TÌM KIẾM OPAC
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
LỊCH PHỤC VỤ

 

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tuổi trẻ Quảng Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới

        “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Câu nói của Bác Hồ xuyên suốt qua bao thế hệ vẫn luôn là chân lý lịch sử về vai trò của thế hệ trẻ với sự phát triển của dân tộc Việt Nam. Kế thừa nhiều truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha anh đi trước, Thanh niên luôn là bộ phận nòng cốt giúp đất nước phát triển vững mạnh. Trong nhiều lĩnh vực thanh niên đóng vai trò xung kích, tình nguyện, phát huy tính năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
        Trong xu thế phát triển hiện nay, xây dựng nông thôn mới được Đảng và Nhà nước Việt Nam cho là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Về thực chất, xây dựng nông thôn mới là một quá trình cải biến kinh tế văn hoá- xã hội, nhằm tạo ra những giá trị mới phù hợp với nhu cầu xã hội trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
         Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của tuổi trẻ trong tiến trình xây dựng nông thôn mới,Tuổi trẻ Quảng Ninh đã phát động nhiều phong trào, thu hút đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh:
        1. Công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới và hành động của tuổi trẻ Quảng Ninh
        Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về 19 tiêu chí, 39 chỉ tiêu cụ thể của chương trình xây dựng nông thôn mới và các nội dung tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia đến các cơ sở Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên và các hộ gia đình thông qua các Hội nghị triển khai, các buổi sinh hoạt chi đoàn, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các cụm loa truyền thanh khu phố, thôn, bản.
      2. Phong trào Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng tỉnh xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường gắn với thực hiện tiêu chí môi trường nông thôn
         Tích cực triển khai các nội dung thực hiện Đề án “Thanh niên vận động và tình nguyện xây dựng tỉnh Quảng Ninh sáng - xanh - sạch - đẹp và vệ sinh môi trường đến năm 2017”; hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi ngày một việc tốt, mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một việc tốt”; phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật xanh” xây dựng đô thị văn minh, tập trung vào Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; tuyên truyền vận động người dân và thanh thiếu nhi “Nói lời hay, cử chỉ đẹp”, xây dựng môi trường du lịch thân thiện…
        Tổ chức hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”..., Tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải trên tầu du lịch đang hoạt động tại vịnh Hạ Long...
        Đoàn thanh niên trong cơ quan, xí nghiệp tiếp tục phong trào xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp, công sở văn minh, mô hình “Văn phòng xanh”, “Công sở văn minh xanh, sạch, đẹp”…;
Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được phát động, triển khai trong toàn Đoàn gắn với Cuộc vận động “Mỗi ngày một việc tốt, mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một việc tốt”,
Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng “10.000 địa chỉ xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường”, huy động các đội hình thanh niên xung kích đảm nhận duy trì các điểm, thực hiện công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
        3. Tổ chức các phong trào thanh niên nông thôn tham gia phát triển kinh tế, thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn
         Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã duy trì có hiệu quả 628,5 triệu nguồn vốn vay giải quyết việc làm (nguồn 120) cho thanh niên. Tổ chức ký chương trình phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh và đại diện 6 ngân hàng cổ phần thương mại, triển khai gói tín dụng hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.
         Huy động các nguồn lực hỗ trợ các hộ gia đình thanh niên thoát nghèo bền vững, đồng thời tuyên truyền, vận động thanh niên mạnh dạn mở rộng các mô hình kinh tế, gia tăng sản xuất, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.
         Tổ chức thành công chương trình “Tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp” cho 100% học sinh lớp 12; Triển khai có hiệu quả Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Chương trình 101 cách thoát nghèo, cùng với việc hỗ trợ các mô hình kinh tế.
         4. Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng hạ tầng giao thông
        Trong năm 2016, toàn Đoàn đã xã hội hóa, huy động nguồn lực từ ĐVTN trong và ngoài tỉnh hơn 1,8 tỷ đồng, huy động 12.200 ngày công thanh niên bê tông 14,36km đường dân sinh; khơi thông 17km kênh mương, đường cống thoát nước;....
          5. Tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn
         Đoàn thanh niên 186/186 xã, phường chủ động đăng ký với chính quyền địa phương đảm nhận quản lý các Nhà văn hóa thôn, xây dựng thành các trung tâm học tập cộng đồng, điểm phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, điểm tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi, sinh hoạt tối thiểu 1lần/1tuần.
        Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT cho thanh niên. Phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hoá thể thao. Tuyên truyền, bồi dưỡng các kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng hoạt động xã hội... Giúp thanh niên nâng cao bản lĩnh và nhận thức về lối sống, phong cách làm việc; nâng cao trình độ thưởng thức và sáng tạo của thanh niên trong các hoạt động văn hoá tinh thần, đặc biệt là loại hình văn hoá dân tộc.
          6. Xung kích giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn
         Duy trì và tổ chức hoạt động mô hình Đội thanh niên tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, Đội thanh niên xung kích an ninh. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào đoàn kết 3 lực lượng thanh niên, tập trung xây dựng và duy trì hoạt động của 164 mô hình cụm đoàn kết nghĩa địa bàn, với những hình thức hoạt động phù hợp, huy động được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của thanh thiếu niên và nhân dân, đặc biệt là trong việc tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
        Với tinh thần xung kích, trách nhiệm đi đầu, Đoàn Thanh niên Quảng Ninh đã tham gia, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa để xây dựng nông thôn mới .Các hoạt động của Đoàn đã huy động được nguồn lực trong và ngoài tổ chức Đoàn tham gia có hiệu quả vào thực hiện một số nội dung cụ thể trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức Đoàn và thanh thiếu nhi toàn tỉnh hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và góp phần vào thành công chung của phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.

                                                                                                               Phạm Minh

 

Tin khác
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
VIDEO GIỚI THIỆU
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thời tiết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về website TVT Quảng Ninh


  Dễ sử dụng và có ích
  Dễ sử dụng
  Khó sử dụng