Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

Thư viện thành phố Uông Bí

Địa chỉ: Phường Quang Trung, Tp. Uông Bí
Trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa
Phụ trách Thự viện: Đỗ Thị Yến
ĐTDĐ: 01687402642
Mail: yendottvh08@gmail.com

Về Thư viện:
- Thành lập năm 1962
- Diện tích sử dụng cho Thư viện: 500m2
- Đơn vị chủ quản: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa​.

Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (năm 2018)
- Tổng số sách hiện có: 14.791 bản
- Tổng số báo - tạp chí: 26 loại
Phục vụ: (năm 2018 )
- Thẻ cấp mới hàng năm: 150 thẻ/năm.
- Lượt bạn đọc tại Thư viện: Hơn 6000 lượt/1 năm.
- Lượt sách báo luân chuyển: Trên 15.000 lượt.
Ứng dụng CNTT:
- 03 máy tính
Nhân sự: 04 cán bộ.

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo