TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

Từ thứ 3 đến chủ nhật

Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00'

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH

Thư mục sách mới Quý I/2020

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tiến hành biên soạn Thư mục thông báo sách mới giúp bạn đọc nhanh chóng, kịp thời nắm bắt được các tài liệu mới vừa được bổ sung vào thư viện.

Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc “Thư mục sách mới quý I/2020”, gồm tập hợp 997 tài liệu được sắp xếp theo nội dung tài liệu. Cụ thể như sau:

- 000 – Các vấn đề chung

- 100 – Triết học. Tâm lý học

- 200 – Tôn giáo

- 300 – Khoa học xã hội

- 400 – Ngôn ngữ

- 500 – Khoa học tự nhiên

- 600 – Công nghệ. Các khoa học ứng dụng

- 700 – Nghệ thuật, vui chơi, giải trí

- 800 – Văn học

- 900 – Lịch sử, địa lý

Hy vọng vốn tài liệu mà Thư viện tỉnh Quảng Ninh giới thiệu trong Thư mục sách mới quý I/2020 sẽ góp phần giúp bạn đọc tìm được những cuốn sách hay, bổ ích, đáp ứng nhu cầu của quý bạn đọc.

Trân trọng giới thiệu!

000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Ai đã rắc muối xuống biển? - Đại dương / Tin Man biên tập; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 63tr. ; 21cm.- (300 câu hỏi khoa học vui)

     Phân loại: 001 / A103Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009839-9840

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030050-30051

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Đại dương

2. Đào đường hầm xuyên qua trái đất? - Thiên nhiên / Tin Man biên tập; Hương Hương dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ, 2019. - 63tr. ; 21cm.- (300 câu hỏi khoa học vui)

     Phân loại: 001 / Đ108Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009837-9838

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030048-30049

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Thiên nhiên, Trái đất

3. Đừng tưởng cây cối không biết gì? - Thực vật / Tin Man biên tập; Đàm Hưng dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 63tr. ; 21cm.- (300 câu hỏi khoa học vui)

     Phân loại: 001 / Đ556T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009843-9844

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030054-30055

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Thực vật, Cây cối

4. Gardner, Howard. Five minds for the future / Howard Gardner. - Boston : Harvard Business Review Press, 2008. - 196p. ; 22cm.

     Phân loại: 001 / F300V

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005685

     Từ khoá: Trí tuệ, Tri thức

5. Hà Minh Đức. Báo chí Hồ Chí Minh : Chuyên luận và tuyển chọn / Hà Minh Đức. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. - 319tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phân tích những nội dung cơ bản, phong cách, ngôn từ điêu luyện, phong phú trong báo chí Hồ Chí Minh và tuyển chọn những tác phẩm báo chí được rút từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập.

     Phân loại: 070.92 / B108C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033101

                          Kho Luân chuyển: LC.008943-8946

                          Kho Mượn: M.033750, M.036139-36140

     Từ khoá: Báo chí, Hồ Chí Minh, Chuyên luận, Tuyển chọn

6. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Khủng long có thể tái sinh không? / Thúy Hương dịch; Mijia minh họa. - H. : Phụ nữ, 2019. - 147tr. ; 24cm.

     Phân loại: 001 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009823-9824

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030301-30302

     Từ khoá: Tri thức, Khủng long, Sách hỏi đáp, Khoa học thường thức

7. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Kiến có thắng được voi không? / Thúy Hương dịch; Mijia minh họa. - H. : Phụ nữ, 2019. - 147tr. ; 24cm.

     Phân loại: 001 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009829-9830

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030307-30308

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Sách hỏi đáp, Động vật

8. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Tại sao bọ hung thích vê phân? / Thúy Hương dịch; Mijia minh họa. - H. : Phụ nữ, 2019. - 147tr. ; 24cm.

     Phân loại: 001 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009821-9822

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030299-30300

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Sách hỏi đáp, Bọ hung

9. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Tại sao lốp xe chỉ có màu đen? / Thúy Hương dịch; Mijia minh họa. - H. : Phụ nữ, 2019. - 147tr. ; 24cm.

     Phân loại: 001 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009827-9828

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030305-30306

     Từ khoá:Tri thức, Khoa học thường thức, Sách hỏi đáp, Lốp xe

10. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - Ông già Noel có thật không? / Thúy Hương dịch; Mijia minh họa. - H. : Phụ nữ, 2019. - 147tr. ; 24cm.

     Phân loại: 001 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009831-9832

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030309-30310

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Khoa học

11. Hỏi đáp khoa học vui nhộn - động vật có ngủ mơ không? / Thúy Hương dịch; Mijia minh họa. - H. : Phụ nữ, 2019. - 147tr. ; 24cm.

     Phân loại: 001 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009825-9826

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030303-30304

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Động vật, Sách hỏi đáp

12. Sao cái bóng cứ bám theo tớ? - Đời sống / Tin Man biên tập; Hương Hương dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ, 2019. - 63tr. ; 21cm.- (300 câu hỏi khoa học vui)

     Phân loại: 001 / S108C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009835-9836

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030046-30047

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Đời sống

13. The Adventures of an IT leader / Robert D. Austin, Richard L. Nolan, Shannon O'Donnell. - Boston : Harvard Business Review Press, 2016. - 328p. ; 24cm.

     Phân loại: 004 / TH200A

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005588

     Từ khoá: Công nghệ thông tin, Quản lí

14. Tin học văn phòng - Công thức và hàm excel. - In lần thứ 7. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2019. - 128tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Tổng quan về excel ở phạm vi của một công cụ tính toán và giải thích hàm excel, đồng thời hướng dẫn sử dụng nhiều loại hàm khác nhau.

     Phân loại: 005.5 / T311H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033030

                           Kho Mượn: M.035955-35956

     Từ khoá: Tin học văn phòng, Công thức, Phần mềm Excel

15.  Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học về khoa học / Gakken biên soạn; Nguyễn Vân Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 191tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 7+)

     Phân loại: 001 / T527T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009380-9382

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029732-29733

     Từ khoá: Tri thức khoa học, Khoa học thường thức, Sách hỏi đáp

16.  Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học về sinh vật / Gakken biên soạn; Nguyễn Vân Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 191tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 7+)

     Phân loại: 001 / T527T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009383-9385

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029730-29731

     Từ khoá: Tri thức khoa học, Sinh vật, Sách hỏi đáp

17.  Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học về sự vật xung quanh / Gakken biên soạn; Nguyễn Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 191tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 7+)

     Phân loại: 001 / T527T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009377-9379

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029734-29735

     Từ khoá: Tri thức khoa học, Sự vật, Sách hỏi đáp

18.  Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học về thắc mắc thường gặp / Gakken biên soạn; Nguyễn Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 191tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 7+)

     Phân loại: 001 / T527T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009386-9388

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029728-29729

     Từ khoá: Tri thức khoa học, Sách hỏi đáp, Học sinh tiểu học

19.  Tại sao bụng tớ biết kêu? - Cơ thể / Tin Man biên tập; Hương Hương dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ, 2019. - 63tr. ; 21cm.- (300 câu hỏi khoa học vui)

     Phân loại: 001 / T103S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009841-9842

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030052-30053

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Cơ thể

20.  Tại sao chim công thích múa? - Động vật / Tin Man biên tập; Hương Hương dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ, 2019. - 63tr. ; 21cm.- (300 câu hỏi khoa học vui)

     Phân loại: 001 / T103S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009833-9834

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030044-30045

     Từ khoá: Tri thức, Khoa học thường thức, Động vật, Chim công

21. Watanabe Yasuhiro. Đọc sách cộng hưởng : Phương pháp kì diệu giúp bạn đọc 500 trang sách trong vòng 20 phút / Watanabe Yasuhiro; Người dịch: Hồ Thảo Nguyên, Thanh Minh. - H. : Lao động, 2020. - 197tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp đọc sách cộng hưởng giúp bạn đọc được nhiều sách hơn và ham mê sách.

     Phân loại: 028 / Đ419S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033126

                          Kho Luân chuyển: LC.009389-9390

                          Kho Mượn: M.036304-36305

     Từ khoá: Đọc sách, Cộng hưởng, Bí quyết

22. Wu, C. Thomas. An introduction to object-oriented programming with Java / C. Thomas Wu. - Boston : McGraw Hill Higher Education, 2010. - 287p. ; 24cm.

     Phân loại: 005 / A105I

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005741

     Từ khoá: Ngôn ngữ lập trình, Lập trình

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC

23. Adams, George Matthew. Không gì là không thể / George Matthew Adams; Thu Hằng biên dịch. - Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp, 2019. - 197tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giúp bạn đọc có suy nghĩ tốt hơn trong bất cữ một công việc gì mà khi làm gặp phải thất bại và chính từ sự thất bại đó là khía cạnh thành công cho những lần sau.

     Phân loại: 155.2 / KH455G

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010171-10174

     Từ khoá: Tâm lí học, Phát triển

24. Anderson, Mac. Điều kỳ diệu của thái độ sống / Mac Anderson; Văn Khanh dịch. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 137tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Xây dựng và hướng đến cuộc sống đầy lạc quan, hạnh phúc bằng việc duy trì thái độ sống nhiệt tình, giảm căng thẳng, nhân ái,...

     Phân loại: 152.4 / Đ309K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033179

                           Kho Mượn: M.036426

     Từ khoá: Tâm lí học, Thái độ, Hạnh phúc

25. Babíc, Violeta. Cẩm nang con gái / Violeta Babíc ; Minh họa: Ana Grigorijev ; Thanh Giang dịch. - Tái bản lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 151tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trang bị một số kiến thức cơ bản cho các em nữ ở lứa tuổi từ 9 đến 18 về những thay đổi tâm sinh lý trong giai đoạn dậy thì, giúp các em biết cách giữ gìn vệ sinh và chăm sóc cơ thể cũng như phương pháp trang điểm phù hợp...

     Phân loại: 155.5 / C120N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033167

                           Kho Mượn: M.036409

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030313-30314

     Từ khoá: Tuổi dậy thì, Con gái, Cẩm nang

26. Babíc, Violeta. Cẩm nang con trai / Violeta Babíc ; Minh họa: Ana Grigorjev ; Ánh Tuyết dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 135tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trang bị một số kiến thức cơ bản cho các em nam ở lứa tuổi từ 9 đến 18 về những thay đổi tâm sinh lý trong giai đoạn dậy thì, cách giữ gìn vệ sinh và chăm sóc cơ thể...

     Phân loại: 155.5 / C120N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033166

                          Kho Mượn: M.036410

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030311-30312

     Từ khoá: Tuổi dậy thì, Con trai, Cẩm nang, Chăm sóc sức khỏe

27. Bono, Edward de. Tự luyện cách tư duy / Edward de Bono; Người dịch: Yên Lam, Phương Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 287tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến quá trình tư duy hiệu quả phụ thuộc vào năm giai đoạn mà ai cũng có thể tự luyện đượng nếu cố gắng

     Phân loại: 153.4 / T550L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033175

                          Kho Luân chuyển: LC.010144

                          Kho Mượn: M.036417

     Từ khoá: Tâm lí học, Tư duy, Luyện tập

28. Bono, Edward de. Để có một tâm hồn đẹp / Edward de Bono; Liên Như dịch; Nguyễn Văn Phước hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 255tr. ; 21cm.- (Hạt giống tâm hồn)

     Tóm tắt: Đề cập đến tư duy sáng tạo và các ứng xử để bạn luôn tự tin, hấp dẫn và tâm hồn trẻ mãi

     Phân loại: 158.1 / Đ250C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033174

                          Kho Luân chuyển: LC.010142-10143

                          Kho Mượn: M.036420

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Tâm hồn, Ứng xử, Tự tin

29. Braza, Jerry. Hạt giống yêu thương = The seeds of love / Jerry Braza; Hà Ly dịch; Thích Nhất Hạnh giới thiệu. - H. : Văn học, 2017. - 239tr. ; 21cm.

     Phân loại: 158.2 / H110G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033031

                           Kho Mượn: M.035957-35958

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Tâm hồn, Cảm xúc, Hạt giống

30. Burnett, Bill. Thiết kế một cuộc đời đáng sống / Bill Burnett, Dave Evans; Thanh Thảo dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 295tr. ; 21cm.

     Phân loại: 158 / TH308K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033161

                          Kho Luân chuyển: LC.010128-10129

                          Kho Mượn: M.036403

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống, Tư duy, Thiết kế

31. Canfield, Jack. Dám thành công / Jack Canfield, Mark Victor Hansen; Người dịch: Gia Văn, Nguyễn Khang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 199tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến những ý tưởng, trải nghiệm thực tế về thái độ và ý chí vươn đến thành công trong cuộc sống giúp bạn vượt qua những hạn chế, rào cản của bản thân, vượt lên chính mình.

     Phân loại: 158.1 / D104T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033155

                          Kho Luân chuyển: LC.010118-10119

                          Kho Mượn: M.036397

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Thành công, Cuộc sống

32. Canfield, Jack. Gieo niềm tin cuộc sống / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 7 có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 141tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện ngắn ẩn chứa ý nghĩa sự chia sẻ, động viên, truyền cảm hứng, điểm tựa của tinh thần và niềm tin cuộc sống.

     Phân loại: 158.1 / GI205N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033168

                          Kho Mượn: M.036407-36408

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống

33. Canfield, Jack. Quà tặng tinh thần dành cho cuộc sống / Jack Canfield, Mark Victor Hansen. - Tái bản lần thứ 5 có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 165tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến những kinh nghiệm bổ ích và quà tặng tinh thần đáng quý dành cho cuộc sống.

     Phân loại: 158 / QU100T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033160

                          Kho Mượn: M.036402

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống, Tinh thần

34. Carnegie, Dale. Phát huy giá trị : Con đường nhanh nhất đi đến thành công / Dale Carnegie ; Tâm An dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Dân trí, 2018. - 283tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Những bí quyết để có được thành công trong cuộc sống và công việc: Đối mặt với những thử thách, tạo dựng các mối quan hệ một cách hài hòa, tăng giá trị con người, tố chất lãnh đạo

     Phân loại: 158.1 / PH110H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033164

                          Kho Luân chuyển: LC.010132-10133

                          Kho Mượn: M.036406

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Bí quyết thành công, Cuộc sống

35. Carnegie, Dale. Sống đời hạnh phúc : Khắc phục lo âu để vui sống / Dale Carnegie; Tâm An dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Dân trí, 2018. - 231tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Bao gồm những câu chuyện xoay quanh bốn nội dung chính: Bảy cách để có cuộc sống yên bình và hạnh phúc; Nghệ thuật cơ bản về đối nhân xử thế; Các cách để làm cho người khác cũng nghĩ như mình; Cách để thay đổi người khác mà không xúc phạm hay làm họ oán giận

     Phân loại: 158 / S455Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033165

                          Kho Mượn: M.036411-36412

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Truyện kể

36. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm : Thuật đắc nhân tâm dụng nhân / Dale Carnegie; Tâm An dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 287tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày một số kỹ năng cơ bản trong thuật đối nhân xử thế và các kỹ năng giao tiếp ứng xử trong mối quan hệ gia đình, vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp...

     Phân loại: 158 / Đ113N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033163

                          Kho Luân chuyển: LC.010130-10131

                          Kho Mượn: M.036405

     Từ khoá: Bí quyết thành công, Đắc nhân tâm, Tâm lí học ứng dụng

37. Casey, Karen. Khi ta thay đổi thế giới sẽ đổi thay / Karen Casey; Hồng Anh dịch. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 223tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết để tự tìm ra, lựa chọn thay đổi thói quen hành động trong các mối quan hệ, cách ứng xử hòa bình và tích cực trước mọi tình huống

     Phân loại: 153.8 / KH300T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033178

                          Kho Mượn: M.036425

     Từ khoá: Tâm lí học, Chọn lọc, Thay đổi hành vi, Ứng xử

38.  Cho một khởi đầu mới. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 133tr. ; 21cm.- (Hạt giống tâm hồn)

     Tóm tắt: Đề cập đến một sự khởi đầu tốt, có niềm tin vào cuộc sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thời điểm nào dành cho bạn

     Phân loại: 158.1 / CH400M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033169

                          Kho Luân chuyển: LC.010145-10146

                          Kho Mượn: M.036423

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Tâm hồn, Cuộc sống, Niềm tin

39.  Empathy. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 134p. ; 18cm.

     Phân loại: 152.4 / E202P

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005727

     Từ khoá: Tâm lí, Cảm xúc

40.  Everyday emotional intelligence:Big ideas and practical advice on how to be human at work / Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 360p. ; 21cm.

     Phân loại: 152.4 / E200V

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005699

     Từ khoá: Cảm xúc, Tâm lí

41. Halvorson, Heidi Grant. No one understands you and what to do about it / Heidi Grant Halvorson. - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 212p. ; 21cm.

     Phân loại: 158 / N400O

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005683

     Từ khoá: Tâm lí học, Giao tiếp, Ứng xử

42. Hammond, John S. Smart choices : A practical guide to making better decisions / John S. Hammond, Ralph L. Keeney, Howard Raiffa. - Boston : Harvard Business Review Press, 1999. - 244p. ; 22cm.

     Phân loại: 158 / S000M

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005706

     Từ khoá: Tâm lí, Ra quyết định

43. Hancock, Jonathan. Bí quyết học nhanh nhớ lâu / Jonathan Hancock; Đức Nhật dịch. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 133tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những thủ thuật, công cụ, phương pháp đơn giản dễ áp dụng nhằm giúp bạn tiếp cận hiệu quả, xác định đúng trọng tâm và đưa ra giải pháp nhanh chóng trong hầu hết mọi vấn đề

     Phân loại: 153.1 / B300Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033157

                           Kho Luân chuyển: LC.010122-10123

                           Kho Mượn: M.036399

     Từ khoá: Tâm lí, Trí nhớ, Học tập, Thông minh

44.  Happiness. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 162p. ; 18cm.

     Phân loại: 152.4 / H109P

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005730

     Từ khoá: Tâm lí, Cảm xúc, Hạnh phúc

45. Hay, Louise L. Chữa lành nỗi đau / Louise L. Hay ; Cẩm Xuân dịch. - Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 269tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cuốn sách khơi dậy những năng lực thực sự đang tiềm ẩn bên trong bạn, giúp bạn thoát khỏi những ám ảnh tiêu cực bấy lâu nay trong cuộc sống và biết cách yêu thương chính mình để gieo những hạt giống hy vọng cho tương lai

     Phân loại: 158.1 / CH551L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033172

                           Kho Luân chuyển: LC.010136-10137

                           Kho Mượn: M.036414

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Bí quyết thành công, Cuộc sống

46.  HBR guide to emotional intelligence : Build trust and influence, strengthen relationships, lead with resilience. - Boston : Harvard Business Review Pres, 2017. - 244p. ; 23cm.

     Phân loại: 152.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005523, NV.005568

     Từ khoá: Tâm lí, Cảm xúc

47. HBR guide to managing stress at work : Renew your energy. Lighten the load. Strike a better balance / Heidi Grant Hhalvorson, Bronwyn Fryer, Edward M. Hallowell.... - Boston : Harvard Business Review Pres, 2014. - 174p. ; 23cm.

     Phân loại: 158 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005520, NV.005565

     Từ khoá: Tâm lí học, Nghề nghiệp

48. HBR's 10 must reads on emotional intelligence / Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 166p. ; 19cm.

     Phân loại: 152.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005548

     Từ khoá: Tâm lí học, Cảm xúc

49. Jamal, Azim. Cho đi là còn mãi / Azim Jamal, Harvey McKinnon; Huế Phượng dịch. - Tái bản lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 227tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về sự chia sẻ, tấm lòng bao dung, rộng mở tạo ra sự thay đổi tích cực cho cuộc sống, xóa bỏ khoảng cách giữa người với người tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn

     Phân loại: 158.2 / CH400Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033171

                           Kho Mượn: M.036424

     Từ khoá: Tâm lí học, Cuộc sống, Hạnh phúc

50. Johnson, Spencer. Quà tặng diệu kỳ / Spencer Johnson; Biên dịch: Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Kim Nhung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 135tr. ; 21cm.- (Hạt giống tâm hồn)

     Phân loại: 158.1 / QU100T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033159

                          Kho Luân chuyển: LC.010126-10127

                          Kho Mượn: M.036401

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Thử thách, Cuộc sống, Thành công

51. Keller, Jeff. Thay thái độ đổi cuộc đời / Jeff Keller; Thu An dịch. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 189tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên giúp chúng ta nhận ra giá trị của bản thân và ý nghĩa lớn lao của thái độ sống, vượt qua những khó khăn, thử thách để đạt được thành công, hạnh phúc và thay đổi cuộc đời

     Phân loại: 158.1 / TH112Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033156

                           Kho Luân chuyển: LC.010120-10121

                           Kho Mượn: M.036398

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Thái độ, Cuộc đời, Thành công

52. Lyles, Dick. Bí quyết thay đổi cuộc đời / Dick Lyles; Khánh Thủy dịch. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 143tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết để thay đổi cuộc đời và có được một cuộc sống hạnh phúc và thành công

     Phân loại: 158.1 / B300Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033173

                          Kho Luân chuyển: LC.010134-10135

                          Kho Mượn: M.036413

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Bí quyết thành công, Cuộc sống

53. Mackey, John. Conscious capitalism : Liberating the heroic spirit of business / John Mackey, Raj Sisodia. - Boston : Harvard Business Review Press, 2014. - 344p. ; 22cm.

     Phân loại: 174 / C430S

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005684

     Từ khoá: Đạo đức nghề nghiệp, Kinh doanh

54. Manson, Mark. Nghệ thuật tinh tế của việc "đếch" quan tâm / Mark Manson; Thanh Hương dịch. - H. : Văn học, 2019. - 292tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên về việc chọn lựa những gì là quan trọng hay không quan trọng trong cuộc đời, giúp bạn không ngừng cố gắng, luôn tin vào chính mình để vượt qua mọi sóng gió và khẳng định bản thân

     Phân loại: 158.1 / NGH250T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033162

                           Kho Mượn: M.036404

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Quan tâm, Cuộc sống

55. Melchizedek, Drunvalo. Sống trong trái tim / Drunvalo Melchizedek; Huongclass & nhóm dịch. - H. : Văn học, 2019. - 183tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp thiền xuất phát từ trái tim giúp bạn làm chủ bản thân và tạo ra các thói quen hữu ích từ sự kết nối của trái tim tới tâm trí để đạt được hạnh phúc, thành công

     Phân loại: 158.1 / S455T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033158

                          Kho Luân chuyển: LC.010124-10125

                          Kho Mượn: M.036400

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Thiền, Trái tim

56.  Mindfulness. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 121p. ; 18cm.

     Phân loại: 152.4 / M311D

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005722-5723

     Từ khoá: Tâm lí học, Cảm xúc

57.  Những thói quen tốt bạn gái cần rèn luyện trước tuổi 13 / Liễu Liễu biên soạn; Võ Thị Hoàng dịch. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 185tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn những câu chuyện nhỏ kể về quá trình trưởng thành và thành tài đáng suy ngẫm giúp các bạn gái trưởng thành hơn, biết học tập,rèn luyện được thói quen tốt

     Phân loại: 155.5 / NH556T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009435-9436

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029839-29840

     Từ khoá: Tâm lí lứa tuổi, Bạn gái, Thói quen, Rèn luyện

58.  Purpose, meaning, and passion. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 174p. ; 18cm.

     Phân loại: 158 / P500R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005724-5725

     Từ khoá: Tâm lí học, Công việc

59.  Resilience. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 128p. ; 18cm.

     Phân loại: 155.2 / R200S

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005721

     Từ khoá: Tính cách, Tâm lí

60. Robinson, Bryan. Nghệ thuật sống tự tin : 10 bí quyết thực sự làm thay đổi cuộc đời bạn / Bryan Robinson; Thanh Thảo dịch. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 271tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Hướng dẫn bạn kết nối với sự tự tin bên trong con người mình để đạt được niềm vui và sự thanh thản trong cuộc sống thường nhật

     Phân loại: 158.1 / NGH250T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033176

                           Kho Mượn: M.036416

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Tự tin, Cuộc sống, Bí quyết

61. Roos, Donald. Khoảnh khắc người sáng tạo / Donald Roos; Hoàng Diễm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 167tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đưa ra lựa chọn trong công việc sáng tạo, loại bỏ việc không quan trọng, dành thời gian hơn để thực hiện tốt ý tưởng của mình trong đời sống hàng ngày

     Phân loại: 153.3 / KH408K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033177

                          Kho Luân chuyển: LC.010138-10139

                          Kho Mượn: M.036415

     Từ khoá: Tâm lí học, Ý tưởng, Sáng tạo

62. Rovira, Alex. Bí mật của may mắn : Cuốn sách đi tìm sự may mắn hay nhất của mọi thời đại / Alex Rovira, Fernando Trias De Bes; Khánh Thủy dịch. - Tái bản lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 151tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Thông qua một số câu chuyện kể, cuốn sách đã phân tích các yếu tố tâm lý, thái độ, hành vi của con người cũng như ước mong, niềm tin của họ đối với sự may mắn, thành công trong cuộc sống

     Phân loại: 158 / B300M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010167-10170

     Từ khoá: Tâm lí, Tâm lí cá nhân, Hành vi, Niềm tin, Tâm lí học

63. Shapira, Haim. Hạnh phúc và những điều nhỏ bé quan trọng khác / Haim Shapira; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 233tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phân tích những tư liệu văn học, triết học từ xưa đến nay để đưa ra một quan niệm, cách nhìn nhận mới của tác giả về hạnh phúc

     Phân loại: 152.4 / H107P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033032

                           Kho Mượn: M.035959

     Từ khoá: Tâm lí học, Cảm xúc, Hạnh phúc

64. Shiratori Haruhiko. Tư duy cho cuộc sống trọn vẹn : Cuốn sách cải thiện suy nghĩ giúp bạn sống chủ động, tích cực và thành công / Shiratori Haruhiko; Yên Châu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 179tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Đưa ra 6 hướng nghĩ khác nhau giúp bạn sống chủ động, tích cực và tìm cho mình lối tư duy rõ ràng hơn như: suy nghĩ - tìm ra câu trả lời, suy nghĩ đúng hướng, suy nghĩ để sống tốt, suy nghĩ sáng suốt, suy nghĩ sáng tạo

     Phân loại: 158.1 / T550D

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009437-9441

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Bí quyết thành công, Cuộc sống, Tư duy

65.  Thấu hiểu tâm lý học đường / Ánh Hoa sưu tầm và biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 151tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết về tâm lý học trường học ở lứa tuổi học sinh - tuổi vị thành niên, tuổi teen, qua đó nâng cao nhận thức về tâm lý học tại Việt Nam hiện nay

     Phân loại: 155.5 / TH125H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029149-29150

     Từ khoá: Tâm lí học, Học sinh, Việt Nam

66.  Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất hạt giống tâm hồn. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 335tr. ; 21cm.- (Hạt giống tâm hồn)

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người, truyền cảm hứng, niềm tin và giá trị sống đến cho nhiều bạn đọc

     Phân loại: 158.1 / T527C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033170

                           Kho Mượn: M.036421-36422

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Tâm hồn, Cuộc sống

67.  Tuổi trẻ không bao giờ quay lại: Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 271tr. ; 21cm.- (Hạt giống tâm hồn)

     Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện giúp các bạn trẻ biết  lắng nghe, học hỏi, thay đổi và tự hoàn thiện chính mình, vươn tới những điều tốt đẹp,  vượt qua những thử thách.

     Phân loại: 158.1 / T515T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010175-10177

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng, Tuổi trẻ, Cuộc sống

68. Vũ Khiêu. Học tập đạo đức Bác Hồ / Vũ Khiêu. - H. : Chính trị Quốc gia  Sự thật, 2018. - 315tr. ; 15cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và những vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp của nhân dân ta ngày nay

     Phân loại: 170 / H419T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008864-8870

     Từ khoá: Học tập, Đạo đức Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

69. Ziglar, Tom. Lựa chọn để đổi đời / Tom Ziglar; Thúy Nga dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 329tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến mục tiêu, kế hoạch lựa chọn để xây dựng cho mình cuộc sống có mục đích, ý nghĩa và thành công hơn

     Phân loại: 153.8 / L551C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033180

                          Kho Luân chuyển: LC.010140-10141

                          Kho Mượn: M.036418

     Từ khoá: Tâm lí học, Chọn lọc, Thành công

200 - TÔN GIÁO

70. Anàlayo. Từ bi và tính không trong tư tưởng Phật giáo sơ kỳ / Anàlayo; Nguyễn Tiến Văn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 399tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phân tích kinh điển Pali và A Hàm từ đó liên hệ đến một đường tu tập và vun bồi từ bi cho những người thực hành Phật đạo.

     Phân loại: 294.3 / T550B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033036

                          Kho Mượn: M.035964

     Từ khoá: Tôn giáo, Phật giáo, Từ bi

71. Batchelor, Stephen. Phật giáo là phật học đại chúng / Stephen Batchelor; Huỳnh Văn Thanh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 205tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến sự cần thiết của những lời pháp của Đức Phật trong cuộc sống ngày nay.

     Phân loại: 294.3 / PH124G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033034

                          Kho Mượn: M.035963

     Từ khoá: Tôn giáo, Phật Giáo, Đạo Phật

72. Guojun. Tâm thiền, trí thiền = Chan heart, chan mind : Thiền tĩnh lặng và tăng trưởng / Guojun; Minh Nhật dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 183tr. ; 21cm.

     Phân loại: 294.3 / T120T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033033

                           Kho Mượn: M.035962

     Từ khoá: Đạo Phật, Thiền

73. Harney, Kevin G.. Vẻ đẹp của lời từ chối / Kevin G. Harney; Trần Hương Thảo dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 267tr. ; 21cm.

     Phân loại: 248.4 / V200Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033035

                          Kho Luân chuyển: LC.008246-8248

                          Kho Mượn: M.035960-35961

     Từ khoá: Từ chối; Đạo thiên chúa, Kĩ năng, Thành công

74. Tolle, Eckhart. Trải nghiệm sức mạnh hiện tại / Eckhart Tolle; Minh Gấm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 238tr. ; 17cm.

     Tóm tắt: Phân tích nỗi đau khổ tinh thần của con người xảy ra khi luôn suy nghĩ về quá khứ mà không nhận thức được giá trị và sức mạnh của hiện tại để vượt lên những suy nghĩ tiêu cực, nhận diện và vượt qua bản ngã của mình, giúp bạn tìm về chính mình và những giá trị đích thực của cuộc sống

     Phân loại: 204 / TR103N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033181

                          Kho Luân chuyển: LC.010147-10148

                          Kho Mượn: M.036427

     Từ khoá: Đời sống, Tôn giáo

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI

75. Bancroft, Lundy. Tại sao anh ta làm thế? = Why does he do that? : Giải mã tâm lý kẻ bạo hành / Lundy Bancroft; Người dịch: Thanh Hằng,.... - H. : Dân trí, 2019. - 493tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến bản chất của lối suy nghĩ bạo hành, cách thay đổi và các mối quan hệ của người đàn ông bạo hành

     Phân loại: 362.82 / T103S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007194

                          Kho Mượn: M.035995-35996

     Từ khoá: Xã hội, Bạo lực gia đình, Tâm lí, Mĩ

76. Beik, Janet I.. Health insurance today : A practical approach / Janet I. Beik. - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 501p. ; 28cm.

     Phân loại: 368.38 / H200A

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005664

     Từ khoá: Bảo hiểm y tế, Sức khỏe

77. Boyle, Mark. Sống không cần tiền / Mark Boyle; Người dịch: Hiền Võ, Uyên Phương. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2018. - 2 tập ; 24cm.

          T.1: Người đi ngược dòng.- 2018. - 207tr.

     Tóm tắt: Trình bày quan điểm, suy nghĩ và quy tắc của tác giả về cách kiếm sống đúng đắn, cách sống tiết kiệm, những mẹo vặt hữu dụng để sống thoải mái mà không cần tiền

     Phân loại: 332.024 / S455K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007031

                          Kho Luân chuyển: LC.007332-7333, LC.010178-10181

                          Kho Mượn: M.034836-34837

     Từ khoá: Kinh tế học tài chính, Tài chính cá nhân, Tiết kiệm, Tự lập

78. Bromage, Fran. Bé học ngữ pháp tiếng Anh - Danh từ = Get set go grammar : 5 - 7 tuổi / Fran Bromage; Amy Husband minh họa; Song Thu dịch. - H. : Bách khoa, 2018. - 15tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu cách sử dụng danh từ thông qua những lời giải thích, ví dụ, minh họa và bài tập lý thú dành cho các bé từ 5 đến 7 tuổi

     Phân loại: 372.21 / B200H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009870-9873

                           Kho Thiếu Nhi: DV.028312-28314

     Từ khoá: Ngôn ngữ, Ngữ pháp, Danh từ, Tiếng Anh

79. Bromage, Fran. Bé học ngữ pháp tiếng Anh - Những thì cơ bản = Get set go grammar : 5 - 7 tuổi / Fran Bromage; Daniel Rieley minh họa; Song Thu dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Bách khoa, 2018. - 15tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu cách sử dụng thì cơ bản thông qua những giải thích đơn giản, ví dụ dễ hiểu, minh họa ngộ nghĩnh và bài tập lý thú dành cho các bé từ 5 đến 7 tuổi

     Phân loại: 372.21 / B200H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009878-9881

                           Kho Thiếu Nhi: DV.028306-28308

     Từ khoá: Giáo dục mẫu giáo, Tiếng Anh, Ngữ Pháp, Sách thiếu nhi

80. Bromage, Fran. Bé học ngữ pháp tiếng Anh - Tính từ = Get set go grammar : 5 - 7 tuổi / Fran Bromage; Lucy Fleming minh họa; Song Thu dịch. - H. : Đại học Bách khoa, 2017. - 15tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu cách sử dụng Tính từ thông qua những lời giải thích, ví dụ, minh họa và bài tập lý thú dành cho các bé từ 5 đến 7 tuổi

     Phân loại: 372.21 / B200H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030056-30059

     Từ khoá: Ngôn ngữ, Tính từ, Ngữ pháp, Tiếng Anh

81. Bromage, Fran. Bé học ngữ pháp tiếng Anh - Động từ = Get set go grammar : 5 - 7 tuổi / Fran Bromage; Natasha Rimmington minh họa; Song Thu dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Bách khoa, 2018. - 15tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu cách sử dụng động từ thông qua những lời giải thích, ví dụ, minh họa và bài tập lý thú dành cho các bé từ 5 đến 7 tuổi

     Phân loại: 372.21 / B200H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009874-9877

                           Kho Thiếu Nhi: DV.028309-28311

     Từ khoá: Ngôn ngữ, Động từ, Ngữ pháp, Tiếng Anh

82. Brown, John Seely. The social life of information / John Seely Brown, Paul Duguid. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 284p. ; 25cm.

     Phân loại: 303.48 / TH200S

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005641

     Từ khoá: Xã hội thông tin, Công nghệ thông tin, Xã hội

83.  Bác chỉ muốn các cháu được học hành lớn lên xây dựng đất nước / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. - 219tr. ; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ về tấm lòng yêu quê hương, đất nước sâu sắc, lòng nhân ái đối với con người của Bác Hồ

     Phân loại: 335.4346 / B101C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032269

                          Kho Luân chuyển: LC.008966-8969

                          Kho Mượn: M.033508-33509

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Truyện kể, Đất nước

84.  Bác dạy chúng ta nói và viết / Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 199tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về Bác Hồ, về tư tưởng, về phong cách nói, và viết của Người trong phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

     Phân loại: 335.4346 / B101D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033040

                          Kho Luân chuyển: LC.008962-8965

                          Kho Mượn: M.035989-35990

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong cách, Nói, Viết

85.  Bác dạy chúng ta về đức tính chuyên cần / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 215tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói, thư từ của Bác Hồ về đức tính chuyên cần; những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng vô cùng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay

     Phân loại: 335.4346 / B101D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033038

                           Kho Luân chuyển: LC.008970-8973

                           Kho Mượn: M.035986-35987

     Từ khoá: Chuyên cần; Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức Hồ Chí Minh, Bài viết, Đức tính

86. Bác Hồ với hoạt động văn hóa nghệ thuật / Khắc Tuế chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 118tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện, kỷ niệm của các nghệ sĩ với Bác Hồ, qua đó thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Bác đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật và các nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa

     Phân loại: 335.4346 / B101H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009118-9123

                          Kho Mượn: M.036170

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa, Nghệ thuật, Nghệ sĩ

87. Chia sẻ là hạnh phúc : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé / Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 39tr. ; 21cm.- (Tớ là Ceo nhí)

     Phân loại: 372.21 / CH301S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009594-9595

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029916-29918

     Từ khoá: Giáo dục mầm non, Truyện tranh, Quản lí tài chính

88. Chuyện kể Bác Hồ với học sinh / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. - 218tr. ; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nói, bài viết, thư của Bác Hồ với học sinh và những chuyện kể về Bác

     Phân loại: 335.4346 / CH527K

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009053-9054

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029195-29196

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Học sinh

89. 9 năm thực hiện chỉ thị 03 - CT/TW 3 năm thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị - Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và một số bài dự thi đoạt giải / Quang Lân tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 387tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Tập hợp chỉ thị 03 - CT/TW, 05 - CT/TW và một số câu chuyện kể về Bác Hồ và các bài đoạt giải trong cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Phân loại: 335.4346 / CH311N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007197

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chỉ thị, Đạo đức

90. 999 câu đố Việt Nam / Vân Anh sưu tầm, biên soạn. - Tái bản lần 2. - H. : Dân trí, 2018. - 195tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.609597 / CH311T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009890-9893

                           Kho Thiếu Nhi: DV.027454-27456

     Từ khoá: Văn học dân gian, Câu đố, Việt Nam

91. Chơi vui đừng nghịch dại / Tranh: Thiên Kiều; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 123tr. ; 19cm.- (Kĩ năng sống cho học sinh)

     Phân loại: 372.37 / CH462V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009903

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030068-30069

     Từ khoá: Giáo dục, Kĩ năng sống, Học sinh

92. Chủ tịch Hồ Chí Minh với tuổi trẻ thế giới / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Bình,.... - H. : Văn học, 2017. - 211tr. ; 21cm.- (Tủ sách Bác Hồ với thế hệ trẻ)

     ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về hành trình 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành và những câu chuyện kể về tình cảm, sự quan tâm của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thiếu niên, thanh niên nước ngoài

     Phân loại: 335.4346 / CH500T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032586

                          Kho Luân chuyển: LC.009059-9066

                          Kho Mượn: M.034519-34520

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thế hệ trẻ, Thế giới

93. Clark, Ron. 55 nguyên tắc ứng xử thiết yếu để thành công / Ron Clark; Hải Yến dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 247tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Kết hợp giữa giáo dục với những bài học thực tế từ cuộc sống nhằm truyền dạy cho học sinh cách ứng xử, duy trì nề nếp, tự tin và phát huy năng lực

     Phân loại: 370 / N114M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033186

                          Kho Luân chuyển: LC.010156-10157

                          Kho Mượn: M.036444

     Từ khoá: Giáo dục, Ứng xử, Thành công, Bài học

94.  Cuốn sách đầu tiên của bé về con số : 3 - 6 tuổi / Miles Kelly ; Minh họa: Michael Garton ; Nhân Nguyễn dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2018. - 24tr. : tranh màu ; 24cm.

     Tóm tắt: Giúp bé nhận biết tiếng Anh thông qua cách đếm các đồ vật, con vật đáng yêu

     Phân loại: 372.21 / C517S

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030061-30063

     Từ khoá: Tiếng Anh, Số đếm, Sách thiếu nhi, Giáo dục mẫu giáo

95.  Cuốn sách đầu tiên của bé về từ ngữ : 3 - 6 tuổi / Miles Kelly ; Minh họa: Nik Afia ; Nhân Nguyễn dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2018. - 24tr. : tranh màu ; 24cm.

     Tóm tắt: Giúp bé nhận biết từ tiếng Anh thông qua những đồ vật, con vật, hoa trái... sinh động

     Phân loại: 372.21 / C517S

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030060

     Từ khoá: Tiếng Anh, Từ vựng, Từ điển hình ảnh, Giáo dục mẫu giáo

96.  Cuốn sách đầu tiên của bé về động vật : 3 - 6 tuổi / Miles Kelly ; Minh hoạ: Nik Afia ; Nhân Nguyễn dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2018. - 24tr. : tranh màu ; 24cm.

     Tóm tắt: Giúp bé nhận biết tiếng Anh thông qua những động vật trên khắp mọi miền thế giớ

     Phân loại: 372.21 / C517S

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030064-30065

     Từ khoá: Tiếng Anh, Động vật, Sách thiếu nhi, Giáo dục mẫu giáo

97.  Có lao động mới có thu hoạch : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé / Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 39tr. ; 21cm.- (Tớ là Ceo nhí)

     Phân loại: 372.21 / C400L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009598-9599

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029922-29924

     Từ khoá: Giáo dục mầm non, Truyện tranh, Quản lí tài chính

98.  Cẩm nang công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng ngừa xâm hại tình dục ở trẻ em. - H. : Lao động xã hội, 2018. - 119tr. ; 21cm.

     ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

     Tóm tắt: Đề cập đến các vấn đề về nhận thức và hiểu biết về về xâm phạm tình dục ở trẻ em để từ đó cha mẹ có cách phòng ngừa phù hợp cũng như chuẩn bị cho trẻ cách tự bảo vệ bản thân trước những tình huống xấu xảy ra.

     Phân loại: 362.76 / C120N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033085

                          Kho Luân chuyển: LC.008478-8479

                          Kho Mượn: M.036108-36109

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029179-29180

     Từ khoá: Xâm phạm tình dục, Trẻ em, Phòng chống, Cẩm nang

99. Cẩm nang học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh / Quang Lân tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 403tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến nội dung và tinh thần của chỉ thị số 05 - CT/TW và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách làm việc của Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW,

     Phân loại: 335.4346 / C120N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007195

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Hồ Chí Minh, Cẩm nang

100. Cẩm nang pháp luật về quan hệ lao động / Chủ biên: Phan Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Lan Anh. - H. : Lao động, 2018. - 481tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến những vấn cơ bản, kỹ năng cần biết, văn bản pháp luật và một số câu hỏi đáp về quan hệ lao động

     Phân loại: 344.597 / C120N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033087

                          Kho Luân chuyển: LC.008422-8426

                          Kho Mượn: M.036080-36081

     Từ khoá: Pháp luật, Quan hệ lao động, Cẩm nang, Việt Nam

101.  Cổ tích Việt Nam. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 24cm.

          T.1: Câu chuyện khai quốc.- 2017. - 109tr.

     Phân loại: 398.209597 / C450T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009860-9863

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Việt Nam

102.  Cổ tích Việt Nam. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 24cm.

          T.2: Ở hiền gặp lành.- 2017. - 122tr.

     Phân loại: 398.209597 / C450T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009864-9865

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Việt Nam

103.  Cổ tích Việt Nam - Giấc mơ tuổi thơ / Linh Nhi biên soạn. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 112tr. ; 24cm.

     Phân loại: 398.209597 / C450T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009866-9869

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Việt Nam

104.  Danh nhân quân sự Việt Nam - Những anh hùng áo vải / Dương Thị Bích Thảo biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 187tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Kể về cuộc đời và các chiến công tiêu biểu trong sự nghiệp của các danh nhân quân sự Việt Nam xuất thân từ tầng lớp bình dân mà lập nên sự nghiệp vẻ vang như: Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Huệ, Yết Kiêu, Nguyễn Hữu Cầu, Võ Duy Dương, Nguyễn Trung Trực...

     Phân loại: 355.0092597 / D107N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033037

                          Kho Mượn: M.035984-35985

     Từ khoá: Danh nhân, Quân sự, Việt Nam

105. Daugherty, Paul R.. Human + machine : Reimagining work in the age of AI / Paul R. Daugherty, H. James Wilson. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 249p. ; 24cm.

     Phân loại: 331 / H500M

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005630

     Từ khoá: Kinh doanh, Đổi mới công nghệ, Xử lí dữ liệu

106.  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 68tr. ; 15cm.

     Tóm tắt: Trình bày nguyên văn và bút tích các bản viết Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969; điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc khi Bác mất

     Phân loại: 335.4346 / D300C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008885-8891

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Di chúc, Điếu văn

107.  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 148tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu nguyên văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh và lựa chọn một số bài viết về nội dung di chúc cùng những giá trị lịch sử

     Phân loại: 335.4346 / D300C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033114

                          Kho Luân chuyển: LC.009176-9179

                          Kho Mượn: M.036164-36165

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc, Cách mạng

108.  Essentials of sociology/Anthony Giddens, Mitchell Duneier, Richard P. Appelbaum, Deborah Carr. - 5th ed.. - New York : W.W. Norton & Company, 2015. - 535p. ; 28cm.

     Phân loại: 301 / E200S

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005654

     Từ khoá: Xã hội học

109. Evans, David S.. Matchamakers : The new economics of multisided platforms / David S. Evans, Richard Schmalensee. - Boston : Harvard Business Review Press, 2016. - 260p. ; 25cm.

     Phân loại: 338.7 / M110C

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005603

     Từ khoá: Kinh tế, Doanh nghiệp

110.  Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam theo di chúc Bác Hồ / Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 199tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, câu chuyện mang ý nghĩa sâu sắc về tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ Việt Nam nhằm giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ học tập và làm theo Di chúc của Bác

     Phân loại: 335.4346 / GI108D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033039

                          Kho Luân chuyển: LC.008979-8982

                          Kho Mượn: M.035988

     Từ khoá: Đạo đức Hồ Chí Minh, Di chúc, Giáo dục, Thế hệ trẻ

111. Giáo dục giới tính, phòng tránh ma túy - HIV và các bệnh truyền nhiễm trong trường học / Quang Lân sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 187tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản liên quan đến giáo dục giới tính tuổi học đường, phòng tránh ma tuý, các chất gây nghiện, HIV cũng như các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục cho học sinh

     Phân loại: 371.9 / GI108D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033043

                          Kho Mượn: M.035997-35998

     Từ khoá: Giáo dục giới tính, Bệnh truyền nhiễm, Phòng chống, HIV, Ma Túy

112. Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo di chúc Bác Hồ / Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 219tr. ; 21cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo di chúc Bác Hồ; những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ

     Phân loại: 335.4346 / GI108D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033041

                          Kho Luân chuyển: LC.008991-8994

                          Kho Mượn: M.035991

     Từ khoá: Đạo đức Hồ Chí Minh, Giáo dục, Cán bộ, Đảng viên, Di chúc

113. Govindarajan, Vijay. Reverse innovation in health care : How to make value-based delivery work / Vijay Govindarajan, Ravi Ramamurti. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 265p. ; 25cm.

     Phân loại: 362.1 / R200V

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005626

     Từ khoá:Y tế,Chăm sóc,Kiểm soát

114. Haddow, George D.. Introduction to emergency management / George D. Haddow, Jane A. Bullock, Damon P. Coppola. - 5th ed.. - Amsterdam : Elsevier, 2014. - 442p. ; 25cm.

     Phân loại: 363.34 / I311T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005677

     Từ khoá :Quản lí, Thảm họa, Mỹ

115.  HBR's 10 must reads on strategy for healthcare. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 275p.. ; 21cm.

     Phân loại: 362.1 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005562

     Từ khoá: Chăm sóc sức khỏe, Dịch vụ

116. Heifetz, Ronald. Leadership on the line : Staying alive through the dangers of change / Ronald Heifetz, Marty Linsky. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 252p. ; 25cm.

     Phân loại: 303.3 / L200A

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005590

     Từ khoá: Kinh tế, Quản lí, Rủi ro

117. Heifetz, Ronald. Leadership on the line : Staying alive through the dangers of change / Ronald Heifetz, Marty Linsky. - Boston : Harvard Business Review Press, 2002. - 252p. ; 25cm.

     Phân loại: 303.3 / L200A

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005591

     Từ khoá: Kinh tế, Quản lí, Rủi ro

118.  Học tập theo tấm gương đạo đức Bác Hồ với thiếu nhi, thanh thiếu niên qua các câu chuyện / Đoàn Huyền Trang sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 139tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Một số bài nói, bài viết , thư của Bác Hồ với thiếu nhi, thanh thiếu niên; những chuyện kể về Bác Hồ với thiếu nhi, thanh thiếu niên

     Phân loại: 335.4346 / H419T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.035983

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029163-29164

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thiếu nhi, Thanh thiếu niên, Việt Nam

119.  Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh / Sưu tầm, tuyển chọn: Bùi Thị Ánh Hồng, Lê Thị Thu Mai, Trịnh Thị Thu Hường. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 258tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Chọn lọc những bài viết của một số học giả lớn tập trung làm rõ nội dung phong phú của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

     Phân loại: 335.4346 / H419T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033112

                          Kho Luân chuyển: LC.009102-9105

                          Kho Mượn: M.036161-36162

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Phong cách

120.  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ : Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2017. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 54tr. ; 15cm.

     ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

     Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / H419T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008906-8912

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong cách, Đạo đức

121. Hỏi đáp pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động , vệ sinh lao động. - H. : Lao động xã hội, 2019. - 147tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cung cấp một số câu hỏi đáp các quy định về thời giờ nghỉ ngơi, công tác an toàn, vệ sinh lao động trong ngày làm việc

     Phân loại: 344.59701 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033090

                          Kho Luân chuyển: LC.008434-8437

                          Kho Mượn: M.036084-36085

     Từ khoá: Pháp luật, Sách hỏi đáp, Luật lao động, Việt Nam

122. Hồ Chí Minh nhà văn hóa của tương lai. - H. : Dân trí, 2018. - 183tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, nghiên cứu, tham luận khoa học về tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032124

                          Kho Luân chuyển: LC.008947-8961

                          Kho Mượn: M.032927-32928

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Nhà văn hóa, Tư tưởng Hồ Chí Minh

123.  Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết / Hải Nam biên soạn. - H. : Dân trí, 2017. - 115tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, thống nhất trong Đảng, làm cách mạng trong thời đại mới và tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033115

                          Kho Luân chuyển: LC.009164-9175

                          Kho Mượn: M.036166-36167

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Sự nghiệp, Đại đoàn kết

124. Influence and persuasion. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 138p. ; 2118cm.

     Phân loại: 303.3 / I311F

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005728

     Từ khoá: Xã hội, Điều phối

125. John Vu. Bước ra thế giới : Lời khuyên sinh viên viên Việt Nam / John Vu; Ngô Trung Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 179tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp học tập tiến bộ, cách tư duy khoa học, cũng như những kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập nhằm giúp học sinh, sinh viên mở rộng tầm nhìn ra thế giới, ý thức được sự thay đổi mang tính toàn cầu, nhận thức được nhiều cơ hội, chủ động rèn kỹ năng để có thể tự định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai

     Phân loại: 378 / B557R

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033184

                          Kho Luân chuyển: LC.010153-10154

                          Kho Mượn: M.036430

     Từ khoá: Giáo dục đại học, Phương pháp học tập, Kĩ năng, Nghề nghiệp

126. Katusa, Marin. The colder war : How the global energy trade slipped from America's grasp / Marin Katusa. - Hoboken : John Wiley, 2015. - 246p. ; 24cm.

     Phân loại: 338.2 / TH200C

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005610

     Từ khoá: Kinh tế, Thương mại, Dầu khí

127.  Khi động vật lên tiếng / Tranh: Thiên Kiều; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 134tr. ; 19cm.- (Kĩ năng sống cho học sinh)

     Phân loại: 372.37 / KH300Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009901-9902

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030066-30067

     Từ khoá: Giáo dục, Kĩ năng sống, Học sinh, Động vật

128. Khéo léo dùng công cụ / Tranh: Thiên Kiều; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 143tr. ; 19cm.- (Kĩ năng sống cho học sinh)

     Phân loại: 372.37 / KH205L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009908-9909

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030074-30075

     Từ khoá: Giáo dục, Kĩ năng sống, Học sinh

129. Khó khăn phải tìm cách khắc phục / Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 199tr. ; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ về tấm lòng yêu quê hương, đất nước sâu sắc, lòng nhân ái đối với con người của Bác Hồ

     Phân loại: 335.4346 / KH400K

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009055-9058

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Phong cách

130. Kiếm tiền bằng những cách nào? : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé / Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 39tr. ; 21cm.- (Tớ là Ceo nhí)

     Phân loại: 372.21 / K304T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009592-9593

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029913-29915

     Từ khoá: Giáo dục mẫu giáo, Truyện tranh, Quản lí tài chính

131. Kể chuyện Bác Hồ với thiếu niên và nhi đồng / Bảo An tuyển chọn. - H. : Văn học, 2015. - 199tr. ; 19cm.

     Phân loại: 335.4346 / K250C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033119

                          Kho Luân chuyển: LC.009180-9186

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029189-29190

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bác Hồ, Thiếu niên, Nhi đồng

132. Leke, Acha. Africa's business revolution : How to succeed in the world's next big growth market / Acha Leke, Mutsa Chironga, Georges Desvaux.. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 222p. ; 24cm.

     Phân loại: 330 / A100F

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005609

     Từ khoá: Kinh tế, Chủ nghĩa tư bản

133.  Luật Bảo vệ bí mật nhà nước / Minh Ngọc sưu tầm. - H. : Lao động, 2019. - 53tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15/11/2018, có hiệu thi hành từ ngày 01/7/2020

     Phân loại: 342.597 / L504B

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.035971-35972

                          Kho Tra cứu: TC.002437

     Từ khoá: Văn bản pháp luật, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Việt Nam

134.  Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và văn bản hướng dẫn thi hành / Sưu tầm, giới thiệu: Lê Thị Hồng Nga, Lương Ngọc Thủy. - H. : Lao động, 2019. - 311tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011; và một số văn bản hướng dẫn thi hành

     Phân loại: 343.59707 / L504B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008250

                          Kho Mượn: M.035969-35970

     Từ khoá: Văn bản pháp luật, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Việt Nam

135.  Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015 / Minh Ngọc sưu tầm và giới thệu. - H. : Lao động, 2015. - 91tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015

     Phân loại: 342.597 / L504B

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.035967-35968

                          Kho Tra cứu: TC.002438

     Từ khoá: Văn bản pháp luật, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, Việt Nam

136.  Luật Cảnh sát biển Việt Nam / Minh Ngọc sưu tầm, giới thiệu. - H. : Lao động, 2019. - 39tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Cảnh sát biển Việt Nam, được Quốc hội nước cộng hòa xã hopoij chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018.

     Phân loại: 343.597 / L504C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.035979-35980

                          Kho Tra cứu: TC.002433

     Từ khoá: Văn bản pháp luật, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Việt Nam

137.  Luật Lâm nghiệp : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 / Minh Ngọc sưu tầm, giới thiệu. - H. : Lao động, 2018. - 115tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Lâm nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017, Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019

     Phân loại: 346.59704 / L504L

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.035975-35976

                           Kho Tra cứu: TC.002435

     Từ khoá: Văn bản pháp luật, Luật Lâm nghiệp, Việt Nam

138.  Luật phòng, chống bạo lực gia đình và văn bản hướng dẫn thi hành / Minh Ngọc sưu tầm, giới thiệu. - H. : Lao động, 2019. - 330tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật phòng, chống bạo lực gia đình, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007. Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2008, và  một số văn bản hướng dẫn thi hành luật

     Phân loại: 346.59701 / L504P

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.035977-35978

                          Kho Tra cứu: TC.002434

     Từ khoá: Văn bản pháp luật, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Việt Nam

139.  Luật Quốc phòng / Minh Ngọc sưu tầm, giới thiệu. - H. : Lao động, 2019. - 50tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Quốc phòng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa  XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 8/6/2018, có iệu lực thi hành ngày 01/01/2019

     Phân loại: 343.597 / L504Q

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.035973-35974

                          Kho Tra cứu: TC.002436

     Từ khoá: Văn bản pháp luật, Luật Quốc phòng, Việt Nam

140.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học / Minh Ngọc sưu tầm, giới thiệu. - H. : Lao động, 2019. - 163tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được Quốc hội  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018.

     Phân loại: 344.597 / L504S

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.035981-35982

                           Kho Tra cứu: TC.002432

     Từ khoá: Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Văn bản pháp luật, Luật Giáo dục, Việt Nam

141.  Luật trồng trọt / Minh Ngọc sưu tầm, giới thiệu. - H. : Lao động, 2019. - 97tr. ; 20cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật trồng trọt đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020

     Phân loại: 344.597 / L504T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008249

                          Kho Mượn: M.035965-35966

                          Kho Tra cứu: TC.002439

     Từ khoá: Văn bản pháp luật, Luật trồng trọt, Việt Nam

142.  Luật viên chức và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 686tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu luật viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành

     Phân loại: 342.597 / L504V

     Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.002441

     Từ khoá: Pháp luật, Luật viên chức, Văn bản pháp luật, Việt Nam

143.  Làm sao để tiết kiệm tiền?: Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé / Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 39tr. ; 21cm.- (Tớ là Ceo nhí)

     Phân loại: 372.21 / L104S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009588-9589

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029907-29909

     Từ khoá: Giáo dục mẫu giáo, Truyện tranh, Quản lí tài chính

144. Lê Doãn Tá. Tư tưởng Hồ Chí Minh sự vận dụng sáng tạo phép biện chứng duy vật, tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại vào thực tiễn cách mạng Việt Nam / Lê Doãn Tá. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 196tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến cơ sở, quá trình hình thành và một số nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời tìm hiểu phương pháp luận Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ thuyết phát triển Việt Nam trong đổi mới

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033116

                          Kho Luân chuyển: LC.009114-9117

                          Kho Mượn: M.036168-36169

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cách mạng, Việt Nam

145. Lê Huy Bá. Xử lý ô nhiễm, suy thoái đất, sạt lở bờ sông, bờ biển / Lê Huy Bá chủ biên, Nguyễn Xuân Trường, Vũ Ngọc Hùng. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2018. - 571tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến vấn đề xử lý đất - nước ô nhiễm dầu, nhiễm vi sinh, chất thải hữu cơ công nghiệp, kim loại nặng,...

     Phân loại: 363.7 / X550L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033075

                          Kho Luân chuyển: LC.008465-8468

                          Kho Mượn: M.036097-36098

     Từ khoá: Xã hội, Môi trường, Ô nhiễm đất, Xử lí môi trường

146. Lê Kim Bình. Văn hóa dân tộc vùng cao với chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa / Lê Kim Bình. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 167tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu về văn hóa dân tộc vùng cao, phân tích tác động của chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia

     Phân loại: 305.8 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007211

     Từ khoá: Dân tộc, Văn hóa, Chủ quyền, An ninh, Việt Nam

147. Lê Mậu Hãn. Các đại hội và hội nghị trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2018) / Lê Mậu Hãn, Võ Văn Bé. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 507tr. ; 21cm.

     ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự

     Tóm tắt: Phản ánh về những Đại hội và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Đảng và các Tổng Bí thư từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đến nay

     Phân loại: 324.2597071 / C101Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009077-9080

                          Kho Mượn: M.036147-36148

                          Kho Tra cứu: TC.002443

     Từ khoá: Đẳng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng, Hội nghị trung ương, Tiểu sử

148. Mai Hương. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh tiểu học / Mai Hương, Tố Nga, Ngọc Tâm. - H. : Dân trí, 2019. - 105tr. ; 23cm.

     Tóm tắt: Bộ sách cung cấp cho các em hình thành, rèn luyện và thực hiện được các nhóm kĩ năng cơ bản theo các mối quan hệ của các em với môi trường gia đình và xã hội như: Kĩ năng giao tiếp, ứng xử thân thiện trong mọi tình huống; hình thành những thói quen tốt; kĩ năng kiềm chế cảm xúc và làm chủ bản thân; kĩ năng biết tựu chăm sóc sức khỏe và bảo vệ an toàn cho bản thân trong tình huống khẩn cấp; kĩ năng giải quyết vấn đề; kĩ năng làm việc nhóm,...

     Phân loại: 372.6 / K600N

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029161-29162

     Từ khoá: Giáo dục, Kĩ năng giao tiếp, Học sinh, Tiểu học

149. Mai Hương. Kỹ năng tự lập cho học sinh tiểu học / Mai Hương, Tố Nga, Ngọc Tâm. - H. : Dân trí, 2019. - 82tr. ; 23cm.

     Tóm tắt: Bộ sách cung cấp cho các em hình thành, rèn luyện và thực hiện được các nhóm kĩ năng cơ bản theo các mối quan hệ của các em với môi trường gia đình và xã hội như: Kĩ năng giao tiếp, ứng xử thân thiện trong mọi tình huống; hình thành những thói quen tốt; kĩ năng kiềm chế cảm xúc và làm chủ bản thân; kĩ năng biết tựu chăm sóc sức khỏe và bảo vệ an toàn cho bản thân trong tình huống khẩn cấp; kĩ năng giải quyết vấn đề; kĩ năng làm việc nhóm,...

     Phân loại: 372.8 / K600N

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029155-29156

     Từ khoá: Giáo dục, Kĩ năng sống, Học sinh, Tiểu học

150. Mann, Charles C.. Pháp sư và nhà tiên tri / Charles C. Mann; Tùng Vũ dịch. - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2019. - 547tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Từ góc độ của hai quan điểm để thảo luận về các thách thức về lương thực, nước uống, năng lượng và biến đổi khí hậu, Pháp Sư và Nhà Tiên Tri là câu chuyện về nỗ lực đảm bảo sự sống còn cho nhân loại của những người đi trước, và từ nền móng của họ, chúng ta cùng thế hệ sau này có thể chọn thái độ sống phù hợp để xây dựng tương lai.

     Phân loại: 363.7 / PH109S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007193

                          Kho Mượn: M.035993-35994

     Từ khoá: Xã hội, Môi trường, Quan điểm, Mĩ

151. Minh Phương. Kỹ năng kiềm chế cảm xúc và làm chủ bản thân cho học sinh tiểu học / Minh Phương. - H. : Dân trí, 2019. - 73tr. ; 23cm.

     Tóm tắt: Bộ sách cung cấp cho các em hình thành, rèn luyện và thực hiện được các nhóm kĩ năng cơ bản theo các mối quan hệ của các em với môi trường gia đình và xã hội như: Kĩ năng giao tiếp, ứng xử thân thiện trong mọi tình huống; hình thành những thói quen tốt; kĩ năng kiềm chế cảm xúc và làm chủ bản thân; kĩ năng biết tựu chăm sóc sức khỏe và bảo vệ an toàn cho bản thân trong tình huống khẩn cấp; kĩ năng giải quyết vấn đề; kĩ năng làm việc nhóm,...

     Phân loại: 372.6 / K600N

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029159-29160

     Từ khoá: Giáo dục, Kĩ năng giao tiếp, Học sinh, Tiểu học

152. Minh Phương. Kỹ năng tạo thói quen tốt cho học sinh tiểu học / Minh Phương. - H. : Dân trí, 2019. - 69tr. ; 23cm.

     Tóm tắt: Bộ sách cung cấp cho các em hình thành, rèn luyện và thực hiện được các nhóm kĩ năng cơ bản theo các mối quan hệ của các em với môi trường gia đình và xã hội như: Kĩ năng giao tiếp, ứng xử thân thiện trong mọi tình huống; hình thành những thói quen tốt; kĩ năng kiềm chế cảm xúc và làm chủ bản thân; kĩ năng biết tựu chăm sóc sức khỏe và bảo vệ an toàn cho bản thân trong tình huống khẩn cấp; kĩ năng giải quyết vấn đề; kĩ năng làm việc nhóm,...

     Phân loại: 372.8 / K600N

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029157-29158

     Từ khoá: Giáo dục, Kĩ năng sống, Học sinh, Tiểu học

153. Minh Phương. Kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh tiểu học / Minh Phương. - H. : Dân trí, 2019. - 72tr. ; 23cm.

     Tóm tắt: Bộ sách cung cấp cho các em hình thành, rèn luyện và thực hiện được các nhóm kĩ năng cơ bản theo các mối quan hệ của các em với môi trường gia đình và xã hội như: Kĩ năng giao tiếp, ứng xử thân thiện trong mọi tình huống; hình thành những thói quen tốt; kĩ năng kiềm chế cảm xúc và làm chủ bản thân; kĩ năng biết tựu chăm sóc sức khỏe và bảo vệ an toàn cho bản thân trong tình huống khẩn cấp; kĩ năng giải quyết vấn đề; kĩ năng làm việc nhóm,...

     Phân loại: 372.8 / K600N

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029153-29154

     Từ khoá: Giáo dục, Kĩ năng sống, Học sinh, Tiểu học

154. Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh / Lê Khánh Sơn sưu tầm, biên soạn. - In lần thứ 4. - H. : Dân trí, 2018. - 283tr. ; 19cm.- (Tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác)

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của một số nhà hoạt động chính trị, bài viết trên các báo, tạp chí nước ngoài nhằm ca ngợi con người, tư tưởng Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / M458G

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009039-9052

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài viết

155. Một số tác phẩm của Hồ Chí Minh về đạo cách mạng / Biên soạn: Vũ Đình Đợi chủ biên, Nguyễn Huy Đại, Đỗ Văn Trung, Trần Quốc Cường. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 219tr. ; 21cm.

     ĐTTS ghi: Học viện chính trị - Bộ Quốc phòng

     Tóm tắt: Giới thiệu hoàn cảnh ra đời, nội dung của 8 tác phẩm về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033117

                          Kho Luân chuyển: LC.009110-9113

                          Kho Mượn: M.036171-36172

     Từ khoá: Tư tưởng Hô chí Minh, Đạo đức cách mạng, Tác phẩm

156. 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân / Biên soạn: Tô Lâm, Nguyễn Cao Sơn, Nguyễn Việt Hùng. - Xb. lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 51tr. ; 15cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân như: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân; đặc điểm, tính chất, nguyên tắc và  phương pháp  công tác công an; tư tưởng về Đảng lãnh đạo Công an nhân dân và xây dựng lực lượng Công an nhân dân...

     Phân loại: 335.4346 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008899-8905

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Công an nhân dân

157. 155 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân Việt Nam / Sưu tầm, tuyển chọn: Mai Quang Phấn, Trần Văn Kim, Chu Văn Khánh, Đào Quỳnh Hoa. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 103tr. ; 15cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội nhân dân...

     Phân loại: 355.009597 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008871-8877

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân, Việt Nam

158. Nemelka, Blake. Bí quyết học giỏi : Phương pháp học tập chủ động để thành công / Blake Nemelka, Bo Nemelka; Phạm Mây Mây dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 183tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Hướng dẫn các vấn đề như: Mục tiêu, lập kế hoạch và chuẩn bị, quản lý thời gian, điểm trung bình, hoạt động ngoại khóa, làm việc, nguồn học bổng, phỏng vấn, chia sẻ kinh nghiệm,... nhằm giúp các em đạt được thành công trên con đường học tập

     Phân loại: 373 / B300Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033183

                          Kho Luân chuyển: LC.010151-10152

                          Kho Mượn: M.036429

     Từ khoá: Giáo dục, Phương pháp học tập, Thành công, Bí quyết

159. Nguyễn Minh Khoa. Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Khoa. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 190tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Phân tích các khái niệm nội dung văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, trình bày bối cánh quốc tế, trong nước và yêu cầu xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam. Định hướng và những nội dung giải pháp xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay.

     Phân loại: 306.209597 / V115H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033108

                          Kho Luân chuyển: LC.009085-9088

                          Kho Mượn: M.036153-36154

     Từ khoá: Văn hóa,Chính trị, Hồ Chí Minh, Việt Nam

160. Nguyễn Mạnh Bách. Giải trình và phân tích quy định của pháp luật Việt Nam về tư pháp quốc tế / Nguyễn Mạnh Bách. - H. : Hồng Đức, 2019. - 178tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu về phân tranh luật pháp, phân tranh tài phán, quốc tịch, quy chế ngoại kiều trong phạm vi quốc tế tư pháp

     Phân loại: 340.9 / GI103T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033092

                          Kho Luân chuyển: LC.008458-8464

                          Kho Mượn: M.036095-36096

     Từ khoá: Pháp luật, Tư pháp quốc tế, Qui định, Việt Nam

161. Nguyễn Mạnh Thắng. Sự gắn kết trong gia đình công nhân khu công nghiệp hiện nay / Nguyễn Mạnh Thắng. - H. : Lao động, 2018. - 178tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn về sự gắn kết gia đình công nhân, làm rõ thêm một số mối quan hệ giữa các yếu tố nhân khẩu - xã hội và những khía cạnh đời sống của gia đình công nhân khu công nghiệp

     Phân loại: 306.85 / S550G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033079

                          Kho Luân chuyển: LC.008395-8398

                          Kho Mượn: M.036070-36071

     Từ khoá: Gia đình, Công nhân, Khu công nghiệp

162. Nguyễn Quốc Bình. Cẩm nang tra cứu và áp dụng khi xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm : Theo quy định số 102/QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị / Nguyễn Quốc Bình. - H. : Hồng Đức, 2019. - 279tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời đề cập đến những quy định về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm

     Phân loại: 324.2597071 / C120N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033081

                          Kho Luân chuyển: LC.008408-8414

                          Kho Mượn: M.036076-36077

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ Đảng, Kỉ luật Đảng, Cẩm nang

163. Nguyễn Quốc Bình. Hỏi - đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Nguyễn Quốc Bình. - H. : Hồng Đức, 2019. - 373tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp về luật khiếu nại, tố cáo, luật thanh tra và hướng dẫn thi hành

     Phân loại: 347.597 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033086

                          Kho Luân chuyển: LC.008415-8421

                          Kho Mượn: M.036078-36079

     Từ khoá: Pháp luật, Luật khiếu nại tố cáo, Việt Nam, Sách hỏi đáp

164. Nguyễn Quốc Bình. Hỏi - đáp pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội / Nguyễn Quốc Bình. - H. : Hồng Đức, 2019. - 349tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số câu hỏi đáp về Bộ luật lao động, tiền lương, việc làm và bảo hiểm xã hội

     Phân loại: 344.597 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033088

                          Kho Luân chuyển: LC.008427-8433

                          Kho Mượn: M.036082-36083

     Từ khoá: Pháp luật, Sách hỏi đáp, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Luật lao động, Việt Nam

165. Nguyễn Tùng Lâm. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tùng Lâm. - H. : Chính trị Quốc sự Sự thật, 2018. - 271tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, giải pháp về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong quá trình đổi mới ở Việt Nam hiện nay,

     Phân loại: 335.4346 / V121D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033113

                          Kho Luân chuyển: LC.009106-9109

                          Kho Mượn: M.036163

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Dân tộc, Giải cấp, Đổi mới

166. Nguyễn Việt Phương. Hạ tầng giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững / Nguyễn Việt Phương. - H. : Xây dựng, 2019. - 170tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tổng quan và vận hành giao thông công cộng năng lực vận chuyển, tốc độ, độ tin cậy và chất lượng dịch vụ cùng một số vấn đề về kết nối giao thông công cộng

     Phân loại: 388 / H100T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033077

                          Kho Luân chuyển: LC.008401-8402

                          Kho Mượn: M.036073

     Từ khoá: Giao thông công cộng, Cơ sở hạ tầng, Kết nối

167.  Ngày Bác trở về (1941 - 1969) / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. - 218tr. ; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về Bác Hồ từ năm 1941 - 1969

     Phân loại: 335.4346 / NG112B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032270

                          Kho Luân chuyển: LC.009009-9012

                          Kho Mượn: M.033510-33511

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Truyện kể

168.  Người La Hủ ở Việt Nam = The La Hủ in Viet Nam. - H. : Thông tấn, 2019. - 134tr. ; 25cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những hình ảnh phản ánh nhiều phương diện trong đời sống của người La Hủ từ nguồn gốc, phân bố dân cư, bản làng, nhà ở,...

     Phân loại: 305.8954 / NG558L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007212

                           Kho Mượn: M.036104-36105

     Từ khoá: Dân tộc La Hủ, Việt Nam, Sách ảnh

169.  Người Xinh Mun ở Việt Nam. - The Xinh Mun in Viet Nam. - H. : Thông tấn, 2019. - 122tr. ; 25cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc lịch sử và phân bố dân cư, nguồn sống, làng bản, trang phục, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội,...của dân tọc Xinh Mun

     Phân loại: 305.89593 / NG558X

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007213

                           Kho Mượn: M.036106-36107

     Từ khoá: Dân tộc Xinh Mun, Việt Nam, Sách ảnh

170.  Nhật kí chi tiêu : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé / Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 39tr. ; 21cm.- (Tớ là Ceo nhí)

     Phân loại: 372.21 / NH124K

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009596-9597

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029919-29921

     Từ khoá: Giáo dục mầm non, Truyện tranh, Quản lí tài chính

171.  Những anh hùng tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Bình,.... - H. : Văn học, 2017. - 217tr. ; 21cm.- (Tủ sách Bác Hồ với thế hệ trẻ)

     ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể về gương thiếu niên, thanh niên anh dũng trong học tập, lao động sản xuất và chiến đấu được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Người động viên, khen thưởng, khích lệ

     Phân loại: 335.4346 / NH556A

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032585

                           Kho Luân chuyển: LC.008999-9008

                           Kho Mượn: M.034521-34522

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Anh hùng, Tuổi trẻ, Thế hệ trẻ

172.  Những câu chuyện kể về đạo đức Hồ Chí Minh / Nguyễn Châu Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2018. - 175tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp và giới thiệu một số truyện kể về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033110

                          Kho Luân chuyển: LC.009093-9097

                          Kho Mượn: M.036157-36158

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029193-29194

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, Truyện kể

173.  Những câu chuyện nhỏ bài học lớn từ Bác Hồ / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 227tr. ; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về tấm gương, chân dung và con người của Bác

     Phân loại: 335.4346 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032587

                          Kho Luân chuyển: LC.008995-8998

                          Kho Mượn: M.034517-34518

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài học, Đạo đức Hồ Chí Minh

174.  Những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú / Trịnh Minh Thanh sưu tầm, kể lại. - H. : Dân trí, 2017. - 170tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.2 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009886-9889

                           Kho Thiếu Nhi: DV.024739-24741

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Thế giới

175.  Những câu chuyện phép thuật / Trịnh Minh Thanh sưu tầm, kể lại. - H. : Dân trí, 2017. - 178tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.2 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030088-30090

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Thế giới

176.  Những câu chuyện về tình cảm gia đình / Trịnh Minh Thanh sưu tầm, kể lại. - H. : Dân trí, 2017. - 158tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.2 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030091-30093

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Việt Nam

177.  Những tấm gương anh hùng tuổi thiếu niên. - H. : Dân trí, 2018. - 129tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về những tấm gương anh hùng tuổi thiếu niên, những đội viên đầu tiên của Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

     Phân loại: 324.2597 / NH556T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008391-8394

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029175-29178

     Từ khoá: Đội Du kích thiếu niên Đình Bảng, Lịch sử, Nhân vật, Việt Nam

178.  Những điều cần biết về sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm. - H. : Công thương, 2018. - 198tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và trả lời pháp luật về sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm trong ngành công nghiệp

     Phân loại: 343.597 / NH556Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033089

                          Kho Luân chuyển: LC.008438-8439

                          Kho Mượn: M.036086

     Từ khoá: Pháp luật, Sách hỏi đáp, Hóa chất công nghiệp, Việt Nam

179.  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh / Nguyễn Đức Hà, Tiến Hải, Nhị Lê,.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 167tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu trong giai đoạn hiện nay

     Phân loại: 324.2597071 / N122C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033120

                           Kho Luân chuyển: LC.009292-9295

                           Kho Mượn: M.036174-36175

     Từ khoá:Đảng Cộng sản Việt Nam,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đảng viên,Cán bộ

180. 50 năm di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những giá trị còn mãi / Lam Hạnh biên soạn. - H. : Thanh niên, 2019. - 196tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Sơ lược tiểu sử, vài nét về sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nguyên văn các bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1965 - 1969); Những giá trị vững bền của bản di chúc và một số bài viết về di chúc của Bác Hồ.

     Phân loại: 335.4346 / N114M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033042

                          Kho Luân chuyển: LC.009017-9030

                          Kho Mượn: M.035992

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc, Hồ Chí Minh

181. Pascale, Richard T.. The power of positive deviance : How unlikely innovators solve the world's toughest problems / Richard T. Pascale, Jerry Sternin, Monique Sternin. - Boston : Harvard Business Press, 2010. - 231p. ; 24cm.

     Phân loại: 362 / TH200P

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005636

     Từ khoá: Giải quyết vấn đề, Xã hội, Hành động

182. Phan Kế Bính. Việt Nam phong tục / Phan Kế Bính. - Tái bản lần 2. - H. : Văn học, 2016. - 367tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày các quan niệm, nguồn gốc về các phong tục tập quán Việt Nam như phong tục trong gia tộc, phong tục hương đang, phong tục xã hội

     Phân loại: 390.09597 / V308N

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009710-9712

     Từ khoá: Văn hóa truyền thống, Phong tục, Việt Nam

183. Phoenix Ho. Cứ đi để lối thành đường : Câu chuyện hướng nghiệp cho người trẻ Việt Nam / Phoenix Ho. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2019. - 254tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phân tích về tác dụng hai mặt của phương pháp trắc nghiệm, những chỉ dẫn cần thiết về các bước chọn ngành, chọn trường, mục tiêu nghề nghiệp

     Phân loại: 371.4 / C550Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033182

                          Kho Luân chuyển: LC.010149-10150

                          Kho Mượn: M.036428

     Từ khoá: Giáo dục, Hướng nghiệp, Thành công, Nghề nghiệp

184. Phong cách nêu gương của Bác Hồ / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 275tr. ; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết về học tập, làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / PH431C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032275

                          Kho Luân chuyển: LC.009035-9038

                          Kho Mượn: M.033504-33505

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong cách

185.  Phong cách sinh hoạt của bác Hồ / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 250tr. ; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết và các câu chuyện về lối sống giản dị, thanh tao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / PH431C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032273

                          Kho Luân chuyển: LC.009031-9034

                          Kho Mượn: M.033502-33503

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lối sống,Sinh hoạt, Phong cách

186. Phong cách tư duy của Bác Hồ / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 250tr. ; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, thư và một số câu chuyện về tư duy hài hòa, tư cách một người cách mệnh,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Phân loại: 335.4346 / PH431C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032274

                          Kho Luân chuyển: LC.009013-9016

                          Kho Mượn: M.033506-33507

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phong cách, Tư duy

187. Pháp luật Việt Nam về thương lượng tập thể trong quan hệ lao động : Sách chuyên khảo / Biên soạn: Nguyễn Huy Khoa chủ biên, Phan Thị Thanh Huyền, Phan Thị Hiên, Lê Phương Thảo. - H. : Lao động, 2018. - 251tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến những vấn đề lý luận, thực trạng, thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật và hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể trong quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay

     Phân loại: 344.597 / PH109L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033091

                          Kho Luân chuyển: LC.008453-8457

                          Kho Mượn: M.036093-36094

     Từ khoá: Pháp luật, Thương lượng, Quan hệ lao động, Việt Nam

188. Phạm Hồng Tú. Nâng cao năng lực phân phối hàng hóa của Việt Nam tại thị trường nội địa / Chủ biên: Phạm Hồng Tú, Phạm Văn Kiệm. - H. : Công thương, 2018. - 294tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến một số vấn đề lý luận về nâng cao năng lực dịch vụ phân phối trong nền kinh tế, đồng thời nêu lên thực trạng, triển vọng, quan điểm, định hướng và giải pháp phân phối hàng hóa của Việt Nam tại thị trường nội địa

     Phân loại: 381.09597 / N122C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033083

                          Kho Luân chuyển: LC.008442-8443

                          Kho Mượn: M.036088

     Từ khoá: Thương mại, Phân phối sản phẩm, Thị trường nội địa, Việt Nam

189. Phạm Tất Dong. Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập xu thế phát triển tất yếu / Phạm Tất Dong. - H. : Dân trí, 2017. - 206tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến xã hội học tập, thành phố học tập, công dân học tập, xây dựng mô hình công dân học tập, văn hóa và con người, vị thế nhà giáo trong tiến trình đổi mới,...

     Phân loại: 306.43 / H419T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032123

                          Kho Luân chuyển: LC.008381-8390

                          Kho Mượn: M.032925-32926

     Từ khoá: Giáo dục, Xã hội học, Học tập

190. Phạm Văn Đồng. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - chúng ta học gì / Phạm Văn Đồng. - Xuất bản lần thứ 7. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 159tr. ; 15cm.

     Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về quan điểm nhân dân, quan điểm quần chúng của Hồ Chủ tịch về con người, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết và những đạo đức cao thượng của Người mà chúng ta cần noi theo

     Phân loại: 335.4346 / H419C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008878-8884

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cách mạng, chính trị gia

191.  Quy định và hướng dẫn thực hiện quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 115tr. ; 21cm.

     ĐTTS ghi: Ủy ban kiểm tra Trung ương

     Tóm tắt: Giới thiệu văn bản pháp quy  Quy định số 102 - QĐ/TW, ngày 15/11/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 04 -HD/UBKTTW, ngày 22/3/2018 của UBKTTU thực hiện một số Điều trong Quy định số 102 - QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm;,...

     Phân loại: 324.2597075 / QU600Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033102

                          Kho Luân chuyển: LC.008974-8978

                          Kho Mượn: M.036141

     Từ khoá: Công tác Đảng, Kỉ luật Đảng, Đảng viên, Vi phạm

192.  Quyên góp là yêu thương : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé / Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 39tr. ; 21cm.- (Tớ là Ceo nhí)

     Phân loại: 372.21 / QU603G

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009586-9587

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029904-29906

     Từ khoá: Giáo dục mẫu giáo, Truyện tranh, Quản lí tài chính

193.  Quyền tự do liên kết và thiết chế đại diện trong quan hệ lao động ở Việt Nam / Biên soạn: Vũ Quang Thọ chủ biên, Mạc Văn Tiến, Nguyễn Bá Ngọc,.... - H. : Lao động, 2018. - 368tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu cơ sở khoa học, hiện trạng việc thực thi, dự báo, thời cơ, thách thức và một số giải pháp về quyền tự do liên kết và thiết chế đại diện trong quan hệ lao động

     Phân loại: 331.09597 / QU603T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033073

                          Kho Luân chuyển: LC.008473-8477

                          Kho Mượn: M.036101-36102

     Từ khoá: Kinh tế học lao động, Quyền tự do, Quan hệ lao động, Việt Nam

194.  Sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Biên soạn: Vũ Minh Tiến chủ biên, Hoàng Thanh Xuân, Nguyễn Quang Thuấn,.... - H. : Lao động, 2018. - 322tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến cơ sở lý thuyết và thực trạng, giải pháp đảm bảo trong nghiên cứu sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam

     Phân loại: 331 / S312K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033076

                          Kho Luân chuyển: LC.008403-8407

                          Kho Mượn: M.036074-36075

     Từ khoá: Lao động yếu thế; Kinh tế học lao động, Sách chuyên khảo, Việt Nam

195. Staats, Bradley R.. Never stop learning : Stay relevant, reinvent yourself, and thrive / Bradley R. Staats. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 220p. ; 24cm.

     Phân loại: 370 / N200V

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005601

     Từ khoá: Giáo dục, Học tập, Sáng tạo

196. Sun, Irene Yuan. The next factory of the world : How Chinese investment is reshaping Africa / Irene Yuan Sun. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 211p ; 25cm.

     Phân loại: 338.4 / TH200N

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005602

     Từ khoá: Nhà máy, Công nghiệp, Trung Quốc, Châu phi

197.  Số liệu thống kê Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI. - H. : Thống kê, 2016. - 1220tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Phản ánh động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam qua những số liệu cơ bản, có hệ thống của 15 năm đầu thế kỷ XXI

     Phân loại: 315.97 / S450L

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036103

                           Kho Tra cứu: TC.002440

     Từ khoá: Số liệu thống kê, Kinh tế XHCN, Thế kỉ 21, Việt Nam

198.  Tai nạn và phòng tránh / Tranh: Thiên Kiều; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 119tr. ; 19cm.- (Kĩ năng sống cho học sinh)

     Phân loại: 372.37 / T103N

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009904-9905

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030070-30071

     Từ khoá: Giáo dục, Kĩ năng sống, Học sinh

199. Thanh Minh. Những câu chuyện hay nhất về loài vật / Thanh Minh. - H. : Phụ nữ, 2016. - 323tr. ; 19cm.

     Phân loại: 398.2 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009882-9885

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện kể, Thế giới

200. Thanh niên làm theo lời Bác / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Bình, Lường Thị Lan. - H. : Văn học, 2017. - 203tr. ; 21cm.- (Tủ sách Bác Hồ với thế hệ trẻ)

     ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

     Tóm tắt: Tuyển tập những câu chuyện cảm động của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục thanh thiếu niên, vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc

     Phân loại: 335.4346 / TH107N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033121

                          Kho Luân chuyển: LC.009124-9163

                          Kho Mượn: M.036176-36177

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thanh niên, Thế hệ trẻ

201.  Thanh niên phải gương mẫu trong đoàn kết và kỷ luật / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 219tr. ; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ về tinh thần đoàn kết, đức tính kỷ luật, luôn cẩn thận, chu đáo cả trong ứng xử với mọi người lẫn trong công việc của Bác Hồ; những bài học nhẹ nhàng giản dị nhưng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra được  nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân mình, đặc biệt là thế hệ trẻ.

     Phân loại: 335.4346 / TH107N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032272

                          Kho Luân chuyển: LC.008987-8990

                          Kho Mượn: M.033514-33515

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đoàn kết, Kỷ luật, Thanh niên

202.  Thế nào là chi tiêu hợp lí? : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé / Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 39tr. ; 21cm.- (Tớ là Ceo nhí)

     Phân loại: 372.21 / TH250N

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009590-9591

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029910-29912

     Từ khoá: Giáo dục mầm non, Truyện tranh, Quản lí tài chính

203.  Thể chế phát triển nhanh - bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong gia đoạn mới : Sách tham khảo / Đồng chủ biên: Trần Quốc Toản, Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn,.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 656tr. ; 24cm.

     Phân loại: 320.09597 / TH250C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007210

204.  Tiếu lâm Việt Nam hay nhất / Đức Anh tuyển chọn. - Tái bản lần 1. - H. : Văn học, 2015. - 171tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.209597 / T309L

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036395-36396

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cười, Việt Nam

205.  Truyện Ba Giai - Tú Xuất / Đức Anh sưu tầm và biên soạn. - Tái bản lần 2. - H. : Dân trí, 2017. - 207tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.209597 / TR527B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009693-9694

                           Kho Mượn: M.036393-36394

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cười, Việt Nam

206.  Truyện cổ dân gian Việt Nam hay nhất / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Văn học, 2020. - 199tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.209597 / TR527C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033131

                           Kho Mượn: M.036283-36285

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cổ, Việt Nam

207.  Truyện cổ tích chọn lọc Việt Nam / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Văn học, 2020. - 198tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.209597 / TR527C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033127

                          Kho Mượn: M.036292-36293

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029849-29850

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Việt Nam

208. Truyện cổ tích hay về các nàng công chúa xinh đẹp / Chí Thành biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 199tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.2 / TR527C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033132

                          Kho Mượn: M.036281-36282

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029841-29842

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Thế giới

209.  Truyện cổ tích hay về lòng hiếu thảo/Chí Thành biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 199tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.2 / TR527C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009447-9451

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Thế giới

210.  Truyện cổ tích hay về lòng nhân hậu/Chí Thành biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 195tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.2 / TR527C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033129

                          Kho Mượn: M.036288-36289

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029845-29846

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Thế giới

211.  Truyện cổ tích hay về sự cần mẫn và chăm chỉ / Chí Thành biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 198tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.2 / TR527C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009442-9446

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Thế giới

212.  Truyện cổ tích hay về sự dí dỏm hài hước /Chí Thành biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 201tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.2 / TR527C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033128

                          Kho Mượn: M.036290-36291

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029847-29848

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Thế giới

213.  Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất. - Tái bản lần 3. - H. : Dân trí, 2019. - 3 tập ; 21cm.

          T.1 / Ngọc Hà sưu tầm, biên soạn.- 2019. - 183tr.

     Phân loại: 398.209597 / TR527C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009851-9853

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Việt Nam

214.  Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất. - Tái bản lần 3. - H. : Dân trí, 2019. - 3 tập ; 21cm.

          T.2 / Ngọc Hà sưu tầm, biên soạn.- 2019. - 179tr.

     Phân loại: 398.209597 / TR527C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009854-9856

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Việt Nam

215.  Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất. - Tái bản lần 3. - H. : Dân trí, 2019. - 3 tập ; 21cm.

          T.3 / Vân Anh sưu tầm, biên soạn.- 2019. - 183tr.

     Phân loại: 398.209597 / TR527C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009857-9859

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Việt Nam

216.  Truyện hay kể trong 10 phút : Truyện ngắn tí ti - Muôn điều thú vị / Na Ni dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 2 tập ; 24cm.

          T.1.- 2016. - 226tr.

     Phân loại: 398.2 / TR527H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030245-30247

     Từ khoá: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện dân gian

217.  Truyện hay kể trong 10 phút : Truyện ngắn tí ti - Muôn điều thú vị / Na Ni dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 2 tập ; 24cm.

          T.2.- 2016. - 210tr.

     Phân loại: 398.2 / TR527H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030248-30251

     Từ khoá: Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi, Truyện dân gian

218.  Truyện kể Bác Hồ với ngành giáo dục / Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 211tr. ; 19cm.- (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nói, bài viết, chuyện kể và thư của Bác Hồ với ngành giáo dục

     Phân loại: 335.4346 / TR527K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033118

                          Kho Mượn: M.036173

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029187-29188

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục, Truyện kể, Bác Hồ

219.  Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọc - Chiếc ghế xấu hổ / Nguyễn Trọng Báu dịch, biên soạn. - H. : Văn học, 2017. - 131tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.2 / TR527N

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009845-9846

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030076-30077

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện ngụ ngôn, Thế giới

220.  Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọc - Con mèo ngoan đạo / Nguyễn Trọng Báu dịch, biên soạn. - H. : Văn học, 2017. - 138tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.2 / TR527N

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009849-9850

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030080-30081

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện ngụ ngôn, Thế giới

221.  Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọc - Rửa tội cho chó sói / Nguyễn Trọng Báu dịch, biên soạn. - H. : Văn học, 2017. - 125tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.2 / TR527N

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009847-9848

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030078-30079

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện ngụ ngôn, Thế giới

222.  Truyện trạng cười Việt Nam / Đức Anh sưu tầm, tuyển chọn. - Tái bản lần 3. - H. : Dân trí, 2018. - 375tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.209597 / TR527T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030085-30087

     Từ khoá: Văn học dân gian, Việt Nam, Truyện cười

223.  Truyện Trạng Quỳnh Trạng Lợn / Đức Anh sưu tầm, biên soạn. - Tái bản lần 2. - H. : Dân trí, 2017. - 199tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.209597 / TR527T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030082-30084

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cười, Việt Nam

224.  Trường học của Bác / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. - 215tr. ; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về đức tính ham học, kiên trì vượt khó, luôn làm chủ, lạc quan trong mọi hoàn cảnh của Bác Hồ

     Phân loại: 335.4346 / TR561H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009067-9068

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029197-29198

     Từ khoá: Tư tường Hồ Chí Minh, Đạo đức

225. Trần Ngọc Ca. Đổi mới và phát triển ở Việt Nam / Trần Ngọc Ca. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2018. - 235tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, hệ thống quốc gia, nhận diện hiện trạng hệ thống đổi mới - sáng tạo ở Việt Nam và một số quan điểm - thực tiễn

     Phân loại: 338.9597 / Đ452M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033074

                          Kho Luân chuyển: LC.008469-8472

                          Kho Mượn: M.036099-36100

     Từ khoá: Việt Nam, Sản xuất, Đổi mới, Sáng tạo, Phát triển

226. Trần Thị Hương. Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Trần Thị Hương. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 224tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến những vấn đề về thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết  với nhân dân trong giai đoạn hiện nay, thực trạng, nguyên nhân, phương hướng và giải pháp

     Phân loại: 324.2597071 / TH552H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033109

                          Kho Luân chuyển: LC.009089-9092

                          Kho Mượn: M.036155-36156

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Công tác Đảng, Nguyên tắc, Sách chuyên khảo

227. Trịnh Quốc Việt. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam - Giá trị lý luận và thực tiễn / Trịnh Quốc Việt. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 199tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu một số khái niệm và cơ sở hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hiến pháp ở Việt Nam, những quan điểm cơ bản và giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ CHí Minh về xây dựng hiến pháp ở Việt Nam.

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033111

                          Kho Luân chuyển: LC.009098-9101

                          Kho Mượn: M.036159-36160

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hiến pháp, Việt Nam

228. Trịnh Thị Thanh Thủy. Phát triển mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ tại Việt Nam / Trịnh Thị Thanh Thủy. - H. : Công thương, 2018. - 210tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tổng quan về mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ, thực trạng và giải pháp phát triển tại Việt Nam

     Phân loại: 338.1 / PH110T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033084

                          Kho Luân chuyển: LC.008440-8441

                          Kho Mượn: M.036087

     Từ khoá: Nông nghiệp, Phân phối sản phẩm, Nông sản, Việt Nam

229.  Tuyển tập truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Văn học, 2020. - 199tr. ; 21cm.

     Phân loại: 398.209597 / T527T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033130

                          Kho Mượn: M.036286-36287

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029843-29844

     Từ khoá: Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Việt Nam

230.  Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viện mới. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 303tr. ; 19cm.

     ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, vấn đề xây dựng Đảng và nhiệm vụ của đảng viên,...

     Phân loại: 324.2597071 / T103L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033105

                          Kho Luân chuyển: LC.009073-9076

                          Kho Mượn: M.036145-36146

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lí luận chính trị, Tài liệu bồi dưỡng, Đảng viên

231. Tô Lâm. Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm tư cách người công an cách mệnh của Hồ Chí Minh / Tô Lâm. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 199tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phân tích hoàn cảnh ra đời, chủ đề tư tưởng, kết cấu và phân tích nội dung của tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh

     Phân loại: 363.209597 / C455A

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033106

                          Kho Luân chuyển: LC.009187-9190

                          Kho Mượn: M.036149-36150

     Từ khoá: Công an nhân dân, Tác phẩm, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

232. Tô Lâm. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ công an nhân dân / Tô Lâm. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 348tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ công an nhân dân

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033104

                          Kho Luân chuyển: LC.009071-9072

                          Kho Mượn: M.036144

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Công tác cán bộ, Công an nhân dân, Việt Nam

233. Tô Lâm. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận diện và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên / Tô Lâm. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 127tr. ; 18cm.

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033103

                          Kho Luân chuyển: LC.009069-9070

                          Kho Mượn: M.036142-36143

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Suy thoái, Tư tưởng chính trị, Đạo đức

234.  Tăng cường thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế Asean / Phạm Văn Kiệm chủ biên, Phạm Hồng Tú, Vũ Thị Như Quỳnh,.... - H. : Công thương, 2018. - 234tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến thuận lợi hóa thương mại của một số quốc gia trong hội nhập khu vực và thực trạng của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế Asean

     Phân loại: 382 / T116C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033078

                          Kho Luân chuyển: LC.008399-8400

                          Kho Mượn: M.036072

     Từ khoá: Thương mại quốc tế, Hội nhập khu vực, Cộng đồng kinh tế, Asean

235. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng gia đình / Minh Hoạt biên soạn. - H. : Dân trí, 2017. - 119tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết của thư của Bác Hồ về xây dựng gia đình Việt Nam

     Phân loại: 335.4346 / T550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031209

                          Kho Luân chuyển: LC.002505-2508, LC.008983-8986

                          Kho Mượn: M.030653-30654

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bài nói, Bài viết, Gia đình

236.  Tỏa sáng ở trường đại học / Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ biên, Trương Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Phương Trang,.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 269tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến nhiều vấn đề mà sinh viên thường gặp phải như: các phương pháp học tập, rèn luyện kỹ năng hỗ trợ, việc săn học bổng và tìm đường du học

     Phân loại: 378 / T401S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033185

                          Kho Luân chuyển: LC.010155

                          Kho Mượn: M.036431

     Từ khoá: Giáo dục đại học, Sinh viên, Kĩ năng mềm

237.  Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện đại hội XII / Chủ biên: Nguyễn Bá Dương, Bùi Quang Cường, Tô Xuân Sinh,.... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 287tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Phân tích những nội dung cơ bản và định hướng học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII về xây dựng Đảng

     Phân loại: 324.2597071 / V121Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033107

                          Kho Luân chuyển: LC.009081-9084

                          Kho Mượn: M.036151-36152

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng, Chỉnh đốn, Văn kiện đại hội

238. Williams, Joan C.. White working class : Overcoming class cluelessness in America / Joan C. Williams. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 118p. ; 22cm.

     Phân loại: 305.5 / W000H

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005680-5681

     Từ khoá: Xã hội, Giai cấp công nhân

239.  Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh : Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể cơ quan, đơn vị năm 2019. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 87tr. ; 15cm.

     ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng

     Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí  Minh và những nhiệm vụ, giải pháp nhằm học tập làm theo  tư tưởng của Người trong giai đoạn hiện nay

     Phân loại: 335.4346 / X126D

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008892-8898

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đạo đức,Phong cách

240. Yong Zhao. Who's afraid of the big bad dragon? : Why China has the best (and worst) education system in the world / Yong Zhao. - San Francisco, CA : Jossey-Bass, 2014. - 254p. ; 24cm.

     Phân loại: 370.951 / W000H

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005622

     Từ khoá: Giáo dục, Trung Quốc

241.  Ăn được hay đừng ăn / Tranh: Thiên Kiều; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 123tr. ; 19cm.- (Kĩ năng sống cho học sinh)

     Phân loại: 372.37 / Ă115Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009906-9907

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030072-30073

     Từ khoá: Giáo dục, Kĩ năng sống, Học sinh

242.  Đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế / Biên soạn: Hoàng Thị Thanh Dung chủ biên, Phan Thị Chiên, Vũ Thị Thiện Thanh. - H. : Lao động, 2018. - 319tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tìm hiểu những vấn đề cơ bản, đổi mới tổ chức, hoạt động và một số bài tham luận tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

     Phân loại: 331.8 / Đ452M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033082

                          Kho Luân chuyển: LC.008444-8448

                          Kho Mượn: M.036089-36090

     Từ khoá: Công đoàn, Đổi mới, Hoạt động, Việt Nam

243. Đỗ Đức Hồng Hà. Pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người từ thời phong kiến đến ngày Bộ luật hình sự năm 2015 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực : Sách chuyên khảo / Đỗ Đức Hồng Hà. - H. : Lao động, 2019. - 976tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Khái quát quá trình phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người từ thời phong kiến đến trước ngày Bộ luật Hình sự năm 2015 và từ năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) lý luận, pháp luật và điểm mới.

     Phân loại: 345.597 / PH109L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007196

     Từ khoá: Pháp luật, Văn bản pháp qui, Luật hình sự, Việt Nam

244. Đời không Plastic = How to live plastic free / Hoàng Ngọc Phố dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 261tr. ; 21cm.

     Phân loại: 363.739 / Đ462K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033044

                          Kho Mượn: M.035999-36000

     Từ khoá: Ô nhiễm nước, Rác thải, Nhựa, Phòng chống

245. Ứng dụng Gis và viễn thám trong quản lý đất đai / Nguyễn An Thịnh chủ biên, Trần Văn Trường. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2018. - 218tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày hệ thống cơ sở lý thuyết của GIS và viễn thám, đồng thời đưa ra các mô hình hiện đại, ứng dụng phổ biến và những hướng dẫn cơ bản sử dụng một số phần mềm GIS và viễn thám định hướng trong lĩnh vực quản lý đất đai

     Phân loại: 333.730285 / Ư556D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033080

                          Kho Luân chuyển: LC.008449-8452

                          Kho Mượn: M.036091-36092

     Từ khoá: Đất đai, Phần mềm GIS, Viễn thám, Quản lý

400 - NGÔN NGỮ

246. Bruzzone, Catherine. 50 cụm từ tiếng Anh cơ bản = 50 english phrases : Song ngữ Anh Việt / Catherine Bruzzone, Susan Martineau; Minh Vũ dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2018. - 32tr. ; 27cm.

     Phân loại: 428 / N114M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009894

                          Kho Thiếu Nhi: DV.028302-28305

     Từ khoá: Ngôn ngữ, Tiếng Anh, Cụm từ

247. Bullock, Richard. The little Seagull handbook / Richard Bullock, Michal Brody, Francine Weinberg. - 2nd ed.. - New York : W.W. Norton & Company, 2014. - 401p. ; 19cm.

     Phân loại: 428 / TH200L

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005713

     Từ khoá: Tiếng Anh, Tu từ học, Sổ tay

248. Cuộc đua kỳ thú = The chariot race : Song ngữ Anh - Việt : Truyện tranh / Truyện: Lynne Benton ; Tranh: Tom Sperling ; Minh Vũ dịch. - H. : Bách khoa, 2018. - 31tr. : tranh màu ; 21cm.- (Easy English for kids. 5+)

     Phân loại: 428 / C514Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009895-9896

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030096-30097

     Từ khoá: Tiếng Anh, Sách song ngũ, Sách thiếu nhi, Truyện tranh

249. Khám phá vùng đất mới = A new world : Song ngữ Anh - Việt : Truyện tranh / Truyện: Stephen Rabley ; Tranh: David Lopez ; Minh Vũ dịch. - H. : Bách khoa, 2018. - 31tr. ; 21cm.- (Easy English for kids. 5+)

     Phân loại: 428 / KH104P

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009899-9900

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030100-30101

     Từ khoá: Tiếng Anh, Truyện tranh, Sách song ngữ, Sách thiếu nhi

250. LLewellyn, Claire. Lớp học vui về từ vựng : Song ngữ Anh Việt / Claire LLewellyn ; Hàn Long dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 31tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 31cm.

     Tên sách tiếng Anh: It's fun to learn about words

     Tóm tắt: Cuốn sách được thiết kế trên cơ sở đưa ra ngữ cảnh phù hợp với mỗi từ vựng nhằm hỗ trợ các bé xây dựng vốn từ cho mình. Vowius cách viết ngắn gọn, khoa học, kết hợp những hình ảnh minh họa ngộ nghĩnh, đáng yêu,... sẽ đồng hành cùng bé trong những năm đầu chuẩn bị đến trường.

     Phân loại: 428 / L466H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009943-9944

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030118-30119

     Từ khoá: Từ vựng, Tiếng Anh, Sách thiếu nhi, Sách song ngữ

251.  Toto đâu rồi? = Where's Toto? : Song ngữ Anh - Việt : Truyện tranh / Truyện: Elizabeth Lairo ; Tranh: Leighton Noyes ; Minh Vũ dịch. - H. : Bách khoa, 2018. - 31tr. : tranh màu ; 21cm.- (Easy English for kids. 5+)

     Phân loại: 428 / T400T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009897-9898

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030098-30099

     Từ khoá: Tiếng Anh, Truyện tranh, Sách song ngữ, Sách thiếu nhi

252. Trang Anh. Cẩm nang cấu trúc tiếng Anh / Trang Anh. - H. : Đại học Sư Phạm, 2019. - 238tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Gồm 25 phần, mỗi phần là một phạm trù kiến thức trong tiếng Anh được trình bày ngắn gọn, đơn giản, cô đọng và hệ thống hóa dưới dạng sơ đồ, bảng biểu nhằm phát triển tư duy của người học.

     Phân loại: 428 / C120N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007198

                          Kho Mượn: M.036001-36002

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030319

     Từ khoá: Tiếng Anh, Cấu trúc, Cẩm nang

253. Từ điển tiếng Anh bằng hình = Picture dictionary for children / Mai Hoa biên soạn. - H. : Bách khoa, 2017. - 75tr. ; 30cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu các từ Anh - Việt có tranh minh họa giúp bé khám phá và xây dựng vốn từ vựng tiếng Anh cũng như nhận biết về bảng chữ cái, màu sắc, đồ dùng hàng ngày, động vật, hình dạng...

     Phân loại: 423 / T550Đ

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030094-30095

     Từ khoá: Từ điển bằng hình, Tiếng Anh, Tiếng Việt, Sách thiếu nhi, Sách song ngữ

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN

254. Algebra 2 / John A. Carter ... [et al.]. - Columbus, OH : McGraw-Hill Education, 2017. - 915p. ; 30cm.

     Phân loại: 512 / A100L

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005655

     Từ khoá:Toán,Đại số

255. Bové, Jennifer. Playtime / Jennifer Bové. - Guildford, Connecticut : Muddy Boots, 2017. - 30p. ; 21cm.

     Phân loại: 590 / P000L

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005714-5715

     Từ khoá: Động vật, Tập tính

256. Các loài côn trùng có khả năng nhân nuôi sử dụng trong phòng trừ sinh học sâu hại cây trồng ở Việt Nam / Trương Xuân Lam chủ biên, Vũ Quang Côn, Nguyễn Quang Cường, Phạm Huy Phong. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2018. - 399tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Sơ lược về các loài côn trùng, hình thái, vị trí phân loại, đặc điểm sinh học, kỹ thuật chăn nuôi,...trong phòng trừ sinh học sâu hại cây trồng

     Phân loại: 595.7 / C101L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033094

                          Kho Luân chuyển: LC.008487-8491

                          Kho Mượn: M.036112-36113

     Từ khoá: Động vật, Côn trùng, Phòng trừ sâu bệnh, Cây trồng

257. Dương Văn Khánh. Quan trắc điều tra cơ bản về khí tượng thủy văn Việt Nam / Dương Văn Khánh. - H. : Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2018. - 191tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Khái quát điều kiện địa lý tự nhiên và mạng lưới sông suối Việt Nam, đồng thời đề cập đến lịch sử hình thành, định hướng phát triển công tác đo đạc quan trắc khí tượng thủy văn Việt Nam

     Phân loại: 551.57 / QU105T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033093

                          Kho Luân chuyển: LC.008480-8486

                          Kho Mượn: M.036110-36111

     Từ khoá: Khí tượng học thủy văn, Quan trắc, Đo, Việt Nam

258. Fabre, Jean - Henri. Côn trùng ký của Fabre / Jean - Henri Fabre; An Lạc group dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 249tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về thế giới côn trùng sống động, tươi vui, tràn đầy màu sắc, chinh phục chúng ta bằng trí tuệ của bản năng

     Phân loại: 595.7 / C454T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007199

                          Kho Mượn: M.036003

     Từ khoá: Động vật chân khớp, Côn trùng, Kí

259. Gia đình thực vật / Trác Việt chủ biên, Bùi Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 127tr. ; 24cm.- (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học thú vị về gia đình thực vật với vẻ đẹp, sự hữu ích và vai trò của chúng trong cuộc sống.

     Phân loại: 580 / GI100Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009971-9972

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030122-30123

     Từ khoá: Thực vật, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi

260. Holden, Arianne. Lớp học vui về hình dạng : Song ngữ Anh Việt / Arianne Holden ; Hàn Long dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 31tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 31cm.

     Tên sách tiếng Anh: It's fun to learn about shape

     Tóm tắt: Giới thiệu tên gọi và đặc điểm của những hình dạng khác nhau; hướng dẫn bé quan sát và khám phá các vật thể với phong phú hình dạng xung quanh bé

     Phân loại: 516 / L466H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009939-9940

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030116-30117

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Hình dạng, Sách thiếu nhi, Sách song ngữ

261. Holden, Arianne. Lớp học vui về khoa học : Song ngữ Anh Việt / Arianne Holden ; Hàn Long dịch. - H. : Bách khoa, 2019. - 31tr. : tranh màu ; 31cm.

     Tên sách tiếng Anh: It's fun to learn about science

     Tóm tắt: Giới thiệu cho bé những khái niệm khoa học cơ bản thông qua những hiện tượng gần gũi diễn ra trong cuộc sống hằng ngày

     Phân loại: 500 / L466H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009929-9930

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030104-30105

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi, Sách song ngữ, Khoa học

262. Holden, Arianne. Lớp học vui về kích thước : Song ngữ Anh Việt / Arianne Holden ; Hàn Long dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 31tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 31cm.

     Tên sách tiếng Anh: It's fun to learn about sizes

     Tóm tắt: Cung cấp cho bé những khái niệm cơ bản về kích thước, các khái niệm khác liên quan toán học như sự phù hợp, lựa chọn, phân loại

     Phân loại: 530.8 / L466H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009935-9936

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030110-30111

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi, Sách song ngữ, Kích thước

263. Holden, Arianne. Lớp học vui về màu sắc : Song ngữ Anh Việt / Arianne Holden ; Hàn Long dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 31tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 31cm.

     Tên sách tiếng Anh: It's fun to learn about colours

     Tóm tắt: Giúp bé nhận biết và nhớ tên các màu sắc, phân biệt được màu sắc của các đồ vật xung quanh cũng như các sắc thái khác nhau của cùng một màu, cách thức phối màu để tạo ra những màu mới

     Phân loại: 535.6 / L466H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009931-9932

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030106-30107

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi, Sách song ngữ, Màu sắc

264. Holden, Arianne. Lớp học vui về số học : Song ngữ Anh Việt / Arianne Holden ; Hàn Long dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 31tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 31cm.

     Tên sách tiếng Anh: It's fun to learn about sums

     Tóm tắt: Giới thiệu những khái niệm đơn giản về các phép toán cộng, trừ, nhân, chia; hướng dẫn bé ứng dụng các phép tính toán cơ bản vào trong cuộc sống hằng ngày

     Phân loại: 513 / L466H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009941-9942

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030112-30113

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Số học, Số đếm, Sách thiếu nhi

265. Holden, Arianne. Lớp học vui về số đếm : Song ngữ Anh Việt / Arianne Holden ; Hàn Long dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 31tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 31cm.

     Tên sách tiếng Anh: It's fun to count and learn

     Tóm tắt: Giúp bé làm quen với các con số và học cách đếm; bên cạnh đó, hướng dẫn bé cách thức phân chia đồ vật theo từng nhóm đơn giản

     Phân loại: 513.2 / L466H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009933-9934

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030108-30109

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi, Sách song ngữ, Số đếm

266. Holden, Arianne. Lớp học vui về thời gian : Song ngữ Anh Việt / Arianne Holden ; Hàn Long dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 31tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 31cm.

     Tên sách tiếng Anh: It's fun to learn about time

     Tóm tắt: Giới thiệu tên gọi và đặc điểm của những hình dạng khác nhau; hướng dẫn bé quan sát và khám phá các vật thể với phong phú hình dạng xung quanh bé

     Phân loại: 529 / L466H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009937-9938

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030114-30115

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Thời gian, Sách thiếu nhi, Sách song ngữ

267. Kean, Sam. Chiếc thìa biến mất = The disappearing spoon : Phiên bản dành cho độc giả trẻ / Sam Kean; Duyên Ngọc dịch. - H. : Bách khoa, 2019. - 286tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến kiến thức hoá học được diễn giải gần gũi, đời thường về chủ đề xây dựng bảng tuần hoàn, sự hình thành và phá huỷ hạt nhân, hoá học từ những sai lầm và ganh đua, các nguyên tố trong đời sống con người, khoa học nguyên tố

     Phân loại: 546 / CH303T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033045

                          Kho Mượn: M.036004-36005

     Từ khoá: Hóa vô cơ, Khoa học thường thức

268. Kelly, Miles. Những câu hỏi tò mò & giải đáp thú vị về hành tinh / Miles Kelly; Dương Nhung dịch. - H. : Bách khoa, 2019. - 31tr. ; 27cm.

     Phân loại: 523.4 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009961-9962

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030146-30147

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Hành tinh, Sách hỏi đáp

269. Kelly, Miles. Những câu hỏi tò mò & giải đáp thú vị về hệ mặt trời / Miles Kelly; Dương Nhung dịch. - H. : Bách khoa, 2019. - 31tr. ; 27cm.

     Phân loại: 523.2 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030148-30150

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Hệ mặt trời, Sách thiếu nhi

270. Kelly, Miles. Những câu hỏi tò mò & giải đáp thú vị về khoa học / Miles Kelly; Dương Nhung dịch. - H. : Bách khoa, 2019. - 31tr. ; 27cm.

     Phân loại: 500 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009963-9964

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030151-30152

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Sách hỏi đáp, Sách thiếu nhi

271. Kelly, Miles. Những câu hỏi tò mò & giải đáp thú vị về động vật / Miles Kelly; Dương Nhung dịch. - H. : Bách khoa, 2018. - 31tr. ; 27cm.

     Phân loại: 590 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009965-9966

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030153-30154

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Động vật, Sách hỏi đáp

272.  Mizu - Giọt nước biết nói : Dành cho lứa tuổi 4+ / Lời: Phương Thúy; Tranh: Cloud Pillow. - H. : Kim Đồng, 2019. - 21cm.

          T.1: Nước là gì thế nhỉ?.- 2019. - 35tr.

     Phân loại: 553.7 / M300Z

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009580-9581

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029925-29927

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Nước, Sách thiếu nhi

273.  Mizu - Giọt nước biết nói : Dành cho lứa tuổi 4+ / Lời: Phương Thúy; Tranh: Cloud Pillow. - H. : Kim Đồng, 2019. - 21cm.

          T.2: Nước bị làm sao thế?.- 2019. - 35tr.

     Phân loại: 553.7 / M300Z

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009582-9583

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029928-29930

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Nước, Sách thiếu nhi

274. Mizu - Giọt nước biết nói : Dành cho lứa tuổi 4+ / Lời: Phương Thúy; Tranh: Cloud Pillow. - H. : Kim Đồng, 2019. - 21cm.

          T.3: Chúng mình cùng bảo vệ nguồn nước!.- 2019. - 35tr.

     Phân loại: 553.7 / M300Z

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009584-9585

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029931-29933

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Nước, Sách thiếu nhi

275.  10 vạn câu hỏi vì sao? - Vũ trụ / Đức Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 193tr. ; 21cm.

     Phân loại: 523.1 / M558V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009910-9912

     Từ khoá: Vũ trụ, Khoa học thường thức, Sách hỏi đáp

276. 10 vạn câu hỏi vì sao? - Vật lý / Đức Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 193tr. ; 21cm.

     Phân loại: 530 / M558V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009913-9914

     Từ khoá: Vật lí, Khoa học thường thức, Sách hỏi đáp

277. 10 vạn câu hỏi vì sao ? - Thực vật / Đức Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 157tr. ; 21cm.

     Phân loại: 580 / M558V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009919-9922

     Từ khoá: Thực vật, Sách hỏi đáp, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi

278.  10 vạn câu hỏi vì sao ? - Động vật / Đức Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 183tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp về các vấn đề liên quan đến động vật.

     Phân loại: 590 / M558V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009915-9918

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Động vật, Sách hỏi đáp

279.  10 vạn điều lý thú về động vật - Những loài nguy hiểm / Biên soạn: Trác Việt chủ biên, Hương Bình. - H. : Bách khoa, 2019. - 187tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về những loài động vật nguy hiểm: Khủng long, Bạch tuộc nhiều vòi, Bọ cạp,...

     Phân loại: 590 / M558V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009987-9988

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030144-30145

     Từ khoá: Động vật, Khoa học thường thức

280.  10 vạn điều lý thú về động vật - Những loài ngộ nghĩnh / Biên soạn: Trác Việt chủ biên, Hương Bình. - H. : Bách khoa, 2019. - 187tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu về những loài động vật ngộ nghĩnh: Hải quỳ, San hô, Ốc anh vũ...

     Phân loại: 590 / M558V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009985-9986

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030142-30143

     Từ khoá: Động vật, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi

281.  10 vạn điều lý thú về động vật - Những loài độc đáo / Biên soạn: Trác Việt chủ biên, Hương Bình. - H. : Bách khoa, 2019. - 187tr. ; 21cm.

     Phân loại: 590 / M558V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009983-9984

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030140-30141

     Từ khoá: Động vật, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi

282. Parker, Steve. Khủng long có đẻ trứng không? : Hỏi đáp về bò sát thời tiền sử / Lời: Steve Parker; Graham Rosewarne minh họa; Người dịch: Quang Vinh,Thơm Nguyễn. - H. : Phụ nữ, 2019. - 32tr. ; 25cm.- (Bạn có biết?)

     Phân loại: 567.9 / KH513L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009955-9956

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030157-30158

     Từ khoá: Động vật bò sát, Khủng long, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi

283. Parker, Steve. Tại sao sâu bọ cắn và đốt? : Hỏi đáp về những nỗi ám ảnh nho nhỏ / Lời: Steve Parker; Graham Rosewarne minh họa; Người dịch: Quang Vinh,Thơm Nguyễn. - H. : Phụ nữ, 2019. - 32tr. ; 25cm.- (Bạn có biết?)

     Phân loại: 595 / T103S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009953-9954

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030155-30156

     Từ khoá: Đông vật, Côn trùng, Sâu, Khoa học thường thức

284. Parker, Steve. Động vật có cần che ô không? : Hỏi đáp về thế giới hoang dã / Lời: Steve Parker; Graham Rosewarne minh họa; Người dịch: Quang Vinh,Thơm Nguyễn. - H. : Phụ nữ, 2019. - 32tr. ; 25cm.- (Bạn có biết?)

     Phân loại: 590 / Đ455V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009959-9960

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030161-30162

     Từ khoá: Động vật, Sách hỏi đáp, Khoa học thường thức

285. Parker, Steve. Động vật có cần đi học không? : Hỏi đáp về cách thức sinh tồn / Lời: Steve Parker; Graham Rosewarne minh họa; Người dịch: Quang Vinh,Thơm Nguyễn. - H. : Phụ nữ, 2019. - 32tr. ; 25cm.- (Bạn có biết?)

     Phân loại: 590 / Đ455V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009957-9958

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030159-30160

     Từ khoá: Động vật, Sách hỏi đáp, Khoa học thường thức

286.  Precalculus / John A. Carter ... [et al.]. - Columbus, OH : McGraw-Hill Education, 2017. - 800p. ; 30cm.

     Phân loại: 512 / P200R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005657-5658

     Từ khoá: Toán học, Sách giáo khoa

287.  Thực vật thần kỳ / Trác Việt chủ biên, Bùi Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 127tr. ; 24cm.- (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

     Tóm tắt: Giới thiệu về đặc điểm và tính chất của một số loài thực vật thần kỳ như: cây bách diện, cỏ nắp ấm, cỏ bắt ruồi, cây sui,...

     Phân loại: 580 / TH552V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009969-9970

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030120-30121

     Từ khoá: Thực vật, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi

288.  Thực vật xinh đẹp / Trác Việt chủ biên, Bùi Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 127tr. ; 24cm.- (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

     Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm, vẻ đẹp và những kiến thức của một số loài thực vật như: tảo, nấm, địa y, rêu, dương xỉ, thực vật hạt trần, lan,...

     Phân loại: 580 / TH552V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009967-9968

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030124-30125

     Từ khoá: Thực vật, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi

289.  Động vật hung dữ / Trác Việt chủ biên, Hương Thảo dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 127tr. ; 24cm.- (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

     Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm, tập tính sinh hoạt của nhóm động vật hung dữ, bí hiểm như: cá mập trắng khổng lồ, cá nóc, cá hố, cá quả, rắn hổ mang, rắn biển, trăn, chó sói...

     Phân loại: 590 / Đ455V

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030131-30133

     Từ khoá: Động vật, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi

290.  Động vật kỳ quặc / Trác Việt chủ biên, Hương Thảo dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 127tr. ; 24cm.- (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

     Tóm tắt: Giới thiệu những loài động vật "khác thường" nhất trong vương quốc động vật như: trùng đế gyaf có thể phân chia tế bào, cá thờn bơn có hai con mắt ở cùng một phía, cá thòi lòi biết trèo cây,..

     Phân loại: 590 / Đ455V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009975-9976

     Từ khoá: Động vật, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi

291.  Động vật nguy hiểm / Trác Việt chủ biên, Hương Thảo dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 127tr. ; 24cm.- (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

     Tóm tắt: Khái quát về thế giới sinh động của những loài động vật nguy hiểm, khám phá những kiến thức phong phú và thú vị của một số loài động vật như mực, bạch tuộc, sao biển, kiến lửa,...

     Phân loại: 590 / Đ455V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009973-9974

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030129-30130

     Từ khoá: Động vật, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi

292.  Động vật quý hiếm / Trác Việt chủ biên, Minh Thúy dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 127tr. ; 24cm.- (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

     Tóm tắt: Giới thiệu khu vực phân bố, tập tính sinh hoạt, đặc điểm chỗ ở của các loài động vật hoang dã quý hiếm như: bướm lá khô, cá tầm Trung Quốc, ếch Ấn Độ,...

     Phân loại: 590 / Đ455V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009981-9982

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030138-30139

     Từ khoá: Động vật, Khoa học thường thức, Sách tham khảo

293. Động vật thông minh / Trác Việt chủ biên; Đàm Hưng dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 127tr. ; 24cm.- (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

     Tóm tắt: Giới thiệu về trí tuệ nổi trội của các loài động vật khác nhau: cua, cá trích, cá hồi, trạch,...

     Phân loại: 590 / Đ455V

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030126-30128

     Từ khoá: Động vật, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi

294. Động vật xinh đẹp / Trác Việt chủ biên, Bùi Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2016. - 127tr. ; 24cm.- (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

     Tóm tắt: Giới thiệu nhóm động vật có màu sắc sặc sỡ như hải quỳ, san hô, hồng hạc...

     Phân loại: 590 / Đ455V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009979-9980

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030136-30137

     Từ khoá: Động vật, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi

295. Động vật đáng yêu / Trác Việt chủ biên, Bùi Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 127tr. ; 24cm.- (Thiên nhiên - Những bí mật còn ẩn giấu)

     Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm, đặc tính, thói quen sinh hoạt của một số động vật như bọ rùa, nhện, con tằm, chuồn chuồn, dế mèn,...

     Phân loại: 590 / Đ455V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009977-9978

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030134-30135

     Từ khoá: Động vật, Khoa học thường thức, Sách thiếu nhi

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG

296. Ackley, Betty J.. Nursing diagnosis handbook : An evidence-based guide to planning care / Betty J. Ackley, Gail B. Ladwig, Mary Beth Flynn Makic. - 11th ed.. - Missouri : Elsevier, 2017. - 988p. ; 26cm.

     Phân loại: 610.7 / N500R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005670

     Từ khoá: Chẩn đoán, Điều dưỡng

297. Agrawal, Ajay. Prediction machines : The simple economics of artificial intelligence / Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi Goldfarb. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 250p. ; 25cm.

     Phân loại: 650 / P000R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005640

     Từ khoá: Dự báo, Quyết định, Trí tuệ nhân tạo

298. Anthony, Scott D. Dual transformation : How to reposition today's business and create the future / Scott D. Anthony, Clark G. Gilbert, Mark W. Johnson. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 254p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / D500A

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005581

     Từ khoá: Quản lí, Chiến lược, Tổ chức

299. Anthony, Scott D.. The little black book of innovation : How it works, how to do it / Scott D. Anthony. - Boston : Harvard Business Review Press, 2012. - 283p. ; 22cm.

     Phân loại: 658.4 / TH200L

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005701

     Từ khoá: Quản lí, Kinh doanh, Đổi mới

300.  An everyone culture : Becoming a deliberately developmental organization / Robert Kegan, Lisa Laskow Lahey, Matthew L. Miller.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2016. - 308p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.3 / A105E

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005614

     Từ khoá: Tổ chức, Nhân sự, Quản trị doanh nghiệp

301.  Authentic leadership. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 140p. ; 18cm.

     Phân loại: 658.4 / A111T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005729

     Từ khoá: Lãnh đạo, Nhận thức, Quản lí

302. Berman, Karen. Financial intelligence : A manager's guide to knowing what the numbers really mean / Karen Berman, Joe Knight, John Case. - Boston : Harvard Business Review Press, 2013. - 284p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.1 / F300N

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005615

     Từ khoá: Quản lí tài chính, Doanh nghiệp

303. Blanchard, Ken. Sức mạnh của sự quan tâm : Khám phá hạnh phúc của người dám cho đi / Ken Blanchard, S. Truett Cathy; Bích Loan dịch. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 167tr. ; 21cm.

     Phân loại: 658 / S552M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033187

                          Kho Luân chuyển: LC.010158-10159

                          Kho Mượn: M.036443

     Từ khoá: Quản lí, Hạnh phúc, Quan tâm, Điều hành

304. Buckingham, Marcus. StandOut 2.0 : Assess your strengths, find your edge, win at work / Marcus Buckingham. - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 211p. ; 22cm.

     Phân loại: 658.4 / S000T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005705

     Từ khoá: Bí quyết thành công, Kinh doanh

305. Burchum, Jacqueline Rosenjack. Lehne's pharmacology for nursing care / Jacqueline Rosenjack Burchum, Laura D. Rosenthal ; in consultation with Beth Outland Jones, Joshua J. Neumiller. - St. Louis, Missouri : Elsevier/Saunders, 2016. - 1414p. ; 28cm.

     Phân loại: 615 / L200H

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005662

     Từ khoá: Y học, Dược lí

306. Bussgang, Jeffrey. Entering Startupland : An essential guide to finding the right job / Jeffrey Bussgang. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 230p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.1 / E203T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005613

     Từ khoá: Doanh nghiệp, Kinh doanh

307. Cable, Daniel M.. Alive at work : The neuroscience of helping your people love what they do / Daniel M. Cable. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 203p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.3 / A100L

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005586

     Từ khoá: Quản lí, Công việc

308. Cai Ning. Mẹ các nước dạy con trưởng thành - Mẹ Mỹ dạy con tự tin / Cai Ning; Lan Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 311tr. ; 21cm.- (Tủ sách làm cha mẹ)

     Tóm tắt: Chia sẻ cho các bậc phụ huynh cách nuôi dạy con theo phong cách của các bà mẹ Mỹ, giáo dục con để trở thành những đứa trẻ luôn có trong mình sự lạc quan, dũng cảm, độc lập trong tư duy, tự chủ trong cuộc sống và hơn cả là niềm tự tin về chính bản thân mình

     Phân loại: 649 / M200C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009357-9361

     Từ khoá: Nuôi dạy con, Giáo dục gia đình, Mỹ

309. Chabner, Davi-Ellen. The language of medicine / Davi-Ellen Chabner. - St. Louis, Missouri : Saunders/Elsevier, 2014. - 1041p. ; 28cm.

     Phân loại: 610 / TH200L

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005665

     Từ khoá: Y học, Thuật ngữ

310. Chan Kim, W.. Blue ocean strategy : How to create uncontested market space and make the competition irrelevant / W. Chan Kim, Renée Mauborgne. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 287p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.8 / B000L

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005584

     Từ khoá: Thị trường, Sản phẩm

311. Charan, Ram. Talent wins : The new playbook for putting people first / Ram Charan, Dominic Barton, Dennis Carey. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 180p ; 24cm.

     Phân loại: 658.3 / T100L

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005592

     Từ khoá: Nhân sự, Kế hoạch

312. Cho Eun Seon. Nói "không!" : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Cho Eun Seon ; Hoạ sĩ: Han Ju Yeong ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 33tr. ; 23cm.- (Giáo dục giới tính)

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc dạy con cách bảo vệ cơ thể của mình, tránh những động chạm vào các bộ phận cơ thể mà con cảm thấy không muốn

     Phân loại: 649 / N428K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029874-29876

     Từ khoá: Giáo dục gia đình, Xâm phạm, Trẻ em, Truyện tranh

313. Cho Hyun Min. Con được sinh ra như thế nào? : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Cho Hyun Min ; Hoạ sĩ: Lee Mun Ju ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 29tr. ; 23cm.- (Giáo dục giới tính)

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc giáo dục trẻ về giới tính và quá trình sinh em bé nhằm giúp bé cảm nhận được giá trị của bản thân

     Phân loại: 649 / C430Đ

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029865-29867

     Từ khoá: Giáo dục giới tính, Giáo dục gia đình, Truyện tranh, Trẻ em

314. Christensen, Clayton M.. The innovator's dilemma : When new technologies cause great firms to fail / Clayton M. Christensen. - Boston : Harvard Business Review Press, 2016. - 253p. ; 21cm.

     Phân loại: 658 / TH200I

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005605

     Từ khoá: Quản lí, Công nghiệp

315. Christensen, Clayton M.. The innovator's dilemma : When new technologies cause great firms to fail / Clayton M. Christensen. - Boston : Harvard Business Review Press, 2000. - 252p. ; 25cm.

     Phân loại: 658 / TH200I

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005606

     Từ khoá: Quản lí, Công nghiệp

316. Christensen, Clayton M.. The innovator's solution : Creating and sustaining successful growth / Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor. - Boston : Harvard Business Review Press, 2003. - 301p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / TH200I

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005635

     Từ khoá: Quản lí, Kinh doanh

317.  Chẩn đoán bệnh qua mặt & tay / Dương Ngọc Đan biên soạn. - H. : Dân trí, 2017. - 271tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản, căn cứ lý luận của phương pháp chẩn bệnh qua mặt, qua tay, qua mặt và qua tay; những phương pháp chẩn trị thường gặp về bệnh nội khoa, da liễu, ngũ quan, bệnh nam khoa, phụ khoa, nhi khoa, và các chúng bệnh khác; phối hợp với những món ăn, bài thuốc có tác dụng dưỡng sinh bảo vệ sức khoẻ

     Phân loại: 616.07 / CH121Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007218

                          Kho Luân chuyển: LC.010196-10197

                          Kho Mượn: M.036435

     Từ khoá: Chẩn đoán, Bệnh,Tay, Mặt

318. Clark, Dorie. Entrepreneurial you : Monetize your expertise create multiple income streams and thrive / Dorie Clark. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 254p. ; 23cm.

     Phân loại: 650.1 / E203T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005700

     Từ khoá: Bí quyết thành công, Kinh doanh

319. Clason, George S.. Người giàu nhất thành Babylon / George S. Clason; Dạ Thảo dịch. - H. : Văn học, 2019. - 207tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện ngụ ngôn chứa những bài học ,những kinh nghiệm, về kinh doanh, đầu tư và thành công trong lĩnh vực tài chính

     Phân loại: 650.1 / NG558G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033047

                          Kho Mượn: M.036014-36015

     Từ khoá: Bí quyết thành công, Kinh doanh, Tài chính

320. Conger, Jay A.. The high potential's advantage : Get noticed, impress your bosses, and become a top leader / Jay A. Conger, Allan H. Church. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 252p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / TH200H

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005627

     Từ khoá:Quản lí,Kinh doanh,Bí quyết thành công

321.  Conscious capitalism field guide : Tools for transforming your organization / Raj Sisodia, Timothy Henry, Thomas Eckschmidt ; Jessica Agneessens, Haley Rushing. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 406p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.4 / C430S

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005676

     Từ khoá: Kinh doanh, Cẩm nang

322.  Creating business plans : Gather your resources, describe the opportunity, get buy-in. - Boston : Harvard Business Review Press, 2014. - 141p. ; 18cm.

     Phân loại: 658.4 / C000R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005739

     Từ khoá: Quản lí, Kế hoạch, Kinh doanh

323. Crosbie, Alan. Kế thừa hay chuyển giao : Sự sống còn của doanh nghiệp gia đình / Alan Crosbie; Đào Hương Lan dịch. - H. : Lao động, 2017. - 272tr. ; 21cm.

     Phân loại: 658.02 / K250T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032755

                          Kho Luân chuyển: LC.007798-7800, LC.008598-8604

                          Kho Mượn: M.035017-35018

     Từ khoá: Quản lí kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp, Gia đình, Bí quyết thành công

324. Crossick, Matt. Giải ngố cho con trai : Những bí mật không dành cho con gái / Matt Crossick; Hoa Phượng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 95tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến những thay đổi sẽ xuất hiện và một số mẹo hữu ích để tránh khỏi những tình huống khó xử trong quá trình dậy thì của con trai.

     Phân loại: 612.6 / GI103N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033194

                          Kho Mượn: M.036432

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030315-30316

     Từ khoá: Y học, Sinh lý học người, Con trai, Dậy thì

325. Crowley, Chris. Để sang năm trẻ lại / Chris Crowley, Henry S. Lodge; Ca Dao dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 427tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: cung cấp những thông tin hợp lý và một số lời khuyên thực tế để bạn sống khỏe mạnh, năng động, trì hoãn được cả sự lão hóa về tinh thần, thể chất

     Phân loại: 613.7 / Đ250S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033189

                          Kho Luân chuyển: LC.010162-10163

                          Kho Mượn: M.036436

     Từ khoá: Y học, Chăm sóc sức khỏe, Người cao tuổi

326. Davenport, Thomas H.. Competing on analytics : The new science of winning / Thomas H. Davenport, Jeanne G. Harris. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 247p.. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / C429P

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005607

     Từ khoá: Kinh doanh

327. Davis, Gerald F.. Changing your company from the inside out : A guide for social intrapreneurs / Gerald F. Davis, Christopher J. White.. - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 191p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / CH105G

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005587

     Từ khoá: Doanh nghiệp, Tổ chức

328.  Dealing with difficult people. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 141p. ; 18cm.

     Phân loại: 658.3 / D200A

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005731

     Từ khoá: Quản lí, Công việc, Nhân viên

329. Delmege, Sarah. Giải nai cho con gái : Những bí mật không dành cho con trai / Sarah Delmege; Hoa Phượng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 95tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến những thay đổi sẽ xuất hiện và các mẹo hữu ích để tránh khỏi những tình huống khó xử trong quá trình dậy thì của con gái

     Phân loại: 612.6 / GI103N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033195

                          Kho Mượn: M.036433

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030317-30318

     Từ khoá: Y học, Sinh lý học người, Dậy thì, Con gái

330.  Difficult conversations : Craft a clear message manage emotions focus on a solution. - Boston : Harard Business Review Press, 2016. - 110p. ; 18cm.

     Phân loại: 658.4 / D300F

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005342, NV.005732

     Từ khoá: Quản lí, Giao tiếp, Kinh doanh

331. Dillon, Karen. HBR guide to office politics : Rise above rivalry. Avoid power games. Build better relationships / Karen Dillon. - Boston : Harvard Business Review Pres, 2014. - 175p. ; 23cm.

     Phân loại: 650.1 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005526, NV.005574

     Từ khoá: Công việc, Bí quyết thành công

332. Doãn Minh Khôi. Cẩm nang an toàn cháy / Doãn Minh Khôi. - H. : Xây dựng, 2019. - 200tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến những vẫn đề về phòng cháy chữa cháy, hệ thống trang thiết bị báo cháy, chống cháy và thiết kế an toàn cháy, an toàn thoát hiểm cho công trình kiến trúc, xây dựng,...

     Phân loại: 628.9 / C120N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033098

                          Kho Luân chuyển: LC.008504-8505

                          Kho Mượn: M.036117

     Từ khoá: Kĩ thuật, An toàn, Phòng cháy chữa cháy, Cẩm nang

333. Duarte, Nancy. HBR guide to persuasive presentations : Inspire action. Engage the audience. Sell your ideas / Nancy Duarte. - Boston : Harvard Business Review Pres, 2012. - 229p. ; 23cm.

     Phân loại: 658.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005531, NV.005566

     Từ khoá: Quản lí, Kinh doanh, Bí quyết thành công

334. Duderstadt, Karen G.. Pediatric physical examination / Karen G. Duderstadt,. - 2 nd ed. - St. Louis, Missouri : Mosby, an imprint of Elsevier, 2014. - 366p. ; 23cm.

     Phân loại: 618.92 / P200D

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005712

     Từ khoá: Nhi khoa, Trẻ em

335. Effron, Marc. Steps to high performance : Focus on what you can change (ignore the rest) / Marc Effron. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 206p. ; 25cm.

     Phân loại: 650.1 / S000T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005585

     Từ khoá: Bí quyết thành công, Kinh doanh

336. Ellet, William. The case study handbook : A student's guide / William Ellet. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 253p. ; 24cm.

     Phân loại: 658 / TH200C

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005674

     Từ khoá: Quản lí, Kinh doanh

337. Fernández-Aráoz, Claudio. It's not the how or the what but the who : Succeed by surrounding yourself with the best / Claudio Fernández-Aráoz. - Boston : Harvard Business Review Press, 2014. - 244p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.3 / I314S

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005604

     Từ khoá: Quản lí, Nhân sự, Tuyển dụng

338.  Finance basics : Decode the jargon, Navigate key statements, gauge performance. - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 131p. ; 18cm.

     Phân loại: 658 / F300N

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005341, NV.005737

     Từ khoá: Quản lí, Tài chính

339. Friedman, Stewart D.. Total leadership : Be a better leader, have a richer life / Stewart D. Friedman. - Boston : Harvard Business Review Press, 2014. - 248p. ; 21cm.

     Phân loại: 658.4 / T400T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005697

     Từ khoá: Lãnh đạo, Giám đốc điều hành

340. Furr, Nathan. Leading transformation : How to take charge of your company's future / Nathan Furr, Kyle Nel, Thomas Zoëga Ramsøy. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 243p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.4 / L200A

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005629

     Từ khoá: Quản lí, Doanh nghiệp

341. Furr, Nathan. The innovator's method : Bringing the lean startup into your organization / Nathan Furr, Jeff Dyer. - Boston : Harvard Business Review Press, 2014. - 268p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / TH200I

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005634

     Từ khoá: Quản lí, Tổ chức, Sáng kiến

342. Gardner, Heidi K.. Smart collaboration : How professionals and their firms succeed by breaking down silos / Heidi K. Gardner. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 250p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.4 / S000M

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005623

     Từ khoá: Quản lí, Điều hành

343.  Geometry / John A. Carter ... [et al].. - Columbus, OH : McGraw-Hill Education, 2017. - 973p. ; 30cm.

     Phân loại: 616 / G205M

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005656

     Từ khoá: Toán, Hình học

344.  Getting work done : Prioritize your work be more efficient take control of your time. - Boston : Harvard business review press, 2014. - 108p. ; 18cm.

     Phân loại: 658 / G207T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005343, NV.005733

     Từ khoá: Quản lí, Thời gian, Hiệu quả, Công việc

345. Ghemawat, Pankaj. Redefining global strategy : Crossing borders in a world where differences still matter / Pankaj Ghemawat. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 260p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / R200D

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005625

     Từ khoá: Quản lí, Điều hành, Doanh nghiệp

346. Ghemawat, Pankaj. The new global road map : Enduring strategies for turbulent times / Pankaj Ghemawat. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 257p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.4 / TH200N

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005599

     Từ khoá: Chiến lược, Toàn cầu hóa, Doanh nghiệp quốc tế

347.  Giving effective feedback : Check in regularly, handle tough conversations, bring out the best. - Boston : Harvard business review press, 2014. - 96p. ; 18cm.

     Phân loại: 658 / G300V

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005344, NV.005734

     Từ khoá: Quản lí, Đánh giá, Công việc

348. Goleman, Daniel. Leadership that gets results / Daniel Goleman. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 87p. ; 17cm.

     Phân loại: 658.4 / L200A

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005716

     Từ khoá: Quản lí, Lãnh đạo, Điều hành

349. Goleman, Daniel. Primal leadership : Unleashing the power of emotional / Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee. - Boston : Harvard Business Review Press, 2013. - 306p. ; 21cm.

     Phân loại: 658.4 / P000R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005702

     Từ khoá: Quản lí, Lãnh đạo

350. Goleman, Daniel. What makes a leader? / Daniel Goleman. - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 60p. ; 17cm.

     Phân loại: 658.4 / WH110H

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005717

     Từ khoá: Quản lí, Bí quyết thành công

351. Goodman, Catherine C.. Pathology for the physical therapist assistant / Catherine C. Goodman, Roberta Kuchler O'Shea, Celeste Peterson... ; Ed.: Catherine C. Goodman, Kenda S. Fuller. - Missouri : Elsevier/Saunders, 2012. - 946p. ; 28cm.

     Phân loại: 616.07 / P000T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005667

     Từ khoá: Kĩ thuật viên, Sinh lí bệnh, Vật lí trị liệu

352. Govindarajan, Vijay. The three box solution : A strategy for leading innovation / Vijay Govindarajan. - Boston : Harvard Business Review Press, 2016. - 240p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / TH200T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005594

     Từ khoá: Lãnh đạo, Kế hoạch

353. Gupta, Sunil. Driving digital strategy : A guide to reimagining your business / Sunil Gupta. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 267p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / D000R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005583

     Từ khoá: Kế hoạch, Kinh doanh, Quản lí

354. Halvorson, Heidi Grant. 9 things successful people do differently / Heidi Grant Halvorson. - Boston : Harvard Business Review Press, 2012. - 106p. ; 18cm.

     Phân loại: 650.1 / CH311T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005718

     Từ khoá: Bí quyết thành công, Công việc

355. Hansen, John T.. Netter's anatomy coloring book : John T. Hansen ; Artist: Carlos A. G. Machado... / Hansen, John T.. - 2nd ed.. - Philadelphia : Elsevier/Saunders, 2014. - 383p. ; 28cm.

     Phân loại: 612 / N207T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005653

     Từ khoá: Giải phẫu sinh lí, Cơ thể người

356. Hansen, Morten T. Collaboration : How leaders avoid the traps, create unity, and reap big results / Morten T. Hansen. - Boston : Harvard Business Review Press, 2009. - 231p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.4 / C400L

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005582

     Từ khoá: Doanh nghiệp, Lãnh đạo, Quản lí

357. Harvard Business Review entrepreneur's handbook : Everything you need to launch and grow your new business. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 292p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.1 / H100R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005596

     Từ khoá: Doanh nghiệp, Kinh doanh, Phát triển

358. HBR guide to coaching employees : Give effective feedback. Foster steady growth. Motivate star performers / Candice Frankovelga, Edward M. Hallowell, Jim Dougherty.... - Boston : Harvard Business Review Pres, 2015. - 169p. ; 23cm.

     Phân loại: 658.3 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005518, NV.005572

     Từ khoá: Huấn luyện, Đào tạo

359. HBR guide to data analytics basics for managers / Thomas H. Davenport, Thomas C. Redman, Ron Ashkenas.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 231p. ; 22cm.

     Phân loại: 658.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005575

     Từ khoá: Quản lí, Quyết định

360.  HBR guide to delivering effective feedback. - Boston : Harvard Business Review Press, 2016. - 203p. ; 22cm.

     Phân loại: 658.3 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005579

     Từ khoá: Nhân sự, Quản lí

361. HBR guide to finance basics for managers : Speak the languge. Decide with data. Manage profitably / David Stauffer, Jamie Bonomo, Andy Pasternak.... - Boston : Harvard Business Review Pres, 2012. - 174p. ; 23cm.

     Phân loại: 658.1 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005530, NV.005573

     Từ khoá: Quản lí, Bí quyết thành công, Doanh nghiệp

362.  HBR guide to getting the mentoring you need : Attract sponsors. Learn and move up. Repay the favor / Sylvia Ann Hewlett, Melinda Marshall, Laura Sherbin.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2014. - 160p. ; 22cm.

     Phân loại: 650.1 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005577

     Từ khoá: Kinh doanh, Tư vấn

363.  HBR guide to getting the right work done : Stay focused. Accomplish more. Manage your energy / Peter Bregman, Heidi Grant Halvorson, Daniel McGinn.... - Boston : Harvard Business Review Pres, 2012. - 184p. ; 23cm.

     Phân loại: 650.1 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005521, NV.005563

     Từ khoá: Quản lí, Bí quyết thành công, Doanh nghiệp

364.  HBR guide to managing up and across : Build relationships. Herd cats. Gain influence / Linda A. Hill, Kent Lineback, Lew McCreary.... - Boston : Harvard Business Review Pres, 2013. - 192p. ; 23cm.

     Phân loại: 650.1 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005519, NV.005571

     Từ khoá: Quản lí, Công việc, Bí quyết thành công

365.  HBR guide to performance management : Communicate frequently. Diagnose roblems. Motivate employees. - Boston : Harvard Business Review Pres, 2017. - 244p. ; 23cm.

     Phân loại: 658.3 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005529, NV.005570

     Từ khoá: Quản lí nhân sự, Đánh giá, Hiệu suất

366.  HBR guide to project management : Motivate your team, avoid scope creep, deliver results / Loren Gary, Gary Klein, Ron Ashkenas,.... - Boston : Harvard Business Review Pres, 2012. - 171p. ; 23cm.

     Phân loại: 658.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005522, NV.005578

     Từ khoá: Quản lí, Dự án

367.  HBR's 10 must reads : The essentials. - Boston : Harvard Business Review Press, 2011. - 268p. ; 21cm.

     Phân loại: 658.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005547

     Từ khoá: Quản lí, Kinh doanh

368.  HBR's 10 must reads 2015 : The definitive management ideas of the year from Harvard Business Review / Mark Mortensen, Heidi K. Gardner, Raffaella Sadun.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 184p. ; 21cm.

     Phân loại: 658 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005689

     Từ khoá: Quản lí

369.  HBR's 10 must reads 2016 : The definitive management ideas of the year from Harvard Business Review / Mark Mortensen, Heidi K. Gardner, Raffaella Sadun.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2016. - 181p. ; 21cm.

     Phân loại: 658 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005690

     Từ khoá: Quản lí

370.  HBR's 10 must reads 2017 : The definitive management ideas of the year from Harvard Business Review / Mark Mortensen, Heidi K. Gardner, Raffaella Sadun.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2019. - 282p. ; 21cm.

     Phân loại: 658 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005691

     Từ khoá: Quản lí

371. HBR's 10 must reads 2018 : The definitive management ideas of the year from Harvard Business Review. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 202p. ; 21cm.

     Phân loại: 658 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005692

     Từ khoá: Quản lí, Doanh nghiệp

372. HBR's 10 must reads 2019 : The definitive management ideas of the year from Harvard Business Review / Mark Mortensen, Heidi K. Gardner, Raffaella Sadun.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2019. - 282p. ; 21cm.

     Phân loại: 658 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005693

     Từ khoá: Quản lí

373. HBR's 10 must reads on change management. - Boston : Harvard Business Review Press, 2011. - 658.4 ; 21cm.

     Phân loại: 658.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005556

     Từ khoá: Lãnh đạo, Tổ chức

374.  HBR's 10 must reads on communication. - Boston : Harvard Business Review Press, 2013. - 190p. ; 21cm.

     Phân loại: 658.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005557

     Từ khoá: Truyền thông, Quản lí, Kinh doanh

375.  HBR's 10 must reads on innovation : Roger L. Martin, Vijay Govindarajan, Chris Trimble.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2013. - 179p. ; 21cm.

     Phân loại: 658.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005551

     Từ khoá: Quản lí, Công nghệ, Đổi mới

376.  HBR's 10 must reads on leadership / Daniel Goleman, Peter F. Drucker, John P. Kotter.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2011. - 217p. ; 21cm.

     Phân loại: 658.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005558

     Từ khoá: Quản lí, Lãnh đạo, Bí quyết thành công

377.  HBR's 10 must reads on leadership for healthcare. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 219p. ; 21cm.

     Phân loại: 658.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005549

     Từ khoá: Lãnh đạo, Quản lí

378.  HBR's 10 must reads on making smart decisions / John S. Hammond, Ralph L. Keeney, Howard Raiffa.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2013. - 183p. ; 21cm.

     Phân loại: 650.1 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005552

     Từ khoá: Quản lí, Ra quyết định

379.  HBR's 10 must reads on managing yourself / Clayton M. Christensen, Peter F. Drucker, William Oncken.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2012. - 198p. ; 21cm.

     Phân loại: 650.1 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005550

     Từ khoá: Quản lí, Thành công

380.  HBR's 10 must reads on mental toughness / Graham Jones, Warren G. Bennis, Robert J. Thomas.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 142p. ; 21cm.

     Phân loại: 650.1 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005553

     Từ khoá: Tâm lí học, Bí quyết thành công

381.  HBR's 10 must reads on sales. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 176p. ; 21cm.

     Phân loại: 658.8 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005560

     Từ khoá: Quản lí, Tiếp thị

382.  HBR's 10 must reads on strategic marketing / Roland T. Rust, Christine Moorman, Gaurav Bhalla.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2013. - 206p. ; 21cm.

     Phân loại: 658.8 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005555

     Từ khoá: Quản trị, Tiếp thị, Kế hoạch

383.  HBR's 10 must reads on strategy / Michael E. Porter, Leemore S. Dafny, Thomas H. Lee.... - Boston : Harvard Business Review Press, 2011. - 266p. ; 21cm.

     Phân loại: 658.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005554

     Từ khoá: Quản lí, Chiến lược, Chăm sóc sức khỏe

384.  HBR's 10 must reads on teams. - Boston : Harvard Business Review Press, 2013. - 192p. ; 21cm.

     Phân loại: 658.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005559

     Từ khoá: Quản lí, Việc làm

385.  HBR’s 10 must reads on managing people. - Boston : Harvard Business Review Press, 2011. - 224p. ; 21cm.

     Phân loại: 658.3 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005561

     Từ khoá: Quản lí, Nhân sự

386. Heifetz, Ronald. The practice of adaptive leadership : Tools and tactics for changing your organization and the world / Ronald Heifetz, Alexander Grashow, Marty Linsky. - Boston : Harvard Business Review Press, 2009. - 326p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.4 / TH200P

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005679

     Từ khoá: Lãnh đạo, Điều hành, Tổ chức

387. Hoffman, Reid. The alliance : Managing talent in the networked age / Reid Hoffman, Ben Casnocha, Chris Yeh. - Boston : Harvard Business Review Press, 2014. - 193p. ; 21cm.

     Phân loại: 658.3 / TH200A

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005686

     Từ khoá: Quản lí, Nhân sự

388. Hoffman, Steven S.. Để chú voi cất cánh : Quy trình đổi mới sáng tạo căn bản / Steven S. Hoffman; Lê Yến Oanh dịch. - H. : Đại học Sư phạm, 2020. - 446tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu quy trình khi các công ty khởi nghiệp thành công và các tập đoàn được thành lập cho ra mắt các sản phẩm và dịch vụ mới

     Phân loại: 650.1 / Đ250C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033137

                          Kho Luân chuyển: LC.009399-9400

                          Kho Mượn: M.036294-36295

     Từ khoá: Quản lí, Sáng tạo, Khởi nghiệp, Đổi mới

389. Holden, Arianne. Lớp học vui về cơ thể : Song ngữ Anh Việt / Arianne Holden ; Hàn Long dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 31tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 31cm.

     Tên sách tiếng Anh: It's fun to learn about my body

     Tóm tắt: Giúp bé khám phá và tìm hiểu về chức năng và hoạt động của các bộ phận trên cơ thể người

     Phân loại: 612 / L466H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009927-9928

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030102-30103

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Cơ thể người, Sách thiếu nhi, Sách song ngữ

390. Holl, John. Thẩm bia thấu bia = Drink beer, Think beer / John Holl; Lê Thanh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 395tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tập trung trải nghiệm cảm quan khi thưởng thức bia đồng thời đề cập đến thời kỳ phục hưng ngành bia, nguyên liệu sản xuất và những thành công, thách thức trong tương lai của các xưởng bia thủ công

     Phân loại: 641.2 / TH120B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033046

                          Kho Mượn: M.036012-36013

     Từ khoá: Thực phẩm, Đồ uống, Bia, Nguyên liệu

391. Horsager, David. Lợi thế mỗi ngày : 35 mẹo đơn giản để nâng cao hiệu suất trong công việc / David Horsager; Hạnh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 175tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp, mẹo nhỏ thiết thực để làm việc năng suất và hiệu quả hơn mà vẫn giữ được các mối quan hệ

     Phân loại: 650.1 / L462T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033133

                          Kho Luân chuyển: LC.009391-9392

                          Kho Mượn: M.036302-36303

     Từ khoá: Thành công, Mẹo vặt, Thời gian, Công việc

392. Hougaard, Rasmus. The mind of the leader : How to lead yourself, your people, and your organization for extraordinary results / Rasmus Hougaard, Jacqueline Carter. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 238p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / TH200M

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005597

     Từ khoá: Lãnh đạo, Điều hành, Quản lí

393. Hoàng Anh Sướng. Tinh hoa ẩm thực phương Đông. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 21cm.

     Tên tập ngoài bìa: Thoát bệnh hiểm nghèo bằng nhịn ăn & thực dưỡng

          T.1: Chuyện về những người thoát bệnh hiểm nghèo bằng thực dưỡng / Hoàng Anh Sướng.- 2019. - 352tr.

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về phương pháp nhịn ăn, thực dưỡng trong trị liệu bệnh tật, tăng cường sức khỏe và giới thiệu một số người đã thoát bệnh nhờ sử dụng phương pháp này

     Phân loại: 613.2 / T312H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032676

                          Kho Luân chuyển: LC.010182-10185

                          Kho Mượn: M.034866-34867

     Từ khoá: Y học, Liệu pháp ăn uống, Thực dưỡng

394. Ibarra, Herminia. Act like a leader, think like a leader / Herminia Ibarra. - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 221p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.4 / A100C

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005611

     Từ khoá: Điều hành, Tổ chức, Lãnh đạo

395. Ichida Noriko. Cách quản lý cuộc sống của mẹ Nhật / Ichida Noriko; Hương Giang dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 219tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết tận hưởng cuộc sống hạnh phúc trong công việc, gia đình, nuôi dạy con của mẹ Nhật

     Phân loại: 640 / C102Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033136

                          Kho Luân chuyển: LC.009393-9394

                          Kho Mượn: M.036300-36301

     Từ khoá: Quản lí, Cuộc sống, Gia đình, Nuôi dạy con

396. Ingrid Zhang. Hình ảnh của bạn đáng giá triệu đô : Ai không có sự chú ý của người khác, người đó sẽ không thể thành công / Ingrid Zhang ; Vũ Như Lê dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 513tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Chỉ ra những yếu tố cơ bản làm nên thành công trong cuộc sống như: ăn mặc, lễ nghĩa, khí chất, giao tiếp, phong cách, ngôn ngữ cơ thể...

     Phân loại: 650.1 / H312A

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009401-9402

     Từ khoá: Bí quyết thành công, Cuộc sống

397.  Innovative teams : Unlock creative energy, generate new ideas, brainstorm effectively. - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 112p. ; 18cm.

     Phân loại: 658.4 / I311N

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005738

     Từ khoá: Quản lí, Sản phẩm, Sáng tạo

398. Itzler, Jesse. Seal quyết không bỏ cuộc! / Jesse Itzler; Tùng Vũ dịch. - H. : Văn học, 2019. - 290tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Ghi lại câu chuyện về hành trình 31 ngày khổ luyện để có một thân hình cơ bắp hoàn mỹ và những bài học tinh tế về kinh doanh, tình cảm gia đình, về vô vàn các khía cạnh trong cuộc sống của tác giả và một lính đặc nhiệm - huấn luyện viên SEAL; qua đó sẽ giúp bạn nhận ra những lợi ích của việc tự tạo cú hích và thay đổi bản thân

     Phân loại: 613.7 / S200A

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007201

                          Kho Mượn: M.036008-36009

     Từ khoá: Thể chất, Huấn luyện, Tự truyện

399. Iwakura Shinya. Một phút với Honda Soichiro : 77 triết lý kinh doanh chinh phục cả thế giới / Iwakura Shinya; Nguyễn Thị Ngọc Ánh Dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 185tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 77 triết lí kinh doanh của doanh nhân Honda Soichiro, người sáng lập hãng xe hơi Honda.

     Phân loại: 658 / M458P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032645

                          Kho Luân chuyển: LC.009415-9419

                          Kho Mượn: M.034759-34760

     Từ khoá: Kinh doanh, Bí quyết thành công, Triết lí

400. Jesuthasan, Ravin. Reinventing jobs : A 4-step approach for applying automation to work / Ravin Jesuthasan, John W. Boudreau. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 213p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.5 / R200I

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005616

     Từ khoá: Quản lí sản xuất, Công nghiệp, Sáng kiến công nghệ

401. Johansson, Frans. The Medici effect : What elephants and epidemics can teach us about innovation : With a new preface and discussion guide / Frans Johansson. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 219p. ; 21cm.

     Phân loại: 658.4 / TH200M

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005682

     Từ khoá: Quản lí, Đổi mới, Sáng tạo

402. Johnson, Alexandra. Bạn gái khéo tay : Nhóm kỹ năng cần thiết dành cho bạn gái / Alexandra Johnson; Karen Donnelly minh họa; Nguyễn Lê Hoài Nguyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 205tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 79 kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày dành cho bạn gái: sơ cấp cứu, làm bếp, xử lý việc nhà,...

     Phân loại: 646.7 / B105G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033193

                          Kho Luân chuyển: LC.010165-10166

                          Kho Mượn: M.036439

     Từ khoá: Quản lí, Kĩ năng, Cuộc sống, Bạn gái

403. Johnson, Whitney. Build an A-team : Play to their strengths and lead them up the learning curve / Whitney Johnson. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 194p. ; 22cm.

     Phân loại: 658.4 / B510L

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005698

     Từ khoá: Quản lí, Doanh nghiệp, Nhân viên

404. Kee, Joyce LeFever. Pharmacology : A patient-centered nursing process approach : Study guide / Joyce LeFever Kee, Evelyn R. Hayes, Linda E. McCuistion. - Missouri : Elsevier/Saunders, 2015. - 281p. ; 28cm.

     Phân loại: 615 / PH100R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005666

     Từ khoá: Điều trị, Dược lí học

405. Kegan, Robert. Immunity to change : How to overcome it and unlock potential in yourself and your organization / Robert Kegan, Lisa Laskow Lahey. - Boston : Harvard Business Review Press, 2009. - 340p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.4 / I310M

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005633

     Từ khoá: Quản lí, Tổ chức, Thay đổi

406. Kiechel, Walter. The lords of strategy : The secret intellectual history of the new corporate world / Walter Kiechel. - Boston : Harvard Business Review Press, 2010. - 347p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.4 / TH200L

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005598

     Từ khoá: Quản lí, Kế hoạch chiến lược

407. Kiel, Fred. Return on character : The real reason leaders and their companies win / Fred Kiel. - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 276p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.4 / R200T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005638

     Từ khoá: Lãnh đạo, Điều hành, Bí quyết thành công

408. Kim Hyeon Jeong. Không phải lỗi của con : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Kim Hyeon Jeong ; Hoạ sĩ: Oh Wul ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 33tr. ; 23cm.- (Giáo dục giới tính)

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc giáo dục giới tính cho trẻ, dấu hiệu nhận biết và cách xử lý khi trẻ bị xâm phạm

     Phân loại: 649 / KH455P

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029868-29870

     Từ khoá: Giáo dục gia đình, Giáo dục giới tính, Trẻ em, Truyện tranh

409. Kim Jeong Ran. Phép lịch sự khi đi vệ sinh : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Kim Jeong Ran ; Hoạ sĩ: Park Yoon ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 33tr. ; 23cm.- (Giáo dục giới tính)

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc giáo dục kĩ năng cho bé khi đi vệ sinh

     Phân loại: 649 / PH206L

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029854-29856

     Từ khoá: Giáo dục gia đình, Kĩ năng sống, Trẻ em, Truyện tranh

410. Kotter, John. A sense of urgency / John Kotter. - Boston : Harvard Business Press, 2008. - 196p. ; 22cm.

     Phân loại: 658.4 / A100S

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005707

     Từ khoá: Quản lí, Tổ chức

411. Kotter, John P.. Leading change / John P. Kotter. - Boston : Harvard Business Review Press, 2012. - 195p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.4 / L200A

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005631

     Từ khoá: Quản lí, Lãnh đạo, Tổ chức

412. Kotter, John P.. The heart of change : Real-life stories of how people change their organizations / John P. Kotter, Dan S. Cohen. - Boston : Harvard Business Review Press, 2002. - 188p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.4 / TH200H

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005628

     Từ khoá: Quản lí, Điều hành

413. Kotter, John P. Accelerate : Building strategic agility for a faster moving world / John P. Kotter. - Boston : Harvard Business Review Press, 2014. - 206p. ; 22cm.

     Phân loại: 658.4 / A101C

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005694

     Từ khoá: Quản lí, Kế hoạch, Tổ chức

414. Kuenne, Chris. Built for growth : How builder personality shapes your business, your team, and your ability to win / Chris Kuenne, John Danner. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 269p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / B510L

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005589

     Từ khoá: Doanh nhân, Bí quyết thành công

415. Kuwabara Teruya. Một phút với Steve Jobs : 77 triết lý truyền cảm hứng của "phù thủy công nghệ" / Kuwabara Teruya; Ninh Thị Nhân Văn dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 199tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp những câu nói triết lý của Steve Jobs với những câu nói bất hủ về cuộc sống cũng như công việc giúp bạn đọc cảm nhận được ý nghĩa và tư duy của ông trong cuộc đời quản lý lãnh đạo của mình

     Phân loại: 658 / M458P

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009412-9414

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029877-29878

     Từ khoá: Kinh doanh, Bí quyết thành công, Triết lí

416. Lafley, A. G.. Playing to win : How strategy really works / A. G. Lafley, Roger L. Martin. - Boston : Harvard Business Review Press, 2013. - 260p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.4 / P000L

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005637

     Từ khoá: Kinh doanh, Bí quyết thành công, Kế hoạch chiến lược

417. Lax, David A.. 3-D negotiation : Powerful tools to change the game in your most important deals / David A. Lax, James K. Sebenius. - Boston : Harvard Business Review Press, 2006. - 286p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.4 / B100D

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005608

     Từ khoá: Kinh doanh, Đàm phán

418.  Leadership presence. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 144p. ; 18cm.

     Phân loại: 658.4 / L200A

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005726

     Từ khoá: Quản lí, Điều hành, Lãnh đạo

419. Lee Yo Seon. Những trò đùa ác ý : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Lee Yo Seon ; Hoạ sĩ: Lee Han A ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 35tr. ; 23cm.- (Giáo dục giới tính)

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc giáo dục cách bảo vệ bộ phận sinh dục của trẻ

     Phân loại: 649 / NH556T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029862-29864

     Từ khoá: Giáo dục gia đình, Giáo dục giới tính, Trẻ em, Truyện tranh

420. Lý Bình. Đừng coi cha là phụ huynh / Lý Bình; Diệp Dương dịch. - H. : Lao động, 2017. - 303tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đưa ra phương pháp giáo dục con cái qua 46 bức thư tình một người cha viết cho con gái

     Phân loại: 649 / Đ556C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032756

                          Kho Luân chuyển: LC.007795-7797, LC.008605-8611

                          Kho Mượn: M.035019-35020

     Từ khoá: Nuôi dạy con, Thư từ, Con gái, Cha

421. Lỗ Bằng Trình. Cha mẹ phải làm gì khi con không thích học : 5 bước giải quyết vấn đề chán học của con / Lỗ Bằng Trình; Võ Thị Hoàng dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 243tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày các động cơ, hứng thú, phương pháp và thói quen học tập ở trẻ, từ đó giúp cha mẹ bồi dưỡng trẻ để trẻ trở nên thích học

     Phân loại: 649 / CH100M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009403-9406

     Từ khoá: Nuôi dạy con, Phương pháp học tập, Học tập, Hứng thú

422. Lỗ Bằng Trình. Cha mẹ phải làm gì khi con không thích học : 5 bước khiến con trở nên ham học / Lỗ Bằng Trình; Võ Thị Hoàng dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 237tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Trình bày các động cơ, hứng thú, phương pháp và thói quen học tập ở trẻ, từ đó giúp cha mẹ bồi dưỡng trẻ để trẻ trở nên thích học

     Phân loại: 649 / CH100M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009407-9411

     Từ khoá: Nuôi dạy con, Phương pháp học tập, Học tập, Hứng thú

423. Madsbjerg, Christian. The moment of clarity : Using the human sciences to solve your toughest business problems / Christian Madsbjerg, Mikkel B. Rasmussen. - Boston : Harvard Business Review Press, 2014. - 214p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.8 / TH200M

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005600

     Từ khoá: Quản lí, Nghiên cứu, Người tiêu dùng

424. Magretta, Joan. Understanding Michael Porter : The essential guide to competition and strategy / Joan Magretta. - Boston : Harvard Business Review Press, 2012. - 236p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.4 / U500N

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005617

     Từ khoá: Quản lí, Cạnh tranh, Lập kế hoạch

425.  Management tips. - Boston : Harvard Business Review Press, 2011. - 214p. ; 16cm.

     Phân loại: 658 / M100N

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005719

     Từ khoá: Quản lí, Lãnh đạo, Tổ chức

426.  Managing time : Focus on what matters, avoid distractions, get things done. - Boston : Harvard Business Review Press, 2014. - 85p. ; 18cm.

     Phân loại: 650.1 / M100N

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005345, NV.005735

     Từ khoá: Quản lí, Thời gian

427. Mankins, Michael. Time, talent, energy : Overcome organizational drag and unleash your team's productive power / Michael Mankins, Eric Garton. - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 221p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / T300M

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005593

     Từ khoá: Quản lí, Nhân sự, Tổ chức

428. Marcdante, Karen J.. Essentials of pediatrics / Karen J. Marcdante, Robert M. Kliegman. - 7th ed. - Saunders : Elsevier, 2015. - 754p. ; 28cm.

     Phân loại: 618.92 / E200S

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005652

     Từ khoá: Y học, Nhi khoa

429. Martin, Laura C.. Lịch sử của trà = History of tea / Laura C. Martin; Nguyễn Huyền Linh dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 315tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn tổng quan, tinh tế về dòng chảy hai ngàn năm của trà.

     Phân loại: 641.3009 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033049

                          Kho Mượn: M.036017

     Từ khoá: Trà, Lịch sử, Đồ uống

430. McGrath, Rita Guinther. The end of competitive advantage : How to keep your strategy moving as fast as your business / Rita Guinther McGrath. - Boston : Harvard Business Review Press, 2013. - 204p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / TH200E

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005595

     Từ khoá: Kế hoạch, Chiến lược, Cạnh tranh

431. McKee, Annie. Becoming a resonant leader : Develop your emotional intelligence, renew your relationships, sustain your effectiveness / Annie McKee, Richard Boyatzis, Frances Johnston. - Boston : Harvard Business Review Press, 2008. - 231p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.4 / B200C

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005672-5673

     Từ khoá: Quản lí, Lãnh đạo

432. McKee, Annie. How to be happy at work : The power of purpose, hope and friendships / Annie McKee. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 252p. ; 20cm.

     Phân loại: 650.1 / H400W

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005687

     Từ khoá: Bí quyết thành công, Công việc, Nhân sự

433. McKee, Annie. How to be happy at work : The power of purpose, hope and friendships / Annie McKee. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 252p. ; 24cm.

     Phân loại: 650.1 / H400W

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005688

     Từ khoá: Bí quyết thành công, Công việc, Nhân sự

434. Menon, Tanya. Stop spending, start managing : Strategies to transform wasteful habits / Tanya Menon, Leigh Thompson. - Boston : Harvard Business Review Press, 2016. - 221p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / S000T

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005639

     Từ khoá: Tài chính, Quản lí, Chi phí

435. Mimeng. Bé gấu 5 tuổi đã dạy tôi những gì / Mimeng; Trần Nhật Trọng dịch. - H. : Thông tin truyền thông, 2016. - 369tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Cung cấp các kỹ năng trong việc nuôi dạy con và sửa đổi tâm tính của chính mình

     Phân loại: 649 / B200G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032760

                          Kho Luân chuyển: LC.007814-7816, LC.008612-8617

                          Kho Mượn: M.035027-35028

     Từ khoá: Nuôi dạy con, Giáo dục gia đình

436. Moon Ju Yeong. Luôn cảnh giác với người lạ : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Moon Ju Yeong ; Họa sĩ: Yoon Eui Seok ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 33tr. ; 23cm.- (Giáo dục giới tính)

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc giáo dục trẻ về dấu hiệu nhận biết và cách bảo vệ bản thân khi bị xâm phạm tình dục

     Phân loại: 649 / L517C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029851-29853

     Từ khoá: Xâm phạm tình dục, Giáo dục gia đình, Giáo dục giới tính, Trẻ em, TVQG

437.  10 vạn câu hỏi vì sao? - Con người / Đức Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 205tr. ; 21cm.

     Phân loại: 612 / M558V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009923-9926

     Từ khoá: Sinh lí học, Con người, Sách hỏi đáp, Khoa học thường thức

438. Nguyễn Lân Dũng. Đọc giùm bạn các sách về kỹ năng sống / Nguyễn Lân Dũng. - H. : Lao động, 2019. - 20cm.

          T.1.- 2019. - 247tr.

     Tóm tắt: Đề cập đến những ý tưởng, bài viết về kỹ năng sống để giúp bạn có cách nghĩ, hành động thích hợp trên con đường tìm kiếm một cuộc sống có ích và hạnh phúc

     Phân loại: 646.7 / Đ419G

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036010-36011

     Từ khoá: Kĩ năng sống, Bí quyết thành công

439. Nguyễn Thu Huyền. Kỹ thuật xử lý bùn tại các đô thị Việt Nam / Nguyễn Thu Huyền chủ biên, Nguyễn Thị Hồng Hương. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2018. - 250tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tổng kết hiện trạng quản lý phân bùn tại các đô thị Việt Nam, các điểm còn tồn tại trong hệ thống, đồng thời giới thiệu một số công nghệ xử lý phân bùn đô thị

     Phân loại: 628.409597 / K600T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033097

                          Kho Luân chuyển: LC.008498-8503

     Từ khoá: Kĩ thuật, Phân bùn, Công nghệ xử lí, Đô thị

440. Ngô Lê Minh. Nhà ở xã hội / Ngô Lê Minh. - H. : Xây dựng, 2019. - 232tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Sơ lược bối cảnh lịch sử và các giai đoạn phát triển của nhà ở xã hội, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng nhà ở xã hội của các nước trên thế giới, các tiêu chí xác định, tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch và kiến trúc nhà ở,...

     Phân loại: 690 / NH100Ơ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033095

                          Kho Luân chuyển: LC.008492-8493

                          Kho Mượn: M.036114

     Từ khoá: Xây dựng, Nhà ở, Xã hội, Công nhân

441.  Những khoảnh khắc của thiên tài / Nguyễn Huy Linh chủ biên. - H. : Thanh niên, 2019. - 221tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và những câu chuyện về phát minh sáng chế của 20 nhà khoa học thiên tài nổi tiếng trên thế giới

     Phân loại: 608.7 / NH556K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029165-29166

     Từ khoá: Khoa học, Tiểu sử, Phát minh, Sáng chế, Nhà khoa học

442. Nishimura Katsumi. Một phút với Jack Welh : 77 chiến lược lãnh đạo thành công / Nishimura Katsumi; Bùi Thị Thảo dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 191tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 77 chiến lược lãnh đạo thành công của Jack Welch đảm nhận vai trò CEO kiêm chủ tịch của General Electric - một trong những công ty lớn nhất thế giới.

     Phân loại: 658 / M458P

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009430-9434

     Từ khoá: Kinh doanh, Bí quyết thành công, Chiến lược

443. Nishimura Katsumi. Một phút với Michael Porter / Nishimura Katsumi; Nguyễn Quỳnh Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 191tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến 77 nguyên tắc về chiến lược cạnh tranh của nhà nghiên cứu chiến lược Michael Porter giáo sư người Mỹ.

     Phân loại: 658 / M458P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032644

                          Kho Luân chuyển: LC.009420-9424

                          Kho Mượn: M.034757-34758

     Từ khoá: Kinh doanh, Chiến lược, Bí quyết thành công

444. Nobuyoshi Hirai. Giáo dục không la mắng : Cách phát huy sự năng động tích cực của trẻ và khám phá thế giới / Nobuyoshi Hirai; Phương Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 197tr. ; 21cm.

     Phân loại: 649 / GI108D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033188

                          Kho Luân chuyển: LC.010160-10161

                          Kho Mượn: M.036441

     Từ khoá: Nuôi dạy con, Giáo dục, Con cái

445. Nosrat, Samin. Mặn béo chua nóng = Salt fat acid heart / Samin Nosrat; Wendy MacNaughton minh họa; Thanh Yên dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 451tr. ; 28cm.

     Tóm tắt: Gồm 4 yếu tố, những công thức và những lời khuyên giúp nấu ăn ngon

     Phân loại: 641.5 / M115B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007200

     Từ khoá: Nấu ăn, Công thức, Gia vị

446.  Nursing research in Canada : Methods, Critical Appraisal and Utilization. - Missouri : Elsevier, 2013. - 590p. ; 26cm.

     Phân loại: 610.7 / N500R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005671

     Từ khoá: Chẩn đoán, Điều dưỡng

447.  Nursing theorists and their work / Martha Raile Alligood (ed.), Sonya R. Hardin, Marie E. Pokorny... - 8th ed.. - Missouri : Elsevier, 2014. - 746p. ; 24cm.

     Phân loại: 610.7 / N500R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005678

     Từ khoá: Điều dưỡng, Lí luận

448. Ober, Clinton. Khi bàn chân chạm vào đất mẹ = Earthing / Clinton Ober, Stephen T. Sinatra, Martin Zucker; Kim Văn dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 382tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Đưa ra liệu pháp chữa một số bệnh và chăm sóc sức khỏe bằng cách chạm chân trần lên đất

     Phân loại: 612 / KH300B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007146

                          Kho Luân chuyển: LC.008251-8253

                          Kho Mượn: M.035722-35723

     Từ khoá: Y học, Chăm sóc sức khỏe, Bàn chân, Điện từ

449. Oda Zenko. Một phút với Konosuke Matsushita : 77 triết lý nhân sinh chiến thắng nghịch cảnh / Oda Zenko; Trương Xuân Châu dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 195tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm những triết lí kinh doanh của Konosuke Matsushita nhà sáng lập tập đoàn điện máy Matsushita nay là Panasonic.

     Phân loại: 658 / M458P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032640

                          Kho Luân chuyển: LC.009425-9429

                          Kho Mượn: M.034749-34750

     Từ khoá: Triết lí, Kinh doanh, Bí quyết thành công

450. Oliver, Martin. Bạn trai tháo vát : Bộ tuyệt chiêu dành cho bạn trai / Martin Oliver; Simon Ecob minh họa; Nguyễn Lê Hoài Nguyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 207tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 80 tuyệt chiêu lý thú và hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày dành cho bạn trai: sơ cấp cứu, nấu nướng, trí tuệ, xử lý việc nhà,...

     Phân loại: 646.7 / B105T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033192

                          Kho Luân chuyển: LC.010164

                          Kho Mượn: M.036440

     Từ khoá: Quản lí, Bạn trai, Cuộc sống

451. Ortner, Nick. Liệu pháp EFT : Giải phóng cảm xúc chữa lành thân tâm / Nick Ortner; Thế Anh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2019. - 430tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến giải pháp bấm huyệt và liệu pháp EFT  chữa trị một số vấn đề trong cuộc sống như: Giảm mức độ căng thẳng, giảm tình trạng lo âu, giảm rối loạn liên quan đến căng thẳng, loại bỏ sự thèm ăn, cải thiện ngoại hình, giảm cân, đối mặt với những nỗi sợ,...

     Phân loại: 615.8 / L309P

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033048

                          Kho Mượn: M.036016

     Từ khoá: Bấm huyệt, Liệu pháp, Điều trị

452. Paul, Rhea. Language disorders from infancy through adolescence : Listening, speaking, reading, writing, and communicating / Rhea Paul, Courtenay Norbury. - St. Louis, Mo. : Elsevier, 2012. - 756p. ; 29cm.

     Phân loại: 616.8 / L105G

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005663

     Từ khoá: Y học, Tâm thần

453.  Performance reviews : Evaluate performace, offer constructive feedback, discuss tough topics. - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 116p. ; 18cm.

     Phân loại: 658 / P200R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005346, NV.005736

     Từ khoá: Quản lí, Nhân sự

454. Perkins, Dave. Dogs unleashed : Adventures with our best friends / Dave Perkins, Nancy Mackinnon. - Guilford, ConnecticutBoston : Lyons Press, an imprint of Rowman & Littlefield, 2016. - 158p. ; 26cm.

     Phân loại: 636.7 / D400G

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005668-5669

     Từ khoá: Động vật, Chó

455. Phan Linh. Mẹ Việt nuôi dạy con kiểu Bắc Âu : Lớn khôn trong hành trình làm cha mẹ / Phan Linh. - H. : Kim Đồng, 2018. - 279tr. ; 21cm.- (Tủ sách làm cha mẹ)

     Tóm tắt: Đề cập đến những phương pháp nuôi dạy con của mẹ người Việt sống ở Bắc Âu

     Phân loại: 649 / M200V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009355-9356

                          Kho Mượn: M.036279-36280

     Từ khoá: Nuôi dạy con, Bắc Âu, Cha mẹ, Việt Nam

456. Phạm S. Nông nghiệp hữu cơ xu hướng tất yếu tham gia chuỗi nông sản toàn cầu / Phạm S. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2018. - 371tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tổng quan về nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời đưa ra những vẫn đề cần quan tâm khi xây dựng chương trình nông nghiệp ứng dụng cao, thực trạng, đề xuất giải pháp nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam

     Phân loại: 631.5 / N455N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033096

                          Kho Luân chuyển: LC.008494-8497

                          Kho Mượn: M.036115-36116

     Từ khoá: Nông nghiệp, Nông sản, Trồng trọt

457. Reichheld, Fred. The ultimate question 2.0 : How net promoter companies thrive in a customer-driven world / Fred Reichheld, With Rob Markey. - Boston : Harvard Business Review Press, 2011. - 290p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.8 / TH200U

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005618

     Từ khoá: Quản lí, Tiếp thị, Khách hàng

458.  Reinventing you : Define your brand, imagine your future. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 225p. ; 21cm.

     Phân loại: 650.1 / R200I

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005703

     Từ khoá: Bí quyết thành công, Việc làm

459. Riel, Jennifer. Creating great choices : A leader's guide to integrative thinking / Jennifer Riel, Roger L. Martin. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 242p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / C000R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005580

     Từ khoá: Kinh doanh, Quyết định

460. Ruback, Richar S.. HBR guide to buying a small business : Think big, buy small, own your own copany / Richar S. Ruback, Royce Yudkoff. - Boston : Harvard Business Review Pres, 2017. - 302p. ; 23cm.

     Phân loại: 658.1 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005524, NV.005567

     Từ khoá: Quản lí, Doanh nghiệp

461.  Running meetings : Lead your confidence, move your project forward, manage conflicts. - Boston : Harvard Business Review Press, 2014. - 116p. ; 18cm.

     Phân loại: 658.4 / R512N

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005740

     Từ khoá: Quản lí, Kinh tế

462. Sant, Tom. Ngôn ngữ của thành công / Tom Sant; Minh Thư dịch. - H. : Lao động, 2017. - 317tr. ; 21cm.

     Phân loại: 658.4 / NG454N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033070

                          Kho Luân chuyển: LC.008257-8260

                          Kho Mượn: M.036035-36036

     Từ khoá: Thành công, Quản lí, Kinh doanh, Truyền thông, Kĩ năng viết

463. Shapiro, Mary. HBR guide to leading teams : Balance skills and styles. Establish clear roles. Promote healthy dissent / Mary Shapiro. - Boston : Harvard Business Review Pres, 2015. - 165p. ; 23cm.

     Phân loại: 658.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005525, NV.005564

     Từ khoá: Quản lí, Làm việc nhóm

464. Shin Yeon Mi. Khác biệt giới tính : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Shin Yeon Mi ; Họa sĩ: Ji Wu ; Diệu Hương dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2019. - 33tr. ; 23cm.- (Giáo dục giới tính)

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc giáo dục giới tính cho trẻ

     Phân loại: 649 / KH101B

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029860-29861

     Từ khoá: Giáo dục gia đình, Giáo dục giới tính, Trẻ em, Truyện tranh

465. Skotnicki, Sandy. Để yên cho da khỏe đẹp / Sandy Skotnicki, Christopher Shulgan ; Vũ Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 310tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết chăm sóc để có làn da khoẻ mạnh, tư vấn lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da để tránh kích ứng, dị ứng, eczema, phát ban...

     Phân loại: 646.7 / Đ250Y

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007219

                          Kho Luân chuyển: LC.010194-10195

                          Kho Mượn: M.036438

     Từ khoá: Chăm sóc, Da, Làm đẹp

466. Stromberg, Holly. Saunders guide to success in nursing school : 2017-2018 : a student planner / Holly Stromberg, Susan C. deWit. - St. Louis, Missouri : Elsevier, 2018. - 298p. ; 23cm.

     Phân loại: 610.73 / S100U

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005711

     Từ khoá: Y học, Điều dưỡng, Chăm sóc

467. Sun Li. Mẹ các nước dạy con trưởng thành - Mẹ Do Thái dạy con tư duy / Sun Li; Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 295tr. ; 21cm.- (Tủ sách làm cha mẹ)

     Tóm tắt: Chia sẻ cùng các bậc phụ huynh cách nuôi dạy con của người Do Thái về cách tư duy

     Phân loại: 649 / M200C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009352-9354

                          Kho Mượn: M.036277-36278

     Từ khoá: Nuôi dạy con, Giáo dục gia đình, Do Thái

468. Thorndike, Wiliam N.. The outsiders / Wiliam N. Thorndike. - Boston : Harvard Business review press, 2012. - 251p. ; 22cm.

     Phân loại: 658.4 / TH200O

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005704

     Từ khoá: Quản lí, Bí quyết thành công

469. Tiền Thi Kim. Cha mẹ làm gì để tránh gây tổn thương cho con? : Những câu cha mẹ không nên nói với con / Tiền Thi Kim, Tiền Lệ; Nguyễn Văn Dũng dịch. - H. : Lao động, 2019. - 238tr. ; 21cm.- (Hành trình trở thành cha mẹ thông thái)

     Tóm tắt: Nêu ra 50 câu trách mắng ảnh hưởng đến tâm lí con trẻ mà bố mẹ không nên nói với con cái

     Phân loại: 649 / CH100M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033134

                          Kho Luân chuyển: LC.009395-9396

                          Kho Mượn: M.036298-36299

     Từ khoá: Nuôi dạy con, Tâm lí, Con cái, Cha mẹ

470. Tiền Thi Kim. Cha mẹ làm gì để tạo hứng thú cho con? : Những câu cha mẹ nên nói để khích lệ con / Tiền Thi Kim, Tiền Lệ; Vũ Như Lê dịch. - H. : Lao động, 2019. - 225tr. ; 21cm.- (Hành trình trở thành cha mẹ thông thái)

     Phân loại: 649 / CH100M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033135

                          Kho Luân chuyển: LC.009397-9398

                          Kho Mượn: M.036296-36297

     Từ khoá: Nuôi dạy con, Cha mẹ, Con cái, Hứng thú, Khích lệ

471. Trump, Donald J.. Nghĩ lớn để thành công / Donald J. Trump, Bill Zanker; Người dịch: Hồng Vân,.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 351tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết để trở thành người thành công trong kinh doanh: Vượt qua mọi khó khăn thách thức để suy nghĩ lớn, tập trung vào mục tiêu, làm việc theo quy mô, rèn luyện bản thân, tự tin và luôn khẳng định mình và có những kết luận tích cực về bản thân...

     Phân loại: 650.1 / NGH300L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033191

                          Kho Luân chuyển: LC.010198-10199

                          Kho Mượn: M.036442

     Từ khoá: Bí quyết thành công, Kinh doanh

472. Trí Cường. Kỹ thuật sửa chữa xe máy : Cơ bản / Trí Cường. - Tái bản lần 2. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2018. - 275tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về sửa chữa, bảo dưỡng xe máy, để áp dụng trong cuộc sống hằng ngày

     Phân loại: 629.28 / K600T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033190

                          Kho Luân chuyển: LC.010200-10201

                          Kho Mượn: M.036437

     Từ khoá: Kĩ thuật, Sửa chữa, Bảo dưỡng, Xe máy

473.  Tự điều trị bệnh cổ - vai - tay / Dương Ngọc Đan biên soạn. - H. : Dân trí, 2017. - 255tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Hướng dẫn những kiến thức về cách chăm sóc, bảo vệ phần cổ, vai, tay cùng các phương pháp tự chuẩn đoán, điều trị những chứng bệnh thường gặp ở ba bộ phận này

     Phân loại: 616.7 / T550Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007217

                          Kho Luân chuyển: LC.010192-10193

                          Kho Mượn: M.036434

     Từ khoá: Y học, Bệnh hệ cơ xương, Điều trị, Chẩn đoán

474. Varcarolis, Elizabeth M.. Manual of psychiatric nursing care planning : Assessment guides, diagnoses, psychopharmacology / Elizabeth M. Varcarolis. - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 757p. ; 19cm.

     Phân loại: 616.89 / M100N

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005720

     Từ khoá: Bệnh tâm thần, Điều dưỡng

475. Vermeulen, Freek. Breaking bad habits : Defy industry norms and reinvigorate your business / Freek Vermeulen. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 251p. ; 22cm.

     Phân loại: 658.4 / B000R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005695

     Từ khoá: Quản lí, Kinh doanh, Tổ chức

476. Watkins, Michael D.. The first 90 days : Proven strategies for getting up to speed faster and smarter / Michael D. Watkins. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 278p. ; 22cm.

     Phân loại: 658.4 / TH200F

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005696

     Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Lập kế hoạch, Quản lí

477. Weill, Peter D.. What's your digital business model? : Six questions to help you build the next-generation enterprise / Peter D. Weill, Stephanie L. Woerner. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 239p. ; 24cm.

     Phân loại: 658 / W000H

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005619

     Từ khoá: Quản lí, Công nghệ thông tin, Xử lí dữ liệu

478. Weiss, Jeff. HBR guide to negotiating : Take the lead manage conflict get to yes / Jeff Weiss. - Boston : Harvard Business Review Pres, 2015. - 177p. ; 23cm.

     Phân loại: 658.4 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005517, NV.005569

     Từ khoá: Đàm phán, Kinh doanh

479. Westerman, George. Leading digital : Turning technology into business transformation / George Westerman, Didier Bonnet, Andrew McAfee. - Boston : Harvard Business Review Press, 2014. - 292p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / L200A

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005632

     Từ khoá: Quản lí, Công nghệ thông tin, Kế hoạch

480. Yoon Ji Yeon. Vệ sinh cá nhân / Yoon Ji Yeon ; Hoạ sĩ: Kwak Jin Yeong ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 33tr. ; 23cm.- (Giáo dục giới tính)

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc giáo dục giới tính cho trẻ và hướng dẫn trẻ cách vệ sinh bộ phận sinh dục của mình

     Phân loại: 649 / V250S

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029871-29873

     Từ khoá: Giáo dục gia đình, Giới tính, Giáo dục giới tính, Truyện tranh

481. Yoon Yeo Reum. Cô bé đá bóng và cậu bé múa ba lê : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Yoon Yeo Reum ; Họa sĩ: Lee In Hwa ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 33tr. ; 23cm.- (Giáo dục giới tính)

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc dạy con các vấn đề về bình đẳng giới

     Phân loại: 649 / C450B

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029857-29859

     Từ khoá: Giáo dục gia đình, Giáo dục giới tính, Trẻ em, Truyện tranh

482. Zeng, Ming. Smart business : What Alibaba's success reveals about the future of strategy / Ming Zeng. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - 296p. ; 24cm.

     Phân loại: 658.8 / S000M

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005624

     Từ khoá: Quản lí, Tiếp lí

483. Zhao Li Rong. Mẹ các nước dạy con trưởng thành - Mẹ Đức dạy con kỉ luật / Zhao Li Rong; Nguyễn Thị Hảo dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 239tr. ; 21cm.- (Tủ sách làm cha mẹ)

     Tóm tắt: Chia sẻ cùng các bậc phụ huynh cách nuôi dạy con của người Đức: Rèn tính kiên cường, tự lập, biết yêu thương và tiết kiệm

     Phân loại: 649 / M200C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009362-9366

     Từ khoá: Nuôi dạy con, Giáo dục gia đình, Đức

484. Zook, Chris. The founder's mentality : How to overcome the predictable crises of growth / Chris Zook, James Allen. - Boston : Harvard Business Review Press, 2016. - 214p. ; 25cm.

     Phân loại: 658.4 / TH200F

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005612

     Từ khoá: Quản lí, Doanh nghiệp, Kinh doanh

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ

485.  Boy's world of doodles : Amazing full-color pictures to complete and create / Illustrated: Simon Cooper, Andy Robert Davies, Ben Meadowcroft, Julian Mosedale. - Philadelphia, PA : Running Press Kids, 2011. - 1 volume (unpaged) ; 30cm.

     Phân loại: 741 / B400Y

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005650-5651

     Từ khoá: Mĩ thuật, Vẽ

486. Catlow, Nikalas. Do you doodle? : Over 200 pictures to complete and create / Nikalas Catlow. - Philadelphia, PA : Running Press Kids, 2007. - 1 volume (unpaged) ; 30cm.

     Phân loại: 741 / D400Y

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005648-5649

     Từ khoá: Mĩ thuật, Vẽ

487.  Chiến thuật cờ tướng / Phó Bảo Thắng biên soạn; Đàm Hưng dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 331tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 400 ván cờ đặc sắc của các kiện tướng và kỳ thủ xuất sắc thuộc nhiều quốc gia

     Phân loại: 794.1 / CH305T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033196

                          Kho Luân chuyển: LC.010190-10191

                          Kho Mượn: M.036445

     Từ khoá: Thể thao, Cờ tướng, Chiến thuật

488.  Em là mầm non của Đảng : Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2020) / Biên soạn: Vũ Linh Ngân, Vũ Thị Thu Ngân. - H. : Dân trí, 2018. - 251tr. ; 27cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu những bài hát thiếu nhi ca ngợi Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại

     Phân loại: 782.42 / E202L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007214

                          Kho Luân chuyển: LC.008508-8509

                          Kho Mượn: M.036120-36121

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029181-29182

     Từ khoá: Âm nhạc, Bài hát thiếu nhi, Đảng Cộng sản Việt Nam

489.  Em yêu Trường Sa quê hương. - H. : Dân trí, 2017. - 143tr. ; 27cm.

     Phân loại: 782.42 / E202Y

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007209

                          Kho Luân chuyển: LC.008506-8507

                          Kho Mượn: M.036122-36123

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029183-29184

     Từ khoá: Âm nhạc, Bài hát thiếu nhi, Trường Sa, Việt Nam

490. Hoàng Dân. Đi ra biển lớn / Hoàng Dân, Hoàng Linh. - H. : Lao động, 2019. - 202tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện, hình ảnh về đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đã làm được trong năm 2018

     Phân loại: 796.33409597 / Đ300R

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036006-36007

     Từ khoá: Thể thao, Bóng đá, Việt Nam

491. Hà Chương. Nhắm mắt nhìn sao / Hà Chương; Nguyễn Thanh Nhã chấp bút. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 279tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Tác giả kể lại câu chuyện cuộc đời minh tường tận đến từng giọt nước mắt, mồ hôi,...với hy vọng chuyện đời mình sẽ tiếp thêm động lực cho người khiếm thị khác

     Phân loại: 780.92 / NH114M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033197

                          Kho Luân chuyển: LC.010188-10189

                          Kho Mượn: M.036446

     Từ khoá: Hà Chương; Âm nhạc, Nghệ sĩ, Tự truyện, Cuộc đời

492.  Hỏi đáp nhanh trí - Bí kíp gây cười / Thùy Dương biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 123tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm những câu đố trí tuệ hóm hỉnh, thúc đẩy tư duy, nâng cao năng lực ứng biến, từ đó gải tỏa strees, tiếp thêm năng lượng tích cực,...

     Phân loại: 793.73 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030163-30164

     Từ khoá: Câu đố trí tuệ, Sách hỏi đáp

493.  Hỏi đáp nhanh trí - Câu đố xoắn não / Thùy Dương biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 123tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm những câu đố trí tuệ hóm hỉnh, thúc đẩy tư duy, nâng cao năng lực ứng biến, từ đó gải tỏa strees, tiếp thêm năng lượng tích cực,...

     Phân loại: 793.73 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030171-30172

     Từ khoá: Câu đố trí tuệ, Sách hỏi đáp

494.  Hỏi đáp nhanh trí - Nâng cấp IQ / Hương Hương biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 123tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm những câu đố trí tuệ hóm hỉnh, thúc đẩy tư duy, nâng cao năng lực ứng biến, từ đó gải tỏa strees, tiếp thêm năng lượng tích cực,...

     Phân loại: 793.73 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030170

     Từ khoá: Câu đố trí tuệ, Sách hỏi đáp

495.  Hỏi đáp nhanh trí - Phát tán bom cười / Thùy Dương biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 123tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm những câu đố trí tuệ hóm hỉnh, thúc đẩy tư duy, nâng cao năng lực ứng biến, từ đó gải tỏa strees, tiếp thêm năng lượng tích cực,...

     Phân loại: 793.73 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009945-9946

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030168-30169

     Từ khoá: Câu đố trí tuệ, Sách hỏi đáp

496.  Hỏi đáp nhanh trí - Thể thao cho não / Thùy Dương biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 123tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm những câu đố trí tuệ hóm hỉnh, thúc đẩy tư duy, nâng cao năng lực ứng biến, từ đó gải tỏa strees, tiếp thêm năng lượng tích cực,...

     Phân loại: 793.73 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009949-9950

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030175-30176

     Từ khoá: Câu đố trí tuệ, Sách hỏi đáp

497.  Hỏi đáp nhanh trí - Tiếu ngạo giang hồ / Đặng Thúy biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 123tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm những câu đố trí tuệ hóm hỉnh, thúc đẩy tư duy, nâng cao năng lực ứng biến, từ đó gải tỏa strees, tiếp thêm năng lượng tích cực,...

     Phân loại: 793.73 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030165-30167

     Từ khoá: Câu đố, Sách hỏi đáp, Tri thức

498.  Hỏi đáp nhanh trí - Vô địch hài hước / Đặng Thúy biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 123tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm những câu đố trí tuệ hóm hỉnh, thúc đẩy tư duy, nâng cao năng lực ứng biến, từ đó gải tỏa strees, tiếp thêm năng lượng tích cực,...

     Phân loại: 793.73 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009951-9952

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030177-30178

     Từ khoá: Câu đó trí tuệ, Sách hỏi đáp

499.  Hỏi đáp nhanh trí - Đố vui hại não / Thùy Dương biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 123tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Gồm những câu đố trí tuệ hóm hỉnh, thúc đẩy tư duy, nâng cao năng lực ứng biến, từ đó gải tỏa strees, tiếp thêm năng lượng tích cực,...

     Phân loại: 793.73 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009947-9948

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030173-30174

     Từ khoá: Câu đố trí tuệ, Sách hỏi đáp

500. Nguyễn Hữu Huấn. Bàn cờ kì diệu : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; Bùi Tuấn Linh minh họa. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20tr. ; 21cm.- (Cờ vua - Chơi mà học)

     Phân loại: 794.1 / B105C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009677-9678

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029961-29962

     Từ khoá: Trò chơi tư duy, Cờ vua, Sách thiếu nhi

501. Nguyễn Hữu Huấn. Quân hậu xinh đẹp : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; Bùi Tuấn Linh minh họa. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20tr. ; 21cm.- (Cờ vua - Chơi mà học)

     Phân loại: 794.1 / QU121H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009669-9671

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029955-29956

     Từ khoá: Trò chơi trí tuệ, Cờ vua, Sách thiếu nhi

502. Nguyễn Hữu Huấn. Quân mã vui tính : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; Bùi Tuấn Linh minh họa. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20tr. ; 21cm.- (Cờ vua - Chơi mà học)

     Phân loại: 794.1 / QU121M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009660-9662

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029949-29950

     Từ khoá: Trò chơi trí tuệ, Cờ vua, Sách thiếu nhi

503. Nguyễn Hữu Huấn. Quân tượng khéo léo : Dành chó lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; Bùi Tuấn Linh minh họa. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20tr. ; 21cm.- (Cờ vua - Chơi mà học)

     Phân loại: 794.1 / QU121T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009666-9668

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029953-29954

     Từ khoá: Trò chơi trí tuệ, Cờ vua, Sách thiếu nhi

504. Nguyễn Hữu Huấn. Quân tốt dũng cảm : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; Bùi Tuấn Linh minh họa. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20tr. ; 21cm.- (Cờ vua - Chơi mà học)

     Phân loại: 794.1 / QU121T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009672-9674

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029957-29958

     Từ khoá: Trò chơi trí tuệ, Cờ vua, Sách thiếu nhi

505. Nguyễn Hữu Huấn. Quân vua trí tuệ : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; Bùi Tuấn Linh minh họa. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20tr. ; 21cm.- (Cờ vua - Chơi mà học)

     Phân loại: 794.1 / QU121V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009675-9676

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029959-29960

     Từ khoá: Trò chơi trí tuệ, Cờ vua, Sách thiếu nhi

506. Nguyễn Hữu Huấn. Quân xe tháo vát : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; Bùi Tuấn Linh minh họa. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20tr. ; 21cm.- (Cờ vua - Chơi mà học)

     Phân loại: 794.1 / QU121X

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009663-9665

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029951-29952

     Từ khoá: Trò chơi trí tuệ, Cờ vua, Sách thiếu nhi

507. Nguyễn Ngọc Ký. 555 câu đố vui dành cho tuổi học trò / Nguyễn Ngọc Ký. - H. : Văn học, 2019. - 19cm.

          T.1.- 2019. - 171tr.

     Tóm tắt: Giới thiệu 555 câu đố vui cho học sinh có kèm theo lời giải về các lĩnh vực như hiện tượng tự nhiên, sự việc trong cuộc sống, các loại cây, hoa, củ, quả và những địa danh, nhân vật trong lịch sử...

     Phân loại: 793.735 / N114T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009452-9453

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029879-29880

     Từ khoá: Câu đố, Đố vui, Học sinh

508. Nguyễn Ngọc Ký. 555 câu đố vui dành cho tuổi học trò / Nguyễn Ngọc Ký. - H. : Văn học, 2019. - 19cm.

          T.2.- 2019. - 179tr.

     Tóm tắt: Giới thiệu 555 câu đố vui cho học sinh có kèm theo lời giải về các lĩnh vực như hiện tượng tự nhiên, sự việc trong cuộc sống, các loại cây, hoa, củ, quả và những địa danh, nhân vật trong lịch sử...

     Phân loại: 793.735 / N114T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009454-9456

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029881-29882

     Từ khoá: Câu đố, Đố vui, Học sinh

509. Phạm Việt Long. Ngân vang mãi giai điệu tổ quốc / Phạm Việt Long. - H. : Dân trí, 2018. - 390tr. ; 21cm.

     Phân loại: 782.42 / NG121V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033099

                          Kho Luân chuyển: LC.008510-8516

                          Kho Mượn: M.036118-36119

     Từ khoá: Âm nhạc, Bài hát, Việt Nam

510. Pinder, Andrew. Icky, sticky, slimy doodles : Gross, full-color pictures to complete and create / Andrew Pinder. - Philadelphia, PA : Running Press Kids, 2013. - 1 volume (unpaged) ; 30cm.

     Phân loại: 741 / I300C

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005659-5660

     Từ khoá: Mĩ thuật, Vẽ

511. Pinder, Andrew. Journey through time doodles : Famous moments in full-color to complete and create / Andrew Pinder. - Philadelphia, PA : Running Press Kids, 2013. - 1 volume (unpaged) ; 30cm.

     Phân loại: 741 / J400U

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005661

     Từ khoá: Mĩ thuật, Vẽ

512. Ryan, Nellie. Designer doodles : Over 100 designs to complete and create / Nellie Ryan. - Philadelphia, PA : Running Press Kids, 2014. - 1 volume (unpaged) ; 30cm.

     Phân loại: 741 / D200S

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005646-5647

     Từ khoá: Mĩ thuật, Vẽ

513. Ryan, Nellie. Gorgeous doodles : Pretty, full-color pictures to complete and create / Nellie Ryan, Annette Bouttell, Josie Jo. - Philadelphia, PA : Running Press Kids, 2013. - 1 volume (unpaged) ; 30cm.

     Phân loại: 741 / G400R

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005644-5645

     Từ khoá: Mĩ thuật, Vẽ

514. Thành Long. Thành Long - Chưa lớn đã già / Chu Mặc; An Lạc Group dịch. - H. : Văn học, 2016. - 487tr. ; 24cm.

     Phân loại: 791.43092 / TH107L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007215

                          Kho Luân chuyển: LC.009679-9680

                          Kho Mượn: M.036306

     Từ khoá: Điện ảnh, Diễn viên, Tự truyện, Trung Quốc

515. Tocquigny, Rick T. Life lessons from family vacations : Trips that transform / Rick Tocquigny, Carla Tocquigny. - Boston : Harvard Business Review Press, 2015. - 224p. ; 17cm.

     Phân loại: 790.1 / L300F

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005708-5709

     Từ khoá: Vui chơi, Gia đình

800 - VĂN HỌC

516.  Albert Schweitzer - Thánh nhân vùng châu Phi = Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Kim Yeong-Ja; Tranh: Yoon Hui-Kyeong; Thủy Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 53tr. ; 26cm.- (Truyện kể về những người nổi tiếng)

     Phân loại: 895.7 / A100L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009332-9333

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029770-29772

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc, Schweizer, Albert

517.  Alfred Nobel - Nhà khoa học luôn mong mỏi hòa bình : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Kim Yeong-Ja; Tranh: Go Hye-Jin; Thủy Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 53tr. ; 26cm.- (Truyện kể về những người nổi tiếng)

     Phân loại: 895.7 / A100L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009344-9345

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029788-29790

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

518. Alpsten, Ellen. Hiệp sĩ Vincelot chạm trán bóng ma / Ellen Alpsten; Minh họa: Andrea Hebrock; Lam Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. ; 27cm.- (Dành cho lứa tuổi 5+)

     Phân loại: 833 / H307S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009310-9311

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029812-29814

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Đức

519. Alpsten, Ellen. Hiệp sĩ Vincelot chạm trán hiệp sĩ giáp đen / Ellen Alpsten; Minh họa: Andrea Hebrock; Lam Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. ; 27cm.- (Dành cho lứa tuổi 5+)

     Phân loại: 833 / H307S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009314-9315

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029818-29820

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Đức

520. Alpsten, Ellen. Hiệp sĩ Vincelot chạm trán rồng lửa / Ellen Alpsten; Minh họa: Andrea Hebrock; Lam Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. ; 27cm.- (Dành cho lứa tuổi 5+)

     Phân loại: 833 / H307S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009308-9309

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029809-29811

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Đức

521. Alpsten, Ellen. Hiệp sĩ Vincelot và căn hầm bí mật / Ellen Alpsten; Minh họa: Andrea Hebrock; Lam Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. ; 27cm.- (Dành cho lứa tuổi 5+)

     Phân loại: 833 / H307S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009312-9313

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029815-29817

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Đức

522. Amicis, Edmondo De. Những tấm lòng cao cả / Edmondo De Amicis; Phương Nhung dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 143tr. ; 24cm.- (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

     Phân loại: 853 / NH556T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010056-10059

     Từ khoá: Văn học nước ngoài, Văn học thiếu nhi, Tiểu thuyết, Italia

523. Anderson, Sophie. Baba Yaga - Người đón linh hồn / Sophie Anderson; Phi Yến dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 345tr. ; 21cm.

     Phân loại: 823 / B100B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033055

                          Kho Mượn: M.036032-36033

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Anh

524. Applegate, Katherine. Nguyện ước tháng năm / Katherine Applegate; Hoàng My dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 223tr. ; 19cm.- (Dành cho lứa tuổi 13+)

     Phân loại: 813 / NG527Ư

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.007746-7749, LC.008739-8745

                          Kho Thiếu Nhi: DV.028328-28329

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Văn học thiếu nhi, Tiểu thuyết, Mỹ

525. Balzac, Honoré De. Miếng da lừa / Honoré De Balzac; Trọng Đức dịch. - H. : Văn học, 2019. - 363tr. ; 21cm.

     Phân loại: 843 / M306D

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009689-9692

     Từ khoá: Văn học cận đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Pháp

526. Barrie, James Matthew. Peter Pan / James Matthew Barrie; An Lạc Group dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 143tr. ; 24cm.- (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

     Phân loại: 823 / P200T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010041-10043

     Từ khoá: Văn học nước ngoài, Văn học thiếu nhi, Truyện,Anh

527. Barrie, James Matthew. Peter Pan / James Matthew Barrie; An Lạc Group dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 143tr. ; 24cm.- (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

     Phân loại: 823 / P200T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010040

     Từ khoá: Văn học nước ngoài, Văn học thiếu nhi, Truyện, Anh

528. Baum, Lyman Frank. Phù thủy xứ Oz / Lyman Frank Baum; Phương Nhung dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 143tr. ; 24cm.- (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

     Phân loại: 813 / PH500T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010019-10020

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030231-30232

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện, Mỹ

529. Beatty, Cate C.. Hiến tặng / Cate C. Beatty; Vy An dịch. - H. : Dân trí, 2016. - 468tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / H305T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032774

                          Kho Luân chuyển: LC.007658-7660, LC.008704-8710

                          Kho Mượn: M.035066-35067

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

530. Bowen, James. Chàng mèo đường phố - Bob vị cứu tinh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / James Bowen, Garry Jenkins; Minh họa: Gerald Kelley; Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 30tr. ; 27cm.

     Phân loại: 823 / CH106M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009306-9307

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029806-29808

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Anh

531. Bowen, James. Chàng mèo đường phố - Tên tôi là Bob : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / James Bowen, Garry Jenkins; Minh họa: Gerald Kelley; Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 32tr. ; 27cm.

     Phân loại: 823 / CH106M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009304-9305

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029803-29805

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Anh

532. Brami, Élisabeth. Tuyên bố quyền con gái / Élisabeth Brami, Estelle Billon-Spagnol; Hải Ngân dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 32tr. ; 21cm.

     Phân loại: 843 / T527B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009643-9644

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029972-29973

533. Brami, Élisabeth. Tuyên bố quyền con trai : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Élisabeth Brami, Estelle Billon-Spagnol; Hải Ngân dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 32tr. ; 21cm.

     Phân loại: 843 / T527B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009645-9647

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029974-29975

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Pháp

534. Brami, Élisabeth. Tuyên bố quyền của bố : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Élisabeth Brami, Estelle Billon-Spagnol; Hải Ngân dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 32tr. ; 21cm.

     Phân loại: 843 / T527B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009648-9650

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029976-29977

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Pháp

535. Brami, Élisabeth. Tuyên bố quyền của mẹ : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Élisabeth Brami, Estelle Billon-Spagnol; Hải Ngân dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 32tr. ; 21cm.

     Phân loại: 843 / T527B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009651-9653

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029978-29979

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Pháp

536.  Bí mật của kính cận : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Shiginori Kusunoki; Tranh: Mako Taruishi: Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 32tr. ; 23cm.- (Tranh truyện Ehon Nhật Bản)

     Phân loại: 895.6 / B300M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009600-9604

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

537. Bùi Việt Sỹ. Chim bằng và nghé hoa : Tiểu thuyết / Bùi Việt Sỹ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 391tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / CH310B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033065

                          Kho Luân chuyển: LC.008278-8280

                          Kho Mượn: M.036052-36053

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết lịch sử, Việt Nam

538. Bồ Tùng Linh. Liêu trai chí dị / Bồ Tùng Linh; Lời bình: Tản Đà. - Tái bản lần 1. - H. : Văn học, 2017. - 704tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.1 / L309T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036377-36379

     Từ khoá: Văn học cổ điển, Tiểu thuyết, Trung Quốc

539. Carnegie, Dale. Thuật hùng biện : Tăng khả năng nói trước đám đông / Dale Carnegie; Tâm An dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 247tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Đề cập đến những kỹ năng thuyết trình và ảnh hưởng trong kinh doanh

     Phân loại: 808.5 / TH504H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033199

                          Kho Mượn: M.036419

     Từ khoá: Hùng biện, Nghệ thuật diễn thuyết, Kĩ năng thuyết trình

540. Carroll, Lewis. Alice ở xứ sở diệu kì & Alice ở thế giới trong gương / Lewis Carroll; Thanh Hương dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 143tr. ; 24cm.- (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

     Phân loại: 823 / A100L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010022-10025

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện dài, Anh

541. Cartoon, Dream. Cuộc thi tìm kiếm công chúa / Dream Cartoon; Phạm Thị Ngọc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 206tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.7 / C514T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009527-9530

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện tranh, Văn học nước ngoài, Hàn Quốc

542. Cartoon, Dream. Phong cách đậm cá tính : Truyện dành cho tuổi teen / Dream Cartoon; Huyền Trang dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 205tr. ; 21cm.- (Candy Book)

     Phân loại: 895.7 / PH431C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009536-9540

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Hàn Quốc, Văn học nước ngoài, Truyện tranh

543. Cato, Nancy. Tất cả các dòng sông đều chảy = All the rivers run / Nancy Cato; Người dịch: Trương Võ Anh Giang, Anh Trần. - tái bản lần 1. - H. : Văn học, 2015. - 539tr. ; 21cm.

     Phân loại: 899 / T124C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009703-9706

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Úc

544.  Charlie Chaplin - Nghệ sĩ hài của thế giới : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Lee Gwang-Yeol; Tranh: Kim Hui-Yeol; Thủy Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 53tr. ; 26cm.- (Truyện kể về những người nổi tiếng)

     Phân loại: 895.7 / CH100R

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009336-9337

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029776-29778

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc, Chaplin, Charles 1889 - 1977

545. Charrière, Henry. Papillon người tù khổ sai / Henry Charrière; Người dịch: Dương Linh, Nguyễn Đức Mưu. - H. : Văn học, 2019. - 678tr ; 21cm.

     Phân loại: 843 / P100P

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009683-9684

                           Kho Mượn: M.036369-36370

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện, Pháp

546.  Chen chúc lúc nhúc : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Julia Donaldson; Tranh: Axel Scheffler; Bùi Phương Tâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 32tr. ; 27cm.

     Phân loại: 823 / CH203C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009656-9657

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029963-29965

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Anh

547. Chiew, Suzanne. Anh bạn Lửng tốt bụng - Hành tình vĩ đại : Dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng / Suzanne Chiew, Caroline Pedler; Minh An dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 32tr. ; 27cm.

     Phân loại: 823 / A107B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009621-9622

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029980-29982

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Anh

548. Chiew, Suzanne. Anh bạn Lửng tốt bụng - Tình bạn trong bão tố : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo và nhi đồng / Suzanne Chiew, Caroline Pedler; Minh An dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 32tr. ; 27cm.

     Phân loại: 823 / A107B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009625-9626

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029986-29988

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Anh

549. Chiew, Suzanne. Anh bạn Lửng tốt bụng - Vụ giải cứu đình đám : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo và nhi đồng / Suzanne Chiew, Caroline Pedler; Minh An dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 32tr. ; 27cm.

     Phân loại: 823 / A107B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009623-9624

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029983-29985

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Anh

550. Chu Lai. Bãi bờ hoang lạnh : Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Văn học, 2018. - 295tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922334 / B103B

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036021-36022

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

551.  Chàng khổng lồ lịch sự nhất thành phố : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Julia Donaldson; Tranh: Axel Scheffler; Bùi Phương Tâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 32tr. ; 27cm.

     Phân loại: 823 / CH106K

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009658-9659

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029966-29968

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Anh

552. Clamp. Cardcaptor Sakura - Thẻ bài pha lê / Clamp; Simirimi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.1.- 2019. - 154tr.

     Phân loại: 895.6 / C100R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029662-29666

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật bản

553. Clamp. Cardcaptor Sakura - Thẻ bài pha lê / Clamp; Simirimi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.2.- 2019. - 156tr.

     Phân loại: 895.6 / C100R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029667-29671

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

554. Clamp. Cardcaptor Sakura - Thẻ bài pha lê / Clamp; Simirimi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.3.- 2019. - 156tr.

     Phân loại: 895.6 / C100R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029672-29676

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

555. Clamp. Cardcaptor Sakura - Thẻ bài pha lê / Clamp; Simirimi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.4.- 2019. - 156tr.

     Phân loại: 895.6 / C100R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029677-29681

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

556. Clamp. Cardcaptor Sakura - Thẻ bài pha lê / Clamp; Simirimi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.5.- 2019. - 156tr.

     Phân loại: 895.6 / C100R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029682-29685

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

557. Collodi, Carlo. Cuộc phiêu lưu của Pinocchio / Carlo Collodi; An Lạc Group dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 143tr. ; 24cm.- (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

     Phân loại: 853 / C514P

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010007-10009

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Tiêu thuyết, Italia

558. Cooley, Thomas. Back to the lake : A reader and guide / Thomas Cooley. - New York : W.W. Norton, 2015. - 877p. ; 22cm.

     Phân loại: 808 / B100C

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005675

     Từ khoá: Tu từ học

559. Cronin, B.B.. The lost picnic : A seek and find book / B.B. Cronin. - New York : Viking, an imprint of Penguin Random House LLC, 2017. - 1 volume (unpaged) ; 33cm.

     Phân loại: 813 / TH200L

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005642-5643

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Mỹ

560. Cullough, Colleen Mc. Tiếng chim hót trong bụi mận gai : Tiểu thuyết / Colleen Mc Cullough; Phạm Mạnh Hùng dịch. - H. : Văn học, 2012. - 659tr. ; 24cm.

     Phân loại: 899 / T306C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009757-9760

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Ôtxtrâylia

561. Cunningham, Michael. Thời khắc : Tiểu thuyết / Michael Cunningham; Lê Đình Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2016. - 315tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / TH462K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032772

                          Kho Luân chuyển: LC.007649-7651, LC.008718-8724

                          Kho Mượn: M.035050-35051

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

562.  Cây chổi thần kì : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Julia Donaldson; Tranh: Axel Scheffler; Nguyễn Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 32tr. ; 24cm.

     Phân loại: 823 / C126C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009654-9655

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029969-29971

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Anh

563.  Còn sống còn yêu thương : Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất / First News tổng hợp, thực hiện. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 359tr. ; 21cm.- (Hạt giống tâm hồn)

     Phân loại: 808.83 / C430S

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033198

                           Kho Luân chuyển: LC.010186-10187

                           Kho Mượn: M.036447

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện, Thế giới

564. Daisaku Ikeda. Chú bé và biển xanh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Truyện: Daisaku Ikeda; Tranh: Brian Wildsmith; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 28tr. ; 26cm.

     Phân loại: 895.6 / CH500B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009296-9297

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029791-29793

     Từ khoá :Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện tranh, Nhật Bản

565. Daisaku Ikeda. Cây hoa anh đào : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Truyện: Daisaku Ikeda; Tranh: Brian Wildsmith; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 28tr. ; 26cm.

     Phân loại: 895.6 / C126H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009300-9301

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029797-29799

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

566. Daisaku Ikeda. Hoàng tử xứ tuyết : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Truyện: Daisaku Ikeda; Tranh: Brian Wildsmith; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 28tr. ; 26cm.

     Phân loại: 895.6 / H416T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009302-9303

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029800-29802

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

567. Daisaku Ikeda. Mặt trăng và công chúa : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Truyện: Daisaku Ikeda; Tranh: Brian Wildsmith; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 28tr. ; 26cm.

     Phân loại: 895.6 / M118T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009298-9299

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029794-29796

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện ngắn, Nhật Bản

568. Dare, Tessa. Thử thách và tình yêu / Tessa Dare; Kim Thanh dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 463tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / TH550T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032895

                           Kho Luân chuyển: LC.008318-8322

                           Kho Mượn: M.035583-35584, M.036044-36045

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

569. Defoe,Daniel. Robinson Crusoe lạc trên hoang đảo / Daniel Defoe; Khánh Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 143tr. : tranh màu ; 24cm.

     Phân loại: 823 / R400B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010052-10055

     Từ khoá: Văn học nước ngoài, Văn học thiếu nhi, Anh, Truyện ngắn

570. Di Li. Câu lạc bộ số 7 : Tiểu thuyết trinh thám / Di Li. - H. : Lao động, 2016. - 538tr. ; 24cm.

     Phân loại: 895.92234 / C125L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007205

                           Kho Luân chuyển: LC.008377-8380

                           Kho Mượn: M.036054-36055

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết trinh thám, Việt Nam

571. Di Li. Khách lạ và người lái taxi : Tập truyện kinh dị chọn lọc / Di Li. - H. : Dân trí, 2015. - 310tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / KH102L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.007513-7518, LC.008711-8717

                           Kho Mượn: M.029357-29358

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện kinh dị, Việt Nam

572. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle. - H. : Văn học, 2019. - 3 tập ; 21cm.

          T.1.- 2019. - 682tr.

     Phân loại: 823 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009747-9748

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện trinh thám, Anh

573. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle. - H. : Văn học, 2019. - 3 tập ; 21cm.

          T.2.- 2018. - 702tr.

     Phân loại: 823 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009749-9752

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện trinh thám, Anh

574. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle. - H. : Văn học, 2019. - 3 tập ; 21cm.

          T.3.- 2019. - 614tr.

     Phân loại: 823 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009753-9756

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện trinh thám, Anh

575. Dream Cartoon. Chuyến đi thực tế đầu tiên của tôi : Truyện dành cho tuổi teen / Dream Cartoon; Hồng Thắm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 203tr. ; 21cm.- (Candy Book)

     Phân loại: 895.7 / CH527Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009541-9544

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

576. Dream Cartoon. Chàng hoàng tử của tôi : Truyện dành cho tuổi teen / Dream Cartoon; Hồng Thắm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 207tr. ; 21cm.- (CandyBook)

     Phân loại: 895.7 / CH106H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009488-9491

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

577. Dream Cartoon. Câu lạc bộ thắp sáng ước mơ : Truyện dành cho tuổi teen / Dream Cartoon; Quỳnh Trang dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 206tr. ; 21cm.- (Candy Book)

     Phân loại: 895.7 / C125L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009512-9516

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

578. Dream Cartoon. Món quà từ điện thoại di động : Truyện tranh dành cho tuổi teen / Dream Cartoon; Trần Hà dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 206tr. ; 21cm.- (Candy Book)

     Phân loại: 895.7 / M430Q

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009517-9521

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

579. Dream Cartoon. Trang cá nhân của tôi : Truyện dành cho tuổi teen / Dream Cartoon; Ngọc Linh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 207tr. ; 21cm.- (Candy Book)

     Phân loại: 895.7 / TR106C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009545-9546

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

580. Dream Cartoon. Xao xuyến tuổi học trò / Dream Catoon; Hồng Thắm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 205tr. ; 21cm.- (Candy Book)

     Phân loại: 895.7 / X108X

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009552-9556

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

581. Dreem Cartoon. Người bạn qua thư : Truyện dành cho tuổi teen / Dreem Cartoon; Hồng Thắm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 207tr. ; 21cm.- (Candy Book)

     Phân loại: 895.7 / NG558B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009469-9471

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029900-29901

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

582. Dumas, Alexandre. Người bí ẩn khoác áo hồng y / Alexandre Dumas; Nguyễn Đăng Thuần dịch. - H. : Văn học, 2019. - 856tr. ; 24cm.

     Phân loại: 843 / NG558B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007202

                           Kho Mượn: M.036026-36027

     Từ khoá: Văn học cận đại, Tiểu thuyết, Pháp

583. Dung Keil. Horoscope và em / Dung Keil. - H. : Dân trí, 2016. - 191tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.92234 / H400R

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.007725-7729, LC.008653-8657

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

584. Duras, Marguerite. Người tình Hoa Bắc / Marguerite Duras; Lê Hồng Sâm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao Động, 2015. - 307tr. ; 21cm.

     Phân loại: 843 / NG558T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.030294

                          Kho Luân chuyển: LC.007489-7494, LC.008678-8683

                          Kho Mượn: M.026540-26541

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Pháp

585.  Dũng cảm xin lỗi : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Shen Nuan; Tranh: Yang Shou Ning; Sâu Ong dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 23tr. ; 23cm.- (Không sao đâu con!)

     Phân loại: 895.1 / D513C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009611-9612

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030004-30006

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

586. Dương Hành Triệt. Những miền linh dị / Dương Hành Triệt; Thúy Hương dịch. - H. : Văn học, 2017. - 21cm.

          T.1: Thái Lan.- 2017. - 398tr.

     Phân loại: 895.1 / NH556M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033147

                           Kho Mượn: M.036313-36315

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Trung Quốc

587. Dương Hành Triệt. Những miền linh dị / Dương Hành Triệt; Thúy Hương dịch. - H. : Văn học, 2017. - 21cm.

          T.2: Nhật Bản.- 2017. - 403tr.

     Phân loại: 895.1 / NH556M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033148

                           Kho Mượn: M.036316-36318

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Trung Quốc

588. Dương Hành Triệt. Những miền linh dị / Dương Hành Triệt; Thúy Hương dịch. - H. : Văn học, 2017. - 21cm.

          T.3: Ấn Độ.- 2017. - 443tr.

     Phân loại: 895.1 / NH556M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033149

                           Kho Mượn: M.036319-36321

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Trung Quốc

589. Dương Hành Triệt. Những miền linh dị / Dương Hành Triệt; Thúy Hương dịch. - H. : Văn học, 2017. - 21cm.

          T.4: Hàn Quốc.- 2017. - 439tr.

     Phân loại: 895.1 / NH556M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033150

                          Kho Mượn: M.036322-36324

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Trung Quốc

590. Eiichiro Oda. Hồ sơ One Piece - Blue deep characters world / Eiichiro Oda; Thúy Kim dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 296tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)

     Phân loại: 895.6 / H450S

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029478-29479

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

591. Eiichiro Oda. Hồ sơ One Piece - Blue grand data file / Eiichiro Oda; Thúy Kim dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 195tr. ; 18cm.

     Phân loại: 895.6 / H450S

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029473-29477

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

592. Eiichiro Oda. Hồ sơ One Piece - Green secret piece / Eiichiro Oda; Thúy Kim dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 393tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)

     Phân loại: 895.6 / H450S

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029468-29472

     Từ khoá: Nhật Bản, Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh

593. Eiichiro Oda. Hồ sơ One Piece - Red grand characters / Eiichiro Oda; Thúy Kim dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 262tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)

     Phân loại: 895.6 / H450S

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029483-29487

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh

594. Eiichiro Oda. Hồ sơ One Piece - Yellow grand elements / Eiichiro Oda; Thúy Kim dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 305tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)

     Phân loại: 895.6 / H450S

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029480-29482

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

595. Eiichiro Oda. One Piece doors / Eiichiro Oda; Tarara dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)

          T.1.- 2019. - 286tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029450-29453

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

596. Eiichiro Oda. One Piece doors / Eiichiro Oda; Tarara dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)

          T.2.- 2019. - 286tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029454-29457

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

597. Eiichiro Oda. One Piece Stampede : Tiểu thuyết / Eiichiro Oda, Tatsuya Hamazaki; Kịch bản phim: Atsuhiro Tomioka, Takashi Otsuka; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 311tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 14+)

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029488-29489

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

598. Eiichiro Oda. One Piece strong words : Trích dẫn hay nhất / Eiichiro Oda; Tatsuru Uchida bình luận; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 15+)

          T.2.- 2018. - 217tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029458-29462

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện tranh, Nhật Bản

599. Eiichiro Oda. One Piece strong words : Trích dẫn hay nhất / Eiichiro Oda; Tatsuru Uchida bình luận; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 15+)

          T.3.- 2019. - 221tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029463-29467

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện tranh, Nhật Bản

600. Enoch, Suzanne. Mùa giáng sinh hạnh phúc : Tiểu thuyết / Suzanne Enoch; Dạ Thảo dịch. - H. : Lao động, 2018. - 454tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / M501G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032892

                          Kho Luân chuyển: LC.008338-8344

                          Kho Mượn: M.035575-35576

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

601.  Florence Nightingale - Thiên sứ áo trắng : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Kim Yeong-Ja; Tranh: Jeon In-Suk; Thủy Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 53tr. ; 26cm.- (Truyện kể về những người nổi tiếng)

     Phân loại: 895.7 / F000L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009330-9331

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029767-29769

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

602. Fluke, Joanne. Bản kháng cáo cuối cùng / Joanne Fluke; Vy An dịch. - H. : Lao động, 2016. - 381tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / B105K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032777

                           Kho Luân chuyển: LC.007708-7710, LC.008697-8703

                          Kho Mượn: M.035062-35063

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

603. Fujiko F Fujio. 45 chương mở đầu bộ truyện ngắn Doraemon / Furiko F Fujio; Người dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Doraemon chọn lọc)

          T.1: Vol.1 - Vol.23.- 2019. - 273tr.

     Phân loại: 895.6 / B454M

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029404-29408

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

604. Fujiko F Fujio. 45 chương mở đầu bộ truyện ngắn Doraemon / Furiko F Fujio; Người dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Doraemon chọn lọc)

          T.2: Vol.24 - Vol.45.- 2019. - 273tr.

     Phân loại: 895.6 / B454M

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029409-29412

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

605. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề / Fujiko F Fujio; Người dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2019. - 15cm.

          T.1: Những tình huống dở khóc dở cười.- 2019. - 283tr.

     Phân loại: 895.6 / D400R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029413-29415

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

606. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề / Fujiko F Fujio; Người dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2019. - 15cm.

          T.2: Nobita - Shizuka.- 2019. - 283tr.

     Phân loại: 895.6 / D400R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029416-29418

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện thanh, Nhật Bản

607. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề / Fujiko F Fujio; Người dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2019. - 15cm.

          T.3: Tình huống bất ngờ.- 2019. - 279tr.

     Phân loại: 895.6 / D400R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029419-29423

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

608. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề / Fujiko F Fujio; Người dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2019. - 15cm.

          T.4: Thiên nhiên kì thú.- 2019. - 283tr.

     Phân loại: 895.6 / D400R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029424-29426

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

609. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề / Fujiko F Fujio; Người dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2019. - 15cm.

          T.5: Những câu chuyện cảm động.- 2019. - 283tr.

     Phân loại: 895.6 / D400R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029427-29430

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyên tranh, Nhật Bản

610. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề / Fujiko F Fujio; Người dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2019. - 15cm.

          T.6: Những câu chuyện đáng sợ.- 2019. - 283tr.

     Phân loại: 895.6 / D400R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029431-29435

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

611. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề / Fujiko F Fujio; Người dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2019. - 15cm.

          T.7: Điểm 0 & bỏ nhà đi.- 2019. - 279tr.

     Phân loại: 895.6 / D400R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029436-29437

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

612. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề / Fujiko F Fujio; Người dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2019. - 15cm.

          T.8: Tình người ấm áp.- 2019. - 283tr.

     Phân loại: 895.6 / D400R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029438-29441

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

613. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề / Fujiko F Fujio; Người dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2019. - 15cm.

          T.9: Những chuyến phưu lưu.- 2019. - 283tr.

     Phân loại: 895.6 / D400R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029442-29445

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

614. Fujiko F Fujio. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề / Fujiko F Fujio; Người dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2019. - 15cm.

          T.10: Jaian và Sumeo.- 2019. - 281tr.

     Phân loại: 895.6 / D400R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029446-29449

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

615. Garner, Bryan A.. HBR guide to better business writing : Engage readers. Tighten and brighten. Make your case / Bryan A. Garner. - Boston : Harvard Business Review Press, 2012. - 210p. ; 22cm.

     Phân loại: 808 / H000B

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005576

     Từ khoá: Kinh doanh, Thư từ

616. Garwood, Julie. Duyên phận bất ngờ : Tiểu thuyết / Julie Garwood; Nguyễn Thị Lệ Thi dịch. - H. : Lao động, 2016. - 616tr. ; 24cm.

     Phân loại: 813 / D527P

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.007483-7488, LC.008794-8800

                          Kho Mượn: M.029259-29260

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Mỹ

617. Garwood, Julie. Âm điệu bóng đêm / Julie Garwood; Tú Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 509tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / Â120Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032839

                          Kho Luân chuyển: LC.007974-7976, LC.008691-8696

                          Kho Mượn: M.035314-35315

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

618.  Goethe - Tiểu thuyết gia lừng danh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Kim Yeong-Ja; Tranh: Lee Eun-Ju; Thủy Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 51tr. ; 26cm.- (Truyện kể về những người nổi tiếng)

     Phân loại: 895.7 / G420T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009338-9339

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029779-29781

619. Gorky, Maxim. Thời thơ ấu. Trong thế giới. Những trường đại học của tôi / Maxim Gorky; Phương Nhung dịch. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 143tr. ; 24cm.- (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

     Phân loại: 891.73 / TH462T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010048-10051

     Từ khoá: Văn học nước ngoài, Văn học thiếu nhi, Truyện, Nga

620. Gosho Aoyama. Magic Kaito / Gosho Aoyama; Thảo Aki dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 13+)

          T.1.- 2019. - 196tr.

     Phân loại: 895.6 / M100G

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029574-29578

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

621. Gosho Aoyama. Magic Kaito / Gosho Aoyama; Thảo Aki dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 13+)

          T.2.- 2019. - 198tr.

     Phân loại: 895.6 / M100G

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029579-29583

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

622. Gosho Aoyama. Magic Kaito / Gosho Aoyama; Thảo Aki dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 13+)

          T.3.- 2019. - 190tr.

     Phân loại: 895.6 / M100G

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029584-29588

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

623. Gosho Aoyama. Magic Kaito / Gosho Aoyama; Thảo Aki dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 13+)

          T.4.- 2019. - 187tr.

     Phân loại: 895.6 / M100G

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029589-29593

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

624. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama. - H. : Kim đồng. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên)

          T.90. - Tái bản lần thứ 2.- 2019. - 178tr.

     Phân loại: 895.6 / TH104T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029626-29630

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

625. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama. - H. : Kim đồng. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên)

          T.91. - Tái bản lần thứ 2.- 2019. - 178tr.

     Phân loại: 895.6 / TH104T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029631-29635

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

626. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama. - H. : Kim đồng. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên)

          T.92. - Tái bản lần thứ 2.- 2019. - 178tr.

     Phân loại: 895.6 / TH104T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029636-29637

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

627. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama. - H. : Kim đồng. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên)

          T.93.- 2019. - 178tr.

     Phân loại: 895.6 / TH104T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029638-29640

     Từ khoá: Văn học hiện đại Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

628. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama. - H. : Kim đồng. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên)

          T.94. - Tái bản lần thứ 1.- 2019. - 180tr.

     Phân loại: 895.6 / TH104T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029641-29645

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

629. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama. - H. : Kim đồng. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên)

          T.95.- 2019. - 180tr.

     Phân loại: 895.6 / TH104T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029646-29648

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

630. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama. - H. : Kim đồng. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên)

          T.96.- 2019. - 178tr.

     Phân loại: 895.6 / TH104T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029649-29651

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

631. Grimm Story. Phong cách thời trang của tôi / Grimm Story; Trần Hà dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 205tr. ; 21cm.- (Candy Book)

     Phân loại: 895.7 / PH431C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009478-9479

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029898-29899

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

632. Hae Mil. Mãi giữ những trang lưu bút / Hae Mil; Phạm Thị Ngọc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 207tr. ; 21cm.- (CandyBook)

     Phân loại: 895.7 / M103G

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009522-9526

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

633. Hae Mil. Thiên thần hộ mệnh / Hae Mil; Phạm Thị Ngọc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 207tr. ; 21cm.- (CandyBook)

     Phân loại: 895.7 / TH305T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009547-9551

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

634. Harris, C.S.. Tượng thần sụp đổ : Tiểu thuyết / C.S. Harris; Đào Diệu Linh dịch. - H. : Lao động, 2017. - 422tr. ; 24cm.

     Phân loại: 813 / T561T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007083

                          Kho Luân chuyển: LC.007618-7620, LC.008808-8814

                          Kho Mượn: M.035085-35086

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

635. Hemingway, Ernest. Giã từ vũ khí / Ernest Hemingway; Hà Giang Vị dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Văn học, 2015. - 383tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / GI100T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009699-9702

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

636. Hemingway, Ernest. Ông già và biển cả = The old man and the sea / Ernest Hemingway; Đàm Hưng dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 143tr. : Tranh màu ; 24cm.- (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

     Phân loại: 813 / Ô455G

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010021

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Tiểu thuyết, Mỹ

637. Henry, O.. O. Henry - Truyện ngắn chọn lọc / Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn,.... - H. : Văn học, 2019. - 397tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / O400H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033141

                           Kho Mượn: M.036351-36353

     Từ khoá: Văn học cận đại, Truyện ngắn, Mỹ

638. Hidenori Kusaka. Pokémon - Đặc biệt : Sách dành cho trẻ em / Lời: Hidennori Kusaka; Tranh: Mato; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.1.- 2019. - 198tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029525-29528

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

639. Hidenori Kusaka. Pokémon - Đặc biệt : Sách dành cho trẻ em / Lời: Hidennori Kusaka; Tranh: Mato; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.2.- 2019. - 208tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029529-29533

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

640. Hidenori Kusaka. Pokémon - Đặc biệt : Sách dành cho trẻ em / Lời: Hidennori Kusaka; Tranh: Mato; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.3.- 2019. - 226tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029534-29538

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh

641. Hidenori Kusaka. Pokémon - Đặc biệt : Sách dành cho trẻ em / Lời: Hidennori Kusaka; Tranh: Mato; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.4.- 2019. - 204tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029539-29543

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

642. Hidenori Kusaka. Pokémon - Đặc biệt : Sách dành cho trẻ em / Lời: Hidennori Kusaka; Tranh: Mato; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.5.- 2019. - 200tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029544-29548

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

643. Hidenori Kusaka. Pokémon - Đặc biệt : Sách dành cho trẻ em / Lời: Hidennori Kusaka; Tranh: Mato; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.6.- 2019. - 198tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029549-29553

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

644. Hidenori Kusaka. Pokémon - Đặc biệt : Sách dành cho trẻ em / Lời: Hidennori Kusaka; Tranh: Mato; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.7.- 2019. - 208tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029554-29558

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

645. Hidenori Kusaka. Pokémon - Đặc biệt : Sách dành cho trẻ em / Lời: Hidennori Kusaka; Tranh: Mato; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.8.- 2019. - 214tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029559-29563

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

646. Hidenori Kusaka. Pokémon - Đặc biệt : Sách dành cho trẻ em / Lời: Hidennori Kusaka; Tranh: Mato; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.9.- 2019. - 218tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029564-29568

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

647. Hidenori Kusaka. Pokémon - Đặc biệt : Sách dành cho trẻ em / Lời: Hidennori Kusaka; Tranh: Mato; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.10.- 2019. - 190tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029569-29573

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

648. Hiệu Constant. À bientôt....Hẹn gặp lại / Hiệu Constant. - H. : Dân trí, 2016. - 285tr. ; 21cm.

     Tên thật tác giả là: Lê Thị Hiệu

     Phân loại: 895.92234 / A100B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.007612-7614, LC.008753-8759

                           Kho Mượn: M.026882-26884, M.035089-35091

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

649. Hye Mil. Trại hè đáng nhớ : Truyện dành cho tuổi teen / Hye Mil; Hồng Thắm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 207tr. ; 21cm.- (CandyBook)

     Phân loại: 895.7 / TR103H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009484-9487

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

650. Hyunjoo Lee. School 2013 - Nơi này là thanh xuân / Hyunjoo Lee, Jungwon Go; Kim Ngân dịch. - H. : Lao động, 2018. - 2 tập ; 21cm.

          T.1.- 2018. - 319tr.

     Phân loại: 895.7 / S000C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032761

                          Kho Luân chuyển: LC.007780-7782, LC.008773-8779

                          Kho Mượn: M.035029-35030

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Hàn Quốc

651. Hyunjoo Lee. School 2013 - Nơi này là thanh xuân / Hyunjoo Lee, Jungwon Go; Kim Ngân dịch. - H. : Lao động, 2018. - 2 tập ; 21cm.

          T.2.- 2018. - 327tr.

     Phân loại: 895.7 / S000C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032762

                          Kho Luân chuyển: LC.007783-7785, LC.008780-8786

                          Kho Mượn: M.035031-35032

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Hàn Quốc

652. Hà Nhi. Truyện hay cho bé 0 - 6 tuổi : Những truyện kể thú vị là món điểm tâm ngọt ngào trong thời thơ ấu / Hà Nhi; An Lạc Group dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 4 tập ; 21cm.

          T.1.- 2019. - 139tr.

     Phân loại: 895.1 / TR527H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010063-10065

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện kể, Trung Quốc

653. Hà Nhi. Truyện hay cho bé 0 - 6 tuổi : Những truyện kể thú vị là món điểm tâm ngọt ngào trong thời thơ ấu / Hà Nhi; An Lạc Group dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 4 tập ; 21cm.

          T.2.- 2019. - 139tr.

     Phân loại: 895.1 / TR527H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010066-10069

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện kể, Trung Quốc

654. Hà Nhi. Truyện hay cho bé 0 - 6 tuổi : Những truyện kể thú vị là món điểm tâm ngọt ngào trong thời thơ ấu / Hà Nhi; An Lạc Group dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 4 tập ; 21cm.

          T.3.- 2019. - 139tr.

     Phân loại: 895.1 / TR527H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010070-10072

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện kể, Trung Quốc

655. Hà Nhi. Truyện hay cho bé 0 - 6 tuổi : Những truyện kể thú vị là món điểm tâm ngọt ngào trong thời thơ ấu / Hà Nhi; An Lạc Group dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 4 tập ; 21cm.

          T.4.- 2019. - 139tr.

     Phân loại: 895.1 / TR527H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010073-10075

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện kể, Trung Quốc

656.  Hạnh phúc nhé, tình yêu ơi : Truyện ngắn / Cát Vũ, Doãn Quỳnh Trang, Điền Yên,.... - H. : Dân trí, 2016. - 225tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.92234 / H107P

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008289-8295

                           Kho Mượn: M.029321-29322

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

657. Intrator, Sam M.. Teaching with heart : Poetry that speaks to the courage to teach / Sam M. Intrator, Megan Scribner. - San Francisco : Jossey-Bass, 2014. - 251p. ; 19cm.

     Phân loại: 811.009 / T200A

     Ký hiệu kho: Kho Ngoại văn: NV.005365, NV.005710

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Thơ, Mỹ

658. Jiwan Park. Nhật kí bí mật của tôi : Truyện dành cho tuổi teen / Jiwan Park; Trần Hà dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 205tr. ; 21cm.- (Candy Book)

     Phân loại: 895.7 / NH124K

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009492-9496

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh

659. Joyce, James. Chân dung chàng nghệ sĩ / James Joyce; Nguyễn Vân Hà dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 379tr. ; 21cm.

     Phân loại: 823 / CH121D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032764

                          Kho Luân chuyển: LC.007736-7738, LC.008766-8772

                          Kho Mượn: M.035035-35036

     Từ khoá: Văn học cận đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Anh

660. Julia Liu. Thỏ Bunny tai ngắn - Làm thế nào để tai dài ra? / Lời: Julia Liu; Tranh: Leo Tang; Sâu Ong dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 32tr. ; 23cm.- (Dành cho lứa tuổi thiếu nhi)

     Phân loại: 895.1 / TH400B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009320-9321

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029827-29829

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

661. Julia Liu. Thỏ Bunny tai ngắn - Đôi bạn cùng tiến / Lời: Julia Liu; Tranh: Leo Tang; Sâu Ong dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 32tr. ; 23cm.- (Dành cho lứa tuổi thiếu nhi)

     Phân loại: 895.1 / TH400B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009318-9319

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029824-29826

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

662. Julia Liu. Thủ Bunny tai ngắn - Bài kiểm tra điểm kém / Lời: Julia Liu; Tranh: Leo Tang; Sâu Ong dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 32tr. ; 23cm.- (Dành cho lứa tuổi thiếu nhi)

     Phân loại: 895.1 / TH400B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009316-9317

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029821-29823

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

663. Keum Lee. Bí mật học đường : Truyện dành cho tuổi teen / Keum Lee; Huyền Trang dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 205tr. ; 21cm.- (Candy Book)

     Phân loại: 895.7 / B300M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009507-9511

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

664.  Khóc không phải là xấu : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Shen Nuan; Tranh: Yang Shou Ning; Sâu Ong dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 23tr. ; 23cm.- (Không sao đâu con!)

     Phân loại: 895.1 / KH419K

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009609-9610

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030001-30003

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

665.  Không đứng thứ nhất cũng chẳng sao : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Shen Nuan; Tranh: Yang Shou Ning; Sâu Ong dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 23tr. ; 23cm.- (Không sao đâu con!)

     Phân loại: 895.1 / KH455Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009613-9614

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030007-30009

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

666.  Khủng hoảng tuổi đến trường : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh: Kim Do-ah; Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20cm.

          T.1: Tớ không thích đi học! / Lời: Park Hye-sun.- 2019. - 51tr.

     Phân loại: 895.7 / KH513H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009570-9571

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029934-29936

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

667.  Khủng hoảng tuổi đến trường : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh: Kim Do-ah; Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20cm.

          T.2: Tớ sợ phát biểu! / Lời: Tae Mi-ra.- 2019. - 51tr.

     Phân loại: 895.7 / KH513H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009572-9573

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029937-29939

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

668.  Khủng hoảng tuổi đến trường : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh: Kim Do-ah; Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20cm.

          T.3: Tớ sợ nhà vệ sinh! / Lời: Tae Mi-ra.- 2019. - 51tr.

     Phân loại: 895.7 / KH513H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009574-9575

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029940-29942

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

669.  Khủng hoảng tuổi đến trường : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh: Kim Do-ah; Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20cm.

          T.4: Tớ muốn nói nhiều cơ! / Lời: Tae Mi-ra.- 2019. - 51tr.

     Phân loại: 895.7 / KH513H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009576-9577

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029943-29945

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

670.  Khủng hoảng tuổi đến trường : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh: Kim Do-ah; Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20cm.

          T.5: Tớ muốn chơi giỏi cơ! / Lời: Park Hye-sun.- 2019. - 51tr.

     Phân loại: 895.7 / KH513H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009578-9579

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029946-29948

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

671. Kim Bính. Mặt trời không lặn về Tây / Kim Bính; Nguyễn Xuân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 619tr. ; 24cm.

     Phân loại: 895.1 / M118T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007086

                           Kho Luân chuyển: LC.007687-7689, LC.008801-8807

                           Kho Mượn: M.035070-35071

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Trung Quốc

672. Kingsbury, Karen. Phép màu của chúa / Karen Kingsbury; Phương Hạ dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 284tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / PH206M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032845

                          Kho Luân chuyển: LC.007977-7979, LC.008639-8645

                          Kho Mượn: M.035276-35277

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

673. Kiya. Thành duy lạc : Tiểu thuyết / Kiya; Phong Uyển dịch. - H. : Lao động, 2017. - 386tr. ; 24cm.

     Tóm tắt: Văn học hiện đại

     Phân loại: 895.1 / TH107D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007075

                          Kho Luân chuyển: LC.007640-7642, LC.008850-8856

                          Kho Mượn: M.035052-35053

     Từ khoá: Tiểu thuyết, Trung Quốc

674. Kiệm. Câu chuyện bên nồi lẩu / Kiệm. - H. : Dân trí, 2016. - 192tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.9228 / C125C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.007762-7767, LC.008671-8677

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tản văn, Việt Nam

675. Kohei Horikoshi. Học viện siêu anh hùng / Kohei Horikoshi; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)

          T.6: Đánh vật.- 2019. - 188tr.

     Phân loại: 895.6 / H419V

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029594-29598

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

676. Kohei Horikoshi. Học viện siêu anh hùng / Kohei Horikoshi; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)

          T.7: Bakugo Katsuki: Khởi đầu.- 2019. - 188tr.

     Phân loại: 895.6 / H419V

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029599-29603

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

677. Kohei Horikoshi. Học viện siêu anh hùng / Kohei Horikoshi; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)

          T.8: Yaoyorozu: Trỗi dậy.- 2019. - 185tr.

     Phân loại: 895.6 / H419V

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029604-29608

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

678. Kohei Horikoshi. Học viện siêu anh hùng / Kohei Horikoshi; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)

          T.9: Người hùng của tôi.- 2019. - 190tr.

     Phân loại: 895.6 / H419V

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029609-29612

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện tranh, Nhật Bản

679. Kohei Horikoshi. Học viện siêu anh hùng / Kohei Horikoshi; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)

          T.10: All for one.- 2019. - 190tr.

     Phân loại: 895.6 / H419V

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029613-29617

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

680. Kohei Horikoshi. Học viện siêu anh hùng / Kohei Horikoshi; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)

          T.12: Kì thi.- 2019. - 188tr.

     Phân loại: 895.6 / H419V

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029618-29622

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

681. Kohei Horikoshi. Học viện siêu anh hùng / Kohei Horikoshi; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)

          T.13: Cái thứ "Kosei" ấy.- 2019. - 180tr.

     Phân loại: 895.6 / H419V

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029623-29625

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

682. Kosaku Anakubo. Pokémon - Cuộc phiêu lưu của Pippi / Kosaku Anakubo. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.1.- 2019. - 172tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029490-29494

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

683. Kosaku Anakubo. Pokémon - Cuộc phiêu lưu của Pippi / Kosaku Anakubo. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.2.- 2019. - 180tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029495-29499

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

684. Kosaku Anakubo. Pokémon - Cuộc phiêu lưu của Pippi / Kosaku Anakubo. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.3.- 2019. - 185tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029500-29504

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

685. Kosaku Anakubo. Pokémon - Cuộc phiêu lưu của Pippi / Kosaku Anakubo. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.4.- 2019. - 182tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029505-29509

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

686. Kosaku Anakubo. Pokémon - Cuộc phiêu lưu của Pippi / Kosaku Anakubo. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.5.- 2019. - 180tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029510-29514

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

687. Kosaku Anakubo. Pokémon - Cuộc phiêu lưu của Pippi / Kosaku Anakubo. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.6.- 2019. - 187tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029515-29519

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

688. Kosaku Anakubo. Pokémon - Cuộc phiêu lưu của Pippi / Kosaku Anakubo. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.7.- 2019. - 189tr.

     Phân loại: 895.6 / P400K

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029520-29524

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

689. Kristen L. Depken. Barbie - Tuyển tập các nàng công chúa / Thu Dương dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 4 tập ; 21cm.

          T.4 / Kristen L. Depken, Jiyoung An minh họa.- 2019. - 112tr.

     Phân loại: 813 / B100R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029883-29887

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Mĩ

690. Kurland, Lynn. Mỗi lần gặp em : Tiểu thuyết / Lynn Kurland; Thu Trang dịch. - H. : Lao động, 2017. - 447tr. ; 24cm.

     Phân loại: 813 / M452L

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007080

                          Kho Luân chuyển: LC.007591-7593, LC.008829-8835

                          Kho Mượn: M.035076-35077

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Việt Nam

691. Kyungeun Chol. Khám phá tâm tư tuổi ô mai : Truyện dành cho tuổi teen / Kyungeun chol; Trần Hà dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 207tr. ; 21cm.- (Candy Book)

     Phân loại: 895.7 / KH104P

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009497-9501

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

692.  Kể chuyện Bác Hồ. - H. : Văn học, 2015. - 259tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.9223 / K205C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033123

                          Kho Luân chuyển: LC.009213-9217

                          Kho Mượn: M.036180-36181

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029191-29192

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện, Việt Nam

693. Kỷ Đạt. Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu / Kỷ Đạt; Hương Ly dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 397tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.1 / M200C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033060

                          Kho Luân chuyển: LC.008315-8317

                          Kho Mượn: M.036037-36039

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Trung Quốc

694. Langreuter, Jutta. Thuyền trưởng Sharky và con bạch tuộc khổng lồ / Lời: Jutta Langreuter; Tranh: Silvio Neuendorf; Lê Mai Punky dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 27tr. ; 27cm.- (Dành cho lứa tuổi 3+)

     Phân loại: 839.8 / TH527T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009324-9325

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029758-29760

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

695. Langreuter, Jutta. Thuyền trưởng Sharky và phi vụ giải cứu cá voi con / Lời: Jutta Langreuter; Tranh: Silvio Neuendorf; Lê Mai Punky dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 27tr. ; 27cm.- (Dành cho lứa tuổi 3+)

     Phân loại: 839.8 / TH527T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009322-9323

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029755-29757

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Đan Mạch

696. Langreuter, Jutta. Thuyền trưởng Sharky và sung thần biển cả / Lời: Jutta Langreuter; Tranh: Silvio Neuendorf; Lê Mai Punky dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 27tr. ; 27cm.- (Dành cho lứa tuổi 3+)

     Phân loại: 839.8 / TH527T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009326-9327

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029761-29763

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Đan Mạch

697. Langreuter, Jutta. Thuyền trưởng Sharky và đảo kho báu bí mật / Lời: Jutta Langreuter; Tranh: Silvio Neuendorf; Lê Mai Punky dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 27tr. ; 27cm.- (Dành cho lứa tuổi 3+)

     Phân loại: 839.8 / TH527T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009328-9329

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029764-29766

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

698. Larson, Erik. Ác quỷ thành phố trắng / Erik Larson; Minh Phúc dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 483tr. ; 24cm.

     Phân loại: 813 / A101Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007124

                          Kho Luân chuyển: LC.008296-8302

                          Kho Mượn: M.035579-35580

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

699. Laurenston, Shelly. Người tình quái thú : Tiểu thuyết / Shelly Laurenston; Tâm Hy dịch. - H. : Lao động, 2016. - 421tr. ; 24cm.

     Phân loại: 813 / NG558T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.007531-7536, LC.008787-8793

                           Kho Mượn: M.029252-29253

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Mỹ

700. Laurenston, Shelly. Vì người ấy là em : Tiểu thuyết / Shelly Laurenston; Minh Phương dịch. - H. : Văn học, 2017. - 407tr. ; 24cm.

     Phân loại: 813 / V300N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007206

                          Kho Luân chuyển: LC.008285-8288

                          Kho Mượn: M.036066-36067

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Mỹ, Văn học nước ngoài

701. Laurenston, Shelly. Đối diện với tình yêu : Tiểu thuyết / Shelly Laurenston; Minh Thu dịch. - H. : Lao động, 2016. - 483tr. ; 24cm.

     Phân loại: 813 / Đ452D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007085

                          Kho Luân chuyển: LC.007684-7686, LC.008815-8821

                          Kho Mượn: M.035068-35069

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Mỹ

702. La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa / La Quán Trung; Thùy Dương dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 143tr. ; 24cm.- (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

     Phân loại: 895.1 / T104Q

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010010-10011

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030233-30234

     Từ khoá: Văn học trung đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Trung Quốc

703. La Thị Ánh Hường. Ô mai ướp nắng / La Thị Ánh Hường. - H. : Dân trí, 2017. - 169tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.92234 / Ô450M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.007768-7773, LC.008732-8738

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

704. La Zoo. Tớ yêu cơ thể mình : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: La Zoo; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 26cm.- (Tranh truyện Ehon Nhật Bản)

          T.1: Răng trắng khỏe, nụ cười xinh!.- 2019. - 27tr.

     Phân loại: 895.6 / T460Y

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009627-9628

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030013-30015

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

705. Lee Geun. Mọi việc sẽ ổn thôi : Truyện dành cho tuổi teen / Lee Geun; Quỳnh Trang dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 207tr. ; 21cm.- (CandyBook)

     Phân loại: 895.7 / M428V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009502-9506

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

706. Lindsay, Jeff. Ác mộng trong đêm : Tiểu thuyết / Jeff Lindsay; Lê Đình Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2016. - 385tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / A101M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008352-8357

                           Kho Mượn: M.029256-29257

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Mỹ

707. Lippincott, Rachael. Khi khoảng cách chỉ còn 5 bước = Five feet apart / Rachael Lippincott; Biên kịch: Mikki Daughtry, Tobias Iaconis; Fatass Racoon dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 305tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / KH300K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033051

                           Kho Mượn: M.036019-36020

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

708. London, Jack. Truyện ngắn Jack London / Người dịch: Thái Bá Tân, Dương tường, Vũ Đình Bình,.... - Tái bản lần 2. - H. : Văn học, 2016. - 491tr. ; 21cm.

     Phân loại: 823 / TR527T

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036366-36368

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện ngắn, Anh

709. Lâm Chí Dĩnh. Tôi dám thách thức với thời gian : Tự truyện / Lâm Chí Dĩnh; Celia Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2016. - 364tr. ; 24cm.

     Phân loại: 895.1 / T452D

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007078

                          Kho Luân chuyển: LC.007699-7701, LC.008822-8828

                          Kho Mượn: M.035074-35075

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tự truyện, Trung Quốc

710. Lê Minh Quốc. Bạch Thái Bưởi khẳng định doanh tài đất Việt : Tiểu thuyết lịch sử / Lê Minh Quốc. - H. : Văn học, 2019. - 159tr. ; 21cm.- (Hào kiệt nước Nam)

     Phân loại: 895.92234 / B102T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033050

                          Kho Mượn: M.036018

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện lịch sử, Việt Nam

711. Lê Xuân Đức. Thơ chúc tết mừng xuân của Bác Hồ và lời bình / Lê Xuân Đức. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia  Sự thật, 2018. - 207tr. ; 15cm.

     Tóm tắt: Giới thiệu 22 bài thơ chúc Tết mừng xuân có kèm lời bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Người viết từ năm 1942 đến năm 1969

     Phân loại: 895.922134 / TH460C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008913-8919

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam, Hồ Chí Minh

712. Lê Xuân Đức. Thẩm bình thơ ca tiếng Việt Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh / Lê Xuân Đức. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 351tr. ; 21cm.

     Tóm tắt: Phân tích những sáng tác của Bác từ những năm 1920, 1930 đến các sáng tác những năm 1940.

     Phân loại: 895.9221009 / TH120B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033122

                          Kho Luân chuyển: LC.009209-9212

                          Kho Mượn: M.036178-36179

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Hồ Chí Minh, Thơ

713. Lý Hoài Xuân. Hồ Chí Minh nguồn cảm xúc không bao giờ cạn : Bình thơ Bác và thơ của các nhà thơ viết về Bác / Lý Hoài Xuân. - H. : Dân trí, 2018. - 70tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Tập hợp các bài bình thơ Bác Hồ và các bài thơ viết về Bác

     Phân loại: 895.92209 / H450C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032104

                          Kho Luân chuyển: LC.009191-9194

                          Kho Mượn: M.033067-33068

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Thơ, Văn học hiện đại, Việt Nam

714. Lưu Tử Khiết. Ký ức về cha : Hồi kí / Lưu Tử Khiết; Bùi Thị Châm dịch. - H. : Lao động, 2017. - 202tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.1 / K600Ư

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032767

                          Kho Luân chuyển: LC.007719-7721, LC.008746-8752

                          Kho Mượn: M.035044-35045

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Hồi kí, Trung Quốc

715. Mary Man-Kong. Barbie - Tuyển tập các nàng công chúa / Thu Dương dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 4 tập ; 21cm.

          T.1 / Mary Man-Kong, Minh họa: Ulkutay Design Group, Pat Pakula.- 2019. - 104tr.

     Phân loại: 813 / B100R

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009557-9559

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Mĩ

716. Mary Man-Kong. Barbie - Tuyển tập các nàng công chúa / Thu Dương dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 4 tập ; 21cm.

          T.3 / Mary Man-Kong, Minh họa: Ulkutay Design Group, Allan Choi.- 2019. - 104tr.

     Phân loại: 813 / B100R

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009565-9569

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Mĩ

717. Mary Tillworth. Barbie - Tuyển tập các nàng công chúa / Thu Dương dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 4 tập ; 21cm.

          T.2 / Mary Tillworth, Ulkutay Design Group minh họa.- 2019. - 104tr.

     Phân loại: 813 / B100R

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009560-9564

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Mĩ

718. McCaig, Donald. Hành trình của Ruth : Hậu cuốn theo chiều gió / Donald McCaig; Thanh Tâm dịch. - H. : Văn học, 2017. - 384tr. ; 24cm.

     Phân loại: 813 / H107T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.006640

                          Kho Luân chuyển: LC.009743-9746

                          Kho Mượn: M.033149-33150

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Mỹ

719. McCaig, Donald. Những người quanh Phett Butler: Hậu cuốn theo chiều gió / Donald McCaig; Nguyễn Phương Anh dịch. - H. : Văn học, 2017. - 580tr. ; 24cm.

     Phân loại: 813 / NH556N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007216

                          Kho Mượn: M.036374-36376

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Mĩ, Văn học nước ngoài

720. Minh Anh. Kể chuyện cho bé tuổi mầm non / Soạn lời: Minh Anh; Minh họa: Ngọc Phương. - H. : Phụ nữ, 2019. - 24cm.

          T.1. - In lần thứ 4.- 2019. - 122tr.

     Phân loại: 895.9223 / K250C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030237-30240

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện tranh, Việt Nam

721. Minh Anh. Kể chuyện cho bé tuổi mầm non / Soạn lời: Minh Anh; Minh họa: Ngọc Phương. - H. : Phụ nữ, 2019. - 24cm.

          T.3. - In lần thứ 3.- 2019. - 122tr.

     Phân loại: 895.9223 / K250C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030241-30244

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện tranh, Việt Nam

722. Minh Hiểu Khê. Minh Nhược Hiểu Khê / Minh Hiểu Khê; Nguyễn Lê Hương dịch. - H. : Văn học, 2015. - 3 tập ; 21cm.

          T.1: Trong veo như pha lê.- 2015. - 271tr.

     Phân loại: 895.1 / M312N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033067

                          Kho Luân chuyển: LC.008261-8264

                          Kho Mượn: M.036046-36047

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Trung Quốc

723. Minh Hiểu Khê. Minh Nhược Hiểu Khê / Minh Hiểu Khê; Nguyễn Lê Hương dịch. - H. : Văn học, 2015. - 3 tập ; 21cm.

          T.2: Ánh mặt trời rực rỡ nhất ngày đông.- 2015. - 225tr.

     Phân loại: 895.1 / M312N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033068

                          Kho Luân chuyển: LC.008265-8268

                          Kho Mượn: M.036048-36049

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Trung Quốc

724. Minh Hiểu Khê. Minh Nhược Hiểu Khê / Minh Hiểu Khê; Nguyễn Lê Hương dịch. - H. : Văn học, 2015. - 3 tập ; 21cm.

          T.3: Cổ tích bất khả chiến bại.- 2015. - 279tr.

     Phân loại: 895.1 / M312N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033069

                          Kho Luân chuyển: LC.008269-8272

                          Kho Mượn: M.036050-36051

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Trung Quốc

725. Myunghee Noh. Lễ hội trường khó quên : Truyện dành cho tuổi teen / Myunghee Noh; Huyền Trang dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 207tr. ; 21cm.- (Candy Book)

     Phân loại: 895.7 / L250H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009531-9535

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

726.  Mẹ Teresa - Thánh nữ cùng tình yêu vĩ đại : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Kim Yeong-Ja; Tranh: Hwang Ji-Yeong; Thủy Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 53tr. ; 26cm.- (Truyện kể về những người nổi tiếng)

     Phân loại: 895.7 / M200T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009334-9335

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029773-29775

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

727. Nam Cao. Chí Phèo / Nam Cao. - Tái bản lần 2. - H. : Văn học, 2017. - 207tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922332 / CH300P

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009798-9801

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện, Việt Nam

728. Naoko Takeuchi. Pretty guardian Sailor Moon / Naoko Takeuchi; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 14+)

          T.1. - Tái bản lần thứ 2.- 2019. - 238tr.

     Phân loại: 895.6 / P000R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029244-29247

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

729. Naoko Takeuchi. Pretty guardian Sailor Moon / Naoko Takeuchi; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 14+)

          T.2. - Tái bản lần thứ 2.- 2019. - 232tr.

     Phân loại: 895.6 / P000R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029248-29251

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

730. Naoko Takeuchi. Pretty guardian Sailor Moon / Naoko Takeuchi; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 14+)

          T.3. - Tái bản lần thứ 2.- 2019. - 236tr.

     Phân loại: 895.6 / P000R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029252-29255

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

731. Naoko Takeuchi. Pretty guardian Sailor Moon / Naoko Takeuchi; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 14+)

          T.4. - Tái bản lần thứ 2.- 2019. - 242tr.

     Phân loại: 895.6 / P000R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029256-29259

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

732. Naoko Takeuchi. Pretty guardian Sailor Moon / Naoko Takeuchi; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 14+)

          T.5. - Tái bản lần thứ 2.- 2019. - 250tr.

     Phân loại: 895.6 / P000R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029260-29263

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

733. Naoko Takeuchi. Pretty guardian Sailor Moon / Naoko Takeuchi; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 14+)

          T.6. - Tái bản lần thứ 2.- 2019. - 234tr.

     Phân loại: 895.6 / P000R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029264-29267

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

734. Naoko Takeuchi. Pretty guardian Sailor Moon / Naoko Takeuchi; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 14+)

          T.7. - Tái bản lần thứ 1.- 2019. - 252tr.

     Phân loại: 895.6 / P000R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029268-29271

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

735. Naoko Takeuchi. Pretty guardian Sailor Moon / Naoko Takeuchi; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 14+)

          T.8. - Tái bản lần thứ 1.- 2019. - 231tr.

     Phân loại: 895.6 / P000R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029272-29275

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

736. Naoko Takeuchi. Pretty guardian Sailor Moon / Naoko Takeuchi; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 14+)

          T.9. - Tái bản lần thứ 1.- 2019. - 259tr.

     Phân loại: 895.6 / P000R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029276-29279

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

737. Naoko Takeuchi. Pretty guardian Sailor Moon / Naoko Takeuchi; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 14+)

          T.10. - Tái bản lần thứ 2.- 2019. - 238tr.

     Phân loại: 895.6 / P000R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029280-29283

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

738. Naoko Takeuchi. Pretty guardian Sailor Moon / Naoko Takeuchi; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 14+)

          T.11. - Tái bản lần thứ 1.- 2019. - 235tr.

     Phân loại: 895.6 / P000R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029284-29288

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

739. Naoko Takeuchi. Pretty guardian Sailor Moon / Naoko Takeuchi; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 14+)

          T.12. - Tái bản lần thứ 2.- 2019. - 278tr.

     Phân loại: 895.6 / P000R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029289-29293

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

740. Nekomaki. Thị trấn mèo / Nekomaki; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.1.- 2019. - 175tr.

     Phân loại: 895.6 / TH300T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029686

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

741. Nekomaki. Thị trấn mèo / Nekomaki; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.2.- 2019. - 174tr.

     Phân loại: 895.6 / TH300T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029687-29690

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

742. Nekomaki. Thị trấn mèo / Nekomaki; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.3.- 2019. - 174tr.

     Phân loại: 895.6 / TH300T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029691-29694

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

743. Nekomaki. Thị trấn mèo / Nekomaki; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.4.- 2019. - 174tr.

     Phân loại: 895.6 / TH300T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029695-29697

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

744. Nguyên Bảo. Ngồi khóc một mình / Nguyên Bảo. - H. : Dân trí, 2018. - 215tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.92234 / NG452K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032113

                          Kho Luân chuyển: LC.008331-8337

                          Kho Mượn: M.032998-32999

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

745. Nguyễn Công Hoan. Nguyễn Công Hoan - Truyện ngắn hay chọn lọc. - H. : Văn học, 2018. - 461tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922332 / NG527C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033153

                          Kho Mượn: M.036380-36382

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

746. Nguyễn Du. Truyện Kiều / Nguyễn Du. - Tái bản lần 3. - H. : Văn học, 2018. - 175tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9221 / TR527K

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009791-9793

     Từ khoá: Văn học cận đại, Truyện Nôm, Việt Nam

747. Nguyễn Nhật Ánh. Buổi chiều windows : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 32. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 223tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.9223 / B515C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009783-9786

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện dài, Việt Nam

748. Nguyễn Nhật Ánh. Bàn có năm chỗ ngồi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 47. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 179tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.9223 / B105C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036391-36392

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030040-30041

     Từ khoá: Truyện dài, Văn học hiện đại, Việt Nam

749. Nguyễn Nhật Ánh. Bồ câu không đưa thư : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 41. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 176tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.9223 / B450C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009779-9782

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện dài, Việt Nam

750. Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện cổ tích dành cho người lớn : Tập truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 46. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 149tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.9223 / CH527C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033152

                           Kho Mượn: M.036388-36390

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

751. Nguyễn Nhật Ánh. Cây chuối non đi giày xanh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 302tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.9223 / C126C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033151

                           Kho Thiếu Nhi: DV.030037-30039

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện dài, Việt Nam

752. Nguyễn Nhật Ánh. Cây chuối non đi giày xanh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 302tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.9223 / C126C

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036386-36387

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện dài, Việt Nam

753. Nguyễn Nhật Ánh. Còn chút gì để nhớ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 45. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2019. - 209tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.9223 / C430C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009775-9778

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện dài, Việt Nam

754. Nguyễn Nhật Ánh. Hạ đỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 44. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 180tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.9223 / H100Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009768-9770

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện dài, Việt Nam

755. Nguyễn Nhật Ánh. Ngày xưa có một chuyện tình : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 342tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.9223 / NG112X

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009787-9790

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện dài, Việt Nam

756. Nguyễn Nhật Ánh. Những cô em gái : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 35. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 197tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.9223 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009761-9763

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện dài, Việt Nam

757. Nguyễn Nhật Ánh. Quán gò đi lên : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 32. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 252tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.9223 / QU105G

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009764-9767

     Từ khoá: TVQG

758. Nguyễn Nhật Ánh. Thiên thần nhỏ của tôi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 44. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 130tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.9223 / TH305T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030042-30043

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

759. Nguyễn Nhật Ánh. Đi qua hoa cúc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 32. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 226tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.9223 / Đ300Q

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009771-9774

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện dài, Việt Nam

760. Nguyễn Phan Hách. Khăn quàng tơ sen : Tập tản văn và truyện mini / Nguyễn Phan Hách. - H. : Dân trí, 2017. - 251tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922 / KH115Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033100

                           Kho Luân chuyển: LC.008540-8546

                           Kho Mượn: M.036126-36127

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tản văn, Truyện ngắn, Việt Nam

761. Nguyễn Thị Thiện. Tình quê tình người : Tập bình thơ và tiểu luận / Nguyễn Thị Thiện. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 331tr. ; 19cm.

     Tóm tắt: Gồm 36 bài bình thơ cùng 6 bài tiểu luận về tình cảm quê hương và tình người trong thơ ca

     Phân loại: 895.92209 / T312Q

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033052

                           Kho Mượn: M.036023-36024

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Bình luận, Tiểu luận, Thơ

762.  Ngày 14 yêu thương / Lời: Haewadal; Tranh: Junghwan Park; Hải Yến dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 201tr. ; 21cm.- (Candy Book)

     Phân loại: 895.7 / NG112M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009472-9474

                           Kho Thiếu Nhi: DV.029902-29903

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

763. Ngô Thừa Ân. Tây du ký / Ngô Thừa Ân; Hương Hương dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 143tr. ; 24cm.

     Phân loại: 895.1 / T126D

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010012-10014

     Từ khoá: Văn học nước ngoài, Văn học cổ điển, Tiểu thuyết, Trung Quốc

764. Ngô Tất Tố. Lều chõng : Tiểu thuyết phóng sự lịch sử / Ngô Tất Tố; Sưu tầm, chú giải và giới thiệu: Cao Đắc Điểm, Ngô Thị Thanh Lịch. - H. : Văn học, 2017. - 410tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922332 / L259C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033154

                           Kho Mượn: M.036383-36385

     Từ khoá: Văn học hiện thực phê phán, Việt Nam, Tiểu thuyết

765. Ngô Tất tố. Việc làng & các tập phóng sự khác / Ngô Tất tố; Sưu tầm, chú giải và giới thiệu: Cao Đắc Điểm, Ngô Thị Thanh Lịch. - H. : Văn học, 2017. - 253tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922803 / V303L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009802-9805

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Phóng sự,Việt Nam

766. Ngô Đồng Tư Ngữ. Sổ tay hình cảnh / Ngô Đồng Tư Ngữ; Tô Ngọc Hà dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2018. - 2 tập ; 21cm.

          T.1.- 2018. - 575tr.

     Phân loại: 895.1 / S450T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032765

                          Kho Luân chuyển: LC.007730-7732, LC.008618-8624

                          Kho Mượn: M.035037-35038

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Trung Quốc

767. Ngô Đồng Tư Ngữ. Sổ tay hình cảnh / Ngô Đồng Tư Ngữ; Tô Ngọc Hà dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2018. - 2 tập ; 21cm.

          T.2.- 2018. - 563tr.

     Phân loại: 895.1 / S450T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032766

                          Kho Luân chuyển: LC.007733-7735, LC.008625-8631

                          Kho Mượn: M.035039-35040

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, sTrung Quốc

768. Ngọc Hoài Nhân. Đại lộ không đèn / Ngọc Hoài Nhân. - H. : Dân trí, 2017. - 250tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / Đ103L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008664-8670

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

769. Ngọc Phượng. Nàng công chúa ngủ trong rừng / Ngọc Phượng. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 24tr. ; 24cm.- (Lâu đài cổ tích)

     Phân loại: 895.9223 / N106C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029151-29152

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Việt Nam

770. Nhiêu Tuyết Lị. Chậm lại cùng con thưởng thức thời thơ ấu / Nhiêu Tuyết Lị; Hảo Kenzo dịch. - H. : Lao động, 2017. - 243tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.1 / CH120L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.007806-7809, LC.008760-8765

                          Kho Thiếu Nhi: DV.028324-28325

     Từ khoá: Văn học nước ngoài, Văn học hiện đại, Tản văn, Trung Quốc

771.  Những cuộc phiêu lưu của  Astérix / Truyện: René Goscinny; Tranh: Albert Uderzo; Vũ Văn Đại dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 29cm.

          T.1: Astérix người Gaulois.- 2019. - 48tr.

     Phân loại: 843 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009617-9618

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029989-29991

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Pháp

772.  Những cuộc phiêu lưu của  Astérix / Truyện: René Goscinny; Tranh: Albert Uderzo; Vũ Văn Đại dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 29cm.

          T.2: Chiếc liềm vàng.- 2019. - 46tr.

     Phân loại: 843 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009619-9620

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029992-29994

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Pháp

773.  Những cánh hoa bay về trời. - H. : Lao động, 2017. - 213tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.92234 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.007722-7724, LC.008646-8652

                          Kho Mượn: M.035041-35043

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

774.  Những câu chuyện thú vị về động vật - Ai thông minh nhất / Truyện: Tiểu Minh; Tranh: Chu Thế Phương; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 27tr. ; 26cm.- (Tủ sách khoa học dành cho thiếu nhi)

     Phân loại: 895.1 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010094-10095

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030209-30210

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

775.  Những câu chuyện thú vị về động vật - Anh bạn chăm tắm / Truyện: Trình Dực Hoa; Tranh: Dương Lôi; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 27tr. ; 26cm.- (Tủ sách khoa học dành cho thiếu nhi)

     Phân loại: 895.1 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010082-10083

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030197-30198

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

776.  Những câu chuyện thú vị về động vật - Chiếc mũi thám tử / Truyện: Hạ Diệp; Tranh: Xiao Bao Mei Studio; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 27tr. ; 26cm.- (Tủ sách khoa học dành cho thiếu nhi)

     Phân loại: 895.1 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010086-10087

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030201-30202

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

777.  Những câu chuyện thú vị về động vật - Chúa tể bắc cực / Truyện: Trình Dực Hoa; Tranh: Xiao Bao Mei Studio; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 27tr. ; 26cm.- (Tủ sách khoa học dành cho thiếu nhi)

     Phân loại: 895.1 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010080-10081

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030195-30196

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

778.  Những câu chuyện thú vị về động vật - Con thuyền sa mạc / Truyện: Trình Dực Hoa; Tranh: Yu Qing Studio; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 27tr. ; 26cm.- (Tủ sách khoa học dành cho thiếu nhi)

     Phân loại: 895.1 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010076-10077

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030191-30192

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

779.  Những câu chuyện thú vị về động vật - Kiến trúc sư đại tài / Truyện: Tiểu Manh; Tranh: Kỷ Nhân Bình; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 27tr. ; 26cm.- (Tủ sách khoa học dành cho thiếu nhi)

     Phân loại: 895.1 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010092-10093

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030207-30208

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

780.  Những câu chuyện thú vị về động vật - Mũi dài tai lớn / Truyện: Trình Dực Hoa; Tranh: Triệu Quang Vũ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 27tr. ; 26cm.- (Tủ sách khoa học dành cho thiếu nhi)

     Phân loại: 895.1 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010078-10079

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030193-30194

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

781.  Những câu chuyện thú vị về động vật - Nhà vô địch không biết đi / Truyện: Wu Wu; Tranh: Xiao Bao Mei Studio; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 27tr. ; 26cm.- (Tủ sách khoa học dành cho thiếu nhi)

     Phân loại: 895.1 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010084-10085

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030199-30200

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

782.  Những câu chuyện thú vị về động vật - Nàng thơm không uống nước / Truyện: Hạ Diệp; Tranh: Menghuan Island; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 27tr. ; 26cm.- (Tủ sách khoa học dành cho thiếu nhi)

     Phân loại: 895.1 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010090-10091

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030205-30206

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

783.  Những câu chuyện thú vị về động vật - Thần sấm trong rừng / Truyện: Duyệt Nhiên; Tranh: Xiao Bao Mei Studio; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 27tr. ; 26cm.- (Tủ sách khoa học dành cho thiếu nhi)

     Phân loại: 895.1 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010088-10089

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030203-30204

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

784.  Những ngày buồn chóng qua / Thắng, Nguyên Bảo, Nguyên Nguyên, Ánh Mai. - H. : Lao động, 2017. - 248tr. ; 20cm.

     Phân loại: 895.92234 / NH556N

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.007750-7755, LC.008725-8731

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

785. Noh Myeong-Hui. Thời đại của các cô gái / Noh myeong Hui; Phạm Thị Ngọc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 206tr. ; 21cm.- (CandyBook)

     Phân loại: 895.7 / TH462Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009480-9483

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

786. Nắng Lạnh. Những ngày tình bỏ rơi mình / Nắng Lạnh. - H. : Dân trí, 2018. - 387tr. ; 19cm.

     Tên thật tác giả: Ngọc Ánh

     Phân loại: 895.92234 / NH556N

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032893

                          Kho Luân chuyển: LC.008366-8370

                          Kho Mượn: M.035577-35578, M.036042-36043

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

787. O'connor, Barbara. Mùa hè ước nguyện / Barbara O'connor; Phạm Hồng Anh dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 278tr. ; 19cm.

     Phân loại: 813 / M501H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032328

                          Kho Luân chuyển: LC.005849-5851, LC.007525-7530, LC.008632-8638

                          Kho Mượn: M.033717-33718

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện dài, Mĩ

788.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.1: Chỉ một cú đấm.- 2019. - 198tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036186-36189

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện tranh, Nhật Bản

789.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.2: Chìa khóa sức mạnh.- 2019. - 198tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036190-36193

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện tranh, Nhật Bản

790.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.3: Lời đồn.- 2019. - 207tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036194-36197

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện tranh, Nhật Bản

791.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.4: Thiên thạch khổng lồ.- 2019. - 206tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036198-36201

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện tranh, Nhật Bản

792.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.5: Không thành công cũng thành nhân.- 2019. - 207tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036202-36205

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện tranh, Nhật Bản

793.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.6: Sấm truyền.- 2019. - 207tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036206-36210

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện tranh, Nhật Bản

794.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.7: Quyết đấu.- 2019. - 207tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036211-36215

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện tranh, Nhật Bản

795.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.8: Kẻ đó.- 2019. - 191tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036216-36220

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

796.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.9: Chớ coi thường.- 2019. - 207tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036221-36225

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện tranh, Nhật Bản

797.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.10: Tinh thần chiến đấu.- 2019. - 207tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036226-36230

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện tranh, Nhật Bản

798.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.11: Đại quái trùng.- 2019. - 207tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036231-36235

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện tranh, Nhật Bản

799.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.12: Kẻ mạnh.- 2019. - 207tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036236-36240

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

800.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.13: Tế bào quái nhân.- 2019. - 207tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036241-36245

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện tranh, Nhật Bản

801.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.14: Bên bờ tuyệt vọng.- 2019. - 207tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036246-36250

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện tranh, Nhật Bản

802.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.15: Những kẻ trong bóng tối.- 2019. - 207tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036251-36255

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện tranh, Nhật Bản

803.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.16: Toàn lực.- 2019. - 207tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036256-36260

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện tranh, Nhật Bản

804.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.17: Vì tui là Sư Cọ Quần Mền.- 2019. - 207tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036261-36263

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

805.  One - Punch man / Lời: One; Tranh: Yusuke Murata; Dịch: Barbie Ayumi, Monkey King. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)

          T.18: Giới hạn.- 2019. - 191tr.

     Phân loại: 895.6 / O400N

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.036264-36265

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện tranh, Nhật Bản

806. Ostrovsky, Nikolai A.. Thép đã tôi thế đấy = The Making of steel / Nikolai A. Ostrovsky; Thùy Dương dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 143tr. ; 24cm.- (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

     Phân loại: 891.73 / TH206Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010036-10039

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Văn học thiếu nhi, Nga

807. Phan Anh. Bởi vì ta thuộc về nhau / Phan Anh. - H. : Thanh niên, 2019. - 305tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.92234 / B462V

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033066

                          Kho Luân chuyển: LC.008281-8284

                          Kho Mượn: M.036068-36069

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

808. Queen, Ellery. Bi kịch cuối cùng / Ellery Queen; Đinh Trọng Nhân dịch. - H. : Văn học, 2016. - 427tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / B300K

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.031125

                          Kho Luân chuyển: LC.009695-9698

                          Kho Mượn: M.030447

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Mỹ

809. Quinn, Julia. Bí mật của những nụ hôn / Julia Quinn; Mai Trang dịch. - H. : Lao động, 2016. - 443tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / B300M

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033061

                          Kho Luân chuyển: LC.008358-8361

                          Kho Mượn: M.036040-36041

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

810. Quinn, Julia. Như chốn thiên đường : Tiểu thuyết / Julia Quinn; Lộc Diệu Linh dịch. - H. : Văn học, 2017. - 443tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / NH550C

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032776

                          Kho Luân chuyển: LC.007705-7707, LC.008684-8690

                          Kho Mượn: M.035064-35065

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

811.  Quản lí thời gian để biến ước mơ thành hiện thực : Truyện dành cho tuổi teen / Lời: Ja Un Yeong; Tranh: Lee Young Gu; Thu Hưng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 207tr. ; 21cm.- (Candy Book)

     Phân loại: 895.7 / QU105L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009475-9477

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029896-29897

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Văn học hiện đại, Hàn Quốc

812. Reagan, Jean. Bảo mẫu nhí chăm bà / Jean Reagan; Lee Wildish minh họa; Uyên Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 29tr. ; 28cm.

     Phân loại: 813 / B108M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009993-9994

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030223-30224

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Mỹ

813. Reagan, Jean. Bảo mẫu nhí làm bố bất ngờ / Jean Reagan; Lee Wildish minh họa; Uyên Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 29tr. ; 28cm.

     Phân loại: 813 / B108M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009997-9998

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030227-30228

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Mỹ

814. Reagan, Jean. Bảo mẫu nhí nuôi mẹ / Jean Reagan; Lee Wildish minh họa; Uyên Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 29tr. ; 28cm.

     Phân loại: 813 / B108M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009995-9996

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030225-30226

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Mỹ

815. Reagan, Jean. Bảo mẫu nhí trông ông / Jean Reagan; Lee Wildish minh họa; Uyên Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 29tr. ; 28cm.

     Phân loại: 813 / B108M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009991-9992

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030221-30222

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Mỹ

816. Rimmer, Kelly. Con gái của mẹ : Tiểu thuyết / Kelly Rimmer; Hoàng Huệ Anh dịch. - H. : Lao động, 2017. - 394tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / C430G

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032903

                          Kho Luân chuyển: LC.008371-8376

                          Kho Mượn: M.035528-35529

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

817. Rimmer, Kelly. Tình yêu tìm lại / Kelly Rimmer; Phương Nguyễn dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 535tr. ; 21cm.

     Phân loại: 899 / T312Y

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.032840

                          Kho Luân chuyển: LC.007989-7991, LC.008658-8663

                          Kho Mượn: M.035302-35303

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Ôxtrâylia

818. Rowland, Diana. Cuộc chiến sinh tồn / Diana Rowland; Rubi Thúy dịch. - H. : Lao động, 2015. - 394tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / C514C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.007624-7629, LC.008836-8842

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

819. Rule, Ann. Chết trước hoàng hôn / Ann Rule; Đào Minh Cao Sơn dịch. - H. : Văn học, 2017. - 574tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / CH258T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033138

                          Kho Mượn: M.036356-36358

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

820. Rule, Ann. Hoa hồng khát / Ann Rule; Nguyễn Việt Hải dịch. - H. : Văn học, 2017. - 572tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / H401H

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033140

                          Kho Mượn: M.036362-36364

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

821. Rule, Ann. Quả đắng / Ann Rule; Nguyễn Đăng Thuần dịch. - H. : Văn học, 2017. - 574tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / QU100Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033139

                          Kho Mượn: M.036359-36361

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

822. Saint - Exupéry, Antoine De. Hoàng tử bé / Antoine De Saint - Exupéry; Hương Hương dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 143tr. ; 24cm.- (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

     Phân loại: 843 / H407T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009999-10002

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện dài, Pháp

823. Scott, Kate. Khổng lồ và tiến sĩ quỷ quyệt / Kate Scott; Nguyễn Bùi Hà Linh dịch. - H. : Lao động, 2017. - 219tr. ; 19cm.

     Phân loại: 813 / KH455L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008362-8365

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029172-29174

     Từ khoá:Văn học hiện đại,Văn học thiếu nhi,Truyện dài,Mỹ

824. Sheldon, Sidney. Bóng tối kinh hoàng : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon; Lan Châu dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Văn học, 2017. - 465tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / B430T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009727-9728

                          Kho Mượn: M.036349

     Từ khoá: Văn học nước ngoài, Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Mỹ

825. Sheldon, Sidney. Bầu trời sụp đổ : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon; Trần Hoàng Cương dịch. - H. : Văn học, 2018. - 398tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / B125T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009713-9714

                          Kho Mượn: M.036338-36339

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mĩ

826. Sheldon, Sidney. Cát bụi thời gian = The sands of time : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon; Đỗ Lê Chi dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 479tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / C110B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009715-9716

                          Kho Mượn: M.036350

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

827. Sheldon, Sidney. Dòng máu : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon; Trần Hoàng Cương dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Văn học, 2016. - 523tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / D431M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009735-9736

                          Kho Mượn: M.036331-36332

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mĩ

828. Sheldon, Sidney. Ký ức nửa đêm : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon; Nguyễn Minh Châu dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Văn học, 2016. - 500tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / K600Ư

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009739-9740

                          Kho Mượn: M.036334-36335

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

829. Sheldon, Sidney. Kế hoạch hoàn hảo : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon ; Đặng Thùy Dương dịch. - H. : Văn học, 2018. - 382tr ; 21cm

     Phân loại: 813 / K250H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009729-9730

                          Kho Mượn: M.036325-36326

     Từ khoá: Văn học nước ngoài, Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Mĩ

830. Sheldon, Sidney. Lộ mặt : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon; Người dịch: Kim Loan, Phan Hoàng My. - H. : Văn học, 2017. - 297tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / L450M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009733-9734

                          Kho Mượn: M.036329-36330

     Từ khoá: Tiểu thuyết, Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Mỹ

831. Sheldon, Sidney. Người lạ trong gương : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon; Hồ Trung Nguyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2016. - 421tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / NG558L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009721-9722

                          Kho Mượn: M.036344-36345

     Từ khoá: Văn học nước ngoài, Mĩ, Tiểu thuyết, Văn học hiện đại

832. Sheldon, Sidney. Người đàn bà quỷ quyệt : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon ; Nguyễn Bá Long dịch. - H. : Văn học, 2018. - 519tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / NG558Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009741-9742

                          Kho Mượn: M.036336-36337

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Mĩ, Tiểu thuyết

833. Sheldon, Sidney. Nếu còn có ngày mai : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon; Nguyễn Bá Long dịch. - H. : Văn học, 2018. - 616tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / N259C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009737-9738

                          Kho Mượn: M.036333

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mĩ

834. Sheldon, Sidney. Phía bên kia nửa đêm : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon; Bá Kim dịch. - H. : Văn học, 2017. - 676tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / PH301B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009731-9732

                          Kho Mượn: M.036327-36328

     Từ khoá: Văn học nước ngoài, Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Mĩ

835. Sheldon, Sidney. Sáng trưa & đêm : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon; Trần Hoàng Cương dịch. - H. : Văn học, 2019. - 389tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / S106T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009719-9720

                          Kho Mượn: M.036342-36343

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mĩ

836. Sheldon, Sidney. Sứ giả của thần chết = Windmills of the gods : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon; Sao Biển dịch. - H. : Văn học, 2019. - 496tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / S550G

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009723-9724

                          Kho Mượn: M.036346-36347

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

837. Sheldon, Sidney. Âm mưu ngày tận thế : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon; Nguyễn Bá Long dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Văn học, 2017. - 515tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / Â120M

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009725-9726

                          Kho Mượn: M.036348

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Mỹ

838. Sheldon, Sydney. Sao chiếu mệnh : Tiểu thuyết / Sydney Sheldon ; Vũ Đình Phòng dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Văn học, 2017. - 568tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / S108C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009717-9718

                          Kho Mượn: M.036340-36341

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Mĩ, Tiểu thuyết

839.  Shin - Cậu bé bút chì truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Mirei Takata; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.1: Cuộc giao tranh thời chiến quốc. - Tái bản lần thứ 11.- 2019. - 190tr.

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029344-29348

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

840.  Shin - Cậu bé bút chì truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Mirei Takata; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.2: Đế quốc người lớn phản công. - Tái bản lần thứ 11.- 2019. - 193tr.

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029349-29353

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

841.  Shin - Cậu bé bút chì truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Mirei Takata; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.3: Siêu nhân Action Vs Ma vương áo tắm. - Tái bản lần thứ 9.- 2019. - 162tr.

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029354-29358

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

842.  Shin - Cậu bé bút chì truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Mirei Takata; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.4: Kho báu vương quốc ụt ịt. - Tái bản lần thứ 9.- 2019. - 162tr.

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029359-29363

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

843.  Shin - Cậu bé bút chì truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Mirei Takata; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.5: Điệp vụ hoàng kim. - Tái bản lần thứ 9.- 2019. - 162tr.

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029364-29368

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

844.  Shin - Cậu bé bút chì truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Mirei Takata; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.6: Vị hôn thê đến từ tương lai. - Tái bản lần thứ 8.- 2019. - 162tr.

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029369-29373

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

845.  Shin - Cậu bé bút chì truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Mirei Takata; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.7: Dũng sĩ Kimpoko. - Tái bản lần thứ 8.- 2019. - 160tr.

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029374-29378

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

846.  Shin - Cậu bé bút chì truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Mirei Takata; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.8: Shin và công chúa vũ trụ. - Tái bản lần thứ 8.- 2019. - 164tr.

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029379-29383

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

847.  Shin - Cậu bé bút chì truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Mirei Takata; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.9: Vương quốc dã thú. - Tái bản lần thứ 8.- 2019. - 168tr.

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029384-29388

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

848.  Shin - Cậu bé bút chì truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Mirei Takata; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.10: Âm mưu của lãnh chúa Unkokusai. - Tái bản lần thứ 3.- 2019. - 162tr.

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029389-29393

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

849.  Shin - Cậu bé bút chì truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Mirei Takata; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.11: Cuộc giải cứu ẩm thực đường phố. - Tái bản lần thứ 3.- 2019. - 162tr.

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029394-29398

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh,Nhật Bản

850.  Shin - Cậu bé bút chì truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui; Tranh: Mirei Takata; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.12: Chuyến thám hiểm vương quốc thần tiên. - Tái bản lần thứ 3.- 2019. - 162tr.

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029399-29403

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

851.  Shin - Cậu bé bút chì - Di sản thế giới. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 207tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 7+)

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029235-29239

852.  Shin - Cậu bé bút chì - Khám phá thế giới côn trùng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 207tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 7+)

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029199-29202

853.  Shin - Cậu bé bút chì - Nghề nghiệp quanh ta. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 205tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 7+)

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029240-29243

854.  Shin - Cậu bé bút chì - Những câu hỏi vì sao / Zou Jimusho biên soạn; Đạm Nguyệt dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 191tr. ; 18cm.- (Tủ sách khoa học Shin - Cậu bé bút chì)

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029225-29229

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

855.  Shin - Cậu bé bút chì - Thể thao thật thú vị. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 206tr. ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 7+)

     Phân loại: 895.6 / S000H

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029230-29234

856.  Socrates - Vị triết gia quả cảm : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Lee Gwang-Yeol; Tranh: Jeon In-Suk; Thủy Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 53tr. ; 26cm.- (Truyện kể về những người nổi tiếng)

     Phân loại: 895.7 / S419R

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009342-9343

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029785-29787

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

857. Soichiro Yamamoto. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi / Soichiro Yamamoto; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.2.- 2019. - 151tr.

     Phân loại: 895.6 / NH124Q

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029294-29298

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

858. Soichiro Yamamoto. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi / Soichiro Yamamoto; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.3.- 2019. - 153tr.

     Phân loại: 895.6 / NH124Q

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029299-29303

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

859. Soichiro Yamamoto. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi / Soichiro Yamamoto; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.4.- 2019. - 153tr.

     Phân loại: 895.6 / NH124Q

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029304-29308

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

860. Soichiro Yamamoto. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi / Soichiro Yamamoto; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.5.- 2019. - 151tr.

     Phân loại: 895.6 / NH124Q

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029309-29313

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

861. Soichiro Yamamoto. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi / Soichiro Yamamoto; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.6.- 2019. - 152tr.

     Phân loại: 895.6 / NH124Q

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029314-29318

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

862. Soichiro Yamamoto. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi / Soichiro Yamamoto; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.7.- 2019. - 154tr.

     Phân loại: 895.6 / NH124Q

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029319-29323

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

863. Soichiro Yamamoto. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi / Soichiro Yamamoto; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)

          T.8.- 2019. - 154tr.

     Phân loại: 895.6 / NH124Q

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029324-29328

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

864.  Stephen Hawking - Nhà vật lí học lỗi lạc : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Kim Yeong-Ja; Tranh: Seo Sang-Ran; Thủy Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 51tr. ; 26cm.- (Truyện kể về những người nổi tiếng)

     Phân loại: 895.7 / S000T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009340-9341

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029782-29784

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Hàn Quốc

865. Stevenson, Robert Louis. Đảo giấu vàng / Robert Louis Stevenson; An Lạc Group dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 143tr. ; 24cm.- (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

     Phân loại: 823 / Đ108G

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010003-10006

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Văn học thiếu nhi, Tiểu thuyết, Scotland

866. Stowe, Harriet Beecher. Túp lều của bác Tom / Harriet Beecher Stowe; Linh Nhi dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 143tr. ; 24cm.- (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

     Phân loại: 813 / T521L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010034-10035

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030235-30236

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Văn học thiếu nhi, Mỹ

867. Sunness. Mắt bão / Sunness; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 577tr. ; 24cm.

     Tên thật tác giả: Hoàng Yên Đình

     Phân loại: 895.1 / M118B

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007082

                          Kho Luân chuyển: LC.007630-7632, LC.008843-8849

                          Kho Mượn: M.035083-35084

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Trung Quốc

868. Swift, Jonathan. Những cuộc phiêu lưu của Gulliver / Jonathan Swift; Phương Nhung dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 143tr. ; 24cm.- (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

     Phân loại: 823 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010044-10047

     Từ khoá: Văn học nước ngoài, Văn học trung đại, Tiểu thuyết, Anh

869. Szymborska, Wislawa. Wislawa Szymborska - Thơ chọn lọc : Giải Nobel văn học năm 1996 / Tạ Minh Châu tuyển chọn và dịch từ tiếng Ba Lan. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014. - 303tr. ; 21cm.

     Phân loại: 891.8 / W300S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008561-8573

                          Kho Mượn: M.036137-36138

     Từ khoá: Thơ, Ba Lan, Văn học nước ngoài, Văn học hiện đại

870. Sơn Tùng. Búp sen xanh / Sơn Tùng. - H. : Phụ nữ, 2010. - 343tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.9223 / B521S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009195-9208

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

871. Takahiro Arai. Thám tử lừng danh Conan - Giờ trà của Zero / Takahiro Arai, Gosho Aoyama; Ukato Mai dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.1.- 2019. - 156tr.

     Phân loại: 895.6 / TH104T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029652-29656

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

872. Takahiro Arai. Thám tử lừng danh Conan - Giờ trà của Zero / Takahiro Arai, Gosho Aoyama; Ukato Mai dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.2.- 2019. - 148tr.

     Phân loại: 895.6 / TH104T

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029657-29661

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

873. Takano Ichigo. Orange - Lá thư từ tương lai / Takano Ichigo; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.1.- 2019. - 219tr.

     Phân loại: 895.6 / O400R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029698-29702

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

874. Takano Ichigo. Orange - Lá thư từ tương lai / Takano Ichigo; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.2.- 2019. - 219tr.

     Phân loại: 895.6 / O400R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029703-29707

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

875. Takano Ichigo. Orange - Lá thư từ tương lai / Takano Ichigo; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.3.- 2019. - 190tr.

     Phân loại: 895.6 / O400R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029708-29712

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

876. Takano Ichigo. Orange - Lá thư từ tương lai / Takano Ichigo; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.4.- 2019. - 194tr.

     Phân loại: 895.6 / O400R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029713-29717

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

877. Takano Ichigo. Orange - Lá thư từ tương lai / Takano Ichigo; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.5.- 2019. - 238tr.

     Phân loại: 895.6 / O400R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029718-29722

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

878. Takano Ichigo. Orange - Lá thư từ tương lai / Takano Ichigo; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 18cm.

          T.6.- 2019. - 186tr.

     Phân loại: 895.6 / O400R

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.029723-29727

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Nhật Bản

879. Thi Nại Am. Thủy hử / Thi Nại Am; Thùy Dương dịch. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 143tr. ; 24cm.- (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

     Phân loại: 895.1 / TH523H

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010015-10018

     Từ khoá: Văn học nước ngoài, Văn học thiếu nhi, Tiểu thuyết, Trung Quốc

880. Thái Chí Thanh. Mây trôi đáy suối : Truyện dài / Thái Chí Thanh. - H. : Dân trí, 2018. - 2 tập ; 20cm.

          T.1.- 2018. - 162tr.

     Phân loại: 895.92234 / M126T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008520-8529

                          Kho Mượn: M.035751-35753

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện dài, Việt Nam

881. Thái Chí Thanh. Mây trôi đáy suối : Truyện dài / Thái Chí Thanh. - H. : Dân trí, 2018. - 2 tập ; 20cm.

          T.2.- 2018. - 131tr.

     Phân loại: 895.92234 / M126T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008530-8539

                          Kho Mượn: M.035754-35756

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện dài, Việt Nam

882. Thạch Lam. Gió lạnh đầu mùa : Tập truyện ngắn / Thạch Lam. - Tái bản lần 2. - H. : Văn học, 2018. - 219tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922332 / GI400L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009806-9809

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện ngắn, Việt Nam

883.  Thất bại là chuyện nhỏ : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Shen Nuan; Tranh: Yang Shou Ning; Sâu Ong dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 23tr. ; 23cm.- (Không sao đâu con!)

     Phân loại: 895.1 / TH124B

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009607-9608

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029998-30000

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

884. Tiếu Giang Nam. Lạc vào thế giới khủng long - Bí mật ngôi miếu thần / Tiếu Giang Nam; Hải My dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 149tr. ; 23cm.- (Gia đình Cà Rốt)

     Phân loại: 895.1 / L101V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009457-9459

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029888-29889

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

885. Tiếu Giang Nam. Lạc vào thế giới khủng long - Cuốn sách kì bí về khủng long / Tiếu Giang Nam; Hải My dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 149tr. ; 23cm.- (Gia đình Cà Rốt)

     Phân loại: 895.1 / L101V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009463-9465

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029892-29893

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

886. Tiếu Giang Nam. Lạc vào thế giới khủng long - Cuộc phiêu lưu của khủng long Huayangosaurus / Tiếu Giang Nam; Hải My dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 149tr. ; 23cm.- (Gia đình Cà Rốt)

     Phân loại: 895.1 / L101V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009466-9468

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029894-29895

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

887. Tiếu Giang Nam. Lạc vào thế giới khủng long - Âm mưu đen tối của khủng long Torvosaurus / Tiếu Giang Nam; Hải My dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 149tr. ; 23cm.- (Gia đình Cà Rốt)

     Phân loại: 895.1 / L101V

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009460-9462

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029890-29891

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

888. Tiếu Giang Nam. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long / Lời & tranh: Tiếu Giang Nam. - H. : Phụ nữ, 2019. - 24cm.

          T.1: Chiến binh mạo hiểm / Hương Hương dịch.- 2019. - 173tr.

     Phân loại: 895.1 / TR103C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030252-30255

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

889. Tiếu Giang Nam. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long / Lời & tranh: Tiếu Giang Nam. - H. : Phụ nữ, 2019. - 24cm.

          T.2: Công viên khủng long / Minh Thúy dịch.- 2019. - 173tr.

     Phân loại: 895.1 / TR103C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030256-30259

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

890. Tiếu Giang Nam. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long / Lời & tranh: Tiếu Giang Nam. - H. : Phụ nữ, 2019. - 24cm.

          T.3: Trận chiến xuyên thời gian / Hương Hương dịch.- 2019. - 173tr.

     Phân loại: 895.1 / TR103C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030260-30263

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

891. Tiếu Giang Nam. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long / Lời & tranh: Tiếu Giang Nam. - H. : Phụ nữ, 2019. - 24cm.

          T.4: Bay về kỷ Rura / Hương Hương dịch.- 2019. - 173tr.

     Phân loại: 895.1 / TR103C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030264-30267

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

892. Tiếu Giang Nam. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long / Lời & tranh: Tiếu Giang Nam. - H. : Phụ nữ, 2019. - 24cm.

          T.5: Khủng long và tòa thành vàng / Hương Hương dịch.- 2019. - 173tr.

     Phân loại: 895.1 / TR103C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030268-30271

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

893. Tiếu Giang Nam. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long / Lời & tranh: Tiếu Giang Nam. - H. : Phụ nữ, 2019. - 24cm.

          T.6: Kho báu kỷ Jura / Hương Hương dịch.- 2019. - 173tr.

     Phân loại: 895.1 / TR103C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030272-30275

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

894. Tiếu Giang Nam. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long / Lời & tranh: Tiếu Giang Nam. - H. : Phụ nữ, 2019. - 24cm.

          T.7: Kỳ binh quyết chiến / Hương Hương dịch.- 2019. - 173tr.

     Phân loại: 895.1 / TR103C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030276-30279

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

895. Tiếu Giang Nam. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long / Lời & tranh: Tiếu Giang Nam. - H. : Phụ nữ, 2019. - 24cm.

          T.8: Cứu tinh vượt thời gian / Minh Thúy dịch.- 2019. - 173tr.

     Phân loại: 895.1 / TR103C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030280-30283

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

896. Tiếu Giang Nam. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long / Lời & tranh: Tiếu Giang Nam. - H. : Phụ nữ, 2019. - 24cm.

          T.9: Trên đảo khủng long / Minh Thúy dịch.- 2019. - 173tr.

     Phân loại: 895.1 / TR103C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030284-30287

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

897. Tiếu Giang Nam. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long / Lời & tranh: Tiếu Giang Nam. - H. : Phụ nữ, 2019. - 24cm.

          T.10: Vương quốc ngủ say / Minh Thúy dịch.- 2019. - 173tr.

     Phân loại: 895.1 / TR103C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030288-30290

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

898. Tiếu Giang Nam. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long / Lời & tranh: Tiếu Giang Nam. - H. : Phụ nữ, 2019. - 24cm.

          T.11: Thợ săn đáy biển / Minh Thúy dịch.- 2019. - 173tr.

     Phân loại: 895.1 / TR103C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030291-30294

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

899. Tiếu Giang Nam. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long / Lời & tranh: Tiếu Giang Nam. - H. : Phụ nữ, 2019. - 24cm.

          T.12: Quả khủng long thần kỳ / Hương Hương dịch.- 2019. - 173tr.

     Phân loại: 895.1 / TR103C

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: DV.030295-30298

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Trung Quốc

900.  Tiếu lâm Trung Quốc hay nhất / Đức Anh sưu tầm & tuyển chọn. - H. : Thời đại, 2013. - 238tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.1 / T309L

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009707-9709

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Truyện cười, Trung Quốc

901. Tiểu Chu Dữ Mặc. Thục thiên mộng hoa lục / Tiểu Chu Dữ Mặc; Tích Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2016. - 3 tập ; 21cm.

          T.1.- 2016. - 552tr.

     Phân loại: 895.1 / TH506T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033062

                          Kho Luân chuyển: LC.008303-8306

                          Kho Mượn: M.036056-36057

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài Tiểu thuyết, Trung Quốc

902. Tiểu Chu Dữ Mặc. Thục thiên mộng hoa lục / Tiểu Chu Dữ Mặc; Tích Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2016. - 3 tập ; 21cm.

          T.2.- 2016. - 434tr.

     Phân loại: 895.1 / TH506T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033063

                          Kho Luân chuyển: LC.008307-8310

                          Kho Mượn: M.036058-36059

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Trung Quốc

903. Tiểu Chu Dữ Mặc. Thục thiên mộng hoa lục / Tiểu Chu Dữ Mặc; Tích Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2016. - 3 tập ; 21cm.

          T.3.- 2016. - 574tr.

     Phân loại: 895.1 / TH506T

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033064

                          Kho Luân chuyển: LC.008311-8314

                          Kho Mượn: M.036060-36061

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Trung Quốc

904. Trần Đình Nhân. Chuyện ở làng : Truyện dài / Trần Đình Nhân. - H. : Văn học, 2019. - 130tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9223 / CH527Ơ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.008517-8519

                          Kho Mượn: M.036124-36125

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện dài, Việt Nam

905. Trần Đình Nhân. Dấu chân ở lại : Tập ký / Trần Đình Nhân. - H. : Văn học, 2009. - 178tr. ; 19cm.

     Phân loại: 895.922803 / D125C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002417

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Kí, Việt Nam, Địa chí

906. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời : Thơ / Trần Đăng Khoa. - Tái bản lần 4. - H. : Văn học, 2019. - 227tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9221 / G419S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009810-9812

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

907. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời: Con bướm vàng / Trần Đăng Khoa; Nho Huy minh họa. - Tái bản lần 2. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 51tr. ; 27cm.

     Phân loại: 895.9221 / G419S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010112-10113

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030215-30216

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Thơ, Việt Nam

908. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời: Hạt gạo làng ta / Trần Đăng Khoa; Kaa Illustration minh họa. - Tái bản lần 2. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 43tr. ; 27cm.

     Phân loại: 895.9221 / G419S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010114-10115

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030217-30218

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Thơ, Việt Nam

909. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời: Khi mẹ vắng nhà / Trần Đăng Khoa; Wazza Pink - Noh.A minh họa. - Tái bản lần 2. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 43tr. ; 27cm.

     Phân loại: 895.9221 / G419S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010110-10111

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030213-30214

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Thơ, Việt Nam

910. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời: Mang biển về quê / Trần Đăng Khoa; Phạm Quang Phúc minh họa. - Tái bản lần 1. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 43tr. ; 27cm.

     Phân loại: 895.9221 / G419S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010116-10117

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030219-30220

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Thơ, Việt Nam

911. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời: Trăng sáng sân nhà em / Trần Đăng Khoa; Vườn Studio minh họa. - Tái bản lần 2. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 43tr. ; 27cm.

     Phân loại: 895.9221 / G419S

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010108-10109

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030211-30212

912. Trần Đăng Khoa. Tuyển thơ Trần Đăng Khoa. - Tái bản lần 2. - H. : Văn học, 2018. - 579tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.9221 / T527T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009813-9816

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Thơ, Việt Nam

913. Trần Đăng Khoa. Đảo Chìm Trường Sa : Tuyển tập thơ văn / Trần Đăng Khoa. - Tái bản lần 1. - H. : Văn học, 2016. - 259tr. ; 21cm.

     Phân loại: 895.922 / Đ108C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009817-9820

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Thơ,Tiểu thuyết, Việt Nam

914. Tsurumi, Andrea. Bánh của cua / Andrea Tsurumi; Uyên Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 43tr. ; 23cm.

     Phân loại: 813 / B107C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009989-9990

                          Kho Thiếu Nhi: DV.030229-30230

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh, Mỹ

915. Twain, Mark. Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn / Mark Twain; Xuân Oanh dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Văn học, 2018. - 435tr. ; 21cm.

     Phân loại: 813 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009681-9682

                          Kho Mượn: M.036354-36355

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Mỹ, Truyện

916. Twain, Mark. Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer / Mark Twain; Thùy Dương dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 143tr. ; 24cm.- (Tủ sách văn học kinh điển thế giới)

     Phân loại: 813 / NH556C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.010030-10033

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Mỹ, Văn học thiếu nhi, Tiểu thuyết

917. Tào Văn Hiên. Cái chết của chim ưng biển / Tào Văn Hiên; Hoàng Diệp Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 122tr. ; 21cm.- (Dành cho lứa tuổi 10+)

     Tác giả đoạt giải văn học Hans Christan Andersen

     Phân loại: 895.1 / C103C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009367-9368

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029747-29749

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện thiếu nhi, Trung Quốc

918. Tào Văn Hiên. Mặt trời không bao giờ tắt / Tào Văn Hiên; Phạm Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 143tr. ; 21cm.- (Dành cho lứa tuổi 10+)

     Tác giả đoạt giải văn học Hans Christan Andersen

     Phân loại: 895.1 / M118T

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009369-9370

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029744-29746

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện thiếu nhi, Trung Quốc

919. Tào Văn Hiên. Ngôi nhà nhỏ vùi trong tuyết / Tào Văn Hiên; Phạm Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 146tr. ; 21cm.- (Dành cho lứa tuổi 10+)

     Tác giả đoạt giải văn học Hans Christan Andersen

     Phân loại: 895.1 / NG452N

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009373-9374

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029738-29740

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện thiếu nhi, Trung Quốc

920. Tào Văn Hiên. Tiếng đàn guitar nơi ngã ba ba đường / Tào Văn Hiên; Doàng Diệp Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 125tr. ; 21cm.- (Dành cho lứa tuổi 10+)

     Tác giả đoạt giải văn học Hans Christan Andersen

     Phân loại: 895.1 / T306Đ

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009371-9372

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029741-29743

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện thiếu nhi, Trung Quốc

921. Tào Văn Hiên. Trân châu đỏ / Tào Văn Hiên; Hoàng Diệp Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 126tr. ; 21cm.- (Dành cho lứa tuổi 10+)

     Tác giả đoạt giải văn học Hans Christan Andersen

     Phân loại: 895.1 / TR121C

     Ký hiệu kho: Kho Luân chuyển: LC.009375-9376

                          Kho Thiếu Nhi: DV.029736-29737

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Truyện thiếu nhi, Trung Quốc

922. Tích Lan Thành. Trăng đêm / Tích Lan Thành; Lam Nguyệt dịch. - H. : Lao động, 2014. - 2 tập ; 24cm.

          T.1.- 2014. - 546tr.

     Phân loại: 895.1 / TR116Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007207

                          Kho Luân chuyển: LC.008323-8326

                          Kho Mượn: M.036062-36063

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Trung Quốc, Văn học nước ngoài

923. Tích Lan Thành. Trăng đêm / Tích Lan Thành; Lam Nguyệt dịch. - H. : Lao động, 2014. - 2 tập ; 24cm.

          T.2.- 2014. - 494tr.

     Phân loại: 895.1 / TR116Đ

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VL.007208

                          Kho Luân chuyển: LC.008327-8330

                          Kho Mượn: M.036064-36065

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài, Tiểu thuyết, Trung Quốc

924. Tôn Ái Nhân. Ký ức gã ăn mày : Tiểu thuyết / Tôn Ái Nhân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2018. - 2 tập ; 21cm.

          T.1.- 2018. - 543tr.

     Phân loại: 895.92234 / K600Ư

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033053

                          Kho Mượn: M.036028-36029

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết, Việt Nam

925. Tôn Ái Nhân. Ký ức gã ăn mày : Tiểu thuyết / Tôn Ái Nhân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2018. - 2 tập ; 21cm.

          T.2.- 2018. - 507tr.

     Phân loại: 895.92234 / K600Ư

     Ký hiệu kho: Kho đọc: VN.033054

                          K