Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động trí thức trong giai đoạn hiện nay

(Click vào để xem ảnh lớn)

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động trí thức trong giai đoạn hiện nay

Lượt xem: 30 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động trí thức trong giai đoạn hiện nay / Lê Công Lương. - H. : Tri thức, 2018. - 262tr. ; 21cm.

Số ĐKCB: VN.032732, M.034938

Tác giả: Lê Công Lương

Kích thước: 14x21cm.; 262tr.

Nxb: Tri thức

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động trí thức là đòi hỏi khách quan trong tiến trình đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động trí thức phải xuất phát từ đặc điểm trí thức Việt Nam, từ thực tế xây dựng đội ngũ trí thức trong tình hình mới, đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới các hệ thống liên hệ, đổi mới phương pháp tiếp cận tri thức và phong cách lãnh đạo đối với công tác vận động trí thức.

Cuốn sách “Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động trí thức trong giai đoạn hiện nay” của Tiến sĩ Lê Công Lương đã góp phần cung cấp luận chứng khoa học cho việc đổi mới lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động trí. Đồng thời trong cuốn sách tác giả đã làm rõ các khái niệm trí thức và công tác vận động trí thức; nội dung, phương thức lãnh đạo trí thức và xây dựng luận cứ khoa học khẳng định tính tất yếu phải đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động trí thức trong tình hình mới hiện nay.

Thư viện tỉnh trân trọng giới thiệu!

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo