Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

Thông báo giờ đóng mở cửa

Thư viện Quảng Ninh thông báo lịch phục vụ bạn đọc

* Mở cửa các ngày: Từ Thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần

THỜI GIAN PHỤC VỤ

Giờ mùa hè: Từ ngày 01 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 9.
Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’
Giờ mùa đông: Từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 3
Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’

Điện thoại liên hệ: 0203.6500.163

THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG NINH

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo