Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam

(Click vào để xem ảnh lớn)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam

Lượt xem: 200 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam / Lương Cường. - H : Quân đội nhân dân, 2017. - 392tr. ; 21cm.

Số ĐKCB: M.034982, M.034983, LC.007474, VN.032734

Nxb: Quân đội nhân dân

Khổ: 15 x 21cm, 392 trang

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhà chiến lược quân sự thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người Cha thân yêu của quân đội và lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Trong hệ thống di sản quý báu mà Người để lại cho nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ, tư tưởng quân sự chiếm một vị trí trọng yếu; trong đó, tư tưởng của Người về quân đội và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Trung ương Đảng hết lòng chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam- một đội quân kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trưởng thành nhanh chóng, phát triển vượt bậc, cùng với toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Lịch sử dân tộc Việt Nam ghi nhận vai trò to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam” gồm 6 chương:

Chương 1: Bối cảnh lịch sử, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam;

Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam;

Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị;

Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và tính cách mạng, chính quy, hiện đại trong xây dựng quân đội kiểu mới;

Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ;

Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống bộ đội, tri ân thương binh, liệt sĩ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam là tài sản tinh thần vô cùng quý báu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta, mãi soi đường, dẫn lối cho sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo