Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

Thu viện huyện Cô Tô

Giới thiệu
- Thời gian thành lập: 1996
- Vốn tài liệu: Sách: 10.245 bản; Báo, tạp chí: 15 loại
- Số lượng cán bộ: 01 (CĐ chuyên ngành TV)
- Thẻ bạn đọc/năm: 100 thẻ; Lượt bạn đọc/năm: 3.960 lượt; Lượt sách báo LC/năm: 11.880 lượt; Phục vụ luân chuyển sách xuống các tủ sách Đồn Biên phòng, các điểm bưu điện văn hóa xã: 1 lần/năm, (mỗi lần 300 – 500 bản).
- Kinh phí hoạt động/năm: 10.000.000đ (tính bình quân 2008 – 2011)
- Ứng dụng CNTT: Chưa ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện.

Liên hệ:
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cô Tô.
Điện thoại: 0333.889314

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo