TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Phòng TTTM&PTCS

  (10/06/2015)
  Phòng TTTM&PTCS có chức năng thực hiện tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về công tác tin học; nghiên cứu và triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện; vận hành hoạt động của thư viện điện tử; quản trị mạng, quản trị trang Web thư viện; quản lý, bảo trì bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác; Biên soạn các ấn phẩm thông tin thư mục; hướng dẫn tra cứu và trả lời thông tin về vốn tài liệu thư viện và các hoạt động thông tin tuyên truyền khác; công tác xây dựng phong trào cơ sở.
 • Phòng Công tác bạn đọc

  (10/06/2015)
  Phòng Công tác bạn đọc thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về công tác phục vụ bạn đọc; tổ chức phục vụ bạn đọc thông qua các phòng: Phòng mượn, phòng đọc tổng hợp, phòng đọc báo tạp chí, phòng đa chức năng, phòng đọc, mượn sách, báo thiếu nhi; phòng đọc Doanh nhân, Phòng đọc tài liệu địa phương, phòng đọc tài liệu đặc biệt...; tổ chức tuyên truyền vốn tài liệu thư viện; nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc của các đối tượng bạn đọc,...
 • Phòng Nghiệp vụ

  (10/06/2015)
  Phòng Nghiệp vụ có chức năng thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về công tác nghiệp vụ thư viện (hoạt động nghiệp vụ của thư viện truyền thống và thư viện điện tử); Bổ sung vốn tài liệu thư viện bằng ngân sách cấp hàng năm, nhận tài liệu lưu chiểu xuất bản phẩm địa phương, biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện và các hình thức khác; thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện,..
 • Phòng Hành chính tổng hợp

  (10/06/2015)
  Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính tổng hợp gồm: Thực hiện chức năng tham mưu, thông tin tổng hợp, điều phối các hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo đơn vị; quản lý công tác hành chính quản trị, quản lý tài chính, tài sản của đơn vị; phối hợp đôn đốc các phòng trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.
TIN MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng