, chặt chém khách thu lợi bất chính làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và thương hiệu du lịch Quảng Ninh./.

33.Trần Tiến Dũng. Phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững// http://baoquangninh.com.vn.- 2018.- Ng ày 31 th áng 1

Quảng Ninh có gần 1.500 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đó là những sản phẩm vật chất, tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, là tài sản quý của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Những năm gần đây, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản phục vụ phát triển du lịch đã được đầu tư với số vốn hàng ngàn tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Tiêu biểu là các công trình tại Khu di tích Yên Tử (TP Uông Bí), Khu di tích nhà Trần (TX Đông Triều), Di tích đền Cửa Ông... Phát huy giá trị các di sản gắn với du lịch đã đóng góp một nguồn thu không nhỏ cho ngân sách của tỉnh. Theo thống kê, năm vừa qua, tổng số khách du lịch đến với Quảng Ninh là 9,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế là 4,3 triệu lượt, doanh thu gần 18.000 tỷ đồng. Trong đó chỉ tính riêng lượng khách đến tham quan với Vịnh Hạ Long là 3,9 triệu lượt (khách quốc tế 2,7 triệu), doanh thu 1.103 tỷ đồng; khách tham quan Yên Tử đạt gần 2 triệu lượt (khách quốc tế 250 ngàn), doanh thu gần 500 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, với gần 80 lễ hội, trong đó có nhiều lễ hội lớn và đặc sắc như: Yên Tử, chùa Ba Vàng,  Ngọa Vân, Tiên Công, đền Cửa Ông... đã trở thành những tài nguyên du lịch đặc sắc để quảng bá bản sắc văn hóa, con người Quảng Ninh. Các lễ hội đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Ngược lại, du lịch cũng đang khai thác nguồn lực di sản để tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của đông đảo các đối tượng du khách khác nhau. Biến di sản thành tài sản, tạo ra sự phát triển hài hòa, bền vững, đó chính là những biện pháp cụ thể của hai quá trình “kinh tế hóa văn hóa” và “văn hóa hóa kinh tế”, diễn ra đồng thời trong hoạt động du lịch hiện nay.

Chương trình hành động số 15 - CTr/TU, ngày 16/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xác định mục tiêu đến năm 2020, ngành Du lịch Quảng Ninh cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa Quảng Ninh; trở thành một trong những địa phương có ngành Du lịch phát triển hàng đầu cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.

Để đạt được mục tiêu đề ra cần thiết phải thực hiện một số giải pháp sau: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển bền vững du lịch văn hóa; huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho việc khai thác di sản gắn với phát triển du lịch bền vững; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý di sản và khai thác du lịch. Đồng thời xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó tiến hành xây dựng quy hoạch chi tiết gắn với hoạt động du lịch, đồng thời tiến hành đầu tư, tôn tạo có hiệu quả để phục vụ khách du lịch; dành nguồn lực thỏa đáng từ ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là các địa bàn trọng điểm, động lực về du lịch; nâng cao khả năng kết nối giữa các khu, điểm du lịch; đảm bảo an toàn giao thông cho khách du lịch.

Cùng với đó, cần thiết mở rộng không gian văn hóa kết nối các di sản văn hóa liên vùng; tăng cường quảng bá, xúc tiến, phát triển thị trường khách du lịch đến với Quảng Ninh; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Quảng Ninh gắn với hình ảnh “Nụ cười Hạ Long”; chủ động xây dựng nội dung thông tin, xúc tiến quảng bá với các hình thức phù hợp; tạo ra nhiều sản phẩm đặc thù, độc đáo riêng có của từng di sản văn hóa, kết hợp với các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp, an toàn, tạo được ấn tượng tốt đẹp và sự hài lòng của du khách.

 

Tin khác
Cuộc thi Đại sứ văn hóc đọc năm 2020
Ngày sách Việt Nam lần thứ 7
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng