Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Giáo dục chủ nghĩa yêu nước, xây dựng ý chí quyết thắng cho quân và dân ta hiện nay

(Click vào để xem ảnh lớn)

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước, xây dựng ý chí quyết thắng cho quân và dân ta hiện nay

Lượt xem: 141 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước, xây dựng ý chí quyết thắng cho quân và dân ta hiện nay / Phùng Khắc Đăng chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 259tr. ; 21cm.

ĐKCB: M.005081, M.005082, VN.025944

Tác giả: Phùng Khắc Đăng chủ biên

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 2006

Chủ nghĩa yêu nước và ý chí quyết chiến quyết thắng bảo vệ nền độc lập dân tộc và tinh hoa, truyền thống quý báu, là kết quả quá trình giáo dục, được giữ gìn, bồi đắp từ thế hệ này sang thế hệ khác qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, với đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp nhuần nhuyễn truyền thống yêu nước của dân tộc, quân đội nhân dân với chủ nghĩa Mac- Lenin. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã đóng vai trò động lực tinh thần to lớn của nhân dân ta, khơi dậy ý chí và bản lĩnh cách mạng của quân đội nhân dân, dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Để làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn giáo dục chủ nghĩa yêu nước, xây dựng ý chí quyết chiến quyết thắng, góp phần đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho quân và dân ta hiện nay. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã xuất bản cuốn sách “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước, xây dựng ý chí quyết thắng cho quân và dân ta hiện nay” bao gồm những công trình nghiên cứu do đồng chí Trung tướng Phùng Khắc Đăng chủ biên.

Tinh thần yêu nước thương nòi, ý trí căm thù giặc sâu sắc cùng với sự quyết tâm, sẵn sàng xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc đã giúp dân tộc ta làm nên những chiến thắng vang dội và đang từng bước xây dựng một đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

 

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo