Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Tin tức nổi bật

Bãi bỏ một số văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Ngày 27-09-2022 Lượt xem: 40

Toàn bộ 05 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023

Trong lĩnh vực thư viện có 02 văn bản: Chỉ thị số 57/2001/CT-BVHTT ngày 01 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về tăng cường công tác thư viện trong các viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Văn hóa – Thông tin; Quyết định số 10/2007/QĐ-BVHTT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

03 văn bản còn lại là Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và Chỉ thị số 01/2000/CT-UBTDTT ngày 20/01/2000 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về tăng cường lãnh đạo công tác thanh tra thể dục thể thao.

                                        Nguồn: Phương Linh - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo